Biedronka wycofuje z półek jogurty FruVita firmy Polmlek Maćkowy

Biedronka wycofuje z półek jogurty FruVita firmy Polmlek Maćkowy

Powodem wycofywania produktów jest ryzyko wystąpienia wady w postaci ciała obcego. Wada dotyczy jogurtów z kulkami czekoladowymi Fru Vita duo 115 g (termin przydatności do spożycia: 25.03.2016 lub 26.03.2016) oraz jogurtów z płatkami czekoladowymi Fru Vita duo 115 g (termin przydatności do spożycia: 26.03.2016). Każdy klient który zwróci produkt, otrzyma z powrotem pieniądze.

aktualizacja (RP) 22.03.2016

Niemcy: Lekko rośnie skup i produkcja w 2015 roku

Niemcy: Lekko rośnie skup i produkcja w 2015 roku

31,5 mln ton mleka w skupie to niewiele ponad to, co wyprodukowano w 2014 roku (31,38 mln ton).

W kategoriach produktowych uzyskano 5 mln litrów mleka spożywczego (poprzednio 5,03 mln ton), 560 tys. ton śmietan (poprzednio 567 tys. ton), 2,96 mln ton produktów fermentowanych (poprzednio 2,98 mln ton).

Nieznacznie wzrosła produkcja masła do 505 tys. ton (poprzednio 490 tys. ton) oraz serów do 2,48 mln ton (poprzednio 2,47 mln ton) oraz mleka w proszku, serwatki w proszku i mleka skondensowanego: 1,4 mln ton (poprzednio 1,37 mln ton).

aktualizacja (RP) 22.03.2016

UE: Skup mleka w grudniu 2015 wzrósł o kolejne 5,5%

UE: Skup mleka w grudniu 2015 wzrósł o kolejne 5,5%

Ta znaczna zwyżka, w porównaniu do grudnia 2014 roku, grozi pogłębieniem kryzysu na rynku detalicznym i hurtowym sprzedaży artykułów mleczarskich.

Całkowity skup w 2015 roku był o 2,5% wyższy niż w 2014 roku. W 2015 roku wyprodukowano 8,1% więcej odtłuszczonego mleka w proszku, 3,7% więcej śmietany, 1,4% więcej serów.

Spadła produkcja WMP o 3,5%, mleka skondensowanego o 2,5% oraz nieznacznie mleka spożywczego.

Średnia ważona cena mleka wyniosła 30,47 eurocenta za kg.

aktualizacja (RP) 22.03.2016

Portugalczycy jak Polacy biją na alarm.

Portugalczycy jak Polacy biją na alarm. Ceny serów z Niemiec w dumpingowej cenie

Według najnowszych danych INE za miesiąc styczeń, import sera w Portugalii wyniósł 3 736 ton. Ostatnie wyliczenia wskazują na wzrost importu o 12% wolumenowo. Choć jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski, to nie jest wykluczone, że Portugalia może osiągnąć poziom importu 50 tysięcy ton sera w 2016 roku.

Jak podają mleczarze portugalscy malejąca średnia cena sera w Niemczech to już poniżej 2 euro za kg. Jak skarżą się mleczarze, ceny mają charakter wyraźnie dumpingowy, co zostało uciszone przez wszystkie instytucje wspólnotowe.

O podobnych poglądach polskich mleczarzy pisaliśmy na Forum Mleczarskim 15 marca br w relacji ze spotkania mleczarzy z Jerzym Chróścikowskim, Przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w siedzibie KZSM Zw. Rew. Tam też padły zarzuty o nieskuteczność dochodzenia cen dumpingowych i ich rzeczywistym istnieniu w odniesieniu do serów i masła.

aktualizacja (RP) 22.03.2016

Komisja Europejska będzie dążyć do obniżenia produkcji mleka

Komisja Europejska będzie dążyć do obniżenia produkcji mleka

W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku mleka Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny (KZSM Zw. Rew.) zorganizował w dniu 15 marca br spotkanie z Przewodniczącymi Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Na spotkaniu w siedzibie KZSM Zw. Rew. zgromadzeni mleczarze i rolnicy mieli okazję porozmawiać jedynie z Przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzym Chróścikowskim.

Spotkanie stało się okazją do przedstawienia licznych problemów i dyskusji. Podczas wystąpienia wprowadzającego Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. zwrócił uwagę, że od dziesiątków lat nie było tak poważnego kryzysu na rynku mleczarskim. Podał również wstępne szacunki dotyczące obrotów polskiego mleczarstwa, które w 2015 roku wyniosły 18 mld zł. Poruszył palącą kwestię importu serów w dumpingowych cenach oraz żądania sieci handlowych dalszej obniżki cen zakupu produktów mleczarskich. Kolejnym problemem na który zwrócono uwagę był zbyt mały wpływ na sposób wydatkowania środków z funduszy promocji oraz niskie ceny w zakupach interwencyjnych.

Ryszard Masalski, Prezes Zarządu mleczarni Maluta Nowy Dwór Gdański (OSM) wskazał na niebezpieczeństwo płynące z niskich cen importowanych do Polski serów, które są oferowane w cenie 7,5 zł/kg. Znajomość techniki i kosztów produkcji każe sądzić, że mamy do czynienia z cenami dumpingowymi.

Maria Czwojdrak, Prezes Zarządu mleczarni Jana (ŚSM) zwróciła uwagę na podobne zjawisko w obszarze masła, które pochodzi z importu i jest oferowane na rynku w cenie 2,3 euro za kg.

Czesław Cieślak, Prezes Zarządu mleczarni Koło (OSM) zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo likwidacji dużych obór. Również on zwrócił uwagę na ceny zbytu masła poniżej 10 zł/kg. Prezes Cieślak wskazał także na absurdalną sytuację w obszarze interwencji, gdzie ceny są takie same jak 8-10 lat temu.

Jerzy Chróścikowski z ramienia obozu rządzącego przedstawił tematykę i przebieg rozmów z Philem Hoganem, Komisarzem ds. rolnictwa i obszarów wiejskich. W jego opinii obecny problem migrantów i koszty z tego wynikające przysłaniają problem kryzysu w rolnictwie unijnym. Jego zdaniem nie należy oczekiwać podniesienia cen interwencyjnych, ale raczej programu służącego ograniczeniu produkcji mleka.

aktualizacja (RP) 22.03.2016

Komisja Europejska zwiększa poziom wolumenowy interwencji

Komisja Europejska zwiększa poziom wolumenowy interwencji

Poziom interwencji zostanie powiększony o 100% dla odtłuszczongo mleka w proszku i masła tj.: do 218 tys. ton i 100 tys. ton.

Ceny zostają na tym samym poziomie.

aktualizacja (RP) 22.03.2016

Pakiet pomocy UE uzgodniony dzisiaj łagodzi presję na rynku

Copa-Cogeca: Pakiet pomocy UE uzgodniony dzisiaj łagodzi presję na rynku

W reakcji na pakiet pomocy UE uzgodniony dzisiaj przez ministrów rolnictwa, Copa i Cogeca twierdzą, że ma on potencjał i zbliża nas do złagodzenia presji pod jaką uginają się unijne rynki rolne, trzeba jednak najpierw zobaczyć jak sprawdzi się w praktyce.

Przewodniczący Copa Martin Merrild na gorąco skomentował: – Pakiet ten stanowi krok we właściwym kierunku musimy jednak zobaczyć jak się rozwinie sytuacja. Wielu rolników w Unii zmaga się z najgorszym kryzysem od początku lat 80. Branża mleczarska i wieprzowa się wykrwawiają. Ucierpiały z powodu utraty naszego głównego rynku zbytu – Rosji – wartego 5,1 mld euro. Należy doprowadzić do jak najszybszego ponownego otwarcia rosyjskiego rynku.

Zaproponowane środki obejmujące pomoc państwa i podniesienie dopłat de minimis mogą pomóc niektórym rolnikom, oddalają nas jednak od wspólnej polityki UE, która ponosi konsekwencje decyzji politycznych jakie zapadły na arenie międzynarodowej.

– Uzgodniony dzisiaj pakiet dysponuje potencjałem do poprawy aktualnej sytuacji kryzysowej, zwłaszcza dzięki niektórym środkom zarządzania rynkiem, wykorzystaniu ubezpieczeń kredytów eksportowych i dodatkowym instrumentom finansowym. Cieszymy się również, że obserwatorium rynku mleka zostało rozciągnięte na inne sektory. Apelujemy jednak do ministrów o przyśpieszenie wypłaty 500 mln euro przyznanych w pakiecie uruchomionym przez UE we wrześniu ubiegłego roku, gdyż rolnicy na chwilę obecną uzyskali jedynie część tej pomocy – dodał.

Przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson wyraził następnie zadowolenie z faktu, że UE ponownie zobowiązała się do zwiększenia działań promocyjnych i znalezienia nowych rynków zbytu. – Dobrze, że Komisja uznała współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) za kwestię priorytetową, by opracować odpowiednie instrumenty finansowe pozwalające rolnikom na inwestycje w gospodarstwach i zwiększenie ich konkurencyjności – dodał.

Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z faktu, że wzmocniono niektóre narzędzia rynkowe zawarte w pakiecie, w tym podwojono pułapy interwencji dla odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Żałujemy jednak, że nie podjęto korzystnej decyzji co do czasowego podniesienia unijnej ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła, by odzwierciedlić rosnące koszty produkcji i rzeczywistość rynkową. Ponadto, nie zaktualizowano narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców, w tym nie przeprowadzono przeglądu ceny za wycofanie produktów z rynku.

Pakiet środków wsparcia uzgodniony przez ministrów obejmuje:

• Znalezienie nowych rynków zbytu.

• Wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczeń kredytów eksportowych.

• Dostosowanie narzędzi zarządzania najważniejszymi rynkami towarów rolnych: podwojenie pułapów dla odtłuszczonego mleka w proszku i masła oraz ponowne uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

• Umarzanie zadłużenia/ pożyczek w celach inwestycyjnych oraz pomoc państwa i dostosowanie pułapu de minimis.

• Dobrowolne środki udostępniające rolnikom i ich spółdzielniom narzędzia pozwalające na zarządzanie produkcją w sektorze (art. 222).

• Rozciągnięcie unijnego obserwatorium rynku mleka na inne branże.

aktualizacja (RP) 22.03.2016

Australia: Bega Cheese wykonuje zwrot w stronę białek pokarmowyc

Australia: Bega Cheese wykonuje zwrot w stronę białek pokarmowych i suplementów

Bega Cheese to jedna z największych mleczarni na antypodach. 2015 rok zamyka wzrostem obrotów o 4% do 1,12 mld USD i zyskiem netto na poziomie 22 mln USD. Australijska mleczarnia podobnie jak wiele innych firm nie zdołała skompensować niskich cen półproduktów niższymi cenami za surowiec. Udało się jej jednak uzyskać stabilny wzrost przychodów w rosnącym rynku foodservice w Azji (wartość obrotów z tego kierunku produkcji wzrosła o 50% w ostatnich trzech latach). Warto jednak pochylić się nad programem jaki wdrożono w mleczarni, a który ma skierować wysiłek produkcyjny na nowe tory.

Oprócz kryzysu w obszarze półproduktów obserwuje się bowiem silny popyt na australijskie odżywki pakowane tu na miejscu, w Australii. Współpraca z firmami specjalizującymi się w takich produktach jak Mead Johnson i Bellamy daje firmie wiedzę i doświadczenie w działaniu na nowych rynkach.

Kluczowe obszary w których firma ma się rozwijać w przyszłości to zakład wytwarzający i pakujący żywność dla niemowląt, inwestycje w bioskładniki odżywcze, laktoferyna i nowe generacje opakowań dla produktów konsumenckich.

Szczególne interesujący jest obszar bioskładników w którym Bega Cheese aktywnie chce działać – buduje bowiem nowy zakład kosztem 22 mln dolarów. Można je podzielić na bioskładniki pochodzenia mlecznego i niemlecznego.

W obszarze bioskładników pochodzenia mlecznego znajdują się hydrolizaty białkowe do odżywek dla niemowląt, osób starszych i sportowców. Kolejną grupę stanowią białka pokarmowe do odżywek dla niemowląt, dorosłych, seniorów, produktów do karmienia szpitalnego oraz odżywek dla sportowców. Trzecią grupę stanowią związki na bazie laktoferyny do odżywek dla niemowląt, dorosłych, seniorów, odżywek dla sportowców oraz produktów mleczarskich o charakterze konsumenckim. Następną grupę stanowią suplementy dla sportowców i dla zwierząt.

W obszarze bioskładników pochodzenia niemlecznego firma zaangażuje się w produkcję składników dla produktów służących kontroli wagi, preparatów do odżywiania przez kosmetyki, żywność funkcjonalną. Następną grupę mają stanowić produkty, w których oba typy bioskładników będą współwystępować.

aktualizacja (RP) 15.03.2016

USA: Spółdzielnia Land O’Lakes rośnie dzięki przejęciom po

USA: Spółdzielnia Land O’Lakes rośnie dzięki przejęciom poza branżą mleczarską

Rekordowe przychody za 2015 rok pokazują obroty łączne ze wszystkich działów na poziomie 13 mld USD. Zysk netto wyniósł 308 mln USD.Chris Policinski, CEO i prezes Land O’Lakes wskazuje dywersyfikację jako prawidłową strategię na uzyskanie sukcesu w sytuacji zawirowań na rynku półproduktów. Receptą Land O’Lakes jest sprzedaż rolnikom usług związanych z ochron roślin oraz przejmowanie firm z tego zakresu zarówno w USA jak i poza jego granicami.

Ostatnim wydarzeniem był zakup firmy United Suppliers (nasiona i ochrona zbóż) oraz włączenie tej firmy w struktury Winfield Solutions (z grupy Lando). Mleczarnia zakupiłą także pakiet kontrolny firmy Villa Crop Protection z RPA.

Dzięki takiej rozbudowie portfolio 94-letni firma mleczarska uzyskała rekordowy przychód 13 mld USD, z czego 4 mld USD to przychody z produkcji mleczarskiej. Jest to wynika gorszy niż w 2014 roku. Firma wychodziła z segmentu proszków na rzecz obserwowanego i wykorzystywanego wzrostu popytu na masło, markowe sery, desery mleczne oraz produkty do foodservice.

Dział Crop Inputs wygospodarował 4,8 mld obrotów, a Dział Feed 4,2 mld USD.

aktualizacja (RP) 15.03.2016

Copa i Cogeca wzywają ministrów rolnictwa do działania

Podczas gdy tysiące rolników zmagających się z trudną sytuacją rynkową wychodzą na ulice w całej UE, Copa i Cogeca nakreślają środki pozwalające na zażegnanie kryzysu i wzywają ministrów rolnictwa, w czasie poniedziałkowego spotkania, do działania. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział – W samej tylko Finlandii protestowało ponad 5 tys. rolników z 600 ciągnikami, zmagających się z bezprecedensowym kryzysem. Masowe protesty odbywają się w całej Unii, w tym w Irlandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Szkocji, a w poniedziałek, w Brukseli. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, a wielu z nich jest zmuszonych zarzucić działalność. Znaleźli się oni w szczególnie niekorzystnej sytuacji po utracie, z dnia na dzień, naszego głównego zagranicznego rynku zbytu – Rosji – wartego 5,1 mld euro, w wyniku sytuacji na politycznej arenie międzynarodowej.

Ceny środków produkcji rosną, a załamanie się cen ropy wywiera odgórną presję na ceny towarów. Ta sytuacja jest nie do przyjęcia. 500-milionowy pakiet udostępniony przez UE we wrześniu ubiegłego roku stanowi kroplę w morzu potrzeb i nie pozwoli na znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji. Co gorsza, to tej pory wypłacono jedynie 25% tego pakietu. UE musi podjąć natychmiastowe działania, gdyż w przeciwnym razie nie będzie w stanie wyżywić rosnącej liczby ludności w przyszłości.”

– Nasi przewodniczący spotkają się w poniedziałek z prezydencją holenderską, by zwrócić jej uwagę na nasze postulany i pakiet środków, który przekazaliśmy Komisji Europejskiej, służący poprawie tej drastycznej sytuacji,” podkreślił. Pakiet środków obejmuje:

• Ponowne otwarcie rosyjskiego rynku;
• Wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczeń kredytów eksportowych.
• Walkę z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy uzyskali wyższe przychody za swoje produkty i by dystrybutorzy nie wywierali na nich nadmiernej presji (aktualnie uzyskują oni np. jedynie 20% ceny steku sprzedawanego w sklepie),
• Dostosowanie narzędzi zarządzania najważniejszymi rynkami towarów rolnych: czasowe podniesienie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła przy uwzględnieniu wyższych kosztów produkcji; przedłużenie okresu dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych; aktualizacja narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców, w tym przegląd ceny za wycofanie produktów z rynku.
• Uruchamianie projektów pilotażowych pozwalających na wykorzystanie tłuszczy, których już nie można wykorzystać do celów spożywczych do produkcji biopaliw i innych zastosowań niespożywczych.
• Ograniczenie kosztów środków produkcji poprzez zniesienie ceł przywozowych, zwłaszcza tych nakładanych na nawozy, maszyny i inne czynniki produkcji.
• Umarzanie zadłużenia/ pożyczek w celach inwestycyjnych oraz pomoc państwa i dostosowanie pułapu „de minimis”.
• Pełne wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów krajowych, by pomóc rolnikom w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem.
• Dobrowolne środki udostępniające rolnikom i ich spółdzielniom narzędzia pozwalające na zarządzanie produkcją w sektorze (art. 222).
• Rozciągnięcie unijnego obserwatorium rynku mleka na inne branże.

aktualizacja (RP) 15.03.2016

OSM Piątnica podsumowuje 2015 rok i wyznacza kolejne cele

OSM Piątnica podsumowuje 2015 rok i wyznacza kolejne cele

Wbrew niekorzystnym trendom, czy wręcz załamaniu branży mleczarskiej, jedna z największych firm w Polsce – OSM Piątnica – kolejny rok z rzędu poprawia wyniki finansowe i nie zawodzi rolników, którym od szesnastu już lat płaci najwyższą w Polsce stawkę za litr mleka. Zgodnie z prognozami zarządu OSM Piątnica osiągnęła w 2015 roku ponad 905 mln zł przychodów ze sprzedaży i 2% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Jest to dobry wynik biorąc pod uwagę spadkowe tendencje z jakimi boryka się cała branża mleczarska w Polsce i Europie. Na światowych rynkach obserwowaliśmy spadki cen większości wyrobów mleczarskich, co spowodowane było m.in. globalną nadpodażą produktów mlecznych – mówi Zbigniew Kalinowski, prezes zarządu OSM Piątnica.

Bogatszy wachlarz smaków OSM Piątnica systematycznie rozbudowuje swoją ofertę oraz udoskonala produkty dobrze już znane i lubiane przez konsumentów. W 2015 roku na sklepowych półkach pojawiły się nowe wyroby. Były to innowacyjne, 3-składnikowe jogurty typu greckiego, pierwsze na naszym rynku świeże mleko ekologiczne oraz śmietankowe serki do smarowania w marce premium Milandia. W asortymencie serków wiejskich wprowadzone zostały kolejne smaki - z jagodami oraz z malinami i żurawiną. Serki Wiejskie z owocami podobnie jak kefiry i jogurty naturalne Piątnicy zyskały nowe opakowania, wygodniejsze i cieszące oko konsumentów odświeżoną szatą graficzną. Wprowadzono do oferty Zsiadłe Mleko oraz klasyczny jogurt naturalny, niezawierający mleka w proszku, w nowym i wygodnym kubku o gramaturze – 330 g.

W 2015 roku Piątnica zaproponowała kupującym pierwszy w historii firmy produkt dedykowany dzieciom – owocowy jogurt Piątuś - bazujący na wysokiej jakości składnikach, bez konserwantów, aromatów, barwników i syropu glukozowo-fruktozowego.

Marketingowe działania realizowane przez Piątnica (OSM) w 2015 roku obejmowały także szereg akcji promocyjnych, z czego na szczególną uwagę zasługują ogólnopolskie kampanie reklamowe Mleka Wiejskiego OSM Piątnica oraz kremowego jogurtu dla dzieci Piątuś.

W przyjętej przez firmę strategii rozwoju nie zabrakło także udziału w prestiżowych wydarzeniach sektora spożywczego. Przykładem było uczestnictwo w największych na świecie targach branży spożywczej Anuga w Niemczech. – Jako jeden z liderów polskiego rynku nieustannie poszukujemy nowych obszarów, w których możemy się rozwijać. Dysponujemy odpowiednio wyposażonym zapleczem technologicznym, doskonale wyszkolonym personelem i najwyższej jakości produktami. Liczymy, że jeszcze w tym roku wkroczymy na zupełnie nowe dla naszej firmy rynki zbytu – wyjaśnia Tomasz Głasek, dyrektor handlowy OSM Piątnica.

Piątnica doceniona przez konsumentów i branżę Rok 2015 obfitował w nagrody przyznane tak firmie Piątnica, jak i produkowanym przez nią wyrobom. Wśród licznych wyróżnień znalazły się zarówno te, bazujące na opiniach konsumentów, jak i takie, które były wynikiem prowadzonych badań i rankingów. – Zadowolenie klientów jest dla nas priorytetem. Dążymy do tego, by wyroby Piątnicy spełniały oczekiwania kupujących, zarówno pod względem smaku, jak i jakości. Nie ukrywamy, że najbardziej dumni jesteśmy z nagród i wyróżnień będących wyrazem sympatii konsumenckiej, takich jak tytuł „Ulubiona Marka Polaków” – wyjaśnia Zbigniew Kalinowski. W ostatnich miesiącach Piątnica (OSM) została także wyróżniona za realizowane inwestycje. Nagroda przyznana przez ekspertów i znawców branży mleczarskiej, w ramach IX Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, to kolejny dowód na stale umacniającą się pozycję firmy i słuszność podejmowanych decyzji biznesowych. Ostatnim znaczącym sukcesem, którym firma zamknęła 2015 rok, jest wysoka lokata w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Przygotowywane przez tę redakcję coroczne zestawienie wyłania najcenniejsze polskie marki. W 2015 firma z Piątnicy poprawiła swój zeszłoroczny wynik i uplasowała się na: 23. miejscu w kategorii najsilniejsze polskie marki, 41. wśród tych najbardziej wartościowych oraz 10. w klasyfikacji ich mocy. Szczególnie ważnym odnotowania jest fakt, iż w rankingach lojalności konsumentów i postrzeganej jakości Piątnica została uznana za najbardziej godną zaufania markę mleczarską.

Piątnica kreuje EKO trend Specjaliści branży spożywczej przewidują, że rok 2016, jak i kolejne lata, ukierunkowane będą na rozwój sprzedaży produktów ekologicznych. Badania wskazują, że w ostatnich latach stajemy się zdecydowanie bardziej świadomymi konsumentami, którzy chętnie wybierają najwyższej jakości produkty spożywcze. Widzimy ten ważny dla naszej firmy trend, dlatego też w 2015 r. włączyliśmy do oferty pierwszy produkt z wyróżnikiem „eko” – jedyne na polskim rynku mleko ekologiczne produkowane metodą mikrofiltracji i pasteryzacji w niskiej temperaturze – informuje Tomasz Głasek. Ekologia i ochrona środowiska to szczególnie ważne działania realizowane przez Piątnicę w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Spółdzielnia dba o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych oraz mniejsze zużycia energii elektrycznej i cieplnej. aktualizacja (RP) 15.03.2016

Mleczarnia Gostyń (SM) otwiera swój sklep internetowy

Mleczarnia Gostyń (SM) otwiera swój sklep internetowy

7 marca rozpoczyna działalność sklep internetowy gostyńskiej mleczarni. Jak podaje sama mleczarnia: – Decyzja o otwarciu sklepu online została podyktowana potrzebami naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie nasze produkty są dostępne w sklepach stacjonarnych, dlatego chcąc wyjść naprzeciw konsumentom, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie ich do internetu.

– Od teraz produkty będą dostępne dla wszystkich – informuje mleczarnia. – Zamówień należy dokonywać na stronie naszego mlecznego sklepu www.mleczny24.pl. Dostępne w nim będą nasze najpopularniejsze produkty, takie jak mleko UHT, mleko do kawy, ale również śmietanki i kajmaki. Zachęcamy do śledzenia strony, ponieważ w sklepie będą pojawiały się również okresowe promocje i produkty w wersji limitowanej.

aktualizacja (RP) 14.03.2016

USA: Sery i masło to główne produkty w eksporcie z Polski

USA: Sery i masło to główne produkty w eksporcie z Polski

– Sery i masło to główne produkty w eksporcie z Polski– Stany Zjednoczone należą do czołówki globalnych eksporterów żywności, niemniej wielkość i potencjał rynku wewnętrznego sprawiają, że są również jej istotnym importerem – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes, Marta Skrzypczyk, Koordynator Analityków Agrobiznesu – Departament Agrobiznesu Bank Zachodni WBK. – Trzeba jednak zaznaczyć, że zakupy zagraniczne stanowią jedynie uzupełnienie krajowej oferty i w przypadku sektora mleczarskiego zdominowane są przez sery i (w mniejszym stopniu) masło.

– Te produkty, to praktycznie jedyne artykuły mleczne, które mają znaczenie w eksporcie z Polski do USA. Wolumeny sprzedaży są od kilku lat stałe (miedzy innymi ze względu na kontyngenty) i sięgają 1,7-1,8 tys. ton w przypadku serów (dla porównania eksport z Włoch niejednokrotnie przekraczał 30 tys. ton rocznie) i 0,2 tys. ton w odniesieniu do masła – wskazuje nasza rozmówczyni.

– Na segment serów składają się zarówno twarogi (około 230 ton rocznie) jak i sery dojrzewające, w tym Ementaler. Te pierwsze niewątpliwie są dobrem komplementarnym wobec oferty amerykańskich producentów, stąd też, naszym zdaniem, jest potencjał do wzrostu ich sprzedaży – dodaje Marta Skrzypczyk.

– W ostatnich latach struktura polskiego eksportu artykułów mleczarskich do USA była stabilna, a ewentualne zmiany wartości wynikały z wahań cen. Polska praktycznie nie wysyła w tym kierunku surowców rolnych lub półproduktów, stanowionych konkurencję wobec rodzimej oferty – podkreśla Koordynator Analityków Agrobiznesu w BZ WBK.

– Rynek amerykański jest dość zbliżony do zachodnioeuropejskiego jeżeli chodzi o wzorce i poziom konsumpcji przetworów mleczarskich, a także fakt wzrostu ich spożycia w ujęciu wartościowym, przy stabilizacji na poziomie ilościowym. Podstawową przeszkodą w rozwoju naszego eksportu w tym kierunku jest duże podobieństwo polskiej (i ogólnie unijnej) produkcji rolno-spożywczej do amerykańskiej. W imporcie do USA, co jest dość oczywiste, dominują produkty stanowiące uzupełnienie oferty – dotyczy do alkoholi, owoców, ale też artykułów mlecznych.

– Od kilkunastu lat znaczenie Stanów Zjednoczonych na globalnym rynku mleka systematycznie wzrasta. Jeszcze w 2005 roku miały one 8% udział w światowym eksporcie przetworów mleczarskich (w ekwiwalencie mleka surowego), podczas gdy w latach 2011-2014 udział ten sięgnął 12-15%. Najważniejszym produktem eksportowym USA jest odtłuszczone mleko w proszku (około 25-30% udział w globalnej sprzedaży zagranicznej) oraz serwatka w proszku (ponad 30% udział) – wylicza Marta Skrzypczyk.

– Niemniej, w ostatnich latach USA stały się także dość istotnym graczem na globalnym rynku masła, mimo, że jeszcze w 2005 roku praktycznie na nim nie istniały, oraz serów. W latach 2011-2014 wolumen eksportu serów z USA wzrósł o 64%. Tym samym uplasowały się one na 4. miejscu wśród czołowych światowych eksporterów tego produktu, po Niemczech, Niderlandach i Francji, a przed Włochami – podsumowuje Marta Skrzypczyk, Koordynator Analityków Agrobiznesu – Departament Agrobiznesu Bank Zachodni WBK.

aktualizacja (RP) 14.03.2016

Ceny surowca w Polsce wciąż spadają

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2016 roku wyniosła 111,80 zł/1 hl i była niższa o 8,5% niż w styczniu 2015 r. i o 1 % od ceny wypłaconej w grudniu 2015 r.

Najwyższe ceny w styczniu 2016 r. wg województw:

podlaskie 118,45 zł/1 hl
lubuskie 118,34 zł /1 hl
warmiński-mazurskie 113,96 zł /1 hl

Najniższe ceny w styczniu 2016 r. wg województw:

łódzkie 102,12 zł/1 hl
świętokrzyskie 103,96 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 06.03.2016

Pierwsze poważne sygnały odnowy chińskiego rynku

Import nabiału do Chin wzrósł o 51% w styczniu 2016 roku – podał Sean O’Leary, Prezes Narodowego Komitetu Mleczarzy w Irish Farmers Association.

Wyraźny wzrost dotyczy wszystkich kategorii: masła (+83%), WMP (+52%) do ponad 120 tys. ton, odżywki dla dzieci (+38,9%), SMP (+43,2%), serwatka w proszku (+53,2%), sery (+66%).

Choć styczeń jest tradycyjnie dobrym miesiącem, a Nowa Zelandia w znacznym stopniu wykorzystuje swoją pozycję, by sprzedać swoje półprodukty do Chin, to potrzeby krajowe rosną szybciej.

aktualizacja (RP) 06.03.2016

USA: Land O’Lakes obciąży producentów mleka za nadprodukcj

USA: Land O’Lakes obciąży producentów mleka za nadprodukcję

Wzrost produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych zmusza do zwiększania zdolności przetwórczych i szukania zbytu na nasyconym rynku. Dlatego nadprogramowe dostawy mleka mają być obciążane w sytuacji niemożności jego zbytu.

Już od września 2015 roku Land O’Lakes rozmawia z hodowcami bydła w kolejnych stanach, gdzie skupuje mleko. Operacja trwa nadal, a jej celem jest ograniczenie tempa wzrostu produkcji. W tym celu menadżerowie Land O’Lakes na spotkaniach z rolnikami wyliczają najwyższą średnią produkcję za ostatnie miesiące i na tej bazie ustanawiany jest limit produkcji.

aktualizacja (RP) 25.02.2016

2015: Wyścig w produkcji mleka w UE

Produkcja mleka w krajach UE wykazywała w 2015 roku rosnące zróżnicowanie. Obok krajów tj. Rumunia, Grecja czy Włochy, w których produkcja mleka spadała, były kraje, w których dynamicznie rosła (Irlandia, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Portugalia czy Węgry).

Polska wykazywała wówczas tendencję wzrostową, choć nie tak silną jak wcześniej wymienione kraje UE.

Kiedy jednak zestawiamy wzrost produkcji za okres I-XI 2015 do analogicznego okresu z 2014 roku z okresem IV-XI 2015 porównanym do analogicznego okresu w 2014 roku, widać ciekawą zależność.

Produkcja szybciej rosła w okresie IV-XI 2015 do analogicznego okresu w 2014 r w krajach tj. Irlandia (+15,9%), Belgia (+10,2%), Holandia (+9,1%), Dania (+4,1%), Niemcy (+3,0%), Hiszpania (+2,6%), Polska (+3,2%).

We wszystkich wymienionych powyżej krajach wskaźnik wzrostu produkcji był wyższy niż licząc za okres od początku 2015 roku.

W 2016 roku niektóre firmy mleczarskie na zachodzie zaczęły dopłacać za trzymanie reżimu niezwiększania produkcji przez rolników.

aktualizacja (RP) 25.02.2016

Sytuacja na rynku mleczarskim na świecie

Produkcja w Nowej Zelandii i w USA w 2015 roku spadła na każdym z tych rynków o 1%.

W Australii produkcja liczona od stycznia do listopada spadła zaś o 2%.

W UE produkcja mleka od stycznia do listopada rosła zaś o 2%. Tylko w listopadzie rosła o 5%, podczas gdy w Australii spadła o 3%.

Warto dodać, że eksport nowozelandzki w miesiącach styczeń-listopad 2015 wzrósł o 4%, a australijski o 8%.

Więcej miejsca na rynku było zasługą Amerykanów, których eksport spadł w tym czasie o 9%.

W okresie styczeń-listopad 2015 wzrósł o 6% eksport z krajów UE.

Wzrost importu odnotowały rynki latynoamerykańskie +12%, azjatyckie +8%, bloskowschodni i afrykański +1%. Spadek dotknął Chiny: tu w 2015 roku zaimportowano 6% mniej produktów mleczarskich.

aktualizacja (RP) 25.02.2016

Arla Foods: Skok obrotów w Chinach, lekki spadek w Europe.

Arla Foods: Skok obrotów w Chinach, lekki spadek w Europe. Powrót koniunktury z końcem 2016 roku

Rosnące dostawy mleka w Europie, chińskie spowolnienie i rosyjskie embargo sprowadziły ceny produktów mleczarskich do dawno niewidzianego, niskiego poziomu.

Arla Foods osiągnęła wynik na sprzedaży na poziomie 10,3 mld euro rocznie, tj. 3,3% niżej niż rok wcześniej.

Średnia cena w 2015 roku za 1 kg mleka wyniosła 33,7 eurocenta przy skupie 12,5 mld kg. W 2014 roku było to 41,7 eurocentów przy skupie 11,7 mld kg. Wynik netto wyniósł 295 mln euro.

Arla Foods wskazuje, że zaoszczędziła 330 mln euro dzięki programom oszczędnościowym i modernizacyjnym w porównaniu do poziomów z 2012 roku.

W 2016 roku programy oszczędnościowe mają przynieść kolejne 100 mln euro.

Arla Foods obniżyła sprzedaż w Europie o 200 mln euro (3%), ale zrekompensowała to 20% wzrostem na Bliskim Wschodzie i Afryce oraz aż 50% wzrostem w Chinach i14% w USA.

Firma oczekuje powrotu koniunktury na rynku z końcem 2016 roku.

aktualizacja (RP) 25.02.2016

Produkty Mlekovity dostępne na całym świecie

Mlekovita, posiadając szerokie możliwości eksportowe, dynamicznie się rozwija i aktualnie posiada uprawnienia eksportowe do 144 krajów na wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii oraz obu Amerykach: Północnej i Południowej (28 państw Unii Europejskiej i 116 poza UE). Dzięki temu Mlekovita od lat jest niezmiennie największym polskim eksporterem produktów mleczarskich, a smak jej wyśmienitych, najwyższej jakości produktów podbija serca i podniebienia światowych konsumentów od 1989 roku.

W 2015 roku Mlekovita wyeksportowała ponad 30% swojej produkcji na rynki całego świata. Z uwagi na szerokie zainteresowanie rynków zewnętrznych Mlekovita sukcesywnie pracuje nad pozyskiwaniem nowych rynków zbytu, do których w ostatnim czasie dołączył ciekawy kierunek: Indonezja. Eksport do tego kraju możliwy jest dzięki pozytywnemu wynikowi audytu. To szczególny sukces, ponieważ ogłaszając decyzję o otwarciu rynku dla polskich produktów mlecznych, ambasador Indonezji w Polsce Peter F. Gontha podkreślał, że była to pierwsza zakończona powodzeniem tego typu kontrola w państwie europejskim. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ambasador zwrócił uwagę, że kraje ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, którego członkami jest kilkanaście państw) to rynek ponad 600 mln konsumentów. Świadczy to o szerokich możliwościach eksportowych i ogromnym potencjale tamtejszego rynku.

Wielki potencjał ma też rynek rosyjski, jednakże ze względu na embargo eksport produktów do Federacji Rosyjskiej został wstrzymany. Budowany w Rosji przez lata przez Mlekovitę kapitał zaufania do polskich produktów został przerwany w 2014 r. Boleśnie odczuli to szczególnie konsumenci, którzy czekają na szybki powrót produktów Mlekovity na półki sklepowe, co wielokrotnie sygnalizowali, np. w korespondencji e-mailowej. Tym bardziej, że Mlekovita wciąż posiada odpowiednią ku temu infrastrukturę:
Mlekovita jest współwłaścicielem spółki „TD Mlekovita” zarejestrowanej w Kaliningradzie i zajmującej się sprzedażą hurtową i detaliczną oraz produkcją sera Mozzarella, który wytwarzała z dostarczonych przez SM Mlekovita półproduktów. Ponadto „TD Mlekovita” posiada sieć sprzedaży detalicznej – stan na dzień nałożenia embarga to 10 sklepów w Kaliningradzie i 2 w Moskwie – obecnie punkty te oraz ich klienci czekają na powrót Mlekovity i wznowienie sprzedaży. Na terenie Rosji Mlekovita była pracodawcą dla ponad 150 osób. W związku z tym Mlekovita uważnie obserwuje sytuację i przywiązuje bardzo dużą wagę do powrotu do współpracy na polu produkcji i sprzedaży wyrobów nabiałowych, ale przede wszystkim ogromnie ceni sobie relacje biznesowe, które pragnie dalej skutecznie rozwijać.

aktualizacja (RP) 25.02.2016

Austria: Segment produktów z mleka krów wypasanych na górskich p

Austria: Segment produktów z mleka krów wypasanych na górskich pastwiskach rośnie

Sprzedaż produktów mlecznych pozyskanych z mleka krów karmionych naturalnie na wypasie wzrosła do 3,5% rynku (o 18 mln euro do 109 mln euro). W wymiarze wolumenowym było to 2,3% wzrostu do 42 tys. ton.

Heumilch tak określa się mleko pozyskane od krów wypasanych w sposób taki, jaki znaliśmy jeszcze do niedawna również w Polsce. Obecnie ze względu na popularyzację wielkich automatycznych obór zjawisko wypasu na pastwiskach szybko spada. W Austrii sprzedaż nabiału z mleka krów wypasanych tradycyjnie jest od kilku lat sygnałem przenoszenia zainteresowania konsumentów.

Wynik tego segmentu rynku mleczarskiego stoi w jaskrawej, spadkowej dysproporcji do sprzedaży nabiału z mleka krów pochodzących z wielkich obór, które zwierzęta opuszczają rzadko.

aktualizacja (RP) 10.02.2016

Spomlek (SM) wprowadza opakowania ze struną

Spomlek (SM), jako pierwszy polski producent sera, wprowadza na rynek porcje sera pakowane w innowacyjne opakowanie ze struną. Jest to wygodne i praktyczne rozwiązanie, do zastosowania w domu, pracy, szkole oraz podróży.

Wychodząc naprzeciw konsumentom marka Serenada będzie teraz oferowała kawałki spakowane w wygodny woreczek, który można wielokrotnie otwierać i zamykać. Od dziś miłośnicy sera Serenada mogą przestać martwić się o to, w co zapakować ser po otwarciu. Nie potrzebna jest już ani folia, ani specjalny pojemnik. Można po prostu schować pozostały kawałek sera do opakowania i bezpiecznie zamknąć.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Serenada wyprzedza konkurencję i zwiększa atrakcyjność oferty. Sery w porcjach wraz z nowym opakowaniem zyskały nową szatę graficzną. Została ona bardzo wysoko oceniona przez konsumentów.

Cała zmiana ma na celu długotrwałe budowanie pozycji Spomlek (SM) na rynku serów żółtych.

aktualizacja (RP) 10.02.2016

Clal: W 2015 roku konsumpcja mleka wzrosła najsilniej na Białoru

Clal: W 2015 roku konsumpcja mleka wzrosła najsilniej na Białorusi, a masła na Tajwanie

Według statystyk Clal największe wzrosty w konsumpcji mleka na osobę nastąpiły w 2015 roku na Białorusi (+5,34% do 115,5 l), Indiach (+3,6% do 46,6 l) oraz na Tajwanie (+3,1% do 15,9 l).

Największe spadki konsumpcji wystąpiły na Filipinach (-8% przy niewielkiej, zaledwie 0,57 l konsumpcji) i Rosji (-5,3% do poziomu 65,5 l).

W przypadku masła zwraca uwagę ważna rola gospodarek wschodzących i Stanów Zjednoczonych. W Brazylii konsumpcja rosła (+9,2% do 0,43 kg/osobę), na Tajwanie (+18% do 1,11 kg/osobę), a w USA +5,3% d 2,59 kg/osobę). Pozytywnie wyróżniła się także Australia: wzrost o 7,9% kg/osobę.

Największymi konsumentami masła są Białorusini 5,4 kg/osobę, Nowozelandczycy 4,79 kg/osobę i Europejczycy (UE 27) 4,41 kg/osobę.

aktualizacja (RP) 10.02.2016

Egipt: Przedłużenie pozwoleń eksportowych do Rosji dla mleczarni

Egipt: Przedłużenie pozwoleń eksportowych do Rosji dla mleczarni

Delegatura Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rosselchoznadzor) wzięły udział w posiedzeniu międzyrządowej komisji w Kairze.

Potwierdzono wówczas dopuszczenie 5 zakładów mleczarskich do eksportu na rynek rosyjski.

Parafowano także dodatkowe certyfikaty na eksport mięsa wołowego i drobiowego z Rosji do Egiptu.

aktualizacja (RP) 10.02.2016

Copa i Cogeca wobec sprawozdania Komisji Europejskiej

Copa i Cogeca wobec sprawozdania Komisji Europejskiej nt. nieuczciwych praktyk handlowych

W reakcji na opublikowane w piątek sprawozdanie Komisji Europejskiej, Copa i Cogeca wyraziły ubolewanie, gdyż Komisja nie zaproponowała przyjęcia nowych przepisów w UE, by walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi (NPH) w łańcuchu dostaw żywności. Są jednak zadowolone ze względu na rozpoznanie słabości Inicjatywy Łańcucha Dostaw.

Przemawiając w Brukseli, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: – Wraz z posłami do PE apelowaliśmy o wprowadzenie przepisów skutecznie powstrzymujących NPH i zapewniających sprawiedliwy i bardziej zrównoważony łańcuch dostaw żywności. Jest to dla nas priorytetem. Nalegamy na przyjęcie przepisów, które wraz z porozumieniami dobrowolnymi i poparte zdecydowanym egzekwowaniem przez niezależny organ dostarczyłyby rozwiązania korzystnego dla rolników, przetwórców, handlowców i konsumentów.

Następnie dodał: – Nawet jeśli w 2011 r. Copa i Cogeca zgodziły się z zasadą dobrej praktyki, nie mogliśmy podpisać się pod dobrowolną Inicjatywą Łańcucha Dostaw, przyjętą w 2013 r. przez przetwórców i handlowców, gdyż nie gwarantuje ona wystarczającej anonimowości skarg, nie nakłada należytych sankcji za niewłaściwe praktyki, ani nie zawiera odpowiedniego mechanizmu egzekwowania. W swoim sprawozdaniu Komisja zwróciła uwagę na te słabe punkty i apeluje o rozwiązanie tych problemów. To dobra wiadomość. Cieszymy się również, że Komisja wskazała, że Inicjatywa Łańcucha Dostaw mogłaby przekazać uprawnienia dochodzeniowe i do nakładania sankcji niezależnemu organowi. O to właśnie apelowały Copa i Cogeca.”

– Fakt, że 20 państw członkowskich albo już wprowadziło przepisy krajowe w tym zakresie, albo ma taki zamiar, ukazuje, że problem NPH obejmuje całą Unię i dlatego potrzeba ogólnounijnego rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że potrzeba przepisów, by zagwarantować równe warunki działania i zminimalizować rozdrobnienie rynku oraz zakłócenia konkurencji, których bardzo obawiają się rolnicy i spółdzielnie rolnicze. Liczymy na możliwość omówienia niezbędnych zmian w Inicjatywie Łańcucha Dostaw na Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności – podsumował.

aktualizacja (RP) 10.02.2016

Znaczący spadek cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy T

Znaczący spadek cen produktów mlecznych na aukcji Global Dairy Trade

Dzisiaj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Platforma jest prowadzona przez spółdzielnię mleczarską Fonterra, będącą największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. Odbywa się ona dwa razy w miesiącu i uczestniczą w niej największe firmy ze światowego rynku mleka. Wyniki aukcji GDT uważane są za barometr sytuacji na globalnym rynku mleka. Jak pisze Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska, główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zmniejszył się do 656 pkt. wobec 708 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 19 stycznia br. (spadek o 7,4%). Spadek indeksu był zgodny z oczekiwaniami rynku przybliżanymi kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange).

– W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny wszystkich jego składowych, wśród których najgłębszy spadek cen odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku (-10,4%) oraz masła (-8,3%). Zwiększeniu uległa natomiast wielkość sprzedanych towarów, która wyniosła 24 474 t wobec 21 930 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 16 lutego – mówi Jalkub Olipra.

– Zgodnie z danymi CLAL w 2015 r. wielkość chińskiego importu produktów mlecznych zmniejszyła się o 8,1%. W warunkach niskiego prawdopodobieństwa silnego ożywienia popytu w Chinach uważamy, że trwały wzrost cen mleka i produktów mlecznych będzie uzasadniony jedynie w przypadku ograniczenia produkcji na poziomie globalnym.

– Szacujemy, że w 2015 r. spadek produkcji mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych miał miejsce w Nowej Zelandii (-1,4%) oraz Argentynie (-0,8%). Pierwsze sygnały ograniczania produkcji widać również w Australii. Mimo, iż produkcja mleka w tym kraju zwiększyła się w 2015 r. o ok. 3,0%, w ostatnich miesiącach odnotowano jej spadek w ujęciu rocznym. Znaczące zmniejszenie dynamiki produkcji mleka miało również miejsce w USA, gdzie w 2015 r. wyniosła ona 1,2% wobec 2,4% w 2014 r. Co więcej, roczne tempo produkcji mleka w USA było wyraźnie niższe w II poł. 2015 r. (0,7% wobec 1,6% w I poł. 2015 r.). Spadek dynamiki produkcji wśród największych eksporterów produktów mlecznych w istotny sposób ograniczany jest jednak przez utrzymującą się wysoką dynamikę produkcji mleka w UE, która zgodnie z naszymi szacunkami w 2015 r. wyniosła 2,2% r/r wobec 4,8% w 2014 r.

– Co więcej, na uwagę zasługuje wyraźny wzrost dynamiki unijnej produkcji mleka w IV kw. 2015 r., która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła ok. 4,7% r/r wobec 2,6% w III kw. 2015 r. Biorąc pod uwagę wyraźny wzrost unijnych zapasów produktów mlecznych w ostatnich miesiącach, w szczególności odtłuszczonego mleka w proszku, w I poł. br. oczekujemy stopniowego spadku dynamiki produkcji mleka w UE. W efekcie prognozujemy, że obniżenie produkcji na poziomie globalnym będzie miało miejsce najwcześniej w II poł. br. Tym samym, biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka trwałego wzrostu cen można oczekiwać najwcześniej w IV kw. 2016 r – podsumowuje Jakup Olipra, Ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

aktualizacja (RP) 10.02.2016

Lista zakładów dopuszczonych na rynek Indonezji

W ubiegłym tygodniu za Ministerstwem Rolnictwa informowaliśmy o dopuszczeniu kolejnych zakładów na rynek Indonezji. Za Polską Izbą Mleka przedstawiamy listę, która obejmuje takie zakłady jak Mlekpol (SM) w Grajewie i Zwoleniu, Zambrowie i Mrągowie, Mlekovita, Polmlek, zakład w Lidzbarku, Wieluń (SDM), Bel Polska, Hochland Polska, zakład w Węgrowie, Laktopol, zakład w Suwałkach, Lactima, Mleczarnia Gościno, Bakoma, zakład w Elżbietowie, Zott Polska, mleczarnia Skierniewice (OSM) i Włoszczowa (OSM).

aktualizacja (RP) 04.02.2016

Ceny skupu mleka w UE jeszcze spadną

Ważone ceny skupu mleka w UE wyniosły w listopadzie 30,8 eurocentów/kg, co jest 11% mniej niż w listopadzie 2014 i 13% niżej niż średnia z ostatnich pięciu lat.

Przewidywania państw członkowskich UE wskazują, że w grudniu średnia cena mleka spadnie do 30,7 eurocenta/kg.

Ceny nabiału spadają z wyjątkiem sera ementalskiego (+0.9%). Gouda i edamski odnotowały największy spadek (-4,6% i -4,4%), następnie spadał cheddar (-2,7%), SMP (-2,5%), WMP (-1,2%), serwatka w proszku (-0,9%) i masło (-0,3%).

aktualizacja (RP) 04.02.2016

Największe wzrosty produkcji mleka w Irlandii i Belgii

Państwa UE-28 skupiły 2,2% mleka więcej niż w okresie styczeń-listopad 2015 w porównaniu do okresu analogicznego 2014 roku.

Wyprodukowano więcej napojów fermentowanych: +0,4% oraz serów: +1,2%, dalej masła +4,3% i OMP +8,6%.

Mniej wyprodukowano pełnego mleka w proszku, mleka częściowo odtłuszczonego: -4,7%.

Największe spadki w produkcji odnotowano w Rumunii: -8,4%, Włoszech: -1,5%, Chorwacji i Estonii -1,8%, Grecji -1,6%.

Największy wzrost odnotowano zaś w Belgii +6,5%, Węgrzech +4,3%, Irlandii +13%, Portugalii +3,8%, Czechach +3,6%.

aktualizacja (RP) 04.02.2016

Kuba: Cztery zakłady uprawnione do eksportu

Kuba: Cztery zakłady uprawnione do eksportu

Jak podaje KZSM Zw. Rew. weterynaryjne władze kubańskie zatwierdziły do eksportu na rynek Kuby 20 polskich zakładów w tym cztery zakłady sektora mleczarskiego tj: Łowicz (OSM), Mlekovita Oddział w Lubawie Filia w Suszu, Agus Innovation oraz Mleczarnię Gościno.

aktualizacja (RP) 04.02.2016

Indie: Coca-Cola wprowadza napój mleczny Vio

Działalność w zakresie mleka ma być nowym filarem obok napojów gazowanych, wód i soków oraz napojów mrożonych. Mleko smakowe Vio zostało opracowane specjalnie z myślą o konsumentach z subkontynentu indyjskiego.

Mleko pakowane jest aseptycznie w 200 ml opakowanie i dostępne w wersji pistacjowej i migdałowej. Napój tego typu ma wykorzystać brak napojów z wartością dodaną na lokalnym rynku.

Zarząd miejscowego oddziału Coca-Cola zwraca uwagę na mocno zakorzenioną tradycję spożywania mleka. Produkt zostanie wprowadzony do sklepów internetowych oraz około placówek handlu nowoczesnego, łącznie 500 sklepach. Celem działań dystrybucyjnych jest trafienie do 65% placówek handlowych finalnie.

Vio jest globalną marką koncernu Coca-Cola.

Coca-Cola obecnie rozbudowuje produkcję mleczarską, dlatego produkcję Vio zleca firmie zewnętrznej.

aktualizacja (RP) 04.02.2016

Fonterra redukuje cenę za surowiec.

Fonterra redukuje cenę za surowiec. Zakłady w Niemczech i Holandii nagradzają tych, którzy zmniejszają dostawy mleka

Gigant z Nowej Zelandii zdecydował o cięciu swoich przewidywanych cen za surowiec o 9,2% w sezonie 2015/16. Choć rzeczywiste dochody udziałowców będą wyższe o wartość dywidendy, to nie zmienia to faktu, że trend jest spadkowy.

Prezes Fonterry John Wilson wskazał czynniki makroekonomiczne, które rzutują na ceny półproduktów. Za jeden z czynników dołujących ceny produktów mleczarskich uznał pikujące ceny ropy naftowej, co wpływa na możliwości zakupowe krajów żyjących z ropy.

Także słaba poprawa popytu z Chin oraz zamknięcie rynku rosyjskiego nie są czynnikami stabilizującymi.

Brak równowagi pomiędzy popytem a podażą wpływa na presję na ceny. Ceny na mleko w proszku na GDT spadły 8-12% od września 2015 roku.

Prezes Fonterry zwraca uwagę na ograniczenie produkcji w Nowej Zelandii i Australii, podczas gdy w Europie dostawy wciąż rosną.

Dotychczas tylko niektóre spółdzielnie na zachodzie ograniczają skup oferując wyższe ceny za surowiec tym rolnikom, którzy ograniczają lub zmniejszają dostawy.

aktualizacja (RP) 04.02.2016

W grudniu dalej spadały ceny mleka w skupie

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w grudniu 2015 roku wyniosła 112,89 zł/1 hl i była niższa o 8,6% niż w grudniu 2014 r. i o 0,3% od ceny wypłaconej w listopadzie 2015 r.

Najwyższe ceny w grudniu 2015 r. wg województw:

podlaskie 119,42 zł/1 hl
lubuskie 118,79 zł/1 hl
dolnośląskie 115,36 zł/1 hl

Najniższe ceny w grudniu 2015 r. wg województw:

łódzkie 101,11 zł/1 hl

świętokrzyskie 102,20 zł/1 hl

podkarpackie 105,86 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 29.01.2016

Rosja: Spotkanie w mleczarni Kemerowo (Danone) o fałszowaniu pro

20 stycznia na terenie mleczarni Kemerowo odbyłą się dyskusja z udziałem zastępcy gubernatora regionu Kemerowo Ilią Serediukowem o zwalczaniu fałszowania produktów mlecznych w regionie. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy oddziałów regionalnych odpowiedzialnych za agrobiznes i przetwórstwo, profilaktykę medyczną, badania i edukację oraz przedstawiciele służb weterynaryjnych Rosselchoznadzor i Rospotrebnadzor, jednostek certyfikujących, szefów zakładów mleczarskich, przedsiębiorstw, dostawców mleka i sprzedawców.

Zdaniem Ilii Serediukowa, zastępcy gubernatora Kemerowo problem fałszowania produktów mlecznych rośnie na poziomie federalnym i regionalnym. Z kolei firma Danone jest żywotnie zainteresowana zmianą niekorzystnego trendu, co ma związek zarówno z praktyką zakładu jak i wyznawanymi wartościami. Po spotkaniu uzgodniono powołanie grupy roboczej w sprawie zwalczania fałszowania produktów mlecznych.

aktualizacja (RP) 29.01.2016

Włochy: Rośnie eksport serów, spada masła i serwatki w proszku

W październiku eksport włoskich serów wzrósł o 6,5%, podczas eksport masła spadł o 8,2%, a serwatki w proszku o 11,7%.

Zwraca uwagę wzrost eksportu serów w wiórkach i proszkach: +16,6%, dalej wzrost sera Gorgonzola (+14,0%), Grana Padano i Parmigiano Reggiano (+10,5%), Provolone (+6,6%), Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo (+5,9%). Spadł eksport serów Pecorino i Fiore Sardo (-30,0%).

Krajami, które w największym stopniu importowały włoskie sery Grana Padano i Parmigiano Reggiano znajdowały się: Niemcy (21%), USA (16%). W przypadku serów Gorgonzola najwięcej zakupiły go firmy niemieckie (22%) i francuskie (21%).

aktualizacja (RP) 29.01.2016

Świetlana przyszłość serwatki

Ostatnie doniesienia wykazują jasną przyszłość dla serwatki jako składnika przetworów mlecznych. Mordor Inteligence opublikowała raport, według którego rynek serwatki miał wartość 1,8 mld USD w 2014 roku i wyniesie 2,7 mld USD w 2020 roku.

Rynek serwatki ma rosnąć w latach 2014-2019 w tempie 5,5%. Zwiększony popyt generować będą producenci środków do zwalczania i zapobiegania nowotworom. Szczególne znaczenie będzie miała tutaj laktoferyna, białko które dzięki wysokiemu powinowactwu do żelaza, blokuje jego dostępność dla bakterii.

Według raportu 32% rynku serwatki należy do krajów Ameryki Północnej. Szczególne znaczenie ma tutaj segment produktów dla sportowców warty 6,7 mld USD (wg Euromonitor). Euromonitor z kolei prognozuje dynamikę 9% do 2020 roku.

aktualizacja (RP) 29.01.2016

Mlekovita największym producentem mleka w Polsce w 2015 r.

Mlekovita w roku 2015 wyprodukowała 594 mln l mleka, co stanowi ponad 20% całej polskiej produkcji. Według Prezesa Zarządu Grupy Mlekovita Dariusza Sapińskiego tak ogromna produkcja i jej rekordowy wzrost były możliwe dzięki silnej, rozpoznawalnej marce o międzynarodowej renomie, jaką jest Mlekovita, oraz elastyczności w działaniu i szybkiej reakcji na zmieniające się trendy na rynku produktów mlecznych.

Według danych Mlekovity, w Polsce mleko produkowane w zakładach Grupy pije co 4 osoba. – Wysoki popyt na produkty Mlekovity jest wynikiem pełnej satysfakcji konsumentów oraz ich zaufania do wysokiej jakości naszych produktów, a także pokonaniem przez nas barier na nowych rynkach międzynarodowych. Dlatego w 2015 r. wyeksportowaliśmy 46 mln l mleka, natomiast obchodzące w tym roku 7. urodziny Wypasione robi furorę na rynkach azjatyckich – podkreśla Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

– Dzięki uruchomieniu mechanizmów innowacyjnych wprowadziliśmy zaś zupełnie nowe produkty: Wydojone – mleko bezlaktozowe (lactose free), mleko ze sterolami, mleko z wapniem i witaminami.

Mleko od zarania dziejów jest dla człowieka najważniejszym pokarmem, a Hipokrates twierdził, że jest to najdoskonalszym i najbardziej kompletnym, jaki stworzyła natura. Nie ma bowiem we współczesnej diecie człowieka innego, naturalnego produktu, o porównywalnie bogatej wartości odżywczej, aktywności biologicznej i tak wysokim potencjale immunostymulacyjnym.

XXI wiek przyniósł istotną zmianę w świadomości konsumenta, ukierunkowaną na szczególną dbałość o zdrowie, a postęp w medycynie spowodował, że średnia długość życia człowieka znacząco rośnie, więc profilaktyka zdrowotna jest wyzwaniem dla każdego z nas. Mleko i produkty mleczne, pełniąc bardzo ważną rolę w diecie człowieka, stały się niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale także urody i dobrej kondycji. Obecnie produkty mleczne są częścią nowoczesnego stylu życia, a ich spożywanie należy do dobrego tonu i wywołuje pozytywne emocje.

Polska jest jednym z siedmiu największych producentów mleka w Unii Europejskiej, a Polacy chętnie spożywają produkty mleczne. Wzrost konsumpcji mleka i produktów mlecznych wiąże się z coraz większą gamą produktów nabiałowych oferowanych konsumentom przez producentów. Mlekovita ma w swoim portfolio asortyment mleka o różnej zawartości tłuszczu, w różnej pojemności i formacie, w tym topowe marki takie jak Wypasione, Polskie, Twój Kubek, odpowiadając tym samym na szerokie potrzeby konsumentów. Dzięki uważnej obserwacji i analizie rynku wyznacza kierunki rozwoju oraz kreuje trendy rynkowe, należąc do grona firm, które w konkurencyjnym świecie biznesu potrafiły dostrzec i wykorzystać swoje szanse, wprowadzając nowe, innowacyjne produkty. Pomaga w tym uruchomione w 2014 r. Centrum Badań i Rozwoju (CBiR), w ramach którego funkcjonuje najnowocześniejsze Laboratorium, Zakład Fizykochemii oraz Zakład Mikrobiologii i Bakteriologii, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt, pozwalając jeszcze szybciej rozwijać bazę produktową. Praca CBiR umożliwia badania w zakresie efektywnego wykorzystania cennych składników mleka oraz prowadzenie specjalistycznych badań w zakresie: gęstości, twardości i lepkości produktów, ich wartości odżywczej, identyfikacji grup drobnoustrojów, składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, min.: witamin, minerałów.

Dzięki temu Mlekovita w 2015 r. wprowadziła na rynek blisko 120 nowych wyrobów w 14 kategoriach, w tym w asortymencie mleka i produktów mlecznych pojawiły się: mleko Kuchmistrza nie tylko dla baristów o zwartości tłuszczu 2% i 3,2% o większej naturalnej zawartości białka: 3,4%, mleko o zwartości tłuszczu 3,5%, innowacyjne, pierwsze na rynku produkty: produkt mleczny Dar ze sterolami, mleko Dar Junior z wapniem i witaminami A i D, mleko Wydojone bez laktozy o obniżonej zawartości węglowodanów, a także mleko Wypasione zagęszczone 500 g i asortyment mleka UHT w opakowaniach typu bag in box 5 l i 10 l dla sektora HoReCa o zawartości tłuszczu 1,5%, 3,2% i 3,5%.

aktualizacja (RP) 29.01.2016

Kontynuacja spadku cen produktów mlecznych na aukcji Global Dair

W najnowszym AGROPulsie, Jakub Olipra, Ekonomista Credit Agricole Bank Polska zwraca uwagę na to, że zwyżka cen na światowych rynkach możliwa będzie w sytuacji ograniczenia podaży. Jakub Olipra zwraca także uwagę na ostatnią aukcję GDT.

– Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Platforma jest prowadzona przez spółdzielnię mleczarską Fonterra, będącą największym eksporterem produktów mlecznych na świecie. Odbywa się ona dwa razy w miesiącu i uczestniczą w niej największe firmy ze światowego rynku mleka. Wyniki aukcji GDT uważane są za barometr sytuacji na globalnym rynku mleka.

– Główny indeks cen GDT, stanowiący średnią ważoną cen produktów mlecznych będących przedmiotem aukcji zmniejszył się wczoraj do 708 pkt. wobec 718 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 5 stycznia br. (spadek o 1,4%).

Spadek indeksu był zgodny z oczekiwaniami rynku przybliżanymi kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). W kierunku spadku indeksu oddziaływały niższe ceny wszystkich jego składowych poza masłem odwodnionym oraz maślanką w proszku, których ceny nieznacznie wzrosły.

Zmniejszeniu uległa również wielkość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 930 t wobec 25 671 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 2 lutego – wskazuje ekonomista banku.

– Uważamy, że w warunkach niskiego prawdopodobieństwa silnego ożywienia popytu w Chinach, trwały wzrost cen mleka i produktów mlecznych będzie uzasadniony jedynie w przypadku ograniczenia produkcji na poziomie globalnym. Z pierwszymi sygnałami świadczącymi o dostosowaniu podaży na światowym rynku mleka mamy do czynienia w Nowej Zelandii, gdzie zgodnie z szacunkami USDA (United States Department of Agriculture) produkcja mleka w 2015 r. obniżyła się o ok. 2,3%. Jednocześnie w 2015 r. pogłowie krów mlecznych w Nowej Zelandii zmniejszyło się po raz pierwszy od 2005 r.

Mimo spadku produkcji w Nowej Zelandii, zgodnie z szacunkami USDA wśród pozostałych największych eksporterów mleka i produktów mlecznych (UE, USA, Australia, Argentyna) odnotowywany jest jej wzrost. W efekcie w 2015 r. zwiększyła się ona o ok. 0,9%, a prawdopodobieństwo jej spadku w I poł. 2016 r. jest niskie. Oczekujemy, że obniżenie produkcji na poziomie globalnym będzie miało miejsce najwcześniej w II poł br. W konsekwencji, biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka trwałego wzrostu cen można oczekiwać najwcześniej w IV kw. 2016 r – podsumowuje Jakub Olipra.

aktualizacja (RP) 29.01.2016

Mariusz Broniszewski Prezesem mleczarni Radomsko (OSM)

Wieloletni Wiceprezes ds. Handlu Mariusz Broniszewski został Prezesem mleczarni Radomsko (OSM). Zmiana na stanowisku prezesa przychodzi w kolejnym trudnym roku dla polskiego mleczarstwa.

Mleczarnia Radomsko (OSM) znana jest z wytwarzania nabiału marek Hej!, Ale! i Dobre!.

Mleczarnia Radomsko (OSM) jest jedną z największych mleczarni spółdzielczych w kraju. Wytwarza mleko świeże, UHT, szkolne, napoje fermentowane (jogurty, maślanki, kefiry, zsiadłe mleko), śmietanę, śmietankę UHT, masło i miksy, twarogi, serki słodkie, desery, serki wiejskie, sery żółte oraz serki kanapkowe.

aktualizacja (RP) 22.01.2016

Portugalia: 8% spadek konsumpcji mleka

Minister rolnictwa Portugalii Luis Capoulas Santos, zaapelował w środę o spożycie mleka, ponieważ jest to zdrowa żywność wysokiej jakości.

Minister zaapelował o to podczas otwarcia seminarium na temat spożycia mleka i produktów mlecznych. Podczas tej samej konferencji Maria Antonia Figueiredo, prezes Krajowej Federacji Spółdzielnii Producentów Mleka (FENALAC) stwierdził, że mleko jest ofiarą „nieuzasadnionego ataku”.

Minister Capoulas Santos uważa się, że źródłem kryzysu w sektorze mleka jest kilka czynników, w tym „błędne decyzje podjęte przez Unię Europejską”, rosyjskie embargo, kryzys w krajach rozwijających się, a także „zniekształcone wiadomości”, które powodują, że społeczeństwo częściej uważa, że mleko nie jest dobrym środkiem spożywczym. Doprowadziło to do spadku konsumpcji o 8% w ostatnim roku. Zaapelował, by Portugalczycy spożywali mleko.

aktualizacja (RP) 22.01.2016

Mlekovita największym eksporterem od 27 lat

Mlekovita jest największym polskim eksporterem produktów mleczarskich, a smak jej najwyższej jakości produktów podbija serca i podniebienia światowych konsumentów od 1989 r. Mlekovita zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z Polski i Europy, dzięki którym utrzymuje bardzo dobrą kondycję eksportową. W 2015 roku Mlekovita wyeksportowała ponad 30% swojej produkcji na rynki całego świata, docierając do ponad 80 krajów.

W ciągu całego 2015 roku Grupa Mlekovita wyeksportowała: 46 mln l mleka UHT i spożywczego, 37,8 tys. t. serów, 37 tys. t serwatki, 9,5 tys. t koncentratu serwatki, 31,6 tys. t mleka pełnego przerzutowego, 11,2 tys. t mleka odłuszczonego w proszku, 1,6 tys. t mleka pełnego w proszku, 6,1 tys. t masła, 1,3 tys. t masła klarowanego, 10 tys. t galanterii mleczarskiej.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński: - Mlekovita pokonała bariery eksportowe dzięki najwyższej jakości produktów, które cieszą się ogromnym, rosnącym uznaniem za granicą. Cenione są również za bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym oraz unikatowe wartości odżywcze, dlatego eksportowane są pod brandem Mlekovity. Pomimo rosnącego w tempie ok. 15% produkcyjnego potencjału rozwojowego potrzebne są jednak działania, które otworzą Mlekovicie nowe rynki. Tym bardziej, że eksport produktów mleczarskich oraz wszelkie działania w tym zakresie podejmowane przez Mlekovitę promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz przyciągają inwestorów, a także budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

Mlekovita od lat utrzymuje pozycję lidera eksportowego. Jest Liderem Polskiego Exportu, Wybitnym Polskim Eksporterem, Misterem Eksportu, otrzymała również Medale Europejskie, nagrodę Orzeł Eksportu dla Najlepszego Eksportera Roku; co roku podczas targów MLEKO-EXPO (w 2015 odbyła się ich XXIV edycja) Mlekovita zajmuje 1. miejsce w rankingu Największych Spółdzielczych Eksporterów Produktów Mleczarskich oraz otrzymuje Nagrodę Specjalną Związku Pracodawców i Importerów Produktów Mleczarskich za wyniki w eksporcie; w konkursie zorganizowanym przez Business Centre Club Mlekovita otrzymała w ostatnich latach tytuły Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategoriach: Eksporter, Marka Europejska Marka, Kreator Rozwiązań XXI wieku. Ponadto wyróżnienia za zasługi dla eksportu odbiera Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński, w ostatnim roku m.in. został uznany Osobowością Eksportu w konkursie Orzeł Eksportu oraz uhonorowany Medalem Honorowym „Zasłużony dla eksportu” podczas XII Kongresu Eksporterów Polskich.

aktualizacja (RP) 22.01.2016

PIM apeluje do Ministra Rolnictwa o zwiększenie budżetu na Szkla

W styczniu 2016 r. rozpoczynają się prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017. W związku z tym, Polska Izba Mleka wystosowała pismo do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie zwiększenia budżetu na program „Szklanka Mleka”.

Polska Izba Mleka zwróciła się do Pana Ministra z prośbą o zwiększenie budżetu na ten program o 20%. Przyczyniłoby się to do tego, żeby wszystkie dzieci w wieku szkolnym były objęte tym programem. W ostatnich latach krajowy budżet programu został poważnie zredukowany, co skutkowało zmniejszeniem ilości miesięcy i dni tygodnia, podczas których dzieci otrzymywały darmowe mleko w szkole. Z uwagi na zbyt małe środki finansowe przeznaczane na bezpłatne mleko w szkołach, wiele placówek nie miało możliwości na przystąpienie do programu.

Dodatkowo, mleko jest niezbędne do prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Należy również podkreślić, że zwiększona konsumpcja mleka na krajowym rynku pomoże w ustabilizowaniu niezwykle trudnej sytuacji na rynku mleka i dodatkowo przyczyni się do zwiększenia ceny płaconej producentom mleka – rolnikom. Polska Izba Mleka wnioskuje także o przywrócenie finansowania dostarczanego do szkół mleka przez cały rok szkolny, czyli 10 miesięcy i 5 dni w tygodniu.

aktualizacja (RP) 22.01.2016

Rosja: Danone zamyka dwa zakłady

Reorganizacja produkcji dotyczy regionu Syberii i Wołgi. Przyczyną jest niska rentowność i spadek sprzedaży. Zamknięte będą zakłady w Tomsku i w Czebokasarach. Zakłady te zakończą produkcję w pierwszym kwartale tego roku.

Dotychczasową produkcję przejmą zakłady w Samarze, Sarańsku i Kazaniu oraz Kemerowo i w Krasnojarsku, w których trwają projekty rozwojowe. W tym kontekście należy pamiętać deklarację Grupy Danone z 2012 roku, że Danone zainwestuje 700 mln USD w modernizację swych zakładów w Rosji.

Pracę straci 300 osób, a firma skoncentruje skup i produkcję.

aktualizacja (RP) 15.01.2016

Australia: Pożary przyczyną wstrzymywania dostaw mleka na zachod

Główny producent nabiału w zachodniej Australii, Harvey Fresh musiał wstrzymać skup mleka na skutek katastrofalnych pożarów buszu.

Pożary zmusiły wielu hodowców do wylania mleka, gdyż nie było możliwości przetransportowania surowca do dalszego przetworzenia.

Problem dotknął 426 gospodarstw mlecznych – informuje WA Department of Agriculture and Food oraz portal ausfoodnews.com Katastrofa wystąpiła w regionach Waroona, Harvey i Yarloop. Jak wyliczają samorządy, pożary objęły 33 tys. hektarów pól i pastwisk.

aktualizacja (RP) 15.01.2016

Powściągliwe podejście na polu interwencji

Od wielu lat w Unii Europejskiej następuje powolna liberalizacja polityki interwencyjnej na rynkach rolnych. Ograniczenia subwencji eksportowych, zachowanie cen interwencyjnych na niskim poziomie i w konsekwencji stosunkowo niewielkie korzystanie z mechanizmów skupu interwencyjnego, to tylko niektóre przykłady zmienionego podejścia unijnych decydentów. Szczególnie istotne zmiany zaszły w ostatnim okresie na – dotychczas mocno regulowanym – rynku mleka. Zgodnie z wcześniejszymi planami Komisji Europejskiej, od 1 kwietnia 2015 r. zniesiono system kwotowania produkcji mleka. Bez limitów produkcji

System administracyjnego ograniczenia produkcji przez wiele lat silnie wpływał na sytuację na rynku mleka. Wprowadzony został w latach 80., w odpowiedzi na znaczną nadpodaż surowca na wspólnym rynku. Po akcesji Polski do UE w 2004 r. również polscy producenci zostali włączeni w system reglamentacji prawa do produkcji. Kwotowanie w naszym kraju przez cały okres obowiązywania było tematem kontrowersyjnym. Na początku sama idea limitowania produkcja budziła sprzeciw rolników, który rósł szczególnie w latach, kiedy przekraczano kwotę krajową i naliczano za to kary. Pod koniec funkcjonowania systemu, jego ocena radykalnie się zmieniła. Najczęściej pojawiały się opinie o potrzebie jego funkcjonowania, jako podstawie utrzymywania cen na odpowiednim poziomie.

Oceny kwotowania produkcji są różne. Z założenia limitowanie produkcji miało nieść za sobą gwarancję opłacalności ekonomicznej w ramach przyznanego limitu. A z tym bywało różnie. Lata 2008-09 pokazały, że przy spadku cen na światowym rynku mleka, kwotowanie w UE nie chroni producentów w sposób dostateczny. Z drugiej strony system dawał jednak poczucie pewnej stabilności, przynajmniej jeśli chodzi o podaż w UE.

Obecnie jedną z najbardziej dyskusyjnych kwestii są kary za nadprodukcję w ostatnim roku kwotowym 2014/15. Producenci, którzy produkowali ponad przyznane limity będą zmuszeni część środków finansowych, zamiast na rozwój produkcji, przeznaczyć na kary. W trudnej sytuacji znajdują się szczególnie te gospodarstwa, które są wysoko zadłużone. Przy spadku cen skupu mleka, konieczność płacenia kar i to wysokości ponad 90 gr/kg może być bardzo uciążliwa dla takich producentów. Według Agencji Rynku Rolnego w sezonie 2014/2015 liczba dostawców, którzy przekroczyli kwoty wyniosła 63,5 tys. osób. Trzecia część z nich zapłaci do 1 tys. zł kary, kolejna 1/3 zapłaci od 1-5 tys. zł. Jedenastu producentów zapłaci kary powyżej 1 mln zł.

W ramach pomocy dla rolników Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające rozłożenie kar na raty. Do 11 września br. rolnicy mogli składać wnioski o rozłożenie ich na trzy raty, płatne w ciągu 3 lat. Rozłożenie na raty jest możliwe dzięki zastosowaniu w tym przypadku pomocy de minimis, a więc jest dostępne dla rolników, którzy w okresie trzech lat obrotowych nie przekroczyli limitu dla pomocy de minimis w rolnictwie. Skup interwencyjny

Po zniesieniu kwotowania produkcji mechanizmami stabilizacji rynku mleka pozostają zakupy interwencyjne oraz dopłaty do przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Instytucją, która administruje tymi mechanizmami w Polsce jest ARR.

W latach wcześniejszych zakupy interwencyjne prowadzone były od 1 marca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. Od ubiegłego roku te terminy uległy zmianie. W związku z wyjątkowo trudną sytuacją oraz wystąpieniem poważnych zakłóceń na rynku mleka i przetworów mlecznych, spowodowanych rosyjskim embargo, masło i OMP skupowane było od 1 marca do 31 grudnia (w 2014 r.) oraz od 1 stycznia do 30 września (w 2015 r.).

W 2015 r. masło skupowane było po cenie interwencyjnej, która wynosi 90% ceny referencyjnej (cena referencyjna = 246,39 euro za 100 kg). Cena referencyjna pozostała więc na poziomie z lat wcześniejszych – 221,75 euro za 100 kg. Zakup odbywał się w ramach limitu dla całej UE ustalonego przez Komisję Europejską. Po wyczerpaniu limitu, w uzasadnionej sytuacji rynkowej, Komisja mogła zwiększyć ilość skupionego masła, ale już nie po stałej cenie, a w drodze przetargu. Przepisy ściśle określają wymagania jakościowe dotyczące masła, będącego przedmiotem interwencji. Zakłady, które decydują się zaoferować masło do interwencyjnego zakupu muszą uzyskać autoryzację, czyli spełnić szereg warunków wymaganych przepisami unijnego prawa.

Jak wynika z informacji KE (dane z 2 września 2015 r.), w latach 2014-15 przedsiębiorcy z UE nie byli zainteresowani oferowaniem masła na zapasy interwencyjne. Mimo spadku cen na rynku, średnie ceny masła w UE kształtowały się powyżej ceny interwencyjnej.

W przypadku OMP cena interwencyjna jest równa cenie referencyjnej i wynosi 169,8 euro za 100 kg. Analogicznie jak w przypadku masła Komisja ustala limit OMP, jakie może być zakupione po stałej cenie oraz po wyczerpaniu limitu decyduje o uruchomieniu zakupu, ale już w drodze przetargu. Również w przypadku OMP przepisy ściśle określają wymagania dotyczące produkcji i jakości towaru przeznaczonego na zapasy interwencyjne. Zakłady, które decydują się zaoferować OMP do interwencyjnego zakupu muszą również uzyskać autoryzację.

Zgodnie z informacjami KE przedsiębiorcy z Polski w latach 2014-15 (dane z 2 września 2015 r.) zaoferowali do skupu na zapasy interwencyjne ponad 2 tys. t OMP. Więcej niż w Polsce na zapasy interwencyjne sprzedano w Belgii (5 tys. t) oraz na Litwie (2,7 tys. t). W całej UE w omawianym okresie zaoferowano 11,5 tys. t OMP – w 7 krajach.

Dopłaty do prywatnego przechowywania

W ramach WPR na rynku mleka udzielane są również dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP.

Minimalna ilość masła, do której może być wypłacona pomoc wynosi 10 ton netto. Okres przechowywania masła musi wynosić minimum 90 dni, ale nie więcej niż 210. Po 60 dniach przechowywania przepisy dają możliwość wystąpienia o wcześniejszą dopłatę – tzw. dopłatę zaliczkową. Stanowi ona równowartość pomocy za 90 dni przechowywania.

W latach 2014-2015 (dane KE z 2 września 2015 r.) przedsiębiorcy na terenie Polski zgłosili tylko 290 t masła do prywatnego przechowywania. Znacznie większą popularnością mechanizm cieszył się w: Holandii (prawie 60 tys. t), Grecji (23 tys. t), Francji (20 tys. t), Niemczech (18 tys. t), Belgii (12 tys. t). Ogółem w omawianym okresie w programie uczestniczyli przedsiębiorcy z 10 krajów. Łącznie w UE umowy prywatnego przechowywania objęły ponad 140 tys. t masła.

W przypadku OMP minimalna ilość również wynosi 10 t. Okres przechowywania OMP, podobnie jak w przypadku masła, wynosi minimum 90 dni, ale nie więcej niż 210. Po 60 dniach przechowywania przepisy dają możliwość wystąpienia o wcześniejszą dopłatę – tzw. dopłatę zaliczkową. Stanowi ona równowartość pomocy za 90 dni przechowywania.

Warto wspomnieć, że zarówno w przypadku masła jak i OMP uzyskanie dopłaty zaliczkowej warunkowane jest wniesieniem zabezpieczenia w wysokości 110% dopłaty zaliczkowej.

Zgodnie z danymi KE, do 2 stycznia 2015 r. w Polsce przedsiębiorcy nie korzystali z możliwości prywatnego przechowywania. W całej UE w ramach tego programu przyjęto 44 tys. t OMP.

Formularze umów o dopłaty do prywatnego przechowywania można było składać w ARR do końca września 2015 r.

KE pod koniec sierpnia 2015 r. poinformowała jednak o zamiarze przedłużenia działania mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania OMP oraz masła do końca lutego 2016 r. Jako uzasadnienie planów podano utrzymującą się trudną sytuację na rynku mleka.

aktualizacja (RP) 15.01.2016

Mleko w szkole

Coraz większą rolę w ramach WPR odgrywają programy wsparcia spożycia określonych produktów przez dzieci i młodzież, mające na celu kształtowanie się poprawnych nawyków żywieniowych. Ogromny sukces w naszym kraju odniósł program „Mleko w szkole”, znany jeszcze niedawno pod potoczną nazwą „szklanka mleka”.

Jak podaje ARR, tylko w roku szkolnym 2014/2015 w programie uczestniczyło 2,54 mln dzieci z ponad 14 tys. placówek oświatowych.

Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł: dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, dopłata krajowa dotyczy dostarczania mleka i jego przetworów do szkół podstawowych, dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka (FPM) obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W 2014 r. tym, w ramach realizacji programu „Mleko w szkole”, wypłacono z tytułu dopłaty unijnej, dopłaty krajowej i dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka 152,2 mln zł. Z budżetu krajowego pochodziło 110 mln zł (72% wydatkowanych środków), ze środków unijnych – 40,8 mln zł (27%), a z FPM – 1,4 mln zł (1%).

aktualizacja (RP) 15.01.2016

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W ramach wspierania konsumpcji realizowane są również programy zakupów żywności dla najuboższych. W bieżącej perspektywie budżetowej realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, który zastąpił program Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. W porównaniu do lat ubiegłych, mechanizm żywnościowej pomocy najuboższym został wyłączony z systemu Wspólnej Polityki Rolnej. Jego źródłem finansowania został specjalny fundusz.

Instytucją zarządzającą nowego programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak podaje MPiPS, PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln euro. Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln euro.

PO PŻ ma się przyczyniać do ograniczania ubóstwa, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W ramach realizacji programu w danym roku, organizowane są postępowania przetargowe na dostarczenie do wybranych organizacji produktów żywnościowych, w tym mleka i przetworów mlecznych. Przetargi na zakup produktów są organizowane przez ARR.

W latach 2014 i 2015 w ramach przetargów kupowane były m.in.: mleko UHT, sery topione, ser podpuszczkowy dojrzewający.

aktualizacja (RP) 15.01.2016

Rosną dostawy mleka w UE

Według danych unijnych skup mleka w UE w październiku wzrósł o 3,9% w porównaniu do października 2014 roku. Całość dostaw w 10 miesiącach 2015 roku był wyższa o 1,8% niż w tym samym czasie 2014 roku.

Wyprodukowano 8% więcej SMP, 3,3% więcej masła, 2,5% śmietanki więcej oraz 0,8% więcej serów. Jednocześnie spadła produkcja innych wyrobów: WMP o 5,3%, mleka spożywczego o 2%, mleka skondensowanego o 1,2% oraz mlek fermentowanych o 0,2%.

Ważona cena mleka skupowanego wzrosła o 1,9% w październiku do 30,5 eurocenta (14% niżej niż rok wcześniej, 11% niżej od 5-letniej średniej). Spadają również ceny w transakcjach spot.

aktualizacja (RP) 08.01.2016

Słabnie rola promocji w handlu w Europie

Według ostatniego raportu IRI, w całej Europie od czterech lat rośnie liczba promocji. Ciągle jednak nie ma jednak pożądanego wpływu na wielkość sprzedaży.

Sprzedaż wzrosła o zaledwie 0,2%. Szczególnym przypadkiem są Włochy, gdzie promocji jest najwięcej (poza Wielką Brytanią). We Włoszech wpływ promocji na sprzedaż był ujemny: ocenia się, że wskutek promocji utracono 900 mln euro (dane za 2014 rok).

To skłania do przemyślenia strategii sprzedażowych również w innych krajach europejskich.

aktualizacja (RP) 08.01.2016

USA: Śnieżny huragan Goliat zabija 30 tys. krów

Hodowcy bydła mlecznego w Teksasie i Nowym Meksyku spodziewają się znacznego obniżenia produkcji mleka w związku z uderzeniem śnieżyc, które zabiły 30 tys. krów w okresie międzyświątecznym w dniach 24-29 grudnia.

Uderzenie śnieżyc, lodu i silnego wiatru o prędkości 80 mil na godzinę uwięziły zwierzęta w zaspach o wysokości 14 stóp. Hodowcy są zaskoczeni, to się nie mogło stać na terenach, gdzie znaczną część stanowią obszary pustynne. Problemem jest teraz zagospodarowanie zamarzniętych zwierząt lub zutylizowanie tych, które znalazły się na terenach zalanych przez wodę.

Dodatkowe koszty wygeneruje przywrócenie źródeł wody do ich używalności. Konsekwencją kataklizmu będzie też obniżenie poziomu skupu mleka, ale braków w sklepach nikt nie przewiduje.

aktualizacja (RP) 08.01.2016

Rosja: Egipt chce poszerzenia listy eksporterów

Rosselkhoznadzor, rosyjska służba weterynaryjna odbyła rozmowy ze stroną egipską dotyczącą możliwości rozwoju wzajemnych kontaktów handlowych z poszerzeniem wymiany towarowej.

Egipcjanie zwrócili się m.in.: z prośbą o poszerzenie listy zakładów mleczarskich uprawnionych do eksportu do Federacji Rosyjskiej. Strona rosyjska zwróciła uwagę, że egipskie serownie nie wykorzystują swoich możliwości, gdyż w 2015 roku skorzystały z możliwości eksportu tylko raz.

Rosjanie zawrócili uwagę na konieczność prowadzenia kontroli kilku partii każdego produktu z każdego zakładu. Istnieje możliwość świadczenia usług weterynaryjnych w Egipcie, pod warunkiem dokonania wcześniejszej inspekcji.

Rosjanie zwrócili uwagę na zainteresowanie rodzimych firm eksportem mięsa wołowego i drobiu do Egiptu.

aktualizacja (RP) 08.01.2016

Produkty bezlaktozowe: Mały, duży problem: laktoza

Laktoza to dwucukier prosty znajdujący się w mleku i produktach mlecznych. Za jej trawienie odpowiedzialny jest enzym laktaza (ß-D-galaktozydaza) – produkowany w rąbku szczoteczkowym (jelito cienkie) hydrolizuje laktozę na monocukry (glukozę i galaktozę). Enzym ten najbardziej aktywny jest u noworodków, w miarę dojrzewania człowieka jego aktywność spada, prowadząc do niedoboru. Zbyt mała produkcja laktazy powoduje nietolerancję pokarmową, która może nie jest bardzo groźna, jednak w codziennym życiu okazuje się mocno uciążliwa (niektóre z objawów to skurcze jelit, nudności, wzdęcia, bóle brzucha, wydalanie gazów oraz gwałtowne biegunki, występujące już nawet 30 minut po spożyciu produktów zawierających laktozę). Dlatego też osoby cierpiące na to schorzenie powinny trzymać się ścisłej diety.

Instytut Żywności i Żywienia zaleca spożywanie codziennie przynajmniej dwóch dużych szklanek mleka (można je zastąpić jogurtem, kefirem lub, częściowo, serem). Co jednak mają w tej sytuacji zrobić osoby nietrawiące laktozy? Istnieje na rynku wiele produktów roślinnych, jak mleka sojowe, ryżowe czy migdałowe, nie są one jednak w stanie zastąpić pełnowartościowych przetworów mlecznych.

Rozróżnić należy produkty bezlaktozowe i produkty o obniżonej zawartości laktozy – te drugie dla osób z ostrą nietolerancją mogą być nadal szkodliwe (stopień tolerancji laktozy jest indywidualny i zależy od ilości wytwarzanej laktazy).

Trzeba pamiętać także o tym, że nietolerancja laktozy nie jest jednoznaczna z uczuleniem na białko mleka krowiego!

Producenci wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów, a rynek produktów bezlaktozowych zaczął prężnie się rozwijać, po długim okresie uśpienia. O rosnącym zainteresowaniu tą kategorią wśród konsumentów świadczą przy tym popularne artykuły, jak 15 pomysłów na bezlaktozowe śniadanie, które można znaleźć na zagranicznych serwisach.

Na rynku międzynarodowym gałąź produktów bezlaktozowych jest już bardzo szeroko rozwinięta – producenci odpowiedzieli na zapotrzebowanie konsumentów dużo wcześniej. Przykładem jest Valio, firma która od lat zajmuje się produkcją wyrobów funkcjonalnych, a w ubiegłym roku zdecydowała o ujednoliceniu międzynarodowej oferty – na wszystkich rynkach jej produkty bezlaktozowe są obecnie sprzedawane pod nazwą Valio Eila – Expertise in Lactose Free Dairy. Wyroby Valio Eila można znaleźć nawet w Korei.

Warto przypomnieć:

„W Polsce nietolerancja laktozy (według różnych danych) dotyczy ok. 17% populacji.

Dla porównania w Ameryce Południowej nietolerancja laktozy dotyczy 70% populacji, w Ameryce Północnej 15-80% (w zależności od grupy etnicznej, czy badania dotyczą osób o białym lub czarnym kolorze skóry), we wschodniej Afryce 73-90%, w Chinach 90%, w Azji Płd.-Wsch. 98%. W Australii i Nowej Zelandii jest to już zaledwie 8-9%. W Europie wskaźnik nietolerancji laktozy jest zróżnicowany: w Austrii 15-20%, na Bałkanach 55%, w Finlandii 17%, w Niemczech 15%, we Francji Północnej 17%, we Francji południowej nawet 70%, we Włoszech – w zależności od regionu 20-70%.”

aktualizacja (RP) 08.01.2016

Sertop: Cena ma ważne, ale nie priorytetowe znaczenie

– Konsumenci, bez względu na wiek są coraz bardziej wymagający. Zwracają uwagę nie tylko na smak, ale także na rodzaj opakowania, sposób otwierania produktu, jego szatę graficzną, a także jakość produktu, która powinna być na najwyższym poziomie. Obserwujemy również, że przeciętny Kupujący coraz częściej także wnikliwie weryfikuje skład produktów wkładanych do koszyka zakupowego – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Aneta Będkowska, Kierownik Biura Marketingu i Współpracy z Klientem w firmie Sertop. – To skład bowiem decyduje w dużej mierze o tym, czy klient kupi dany produkt, czy nie.

– Kolejną, równie istotną kwestią dla konsumenta jest smak kupowanych produktów. Polacy są tradycjonalistami i wybierają znane i lubiane smaki, takie jak szynka, szczypiorek, papryka czy pieczarka. Idealnym przykładem ulubionego smaku jest serek topiony Złoty Ementaler – nasz kultowy wyrób, produkowany od początku istnienia firmy. Rotacja tego serka utrzymuje się na tym samym poziomie od ponad 50-ciu lat.

– Jak już wspomnieliśmy ważnym aspektem jest także rodzaj opakowania. W tym przypadku wiek konsumenta ma tutaj ogromne znaczenie. Młodzi ludzie poszukują nowych rozwiązań i są bardziej otwarci na nowości. Starsi są tradycjonalistami, także w tej kwestii. Spośród całej oferty najczęściej wybierają popularne od lat „telewizorki”, czyli kostki z serkiem topionym. Dla najmłodszych najważniejsza jest wartość dodana – na przykład możliwość rozcięcia opakowania i otrzymania ciekawej kolorowanki jak w przypadku opakowania serków Oscar – wskazuje Aneta Będkowska.

– Wszystkie te elementy są w dzisiejszych czasach najważniejszymi czynnikami, decydującymi o popularności danej kategorii towarów. Mniejsze znaczenie ma obecnie koszt zakupu danego produktu. Współczesny konsument oczekuje nadal dobrej, atrakcyjnej ceny, jednak ma ona mniejsze, niepriorytetowe znaczenie. Dobra jakość i dobry skład – to oczekiwania współczesnego konsumenta. Jak dopasować asortyment do oczekiwań Klienta? Najprostszym sposobem jest po prostu zróżnicowanie oferty pod kątem wyrobów i ich producentów tak, aby każdy mógł kupić coś dla siebie – podsumowuje Aneta Będkowska, Kierownik Biura Marketingu i Współpracy z Klientem w firmie Sertop.

aktualizacja (RP) 04.01.2016

Ceny skupu mleka w listopadzie 2015 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w listopadzie 2015 roku wyniosła 113,20 zł/1 hl i była niższa o 9,1% niż w listopadzie 2014 r. i o 1% większa od ceny wypłaconej w październiku 2015 r.

Najwyższe ceny w listopadzie 2015 r. wg województw:

lubuskie 119,44 zł/1 hl
podlaskie 119,17 zł/1 hl
warmińsko-mazurskie 116,52 zł/1 hl

Najniższe ceny w listopadzie 2015 r. wg województw:

świętokrzyskie 103,32 zł/1 hl
łódzkie 103,61 zł/1 hl
małopolskie 105,36 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 04.01.2016

Pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych

Szanowni Państwo

Przesyłamy w załączeniu projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Projekt ten zakłada m.in., że wsparcie:

1) udzielane będzie rolnikowi, będącemu producentem mleka, który w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził co najmniej 15 000 kg mleka do obrotu

- po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dla producenta mleka posiadającego w dniu 31 marca 2015 r. kwotę indywidualną dla dostaw

lub

- po przeliczeniu na ilość mleka z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. (…) dla producenta mleka posiadającego w dniu 31 marca 2015 r. kwotę indywidualną dla sprzedaży bezpośredniej

2) w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego (…)

Ze względu na krótki okres konsultacji, uprzejmie prosimy o nadesłanie ewentualnych uwag do ww. rozporządzenia do 22 grudnia br. do godz. 14:00).

Z poważaniem,

Jakub Wszeborowski

szcegóły na stronie Polskiej Izby Mleka - www.izbamleka.pl
ul. Mickiewicza 7/23
15 - 213 Białystok
Tel.: (85) 674 73 29
Fax.: (85) 874 43 88
e-mail: izba@izbamleka.pl
www.izbamleka.pl

aktualizacja (RP) 18.12.2015

Polski rekord skupu mleka w mleczarni Mlekpol (SM)

1,5 mld litrów mleka skupiła w ciągu roku Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa. To blisko 5 milionów litrów mleka dziennie.

Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce Mlekpol (SM) przekroczyła granicę 1,5 mld litrów skupionego mleka. To blisko 5 milionów litrów mleka dziennie od ponad 11 300 producentów. Mleko skupowane jest wyłącznie od dostawców z własnej bazy skupowej i przerabiane w 11 zakładach produkcyjnych na terenie Polski.

– Uzyskany wynik w skupie mleka jest ogromnym osiągnięciem członków spółdzielni – producentów mleka. Jesteśmy dla nich pełni uznania – mówi Edmund Borawski, Prezes mleczarni Mlekpol (SM).

aktualizacja (RP) 18.12.2015

Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel kieruje wniosek o umorzenie

Po przeprowadzonych wczoraj w Brukseli rozmowach, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel skierował dziś do komisarza Phila Hogana wniosek o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w sprawie umorzenia kar producentom mleka.

Szef polskiego resortu rolnictwa zwraca uwagę, że można to osiągnąć w drodze zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004, polegającej na dodaniu w art. 15 w ust. 1 po akapicie czwartym kolejnego akapitu, zgodnie z którym: „Państwa członkowskie mogą zdecydować o zaniechaniu poboru niewpłaconych do właściwego organu rat należnych kwot.”

Jeżeli jednak Komisja uzna takie rozwiązanie za niewłaściwe, Polska wnioskuje o wydanie rozporządzenia delegowanego Komisji, w oparciu o art. 219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, które stwarzałoby możliwość państwom członkowskim zaniechania poboru niewpłaconych do właściwego organu rat należnych kwot.

W wystosowanym piśmie minister podkreśla, że utrzymująca się trudna sytuacja na rynku mleka powoduje wymierny spadek opłacalności produkcji i zachwianie płynności finansowej wielu gospodarstw mleczarskich. Ponadto, wprowadzone dotychczas mechanizmy wsparcia sektora mleczarskiego są niewystarczające i nie spowodowały dotychczas oczekiwanej, znaczącej poprawy sytuacji na rynku.

Ukierunkowana pomoc finansowa dla sektorów hodowlanych, których dotknęły zakłócenia na rynku pozwala jedynie w minimalnym stopniu zrekompensować faktyczne straty poniesione przez rolników.

Minister informuje, że cena skupu mleka w Polsce jest niższa od średniej ceny unijnej o ok. 10% i jest jedną z najniższych w UE. Na przestrzeni 2014 r. cena skupu mleka została obniżona o blisko 17%; w październiku br. wyniosła 116 zł/100 kg i jest o ponad 22% niższa niż na początku 2014 r.

Trudna sytuacja producentów mleka w Polsce w roku 2015 została pogłębiona przez skutki suszy, która spowodowała trudności w zabezpieczeniu odpowiedniej ilości pasz dla bydła i w konsekwencji wzrost kosztów produkcji, który będzie miał miejsce co najmniej do następnych zbiorów. Dlatego też tak trudnej sytuacji finansowej konieczność uregulowania przez producentów mleka opłaty karnej z tytułu przekroczenia kwot mlecznych jest dla gospodarstw mleczarskich nie do udźwignięcia.

Ponad 63 tysiące polskich rolników zapłaciło już I ratę w łącznej wysokości ponad 253 mln złotych. Wniosek ministra Jurgiela dotyczy możliwości umorzenia pozostałych dwóch rat przypadających na 30 września 2016 roku (ponad 193,5 mln zł) i 30 września 2017 roku (ponad 190 mln zł).

aktualizacja (RP) 18.12.2015

Austria: Przemysł mleczarski apeluje do rządu o stosowanie kryte

Aby austriackie produkty mleczarskie mogły wygrywać przetargi krajowe, musi istnieć kryterium jakości, które w przypadku rodzimych produktów jest znacznie wyższe niż normy unijne.

Helmut Petschar, Prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka (VOEM) zaapelował do rządzących, aby oprzeć preferencje wyboru ofert w przetargach publicznych na bezkompromisowej jakości.

W związku z nowelizacją ustawy o przetargach publicznych istnieje obawa co do złagodzenia kryterium jakości. Petschar podkreślił, że austriackie procedury produkcji wolnej od GMO oraz standardy dobrostanu zwierząt są chwalone przy każdej okazji. Pora, aby politycy pamiętali o tym przy tworzeniu prawa – konkluduje Petschar.

aktualizacja (RP) 12.12.2015

Fonterra z mniejszym skupem

Skup mleka na terenie Nowej Zelandii do Fonterry był w listopadzie 2015 roku mniejszy o 4%, a skup tej firmy w Australii spadł również o 4%. Fonterra odnotowuje również mocną pozycję eksportu z Unii Europejskiej oraz Australii, podczas gdy eksport z USA spada w związku z większym popytem krajowym.

Analitycy Fonterry również zauważają wzrost importu ze strony Chin (październik 2015 był czwartym miesiącem wzrostu) mimo spadku w okresie styczeń-październik 2015 o 13%. Wzrost notuje import ze strony Ameryki Łacińskiej(10% przez okres styczeń-sierpień 2015) i innych krajów Azji (10% w okresie styczeń-sierpień 2015).

W okresie od stycznia do września 2015 roku produkcja w Australii wzrosła o 3%, eksport wzrósł o 8%. W tym samym okresie produkcja w UE wzrosła o 1%. W okresie od stycznia do października 2015 roku wzrosła również produkcja w USA (o 1%), podczas gdy w Nowej Zelandii spadła o 1%.

aktualizacja (RP) 12.12.2015

Hochland Polska wśród liderów reklamowych branży mleczarskiej

Firma Hochland Polska znalazła się wśród największych reklamodawców producentów wyrobów mleczarskich w ciągu dziesięciu miesięcy i awansowała na pozycję wicelidera z wydatkami na poziomie 67,5 mln zł, zgodnie z aktualnym raportem Kantar Media dla Wirtualnemedia.pl. Na reklamy marki Hochland wydano w tym roku 36,8 mln zł (116 proc. więcej niż rok temu), a marki Almette, należącej do Hochland Polska - 30,7 mln zł (38,2 proc. więcej niż rok temu).

W ciągu dziesięciu miesięcy br. producenci wyrobów mleczarskich zwiększyli wydatki na reklamy w tradycyjnych mediach o kilkanaście procent. Największym reklamodawcą w omawianym okresie, podobnie jak rok wcześniej, była firma Danone Polska z wydatkami w wysokości 84,1 mln zł. Na pozycję wicelidera awansował Hochland Polska, który z wydatkami na poziomie 67,5 mln zł pokonał ubiegłorocznego wicelidera – firmę Zott Polska. Najmocniej reklamowaną marką produktów mleczarskich od stycznia do października br. było Danone - na jego reklamę wydano 84,1 mln zł. Drugim po tym względem brandem był Zott z wydatkami w wysokości 58,7 mln zł.

aktualizacja (RP) 12.12.2015

Piątnica jedną z czołowych polskich marek

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy pnie się w górę w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek. Wartość marki w porównaniu do 2014 r. wzrosła o 20% do 336,5 mln złotych. W rankingu polskich marek organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Piątnica zajęła wysokie 41. miejsce, awansując w stosunku do zeszłego roku o 8 pozycji. Wartość marki według autorów rankingu wzrosła w ostatnim roku o 20% i szacowana jest na 336,5 mln złotych.

Wskazuje to na rosnący potencjał ekonomiczny OSM Piątnica, wpływający pozytywnie na jej wyniki finansowe. Warto przy tym podkreślić uznanie ze strony konsumentów wyrażone w szczegółowych rankingach – lojalności oraz postrzeganej jakości, gdzie Piątnica została uznana za najlepszą markę mleczarską na polskim rynku. Ponadto w rankingu marek, w kategoriach wg lojalności klientów oraz postrzeganej wartości marki, Piątnica została sklasyfikowana w ścisłej czołówce wszystkich polskich marek zajmując odpowiednio 13. i 15. pozycję.

– Uznanie konsumentów oraz czołowe lokaty w tak prestiżowym rankingu są potwierdzeniem, że w ciągu ostatnich lat udało nam się zbudować silną i cieszącą się ogromnym zaufaniem polską markę mleczarską – mówi Zbigniew Kalinowski – Prezes Zarządu Piątnica (OSM). Z punktu widzenia obszaru działalności firmy najbardziej cieszy nas pierwsze miejsce wśród marek mleczarskich dot. lojalności klientów oraz pierwsze miejsce w branży w rankingu postrzeganej jakości. Odzwierciedla to, jak bardzo ceniona jest przez konsumentów produkcja najwyższej jakości, świeżych, naturalnych produktów nabiałowych. Niesłabnące zaufanie, jakim obdarzają nas konsumenci od ponad 20 lat, jest wyłącznie efektem wysokiej jakości naszych wyrobów oraz właściwej organizacji dystrybucji na rynku polskim - dodaje Zbigniew Kalinowski.

Ranking „Rzeczpospolitej” to prestiżowa klasyfikacja marek konsumenckich, która publikowana jest na przełomie listopada i grudnia już od 2003 roku. Ranking obejmuje trzy najważniejsze kategorie – wartości, mocy i siły poszczególnych marek oraz 8 rankingów dla 60. czołowych polskich marek, które osiągnęły najlepsze oceny w odniesieniu do poszczególnych składników wpływających na ich siłę. Tegoroczna klasyfikacja powstała we współpracy z firmami Millward Brown SMG/KRC i Acropolis Advisory na podstawie informacji dostarczonych przez firmy, danych rynkowych firmy Nielsen, a także badań konsumentów.

aktualizacja (RP) 12.12.2015

Sertop – Eksporter roku 2015

„Wybitny Eksporter Roku 2015” to tytuł, którym został uhonorowany tyski producent serków topionych w trakcie XIV Kongresu Eksporterów Polskich w Warszawie. Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 19 listopada 2015 r w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie,

Sertop otrzymał dodatkowo Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i list gratulacyjny.

Eksport Sertopu stanowi ponad 30% wartości ogólnej sprzedaży. Taki efekt firma zawdzięcza odpowiedniej polityce sprzedażowej, a także Programom Operacyjnym Innowacyjnej Gospodarki na lata 2007-2013, dzięki którym Sertop miał okazję uczestniczyć w międzynarodowych imprezach targowych oraz nawiązał współpracę z nowymi kontrahentami.

aktualizacja (RP) 08.12.2015

Superbrands dla marki Łaciate!

Łaciate zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek na polskim rynku. Na podstawie wyników badania konsumenckiego, przeprowadzonego na próbie ponad 15 tys. polskich respondentów oraz głosowania ekspertów Rady Marek, Łaciate Mlekpol (SM) otrzymało tytuły Superbrands 2015/16 i Created In Poland Superbrands 2015/16.

Miano Superbrands zyskują najsilniejsze marki funkcjonujące na lokalnych rynkach. Created In Poland Superbrands 2015/16 dedykowany jest najsilniejszym markom z polskim rodowodem.

Oba prestiżowe tytuły przypadły marce Łaciate, która od 20 lat króluje na polskim rynku mleczarskim. Sztandarowym produktem marki Łaciate jest mleko UHT. Pod marką Łaciate konsumenci znajdą także mleko świeże, śmietanki, serki do smarowania oraz najwyższej jakości masło ekstra i mix do smarowania. Wszystkie produkty Łaciate powstają z najwyższej klasy mleka pochodzącego od krów wypasanych na najczystszych łąkach Polski. Łaciate to synonim naturalności, świeżości i najwyższej jakości. Marka Łaciate jest laureatem m.in.: złotych medali Polagra Food, Uzyskała również tytuł Ulubionej Marki Konsumentów, Dobrej Marki oraz miano Hit Handlu.

Badanie konsumenckie przeprowadził instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

aktualizacja (RP) 08.12.2015

Dalszy spadek cen za surowiec w październiku 2015 roku

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w październiku 2015 roku wyniosła 112,03 zł/1 hl i była niższa o 9,9% niż w październiku 2014 r. i o 3% większa od ceny wypłaconej we wrześniu 2015 r.

Najwyższe ceny w październiku 2015 r. wg województw:

podlaskie 119,56 zł/1 hl
lubuskie 117,26 zł/1 hl
opolskie 114,62 zł/1 hl

Najniższe ceny w październiku 2015 r. wg województw:

łódzkie 101,95 zł/1 hl
świętokrzyskie 102,05 zł/1 hl
kujawsko-pomorskie 104,33 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 02.12.2015

Łowicz (OSM) dostarczy 4 mln litrów mleka do Chin

W poniedziałek tj. 23.11.2015 – w dniu otwarcia przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego w Szanghaju, Jan Dąbrowski, Prezes Zarządu mleczarni Łowicz (OSM) w obecności Prezydenta podpisał umowę z chińską rządową spółką handlową na dostawę ponad 4 mln litrów mleka Łowickiego.

OSM Łowicz jest jedyną mleczarnią, która podpisała umowę podczas Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego w Szanghaju. Do Chin zjechali się przedstawiciele blisko 80 polskich przedsiębiorców, reprezentujących różnego rodzaju gałęzie przemysłu i bankowości.

Odbiorcą mleka Łowickiego będzie chińska spółka rządowa. – Podpisana umowa to bardzo ważny kolejny krok w zdobywaniu przez naszą mleczarnię rynku chińskiego, którego potencjał jest ogromny – informuje Irena Uczciwek z mleczarni Łowicz (OSM). – To także umacnianie pozycji marki Łowickie na tym rynku.

Łowicka mleczarnia, zatrudniająca łącznie blisko 1,8 tys. osób, w ciągu doby przerabia od 1,6 do 1,7 mln litrów mleka. Jest jedną z trzech największych tego typu zakładów w Polsce.

aktualizacja (RP) 02.12.2015

Zmiany w Hochland Polska

Stanowisko Dyrektora Generalnego Hochland Polska z dniem 1 stycznia 2016 roku obejmie Peter Knauer. Ma on ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w branży FMCG. Peter Knauer pracował na stanowiskach kierowniczych w Niemczech, Polsce i Rosji dla firm takich, jak Cadbury, Wrigley i Mars, posługuje się między innymi biegle językiem polskim.

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2016 roku, Jacek Kostka będzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Hochland Polska, wykonując dotychczasowe obowiązki Dyrektora Finansowego, które piastował od czasu dołączenia do Hochland Polska w 2012 roku.

Jacek Migrała, od listopada 2011 roku Dyrektor Generalny Hochland Polska, odchodzi z Hochland Polska na własną prośbę z końcem listopada 2015 roku. Hochland traci doskonałego managera, który prowadził Hochland Polska w trudnych czasach szybko zmieniającego się krajobrazu rynku spożywczego w Polsce.

aktualizacja (RP) 02.12.2015

Łagodne Mleko Lactose Free

Łagodne Mleko Lactose Free (1 litr) jest produktem UHT pozbawionym laktozy, co sprawia, że spożywać je mogą osoby cierpiące na nietolerancję laktozy. Jego smak jest wyraźnie słodszy od normalnego mleka, dzięki czemu nadaje się ono wyśmienicie do słodzenia i zabielania kawy. Barwa mleka jest lekko karmelowa na skutek rozłożenia laktozy na cukry proste – glukozę i galaktozę (w wyniku reakcji Maillarda).

Łagodne Mleko Lactose Free do czasu otwarcia nie wymaga przechowywania chłodniczego. Długi okres przydatności do spożycia uzyskano, dzięki najwyższej jakości surowca, błyskawicznej sterylizacji i aseptycznemu pakowaniu w sześciowarstwowe kartony. Po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w warunkach chłodniczych.

aktualizacja (RP) 02.12.2015

Grupa Mlekovita: Ser Favita w kostkach w wygodnym wiaderku

Mlekovita konsekwentnie rozszerza ofertę dla sektora HoReCa, wprowadzając do asortymentu ser Favita w kostkach w wygodnym wiaderku w porcji 600 g. Ser Favita to wyśmienity ser sałatkowo-kanapkowy o charakterystycznym słonym smaku. Jedna kostka Favity zawiera około 1 litr mleka i koncentruje w sobie liczne składniki odżywcze.

To źródło pełnowartościowego białka i wapnia (niezbędnych dla mocnych kości i zdrowych zębów), a także łatwo przyswajalnego tłuszczu, witamin oraz soli mineralnych. Favita idealnie komponuje się ze świeżymi warzywami i owocami, dlatego przeznaczona jest głównie do sałatek. Znakomita również do kanapek, farszy do mięs, pizzy i sosów oraz innych dań, którym nadaje niebanalne walory smakowe.

aktualizacja (RP) 02.12.2015

Kłopoty ze zbytem nabiału FrieslandCampina w Belgii

Wygląda na to, że mleko od belgijskich rolników dostarczających na co dzień surowiec do belgijskiego oddziału FrieslandCampina będzie przetwarzane przez Milcobel.

Jest to wynik kłopotów ze sprzedaży wyrobów z belgijskiego mleka przez FrieslandCampina. Chodzi o mleko od ponad 440 dostawców.

Spadek sprzedaży produktów holenderskiego potentata zmusił firmę do odstąpienia surowca rywalowi z Belgii.

Milcobel zagwarantował kontynuację skupu na poziomie 180 mln litrów rocznie. Umowa wchodzi w życie 1 lutego 2016 roku.

aktualizacja (RP) 25.11.2015

Spomlek zamiast za białko płaci za kazeinę

Im wyższa zawartość kazeiny w mleku, tym więcej powstaje z niego sera. W mleczarni Spomlek (SM) do tego równania dodany został trzeci element – więcej pieniędzy dla dostawcy.

Radzyńska spółdzielnia, jako pierwsza w Polsce, wprowadza cennik, w którym zapłata za surowiec rośnie wraz z jego przydatnością dla produkcji sera. Skorzysta na tym spora grupa rolników.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek postanowiła premiować tych hodowców, którzy dostarczają do jej zakładów surowiec poprawiający wydajność produkcji sera. Decyduje o tym zawartość kazeiny, czyli najważniejszego białka w mleku z punktu widzenia serowarstwa. Fakt, że jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa caseus oznaczającego… ser, mówi w zasadzie wszystko. Od października w cenniku skupowym Spomleku zamiast ogólnej pozycji „białko” pojawi się „kazeina”.

– Dla firmy wyspecjalizowanej w produkcji serów ma to wielkie znaczenie. Poprawa efektywności dotyczy nie tylko samego surowca, ale też pozostałych kosztów produkcji. Jeśli z określonej ilości mleka jesteśmy w stanie uzyskać więcej sera niż kiedyś, to oszczędzamy praktycznie na wszystkim. Zwłaszcza na wodzie i energii, które dla każdej mleczarni są dużym obciążeniem. Zaoszczędzone pieniądze trafią przede wszystkim do rolników – mówi Edward Bajko, prezes Spomlek (SM).

– Jednocześnie konsumentom dostarczymy produkty o takich samych jak dotąd walorach smakowych, wartościach odżywczych i najwyższej jakości.

Do tej pory spółdzielnia wypłacała za kazeinę specjalną premię, która trafiała do rolników notujących w tej dziedzinie najlepsze wyniki. Jesienią 2015 r. Rada Nadzorcza i Zarząd postanowiły, że będzie to stały element cennika skupowego. Decyzja ta nie jest dla dostawców zaskoczeniem. Spomlek już od 2013 r. realizuje specjalny „Program kazeinowy” dla hodowców, którego celem jest właśnie poprawa tego parametru mleka. Obok pracowników spółdzielni oraz jej członków, uczestniczą w nim także naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nowy cennik skonstruowany jest w ten sposób, że zyskają dostawcy, którzy od niespełna dwóch lat skutecznie pracują nad zwiększeniem kazeiny w mleku. – Na zawartość kazeiny w mleku wpływają w 50% czynniki środowiskowe i fizjologiczne, a pozostałe 50% to czynniki genetyczne, Rolnik może zatem w pierwszym etapie skorygować żywienia, a w dłuższej perspektywie efektywnie zarządzać stadem poprzez dobór buhajów podnoszących zawartość kazeiny w mleku.

Dodatkowymi elementami środowiskowymi na które może wpływać bezpośrednio sam hodowca jest system utrzymania zwierząt czy sposób zadawania pasz – wyjaśnia Agnieszka Kamela, dyrektor ds. Skupu Surowca – Sukces wymaga więc od dostawcy zaangażowania oraz pewnych inwestycji. Wprowadzenie stałej odpłatności za kazeinę sprawia, że będzie mu się to opłacać.

aktualizacja (RP) 25.11.2015

Brak optymizmu na rynkach światowych

Bardzo poważny spadek zakupów Chin jest mocno związany z rozwojem własnej produkcji – powiedział podczas konferencji w pierwszym dniu targów Maciej Stępień, prezes Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów. – Co równie ważne, od dłuższego czasu kraje importerzy netto stali się eksporterami.

Przetargi na mleko w proszku do Algierii wygrywają na zmianę Nowozelandczycy i Ameryka Południowa. Indie kiedyś były importerem, teraz największa firma mleczarska z subkontynentu – Amul jest obecna na każdym przetargu GDT z bardzo szerokim portfelem produktów – powiedział Maciej Stępień, prezes Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów.

aktualizacja (RP) 25.11.2015

Eksport mleczarski w 2015 roku wzrósł o ok. 11%

Eksport jest większy w sensie ilościowym, jest to 11%, ale główna dynamika 46% dotyczy mleka surowego, to nie jest jednak dobry objaw, bo jeżeli eksportuje się surowce, to pozwala rozwiązywać problem bezrobocia zagranicą – powiedział na konferencji prasowej towarzyszącej otwarciu targów Mleko Expo Waldemar Broś, Organizator targów oraz Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

Dynamika dodatnia w eksporcie widoczna jest w maśle, to ponad 10%, w serach to poziom 1%. Przychody z eksportu są znacznie niższe, około 20%. Naszym głównym produktem eksportowym są sery.

Polska to trzeci producent mleka w proszku (218 tys. ton), pierwszy producent twarogów (406 tys. ton), 305 tys. ton serów dojrzewających. Razem ujmując sery jesteśmy 6. krajem na świecie pod względem produkcji (dane za 2014 rok).

Na rynkach zewnętrznych obserwujemy obniżony popyt ze strony Chin. Dla krajowych podmiotów najważniejszy jest rynek wewnętrzny, który jest bardziej stabilny. Jak wskazał Waldemar Broś, Organizator targów Mleko Expo oraz Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. konsumpcja mleka per capita w USA wynosi 526 litrów, w Polsce waha się w okolicach 202 litrów, w Niemczech ok. 400 litrów. Podobnie w Skandynawii.

Waldemar Broś stanowczo skrytykował pomysł, aby redukować ilość stad mlecznych o 24% jako sposób na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Oznaczałoby to redukcję produkcji czego nie skompensowałby wzrost wydajności.

Waldemar Broś skrytykował poziom pomocy suszowej ze strony Komisji w wysokości 28 mln euro (około 122 mln zł) jako około 2 groszy na litr produkcji, jako zupełnie niewystarczający.

aktualizacja (RP) 25.11.2015

Nowy apel Copa-Cogeca

Przewodniczący Copa i Cogeca poinformowali dzisiaj unijnych ministrów rolnictwa, że unijne rynki rolne znajdują się pod presją częściowo wywołaną przez skutki rosyjskiego embargo i apelowali do Komisji Europejskiej o wprowadzenie środków łagodzących presję na rynku wieprzowiny i w sektorze mleka już w grudniu.

Apel ten odnosił się do dyskusji ministrów nad pakietem pomocy w wysokości 500 mln euro.

Na spotkaniu wysokiego szczebla z luksemburską prezydencją, przewodniczący Copa Martin Merrild powiedział: – ... bardzo niepokoi nas sytuacja unijnego sektora mleka. Ze względu na zbliżającą się zimę, problemy z płynnością finansową się zaostrzają, a producenci znajdują się pod presją. Pakiet pomocy stanowił krok we właściwym kierunku dla poprawy sytuacji. Teraz musimy upewnić się, że państwa członkowskie w pełni wykorzystają udostępnione im środki, jak np. możliwość wypłacenia zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Apelujemy również o zastanowienie się nad znaczeniem poziomu ceny w unijnej sieci bezpieczeństwa w tak trudnym okresie.

Przewodniczący Cogeca Christian Pèes następnie podkreślił znaczenie uproszczenia WPR, które zapoczątkował komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan. – Biurokracja utrudnia innowacje, ogranicza konkurencyjność i jakość życia. Np. z duńskiej ankiety wynika, że 70% rolników twierdzi, że biurokracja i kontrole są najgorszym aspektem pracy na roli – przypomniał Merrild. – Dlatego też, Copa i Cogeca przedstawiły Komisji kompleksową listę propozycji w zakresie uproszczenia nowej WPR, w tym m. in. instrumentów zazieleniania, zasady trzech upraw, definicji trwałych i czasowych użytków zielonych i dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją. Koniecznie trzeba ograniczyć biurokrację, by rolnicy mogli spokojnie pracować – dodał Pèes.

Pèes również nalegał, by ministrowie uważnie obserwowali międzynarodowe negocjacje handlowe. Wyraził ubolewanie nad faktem, że administracja USA nałożyła wyższe cła na unijny eksport masła, twierdząc że ukazuje to brak zaangażowania amerykańskich negocjatorów w szybkie osiągnięcie porozumienia handlowego z UE (TTIP). Następnie podkreślił korzyści wynikające z kompleksowego handlu w odniesieniu do negocjacji na temat liberalizacji handlu na świecie ramach rundy dauhańskiej i wyraził ubolewanie, gdyż wyniki konferencji ministerialnej w Nairobi będą rozczarowujące.

Nalegał, aby prezydencja zintensyfikowała wysiłki na konferencji ministerialnej na rzecz ograniczenia eksportu prowadzonego przez kanadyjskie i australijskie przedsiębiorstwa państwowe.

aktualizacja (RP) 25.11.2015

Mlekovita niekwestionowanym liderem targów Mleko-Expo 2015

Podczas pierwszego dnia odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie XXIV Targów Mleczarskich Mleko-Expo Mlekovita odebrała najwyższe laury we wszystkich kategoriach. Zajęła m.in. pierwsze miejsca w rankingach Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich oraz Największych Spółdzielczych Eksporterów Produktów Mleczarskich, w których triumfuje nieprzerwanie od 23 lat.

Targi Mleczarskie Mleko-Expo to jedna z najważniejszych imprez w branży mleczarskiej, organizowana przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego wydarzenia, podczas którego spółdzielnie mleczarskie i firmy pracujące na rzecz mleczarstwa wystawiają swoje produkty, jest promocja najlepszych wyrobów mlecznych oraz ich producentów.

Mlekovita regularnie uczestniczy w tych targach, wspierając w ten sposób profesjonalny wizerunek marki, a jednocześnie zyskując okazję do bezpośrednich spotkań z obecnymi i potencjalnymi partnerami handlowymi. W tym roku impreza odbywa się w dniach 18-20 listopada.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń Targów Mleczarskich Mleko-Expo jest uroczystość otwarcia połączona z ogłoszeniem wyników najważniejszych dla rynku mleczarskiego rankingów.

Mlekovita we wszystkich okazała się najlepsza, tym samym odbierając:

- statuetkę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zajęcie 1. miejsca w rankingu Najlepszych Spółdzielni w 2014 roku, wyłonionych z rankingu opracowywanego przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny;

- puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego i statuetkę Prezesa Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich za zajęcie 1. w rankingu Największych Spółdzielczych Eksporterów w 2014 roku wg rankingu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego;

- puchar Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego - Lider Galanterii Mlecznej.

aktualizacja (RP) 25.11.2015

Wybór między produktem markowym i marki własnej to wybór między

Wybór między produktem markowym i marki własnej to wybór między produktem bardzo dobrym i dobrym

– Trudno wyznaczyć granicę rozwoju marek własnych w różnych kategoriach mleczarskich, ale prywatne marki to konkurencja ważna dla każdego brandowego gracza, dla Hochland także – zwraca uwagę Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Musimy przekonywać konsumenta, że warto zapłacić nieco więcej za produkt brandowy. Dzisiaj prywatne marki są produkowane przez znaczących brandowych graczy, co podniosło ich jakość. Aktualnie konsument wybiera między produktem dobrym, a bardzo dobrym.

– Trudno przyglądać się konkurencji będąc liderem, bo lider musi wyznaczać trendy, wizję, kierunki. Wsłuchujemy się w konsumenta, jego styl życia, sposób jedzenia. W ten sposób możemy wiedzieć jaką kategorię rozwijać. Hochland mimo braku produkcji Private Label pozostaje w czołówce dostawców do handlu. Największym sukcesem Hochland jest waga marki jaka została osiągnięta w Polsce. Polacy zaakceptowali nasze sery i wizerunek firmy gwarantującej najwyższą jakość. To podstawa, na której można budować przyszłość firmy. Mierząc udziałami rynkowymi upodobania konsumentów – w ofercie Hochland jest mnóstwo hitów. Nasze długofalowe plany to umacnianie pozycji i ciągłe zwiększanie udziałów na rynku serów – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– Wszystkie produkty mleczarskie mogą być podatne na sprzedaż pod markami własnymi. Hochland to firma oparta na najlepszych produktach i technologiach. W polskim oddziale Hochland to produkty budują markę. Sukces tej strategii pokazał innym rynkom Hochland, że bycie producentem brandowym ma sens. To pochłania środki wydawane na reklamę, inwestycje w zrozumienie konsumenta, kreowanie trendów. Od idei po masową produkcję upewniamy się czy nasze produkty spełniają najwyższe standardy. Zanim produkt pojawi się na rynku przeprowadzamy szereg badań i testów, po to by być liderem jakości i smaku na polskim rynku sera. Nasze produkty i marki Hochland, Almette i Valbon przyciągają do sklepów konsumentów, budują wartość kategorii oraz rozwijają ją poprzez innowacje, pozostaniemy w gronie strategicznych partnerów każdej sieci i każdego detalisty. Nasze działania w poszczególnych kanałach różnicuje jedynie element egzekucyjny, natomiast strategia i koncepcja działań są takie same dla wszystkich kanałów sprzedaży – dodaje przedstawiciel Hochland Polska.

– Udaje nam się utrzymywać stabilne udziały rynkowe przy rosnącej pozycji marek własnych, których nie oferujemy. Hochland buduje dzisiaj swój biznes bazując na trzech brandach. Są to marka Hochland, jako marka parasolowa obecna w każdym znaczącym segmencie rynku, gdzie Hochland ma kompetencje produkcyjne; marka Almette, która jest liderem w kategorii serów puszystych twarogowych do smarowania oraz Valbon – marka serów pleśniowych. Almette i Valbon mają za zadanie bycie ikonami w swoim segmencie. Hochland aspiruje do tego, by być marką łączącą w sobie smak, jakość, leadership, pozytywne emocje związane z jedzeniem z przyjaciółmi, z rodziną. Tempo wzrostu marek własnych może być szybsze niż produktów brandowych. Nie zmienia to faktu, że dla Hochland Polska przyszłością jest nadal konsekwentna praca nad wzmacnianiem naszych głównych marek, Także innowacja jest na stałe wpisana w strategie firmy Hochland, to jeden z kluczowych filarów naszego sukcesu.

– Olbrzymią rolę w sprzedaży kategorii serów odgrywali i nadal odgrywają sami detaliści. Ważnymi elementami są segmentacja i ułożenie półki, mierzenie obrotu i zyskowności z półki i także zarządzanie powierzchnią. To zawsze jest duże wyzwanie i możliwość na ciągłe doskonalenie oferty poprzez odpowiedni dobór smaków, to strategiczny sposób na rozwój biznesu i całego rynku sera - podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 17.11.2015

Rosja: Wimm Bill Dann otwiera zakład w Niżnym Nowogrodzie

Rosyjski potentat mleczarski należący do PepsiCo otworzył rozbudowany i zmodernizowany zakład wytwarzający produkty dla niemowląt.

Moce zakładu zwiększą się o 40% dzięki trzem nowym liniom produkcyjnym. Otwarcia dokonał gubernator regionu Niżny Nowogród Walerij Szancew, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Polityki Inwestycyjnej, prezes PepsiCo w Rosji, na Ukrainie i WNP Silviu Popowicz.

Zakład wyprodukuje na nowych liniach 40 tys. opakowań mleka i koktajli mlecznych 0,2 l na godzinę. Będą to produkty marki Agusza i Czudo. Inwestycja ma na celu pokrycie rosnącego popytu na te produkty.

Zakład w Niżnym Nowogrodzie został oddany do użytku w 1984 roku, dziś pracuje w nim 12 linii produkcyjnych wytwarzających mleko, jogurty, masło i śmietanę, napoje mleczne i produkty mleczne dla dzieci.

aktualizacja (RP) 17.11.2015

120 mln na pomoc dla producentów mleka

Komisja Europejska przyznała nam 120 mln zł wsparcia w związku z trudną sytuacją na rynku mleka i mięsa. Zdecydowano jednak, że środki te trafią do producentów mleka, których sytuacja jest w tej chwili najtrudniejsza

Polsce przyznano prawie 30 mln euro (28 946 973 euro). Największe wsparcie otrzymały Niemcy (ponad 62 mln euro) oraz Francja (prawie 63 mln euro).

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, pomoc będzie przysługiwała rolnikom, którzy posiadają kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.

Wnioski o pomoc będzie można składać do 15 grudnia br., a wypłata pieniędzy rozpocznie się 15 stycznia 2016 roku. Środki trafią do tych producentów mleka, którzy nie przekroczyli swoich limitów produkcyjnych w ostatnim roku kwotowym.

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych producentom mleka należałoby dopłacić do 1 litra posiadanej w gospodarstwie kwoty mlecznej, po udokumentowaniu przez rolnika aktualnej produkcji i sprzedaży mleka według stanu na 1 marca 2015 roku.

Z propozycji takiego sposobu podziału wsparcia resort rolnictwa nie skorzystał. Dlatego też w ubiegłym tygodniu samorząd rolniczy zaapelował, aby wypłacić pomoc do wszystkich krów mlecznych. Według kalkulacji KRIR szacunkowa wysokość wsparcia do krowy mlecznej wynosiłaby ok. 48 zł, a pomoc uzyskałoby 370756 producentów.

aktualizacja (RP) 17.11.2015

Mleko o zawartości tłuszczu 3,5%

Najzdrowszym mlekiem jest to o zawartości tłuszczu najbardziej zbliżonej do naturalnego, nieprzetworzonego mleka, czyli mleko o zawartości tłuszczu 3,5%, ponieważ zawiera w swym składzie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu w najlepszych proporcjach oraz najlepiej przyswajane przez organizm człowieka. Takie właśnie mleko znalazło się wśród nowości Mlekovity w 2015 r. Pozyskiwane na czystych ekologicznych terenach Podlasia, o najwyższej wartości odżywczej i biologicznej.

Jest nie tylko głównym źródłem wapnia w diecie, ale również dostarcza pełnowartościowego i łatwostrawnego białka, dobrze przyswajalnych tłuszczów, węglowodanów oraz witamin z grupy B, a także A i D. Mleko 3,5% tł. polecane jest osobom w każdym wieku do: bezpośredniego spożycia lub jako dodatek do zup mlecznych, budyniów, ciast, placków, kawy, herbaty, naleśników.

aktualizacja (RP) 17.11.2015

Segment serów premium jest bardzo przyszłościowy

– Sery z segmentu premium sprzedają się dobrze. W krajach zamożnych udział żywności typu premium wynosi ok. 5-10% w całym rynku.

W Polsce natomiast jest to około 3%, co sprawia że rynek jest wciąż bardzo przyszłościowy, a przy tym odznacza się stabilnością i odpornością na cykle koniunkturalne – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Hochland Polska ma w ofercie wyjątkowe sery żółte Premium w wyrafinowanych wariantach smakowych charakteryzujące się dużym oczkowaniem. Oryginalne opakowanie podkreśla premiowość produktu i gwarantuje widoczność.

Emmentaler Classic ma łagodnie orzechowy smak, jest serem unikalnym o delikatnym smaku. Elastyczne wnętrze i równomiernie rozmieszczone oczkowanie podkreślają jego wyjątkowy charakter.

Z kolei Maasdamer Caracter – ma delikatnie pikantny smak, liczne oczkowanie, a jego delikatna i sprężysta konsystencja zachwycą zarówno oczy jak i podniebienie każdego konesera.

Wreszcie Kaaslander Premium – jest serem szczególnym. Jest delikatny i kremowy z licznym oczkowaniem. O jego unikalnym charakterze decyduje nuta owoców wiśni, która jest ukryta w jego smaku – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– Mocną stroną segmentu serów Premium jest brak dostępnych zamienników. Rynek sera w Polsce rośnie ok 2-3% w ciągu roku, ale w przypadku takich serów różnie to wygląda. Dzisiaj konsumenci lubią jeść zdrowo, ale jednocześnie mieć produkt łatwy do spożycia, wygodny. Sprzedaż detaliczna serów premium odbywa się poprzez wszystkie podstawowe kanały ze szczególnym naciskiem na sklepy specjalistyczne oraz delikatesy – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz.

aktualizacja (RP) 10.11.2015

Müller zmaksymalizuje obroty

W 2011 roku mleczarski gigant Unternehmensgruppe Theo Müller miał w Wielkiej Brytanii obroty w wysokości 400 mln euro. W 2014 wartość sprzedaży w Wielkiej Brytanii wyniosła już 1,5 mld euro.

W tym czasie zatrudnienie wzrosło z 1 000 osób do 6 000 osób.

W międzyczasie Müller zadomowił się mocno przejmując producentów deserów i mleka. W najbliższych latach Müller planuje rozwinąć sprzedaż masła, śmietany, mleka smakowe.

Do 2020 roku Grupa chce osiągnąć obroty na poziomie 9 mld euro poprzez rozwój istniejących przedsięwzięć jak i przejęcia.

aktualizacja (RP)10.11.2015

Fonterra zaleje rynek

Fonterra zaleje rynek dodatko 2,3 mld plastrów sera rocznie

Zakład w Eltham (Taranaki), w który zainwestowano 32 mln $ właśnie zaczął konfekcjonować sery z myślą o supermarketach na całym świecie. Ambicje Fonterry są ogromne biorąc pod uwagę ilość sera na światowych rynkach i jego ceny.

Nie zmienia to faktu, że menadżerowie nowozelandzkiej mleczarni zapewniają o popycie na produkowany ser i jego przeznaczeniu na wybrane rynki detaliczne (sieci handlowe) w 100 krajach świata.

Sery tu konfekcjonowane (2,3 mld plastrów) mają trafić na rynki Bliskiego Wschodu, Azji i Australii oraz do państw basenu zachodniego Pacyfiku.

Przez ostatnie trzy tygodnie testowano nowe linie, a w lutym 2016 roku oddana zostanie dodatkowa linia, co pozwoli dokończyć cały projekt.

aktualizacja (RP) 10.11.2015

Mleczny napój wysokoproteinowy Super Body Active

Najświeższa propozycja w ofercie Mlekovity to zupełna nowość na krajowym rynku mleczarskim – pierwszy w Polsce mleczny napój wysokoproteinowy Super Body Active. Dzięki podaniu w wygodnej formie gotowej do spożycia (Ready To Drink) oraz dostępności w formacie On The Go, w kartoniku z szeroką zakrętką można delektować się smakiem Super Body Active w każdym miejscu i o każdej porze – w pracy, podróży, szkole i na siłowni. Można spożywać go przed, w trakcie lub po wysiłku fizycznym.

Nowy produkt jest doskonałym źródłem najwyższej jakości naturalnego białka, dodatkowo jest to produkt niskokaloryczny (tylko 66 kcal w 100 g produktu) i z obniżoną o 80% zawartością laktozy. Idealne połączenie węglowodanów i białka jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia, lubiących aktywność na świeżym powietrzu i na siłowni lub w klubie fitness.

Super Body Active jest doskonałym produktem zarówno dla ćwiczących rekreacyjnie, jak i sportowców wyczynowych o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko. Niska zawartość tłuszczu sprawia, że jest również polecany osobom stosującym dietę odchudzającą. Będąc bogatym w naturalne białko, przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej oraz zdrowych kości. To także składnik zbilansowanej i zróżnicowanej diety, który nie zawiera konserwantów, jest przygotowany bez dodatku cukrów. Oferowany jest w opakowaniach 350 g, w trzech najpopularniejszych wśród konsumentów smakach: czekoladowym, truskawkowym i bananowym.

aktualizacja (RP) 10.11.2015

Coraz więcej mleczarni wybiera kultury bakteryjne nie mające wpł

– Podstawowym obowiązkiem producentów jest oferowanie klientowi mleka i jego przetworów niezawierających pozostałości substancji hamujących, takich jak na przykład antybiotyki – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes Marcin Kuprewicz, Dyrektor Działu Mleczarskiego w Chr. Hansen Polska. – Wykazują one działanie alergizujące.

Dzięki dostępności coraz szybszych i bardziej czułych testów do wykrywania antybiotyków zakłady bardzo dobrze radzą sobie już z tym wyzwaniem. Producenci do produkcji sera powszechnie używają lizozymu, który należy deklarować na etykiecie jako alergen.

Obecnie dostępne są na rynku kultury bakteryjne z powodzeniem go zastępują i nie mają działania alergizującego. Coraz więcej producentów wybiera to naturalne rozwiązanie – wskazuje nasz rozmówca.

aktualizacja (RP) 02.11.2015

Chiny: Fonterra dopina formalnie porozumienie o joint-venture z

Producent żywności dla dzieci i niemowląt Beingmate porozumiał się w sprawie sposobu działania spółki joint-venture. Pierwszym aktem nowej spółki będzie odkupienie zakładu w Darnum, w Australii należącej do Fonterry. Pozwoli to na otwarcie globalnego partnerstwa z Chińczykami.

Zapewni ono dopływ najwyższej jakości produktów na rynek odżywek dla niemowląt i matek karmiących dzieci. Zapotrzebowanie ma być zaspokajane w razie potrzeb dodatkowo przez zakłady Fonterry w Nowej Zelandii i Europie. 51% udziałów ma strona chińska. Nowozelandczycy kontrolują zaś oprócz 49% udziałów także proces produkcji.

Fonterra sprzedaje na chińskim rynku także produkty dla niemowląt marki Anmum

Fonterra w ramach budowania związku z Beingmate zakupiła w marcu 2015 roku 18,8% udziałów w Beingmate, a w sierpniu zadecydowano o zawiązaniu globalnego sojuszu.

aktualizacja (RP) 02.11.2015

Grupa Mlekovita przejmuje zakład w Baranowie od Hochland Polska

W połowie października zakończył się proces negocjacji wieloletniej umowy kooperacji pomiędzy Mlekovitą a Hochland Polska. W wyniku transakcji do Mlekovity dołączył zakład produkcyjny w Baranowie.

Mlekovita to największa grupa mleczarska w Polsce, Lider Jakości Żywności oraz najcenniejsza marka produkcyjnego sektora polskiej gospodarki. Mlekovitę tworzy 14 zakładów produkcyjnych, 29 własnych centrów dystrybucyjnych i sieć ponad 150 sklepów Mlekovitka. W całej Grupie Mlekovita pracuje obecnie niemal 3,5 tys. osób, a jej przychody w ostatnim roku sięgnęły blisko 1 mld Euro. Mlekovita jest największym eksporterem produktów mleczarskich oraz niekwestionowanym liderem innowacji, który co roku wprowadza nowe, oryginalne produkty, np. szereg produktów bez laktozy, produkty ze sterolami oraz nowość napój wysokoproteinowy Super Body Active. Mlekovita w swoim portfolio posiada ponad 650 znanych i lubianych markowych produktów mleczarskich, m.in. mleko Wypasione, mleko Polskie, masło Klarowane, ser Favita, ser Sokół i wiele innych.

Hochland Polska należy do Grupy Hochland, której centrala - spółka Hochland SE, mieści się w Heimenkirch w Niemczech, zatrudnia około 4200 pracowników w kilku państwach, osiąga łączny obrót na poziomie ponad 1 mld Euro rocznie. Firma Hochland jest obecna na polskim rynku od początku lat 90., przyczyniła się istotnie do rozwoju rynku mleczarskiego w Polsce, wykreowała szereg nowych kategorii, rozwinęła aktywną komunikację z konsumentami wpływając na zmiany nawyków żywieniowych. Hochland Polska jest liderem rynku serów topionych oraz kremowych twarogowych . Są kategorie, w których Hochland Polska wyraźnie dominuje, jak chociażby segment serów topionych w porcjach, gdzie ma ponad 70% udziałów rynkowych. Marka Almette jest ikoną swojego segmentu, nie tylko na rynku polskim. Do portfela marek dostępnych w Polsce należą najpopularniejsze sery - Hochland, Almette, Valbon.

aktualizacja (RP) 02.11.2015

W segmencie serków śmietankowych dominuje smak naturalny

– Największym powodzeniem wśród konsumentów cieszą się serki śmietankowe naturalne. Stanowią ok. 50% ogólnej sprzedaży w tej kategorii galanterii mleczarskiej – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Ewa Gromadzka, Kierownik Marketingu w Mlekpol (SM).

– Chętnie wybierane są też typowe polskie smaki: cebulka ze szczypiorkiem, czosnek, chrzan. Polski konsument lubi rodzimy smak. Wybiera produkt naturalny, a jeśli z dodatkami to takimi, które tradycyjnie w polskiej kuchni dodajemy do mięs. Najchętniej czerpiemy z bogatej oferty przyprawowo-ziołowej, która od lat gości na naszych stołach. Wytrawne serki do smarowania stanowią zdecydowaną większość tych najchętniej kupowanych.

Zwolennicy serka na słodko najczęściej łączą ten naturalny z miodem lub konfiturą – dodaje Ewa Gromadzka.

– Zaobserwowaliśmy zmiany w nawykach żywieniowych konsumentów. Rośnie tendencja do zastępowania produktów do smarowania o wyższej zawartości tłuszczu właśnie serkami, które mają go 4-krotnie mniej.

Serki zaspokajają także gust wielbicieli twarogów. Pozwalając im w wygodny sposób łączyć smaki np. na kanapce. Warto pamiętać, że serki do smarowania są również zdrowe. Dostarczają przede wszystkim znacznej ilości cennego białka – ok 6 %, tłuszczu o unikalnym składzie – ok 23%, niewielkich ilości laktozy – ok 3,9% oraz witamin i soli mineralnych – wskazuje Kierownik Marketingu w mleczarni Mlekpol (SM).

aktualizacja (RP) 23.10.2015

Ceny surowca za wrzesień 2015

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka we wrześniu 2015 roku wyniosła 108,79 zł/1 hl i była niższa o 12,7% niż we wrześniu 2014 r. i o 0,9% większa od ceny wypłaconej w sierpniu 2015 r.

Najwyższe ceny we wrześniu 2015 r. wg województw:

podlaskie 117,23 zł/1 hl
lubuskie 113,93 zł/1 hl
opolskie 112,60 zł/1 hl

Najniższe ceny we wrześniu 2015 r. wg województw:

świętokrzyskie 99,62 zł/1 hl
łódzkie 99,87 zł/1 hl
kujawsko-pomorskie 101,15 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 23.10.2015

Rozdysponowanie pomocy dla producentów mleka już niedługo

Rozdysponowanie pomocy dla producentów mleka już niedługo

Rozpoczęto prace legislacyjne nad rozporządzeniem dotyczącym rozdysponowania pomocy dla producentów mleka.

Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 120 mln złotych. Wnioski o pomoc będzie można składać do 15 grudnia br., a wypłata pieniędzy rozpocznie się 15 stycznia 2016 roku.

Pomoc będzie przysługiwała rolnikom, którzy mają kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.

aktualizacja (RP) 23.10.2015

Bułgaria wprowadzi podatek od produktów bogatych w kwasy tłuszcz

Bułgaria wprowadzi podatek od produktów bogatych w kwasy tłuszczowe trans

Model węgierski i duński w zakresie opodatkowania śmieciowego jedzenia będzie od 1 stycznia 2016 wprowadzony również w Bułgarii. Nowe prawo o zdrowiu publicznym przenosi dyskusję w nowe ramy działania.

Podatek może spowodować bardzo znaczący wzrost cen produktów bogatych w kwasy trans, kofeinę, cukier i sól. Podskoczą ceny napojów energetycznych, frytek czy ciastek zawierających np.: słabej jakości olej palmowy.

Nowe prawo stworzono kierując się standardami WHO oraz zasadą „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Podatek nie uderzy w chleb, produkty mięsne i mleczarskie.

aktualizacja (RP) 23.10.2015

Japonia znosi cła na niektóre produkty w tym mleczarskie

Japonia znosi cła na niektóre produkty w tym mleczarskie

Spośród 586 produktów spożywczych 176 straci ochronę w postaci cła nas podstawie uzgodnień o TPP. Wśród nich są produkty mleczarskie, mąka, cukier, wołowina i wieprzowina oraz ryż.

To ogromna zmiana w kraju, gdzie ochrona rynku spożywczego była kompletna od dziesięcioleci.

Rząd podkreśla jednak, że nadal 440 produktów będzie podlegało ochronie. Co jednak szczególnie ważne ta ilość nie odpowiada wartości, gdyż jest to zaledwie 20% wartości sprzedaży.

Rząd stara się przedstawić porozumienie jako sukces, ale lobbyści zagrożonych sektorów na pewno nie złożą broni.

aktualizacja (RP) 23.10.2015

Kanada: Agropur niezadowolony z ustępstw zawartych w umowie z Eu

Kanada: Agropur niezadowolony z ustępstw zawartych w umowie z Europą

Prezes mleczarni Agropur Serge Riendeau podkreślił, że nie jest zadowolony z wyników i ustępstw jakie zawarto w dotychczasowym brzmieniu umowy o handlu. Otwarcie kanadyjskiego rynku na poziomie 3,25% wobec dotychczasowych 2% dla importu zastąpi jego zdaniem krajową produkcję.

Agropur potwierdza chęć swojej pomocy merytorycznej i wsparcia dla rządu dla osiągnięcia zadowalającego efektu i utrzymania status quo.

aktualizacja (RP) 20.10.2015

Rynek serów pleśniowych jest stabilny

Kategoria serów pleśniowych jest mniej wrażliwa na zmiany koniunktury niż produkty codziennego użytku – mówi na łamach Forum Mleczarskie Handel 5/2015 Sylwia Protasiuk, Brand Manager w Mleczarnia Turek. W ramach tej kategorii najmniej podatne na tego typu zmiany są sery niebieskie. Obecny rynek serów pleśniowych jest stabilny – dodaje nasza rozmówczyni.

– Największy wzrost obserwujemy w segmencie serów niebieskich, który rośnie w tempie dwucyfrowym. Zdecydowana większość konsumentów wybiera naturalne sery pleśniowe. Tylko co piąty konsument poszukuje określonych smaków. Konsument najczęściej kupuje ser z ziołami lub pieprzem – wyjaśnia Sylwia Protasiuk.

– Segment serów importowanych rozwija się najszybciej. Oferta jest bardzo szeroka, a konsument czuje się zagubiony stojąc przed półką i trzeba mu pomóc wybrać właściwy ser. W tym roku rozpoczęła się pierwsza w historii kampania reklamowa marki francuskich serów pleśniowych Le Rustique. W ramach akcji „Prawdziwy ser rodem z Francji” przewidziane jest szerokie dotarcie do znawców i miłośników serów – dodaje nasza rozmówczyni.

– Nasze hity sprzedażowe to NaTurek Nasz Camembert oraz NaTurek Nasz Brie. Konsumenci doceniają je za idealnie kremową konsystencję oraz czysty mleczny smak – podsumowuje Sylwia Protasiuk Brand Manager w Mleczarnia Turek.

aktualizacja (RP) 20.10.2015

Rośnie waga czynnika czyszczenia etykiet

– Podobnie jak w innych krajach Europy, także w Polsce obserwujemy rosnący trend czystej etykiety – mówi Marcin Kuprewicz, Dyrektor Działu Mleczarskiego w Chr. Hansen Polska. – Maleje zatem popyt na różnego rodzaju dodatki, które należy deklarować na etykiecie. Dotyczy to szczególnie substancji konserwujących, takich jak na przykład używane do produkcji sera azotan potasu lub lizozym, czy różnego rodzaju zagęstniki i stabilizatory stosowane do produkcji napojów fermentowanych – dodaje nasz rozmówca.

– Proces produkcyjny niesie za sobą konieczność zastąpienia wymienionych substancji naturalnymi dodatkami, które nie muszą być deklarowane na etykiecie. Produkcja najwyższej jakości proszku serwatkowego lub jego pochodnych wręcz uniemożliwia stosowanie jakichkolwiek substancji konserwujących – wskazuje Marcin Kuprewicz.

– Nasze najnowsze produkty – takie jak kultury ochronne do sera zapobiegające wzdęciom wtórnym lub kultury nadające produktom fermentowanym znakomitą konsystencję – doskonale wpisują się w ten trend – podkreśla nasz rozmówca.

aktualizacja (RP) 20.10.2015

Idziemy w stronę innowacyjnych technologii w serwatce

– Trzeba przede wszystkim pamiętać, że serwatka jest traktowana jako substytut mleka w proszku mówi Grzegorz Kapusta, Wiceprezes w Ryki (SM). – Jest szczególnie polecana tam, gdzie można zastąpić nią droższe mleko w proszku. Stosowanie serwatki w produktach spożywczych ogranicza zawartość soli mineralnych – nadają one artykułom bardziej słonawy smak. W związku z tym, stosując proszek serwatkowy, dodaje się go do takiej granicy, aby nie zepsuć esencji. Bardzo ważnymi składnikami serwatki są wysokiej jakości białka serwatkowe i laktoza. Białka serwatkowe wykorzystywane są w wielu produktach spożywczych – jogurtach i twarożkach – nadając im łagodny smak. Wyodrębniona z serwatki, oczyszczona laktoza coraz częściej stanowi cenny materiał w farmacji – dodaje nasz rozmówca.

– Myślę, że liczba produktów serwatkowych wcale nie jest niewielka, tylko nie do końca przeciętny konsument zdaje sobie sprawę w ilu produktach serwatka występuje i ma trwałe zastosowanie.

– Uważam, że na rynku polskim czeka nas ogromna zmiana jeżeli chodzi o serwatkę. Dotychczas dominowała u nas serwatka słodka prosta. Dopiero z pewnym opóźnieniem na rynek weszła serwatka kwaśna w proszku. Obecnie zarówno dostęp do środków UE, jak i potrzeby rynku, idą w kierunku innowacyjnych technologii. Mamy już w kraju kilka instalacji produkujących białka serwatkowe. Myślę, że coraz więcej zakładów będzie decydować się na produkcję coraz to ciekawszych produktów powstających z rozkładu serwatki. Programy wsparcia ze środków unijnych powinny przyspieszyć ten proces – wyjaśnia Grzegorz Kapusta, Wiceprezes w Ryki (SM).

Na tę chwilę nie wytwarzamy produktów z dodatkiem białek serwatkowych – dodaje nasz rozmówca.

aktualizacja (RP) 20.10.2015

Apel Copa-Cogeca

Apel Copa-Cogeca na temat transatlantyckiej wymiany handlowej (TTIP)

Copa i Cogeca nalegały, by kluczowi negocjatorzy ze strony UE poczynili dalsze kroki na rzecz ograniczenia biurokracji oraz barier pozataryfowych w negocjacjach transatlantyckiej wymiany handlowej (TTIP) w przyszłym tygodniu i ostrzegały że dotychczasowe postępy są niewielkie.

Wypowiedź ta padła tuż przed jedenastą rundą negocjacji przewidzianą w dniach 19-23 października 2015. W Miami na Florydzie. Właśnie teraz strony negocjacji mają wymienić się ofertami w zakresie dostępu do rynku w rozmowach o TTIP. Oferta obejmuje 97% taryf celnych. 3% należy do innej kategorii, w której znajdą się bardzo wrażliwe sektory rolnictwa.

Zabrawszy głos na konferencji prasowej w Brukseli, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen podkreślił znaczenie gospodarcze potencjalnego porozumienia. Powiedział, że USA jest najważniejszym rynkiem zbytu dla produktów rolno-spożywczych UE o wartości 15 mld euro. Podkreślił, że kluczowym punktem w rozmowach jest pilna potrzeba zniesienia pozataryfowych barier w handlu w ramach negocjacji SPS. – Poczyniono niewielkie postępy, a dla nas niezwykle istotne jest zapewnienie pomyślnego wyniku rozmów w sprawie wolnego handlu pomiędzy UE i USA.

Przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca Mansel Raymond ostrzegał przed poważnymi skutkami podniesienia przez Waszyngton opłat celnych za eksportowane z UE masło i śmietanę i nalegał, by negocjatorzy doprowadzili do wycofania tej decyzji. Zwrócił także uwagę na poważne przeszkody, jakie napotykają unijni producenci mleka przy wprowadzaniu do obrotu w Stanach Zjednoczonych produktów mlecznych wyższej klasy.

– Serom z UE zabrania się dostępu do rynki USA, dlatego że na etykietach nie ma kodów kreskowych i znaków grubą czcionką w odpowiednim formacie. Sery twarde, półmiękkie i miękkie dojrzewające muszą odczekać 60 dni zanim będą dopuszczone na rynek USA. Głównym problemem wydają się być metody testowania, które nie są takie same po obu stronach Atlantyku. Należy znaleźć rozwiązanie tego problemu.

aktualizacja (RP) 20.10.2015

Food Automation – konferencja branży mleczarskiej

W dniach 5-6 listopada br. w Ciechocinku odbędzie się konferencja dedykowana branży przetwórstwa mleczarskiego. Tematem przewodnim spotkania ekspertów będzie „cyfryzacja i optymalizacja produkcji”. Konferencja organizowana jest przez firmę Siemens pod auspicjami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

- Polska jest obecnie czwartym w Unii Europejskiej producentem mleka, po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. By przetwórstwo było efektywne, a biznes konkurencyjny, producenci zobligowani są do ciągłej optymalizacji i automatyzacji procesu produkcji. – mówi Łukasz Otta z firmy Siemens, jeden z pomysłodawców konferencji. Na pierwszą edycję konferencji zaplanowaliśmy cztery panele dyskusyjne. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o rozwoju branży mleczarskiej w Polsce w perspektywie najbliższych lat oraz o efektywności procesów produkcyjnych. W drugim dniu poruszymy temat finansowania inwestycji w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych oraz kwestię zarządzania zasobami i szkolenia kadry technicznej.

Organizator zaplanował także odbywające się równolegle warsztaty techniczne dla inżynierów.

Konferencja Food Automation to płaszczyzna prezentacji osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w przemyśle przetwórstwa mleczarskiego. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwala poznać najnowsze techniki i światowe technologie w tej branży, a także nawiązać kontakt z najważniejszymi jej przedstawicielami w Polsce. Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym doświadczeniu, reprezentujący szanowane instytucje: praktycy i przedstawiciele środowiska akademickiego.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają:

• osoby zarządzające przedsiębiorstwem
• technologów i inżynierów produkcji, procesu produkcyjnego
• osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji
• kierowników utrzymania ruchu.

Partnerem Głównym konferencji jest firma ATER Logic. Partnerem Merytorycznym firma DB Energy. Partnerami konferencji są: Bitner, Lapp Kabel, Mlekomat, Schultz.

Data i miejsce konferencji: 5-6.11.2015, Ciechocinek, Hotel Villa Park****, http://www.villapark.pl/.

Koszt uczestnictwa wynosi: 590 PLN netto. Koszt obejmuje udział w konferencji, materiały, wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Więcej informacji, agenda oraz rejestracja: www.konferencja-foodautomation.pl

aktualizacja (RP) 20.10.2015

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej dla Chaty Polskiej

Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform* w dniu 30 września 2015 r. przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej firmy Chata Polska.

Całościowa ocena kondycji finansowej Chaty Polskiej S.A., w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań została oceniona jako bardzo dobra, a firma zdobyła prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej.

Autentyczność certyfikatu można sprawdzić używając poniższego linku: http://www.crefo.pl/raport/chata-polska-sa/krs-39846/poznan/9410063573?certId=16775#tabs-3

Wywiadownia gospodarcza Creditreform powstała w 1879 roku w Niemczech i jest obecnie jedną z trzech największych na świecie organizacji zajmujących się oceną zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz windykacją i zarządzaniem należnościami

aktualizacja (RP) 14.10.2015

Kompromis w Atlancie

TPP: Kompromis w Atlancie ws Umowy o Wolnym Handlu Transpacyficznym. Amerykanie, Kanadyjczycy i Japończycy bronią dostępu do rynków

Umowa o Wolnym Handlu Transpacyficznym jest niezwykle ważna dla gigantów mleczarskich w obszarze Pacyfiku, którzy mają sprzeczne – często – interesy. Dotyczy to zwłaszcza Fonterry, która gorączkowo szuka możliwości poszerzenia rynków zbytu, podczas gdy inne podmioty chcą chronić swoje uprzywilejowane pozycje. Dotyczy to zwłaszcza mleczarni amerykańskich, kanadyjskich i japońskich, które należą do czołówki światowej (Dean Foods, DFA, Saputo, Meiji, Morinaga itd). Prezes Fonterry John Wilson mówi: – Choć porozumienie jest dalekie od doskonałości, doceniamy znaczący wysiłek dokonany przez Ministra Grosera i jego negocjatorów by zyskać dostęp do nowych rynków.

– Mleczarstwo było bardzo ciężkim obszarem do uzyskania porozumienia i to, co udało się osiągnąć to dobry krok od czasu negocjacji na Maui. Choć jestem bardzo niezadowolony jak bardzo jesteśmy daleko od początkowych, ambitnych naszych stanowisk zmierzających do odrzucenia wszelkich taryf, to pojawiły się pewne użyteczne korzyści dla eksporterów w Nowej Zelandii na kluczowych rynkach tj. USA, Kanada i Japonia.

Wilson wskazał amerykański przemysł mleczarski jako głównego oponenta ambitnych rozwiązań kluczowych dla korzyści Nowej Zelandii.

Aktualizacja: W Nowej Zelandii trwa jednak polityczna burza, gdyż wynegocjowane szczegóły umowy nie są znane, ale wiadomo, że cudzoziemcy będą mogli kupować tu ziemię, podczas gdy takie kraje jak Singapur i Wietnam wciąż tego zabraniają.

TPP miała na celu wzajemne otwarcie rynków Japonii, Nowej Zelandii, Kanady, USA, Australii i innych państw basenu Pacyfiku (łącznie 12 krajów). Umowa ma kapitalne znaczenie dla rynków mleczarskich, zwłaszcza dla Nowej Zelandii, USA i Australii, które mają największy udział w handlu nabiałem obok UE i które chcą liberalizacji handlu, ale na korzystnych dla siebie zasadach. Celem TPP miało być ograniczenie polityk protekcjonistycznych realizowanych przez poszczególne kraje regionu transpacyficznego, zwłaszcza Kanady i Japonii.

aktualizacja (RP) 14.10.2015

Nagrody dla Piątnica OSM

Mleczarskie Wydarzenie Roku Nagrody dla Piątnica OSM

Piątnica OSM znów zbiera wyróżnienia. Docenione zostały zarówno inwestycje firmy, jak i produkty, dzięki którym Piątnica znalazła się wśród Ulubionych Marek Polaków 2015.

Piątnica OSM zdobyła dwa ważne trofea podczas XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które odbyło się w dniach 10-12 września w Augustowie. Za najważniejsze Mleczarskie Wydarzenie Roku w Polsce uznano uruchomienie przez OSM Piątnica Magazynu Wysokiego Składowania, mieszczącego 5,5 tys. palet na 13 kondygnacjach. Firma zajęła również II miejsce w prestiżowym IX Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

– Kolejne wyróżnienia dla spółdzielni to najlepsze potwierdzenie jakości naszych produktów i słuszności podejmowanych decyzji biznesowych. Cieszę się, że doceniło to grono znawców branży mleczarskiej – mówi Tomasz Głasek, Dyrektor Handlowy Piątnica OSM. – Warto podkreślić, że inwestycje takie jak Magazyn Wysokiego Składowania pozwalają nie tylko na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu, ale zapewniają także optymalne warunki przechowywania gotowych produktów, co z kolei jest jednym z czynników decydujących o ich jakości – dodaje Dyrektor Handlowy.

Spółdzielnia z Piątnicy została także doceniona przez konsumentów i handlowców. W badaniu konsumenckim Ulubiona Marka Polaków 2015, przeprowadzonym przez GfK Polonia, marka Piątnica zwyciężyła w kategorii serów białych. O tytuł ubiegało się 520 ogólnopolskich marek, z których konsumenci wybrali zwycięzców w 53 kategoriach.

aktualizacja (RP)14.10.2015

Nowe produkty proteinowe wchodzą na rynek

NOM, druga pod względem wielkości obrotów firma mleczarska w Austrii, wypuściła na rynek napój wysokobiałkowy wyprodukowany z chudego mleka 1,2%.

Produkt dostępny jest w butelce w czterech smakach: banan, cappuccino, wanilia, czekolada. Napój marki Fast Protein Drink zawiera 25 g białka co pokrywa połowę zapotrzebowania na białko.

W składzie oprócz dodatku smakowego jest słodzik sukraloza i stabilizator: karagen. Produkt ma tylko 0,1% tłuszczu.

Ostatnio wprowadzonym w Polsce produktem wysokobiałkowym z mleka napój Super Body Active Grupy Mlekovita.

aktualizacja (RP) 09.10.2015

Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej

Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej – Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie

– To szansa dla rolników na dodatkowe dochody z gospodarstwa – podkreślił szef resortu zwracając uwagę, że jest to kontynuacja rozszerzania możliwości sprzedaży bezpośredniej. – Jednym z jej elementów była podpisana w maju przez Prezydenta RP ustawa z 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przypomniał minister. Podpisane dziś rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wprowadza szereg zmian w stosunku do obowiązujących dotychczas rozwiązań.

Zaproponowane zmiany w dużej mierze wychodzą naprzeciw postulatom organizacji rolniczych i konsumenckich. Były szeroko konsultowane z organizacjami społecznymi i zostały wprowadzone przy ich zaangażowanej współpracy. Polscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem produkcji żywności w celu jej sprzedaży konsumentom na rynkach lokalnych. Świadczy o tym stale wzrastająca liczba podmiotów rozpoczynających taką działalność. Ponadto polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono szereg ułatwień dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.

Rozszerzeniu uległ katalogu produktów, wprowadzono podwyższenie limitów wielkości produkcji, określono minimalne wymagania higieniczne i szereg innych ułatwień. Do końca września br. zarejestrowanych do sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostało 7360 podmiotów.

aktualizacja (RP) 09.10.2015

Tytuł Polskiego Producenta Żywności 2015 dla mleczarni Ryki (SM)

Tytuł Polskiego Producenta Żywności 2015 dla mleczarni Ryki (SM)

Podczas tegorocznej edycji Spółdzielnia Mleczarska Ryki zdobyła prestiżowy tytuł Polskiego Producenta Żywności 2015 za żółty ser podpuszczkowy Rycki Edam.

Nagrodę wręczał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a mleczarnię Ryki (SM) reprezentował Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kapusta.

Międzynarodowe Poznańskie Targi Polagra Food uznawane są za jedno z najważniejszych wydarzeń w branży spożywczej. Impreza ta jest szansą do zapoznania się z kompleksową ofertą polskich oraz zagranicznych producentów, nawiązania kontaktów z partnerami biznesowymi oraz otwarcia nowych kierunków eksportowych. Targom towarzyszą również liczne konferencje, szkolenia oraz panele dyskusyjne.

aktualizacja (RP) 09.10.2015

Grupa Mlekovita: Mleko Dar

Innowacyjne produkty na rynku: mleko Dar ze sterolami – pierwsze takie na rynku, mleko Dar z wapniem i witaminami A i D.

To ostatnie szczególnie polecane dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu, wapń i witamina D są potrzebne do utrzymania zdrowych kości i zębów. Witaminy A i D pomagają też w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Produkt idealny m.in. do: bezpośredniego spożycia, musli i płatków, naleśników oraz innych zastosowań kulinarnych. Dostępny jest w nowoczesnym wygodnym kartonie z zakrętką, o pojemności 1 l oraz zawartości tłuszczu 1,5%.

aktualizacja (RP) 09.10.2015

125-lecie mleczarni Gostyń

125 lat mija od chwili utworzenia mleczarni w Gostyniu. Na okrągłą rocznicę przybył sam Prezydent RP Andrzej Duda z delegacją, a dzień później w Dolsku odbył się uroczysty Jubileusz. Prezes Zarządu Grzegorz Grzeszkowiak przedstawił podczas uroczystości wartości przyświecające założycielom spółdzielni oraz dorobek 125 lat przedsiębiorstwa.

Okolicznościowe przemówienia wygłosiły Zofia Szalczyk, Wiceminister Rolnictwa oraz Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Senator.

Wśród gości byli: Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Kazimierz Łoś, Prezes Zarządu Grupy Lacpol, Czesław Cieślak, Prezes Zarządu mleczarni Koło (OSM); Maria Czwojdrak, Prezes Zarządu mleczarni Jana (ŚSM); Anna Klimczyńska, Wiceprezes ds Produkcji i Skupu w mleczarni Łowicz (OSM); Janusz Pawliczak, Prezes Zarządu zakładu Mlecz Wolsztyn (ZPM) oraz Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

aktualizacja (RP) 05.10.2015

Fonterra - przychody w dół o 15%, zysk netto zwielokrotniony

Nowa Zelandia: Fonterra - przychody w dół o 15%, zysk netto zwielokrotniony

Koniunktura nie oszczędziła giganta mleczarskiego, nowozelandzkiej Fonterry. Przychody firmy spadły o 15% z 22,27 mld dolarów nowozelandzkich (NZD) do 18,84 mld NZD. Przeliczona na euro kwota oznacza spadek z 14,12 mld euro do 11,28 mld euro. Cokolwiek by nie mówić lub nie narzekać, rok ten był sukcesem w wymiarze zysku netto po opodatkowaniu. Wzrósł on ze 120 mln euro do 303 mln euro. Stopa zwrotu z kapitały była rekordowo wysoka i wyniosła prawie 9%.

Wzrosty odnotowano w całej Azji, ale w to Chinach kontynentalnych był on ogromny (33%) - głównie w sektorze foodservice i mleka (marka Anchor). Fonterra podwoiła także przychody w Ameryce Łacińskiej.

O ile wzrosty w segmencie konsumenckim i foodservice są niezaprzeczalne (łączny wzrost o 26% w walucie nowozelandzkiej, a stopa wzrostu z kapitału podskoczyła do 25,5%), o tyle spadek w segmencie Ingredients (Półprodukty) jest znaczący i wyniósł w 27% liczony w miejscowej walucie. Wolumenowo było to jednak tylko 2% mniej.

aktualizacja (RP) 05.10.2015

Valio wycofuje mleko w Helsinkach

Finlandia: Valio wycofuje mleko w Helsinkach

Pełne mleko sprzedawane w dzielnicy Haaga, w stolicy kraju Helsinkach może być szkodliwe, poinformowało biuro mleczarskiej firmy Valio.

Firma wycofuje całą partię mleka wskutek podejrzeń o szeroko rozumiany akt wandalizmu. Valio poinformowało sklepy detaliczne, a te wycofują je ze sprzedaży.

aktualizacja (RP) 05.10.2015

Mlekovita Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Mlekovita otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Eksporter. Kapituła Business Centre Clubu honorując Mlekovitę wyróżnieniem, potwierdziła pozycję firmy jako największego eksportera produktów mleczarskich.

Konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.

Podstawowym celem konkursu jest promocja Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego oraz sprzyjanie współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a środowiskami gospodarczymi. Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministra Gospodarki i honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W konkursie zorganizowanym po raz siódmy Mlekovita otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Eksporter. To wyróżnienie dla firm promujących polską gospodarkę przede wszystkim przez eksport wyrobów lub usług.

W ten sposób zostały docenione działania Mlekovity, które promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz przyciągają inwestorów, a także budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków. Aktywności te w 2014 r. wspierała owocna współpraca m.in. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, Agencją Rynku Rolnego i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sama kondycja eksportowa Mlekovity jest bardzo dobra. Rok 2014 obfitował w pozyskanie nowych rynków i zamknął się 110% dynamiką sprzedaży w stosunku do roku 2013. W 2014 roku Mlekovita wyeksportowała blisko 25% swojej produkcji na rynki całego świata, docierając do rekordowej liczby krajów: do państw Unii Europejskiej oraz aż 60 spoza UE, w tym m.in. do USA, Kanady, na Kubę, do Chin, państw w Azji i Afryce, a nawet do tak osobliwych miejsc jak Haiti, Ghana, Aruba, Komory czy Curacao.

aktualizacja (RP) 05.10.2015

Ceny skupu dalej spadają

Sierpień 2015: Ceny skupu dalej spadają

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w sierpniu 2015 roku wyniosła 107,81 zł/1 hl i była niższa o 15,9% niż w sierpniu 2014 r. i o 0,6% mniejsza od ceny wypłaconej w lipcu 2015 r....

Najwyższe ceny w sierpniu 2015 r. wg województw:

podlaskie 116,15 zł/1 hl
opolskie 111,51 zł/1 hl
dolnośląskie 110,49 zł/1 hl

Najniższe ceny w sierpniu 2015 r. wg województw:

świętokrzyskie 99,22 zł/1 hl
łódzkie 101,03 zł/1 hl
kujawsko-pomorskie 101,05 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 18.09.2015

Serwatka coraz ważniejszą pozycją w eksporcie do Chin

Podczas posiedzenia Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, która odbyła się w dniu otwarcia targów Polagra Food w Poznaniu podano informacje o polskim eksporcie do Kraju Środka.

W roku 2014 wartość eksportu do Chin wyniosła 163 mln euro i zwiększyła się w porównaniu do 2013 r. o 3,6%.

W tym okresie nastąpił znaczący spadek eksportu mięsa wieprzowego do Chin (o 83%) z powodu wystąpienia ASF, natomiast można było zauważyć ok. 3-krotny wzrost eksportu mleka i produktów mlecznych – podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Główne towary rolno-spożywcze eksportowane z Polski do Chin w 2014 r.:

czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao – 37% całkowitej wartości eksportu do Chin
mleko i śmietana, zagęszczone – 14%
serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru – 10,9%,
mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone – 6,9%
przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione – 6,8%
mięso i jadalne podroby z drobiu – około 6%,

Główne towary rolno-spożywcze eksportowane z Polski do Chin w pierwszym półroczu 2015 r.:

serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru – 27% całkowitej wartości eksportu do Chin

aktualizacja (RP) 18.09.2015

Mleczny napój energetyczny

Dairy Farmers of America wprowadza mleczny napój energetyczny

W ostatnim tygodniu DFA ogłosiła w mediach społecznościowych wypuszczenie na rynek swojego nowego produktu. Pod nową marką Live Real Farms znalazł się zaprojektowany na potrzeby klientów dzisiejszej ery napój z mleka i owoców.....

Produkt dostępny jest w trzech smakach: truskawka-malina, brzoskwinia-mango, truskawka-banan. Produkt jest już w placówkach handlowych w stanach Minnesota, Wisconsin i w Arizonie.

Produkt zawiera podwyższoną zawartość witaminy B12, sok owocowy i ekstrakt z zielonej herbaty. Produkt rozlano w 325 ml butelki.

Klientów i żywieniowców zaciekawi fakt, iż produkt dostarcza 100% dziennego zapotrzebowania na wit. B12, 20% na wapń, 24% dziennego zapotrzebowania na białko, 10% na wit. A, 10% na wit. C, 10% na wit. D, 2% na żelazo, ale i 8% zapotrzebowania na sód.

aktualizacja (RP) 18.09.2015

Tesco wypłaci dodatek rolnikom, producentom mleka

Po serii spotkań trójstronnych wiadomo, że, większa niż dotąd, grupa rolników otrzyma cenę bazową za dostarczone mleko. Płatność pochodzić będzie z Tesco.

Beneficjentami będą rolnicy dostarczający mleko do jednej z największych mleczarni brytyjskich – First Milk.

Rolnicy ci dostaną teraz dodatek zimowy pod warunkiem, że dostarczają mleko do walijskiej mleczarni w Haverfordwest, w której powstaje ser dla sieci Tesco.

Dodatek zimowy Tesco będzie wyszczególniony na miesięcznych sprawozdaniach przekazywanych rolnikom.

Zadowolenie wyraził CEO First Milk Mike Gallacher: - Tesco ma duże doświadczenie w zakresie wspierania brytyjskich producentów mleka i serdecznie witamy ten ruch. To pozwala nam bezpośrednio przekazać korzyści dla producentów mleka, z którego powstaje ser dla Tesco.

aktualizacja (RP) 18.09.2015

Sertop z kolejnymi nagrodami

Uczestnictwo w Ogólnopolskim, trzecim już Festiwalu Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa w Olsztynie zaowocowało kolejnymi wyróżnieniami dla tyskiego producenta serków topionych.

- Tytuł ‘Twarogowy Król’ został przyznany serkowi Delisia , a ‘Hit Serowy’ zdobył Złoty Ementaler, kultowy serek marki Sertop, istniejący na rynku od ponad pięćdziesięciu lat.

– Nagrody te są dla nas dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem doskonałej jakości naszych produktów. Cieszymy się z nich tym bardziej, że jedna z nich została przyznana przez samych konsumentów i to dla stosunkowo młodego produktu, jakim jest serek twarogowy Delisia – mówi Aneta Będkowska Kierownik Biura Marketingu i Współpracy z Klientem w firmie Sertop. - Mamy nadzieję powtórzyć nasz sukces w przyszłości – dodaje.

aktualizacja (RP) 18.09.2015

Hochland ulubioną marką 2015!

Marka Hochland uzyskała tytuł „Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów” i jednocześnie zdobyła I miejsce, zwyciężając w kategorii Sery Żółte w niezależnym, ogólnopolskim badaniu konsumenckim Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów.

Celem badania było wyłonienie marek najbardziej cenionych przez konsumentów, a ta grupa jest kluczowa. Produkty pod marką Hochland są znane i przyciągają do sklepów właśnie konsumentów, przez co budują wartość kategorii oraz rozwijają ją poprzez innowację. Finalnie oznacza to, że jesteśmy w gronie strategicznych partnerów każdej sieci i każdego detalisty.

Największym sukcesem Hochland jest waga marki, jaka została osiągnięta w Polsce. Pokazuje to także badanie robione przez Millward Brown i Young&Rubicam oceniające pozycje marek na polskim rynku, w którym Hochland ma 11. miejsce na liście marek obecnych w naszym kraju, numerem jeden jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jesteśmy więc w gronie bardzo prestiżowych, silnych marek.

Polacy zaakceptowali nasze sery i wizerunek firmy gwarantującej najwyższą jakość. Mierząc udziałami rynkowymi upodobania konsumentów - w ofercie Hochland jest mnóstwo hitów. To podstawa na której można budować przyszłość firmy.

Przedmiotem ogólnopolskiego badania Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów było aż 510 najsilniejszych, ogólnopolskich marek spożywczych, chemicznych i kosmetycznych w ramach 50 kategorii. Celem badania było zidentyfikowanie, które marki FMCG konsumenci najbardziej cenią. Zwycięzców wybrali konsumenci ankietowani przez instytut GfK Polonia. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) z wykorzystaniem GfK Access Panelu. Zastosowano w nim reprezentatywną próbę N=1000 respondentów (losowo-kwotową), uwzględniającą rzeczywistą populację Polaków w wieku 18-65 lat. Głos zabrali konsumenci, którzy decydują lub istotnie współdecydują o zakupach dla swojego gospodarstwa domowego, zwracają uwagę na marki produktów spożywczych i chemiczno-kosmetycznych oraz używają objętych badaniem kategorii produktowych.

Zdobyta nagroda to duże wyróżnienie dla marki Hochland, która od wielu lat przyczynia się do kreowania nowych zachowań konsumenckich, znacznie poszerzających obszary dotąd kojarzone z serami i jednocześnie dba o wybitne walory smakowe wszystkich swoich produktów – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska

aktualizacja (RP) 18.09.2015

Produkty mleczarskie do sklepików szkolnych.

Ministerstwo Zdrowia: Produkty mleczarskie do sklepików szkolnych. Margaryna i majonez poza wykazem

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach sytemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego, ujęto cały katalog produktów w tym produkty mleczarskie.

Kanapki powinny być przygotowane na bazie pieczywa pełnoziarnistego lub razowego, wędliny powinny mieć zawartość mięsa min. 70% i zawierać tłuszcz nie więcej niż 10 g/100 g. Kanapki takie mogą zawierać ketchup tylko jeśli przygotowano go z min. 120 g pomidorów na 100 g, ale nie majonez. Z kanapek wyłączono ser topiony.

Mleko nie powinno zawierać dodatku cukru i substancji słodzących. Dopuszczone zostały: jogurty, kefiry, maślanka, mleko zsiadłe, mleko acidofilne, mleko smakowe, serwatka, sery twarogowe, serki homogenizowane. Dopuszczono także produktry zastępcze dla mleka wytworzone na bazie owsa, ryżu, migdałów, soi, kukurydzy, orzechów.

W katalogu znalazły się także owoce, warzywa, produkty zbożowe śniadaniowe, soki owocowe, warzywne i mieszane.

Rozporządzenie powstało w drodze międzysektorowej współpracy uwzględniającej opinie instytucji i towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych.

W uzasadnieniu rozporządzenia Minister Zdrowia zwrócił uwagę na błędy w strukturze spożycia u dzieci i młodzieży m.in.: spożywanie produktów typu fast food, nadużywanie produktów smażonych, słonych i tłustych, zbyt małe spożycie warzyw i owoców, niewystarczające spożycie mleka i wody na rzecz napojów gazowanych. Do najczęstszych nieprawidłowości zaliczono brak regularności, nieodpowiednią ilość posiłków, niespożywanie śniadań, niespożywanie posiłków w szkole, a także odchudzanie bez nadzoru lekarza.

aktualizacja (RP) 07.09.2015

Sery typu feta to kategoria warta 120 mln zł

–Polacy pokochali śródziemnomorskie klimaty –mówi Forum Mleczarskiemu Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. –Gorące słońce, lazurowa woda i aromatyczne, kolorowe jedzenie – z tym właśnie kojarzy się nam Grecja.

Największym zainteresowaniem w handlu z tej grupy produktowej cieszą się sery solankowe typu feta. Wzrost zainteresowania serami typu feta to trend trwały, szczególnie w okresie sezonu grillowego, wiosny i lata – to także czas wzrostu sprzedaży. Sałatki i najróżniejsze potrawy z wykorzystaniem fety w naturalny sposób wpisują w menu serwowane właśnie w tym okresie. Sery feta to znana i bardzo dynamicznie rozwijająca się kategoria, której wartość, w ocenie analityków, wynosi aktualnie prawie 120 milionów złotych rocznie.

Piato – po grecku znaczy „danie”, a pyszne sery Hochland Piato zabierają w kulinarną podróż ku wyjątkowym potrawom z południa Europy. Konsumentom podoba się grafika i format opakowań, a nazwa Hochland Piato, w ich ocenie, to śródziemnomorski charakter, bardzo dobrze dopasowany do produktu. Hochland Piato to sery stworzone z myślą o wszystkich odkrywcach nowych smaków i wielbicielach kulinarnych eksperymentów. Dzięki delikatnym smakom o bardzo uniwersalnym zastosowaniu, można wyczarować zaskakujące przekąski, sałatki, a nawet dania na ciepło.

Do wyboru mamy Hochland Piato do sałatek z ziołami i oryginalny, a także Hochland Piato w kostkach z pomidorami i bazylią, oraz z ziołami śródziemnomorskimi – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

aktualizacja (RP) 07.09.2015

kefir z podwyższoną dawką białka

USA: Lifeway Foods wprowadza kefir z podwyższoną dawką białka

Rosnący trend na wygodne produkty wysokobiałkowe jest w USA faktem: według raportu IFIC Food & Health Survey, 58% konsumentów rozważało podczas zakupów czy nie kupić żywności zawierającej większą dawkę białka. Także Wall Street Journal pisał niedawno, że produkty z oświadczeniami żywieniowymi nt. zawartości białka wykazują rosnącą sprzedaż. W okresie roku kończącym się 15 lutego 2015 roku sprzedaż ta wyniosła 7,5 mld USD. To 50% więcej niż cztery lata temu (badania Nielsen). Lifeway Foods to największy dostawca kefirów w Stanach Zjednoczonych. Firma rozszerza właśnie jego dystrybucję o kolejne sieci handlowe.

Firma specjalizuje się w napojach fermentowanych tego typu: stosuje 12 kultur bakterii dzięki czemu jej napoje zawierają żywe i aktywne szczepy. Ostatnio wypuszczony na rynek Kefir Proteinowy zawiera 20 g białka. Produkt ten stworzono z myślą o regeneracji mięśni u osób aktywnie uprawiających sport.

- Produkty wysokoproteinowe i probiotyki to obecnie najgorętsze trendy żywieniowe w USA – mówi Prezes Lifeway Foods Julie Smolianski.

Lifeway Foods działa od 1986 roku, kiedy to rosyjski imigrant Michał Smolianski założył firmę produkującą kefir. Dwa alata później jego firma weszła na rynek giełdowy NASDAQ. Dziś Lifeway Foods sprzedaje swoje produkty w USA, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej i Wielkie Brytanii. Oferuje kefiry w butelkach, saszetkach (dla dzieci), wiaderkach, także kefir mrożony i specjalności serowe.

aktualizacja (RP) 07.09.2015

ultra szybkie analizy mikrobiologiczne

bioMérieux Industry, światowy lider w mikrobiologii żywności, współpracuje ściśle z producentami mleka i produktów mleczarskich w Polsce i na świecie, w celu optymalizacji cykli produkcyjnych oraz stanów magazynowych, co wpływa na szybką sprzedaż oraz zwiększenie rentowności zakładów.

Oferowane przez firmę bioMerieux cytometry przepływowe: BactiFlow ALS® i D-Count® przeznaczone do pracy w warunkach przemysłowych, umożliwiają liczenie i wykrywanie drobnoustrojów poprzez znakowanie wyłącznie żywych komórek za pomocą opatentowanego markera Fluorassure®.

Te w pełni zautomatyzowane analizatory mikrobiologiczne są wykorzystywane do określania wskaźników jakości mikrobiologicznej w tak trudnych analitycznie matrycach, jak fermentowane produkty mleczne czy przetwory z dodatkiem wsadów owocowych. Przy niskim poziomie zanieczyszczenia, obecność drożdży, ogólnej liczby drobnoustrojów zostaje określona w ciągu 24-48 godzin, czyli w czasie o od 1 do 3 dni krótszym niż w analizie metodami standardowymi.

Cytometry pozwalają na uzyskanie wyników badań jałowości już po 24 godzinach dla deserów mlecznych, 24-72 godzinach dla mleka UHT oraz liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae już po 10 godzinach.

Wydajność automatycznego cytometru przepływowego pozwala na wykonanie od 250 do 1000 analiz w ciągu jednej zmiany roboczej, zależnie od rodzaju aplikacji. System może być obsługiwany przez jedną osobę.

Instrumentalne metody analizy mikrobiologicznej są coraz częściej wykorzystywane są w zakładach produkujących żywność. Automatyzacja diagnostyki mikrobiologicznej, poprzez wprowadzenie nowoczesnych systemów analitycznych takich jak BactiFlow ALS® i D-Count® zapewnia wiarygodność wyników, komfort pracy oraz poprawia efektywność laboratorium mikrobiologicznego. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych , szybkich metod, laboratoria stanowiąc istotne ogniwa w ulepszaniu cyklu produkcyjnego, mogą dostarczać wyniki badań w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do optymalizacji stanów magazynowych, a co za tym idzie znacznie obniży koszty.

aktualizacja (RP) 07.09.2015

Rozwijają się nowe formy sprzedaży serów

– Sery żółte w ostatnim czasie zyskują na popularności – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Grzegorz Kapusta, Wiceprezes mleczarni Ryki (SM).

– Na polskim rynku spożywczym zdecydowaną przewagę mają sery typu holenderskiego, które z roku na rok zwiększają swoją sprzedaż. Zauważamy, że w równie szybkim tempie rozwijają się formy sprzedaży tego wysoko cenionego na całym świecie produktu. We Francji, Holandii, czy Anglii można bardzo wyraźnie zaobserwować szeroką ofertę specjalistycznych sklepów serowarskich. Każdy klient może w nich nie tylko kupić sery, ale i zapoznać się z profesjonalną charakterystyką każdego oferowanego produktu. Konsumenci dzięki temu są bardziej świadomi, a swoje gusta i preferencje opierają na szerokiej wiedzy, nie tylko na smaku – dodaje Grzegorz Kapusta.

– W Polsce popularne są natomiast stoiska otwarte, które są namiastką zagranicznych serowarskich sklepów. Klient może znaleźć w nich wiele gatunków serów od produktów krajowych, po zagraniczne.

Mimo, że w Polsce nie ma jeszcze bardzo rozwiniętej kultury spożywania serów żółtych, to klienci z roku na roku mogą zauważyć znaczy wzrost tej kategorii. W ofercie naszej spółdzielni przez długi czas dominowały sery w blokach, zaś w ciągu ostatnich kilku lat bardzo dużą popularność zdobyły również sery konfekcjonowane, ze względu na wygodę. Trend wyraźnie idzie w stronę „konfekcji”, dlatego też ostatnio podjęliśmy decyzję o budowie własnej linii do konfekcjonowania sera. Inwestycja ta wpłynie na jeszcze wyższą jakość naszych produktów. Widząc, że konsumenci są bardzo zainteresowani tą kategorią, poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejny format w postaci sera w kawałku. Wciąż jednak musimy pamiętać, że obecnie większa część rynku to sery na wagę – podkreśla Grzegorz Kapusta, Wiceprezes mleczarni Ryki (SM).

aktualizacja (RP) 02.09.2015

Rosja: Policja rozbija gang serowy

Zakaz importu nabiału do Federacji Rosyjskiej przedłużony w sierpniu tego roku na kolejny rok ma swoje konsekwencje w postaci produkcji artykułów spożywczych przez międzynarodowe grupy przestępcze.

Rosyjska policja zatrzymała we wtorek sześć osób, które miały uczestniczyć w procederze produkcji serów podpuszczkowych i etykiet do nich na dużą skalę.

Ta skala to równowartość 30 mln USD dochodów grupy. Policja znalazła 470 ton sera, maszyny do produkcji etykiet oraz dokumenty.

aktualizacja (RP) 02.09.2015

Nowa Zelandia: Rosjanie znoszą zakaz

Niskie ceny na artykuły mleczarskie również półprodukty działa deprymująco na uczestników rynku.

Niewielkim światełkiem w tunelu może być (dla Fonterry) zniesienie zakazu eksportu do Rosji nałożone dwa lata temu w związku z - jak się później okazało - fałszywym alarmem o skażeniu produktów. Dopiero teraz Rosjanie zadecydowali o zniesieniu zakazu m.in. dla koncentratu białek serwatkowych, innych białek mleka oraz bezwodnego tłuszczu mlecznego, dla 29 zakładów Fonterry.

Jak podkreśla radio, ambasador Nowej Zelandii niejednokrotnie spotykał się z Rosjanami tłumacząc dlaczego utrzymywanie zakazu dla nabiału z Fonterry jest nieuzasadnione. Rosjanie działali jednak w tym obszarze bardzo powoli nawet wtedy, kiedy wszystkie inne kraje cofnęły zakaz.

aktualizacja (RP) 02.09.2015

Savencia Fromage zwiększa przychody

Dawna Grupa Bongrain zwiększyła obroty o 9,6% do 4,607 mld euro.

Wzrost osiągnięty został drogą wzrostu organicznego: wpływ 4,7% oraz akwizycji: 7,6%.

Sery odpowiadały za 57,7% obrotów, a pozostałe produkty mleczarskie 42,3%.

31,9% obrotów osiągnięto we Francji, a 39,8% w Europie poza Francją. Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 44,7 mln euro.

aktualizacja (RP) 20.08.2015

Niemiecki handel stawia na GMO-free

Niemieccy detaliści będą promować produkty – w tym mleczarskie – wolne od GMO.

Dla przykładu Rewe planuje wyeliminować inżynierię genetyczną w ramach swojej marki własnej. Ten proces jest już w toku, a 60 mleczarni już dostarcza do Rewe produkty wolne od GMO. Są to mleko, śmietana, śmietanka oraz jogurty owocowe.

Także inne sieci tj. Edeka i Norma wprowadzają produkty wolne od GMO do marki własnej.

aktualizacja (RP) 20.08.2015

Bez laktozy. Bez obaw

Bez laktozy. Bez obaw – nowy profil Łowicz OSM na Facebooku

Latem wszyscy cenimy lekkie, zdrowe jedzenie. Wiele osób korzystając z urlopu szuka ciekawych kulinarnych propozycji, których przygotowanie nie zajmie dużo czasu. Zostało to wykorzystane w planowaniu komunikacji przez Łowicz OSM. Ale na facebookowym profilu „Bez laktozy. Bez obaw” znajdziemy nie tylko ciekawe przepisy. Serwowane z domieszką zabawy i poparte fachową wiedzą szybko pozyskują sympatyków dla mlecznych produktów. Profil szczególnie dedykowany jest osobom, które mają problem z nietolerancją laktozy, a to jedna z najczęściej występujących nietolerancji pokarmowych!

Prowadzona na profilu komunikacja adresowana jest jednak do dużo szerszego grona.

Profil powstał w związku z wprowadzoną na rynek przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Łowicz nową linią produktów bez laktozy. Celem prowadzonej w ramach profilu komunikacji jest nawiązanie bezpośredniej relacji z konsumentami.

„Strategia działań na utworzonym na portalu Facebook profilu zakłada przede wszystkim skupienie społeczności osób, których problemem jest nietolerancja laktozy. To jedna z najczęściej występujących nietolerancji pokarmowych, dlatego bardzo ważna jest edukacja na temat jej przyczyn oraz sposobów radzenia sobie z tym problemem.

W ramach prowadzonych na profilu działań staramy się angażować zainteresowaną tematem społeczność do udziału w dyskusjach, korzystania z porad specjalistów, inspiracji kulinarnych i udziału w licznych zabawach, za pomocą których również chcemy edukować konsumentów o nietolerancji laktozy, jej przyczynach i skutkach” – mówi Irena Uczciwek z Łowicz OSM.

Profil Bez laktozy. Bez obaw został przygotowany i od czerwca 2015 r. jest prowadzony przez agencję interaktywną ClearSense, która odpowiada za kreację i komunikację Łowicz OSM w ramach portalu Facebook. Rosnące zainteresowanie profilem jest dowodem, że opracowana strategia sprawdza się w grupie potencjalnych klientów produktów bez laktozy.

„Stworzyliśmy Fanpage, którego założeniem jest edukacja w temacie nietolerancji laktozy, a przy okazji dyskretnie promujemy produkty Klienta. Z doświadczenia wiemy, że taka forma komunikacji na Facebooku jest najlepiej przyjmowana przez użytkowników serwisu. Zaplanowana w oparciu o te założenia komunikacja realizuje cele, które wspólnie ustaliliśmy z Klientem, m. in. edukację na temat produktu, uświadamianie zalet produktów mlecznych w codziennej diecie, budowanie wizerunku linii produktów bez laktozy oraz wzmocnienie relacji pomiędzy konsumentami a marką Łowicz” - podkreśla Monika Wołkowicz-Wyszomirska, Social Media Manager w ClearSense.

aktualizacja (RP) 20.08.2015

Manifestacja Copa i Cogeca

Copa i Cogeca przeprowadzą masową manifestację, apelując o podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji rynkowej, krytycznej ze względu na rosyjski kryzys

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły decyzję Komisji Europejskiej o podjęciu działań na rzecz rolnictwa mających na celu wsparcie producentów owoców i warzyw oraz mleka, którzy zmagają się z rosyjskim embargiem, ale nie są one wystarczające, aby skompensować ogromne straty rolników.

Przewodniczący Copa Albert Jan Maat podkreślił: – Jest to krok w dobrym kierunku. Producenci mleka, wieprzowiny, wołowiny, owoców i warzyw bardzo ucierpieli na embargu nałożonym przez Federację Rosyjską. Przez ograniczenie dostępu do tego rynku – którego ofiarami są rolnicy i spółdzielnie – nasz eksport rolno-spożywczy obniżył się o 5,5 mld euro, czyli prawie o połowę. Z zadowoleniem przyjęliśmy dzisiejszą zapowiedź Komisji Europejskiej, że wprowadzi środki w najbliższych tygodniach, żeby wesprzeć producentów owoców i warzyw oraz mleka w związku z rosyjskim kryzysem. Jednak to nie wystarczy. Od wielu miesięcy mają miejsce demonstracje w całej Unii.

– W sektorze mleka Komisja Europejska musi pozwolić państwom członkowskim na wypłacanie dopłat bezpośrednich przed 1 grudnia. Producenci mleka stracą ok. 700 mln € w wyniku kar za przekroczenie kwot mlecznych w roku 2014/2015 w tak trudnym okresie, gdy rolnicy rozpaczliwie potrzebują pieniędzy. Te środki powinny więc wrócić do sektora mleka, by pomóc producentom zmagającym się z brakiem płynności finansowej. Cena interwencyjna UE musi również zostać podwyższona, ponieważ stanowi ona minimalny próg na rynku. Obecnie obowiązująca cena została ustalona w 2008 i nie ma nic wspólnego z obecnie obowiązującymi kosztami produkcji”, dodał przewodniczący Cogeca Christian Pèes.

Copa-Cogeca planuje demonstrację 7 września o 14:00 przed miejscem posiedzenia ministrów rolnictwa UE w Brukseli.

aktualizacja (RP) 04.08.2015

Rynek mleczarski w USA

Rynek mleczarski w USA z kilkoma ciekawymi trendami

Nowy raport agencji Consumer and Market Insights pokazuje, że dojrzały i nasycony rynek amerykański posiada kilka wzrostowych kategorii tj. jogurty pitne czy zestawy jogurtowe.

Przyszłościowym segmentem stają się dla producentów konsumenci w wieku 55+, którzy jak dotąd stanowili zaledwie 20% liczby odbiorców nabiału. Względy zdrowotne i przyjemności/relaksacji to dodatkowy element, który można wykorzystywać we wspomaganiu sprzedaży. W tym nurcie mieszczą się także produkty wysokoproteinowe.

aktualizacja (RP) 04.08.2015

Zakład w Raciborzu do zamknięcia

Zott Polska zakończy produkcję twarogu. Zakład w Raciborzu do zamknięcia

Powodem decyzji jest kojarzenie przez konsumentów produkcji twarogu ze spółdzielniami mleczarskimi. Dlatego produkcja twarogów w zakładzie Zott w Raciborzu zostanie zakończona z końcem października.

Wczoraj poinformowano o tym załogę.
Zott Polska przejął zakład w Raciborzu w 2012 roku.

aktualizacja (RP) 04.08.2015

Komisja Europejska rozszerzy dopłaty do PSA

Dopłaty będą dotyczyć prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) oraz niektórych serów (lista poszerzona), w celu złagodzenia skutków rosyjskich ograniczeń importowych i ograniczenia negatywnych skutków na rynku wewnętrznym.

Komisja potwierdziła również, że okres interwencji publicznej na rynku masła i OMP zostanie przedłużony do końca roku.

Komisja zapewni środki finansowe na dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP na pokrycie kosztów przechowywania tych produktów przez 3-7 miesięcy. Projekt aktu wykonawczego zostanie przedstawiony Komisji w przyszłym tygodniu do formalnego głosowania.

Ze względu na znaczenie niektórych serów w wartości eksportu UE do Rosji (o wartości blisko 1 mld € w roku 2013), Komisja chce rozszerzyć program dopłat PSA w obrębie serów. Dotychczas dotyczyło to tylko serów ChNP / ChOG. Teraz lista ma być dłuższa i ma to związek bezpośredni z zakazem sprzedaży do Federacji Rosyjskiej.

Zasady dotyczące PSA serów oraz przedłużenie okresu interwencji będzie podlegać regulacjom aktu delegowanego, które Komisja przedstawi w najbliższym czasie.

Dopłaty do prywatnego przechowywania są przewidziane dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na sfinansowanie kosztów czasowego składowania przez okres co najmniej 90 dni – i nie więcej niż 210 dni.

Głównymi eksporterami serów z UE do Rosji są Holandia, państwa bałtyckie, Finlandia, Polska, Dania, Niemcy, Włochy i Francja.

Całkowita wartość eksportu wszystkich produktów mleczarskich do Rosji wynosiła w 2013 roku 2,3 mld euro.

aktualizacja (RP) 04.08.2015

Ceny skupu mleka dalej spadają

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2015 roku wyniosła 110,40 zł/1 hl i była niższa o 18,7% niż w czerwcu 2014 r. i o 1,9% mniejsza od ceny wypłaconej w maju 2015 r.

Najwyższe ceny w czerwcu 2015 r. wg województw:

Podlaskie: 120,23 zł/1 hl;
Opolskie: 113,90 zł/1 hl;
Warmińsko-mazurskie: 113,54 zł/1 hl

Najniższe ceny w czerwcu 2015 r. wg województw:

Świętokrzyskie 101,19 zł/1 hl;
Pomorskie 102,40 zł/1 hl;
Łódzkie 102,69 zł/1 hl.

źródło: GUS

aktualizacja (RP) 29.07.2015

Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo

Grupa Eurocash i Spółdzielnie Społem zacieśniają partnerstwo w ramach spółki PSD

Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią spółdzielnie Społem rozwijają partnerstwo biznesowe. Obie strony zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie współpracujące w ramach sieci partnerskiej staną się współwłaścicielem spółki Partnerski Serwis Detaliczny, która jest organizatorem tej sieci. Będą więc współdecydowały o jej działalności i kierunkach rozwoju.

Działalność spółki PSD (Partnerski Serwis Detaliczny S.A.) polega na prowadzeniu i rozwijaniu programu partnerskiego na rzecz spółdzielni spożywców w całym kraju. Odpowiada zatem m.in. za ofertę handlową Grupy Eurocash dedykowaną spółdzielniom, czy wsparcie marketingowe i operacyjne prowadzonych przez nie sklepów. Wraz z partnerami programu rozwija również sieć sklepów Gama, która jest konceptem detalicznym skrojonym specjalnie na potrzeby spółdzielczości, z obowiązującymi standardami sieciowymi, wspólną strategią sprzedażową i promocyjną.

Dotychczas 100% właścicielem spółki PSD była Grupa Eurocash. Dzięki podpisanej umowie inwestycyjnej połowa akcji PSD pozostanie w rękach dystrybutora żywności, a druga połowa trafi w ręce spółdzielni skupionych w ramach PSD (obecnie jest to 80 spółdzielni Społem, prowadzących łącznie 665 sklepów). Spółdzielnie, w celu objęcia akcji PSD, utworzyły spółkę pod nazwą Polskie Sklepy Spożywcze, która będzie mieć 50% udział w akcjonariacie PSD.

aktualizacja (RP) 29.07.2015

Holandia: FrieslandCampina przejmuje Fabrelac

Fabrelac to belgijski producent mozzarelli oferowanej zakładom przemysłu spożywczego (dania gotowe) i do handlu detalicznego.

Przejęcie to pokazuje jaką atencję czołowe firmy mleczarskie przykładają do rozwijającego się rynku mozzarelli. W maju informowaliśmy o inwestycji firmy Fonterra również w segmencie mozzarelli, która została pomyślana jako zaspokojenie popytu sieci restauracji i pizzerii w Azji, w tym w Chinach i na Bliskim Wschodzie.

Fabrelac działa na rynku od 1993 roku. Firma założona w mieście Bree wykorzystuje zakład o powierzchni 30 tys. m2 i potencjale 30 tys. ton produktu.

aktualizacja (RP) 29.07.2015

Co dodano i co wyłączono z zakazu importu do Federacji Rosyjskie

Co dodano i co wyłączono z zakazu importu do Federacji Rosyjskiej?

Główny Lekarz Weterynarii w piśmie adresowanym do Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew. Waldemara Brosia, otrzymanym dnia 10 lipca, a dotyczącym przedłużenia dekretu o zakazie importu do Federacji Rosyjskiej, wymienia produkty wyłączone z zakazu oraz do niego dodane. W obszarze mleczarskim dodaje produkty gotowe wyprodukowane zgodnie z technologią produkcji serów z zawartością tłuszczu mlecznego powyżej 1,5% oraz precyzuje kwestie dostaw produktów bezlaktozowych (możliwe będą dostawy wyłącznie specjalnego mleka bezlaktozowego i specjalnych bezlaktozowych produktów mleczarskich przeznaczonych do dietetycznego żywienia leczniczego i dietetycznego żywienia profilaktycznego.

Zakaz obowiązuje do 5 sierpnia 2016 roku.

aktualizacja (RP) 24.07.2015

Globalny rynek sera w górę.

Globalny rynek sera w górę. Do 2019 roku o prawie 10%

Analitycy agencji badawczej Canadean wskazują, że rynek światowy serów rośnie dzięki rynkom wschodzącym tj. Brazylia, gdzie konsumpcja ma wzrosnąć trzykrotnie w ciągu dekady. Wartość całego rynku serów na świecie wyniosła 216,3 mld USD w 2014 roku. Przewiduje się jednak, że do 2019 roku ta wartość wzrośnie do 237,2 mld USD (wzrost o 10%). Co ciekawe i znaczące, rynek globalny serów jest rozdrobniony: pięć największych marek ma niespełna 10% rynku.

Największymi markami serowymi pod względem wartości sprzedaży są: Kraft, Philadelphia, President, Sargento i Galbani.

W Polsce działają trzy z nich: Philadelphia, President i Galbani. Produkty pierwszej marki dystrybuuje Zott Polska, dwie pozostałe są własnością Grupy Lactalis, największej firmy mleczarskiej na świecie.

– Wraz ze wzrostem konkurencji, najlepsi gracze na rynku budują unikalne strategie, uwzględniające cechy i zastosowania produktów, aby odróżnić się od innych marek – mówi Dhara Badiani, analityk Canadean.

Wzrost populacji w krajach tj. Brazylia, Chiny i Indie, które dysponują rosnącym dochodem rozporządzalnym, oznacza też wzrost wydatków na produkty przetworzone. Pizza, makaron i kanapki stają się coraz popularniejsze. Czynnikiem potęgującym ten wzrost jest rosnąca popularność sieci handlowych, zwłaszcza formatu hiper- i supermarketów na rynkach wschodzących. W nich zaś znajdziemy szeroką ofertę serów.

Canadean podaje przykład Brazylii, gdzie spożycie per capita wynosiło w 2009 roku 3,4 kg. W 2014 roku osiągnęło 5,4 kg per capita. W 2019 roku ma to być już 8,6 kg. Już dziś Brazylia jest piątym konsumentem serów na świecie, a osiągnąć ma poziom Francji!

aktualizacja (RP) 24.07.2015

Dariusz Sapiński jednym z najbardziej wpływowych mężczyzn

Dariusz Sapiński jednym z najbardziej wpływowych mężczyzn

Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński znalazł się w prestiżowym gronie najbardziej wpływowych mężczyzn w Polsce – rankingu przygotowywanego przez magazyn „Gentleman”.

Na liście wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele świata polityki, świata biznesu, mediów, kultury, sportu i innych.

Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński został w niej doceniony jako człowiek, którego trudne warunki rynkowe mobilizują do jeszcze lepszej pracy, dzięki czemu prowadzona przez niego firma przezwyciężyła problemy trudnego dla mleczarstwa roku 2014 i umocniła się na pozycji lidera branży.

To wyróżnienie to znakomite potwierdzenie właściwie obranej strategii i efektywności zarządzania, dzięki którym skutecznie umacnia się pozycja Mlekovity oraz systematycznie wzrasta siła i renoma marki, obecnie najcenniejszej w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki.

aktualizacja (RP) 24.07.2015

Mleczarnie brytyjskie w czołówce inwestycji w zakresie oszczędno

Mleczarnie wyprzedzają inne gałęzie przemysłu spożywczego w Wielkiej Brytanii pod względem oszczędności wody – mówi upubliczniony The Food and Drink Manufacturing Water Use Report.

Działania na rzecz oszczędności zużycia wody widoczne są w całym sektorze mleczarskim. Osiągnięcia Brytyjczyków to 13% zmniejszenie zużycia wody w przeliczeniu na tonę produktu w ciągu ostatnich 7 lat.

Chodzi o 0,2 m3 wody na produkt. Oszczędności mogły zostać odnotowane dzięki stosowaniu bardziej wydajnych instalacji CIP, innowacyjnych technologii odwróconej osmozy i podnoszeniu świadomości pracowników.

aktualizacja (RP) 20.07.2015

Kara za nadprodukcję mleka może być rozłożona na raty

Jak widnieje w tekście listu od Wiceministra K. Plocke do Prezesa Zarządu Waldemara Brosia, udostępnionym przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. rozłożenei płatności na raty jest możliwe w zakresie każdego kraju członkowiego Wspólnoty w terminach do 20.09.2015 (I rata w wysokości 1/3), 20.09.2016 (II rata w wysokości 1/3) i do 20.09.2017 (III rata).

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji pomoc może być realizowana wyłącznie w formule de minimis i dla podmiotów, które z niej jeszcze nie korzystały.

aktualizacja (RP) 20.07.2015

Serowe gusta Polaków ewoluują wraz ich aspiracjami

– Obserwując rynkowe trendy sprzedażowe w segmencie serów, uwagę zwraca coraz większa różnorodność gatunków serów twardych, w tym długodojrzewających – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Jacek Filip, Dyrektor Regionalny Sprzedaży w firmie Mlekoma Dairy.

– W obecnej trudnej sytuacji na rynku mleczarskim, producenci szukają nowych rozwiązań, m.in. poszerzając swoją ofertę o gatunki serów wcześniej słabo znanych (np. Havarti). Dostrzeżono zmieniające się w ostatnim 20-leciu gusta kulinarne Polaków, rozwijające się proporcjonalnie do ich podróżniczych aspiracji oraz kształtowane przez coraz bardziej popularne ostatnimi czasy kulinarne programy typu talent show.

– W efekcie dzisiaj w większości samoobsługowych sklepów znajdziemy na półce duński długodojrzewający ser Havarti zarówno w plastrach jak i porcjach. Ser ten w wersji twardej jest wzorowany na dobrze znanym już w Polsce serze tylżyckim. Jego smak w miarę upływu czasu przechodzi z maślanego, bardzo słodkiego do słonego z nutą orzechów laskowych. Poleca się go m.in. do fondue. Obecnie w ofercie ser ten posiada m.in.: Arla, Mlekoma, Mlekpol, Łowicz.

– Istnieją również całe gamy serów długodojrzewających wyprodukowanych wg własnych receptur polskich producentów. Najbardziej znany jest Spomlek i jego „Skarby Serowara”, do których zalicza się Bursztyn, Rubin, Szafir, Grand Radamer i Grand Gouda. Na trend odpowiedziała także Mlekovita z flagowym produktem Księżan w tym segmencie dostępnym w plastrach i porcjach – wylicza nasz rozmówca.

– Analizując ten rynek, należy zwrócić uwagę jeszcze na coraz większą dynamikę sprzedaży serów plastrowanych, która odpowiada w większości za całościowy wzrost sprzedaży serów w Polsce. Niewątpliwie przyczynił się do tego spopularyzowany w ostatnich latach wygodny tryb życia, w którym najważniejszy jest produkt długo zachowujący świeżość, stosunkowo łatwo i szybko dostępny, w przeciwieństwie do serów plastrowanych sprzedawanych na wagę na stoiskach tradycyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych. Ów trend zauważyły również dyskonty, które oferują często tylko sery plastrowane (np. Biedronka) – dodaje Jacek Filip, Dyrektor Regionalny Sprzedaży w firmie Mlekoma Dairy.

aktualizacja (RP) 20.07.2015

Apel o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji

Apel o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku mleka UE w nowym sprawozdaniu przyjętym przez posłów do PE stanowi krok naprzód Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie, w którym apelują do Komisji Europejskiej o intensyfikację wysiłków na rzecz pomocy unijnym producentom mleka i poprawy sytuacji rynkowej. Sprawozdanie to stanowi krok we właściwym kierunku, powiedziały Copa i Cogeca.

To sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE zostało opracowane przez europosła Jamesa Nicholsona (EKR, UK). Ostrzegał on, że: – Komisja do tej pory nie zdaje sobie sprawy ze skali nowych wyzwań przed jakimi staje sektor.

Zalicza się do nich zniesienie kwot mlecznych, niedawno przedłużone rosyjskie embargo nałożone na unijne produkty spożywcze oraz wahania cen. Apelował on również o podjęcie działań.

Wyrażając zadowolenie ze sprawozdania, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: – Stanowi ono krok naprzód i dotyka wielu problemów, o których mówiliśmy.

– Sektor mleka ma niezwykłe znaczenie dla obszarów wiejskich UE, a zwłaszcza dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także pozytywnie wpływa na bilans handlowy UE (7 mld euro). Cieszę się, że p. Nicholson rozpoznał korzystne, długofalowe perspektywy sektora. Niestety, producenci aktualnie zmagają się z trudną sytuacją. W sprawozdaniu zwrócono na to uwagę i podkreślono, że główną trudnością, jaką powinna zająć się wspólna polityka rolna (WPR) są wahania cen. Potrzeba również bardziej realistycznych sieci bezpieczeństwa, by tworzyły one prawdziwy dolny pułap cen rynkowych.

W sprawozdaniu położono nacisk na ważną rolą jaką odgrywają spółdzielnie zapewniając długoterminową stabilność swoim członkom. Podobnie jak Copa i Cogeca, apeluje również do Komisji o intensyfikację wysiłków wkładanych w znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych produktów i zagwarantowanie, że 700 mln euro z kar za przekroczenie kwoty mlecznej w latach 2014/2015 wróci do sektora mleka, by pomóc rolnikom zmagającym się z brakiem płynności finansowej.

Podsumowując, p. Pesonen powiedział: – Sytuacja na rynku jest bardzo niepewna dla unijnych producentów mleka. Copa i Cogeca apelują do Komisji Europejskiej i ministrów rolnictwa o większą proaktywność w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania rynkiem, gdyż samo reagowanie może doprowadzić do pogorszenia się sytuacji. Poważne problemy z płynnością finansową zmuszą producentów mleka do sprzedaży krów lub zarzucenia działalności, co byłoby błędną decyzją ze względu na przewidywany wzrost popytu na mleko oraz gdyż sektor mleka ma dużo do zaoferowania w kontekście wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

aktualizacja (RP) 20.07.2015

Nowa linia produkcyjna w Chojnicach

Chojnice mogą już wkrótce stać się największym wytwórcą sera Salami w Polsce - informuje mleczarnia Spomlek (SM) z Radzynia Podlaskiego. W mleczarni ruszyła nowoczesna linia produkcyjna o wydajności blisko 1000 ton miesięcznie. Wartość przeprowadzonych w niej inwestycji to 26 mln zł. W ostatnich dwóch latach chojnicka mleczarnia przeszła prawdziwą rewolucję. Zaczęło się od nawiązania współpracy ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek z Radzynia Podlaskiego, a następnie połączenia z nią dawnej OSM Chojnice. Zmianą kluczową dla przyszłości stała się decyzja, że zakład będzie specjalizować się w produkcji serów dojrzewających (żółtych). Dzięki przeprowadzonym w związku z tym inwestycjom, będzie mógł przetwarzać 300 tys. litrów mleka na dobę, co da 900 ten sera miesięcznie. Wcześniej było to zaledwie ok. 120 tys. litrów.

– Najważniejszym elementem odmienionego oblicza zakładu jest nowa linia produkcyjna, stworzona od podstaw z myślą o naszych potrzebach. Będzie wytwarzać, przede wszystkim, ser Salami w kształcie walca, ale może zostać też „przezbrojona” tak, aby powstawały na niej sery Gouda w postaci bloków. Taka elastyczność pozwoli optymalnie wykorzystać mleko skupowane od naszych dostawców. Dążymy jednak do tego, aby być największym w Polsce producentem Salami – mówi Damian Kożuch, dyrektor SM Spomlek oddział Chojnice.

Ten gatunek sera, chociaż znany konsumentom, jest przez nich niedoceniany. Ambicją Spomleku jest zmienić ten stan, dlatego działania firmy przebiegają dwukierunkowo. Obok rozbudowy swoich mocy przerobowych (w Salami specjalizuje się też oddział w Parczewie na Lubelszczyźnie), inwestuje też w kampanię marketingową. Przypomina w niej, że kilogram dobrego sera powstaje aż z 10 litrów mleka. Głównym bohaterem reklam jest właśnie Salami oferowany pod marką Serenada.

– Tak wielki wzrost mocy produkcyjnych w Chojnicach to dla całej spółdzielni poważne wyzwanie rynkowe. Przygotowywaliśmy się na nie przez ostatnie dwa lata, pomimo niekorzystnych tendencji na polskim i światowym rynku mleczarskim. Zarówno skala nakładów, jak i nasza długoterminowa strategia dla chojnickiej mleczarni wskazują, że mocno wierzymy w Salami oraz w możliwość rozwoju naszej współpracy z rolnikami z Pomorza, Kujaw i Kaszub – podkreśla Edward Bajko, prezes SM Spomlek.

Wartość inwestycji związanych bezpośrednio i pośrednio z nową linią serowarską pracującą w trybie ciągłym to 26 mln zł. Zastąpi ona stare urządzenia, które wymagały dużego wysiłku fizycznego od pracowników. Teraz produkcja będzie w pełni zautomatyzowana, a serowarzy skoncentrują się na kontroli przebiegu procesu technologicznego, co ułatwi im system komputerowy. Zwolnień pracowników spółdzielnia nie przewiduje, bo docelowo wzrośnie ilość warzonego sera.

– Nowoczesna automatyka daje nam możliwość rejestracji i archiwizacji wszystkich parametrów, dzięki czemu możemy dogłębnie analizować proces produkcyjny. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo produktów i stabilność walorów sera – wyjaśnia Damian Kożuch. – Dodatkowo praca staje się łatwiejsza. Do tej pory musieliśmy zawsze mieć na zmianie przynajmniej dwóch mężczyzn do wykonywania zadań wymagających siły fizycznej. Dzisiaj te osoby sprawują nadzór nad urządzeniami. Pracownicy zostali przeszkoleni, zdobyli nowe umiejętności, zatem nie ma obaw o redukcję zatrudnienia. Natomiast gdy linia będzie już pracować na 100 proc. mocy, będziemy potrzebować nowych osób.

Zdecydowana większość Salami powstającego w Chojnicach oferowana będzie w całej Polsce pod marką Serenada. Jednak spółdzielnia zdecydowała, że zachowa lokalną markę „Nasz salami”, do której przez lata przywiązało się wielu konsumentów z regionu.

aktualizacja (RP) 20.07.2015

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa: Zaangażowanie producenta opakowań we wczesnej fazie projektowania produktu, przynosi największe korzyści

– Dla świadomego konsumenta w dzisiejszych czasach „must have” jest funkcjonalność, użyteczność i wysoka jakość produktu, którym jest zainteresowany – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes Beata Patalan, Marketing & Communication Manager w Smurfit Kappa Polska.

Producenci FMCG prześcigają się w zapewnieniu wysokiej jakości i wyróżnieniu się na półce, aby trafić do wymagającego klienta. Czas przygotowania i adaptacji zaś jest coraz krótszy, a wymagania i konkurencja na rynku coraz większa.

– Dlatego też „drobne szczegóły” wyróżniające markę, podkreślane przez innowacje, powinny być odpowiednio eksponowane i wykorzystywane w walce o miejsce w koszyku klienta. Dużą rolę odgrywa tu oczywiście opakowanie jednostkowe, ale we współpracy z opakowaniem gotowym na półkę, ma większą szansę na wyróżnienie się. Innowacyjne opakowanie buduje markę produktu i zapewnia zwiększenie sprzedaży. Ale jak to zrobić w krótkim terminie uwzględniając wymagania wszystkich stron procesu? – stawia pytanie Beata Patalan ze Smurfit Kappa.

– Doświadczenia Smurfit Kappa potwierdzają, że zaangażowanie producenta opakowań we wczesnej fazie projektowania produktu, przynosi największe korzyści. Spotkania warsztatowe, które organizujemy pozwalają w krótkim czasie szczegółowo poznać oczekiwania konsumentów oraz skonfrontować je z możliwościami produkcyjnymi dostawcy. Możliwość przeglądania w jednym miejscu nowoczesnych rozwiązań, testowanie i sprawdzanie wyglądu w realnym środowisku oraz uzyskanie wizualizacji na półce w formacie 3D – zdecydowanie jest rozwiązaniem godnym polecenia. Mówimy tu o najnowszym rozwiązaniu jakie wdrożyła Smurfit Kappa o nazwie Shelf Smart, które udostępniamy naszym potencjalnym i aktualnym klientom w czasie spotkań warsztatowych w Experience Centre w Koninie.

aktualizacja (RP) 06.07.2015

Ceny skupu mleka w maju 2015 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2015 roku wyniosła 112,52 zł/1 hl i była niższa o 19,6% niż w maju 2014 r. i o 3,4% mniejsza od ceny wypłaconej w kwietniu 2015 r.

Najwyższe ceny w maju 2015 r. wg województw: lubuskie 123,66 zł/1 hl
podlaskie 121,56 zł/1 hl
opolskie 116,13 zł/1 hl

Najniższe ceny w maju 2015 r. wg województw:

podkarpackie 103,45 zł/1 hl
małopolskie 105,06 zł/1 hl
łódzkie 105,10 zł/1 hl

aktualizacja (RP) 06.07.2015

Chiny: Konsumpcja produktów mleczarskich jeszcze bardziej wzrośn

Nowy raport ResearchandMarkets wskazuje, że styl życia Chińczyków odgrywa kluczową rolę w określeniu, jakie produkty mleczne są poszukiwane: czy są to produkty rodzinne czy wygodne czy wpisują się w trend on-the-go. Analitycy agencji wskazują, że wzrost wolumenu sprzedaży konsumenckich artykułów mleczarskich przyspieszy jeszcze w ciągu najbliższych pięciu lat.

Co istotne prawie 25% wszystkich produktów mleczarskich jest wybierana ze względu na cenę.

Szczególną grupę produktów mleczarskich stanowią konsumenci w wieku 55 lat i więcej. Ta grupa nabywa ponad 20% wszystkich produktów mlecznych i sojowych. Uważa się, że ta grupa wiekowa będzie zyskiwała na znaczeniu w przyszłości.

aktualizacja (RP) 06.07.2015

koniec z margaryną w USA !

USA: FDA nakazuje wycofać tłuszcze trans

Jak podaje za BBC serwis tvp.info: - amerykańska agencja ds. żywności i leków (FDA) uznała, że przemysłowe nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans, czyli utwardzone oleje roślinne, są niezdrowe i w ciągu trzech lat muszą zostać wycofane.

Według FDA częściowo uwodornione (utwardzone) oleje roślinne, będące głównym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans, nie są „ogólnie uznawane za bezpieczne”. Na zaprzestanie ich stosowania producenci będą mieli trzy lata.

http://www.tvp.info/20492318/koniec-z-margaryna-w-usa-wladze-zakazuja-stosowania-utwardzonych-olejow-roslinnych

aktualizacja (RP) 06.07.2015

Sertop: Analogi mają przyszłość

– Produkcję wyrobów seropodobnych pod marką Sertop zapoczątkował popyt na tego typu produkty. Wszechobecny kryzys spowodował, że coraz więcej konsumentów zaczęło szukać w sklepach tańszych wyrobów. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i stworzyliśmy odpowiedniki najpopularniejszych smaków naszych serków topionych, takie jak: Wiosenny, Pikantny lub Grzybowy, które są dostępne zarówno w formie 100 g kostek jak i 140 g krążków. Produkty z tej kategorii przyjęły się na rynku bardzo dobrze, co dobrze rokuje na przyszłość – mówi Aneta Będkowska, Kierownik Biura Marketingu i Współpracy z Klientem w firmie Sertop.

– Czy ta kategoria będzie się rozwijać? Zdecydowanie tak! Niewątpliwy wpływ na to ma ich jakość, która jest równie wysoka jak w przypadku markowych serów topionych firmy Sertop, a także cena pojedynczego produktu seropodobnego, która jest znacznie niższa od ceny standardowego serka topionego. Tak długo, jak długo będzie trwał kryzys, będzie istniało zapotrzebowanie na tańsze wyroby, ponieważ klient będzie szukał produktu o niskiej cenie przy równoczesnej dobrej jakości – wyjaśnia Aneta Będkowska.

Aktualizacja (RP) 01.07.2015

Copa i Cogeca

Copa i Cogeca wręczają europosłowi Siekierskiemu oświadczenie o działaniach potrzebnych w sektorze mleka

Copa i Cogeca wręczają posłowi do PE, p. Siekierskiemu, oświadczenie, w którym nakreślają kluczowe działania potrzebne w sektorze mleka – producenci mleka liczą na europosłów Copa i Cogeca przedstawiły dzisiaj na wydarzeniu sektora mleka posłowi do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącemu COM AGRI, p. Siekierskiemu, zdecydowaną deklarację, ostrzegając, że ceny wypłacane producentom nie pokrywają nawet kosztów produkcji i mówiąc, że należy podjąć działania, by nie dopuścić do tego, by wycofali się oni z działalności.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen mówił: – Produkty mleczne są bardzo ważnym elementem odżywczej i zrównoważonej diety, równocześnie utrzymując wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich UE. Sektor ten znajduje się w trudnej sytuacji i należy podjąć działania, by zwiększyć jego rentowność i zagwarantować konkurencyjność w przyszłości, by sektor ten mógł sprostać wzrastającemu popytowi.

Nakreślając kluczowe działania, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca, Mansel Raymond powiedział: – Doświadczamy trudnej sytuacji krótkoterminowej. Wydarzenia na skali światowej, jak brak powrotu Chin na rynek i niespodziewane wydarzenia polityczne np. rosyjskie embargo, a także nieprawidłowe działanie łańcucha dostaw przyczyniły się do destabilizacji unijnego rynku i spadku cen wypłacanych producentom mleka. Wielu producentów znajduje się pod presją i zmaga się z brakiem płynności finansowej. Jeśli sytuacja ta się nie zmieni, będą oni zmuszeni do zarzucenia działalności, co będzie miało znaczące reperkusje dla gospodarki obszarów wiejskich UE.

– Dlatego też jesteśmy przekonani, że państwa członkowskie muszą mieć możliwość wcześniejszego wypłacenia płatności bezpośrednich, jeszcze przed 1 grudnia, a także, że kary za przekroczenie kwoty 2014/2015 powinny wrócić do sektora mleka, by pomóc producentom mleka w odzyskaniu płynności finansowej. Ok. 700 mln € zniknie z sektora ze względu na tak wysokie kary. Potrzebujemy tych środków w sektorze, czy to na inwestycje, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, promocję (w tym zewnętrzną) i programy jakości.

– Niektórzy rolnicy uzyskują za swoje mleko ceny plasujące się znacznie poniżej poziomu sieci bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie to jest celem sieci bezpieczeństwa. Komisja Europejska działa bardzo opieszale w tym temacie. Dlatego też apelujemy o ocenę poziomu interwencji publicznej dla mleka, by odzwierciedlała ona koszty produkcji i stworzyła prawdziwy dolny pułap na rynku. Na zakończenie, pojawiają się nowe możliwości eksportu dla sektora. Należy zastanowić się, jak można pokryć ryzyko związane z ekspansją na nowe rynki.

Następnie p. Pesonen nalegał, by p. Siekierski rozprzestrzeniał nasze przesłanie zawarte w deklaracji przedstawionej na wydarzeniu, podkreślając, że producenci mleka na niego liczą.

Podczas wydarzenia „Sektor mleka UE: Trendy żywieniowe przyszłości”, zorganizowanego pod patronatem posła do PE p. Siekierskiego, członkowie udostępnili produkty ukazujące różnorodność wyrobów dostępnych w całej UE.

aktualizacja (RP) 01.07.2015

Niemcy: Wyniki Rücker bez rewelacji

Założona przez Eduarda Rückera w Fehmarn nad Morzem Bałtyckim w 1890 roku mleczarnia rozwija się stabilnie, ale bez wyraźnych wzrostów w obrotach. Za 2014 rok firma miała 430 mln euro obrotów, podczas gdy w 2012 roku było to około 420 mln euro.

Mleczarnia ma zakłady w Aurich (tu znajduje się również centrala) i w Wismarze. Zatrudnia 500 pracowników i przetwarza 850 mln kg mleka od 1 tysiąca niemieckich rolników. Przetwarza je w 90 tys. ton sera, 20 tys. ton masła, 20 tys. ton mleka w proszku. Firma tradycyjnie jest najbardziej aktywna i rozpoznawalna w północnych landach Niemiec.

aktualizacja (RP) 19.06.2015

Hiszpania: CAPSA podsumowuje rok

Spadek konsumpcji w kraju o 3% i wybór dóbr substytucyjnych wobec mleka – to główne problemy mleczarstwa hiszpańskiego jakie wskazano podczas corocznego spotkania udziałowców mleczarni Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA).

W tym samym czasie mleczarnia w celu poprawy wyników skupiła wysiłki na poprawie jakości i redukcji kosztów.

CAPSA zamknęła 2014 rok obrotami w wysokości 700 mln euro i zyskiem netto 9 mln euro po opodatkowaniu. Zysk netto był dwukrotnie większy nizrok wcześniej. Dobry wynik odnotowano zwłaszcza w przypadku produktów zakładów Central Lechera Asturiana oraz produktów marki Larsa.

W pierwszym kwartale 2015 roku CAPSA kontynuowała pozytywne wynikim a nawet silny wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach geograficznych na jakich działa.

Piątnica (OSM) wprowadza mleko bio

Kolejne przecieki medialne potwierdzają to, co podczas wręczania nagród w konkursie Lider Forum kilka lat temu usłyszeliśmy od dostawców mleka do mleczarni w Piątnicy (OSM).

Wówczas oficjalnie poproszono nas o to, aby nie nagłaśniać sprawy. Właśnie nadszedł właściwy czas i Piątnica (OSM) jako pierwsza duża mleczarnia wchodzi w segment bio, co pokazuje, że coraz większe firmy decydują się na aktywność w coraz mniejszych segmentach rynkowych nabiału.

Kilka ostatnich lat trwały rozmowy z rolnikami i przygotowania do certyfikacji gospodarstw rolnych. To dobry moment na wejście w nowy biznes dla mleczarni przy dużym nasyceniu w standardowe produkty mleczarskie.

Po sukcesie mleka w butelce z uchem, Piatnica (OSM) idzie za ciosem.

aktualizacja (RP) 19.06.2015

Targi łączą

Druga edycja targów WorldFood Warsaw za nami. Czas na podsumowania i statystyki! – Jestem bardzo zadowolony i dziękuję za organizację tej ciekawej inicjatywy – tymi słowami II edycję Targów WorldFood Warsaw ocenił minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Podkreślił, że Warszawa staje się ważnym centrum wystawienniczym artykułów rolno-spożywczych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bąk dodał, iż – na targach warto być, by skracać sobie drogę do eksportu. Sektor rolno-spożywczy rośnie, a wraz z nim wzrasta potrzeba takich spotkań. Targi łączą!”

Słowom przedmówców wtórował prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski, który podkreślił, że WorldFood Warsaw to targi dobrze rokujące na przyszłość.

Za tymi bardzo ważnymi opiniami idą równie pozytywne statystyki. Oto one!

Wystawcy

W drugiej edycji udział wzięły 192 firmy – co oznacza podwojenie liczby wystawców w stosunku do roku ubiegłego. Na WorldFood Warsaw przyjechali przedstawiciele 28 krajów świata, w tym z krajów sąsiedzkich (Białorusi, Czech, Ukrainy, Niemiec czy Rosji), jak również z odległych zakątków globu (Chin, Korei Południowej, Macedonii, Meksyku czy Singapuru). Wskazuje to na rosnące zainteresowanie polskim rynkiem spożywczym. Aż 89% wystawców poleciłoby targi swoim kontrahentom, 81% z nich uważa, że ilość i profil zwiedzających w pełni spełnił ich oczekiwania, a 94% firm-wystawców jest zdania, że udział w targach przyczyni się do zwiększenia wyników sprzedażowych.

Doskonałym potwierdzeniem tych statystyk jest chociażby przykład firmy Stewiarnia – zdobywcy Złotego Medalu WorldFood Warsaw 2014, która po I edycji targów nawiązała kontakt z Auchan oraz siecią sklepów w Polsce wschodniej.

Zwiedzający

W II edycji targów WorldFood Warsaw uczestniczyło ponad 3,3 tys. zwiedzających. Ponad połowa z nich reprezentowała sektor handlu i dystrybucji, 38,2% to producenci. Na targach licznie zjawili się także przedstawiciele sektora HoReCa, firmy zajmujące się opakowaniami, reklamą i marketingiem, a także osoby z instytucji państwowych i świata nauki. Co istotne, 94% zwiedzających to osoby decyzyjne w firmach – czyli ich właściciele, prezesi, managerowie czy kierownicy poszczególnych działów.

Głównym przedmiotem zainteresowań odwiedzających były produkty rolno-spożywcze i napoje, żywność ekologiczna, regionalne wyroby i przysmaki, a także dodatki do żywności, i sprzęt do produkcji. Zwiedzający tłumnie gromadzili się przy stoiskach, które przyciągały swą atrakcyjną ekspozycją oraz degustacjami. Chętnie próbowali polskich jabłek, włoskich win, holenderskich serów czy chińskiej herbaty.

Najliczniejsza reprezentacja zwiedzających pochodziła z Polski. Nie zabrakło także odwiedzających z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Łotwy, Niemiec, Estonii, Francji, Holandii czy Rumunii. Ważnym punktem programu WorldFood Warsaw była strefa spotkań handlowych z przedstawicielami sieci. Na targach obecni byli reprezentanci Auchan, SPS Handel, Avita, TOPAZ, Organic Farma Zdrowia, Ekowital, Biedronka, Promarket, Kuchnie Świata, Carefour, Makro, Cash&Carry, Tesco, WSS Społem.

Targi WorldFood Warsaw stają się jednym z najważniejszych punktów kalendarza spotkań dla branży rolno-spożywczej. Międzynarodowy charakter sprawia, że impreza ta jest doskonałą okazją do promocji i nawiązywania nowych kontaktów handlowych.

Firmy zainteresowane udziałem w III edycji już dziś mogą zgłosić się do organizatora i zarezerwować powierzchnię wystawienniczą. Do końca czerwca obowiązują atrakcyjne rabaty! Dodatkowo, firmy produkujące wyroby ekologiczne podczas III edycji wystawy będą miały swoją strefę specjalną i mogą liczyć na specjalne warunki uczestnictwa.

aktualizacja (RP) 19.06.2015

Mlekovita pracodawcą przyjaznym szkole

Mlekovita zajęła 1. miejsce w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze gastronomii i produkcji spożywczej, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Mlekovita od lat współpracuje z placówkami szkolnymi, w tym z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy przez prowadzenie ukierunkowanego kształcenia zawodowego.

Mlekovita kładzie szczególny nacisk na kształcenie praktyczne poprzez system praktyk i stażów zawodowych odbywanych w centrali Grupy Mlekovita, skierowanych zarówno do uczniów, jak i absolwentów. Zakład pracy jest bowiem miejscem, w którym zdobytą wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktykę – umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie.

Tak owocna współpraca Mlekovity ze szkołą została doceniona jako najlepsza w Polsce i nagrodzona 1. miejscem w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

aktualizacja (RP) 19.06.2015

Grupa Polmlek: Ayran napój turecki

Grupa Polmlek: Ayran napój turecki

Napój oparty na oryginalnej, tureckiej recepturze. Produkt na bazie jogurtu, wody i soli. Dzięki odpowiednim proporcjom składników, działa orzeźwiająco, gasi pragnienie i reguluje pracę układu pokarmowego. Idealnie nadaje sie do kebaba, naleśników, potraw z grilla i młodych, pieczonych ziemniaków.

Bardzo dobrze harmonizuje z koperkiem, czosnkiem, pieprzem, szczypiorkiem i świeża, siekana mięta. Wydobywa intensywność dodanych do niego składników.

Mieszaj, zmieniaj proporcje, skomponuj własny, niepowtarzalny smak!

aktualizacja (RP) 17.06.2015

Ryki (SM): Dyskonty to 25% rynku serów

– Od dłuższego czasu obserwujemy rozwój kategorii serów twardych. Na sklepowych półkach pojawia się wiele nowości, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Firmy wprowadzają bardzo ciekawe połączenia smakowe oraz proponują innowacyjne rozwiązania w sposobie pakowania produktów. Producenci mają bowiem świadomość, że sprzedaż w dużym stopniu zależy od dostosowania się do potrzeb konsumentów – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Handel Grzegorz Kapusta, Wiceprezes mleczarni Ryki (SM).

– Obok podstawowych kategorii serów żółtych coraz częściej pojawiają się wyszukane propozycje, skierowane do bardziej wymagającego Klienta. W ciągu ostatnich kilku lat widać wyraźny rozwój serów długodojrzewających, które zostały docenione za mnogość zastosowań oraz wyraziste, lekko pikantne smaki.

Wielu producentów z branży mleczarskiej rozszerzyło również swoją ofertę o produkty dla konkretnej grupy docelowej, np. wyroby o ciekawych kształtach, przeznaczone dla dzieci – podkreśla Grzegorz Kapusta.

– Z roku na rok widzimy, że tryb życia Polaków się zmienia, co wpływa również na przeformułowanie ich potrzeb. Warto zauważyć, że do niedawna sery twarde sprzedawały się głównie w formie krojonej, na wagę. Natomiast obecnie preferencje konsumentów szybko przesuwają się w stronę serów konfekcjonowanych, szczególnie plastrów w wygodnych opakowaniach. Wynika to z szybkiego tempa życia w miastach, w których – swoją drogą – konsumuje się najwięcej sera.

Nowa tendencja ma również związek z wysokim poziomem sprzedaży sera w dyskontach. W tego typu sklepach sprzedaje się tylko „konfekcja”, a dyskonty to obecnie aż 25 proc. rynku sprzedaży sera – wskazuje nasz rozmówca.

– W poprzednim roku Ryki (SM) wprowadziła na rynek cztery rodzaje serów plastrowanych w wygodnych opakowaniach typu „otwórz-zamknij”. Wśród nich znalazł się Rycki Edam, Gouda, Hit z Ryk oraz Ramzes. Widzimy bardzo duże zainteresowanie serami sprzedawanymi w takiej formie, dlatego też postanowiliśmy w tym roku zainwestować w nowoczesną linię do konfekcji sera. Jesteśmy przekonani, że wpłynie to na jakość serów w plastrach produkowanych przez Ryki (SM) – dodaje Grzegorz Kapusta, Wiceprezes mleczarni Ryki (SM)

aktualizacja (RP) 17.06.2015

Francuzi rozwijają ekspansję w północnej Afryce

Algieria: Francuzi rozwijają ekspansję w północnej Afryce

Tym razem to Danone poinformował o inwestycji w Laiterie Trèfle z siedzibą w BIida. Koszt inwestycji ma opiewać na kwotę 2 mld dinarów i obejmować szkolenia oraz rozbudowę linii produkcyjnych w obszarze świeżych produktów mleczarskich.

Nie zostaną zredukowane ani miejsca pracy ani marki lokalnego producenta. Co więcej zatrudnionych zostanie 100 nowych pracowników.

Danone dotąd posiadał zakład w Akbou oraz cztery magazyny dystrybucyjne. Przejmowany podmiot jako pierwszy wytwarzał jogurty w Algierii.

aktualizacja (RP) 17.06.2015

Rosja: PepsiCo rozbudowało zakład mleczarski pod Petersburgiem

Rosja: PepsiCo rozbudowało zakład mleczarski pod Petersburgiem Zakład może pochwalić się nową linią produkcyjną o wydajności 6 000 butelek na godzinę. Produkowane tu będą mleko, jogurt i śmietana marek Domek i Szczęśliwy Mleczarz co jest efektem wzrostu popytu w Rosji.

Zakład Bałtyckie Mleko to jeden z największych zakładów do produkcji mleczarskiej w płn-zach. Rosji. Wytwarza on ponad dziesięć typów produktów: mleko, jogurt, śmietanę, twaróg, zsiadłe mleko owocowe i sery. Rocznie zakład przetwarza ponad 80 000 ton surowego mleka. PepsiCo intensywnie inwestuje w rozwój dostawców mleka surowego, zapewniając nieoprocentowane pożyczki na modernizację gospodarstw rolnych, zakup maszyn i urządzeń u rolników.

aktualizacja (RP) 08.06.2015

Afryka: Danone może otworzyć fabrykę w Angoli

Afryka: Danone może otworzyć fabrykę w Angoli

Koszty inwestycji mogą wynieść około 60 mln USD, ale prawdziwym problemem będzie zapewnienie dostaw mleka wysokiej jakości mówi Nelson Abreu, Country Manager firmy Danone w Angoli. Danone jest obecny w Angoli od kilku lat, gdzie sprzedaje jogurt o długim terminie przydatności do spożycia nie wymagający lodówek. Danone jest głównym dostawcą produktów mleczarskich do tego południowoafrykańskiego kraju.

Obroty roczne Danone w Angoli to jak dotąd 40 mln USD. Rynek ma znaczący potencjał, ponieważ produkcja mleka jest na wstępnym etapie – dopiero tworzą się lokalne przedsiębiorstwa o profilu mleczarskim, a krajowa konsumpcja jest zapewniana głównie przez import z RPA i Portugalii.

Plany inwestycyjne Danone mają dotyczyć rozwinięcia produkcji produktów świeżych z zakresu produktów fermentowanych.

Wielka Brytania: Spadają ceny produktów marek własnych

Wielka Brytania: Spadają ceny produktów marek własnych

Na Wyspach konkurencja cenowa między produktami private label sieci handlowych nabiera rumieńców – podaje Stowarzyszenie Producentów Marek Własnych (PLMA) za Grocer i IRI. Podczas gdy ceny spadały od połowy 2013 roku, ceny wyrobów marki własnej rosły do marca 2014.

Od tego czasu produkty private label tanieją dwukrotnie szybciej niż wyroby markowe. Do stycznia 2015 roku ceny produktów private label spadły o 3,3% porównując do stycznia 2014 roku. W tym samym czasie ceny produktów markowych spadły o 1,4%. Dla produktów non-food tendencja była odwrócona. IRI podaje, że produkty marek własnych są częściej przedmiotem promocji cenowych niż rok temu.

aktualizacja (RP) 03.06.2015

Finlandia: Szwecja i Rosja głównymi partnerami handlowymi

Najistotniejszymi kategoriami produktowymi w fińskim eksporcie artykułami spożywczymi jest alkohol, ale tuż za nim sery, masło i inne tłuszcze do smarowania, dalej inne produkty mleczarskie i mleko w proszku. Mniej istotne są owies, czekolada i wieprzowina.

Do Szwecji eksportuje się 20,6% całego wywozu żywności, podczas gdy do Rosji było to 21,4%. Z tego punktu widzenia widać jak bolesne musiało być dla fińskiego eksportu żywności zamknięcie rynku rosyjskiego.

Trzecim rynkiem zbytu jest Estonia: 9,8%, dalej Niemcy 4,4%, USA 3,3%, Holandia: 3,1%, Dania 3,1%. Mniejszymi odbiorcami jest Norwegia 2,9% oraz Polska 2,7%.

W 2013 roku Finowie wyeksportowali 45,7 tys. ton serów o wartości 164,6 mln euro, 24,1 tys. ton smarowideł o wartości 110 mln euro (tylko z tłuszczu mlecznego).

aktualizacja (RP) 03.06.2015

Mlekovita Superfirmą 2015

W dniu 28 maja 2015 roku rozstrzygnięta została 6. edycja rankingu Superfirmy. Podczas gali finałowej Mlekovita odebrała nagrodę dla Superfirmy 2015.

Ranking organizowany przez „Gazetę Współczesną" i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku to zestawienie firm, które świetnie radzą sobie nie tylko w biznesie, ale również dbając o potrzeby lokalnego środowiska, wspierając młodych, potrzebujących, sport czy kulturę. Celem projektu jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, które w swojej działalności kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz najlepiej wykorzystują fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, współorganizator rankingu.

Mlekovita – jako najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki, Lider Polskiego Biznesu oraz Lider Jakości Żywności – systematycznie pracuje nad tym, by w swojej działalności rozwijać wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności. Za swoją pracę na tym polu Mlekovita została doceniona i wyróżniona tytułem Superfirmy 2015.

aktualizacja (RP) 03.06.2015

Spółdzielnia Ryki (SM) nagrodzona Złotym Paragonem 2015

Spółdzielnia Ryki (SM) nagrodzona Złotym Paragonem 2015

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, jeden z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce, została laureatem tegorocznej, V edycji konkursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Tytuł ten jest przyznawany przez właścicieli i kierowników sklepów spożywczo-przemysłowych z całego kraju.

„Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” ma bardzo duże znaczenie w branży FMCG i niewątpliwie jest jednym z największych tego typu konkursów w kraju. Laureatów wybierają bezpośrednio detaliści, dzięki czemu jego wyniki są obiektywne. W konkursie nagradzane są te produkty i usługi, które w sposób szczególny wpływają na rozwój handlu detalicznego Polsce i przynoszą kupcom największe dochody.

- Wygrana w konkursie „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” jest dla nas bardzo ważna i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości naszych serów. W plebiscycie głosy oddawali sprzedawcy, którzy mają najlepszą wiedzą o tym, które produkty ze sklepowych półek są najchętniej wybierane przez konsumentów. Nagroda ta jest dowodem na to, że utrzymywanie bliskiego kontaktu z rynkiem oraz reagowanie na sygnały klientów przynoszą oczekiwane rezultaty - powiedział Grzegorz Kapusta, Wiceprezes Ryki (SM).

Najpopularniejsze wyroby z bogatej oferty Ryki SM to: sery szwajcarsko-holenderskie (Rycki Edam, Ramzes - pierwszy w Polsce ser z oczkami wędzony metodą naturalną); sery o obniżonej zawartości tłuszczu (Hit z Ryk, Hit z Ryk Wędzony); sery holenderskie (Mars, Zamojski, Zamojski Wędzony, Gouda); sery z przyprawami (Cymes, Cymes Wędzony) oraz produkty charakteryzujące się wydłużonym okresem dojrzewania (Cezar).

Spółdzielnia Mleczarska Ryki istnieje od blisko 90 lat, prowadząc działalność zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przez lata obecności w branży mleczarskiej zdobyła silną pozycję oraz zaufanie klientów. Ryki stale podnosi jakość swoich produktów inwestując w rozwój zakładu. W ostatnim czasie Spółdzielnia podpisała warty 10 mln zł kontrakt na budowę nowoczesnej linii do konfekcjonowania sera. Potwierdzeniem jej sukcesów jest przyznany niedawno tytuł „Jakość Roku 2014” oraz „Lider Spółdzielczości 2015”.

aktualizacja (RP) 03.06.2015

Czyszczenie etykiet to strzał w dziesiątkę

– Trend poszukiwania produktów z czystą etykietą ma duży potencjał rozwoju. Praktycznie wszystkie grupy produktów nabiałowych mogą być dobrym obszarem do czyszczenia etykiet, a handlowcy przyjmują optymalizację składu bardzo pozytywnie – mówi Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska.

– To stosunkowo nowy kierunek, który rozwinął się w ciągu ostatnich lat na rynku europejskim, a wcześniej na rynku amerykańskim. Początek rozwoju czystej etykiety jest z przypisywany modzie na produkty ekologiczne, tradycyjne, regionalne na bazie naturalnych i nieprzetworzonych składników spożywczych, ale także, jako przyczynek do oczyszczania etykiety przywoływane są badania dotyczące barwników.

Punktem wyjścia było założenie, aby konsument kupując produkt dokonywał świadomego wyboru, a to jest możliwe tylko dzięki dostarczeniu pełnej informacji, za pośrednictwem środka przekazu jakim jest etykieta. Dlatego oczyszczanie etykiety środka spożywczego nie może odbywać się na zasadzie usunięcia składnika z etykiety. Usunięcie składnika z etykiety powinno być następstwem eliminacji konkretnego składnika z produkcji określonego środka spożywczego.

– W obecnych czasach ogromną popularnością cieszą się środki spożywcze zwane powszechnie naturalnymi. Podążanie za trendem czystej etykiety jest pozytywnym zabiegiem tylko wtedy, gdy faktycznie jest przejawem czystych intencji i o ile faktycznie zostaną dokonane zmiany w składzie produktów.

Pod marką Almette rozpoczęliśmy kilka lat temu rewolucję, promując „czysty” wizerunek marki. W wyniku prac optymalizujących receptury – kultowy produkt – ser Almette – stał się jeszcze lepszy! Almette zaprosiło do strefy wolnej od zagęstników, barwników i konserwantów. Konsument Almette nie musi wiedzieć co to są zagęstniki, barwniki i konserwanty, gdyż w Almette ich po prostu nie ma. Te racjonalne argumenty podkreślają wyróżnialność marki Almette! Portfolio Almette obejmuje sporo wariantów smakowych, między innymi: śmietanka, zioła, jogurt, chrzan, szczypiorek i cebula, ogórek i zioła, czosnek niedźwiedzi, bazylia, kolorowy pieprz. Jednocześnie do tradycyjnych smaków dołączyła nowa linia owocowa Almette Fruit, która składa się z czterech smaków: gruszka-jabłko, wiśnia-żurawina, jagoda-malina oraz morela-wanilia – wylicza Jacek Wyrzykiewicz.

– Kompleksowe działania i potwierdzenie naturalności produktu zostały docenione przez konsumentów i okazały się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Kontynuując naszą strategię przystąpiliśmy do prac w obszarze serów żółtych dojrzewających. Finałem, była optymalizacja receptur, po której sery żółte Hochland nie zawierają konserwantów, antybiotyków i tłuszczów roślinnych, są jednocześnie bogatym źródłem wapnia, o czym z wielką przyjemnością informujemy naszych konsumentów, także na opakowaniach naszych produktów – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– W ostatnim czasie wprowadziliśmy na rynek kolejną grupę wyrobów z czystą etykietą. Zdrowy styl życia jest dla konsumentów coraz ważniejszy! Na fali tego trendu więcej osób sięga po naturalne produkty. Właśnie na te potrzeby konsumentów odpowiadają nowe plastry topione Hochland, które zyskały nową, poprawioną recepturę eliminującą konserwanty. Nowe plastry topione Hochland produkowane są tylko z najlepszych, wysokiej jakości, wyselekcjonowanych składników: prawdziwych serów (Cheddar, Gouda, Emmentaler, Maasdamer), wysokiej jakości dodatków (m.in. szynka Sokołów) i masła extra 82%. Badania rynkowe wskazują, że dla 82% konsumentów informacja o wysokiej jakości składnikach jest ważna, 63% zachęca to do zakupu, a 41% respondentów uważa ją za unikalną, o której nie wiedziała do tej pory (źródło: Badanie ilościowe na grupie 600 osób, Glimpse, październik 2014).

aktualizacja (RP) 01.06.2015

Indie: Ambitne plany giganta GCMMF

Hinduski gigant mleczarski GCMMF w ostatnich dwóch latach zwiększył swoje przychody o 159% do poziomu 2,7 mld euro. Jeżeli weźmiemy jednak pod uwagę dochody organizacji członkowskich, to nie zduplikowane dochody sięgają 3,786 mld euro – deklaruje spółdzielnia mleczarska w Indiach. Tylko w 2014 roku firma wypuściła na rynek 26 innowacyjnych produktów.

Zdaniem Shri Jethabhai Patela, Prezesa GCMMF, szybki rozwój mleczarstwa daje szansę na osiągnięcie poziomu obrotów w wysokości 500 mld RS (ok. 6,5 mld euro) do sezonu 2019-20.

Co podkreśla zarząd GCMMF, cena za surowiec płacona rolnikom przez spółdzielnię wzrosła o 75% w ostatnich pięciu latach. Zdaniem Dyrektora Gneralnego Shri R S Sodhi, w obliczu słabnącego eksportu nowozelandzkiego, australijskiego, amerykańskiego i unijnego do Chin i krajów Azji, GCMMF kraje te są zainteresowane tanim lokowaniem nadwyżek nabiału także w Indiach. Jego zdaniem politycy hinduscy nie powinni godzić się na otwieranie hinduskiego rynku ani zgadzać się na ochronę nazw pochodzenia produktów importowanych.

W obliczu ambitnego planu rozbudowy i modernizacji, firma w ciągu 5 lat zamierza zwiększyć poziom skupu o 60%. W 2014 roku GCMMF otworzył proszkownię w Palanpur o zdolności 120 ton dziennie. Niedawno zaczął działać zakład w Rohtak zaopatrujacy Delhi. W 2014 roku zaczął działać także zakład produkujący masło w Gandhinagar o zdolności 40 ton dziennie.

Kolejne 10 zakładów (w miastach Faridabad, Kanpur, Lucknow, Kolkatta, Varanasi, Palanpur, Gujarat, Amreli, Surendranagar, Bhavnaga) jest na etapie bliskiego ukończenia prac, w tym megaserownia w Palanpur, która pozwoli podwoić obecną produkcję serów.

aktualizacja (RP) 01.06.2015

Polskie Mleczne Śniadanie w Brukseli

Przedstawiciele instytucji UE, placówek dyplomatycznych oraz organizacji pozarządowych dyskutowali na temat aktualnej sytuacji i prognozach polskiego sektora mleczarskiego podczas Polskiego Mlecznego Śniadania zorganizowanego w dniu 19 maja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE (SP RP przy UE), przez Polską Izbę Mleka i Wydział Rolnictwa i Rybactwa SP pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadrzędnym celem spotkania była promocja polskich produktów mleczarskich na arenie międzynarodowej.

Zaproszenie do udziału w śniadaniu przyjęli m.in.: dyrektor generalny ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej, Jerzy Plewa, Przewodniczący Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa Aivars Lapins, dyrektor ds. Rolnictwa (SCA – Special Committee on Agriculture), Sekretariat Generalny Rady Petr Blizkovsky, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (EDA) Aleksander Anton.

Tematem przewodnim śniadania był twaróg – naturalny produkt wytwarzany z mleka popularny w Polsce, często niedoceniany i nieznany w Europie. Produkty na bazie, których zostały przygotowane potrawy oraz degustacja dostarczyły polskie mleczarnie: OSM Czarnków, OSM Łowicz, OSM Radomsko, Polmlek, SERTOP, SM MLEKPOL.

Spotkanie poprowadził radca minister w SP RP przy UE Andrzej Babuchowski, który zaprezentował również technologię produkcji, walory oraz unikalne cechy białego sera. O aktualnej sytuacji i perspektywach rozwoju polskiego sektora mleczarskiego mówił zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Marian Borek. Przedstawił kluczowe dane dotyczące krajowego rynku oraz sektora mleczarskiego. Kierownik Działu Współpracy z Komisją Europejską Agencji Rynku Rolnego Paweł Zaręba zaprezentował ofertę polskich mleczarni oraz dane dotyczące polskiego handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi.

Spotkanie zakończyła otwarta dyskusja. Goście biorący aktywny udział w dyskusji gratulowali organizatorom pomysłu na promocję polskiej żywności oraz tępa rozwoju i przemian polskiego sektora mleczarskiego. Zwracali również uwagę na dobrą jakość produktów mlecznych.

Pytania dotyczyły min. produkcji mleka organicznego w Polsce w związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku na ten produkt, zainteresowaniu polskich przetwórców rejestracją produktów mleczarskich na listę produktów tradycyjnych, związku pomiędzy niskimi cenami skupu mleka a wartościami dodatniego bilansu polskiego eksportu, innowacji wprowadzanych przez polskich przetwórców oraz krajowy sposób na ciągłe zwiększanie eksportu do krajów trzecich w tym min. Algierii gdzie trafia 30% eksportu odtłuszczonego mleka w proszku.

Polskie Mleczne Śniadanie odbyło się w Brukseli po raz drugi i zostało sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

aktualizacja (RP) 01.06.2015

Wydojone bez laktozy – mleko bez laktozy o obniżonej zawar

W wyniku badań nad mlekiem i jego składnikami prowadzonych w nowoczesnym Centrum Badań i Rozwoju oraz po wnikliwiej analizie trendów rynkowych Mlekovita wprowadza na rynek nowy produkt: Wydojone bez laktozy – pierwsze na rynku mleko bez laktozy o obniżonej zawartości węglowodanów. Produkt otrzymywany jest z mleka krowiego poddawanego specjalnej obróbce w celu obniżenia o blisko połowę poziomu węglowodanów i usunięcia laktozy.

W procesie produkcji laktoza zostaje rozłożona na cukry proste, zachowując jednocześnie wartości odżywcze mleka. Wydojone bez laktozy z pewnością zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających konsumentów, którzy będą mogli spożywać je nie tylko bezpośrednio, ale również jako składnik ulubionych naleśników, kakao, budyniu, owsianki, kaszy i innych potraw tradycyjnie przygotowywanych na mleku.

Produkt mleczny Wydojone bez laktozy dostępny jest w nowoczesnym wygodnym kartonie z zakrętką o pojemności 1 l i zawartości tłuszczu 3,5%.

aktualizacja (RP) 01.06.2015

Mlekpol (SM) liderem w IV konkursie Krajowej Oceny Mleka Spożywc

Mlekpol (SM) liderem w IV konkursie Krajowej Oceny Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w konkursie Krajowej Oceny Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych otrzymała dwie nagrody. Podczas gali ich wręczenia, za zajęcie I miejsca, medal z popiersiem dra hab. Wojciecha Tuszyńskiego przyznany został mleku Łaciate Świeże 2% oraz Jogurtowi Greckiemu. Cztery zespoły arbitrów dokonały oceny sensorycznej, oceny znakowania, estetyki i funkcjonalności oraz ewentualnych dodatkowych informacji na opakowaniu. Po ocenieniu wielu zgłoszonych do konkursu produktów zespoły superarbitrów i arbitrów wyłoniły finalistów.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w konkursie otrzymała aż dwa wyróżnienia, a mianowicie w kategoriach: mleko spożywcze o zawartości tłuszczu powyżej 1,5% i nie większej niż 2,5% oraz jogurt naturalny typu greckiego.

To kolejne laury potwierdzające, że produkty Mlekpol są cenione za swą zawartość i że gwarantują wysoką jakość.

W skład Komisji Superarbitrów weszli: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, prof. dr hab. Andrzej Lenart, mgr inż. Marek Murawski, prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Arnold Reps, prof. dr hab. Stefan Ziajka i mgr inż. Hanna Bogdańska-Zaręba, którym przewodniczył prof. dr hab. Bogusław Staniewski.

aktualizacja (RP) 01.06.2015

Sertop z kolejnym certyfikatem Doceń Polskie

Tyski producent serków topionych kolejny raz z rzędu został laureatem Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. Godła tym razem otrzymały: Edam oraz Gouda Wędzona, produkty z nowej linii „Jak dawniej”, mocno nawiązujące zarówno składem jak i opakowaniem do tradycyjnych metod produkcji serków topionych.

Specjały te otrzymały maksymalną liczbę punktów, dlatego Loża Ekspertów uhonorowała je dodatkowo tytułem Top Produkt. – Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty przeszły pozytywnie certyfikację i zyskały najwyższą ocenę niezależnych ekspertów – mówi Aneta Będkowska Kierownik Biura Marketingu i Współpracy z Klientem Sertop. – Jest to potwierdzeniem doskonałej jakości naszych serków a dla naszych konsumentów – gwarancją dobrego wyboru.

aktualizacja (RP) 01.06.2015

Polska wykorzystuje z końcem lutego 97,4% kwoty mlecznej

W miesiącach kwiecień 2014 r. – luty 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 9,63 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 11 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 97,43%.

Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 97,01%.

W okresie IV 2014 - II 2015 ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,71% niż w tym samym okresie roku 2013/2014.

W lutym 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono 775,82 mln kg mleka, tj. o 1,95% mniej niż przed rokiem.

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka z ostatnich 11 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w ostatnim miesiącu roku kwotowego 2014/2015 wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 6%, co skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty wyrównawczej w wysokości znacząco wyższej niż opłata za rok kwotowy 2013/2014.

aktualizacja (RP) 07.04.2015

Koncepcja Just-in-time w firmie Sertop

Współczesne zmiany na rynku wymuszają na producentach efektywne planowanie oraz kontrolowanie przepływu materiałów na wszystkich etapach produkcji. Jedną z metod poprawiających elastyczność w tej dziedzinie jest koncepcja just-in-time, pozwalająca zsynchronizować wielkość zapasów surowców, wyrobów gotowych, a nawet materiałów technicznych.

– Zdajemy sobie sprawę, że przepełniony magazyn to dodatkowe koszty, a te staramy się zredukować na każdym etapie produkcji – mówi Tomasz Kania, Dyrektor ds. handlowych w firmie Sertop, która od kilku lat stosuje metodę JIT.

– Jak to wygląda w praktyce? Nasz Dział Sprzedaży planuje wielkość sprzedaży na kolejny tydzień i na tej podstawie sporządzany jest plan produkcji poszczególnych asortymentów smakowych i opakowaniowych. Dzięki takiemu systemowi, stany magazynowe zarówno surowca, jak i wyrobu gotowego są utrzymywane na poziomie minimalnego zapasu, a my mamy na magazynie produkt dopiero wówczas, kiedy go potrzebujemy. Zyskuje na tym nie tylko nasz budżet, ale także nasze wyroby, które zawsze są najwyższej jakości.

Koncepcja JIT narażona jest jednak na pewne zagrożenia. Usterki linii produkcyjnej, zawodność dostawców i czynnik ludzki – to najważniejsze z nich.- Aby uniknąć ryzyka, prowadzimy działania prewencyjne, które mają na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom – mówi Tomasz Kania.

- Pamiętamy o serwisowaniu urządzeń, dbamy o regularny przepływ surowców i materiałów opakowaniowych, bez których produkcja nie wykona zleceń, zwracamy szczególną uwagę na niezawodność dostawców i obustronną, dobrą komunikację, a także komunikację pomiędzy pracownikami naszej firmy. Czynnik ludzki ma w tym przypadku niezwykle istotne znaczenie i w diametralny sposób wpływa na powodzenie stosowania koncepcji JIT – podsumowuje Tomasz Kania.

aktualizacja (RP) 07.04.2015

Działania na rynku mleka Dopłaty do prywatnego przechowywania

W związku z rosyjskim embargiem we wrześniu 2014 r. w UE uruchomiono dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Ze względu na sytuację rynkową Komisja Europejska rozporządzeniem wykonawczym 2015/3033 przedłużyła okres składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania do 30 września 2015 r.

Według danych Komisji Europejskiej od 1 września 2014 r. do 8 marca 2015 r. do mechanizmu zaoferowano 48,3 tys. ton masła oraz 21,2 tys. ton OMP. Najwięcej masła zgłosili przedsiębiorcy w Holandii (45%),Irlandii(17%), Belgii i Francji (po 13%)oraz w Niemczech (6%), a OMP – przedsiębiorcy w Niemczech (48%), Hiszpanii (22%) i na Litwie (14%).

aktualizacja (RP) 31.03.2015

Odtłuszczone i pełnotłuste mleko w proszku

Według danych GUS w styczniu 2015 r. wyprodukowano 15,4 tys. ton mleka w proszku ogółem i było to o 4,3% mniej w porównaniu do stycznia 2014 r. oraz o 2,6% mniej niż przed miesiącem.

ODTŁUSZCZONE MLEKO W PROSZKU

W styczniu 2015 r. wyprodukowano 12,5 tys. ton OMP. Było to o 12,6% więcej niż rok wcześniej oraz o 1,6% mniej niż przed miesiącem. W styczniu 2015 r. krajowi wytwórcy za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwali 8,43 zł/kg, tj. o 5,7% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 39,9% mniej niż przed rokiem.

Przeciętna cena brutto mleka w proszku odtłuszczonego (OMP) w zł/kg u producenta Na koniec IV kwartału 2014 r. wielkość zapasów mleka w proszku u producentów wzrosła o 87,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. i wyniosła 24,9 tys. ton.

Handel Zagraniczny Odtłuszczone mleko w proszku – OMP (kod CN040210) Import OMP w okresie I-XII 2014 r. wyniósł 16,6 tys. ton o wartości 198,7 mln zł (47,5 mln euro; 64,5 mln USD). OMP sprowadzane było do Polski głównie z Niemiec 7,0 tys. ton (42,0% importu). Niemcy pozostają głównym kierunkiem z którego sprowadzane jest OMP, choć wielkość importu znacznie zmalała o ok. 13,8 tys. ton r/r. Wzrósł znacząco w analizowanym okresie przywóz tego produktu z Włoch, które w analogicznym okresie 2013 r. nie odgrywały większego znaczenia, a zmalał udział Luksemburgu do minimalnego(w analogicznym okresie 2013 r. te państwo było na 3 miejscu z importem pow. 1,1 tys. ton).

Eksport OMP w okresie I-XII 2014 r. wyniósł 117,5 tys. ton o wartości 1.421,2 mln zł (340,0 mln euro; 459,6 mln USD). Wśród największych odbiorców polskiego OMP były Algieria 41,2 tys. ton (przeszło 35% eksportu), Chiny 7,2 tys. ton i Holandia 7,1 tys. ton. W przypadku eksportu w analizowanym okresie ub. r. znacząco wzrosło znaczenie Algierii (wzrost o 36,8 tys. ton)w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. w którym jej udział wynosił 7,2%; na drugim miejscu pojawiły się Chiny (wzrost o 5,0 tys. ton), których udział w analogicznym okresie 2013 r. był znikomy. Wielkość eksportu do Holandii nieznacznie zmalała; a do Włoch i Niemiec wzrosła w analizowanym okresie. Znacząco zmalał wywóz OMP do Bułgarii – w analogicznym okresie 2013 r. państwo te było na pierwszym miejscu z wielkością eksportu przeszło 12 tys. ton (spadek o 6,5 tys. ton).

aktualizacja (RP) 30.03.2015

Biedronka pierwszą siecią handlową w Polsce z certyfikatem ISO 1

Sieć Biedronka, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, uzyskała prestiżowy certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 14001. Dokument potwierdza, że wdrożony w centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka System Zarządzania Środowiskowego spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Certyfikat ISO 14001 został przyznany Jeronimo Martins Polska przez firmę TÜV Rheinland na 3 lata i objął 13 centrów dystrybucyjnych, funkcjonujących w ramach sieci w momencie rozpoczęcia procesu certyfikacji. Pozostałe dwa centra zostaną poddane certyfikacji podczas najbliższego audytu. Zarządzanie środowiskowe funkcjonuje w centrach dystrybucyjnych JMP od wielu lat. Jego celem jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie, zapobieganie potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska i żywności oraz ciągłe doskonalenie w tym zakresie.

Już w roku rozpoczęto w JMP projekt świadomego gospodarowania odpadami powstającymi w związku z działalnością firmy. W roku w sklepach i w centrach dystrybucyjnych odzyskano i przekazano do recyklingu 162 264 ton makulatury,

7 786 ton opakowań z tworzyw sztucznych, 1992 ton opakowań z drewna oraz ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach zbiórki tylko w r. udało się zgromadzić prawie 47 ton zużytych baterii.

JMP podejmuje również coraz bardziej zaawansowane inicjatywy prośrodowiskowe, m.in. wymienia źródła światła na świetlówki energooszczędne o przedłużonej żywotności oraz wprowadziła pojemniki na zużyty papier, baterie, a także do segregacji odpadów komunalnych. JMP stale pracuje też nad optymalizacją zużycia surowców naturalnych m.in. poprzez projekty inteligentnego sterowania oświetleniem czy ogrzewaniem. Od 2011 r. spółka systematycznie buduje także nowoczesną flotę transportową, zmniejszając emisję spalin oraz hałasu. Dzięki ograniczeniu przejazdów ciężarówek pustych lub częściowo zapakowanych udało nam się zaoszczędzić prawie 393 tys. km oraz w ten sposób zredukować emisję CO2 do atmosfery.

Biedronka jest również pierwszą w Polsce siecią handlową, która wdrożyła dla procesów wprowadzania marki własnej, magazynowania i dystrybucji system ISO 22000, definiujący wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Pozytywny wynik audytu, przeprowadzonego w styczniu br. potwierdza przyjęte przez sieć kierunki działań, w tym sprzedaż bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Biedronka posiada certyfikat ISO 22000 od 2010 roku.

aktualizacja (RP) 21.03.2015

Copa-Cogeca: Apel o dodatkowe środki dla rolników

Na spotkaniu wysokiego szczebla z prezydencją łotewską Copa i Cogeca apelowały o dodatkowe środki, które złagodziłyby poważne skutki opłat za przekroczenie kwot dla unijnych producentów mleka.

Unijni producenci mleka zmagają się z niskimi cenami i rosnącymi kosztami produkcji. Dlatego też Copa i Cogeca powiedziały dzisiaj ministrom rolnictwa UE, że potrzeba dodatkowych działań, by producenci mogli przejść ze starych ram politycznych na nowe.

Wypowiedź ta padła w ramach spotkania wysokiego szczebla z prezydencją łotewską. Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z dyskusjami unijnych ministrów rolnictwa.

Przemawiając w Brukseli przewodniczący Copa Albert Jan Maat powiedział: – Popieram środki wprowadzone przez Komisję Europejską, by poprawić sytuację na rynku mleka. Potrzebujemy jednak dalszych działań, by producenci mogli stawić czoła nowym wyzwaniom. Apelujemy do państw członkowskich o upewnienie się, że pozwolą swoim producentom rozłożyć opłatę za przekroczenie kwot na raty, zgodnie z niedawną decyzją UE. Rosyjskie embargo nałożone na produkty rolne nadal rzutuje na sytuację w niektórych regionach UE, co stanowi dodatkowe wyzwanie w 2015 r. Jestem rozczarowany faktem, że nie dostosowano współczynnika korekcji tłuszczu. Dlatego też apeluję do decydentów o utrzymanie funduszy pochodzących z opłat za przekroczenie kwoty w sektorze, gdyż będą to znaczne sumy. Dzięki tym środkom będzie można poczynić inwestycje w sektorze, by mógł on sprostać wzrastającemu popytowi w perspektywie średnioterminowej.

– Cieszymy się również z faktu, że prezydencja łotewska uznała przegląd przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego za jeden ze swoich priorytetów. Obowiązujący dziś system, tworzony przez ponad 20 lat, działa dobrze. Dziś potrzeba nam jednak zmian, by utrzymać rentowność sektora. Jesteśmy gotowi na pracę nad planem kompromisowym dla sektora, jeśli uwzględnione w nim zostaną nasze najważniejsze obawy. Działania prezydencji włoskiej, np. na rzecz utrzymania gospodarstw mieszanych, zmierzają we właściwym kierunku”, dodał. - Istnieje lista punktów, które powinny zostać włączone do nowych zasad, które mają zostać wprowadzone w 2017 r. – podkreślił.

– W 2015 r. będziemy domagać się zagwarantowania, że rolnicy będą dysponować czasem na dostosowanie się i nie będą niesprawiedliwie pozbawiani płatności w pierwszych latach obowiązywania nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) – powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen. – Wysłaliśmy pismo do komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana, gdzie nakreśliliśmy elementy WPR, które koniecznie należy uprościć. Z niecierpliwością czekamy na konkretne inicjatywy na rzecz uproszczenia procedur administracyjnych dla podmiotów – dodał.

aktualizacja (RP) 21.03.2015

Lider Spółdzielczości 2015 dla Ryki SM

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, jeden z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce, została laureatem tegorocznej edycji Konkursu „Lider Spółdzielczości 2015”. Tytuł ten przyznawany jest firmom, które w swojej pracy oprócz maksymalizacji zysków kierują się również troską o pracowników oraz lokalną społeczność.

Konkurs „Lider Spółdzielczości” jest organizowany przez redakcję magazynu „Panorama Lubelska”. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie firm, które realizując swoje założenia biznesowe, kierują się etycznym standardami pracy. Jury konkursu przy wyborze zwycięzców zwracało również uwagę na zrealizowane inwestycje, czy zaangażowanie firm w inicjatywy społeczne.

- Podejmując decyzje biznesowe, zawsze pamiętamy o tym, że jesteśmy firmą ściśle związaną z lokalną społecznością. Dbamy więc o to, aby nasza działalność przynosiła korzyści nie tylko nam, jako spółdzielni, ale także naszym pracownikom, dostawcom i mieszkańcom regionu -mówi Grzegorz Kapusta, Wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Ryki. – Przyznany nam tytuł dowodzi, że nasze starania są dostrzegane i doceniane.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki istnieje od blisko 90 lat, prowadząc działalność zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przez lata obecności w branży mleczarskiej Ryki SM zdobyła silną pozycję oraz zaufanie klientów. Potwierdzeniem sukcesów jest również przyznany jej w 2014 roku Diament Forbesa w kategorii średnich przedsiębiorstw, tytuł promocyjny Marka „Lubelskie” oraz główna nagroda w Programie Promocji Firm „Business Excellence”.

aktualizacja (RP) 21.03.2015

FrieslandCampina z dużym zyskiem netto

Dochody za 2014 rok obliczono na 11,3 mld euro (2,2% w górę). Zysk netto zasługuje na uwagę: było to aż 303 mln euro. Firma odnotowała 5,7% ilościowy wzrost sprzedaży odżywek dla dzieci Chinach i Hongkongu. Jednocześnie spadł wolumen sprzedaży napojów: o 5,4%. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na 14,5% spadek sprzedaży markowych serów, co zarząd mleczarni tłumaczy embargo i wyższą konkurencją.

W 2014 roku FrieslandCampina zainwestowała 656 mln euro. Powstała spółka joint-venture z China Huishan Dairy Holdings. Holenderski gigant kupował także mleczarnie: w Wybrzeżu Kości Słoniowej (od Olamu) oraz we Włoszech (spółki DEK i Orange srl).

Zarząd mleczarni spodziewa się niewielkiego wzrostu popytu na nabiał. Wynikać on będzie z rosnącego popytu ze strony klasy średniej w Azji i Afryce. Wzrostu należy także oczekiwać w segmencie odżywek dla dzieci. Wzrostu można spodziewać się także w segmencie dodatków i napojów na bazie mleka (tutaj ożywienie może nastąpić poza Europą).

W 2015 roku mleczarnia zainwestuje kolejne 600 mln euro. FrieslandCampina spodziewa się spadku popytu na rodzimym rynku holenderskim, ale oczekuje że restrukturyzacja Grupy w Holandii, Niemczech, Belgii i Węgrzech przyniesie wzrost zysku operacyjnego.

aktualizacja (RP) 16.03.2015

Francja: Kara 193 mln euro za ustalanie cen

Urząd antymonopolowy ukarał wybrane mleczarnie, które przez 6 lat ustalały między sobą ceny produktów mleczarskich – zwłaszcza jogurtów pod marki własne. Jak stwierdza urząd, w proceder zamieszanych było 11 producentów.

Sprawę zdecydował się ujawnić Yoplait. Ukarani zostali: Lactalis i Nestle (po 56,1 mln euro), Laiterie de Saint Malo: 300 tys. euro, Senagral: 46 mln euro. W ustalaniu cen mieli uczestniczyć również: Novandie, Les Maitres Laitiers du Cotentin, Alsace Lait, Laita i Triballat.

Ceny ustalano od 2006 do 2012 roku używając telefonów komórkowych nie zakupionych na rzeczywistych użytkowników oraz pokojów hotelowych. Wszystko odbywało się w dyskrecji. Firma niezaangażowaną w kartel był Danone nie wytwarzający pod marki własne.

aktualizacja (RP) 16.03.2015

Grupa DMK zainwestowała 500 mln euro w ciągu trzech lat

Grupa DMK zainwestowała 500 mln euro w ciągu trzech lat, obroty bez zmian

DMK (Deutsche Milchkontor) to największa spółdzielnia mleczarska (ponad 5 mld euro obrotów). Jej głównym konkurentem jest osiągająca tylko nieco mniejsze obroty, ale za to działająca na większej ilości rynków Unternehmengruppe Theo Muller. DMK w 2014 roku powtórzyła wynik 5,3 mld euro (zysk netto w 2014 roku 42 mln euro), dzięki szerokiemu asortymentowi produktów, co pozwalało jej na amortyzowanie spowolnień w niektórych segmentach rynku, przy wysokiej nowoczesności linii produkcyjnych, stawianiu na wartość dodaną.

Przykładem ostatnich inwestycji są: proszkownia w Zeven (Dolna Saksonia) oraz wszechstronny zakład w Edewecht (Dolna Saksonia). Innym przykładem jest nowy zakład wytwarzający ser mozzarella w Georgsmarienhütte (Dolna Saksonia na granicy z Nadrenii Północnej-Westfalii) oraz w Erfurcie (Turyngia).

DMK łącznie posiada 17 zakładów, a kolejne 8 wytwarza żywność dla niemowląt, lody i „produkty zdrowotne”. Tutaj wyniki ze sprzedaży wynoszą 500 mln euro.

W 2015 roku DMK dalej skupiać się będzie na rozwijaniu sprzedaży w Europie Wschodniej (w tym Polsce), Azji, Afryce i Ameryce Południowej. W krajach pozaeuropejskich istotne znaczenie ma marka eksportowa Oldenburg, która cieszy się akceptacją dzięki synonimowi jakości „Made in Germany”. DMK osiąga największą sprzedaż na rynku niemieckim. Szczególnie silną marką w portfolio Grupy w Niemczech jest Milram: produkty fermentowane, sery świeże oraz twarde charakteryzujące się wysoką rozpoznawalnością.

aktualizacja (RP) 16.03.2015

Podwyższona czujność oraz środki bezpieczeństwa w związku z bezp

Podwyższona czujność oraz środki bezpieczeństwa w związku z bezpieczeństwem mleka

Rząd nowozelandzki wraz z organami ścigania prowadzi dochodzenie w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mleka dla niemowląt i innych wyrobów mleczarskich, które mogłyby zostać zatrute flourooctanem sodu (1080), środkiem gryzoniobójczym przez autorów pogróżek. W związku z tym Fonterra zwiększyła zakres i częstotliwość testów swoich produktów oraz środki bezpieczeństwa. Sprawdzane jest mleko surowe – każda cysterna oraz produkty gotowe łącznie z półproduktami używanymi dalej do produktów pediatrycznych.

- Wszyscy nasi konsumenci są bezpieczni – zapewnia zarząd mleczarni, a rząd nowozelandzki mówi o priorytecie bezpieczeństwa konsumentów. Władze podkreślają, że mleko i jego wyroby są produkowane na tak samo bezpiecznie teraz jak i wcześniej. Władze podkreślają niską zdolność do dokonania takiego przestępstwa przy obecnie zastosowanych środkach bezpieczeństwa.

Model bezpieczeństwa żywności w Nowej Zelandii jest jednym z najlepszych na świecie – podkreślają Nowozelandczycy. Rząd, firmy handlowe, producenci, logistyka zachowują podwyższony poziom czujności i wzmocnione środki bezpieczeństwa zarówno w placówkach handlowych jak i na każdym etapie łańcucha dostaw. Producenci stosują dodatkową ochronę fizyczną zakładów produkcyjnych.

Władze podają niewiele informacji o osobach stojących za pogróżkami.

aktualizacja (RP) 16.03.2015

Firma Zott Polska rusza z kampanią promującą Twaróg Zott Natur

Firma Zott Polska rusza z kampanią promującą Twaróg Zott Natur

Ruszyła kampania marketingowa firmy Zott Polska promująca Twaróg Zott Natur. 15-sekundowy spot telewizyjny zachęca do wspólnych rodzinnych wypieków przed okresem Świąt Wielkanocnych.

W swoim portfolio produktów firma Zott posiada bogatą ofertę produktów twarogowych m.in. Tradycyjny Ser Biały, Twaróg formowany, Twaróg Sernikowy czy też Twaróg typu klinek.

W zeszłym roku firma Zott przeprowadziła relaunch opakowań twarogu. Zmianie uległa również nazwa marketingowa z Naturalna Rozkosz na Zott Natur.

Autorem kreacji spotu telewizyjnego jest agencja marketingowa Pahnke Markenmacherei z Niemiec. Za zakup i planowanie mediów odpowiada dom mediowy Carat.

aktualizacja (RP) 16.03.2015

Hiszpania: Urząd ochrony konkurencji karze za ustalanie cen

CNMC – hiszpański odpowiednik polskiego UOKiK nałożył karę w wysokości 88,2 mln euro za nielegalne praktyki na rynku surowego mleka na dziewięć mleczarni i dwie organizacje. Wcześniej urzędnicy wkroczyli do tych firm i organizacji w celach kontrolnych. Były to m.in.: Calidad Pascual, Central Lechera Asturiana, Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Lactalis Iberia, Nestlé España, Puleva Food, Senoble Ibérica.

Praktyki te miały dotyczyć wymiany informacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie cen zakupu poszczególnych wolumenów mleka od rolników i istniejących nadwyżek surowca. Choć spotkania w tych sprawach odbywały się w różnych miejscach i przy różnych okazjach, celem było ustalanie i koordynacja cen oraz kontrola rynku. Co więcej wymieniano się informacjami o rolnikach i płaconych im kwotach, którzy zamierzali zmienić przetwórcę surowca.

Najwyższe kary zapłacić mają: Danone 23,2 mln euro, Corporacion Alimentaria Peñasanta 21,8 mln euro, Lactalis Iberia 11,6 mln euro, Nestlé España 10,6 mln euro, Puleva Food 10,2 mln euro, Calidad Pascual 8,5 mln euro. Obie organizacje zostały ukarane łączną karą 300 tys. euro.

aktualizacja (RP) 03.03.2015

Trudny rok Valio, dziura w przychodach z eksportu

Spadające obroty, spadające ceny płacone rolnikom, zwolnienia personelu – z takimi czynnikami borykało się Valio w 2014 roku.

Valio narzeka, że jego udział w rynku mleka spadł poniżej 30%. Z kolei 47% sera spożywanego w kraju pochodzi z importu. Finowie częściej korzystali z niedrogich produktów, choć kilka wprowadzonych nowości doskonale się przyjęło np.: napój mleczny ze standaryzowanym poziomem protein (Valio Hyvä suomalainen Arki) okazał się sukcesem na rynku krajowym.

Wielkość przychodów spadła o 3,9% z 2,029 mld euro do 1,95 mld euro. Sprzedaż na rynkach zagranicznych spadła o 9%, a na rynku rodzimym o 0,8%.

Najgorsza sytuacja nastąpiła na odcinku rosyjskim: zamiast spodziewanych 400 mln euro w kasie Valio pojawiło się zaledwie 258 mln euro. W tym czasie Valio zainwestowało 152 mln euro i przetworzyło 1,93 mld litrów mleka.

aktualizacja (RP) 03.03.2015

Kluczowe jest zapewnienie ujednoliconych standardów jakościowych

– Dynamiczny rozwój rynku Europy Środkowo-Wschodniej jest wielkim wyzwaniem dla operatorów logistycznych świadczących usługi na arenie międzynarodowej – mówi w Forum Mleczarskie Handel Justyna Dobraś-Michałowska, Dyrektor ds. Dystrybucji Międzynarodowej w firmie Fresh Logistics. – Eksport i import to ciągły proces wymiany handlowej, którego kluczowym elementem jest bez wątpienia spójność pomiędzy oczekiwaniami producentów, a finalnych odbiorców.

Gwarantem takiej spójności jest kompleksowa i przede wszystkim sprawna obsługa logistyczna pomiędzy „polem uprawnym, a stołem konsumenta”.

– Dla producentów lub firm handlowych działających w przemyśle spożywczym, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, istotne jest, aby rozwiązania logistyczne oferowane przez firmy outsourcingowe były przede wszystkim dostosowane do potrzeb danej firmy, tak aby klient mógł skupić się na swoich zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Tak więc na firmach logistycznych ciąży wielka odpowiedzialność, która wiąże się nie tylko z dostarczeniem towaru pod wskazany adres, ale również z terminowością, jakością magazynowanych i transportowanych produktów oraz szeroko rozumianą optymalizacją kosztów.

Dla klientów korzystających z usług dystrybucji międzynarodowej Fresh Logistics kluczowym elementem jest zapewnienie ujednoliconych standardów jakościowych. Odpowiedzią na te potrzeby jest European Food Network – sieć drobnicowa, obejmująca swoim zasięgiem ponad 25 krajów Europy, której jesteśmy wiodącym członkiem od 2013 roku.

Logistyka międzynarodowa to bardzo skomplikowany i wieloetapowy proces, którego realizacja nie byłaby również możliwa bez uchwalania oraz znajomości międzynarodowych aktów prawnych regulujących przepływ towarów – co stanowi kolejne wyzwanie dla operatorów logistycznych – powiedziała Justyna Dobraś-Michałowska, Dyrektor ds. Dystrybucji Międzynarodowej w firmie Fresh Logistics

aktualizacja (RP) 03.03.2015

Ukryty potencjał opakowań Shelf-ReadyPackaging

Opublikowana analiza Smurfit Kappa zwraca uwagę na znaczenie opakowań na półkę (tzw. Shelf-ReadyPackaging), jako istotnej szansy rynkowej, która została pominięta przez właścicieli marek w ich walce o uwagę klienta oraz podział rynku w europejskich supermarketach.

Biała Księga „Marketing na półce – W jakim stopniu masz nad nim kontrolę?”, ujawnia: mimo że 76% kupujących podejmuje decyzję o zakupie w sklepie, właściciele marek często nie wykorzystują potężnej możliwości marketingowej, jaką daje takie zachowanie. W szczególności wielu producentów nie korzysta z nasilającego się trendu do stosowania opakowań gotowych na półkę (Shelf-ReadyPackaging), jako miarodajnego sposobu, pozwalającego wpływać na kupujących bezpośrednio w miejscu dokonywania zakupu, gdzie podejmują oni decyzję produkt jakiej firmy wybrać.

W opublikowanym raporcie Smurfit Kappa dowodzi, że nawet do 40% powierzchni produktów w opakowaniach zbiorczych pozostaje niewidoczne na półce. Jest to zatem cenny i skupiający uwagę kanał marketingowy, który zbyt często nie zdobywa uwagi zespołu ds. marki i dyrektorów ds. marketingu.

Zdaniem autorów raportu, w porównaniu do innych mediów reklamowych, przestrzenie dostępne w sklepie pozwalają, by nawiązać bezpośredni kontakt z kupującym, w dodatku mogą być szybko dostosowywane do najnowszych kampanii marketingowych. Dowiedz się więcej na: www.openthefuture.pl.

aktualizacja (RP) 03.03.2015

Oszczędność czasu w przygotowaniu żywności to główny trend globa

– Nowoczesna żywność wygodna jest projektowana w sposób kompleksowy, obejmujący nie tylko recepturę, ale także rodzaj materiału opakowaniowego, system pakowania, typ opakowania, zalecane sposoby przechowywania oraz przygotowania do spożycia – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska. – Niezwykle istotny dla bezpieczeństwa konsumentów jest dokładny opis użytkowania żywności, podany na etykiecie opakowania. Zmienność konsumentów jest pierwotnym czynnikiem, dynamizującym zachowania producentów, którzy muszą, w myśl koncepcji marketingu, dostosowywać swoje działania do sytuacji zachodzących w obrębie obsługiwanych przez nie rynków docelowych. Pojawiające się trendy w zachowaniach konsumenckich tworzą nowe reguły funkcjonowania organizacji – wskazuje nasz rozmówca.

– Do głównych trendów globalnych można zaliczyć presję czasu. Konsumenci coraz częściej zgłaszają problemy z wolnym czasem. Poczucie braku czasu skutkuje tym, iż wielu ludzi poszukuje możliwości jego zaoszczędzenia, w związku z tym starają się oni kupować produkty wygodne, które mogą tę potrzebę zaspokoić.

Pomagają w tym zdecydowanie produkty wygodne z oferty Hochland. Sery topione Hochland w krążkach – to okrągłe opakowania, a w każdym 8 pysznych trójkątnych porcji. Łatwe otwieranie sprawia, że jest to produkt idealny do smarowania kanapek, niesprawiający przy tym trudności nawet najmłodszym konsumentom. Sery topione Hochland w plasterkach to szybki sposób na przygotowanie smacznej kanapki. Oddzielnie pakowane plastry sera to gwarancja świeżości. Mnogość stosowanych dodatków sprawi, że każda skomponowana kanapka będzie wyjątkowym przeżyciem dla podniebienia. Plastry Hochland są idealne do zapiekanek, dlatego cieszą się dużą popularnością wśród najmłodszych. Z kolei żółte sery dojrzewające Hochland mają wyśmienity smak i najwyższą jakość. Cechą wyróżniającą ten produkt jest innowacyjne opakowanie posiadające mechanizm umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie, co chroni ser przed wyschnięciem.

Innowacje wpływające na wygodę użytkowania będą miały znaczenie dla sprzedaży produktów mleczarskich w przyszłości – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 16.02.2015

Dean Foods rozczarowuje wynikami finansowymi

To wyraźnie niepokojąca oznaka dla zarządu amerykańskiego giganta mleczarskiego. 10% spadek przychodów do 1 676 mln USD oraz 20 mln USD straty netto wyraźnie kontrastuje z 813 mln USD zysku w 2013 roku. I choć ostatni kwartał przyniósł wyraźną poprawę wyników do 5 mln USD, to wynik wygląda dość mizernie.

Chris Bellairs, Dyrektor ds. finansowych w Dean Foods za przyczynę gorszych wyników przytoczył bardzo trudnego otoczenie rynkowe. CEO w Dean Foods wskazał na rolę sieci restauracji i działu foodservice w strukturze dochodów i jednocześnie wskazał na trend czystej etykiety produktów oraz trend health & wellness, jako te, które obecnie kształtują zachowanie konsumentów w Ameryce.

W strukturze sprzedaży firmy widać jednak ogólny spadek wolumenu sprzedaży, który w skali całego roku spadł o 4%. Pewną pociechą pozostaje jednak to, że udział Dean Foods w rynku mleka płynnego nieznacznie wzrósł z 35,4% do 35,6% w ostatnim kwartale. Firma spodziewa się poprawy wyników już w pierwszym kwartale 2015 roku.

aktualizacja (RP) 16.02.2015

Wyrobom markowym nie wystarczy promocja cenowa w starciu z priva

Taki wniosek niesie raport Reutersa przytoczony przez Private Label Manufacturer Association (PLMA).

Zastosowanie częstszych promocji cenowych nie wystarcza, aby konkurować z produktami marek własnych. Choć z informacji do jakich dotarł Reuters wynika, że pochód marek własnych został spowolniony przez promocje wyrobów markowych, to zakończenie sprzedaży przynosi powrót klientów do marek własnych.

PLMA przytacza jednocześnie, dane Rabobanku zgodnie z którymi wzrost marek własnych będzie postępował dzięki dyskontom wskutek rosnącej innowacyjności oferowanych przez nie produktów.

aktualizacja (RP) 16.02.2015

Spółdzielnia Agropur potwierdza dobre wyniki

4,7 mld USD obrotów i 276 mln USD przed opodatkowaniem i amortyzacją. Taki wynik roczny za okres XI 2013-X 2014 ogłosiła największa kanadyjska spółdzielnia mleczarska.

CEO w Agropur Robert Coallier uznał ten wynik za historyczny i strategiczny dla całej Grupy biorąc pod uwagę wysoko konkurencyjny rynek rodzimy.

Agropur przetwarza rocznie 5,4 mld litrów mleka i należy do grona największych mleczarni na świecie. W 2014 roku forma przejęła firmy Dairytown Products (Nowy Brunszwik, Kanada), Davisco Foods International w USA i Sobeys’ w zachodniej Kanadzie. Przejęcia pozwoliły zwiększyć skup mleka o połowę. Obecnie firma ma 8 tys. pracowników i 40 zakładów przetwórczych w Kanadzie i USA.

Firma znana jest z wytwarzania produktów markowych: OKA, Natrel i. Za najbardziej znaczący firma uznała wzrost sprzedaży serów marki OKA dzięki komunikacji podkreślającej najwyższą jakość, świeżość i naturalność. Zarząd Agropuru cieszy się też z wzrostu produktów marki Natrel we wszystkich – jak podkreśla firma – kategoriach. Także produkty marki iögo wywarzane wspólnie z Agrifoods osiągnęły 12% udział w rynku po zaledwie dwóch latach obecności na rynku.

Agropur ostatnio zainwestował 100 mln USD w rozwój rynku serów wyższej jakości.

Firma nie zapomina o zrównoważonym rozwoju: w szeregu zakładów prowadzono projekty skutkujące obniżeniem zużycia wody np.: w zakładzie Ville Saint-Laurent taki project przyniósł oszczędności rzędu 212 mln litrów wody.

aktualizacja (RP) 16.02.2015

Z roku na rok rośnie zainteresowanie serami typu szwajcarskiego

– Partnerzy handlowi zainteresowani są produktami o jakości i cenie gwarantującej ich płynną sprzedaż – mówi Tomasz Smolarz, Dyrektor Regionalny Sprzedaży w firmie Mlekoma Dairy. – Zależy im na produktach, które nie będą zalegały na magazynowych półkach, bowiem taka sytuacja spowoduje, że nie będą zarabiali czyli nie spełnią podstawowej misji swojej działalności. Wybierają więc sery, które są poszukiwane przez finalnego klienta – wskazuje nasz rozmówca.

– Obecnie w Polsce zdecydowaną większość kupowanych serów stanowią sery typu holenderskiego przede wszystkim gouda i w mniejszym stopniu edamski. Spowodowane jest to przede wszystkim niższą ceną tych serów w porównaniu do serów typu szwajcarskiego. W znacznym stopniu taką sytuację warunkują czynniki ekonomiczne bardzo istotne w naszym kraju.

Należy podkreślić, że społeczeństwo polskie, coraz bardziej wymagające, poszukujące nowych smaków narzuca producentom i handlowcom poszerzenie oferty o nowe rodzaje serów. W najbliższym czasie może to zaowocować pojawieniem się jeszcze wielu ciekawych produktów, które wzbogacą nasze codzienne menu – podsumowuje Tomasz Smolarz, Dyrektor Regionalny Sprzedaży w firmie Mlekoma Dairy.

aktualizacja (RP) 16.02.2015

Hochland Polska: Produkty naturalne i funkcjonalne przynoszą kor

– Konsumenci poszukują w pierwszej kolejności produktów naturalnych – zwracają uwagę na ich skład i pochodzenie – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska. – Coraz modniejszy jest trend powrotu do prostych, domowych smaków. Tempo życia jest coraz szybsze, coraz większa liczba osób zaczyna preferować zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, co wpływa na poszukiwanie szybkich i wygodnych rozwiązań w produktach spożywczych.

– Hochland, rozumiejąc potrzeby konsumentów, wprowadził na rynek wyjątkową linię produktów pod nazwą Hochland Twarogowy, w dwóch wariantach – w plastrach i w krążkach. Hochland Twarogowy produkowany jest na bazie naturalnego naturalnego twarogu, stąd jego smak jest prawdziwie twarogowy, jednocześnie podkreślony przez wyraziste i intensywne dodatki. Hochland Twarogowy w plastrach proponujemy w kilku wariantach, jako naturalny, z chrzanem, z cebulką i szczypiorkiem, z pieprzem; z kolei Hochland Twarogowy w krążkach, jako naturalny, mix i duo – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– Artykuły mleczarskie stanowią także znaczącą część żywności funkcjonalnej – mówi dalej nasz rozmówca. – Swoją popularność zawdzięczają prozdrowotnym cechom składu mleka. Żywność funkcjonalna to nic innego, jak specjalnie opracowane produkty spożywcze, które wykazują korzystny, udokumentowany wpływ na zdrowie ponad ten, który wynika z obecności w niej składników odżywczych tradycyjnie uznawanych za niezbędne. Spożywanie mleka wywiera bezpośredni i korzystny wpływ łagodzący przebieg wielu chorób, pomaga regulować prawidłową masę ciała, prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi, powoduje zmniejszenie ryzyka udaru mózgu, raka jelita grubego oraz osteoporozy. Produkty pro- i prebiotyczne przyniosły obiecujące korzyści zdrowotne, jednakże mechanizmy odpowiedzialne za te efekty nie są do końca poznane. Mleko i jego przetwory, jako bogate źródło wielu cennych składników odżywczych i funkcjonalnych stanowią jedną z najbardziej wartościowych grup artykułów spożywczych. Produkty mleczne, ze względu na obecność korzystnych bakterii kwasu mlekowego i wysoką zawartość wapnia, należą do produktów o szczególnie korzystnym i prozdrowotnym oddziaływaniu na organizm człowieka.

Szerokie zainteresowanie budzi temat bioaktywnych związków naturalnie występujących w mleku, co w efekcie badań rozwojowych może doprowadzić do opracowywania nowych produktów funkcjonalnych – dodaje Jacek Wyrzykiewicz.

– Sery powodują przypływ energii i dobre samopoczucie. Jest to zasługą kwasu glutaminowego i witaminy B12, które uczestniczą w produkcji neuroprzekaźników, dających uczucie odprężenia. Dzięki witaminie B12 jesteśmy też odporniejsi na stresy, wydajniej pracują nasze szare komórki, po-prawiając pamięć i koncentrację. Zwiększa się też wytwarzanie krwinek czerwonych, co zapobiega anemii! – wylicza Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Szwajcaria: Dobry rok dla Emmi

Dobry rok, choć nie rewelacyjny. Obroty 3,21 mld euro to wzrost o 3,2% w stosunku do 2013 roku.

Eliminując czynniki walutowe wzrost wyniósł 3%. Czynnikami decydującymi o dobrej kondycji firmy były markowe produkty: napoju Emmi Caffè Latte, sera Kaltbach oraz specjalności serowe ze Szwajcarii.

Należy jednak zwrócić uwagę na dynamikę sprzedaży w rodzimej Szwajcarii +1,2% i zerową dynamikę na rynku reszty Europy.

Dobrą dynamikę: 7,1%, wygenerowano na rynku amerykańskim, który przyniósł łącznie 25% obrotów.

Dobrą sprzedażą wyróżniały się na rynku szwajcarskim zwłaszcza sery świeże, które wygenerowały wzrost w wysokości 3,8% w stosunku do 2013 roku.

CEO w Emmi, Urs Riedener skomentował wyniki następująco: W Szwajcarii nawet przekroczyliśmy nasze oczekiwania. Jest jasne, że osiągnęliśmy wzrost, ale było to duże wyzwanie.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Sertop – więcej niż zadowalające efekty

Rok 2014 był niezwykle owocnym rokiem dla naszej firmy – mówi Tomasz Kania, Dyrektor ds. handlowych w Sertop. W oparciu o liczne projekty, konsekwentnie budowaliśmy wizerunek marki Sertop jako nowoczesnej i dynamicznej, a zarazem opartej na tradycji. Nasze działania, mające na celu zwiększenie sprzedaży eksportowej i rozwój marki Sertop poza granicami naszego kraju, przyniosły więcej niż zadowalające rezultaty.

Niewątpliwy wpływ na tę sytuację miało wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjnej Gospodarki na lata 2007-2013, dzięki którym kontynuowaliśmy udział w dwóch projektach – Paszport do Eksportu oraz Program Promocji Polskich Specjalności Żywnościowych.

– Pierwszy z tych projektów (Paszport do Eksportu) obejmował m.in. Kraje Nadbałtyckie oraz Bałkany. W ramach drugiego projektu wzięliśmy udział w trzech dużych międzynarodowych imprezach targowych: Sial China, Polagra Food oraz Sial Paris, które zaowocowały współpracą z nowymi Klientami. Między innymi dzięki tym projektom eksport stanowił w 2014 roku ponad 32% wartości sprzedaży ogółem.

– W drugiej połowie roku zadbaliśmy także o wzmocnienie wizerunku naszej firmy na rodzimym rynku, nie tylko w handlu nowoczesnym, ale także tradycyjnym. Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu sprzedażowego, który – mamy nadzieję – pozwoli na lepsze dotarcie do partnerów biznesowych w całej Polsce. Już teraz widać pierwsze efekty naszych działań, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

Na szczególne podkreślenie w roku 2014 zasługuje poszerzenie i udoskonalenie naszej oferty o nową linię serków topionych „Jak Dawniej”, nawiązującą nie tylko szatą graficzną, ale i składem do tradycyjnych produktów sprzed lat, a także ponowienie limitowanej serii serka smażonego z koperkiem, która cieszy się dużym entuzjazmem wśród miłośników naszych serów smażonych – mówi Tomasz Kania, Dyrektor ds. handlowych w Sertop.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Mlekoma wprowadza na rynek sery w porcjach

Mlekoma poszerza swój asortyment o sery w porcjach 300 g: Edamski, Gouda, Havarti, Maasdamer i Cheddar

– to rodzaje sera, które są dostępne w wygodnych, apetycznych kostkach. Opakowania naszych porcji są spójne z linią plastrów 150 g. Porcje 300 g są wspaniałą propozycją dla tych, którzy szukają kuchennych inspiracji, a ser nie kojarzy im się tylko z kanapką.

Z kostek sera można wyczarować pyszne koreczki, zapiekanki, sałatki, starty ser jest dodatkiem do wielu potraw. Jest to zdrowa i pożywna przekąska. Dla tych, którzy mają ochotę spróbować serowych potraw, a przy okazji dowiedzieć się kilku ciekawych faktów o serach, została stworzona strona www.mlekoma.pl. Firma Mlekoma zaprasza do odwiedzenia i wypróbowania przepisów.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Agnieszka Maliszewska Osobowością Roku 2014

Gratulujemy Dyrektor Polskiej Izby Mleka (PIM) i cieszymy się z wyróżnienia, jakie przyznał portal dairyreporter.com. Po raz pierwszy osoba z Polski została wyróżniona takim tytułem.

- To bardzo duże wyróżnienie dla Polskiej Izby Mleka, ale przede wszystkim dla Polski, ponieważ została zauważona na arenie międzynarodowej. Tym samym, w środowisku międzynarodowym polska branża mleczarska staje się coraz bardziej zauważana.

Ta nagroda to dla mnie wielki zaszczyt i honor. Tym bardziej, że w tym plebiscycie przedstawiciel z Polski był po raz pierwszy nominowany i od razu taki spektakularny sukces. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy na mnie oddali swój głos, ze wszystkich krajów. Dołożę wszelkich starań, by godnie reprezentować nasz kraj i branżę mleczarską – powiedziała Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Sery z Ryki SM w nowej odsłonie

href="http://www.forummleczarskie.pl/favicon.ico" type="image/x-icon">

Spółdzielnia Mleczarska Ryki wprowadziła nowe etykiety dla 11 serów żółtych w blokach. Zmieniona szata graficzna eksponuje znaną i cenioną markę Ryki, która od wielu lat jest synonimem wysokiej jakości. Odmienione etykiety podkreślają, że oferta serów z Ryk jest różnorodna, a każdy konsument znajdzie wśród nich swój ulubiony smak.

Podstawowym celem wprowadzenia nowej szaty graficznej było nadanie spójnego wyglądu całej gamie ryckich serów. Umieszczone na złotym pasku logo SM RYKI jest stałym elementem, powtarzającym się na całej serii etykiet. Przy doborze kolorów, sugerowano się barwami, które już wcześniej pojawiały się na opakowaniach. Brano również pod uwagę charakterystykę poszczególnych produktów.

Nowe etykiety eksponują znaną i cenioną markę Ryki, która od wielu lat jest synonimem wysokiej jakości. Nazwy poszczególnych serów są wyraźne i czytelne. Natomiast produkty wędzone są oznakowane specjalną, czytelną informacją, która odróżnia je od innych serów.

Cały zestaw etykiet zyskał na czytelności. Elegancji dodały mu natomiast wąskie, złote paski, umieszczone przy zdjęciach z propozycją podania poszczególnych serów. Nowe etykiety pokazują, że oferta SM Ryki to jedność w różnorodności.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki swoją działalność prowadzi już od blisko 90 lat, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przez lata obecności w branży mleczarskiej SM Ryki, producent takich serów, jak Rycki Edam, Hit z Ryk, Ramzes czy Cezar, zdobyła silną pozycję oraz zaufanie klientów.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Tetra Pak kupuje Obram

Tetra Pak, światowy lider w dziedzinie przetwarzania i pakowania żywności, dokonał zakupu polskiej firmy Obram S.A., wiodącego dostawcy rozwiązań z dziedziny technologii i urządzeń do produkcji sera, działającego w Polsce, Rosji, na Białorusi i w wielu innych krajach Europy Wschodniej.

Od czasu założenia w 1976 r. firma Obram wyrobiła sobie silną markę jako dostawca wysokiej jakości rozwiązań do produkcji serów świeżych, typu cottage cheese i serów półtwardych, obejmujących także ich formowanie i solenie.

– Dołączenie firmy Obram do Tetra Pak Group wzmocni nasze portfolio i zwiększy nasze możliwości w szybko rozwijającym się sektorze produkcji serów, zapewniając nam jeszcze większą wszechstronność i możliwość spełniania oczekiwań klientów. Znakomicie uzupełni to naszą dotychczasową ofertę – podkreśla Tim High, wiceprezes Tetra Pak Processing Systems.

Według publikacji „Agricultural Outlook” („Prognozy rolne”), wydanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), spożycie sera na świecie wzrośnie w ciągu najbliższej dekady o 16%. Wraz ze wzrostem świadomości w zakresie zdrowego żywienia, oczekuje się wzrostu zainteresowania serami świeżymi i serami miękkimi o obniżonej zawartości tłuszczu.

W latach 2013 i 2014 sery miękkie stanowiły 50% wzrostu wartości bezwzględnej całkowitego globalnego rynku serów*, napędzanego przez innowacyjne produkty i zwiększoną penetrację rynku. – Zakup ten zwiększy naszą zdolność umożliwiania klientom korzystania z pojawiających się na rynku okazji do rozwoju. Odnosi się to szczególnie do takich regionów jak Ameryka Środkowa, Południowa oraz Indie, gdzie popyt na świeży ser rośnie w zawrotnym tempie – wyjaśnia Tim High. – Zautomatyzowane rozwiązania Obram zapewniają wyższą jakość i stanowią bardziej wydajną alternatywę dla powszechnie stosowanych instalacji ręcznych i półautomatycznych.

Obram zatrudnia obecnie około 280 osób, większość z nich pracuje w dwóch zakładach produkcyjnych firmy (w Olsztynie i w Ostrowi Mazowieckiej).

Zbigniew Raczyński, prezes i dyrektor generalny Obram, powiedział: – Z perspektywy firmy Obram to posunięcie niesie w sobie duży potencjał. Pomoże nam w rozwoju działalności dzięki wykorzystaniu globalnych kanałów sprzedaży Tetra Pak oraz umożliwi zapewnienie naszym obecnym klientom szerszej gamy produktów i usług, od filtracji i obróbki serwatki po wsparcie techniczne i części zamienne”.

aktualizacja (RP) 09.02.2015

Finlandia: W pełni odnawialny karton od Valio

W tym tygodniu sieci handlowe zaczynają sprzedawać mleko i inne napoje mleczne w opakowaniach kartonowych Tetra Pak, które pochodzą z materiałów w pełni odnawialnych. Jest to opakowanie typu Tetra Rex. Surowcami do jego produkcji są tworzywa sztuczne wytworzone z roślin oraz kartonu. Pierwszymi produktami pakowanymi w nowy karton jest mlek odtłuszczone bezlaktozowe Valio Eila. – Jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwszymi na świecie, którzy wyprodukowali kartonowe opakowanie w pełni odnawialne – mówi Elli Siltala, Dyrektor Marketingu w Valio.

Na razie dostępne jest opakowanie 1 litrowe z zamknięciem typu TwistCap OSO 34, które może być napełniane na maszynie Tetra Pak TR/28. Na razie mleko nalewane jest do takich kartonów w zakładzie Jyväskylä w Finlandii.

Valio jest własnością fińskich rolników i największym autonomicznym podmiotem branży mleczarskiej w tym kraju. Jego obroty roczne wynoszą ok. 2 mld euro. Liczba zatrudnionych: 4 600.

Nowy karton używa polietylenu niskiej gęstości jako laminatu i materiału do szyjki, oraz polietylenu wysokiej gęstości na nakrętkę – wszystko wytworzone z trzciny cukrowej udowodnionego pochodzenia.

aktualizacja (RP) 23.01.2015

Słaba obecność serów owczych jest wyzwaniem dla handlu

– Sery z mleka owczego jadamy w kanapkach, sałatkach, zapiekankach, jako dodatek do makaronów i zup. Królestwo serów jest wyjątkowo bogate, ale obecnie dużym zainteresowaniem konsumentów cieszy się ser z mleka owczego – mówi Forum Mleczarskie Handel Marta Badocha, Przedstawiciel w firmie Milktrade Polska.

– Sklepowe półki uginają się od serów dojrzewających, twarogów oraz serków, co sprawia, że czasem trudno zdecydować, który z nich najlepiej wrzucić do koszyka. Co jest lepsze – typowo polski twaróg, sery z mleka koziego i owczego, czy żółty ser rodem z Włoch, a może miękki ser z Grecji? Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy z tych produktów ma swoje zalety.

– Najprościej sery podzielić można na dwie grupy: niedojrzewające oraz dojrzewające. Do pierwszej z nich należą sery twarogowe (kwasowe i kwasowo-podpuszczkowe). Druga grupa to sery twarde dojrzewające (ementaler, gouda, parmezan, cheddar), a także sery miękkie dojrzewające (brie, camembert, bryndza) – klasyfikuje Marta Badocha.

– W Polsce coraz większe uznanie zyskują sery regionalne. Coraz więcej mówi się o serach korycińskich z Podlasia, kozich z Podkarpacia, czy smażonych z kminkiem z Opolszczyzny. Kojarzony z górami oscypek z grilla to dla wielu prawdziwy smakołyk. Ważne, żeby był wytwarzany z prawdziwego, owczego mleka, bez dodatków. Mleko zwierząt przeżuwających, owiec w szczególności, zawiera szczególnie dużo likopenu – substancji o silnych właściwościach przeciwutleniających. Wyjątkowo wpływają więc na zdrowie. Naukowcy są zdania, że mogą hamować powstawanie płytek miażdżycowych, a także rozwój komórek nowotworowych u człowieka. Przetwory z mleka owczego przeciwdziałają też miażdżycy - wskazuje Marta Badocha z Milktrade Polska.

– Sery owcze są zdrowe, jednak ich dostępność na półce jest uboga, dlatego jest to wielkie wyzwanie dla kupców oraz mediów – powiększyć gamę produktów z tej kategorii. Nasza firma także poszukuje nowych kierunków w tym obszarze; chcę zaprezentować „jaskółkę” naszych poszukiwań. Takich produktów na polskim rynku jeszcze nie było. Są to sery z mleka owczego i koziego, długodojrzewające typu parmezan – dodaje nasza rozmówczyni.

aktualizacja (RP) 23.01.2015

Arla Foods rozwinie biznes w Afryce

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Afryka Subsaharyjska, a w dalszej perspektywie Afryka Wschodnia. Obecne obroty z działalności na tym obszarze sięgają „zaledwie” 87,4 mln euro, ale plany są daleko idące: sięgają 270 mln euro.

Arla Foods planuje osiągnąć to poprzez sprzedaż mleka w proszku oraz mleka UHT, na które jest wysoki popyt zwłaszcza w dużych aglomeracjach wśród osób z klasy średniej. Obecnie produkty Arla Foods najlepiej sprzedają się w Nigerii i Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale celem strategicznym jest wejście na rynek Ghany, Senegalu i Kongo, a następnie na wschód Afryki.

Arla Foods zaktualizuje swoją wiedzę w obszarze kultury i praw Afrykanów w poszczególnych krajach, aby lepiej poznać ich specyfikę i trafniej prowadzić biznes. Celem firmy jest też nie wpływać negatywnie na lokalne rolnictwo. Arla Foods prowadzi także w tym celu dialog z organizacjami pozarządowymi, w tym Action Aid.

aktualizacja (RP) 23.01.2015

Mleczarnie szukają zbytu na sery typu holenderskiego i analogi

– Olbrzymia liczba polskich producentów z branży mleczarskiej ucierpiała na zamknięciu rynków wschodnich – mówi w wywiadzie dla Forum Mleczarskie Handel Aleksander Paciorkiewicz, Prezes Foodcom. – Jednak dla pośredników, takich jak Foodcom S.A. wprowadzone embargo stworzyło możliwość zaoferowania polskich produktów na innych rynkach zbytu. Od wprowadzenia zakazu eksportu produktów spożywczych do Rosji, zgłosiło się do nas około stu firm z całej Europy z prośbą o pomoc w znalezieniu nowych klientów praktycznie na wszystkie produkty mleczarskie.

Jeżeli mówimy o sytuacji w kraju, polscy producenci wyrazili szczególnie zainteresowanie znalezieniem nowych rynków zbytu na sery typu holenderskiego i analogi. W tej chwili to sery są najprężniej rozwijającymi się produktami w naszej firmie. Eksportujemy je na rynki wschodnie (Białoruś, Ukraina, Kazachstan), ale też do krajów UE: Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Rumunia.

Nasz rozmówca zapytany o to, jak duża część polskiego eksportu mleczarskiego jest realizowana przez mleczanie bezpośrednio, a jaka część przez firmy pośredniczące, odpowiada: – Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ mleczarnie niechętnie dzielą się informacjami o wielkości sprzedaży za pośrednictwem firm handlowych. Natomiast, na podstawie własnej wiedzy i kontaktów z zaprzyjaźnionymi producentami, szacuję, że udział produktów mleczarskich eksportowanych za ich pomocą, wynosi około 30-40% wartości sprzedaży zagranicę.

Proszę jednak wziąć pod uwagę, że jest to spore uogólnienie. Wśród polskich producentów z branży mleczarskiej można wyróżnić grupę mleczarni, które praktycznie same dają sobie radę ze znalezieniem zbytu za granicą. Są również producenci, którzy niemalże całą produkcję przeznaczają na rynki zewnętrze. Jednak większość producentów opiera się na pośrednikach. Dlatego uważam, że przedział od 30 do 40% jest realistycznym uśrednieniem – precyzuje Aleksander Paciorkiewicz.

– Gros naszego obrotu stanowią dostępne na rynku polskim produkty mleczarskie, a także oleje. Poszczególni brokerzy w Foodcom S.A. pośredniczą w transakcjach wszystkich rodzajów produktów, co odróżnia nas od firm handlowych, które w większości przydzielają swoim handlowcom poszczególne towary. Taki rodzaj działalności pozwala nam na dostrzeżenie zależności pomiędzy różnymi grupami produktów mleczarskich, a co za tym idzie, daje możliwość szybszego dostosowania się do zmian zachodzących na rynkach krajowych i zagranicznych. W Foodcom S.A. zakres obowiązków pomiędzy brokerami zależy od podziału geograficznego. Wynika to również ze znajomości różnych języków obcych naszych pracowników (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, albański, turecki, rosyjski, kazachski). Chciałbym tutaj dodać, że taki podział zadań sprawia, że współpraca w Foodcom S.A. pomiędzy brokerami przebiega bez zarzutu. Tworzymy zgrany i zaprzyjaźniony zespół specjalistów z różnych kontynentów, którzy z pasją oddają się swojej pracy.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Rosja zniesie zakaz wwozu z zakładu na Białorusi

Rosselchoznadzor, rosyjska służba weterynaryjna i fitosanitarna podała, że w związku z poprawą sytuacji podjętą przez białoruskich partnerów, planuje przywrócić prawo wwzou na teren Federacji Rosyjskie i państw zrzeszonych w Unii Celnej dla firmy OAO Rogachevsky MKK.

Rosyjskie służby ostrzegają przed używaniem produktów lub składników pochodzących z krajów objętych zakazem. Wszystkie surowce powinny pochodzić z Białorusi lub krajów trzecich.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Rosja: Valio uruchamia drugą linię produkcyjną w Odyncowie

Valio uruchomiło nową linię sera topionego w zakładzie pod Moskwą, który zapewni większą produkcję sera marki Viola, który dostępny jest na rynku lokalnym w tubach.

Nowa linia zwiększy dotychczasowe moce ponad dwukrotnie. Działania Valio wynikają bezpośrednio z wprowadzonego embarga.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Mleczarstwo w Holandii

Holandia jest jednym z największych producentów żywności, która to branża przynosi rocznie 9,2% PKB. Holendrzy są też drugim po USA, pod względem wielkości eksporterem produktów rolniczych na świecie. Sektor mleczarski w Holandii zajmuje około 10% holenderskiego eksportu. W Holandii działa około 19 250 farm hodujących bydło mleczne. Szacuje się, iż na terenie Holandii hodowane jest 1,47 mln krów ras mlecznych.

Według Dutch Dairy Association (NZO) w 2013 roku w mleczarstwo holenderskie zainwestowano ponad 700 milionów euro. Główne inwestycje koncentrowały się na modernizacji zakładów przerabiających mleko na produkty dla dzieci, sery oraz w centra innowacyjne. Holendrzy spodziewają się, iż nowe inwestycje stworzą dodatkowe 1000 nowych miejsc pracy. Obecnie sektorze mleczarskim pracuje 44 tys. osób. Całkowita wartość rynku farm oraz przemysłu mleczarskiego jest warta 4,3 bln euro.

Sukces wzrostu przemysłu holenderskiego jest uzyskiwany głównie dzięki intensywnemu eksportowi produktów mleczarskich, którego wzrost jest szacowany na poziomie 7% rocznie. W 2012 roku eksport holenderskiego sera, masła, mleka oraz mleka w proszku był szacowany na poziomie 5,9 mld euro.

Holandia – drugi co do wielkości eksporter żywności Holandia postrzegana jest, jako tradycyjny zielony kraj z wiatrakami, serami i tulipanami w tle. Według statystyk jest to kraj o doskonałym klimacie biznesowym oraz przyjaznym miejscem do życia (6. miejsce w rankingu państw o najwyższej jakości życia). Holandia posiada jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata (8. miejsce) i jest 6. największą gospodarką Unii Europejskiej o wartości wg Eurostat’14 – 602 558 mln euro – dla porównania Polska 389 695 mln euro). Średni dochód na osobę w 2013 roku wynosił 43 416 euro (USA 51 689, Niemcy 42 549 euro). Holandia zajmuje 3. miejsce po USA i Belgii, co do wysokiej produkcyjności na godzinę (67 euro/godzinę).

Materiał powstał podczas Media Tour w dniach 7-12 grudnia br. Forum Mleczarskie uczestniczyło w nim jako jedyne media z Polski na zaproszenie holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Media Tour odbywał się w ramach rządowego projektu promującego holenderskie mleczarstwo za granicą pod nazwą: Dutch Dairy: Now and in the future. W wyjeździe uczestniczyło kilkunastu dziennikarzy branżowych z prasy i narodowych telewizji z 25 krajów (Europa, Ameryka Południowa, Azja, Afryka).

Forum Mleczarskie było jednym polskim medium reprezentującym nasz kraj. Naszą wysłanniczką była Joanna Górska – specjalizująca się w rynkach zagranicznych oraz serach świata.

W trakcie MediaTour udało się obejrzeć 10 różnego typu farm produkujących mleko i przetwory z mleka krowiego, koziego i owczego. Obecnie w Holandii istnieje kilka typów gospodarstw rolnych, m.in. klasyczne farmy typu rancho, wysokowydajne gospodarstwa rolne z dużą ilością (300+ sztuk bydła), mniejsze farmy do ok. 80-150 sztuk bydła oraz gospodarstwa tradycyjne. W latach 50. całkowita liczba farm wynosiła 315 tys., ale do roku 2014 liczba farm drastycznie się zmniejszyła do 84 tys. Największe zmiany nastąpiły w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy całkowita liczba farm zmniejsza się o 10% rocznie. Jest to głównie spowodowane gwałtownym spadkiem dochodu własnym farm oraz gwałtownym wzrostem cen za ziemię i zabudowania pod farmy. Średni koszt ziemi pod farmę wynosi obecnie około 35 tys. euro za hektar.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Austria: NOM z karą 583 200 euro

Sąd Antymonopolowy skazał NOM za ustalanie cen w latach 2007-2012.

Ceny ustalano dla mleka i jogurtów. W przeszłości za zmowy cenowe karano w Austrii takie firmy jak: Rewe (20,8 mln euro), Kärntnermilch (375 tys. euro), Berglandmilch, Emmi.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Nowe logo SM RYKI

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, jeden z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce, odświeżyła swój znak graficzny. Nowoczesne metody produkcji oraz długoletnia tradycja to dwa główne przekazy płynące z nowej szaty graficznej. Zmiany w logo spółdzielni odzwierciedlają także stały rozwój technologiczny i podnoszenie jakości oferowanych produktów.

Nowy znak graficzny Spółdzielni Mleczarskiej Ryki nawiązuje do treści zawartych w poprzednim logo. Zróżnicowanie koloru czerwieni, zastosowanie różnorodnych krojów czcionek oraz dopracowanie poszczególnych elementów, nadaje nowemu znakowi odświeżony wizerunek.

Dominująca oraz umieszczona w centralnej części nazwa Ryki podkreśla silny związek spółdzielni z miastem, w którym prowadzi swoją działalność. Czytelna czcionka o eleganckim charakterze oraz umieszczenie daty 1926 symbolizuje wieloletnią tradycję firmy. Fantazyjna litera „R” dodaje całości energii i rozmachu.

Rebranding logo to początek zmian zachodzących w firmie. Na początku przyszłego roku na rynku pojawiają się nowe etykiety dla 10 rodzajów ryckich serów w blokach. Niebawem Spółdzielnia Mleczarska Ryki chce również poszerzyć swoją ofertę produktową o wykwintne sery długodojrzewające.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki swoją działalność prowadzi już od blisko 90 lat, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przez lata obecności w branży mleczarskiej SM Ryki zdobyła silną pozycję oraz zaufanie klientów

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Sertop z piętnastym dyplomem ‘Fair Play’

12 grudnia br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI tyski producent serków topionych otrzymał po raz 15. certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” na rok 2014 za spełnienie norm zgodnych z prawem, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz ze społecznością.

Dodatkowo firma Sertop otrzymała nagrodę specjalną „Platynowy Laur” przyznawany przedsiębiorstwom, regularnie biorących udział w programie i uzyskujących tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play”.

– Co daje nam to wyróżnienie? Jego posiadanie wiąże się z większym zaufaniem nie tylko ze strony konsumentów, ale także partnerów handlowych, zarówno polskich jak i zagranicznych – mówi Tomasz Kania, Dyrektor ds. handlowych Sertop. – Znak ten pozwala dodatkowo budować prestiż firmy i wpływa w bezpośredni sposób na jej wiarygodność. A wiarygodność to istotna kwestia w biznesie.

– Nasza Firma jest jednym z największych producentów serów topionych w Polsce, oferującym szeroki asortyment tradycyjnych serów topionych, a osobom przywiązanym do tradycji – sery smażone. Najważniejsza dla nas jest jakość – dbamy o nią już od ponad pięćdziesięciu lat. Sprawdzona technologia, nowoczesny park maszynowy, najlepszej jakości surowce oraz wykwalifikowana załoga sprawiają, że nasze serki topione cieszą się niezmiennym zainteresowaniem wśród konsumentów, co potwierdzają liczne nagrody m.in. ,,Złoty Paragon 2014 – Nagroda Kupców Polskich”, wyróżnienie w konkursie „Tyski Lider Przedsiębiorczości” w kategorii Firma i certyfikat przyznany w programie „Doceń polskie” 2014.

We wszystkich swoich działaniach staramy się działać zgodnie ze społecznymi normami. Posiadamy dobre relacje ze swoimi dostawcami i klientami, działamy na rzecz lokalnej społeczności, a także wspieramy kulturę i sport. Na każdej płaszczyźnie naszej działalności przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, czego dowodem jest przyznawany nam rokrocznie tytuł 'Fair Play'.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Copa-Cogeca z zadowoleniem o rozmowach europejskich ministrów ro

Copa-Cogeca z zadowoleniem wypowiedziała się nt. rozmów europejskiej ministrów rolnictwa dot. przyszłości sektora mleczarskiego i zwróciła uwagę na sposoby poprawy sytuacji.

Nowe dane Eurostatu potwierdzają, że w 2014 roku głównie w wyniku rosyjskiego embarga dochody gospodarstw rolnych spadły o 23% w Finlandii i o 19% na Litwie.

Podczas spotkania z prezydencją włoską Albert Jan Maat powiedział w imieniu Copa-Cogeca, że sytuacja kryzysowa uwidacznia potrzebę ukierunkowanych działań w perspektywie krótkoterminowej w krajach najbardziej dotkniętych rosyjskim embargiem.

W całej Europie na rynkach pojawia się presję zniżkowa. Poziom cen w ramach publicznego skupu interwencyjnego nie pokrywa kosztów produkcji. Ceny te należy podwyższyć, aby odzwierciedlić rzeczywistość rynkową. Państwa, które bardzo ucierpiały w wyniku embarga powinny nadal mieć możliwość prywatnego przechowywania sera, aby złagodzić presję na rynek. Trzeba przeanalizować sposoby rozwiązania problemu ekstremalnych wahań na rynku mleka i zachęcać do tworzenia rynków terminowych. P. Maat dodał, że bardzo istotne jest także wsparcie eksportu.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Pierwsza polska nominacja do międzynarodowego tytułu Mlecznej Os

Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska, została nominowana do tytułu Mlecznej Osobowości Roku „2014 Personality of the Year” - plebiscytu organizowanego przez międzynarodowy portal DairyReporter.com.

Jej sylwetka uplasowała się w czołówce 10 wybranych, spośród wielu zgłoszonych kandydatów ze światoW plebiscycie biorą udział osobistości z całego świata. W gronie nominowanych poza przedstawicielką polskiej branży mleczarskiej są m.in. Michel Nalet, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy; Hermanus Versteijlen z Dyrekcji Rynków Rolnych Komisji Europejskiej oraz Julia Kadison, szefowa amerykańskiego programu edukacyjnego przetwórców mleka MilkPEP. wej branży mleczarskiej.

Ta nominacja to niewątpliwa odpowiedź na ogrom włożonych starań, ciężkiej pracy i zaangażowania Agnieszki Maliszewskiej w działania na rzecz polskiego sektora mleczarskiego. To znaczące wyróżnienie zarówno dla Polskiej Izby Mleka, jak również uznanie dla całej polskiej branży na arenie międzynarodowej.

Głosowanie odbywa się online i trwa do 16 stycznia. Jest wyjątkowo proste, nie wymaga logowania, wystarczy otworzyć link: http://www.dairyreporter.com/Markets/Vote-for-your-DairyReporter.com-2014-Personality-of-the-Year. Slajd do głosowania jest dostępny na końcu galerii nominowanych osobowości.

Pokażmy siłę polskiego mleczarstwa. Oddaj swój głos na Agnieszkę Maliszewską – Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

aktualizacja (RP) 12.01.2015

Produkty premium to segment odporny na wahania koniunktury

– Sery z segmentu premium sprzedają się dobrze, są mało podatne na kryzys. Do tej grupy zaliczane są produkty wyróżniające się jakością, składem, miejscem pochodzenia oraz recepturą – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska. – Według ekspertów powinny to być produkty dobre, czy wręcz doskonałe jakościowo, firmowane znaną marką i elegancko opakowane. W krajach zamożnych udział żywności typu premium wynosi ok. 5-10% w całym rynku. W Polsce natomiast jest to około 3%, co sprawia, że rynek jest wciąż bardzo przyszłościowy, a przy tym odznacza się stabilnością i odpornością na cykle koniunkturalne.

– Hochland Polska w ubiegłym roku wprowadził do swojej oferty wyjątkowe sery żółte Premium. Sery żółte to największa kategoria w rynku serów w Polsce – co trzeci kilogram sprzedawanego sera w Polsce to ser żółty. Sery żółte Hochland Premium, to przede wszystkim wyjątkowy smak – wyrafinowane warianty smakowe połączone z dużym oczkowaniem. Oryginalne opakowanie podkreśla premiowość produktu i gwarantuje widoczność. Na rynku są trzy warianty: Emmentaler Classic, Maasdamer Caracter i Kaaslander Premium. Emmentaler Classic ma łagodnie orzechowy smak, jest serem unikalnym o delikatnym smaku. Jego elastyczne wnętrze i równomiernie rozmieszczone oczkowanie podkreślają jego wyjątkowy charakter. Z kolei Maasdamer Caracter ma delikatnie pikantny smak, liczne oczkowanie, delikatna i sprężysta konsystencja zachwyca zarówno oczy jak i podniebienie każdego konesera. Wreszcie Kaaslander Premium jest serem szczególnym. Jest delikatny i kremowy z licznym oczkowaniem. O jego unikalnym charakterze decyduje nuta owoców wiśni, która jest ukryta w jego smaku – dodaje nasz rozmówca.

– Konsumenci kupujący produkty premium nie zmieniają łatwo przyzwyczajeń zakupowych. W przyszłości ma być jeszcze lepiej. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Bloomberg, w latach 2014 i 2015 zarówno wolumen sprzedaży jak i EBITDA oraz zyski netto Spółek z indeksu WIG Spożywczy będą wykazywać trend wzrostowy. Podobnie zachowywać się będą marże: marża ze sprzedaży brutto, ROA oraz ROE. Czyli warto jest mieć w ofercie tego typu produkty, nawet w kryzysowym czasie, bo wpływa to dobrze na postrzeganie marki również przez tych konsumentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na ich zakup.

Mocną stroną segmentu serów Premium jest brak dostępnych zamienników, dzięki czemu rosnący udział rynkowy dyskontów nie wypływa na zmniejszenie udziału produktów Premium w obrotach ogółem. Sprzedaż detaliczna serów Premium odbywa się poprzez wszystkie podstawowe kanały ze szczególnym naciskiem na sklepy specjalistyczne oraz delikatesy - dodaje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 16.12.2014

Mlek-Bog: Nie odnotowujemy negatywnych skutków zakazu eksportu

– Podsumowując szybko już mijający rok 2014 dla Zakładu Mleczarskiego Mlek-Bog Marek Wołkowicz i wspólnicy s.c. był on bardzo udany, ze względu na umacnianie się marki Bogoni, zwiększanie liczby placówek detalicznych oraz znaczącą dynamikę wzrostową w skupie i przetwórstwie mleka. Marka Bogoni to produkty niemające odpowiedników na rynku polskim.

Kulki przekąskowe w różnych smakach sprzedawane pod nazwą Serowa Przekąska Piwosza (75 g), Kulki Serowe Bogoni (250 g) to oferta dla klienta detalicznego, a także firm cateringowych, hoteli, restauracji. Ta kategoria przekąsek nie odnotowała negatywnych skutków związanych z pogarszającą się sytuacją branży mleczarskiej. Nasze produkty, z uwagi na specyficzny smak, wygodny dla klienta sposób pakowania oraz zastosowania zdobywają ciągle nowych odbiorców i goszczą regularnie na stołach, szczególnie u klientów województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego – mówi Krzysztof Klimek Dyrektor Handlowy w firmie Mlek-Bog.

– Umacnia się również znacząco pozycja sprzedażowa sera Bogonirella – sałatkowo-kanapkowego (290 g). Jest to ser z masy parzonej rodzaju mozzarella w formie miękkiego śnieżnobiałego batoniku, pakowanego próżniowo bez zalewy. Ser Bogonirella świetnie uzupełnia ofertę tej kategorii w produkt wygodny w przygotowaniu sałatek caprese z uwagi na równy podział plastrów, ich zwięzłość i jędrność przy zachowaniu delikatnej konsystencji.

– W ofercie produktowej Zakładu jest również asortyment jedyny taki na rynku, który wytwarzany jest z powstających z serowarstwie materiałów ubocznych, tj. z serwatki. Od 3 lat Zakład wytwarza Żurek Babci Marysi na serwatce (900 ml) – jako danie gotowe. Produkt powstały na bazie naturalnej serwatki kwasowo-podpuszczkowej z dodatkiem mąki pszennej, żytniej i przypraw, gotowy do użycia po podgrzaniu. Adresowany jest do grupy osób, które cenią sobie czas na przygotowanie, wygodę produktów z kategorii dania gotowe. W roku 2015 wprowadzamy Żurek na serwatce – koncentrat. Firma oczekuje, że produkt ten uzupełni ofertę innych żurków przez swoją „wartość dodaną” w postaci naturalnej serwatki bogatej w składniki odżywcze i witaminy – podsumowuje Krzysztof Klimek Dyrektor Handlowy w firmie Mlek-Bog.

aktualizacja (RP) 16.12.2014

Grupa Mlekovita uhonorowana Złotym Laurem Super Biznesu

Podczas uroczystej gali zorganizowanej w reprezentacyjnych salach Pałacu Prymasowskiego w Warszawie 8 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu Dariusz Sapiński odebrał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego nagrodę dla Grupy Mlekovita w kategorii „Sektor rolno-spożywczy” w pierwszej edycji nagrody „Złoty Laur Super Biznesu”.

„Super Biznes” (dodatek ekonomiczny do „Super Expressu”) ukazuje się od czterech lat i adresowany jest do sektora przedsiębiorstw – małych, średnich i dużych. W tym roku po raz pierwszy jego redakcja przyznała własną nagrodę: „Złoty Laur Super Biznesu”. Uhonorowano nią osoby, instytucje i firmy za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za osiągnięcia sprzyjające rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości. „Złoty Laur Super Biznesu” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, BCC, KIG, Pracodawców RP, Związku Banków Polskich.

W kategorii „Sektor rolno-spożywczy” kapituła konkursu nagrodziła Grupę Mlekovita jako lidera na krajowym rynku produktów mlecznych, od lat uzyskuje największą dynamikę przychodów w branży. Firmę doceniono za dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym (skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym) oraz przyjaznych dla środowiska.

aktualizacja (RP) 16.12.2014

Spomlek (SM): Nie ma wizerunku sera bez pasji

– To, czy warto tworzyć, promować i handlować produktami premium jest kwestią bardzo indywidualną, wymagającą dogłębnego przemyślenia – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Edward Bajko, Prezes w mleczarni Spomlek. – Produkty Premium to specyficzna kategoria, w której nie wystarczy sprawność technologiczna. Potrzebna jest też autentyczna ludzka pasja – bez niej nie uda się zbudować historii, która powinna stać za tego rodzaju artykułami spożywczymi. Jeśli nie możemy pochwalić się bogatą tradycją wytwarzania, potrzebujemy innego przekazu, którego osią będą właśnie ludzie, których produkt jest dziełem. W przypadku Skarbów Serowara mamy dwie takie grupy. To serowarzy, odpowiedzialni za receptury i „pielęgniarki” z dojrzewalni, które czuwają nad tym, aby ser nabrał pożądanej szlachetności.

Coraz większa liczba konsumentów podejmuje bowiem decyzje zakupowe w oparciu o wizerunek marki (uwaga, nie mylmy go z reklamą), a marka bez wizerunku nie utrzyma się w gronie tych postrzeganych jako wyjątkowe – dodaje Prezesa mleczarni Spomlek (SM).

– Warto też pamiętać, że wprowadzając zupełnie nową propozycję plasowaną w segmencie Premium, nie będziemy od razu sprzedawać dużych ilości. Musimy być przygotowani na to, że na osiągnięcie odpowiedniej masy przyjdzie nam zaczekać. W tym momencie, obok wspomnianej pasji, niezbędna będzie cierpliwość.

Z drugiej strony, posiadanie w swojej ofercie cenionych przez rynek marek Premium umacnia prestiż całej firmy – oczywiście pod warunkiem, że całe portfolio utrzymuje określony poziom jakości. W przypadku Spomleku sery takie jak Bursztyn, Rubin i Szafir stały się przepustką do świadomości wymagających konsumentów, krytyków kulinarnych, a nawet gwiazd polskiej gastronomii. Gdybyśmy nie mieli produktów, które ich zachwycają, nie dałaby nam tego żadna kampania reklamowa. To powód do dumy, ale również olbrzymia odpowiedzialność za jakość i smak naszych serów w przyszłości – podkreśla Prezesa Edward Bajko.

aktualizacja (RP) 02.12.2014

Rynek twarożków rozdrobniony z silnym akcentem na wygodę

– Rynek serów białych kremowych pozostaje stabilny – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska. – Warto pamiętać, że polski konsument nadal spożywa jedynie część ilości serów konsumowanych przez Niemców, czy Francuzów, stąd jest to rynek zdecydowanie z perspektywami do rozwoju. Polski konsument preferuje klasyczne smaki najbardziej znanych rodzajów serów, najczęściej czyste bez dodatków, o smaku śmietankowym ewentualnie ziołowym. Jednocześnie konsument często kieruje się ceną, ale – co nas cieszy – także marką. I wreszcie konsumenci są coraz bardziej wygodni, stosując serki, czy kremy do smarowania pieczywa. W ten sposób kanapka bez dodatkowych składników jest praktycznie gotowa do spożycia. Chociaż jest to rynek zdecydowanie rozdrobniony, na którym funkcjonuje wielu graczy z niezwykle zróżnicowaną ofertą asortymentową, sztandarowym produktem Hochland w tej kategorii był i jest serek Almette, goszczący na polskich stołach od 1998 roku – dodaje Jacek Wyrzykiewicz.

– Sery do smarowania pieczywa kierowane są przede wszystkim do konsumenta masowego. Są oczywiście grupy produktów, które większym zainteresowaniem cieszą się wśród konsumentów bardziej wymagających, jak chociażby Almette wśród serów kremowych twarogowych, dynamicznie rozwijającym się segmentem serów w ostatnim okresie – wskazuje nasz rozmówca.

– Sukcesem rynkowym, który walnie przyczynił się do naszej pozytywnej oceny mijającego roku, jest wykreowanie nowego segmentu owocowych serków puszystych pod marką Almette, które szturmem podbiły serca konsumentów, wnosząc świeży powiew do kategorii. Linia Almette Fruit to teraz już cztery różnorodne warianty: Almette z Morelą i Wanilią, Almette z Gruszką i Jabłkiem, Almette z Wiśnią i Żurawiną oraz Almette z Jagodą i Maliną. Jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów oferując: puszysty serek ze znanymi i lubianymi owocami w wyrafinowanych połączeniach i „czystą” formułę – bez zagęstników, barwników i konserwantów. Linia Almette Fruit udowodniła, że Almette może istnieć również poza kanapką!” – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 02.12.2014

Mleko Expo ponownie w Warszawie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Prezesi ARR i ARiMR należeli do najważniejszych gości 23. edycji targów Mleko Expo. Targi tradycyjnie skupiają spółdzielnie mleczarskie, a same targi są okazją do spotkań z kontrahentami oraz wymiany doświadczeń między osobami z branży. Organizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich (KZSM Zw. Rew.) na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń mleczarskich w kraju. Spotkanie było okazją do oceny produktów mleczarskich, koronacji Królowej Mleka 2015 oraz Księżniczek.

Nowa Królowa Mleka oraz Księżniczki zostały ukoronowane przez Ministra M. Sawickiego oraz Prezesów w/w Agencji. Królowa Mleka Justyna Matusiewicz będzie pełnić swoje obowiązki o stycznia 2015 wraz z - po raz pierwszy wybranymi - Księżniczkami.

Justyna Matusiewicz jest studentką kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka o specjalizacji mleczarskiej. Wywodzi się z rodziny zajmującej się od wielu lat hodowlą bydła mlecznego. Dodatkowo pełni funkcję przewodniczącej Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Nowa Królowa Mleka wzięła udział w otwarciu targów, konferencji prasowej oraz wraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Super Produktami 2014 zostały: ser podpuszczkowy Czarna Perła z mleczarni Włoszczowa (OSM) w kategorii Nowość, ser Mini Gołka Zakopiańska z Grupy Mlekovita w kategorii Opakowanie, Twaróg Garwoliński w pergaminie w kategorii Natura, a w kategorii Marka zwyciężyła mleczarnia Koło (OSM).

Produkty zostały wybrane przez Komisję w składzie: Prof. dr hab. Bogusław Staniewski - Przewodniczący Mgr inż. Jakub Krogulec - Sekretarz Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Prof. dr hab. Andrzej Lenart Prof. dr hab. Arnold Reps

Firmami, które wyróżniono za najwyższą jakość były: Grupa Mlekovita, mleczarnia Bieluch (SM), Jogo (ŁSM), Kosów Lacki (OSM), Lazur (SM), Włoszczowa (OSM), Garwolin (OSM), Końskie (OSM), Łask (OSM), Koło (OSM), Varenos Pienelis.

aktualizacja (RP) 20.11.2014

Dwa tytuły Superbrands dla Mlekovity

Marka Mlekovita zdobyła tytuły Superbrands oraz Created in Poland Superbrands 2014/2015 przyznawane przez niezależną międzynarodową organizację The Superbrands Ltd., obecną w 87 krajach świata.

Celem konkursów Superbrands jest promowanie i nagradzanie sukcesów marek, które – oferując konsumentom wyjątkowe korzyści – osiągnęły wysoką reputację w sektorze konsumenckim lub biznesowym i zdobyły trwałą przewagę nad konkurencją.

Dodatkowo tytuł Created in Poland dedykowany jest najsilniejszym polskim markom.

Na wyróżnienie marek w plebiscycie Superbrands składają się skonsolidowane wyniki głosowania konsumentów oraz niezależnego gremium ekspertów w dziedzinie marketingu, reklamy i brandingu – tzw. Rady Marek. Na początkowej liście marek konsumenckich znajduje się ponad 2400 marek w 110 kategoriach. Lista marek tworzona jest w oparciu o wyniki niezależnych badań rynku, przy użyciu baz i statystyk zawierających dane o sprzedaży oraz wielkości budżetów reklamowych przez zespół Superbrands przy współpracy z instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia.

Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia przeprowadza następnie niezależne badanie rynku metodą CAWI na próbie przewyższającej 15 000 respondentów. Na kolejnym etapie w proces oceny zaangażowanych jest ponad 60 ekspertów. Wynikiem obu etapów jest nagrodzenie maksymalnie 10 marek w każdej z konkursowych kategorii.

Przyznane marce Mlekovita tytuły Superbrands oraz Created in Poland Superbrands 2014/2015 świadczą zatem nie tylko o jej sile, ale przede wszystkim o zaufaniu, jakim darzą ją konsumenci.

aktualizacja (RP) 20.11.2014

Piątnica pnie się w górę

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy po raz kolejny awansowała w prestiżowym rankingu największych polskich przedsiębiorstw Rzeczpospolitej. Jak co roku dziennik „Rzeczpospolita” opublikował Listę 2000 największych polskich przedsiębiorstw i eksporterów. Piątnica (OSM) odnotowała awans, zajmując 356. lokatę. W porównaniu do zeszłego roku jej wynik poprawił się o 32 pozycje.

Tak wysokie miejsce jest rezultatem innowacji w sferze produktowej jak i technologicznej oraz dobrej dynamiki sprzedaży sztandarowych produktów firmy. W efekcie na koniec 2013 r. łączny przychód Spółdzielni wyniósł niemal 850 mln zł, co stanowi wzrost względem poprzedniego roku o 7,4%.

Również w kategorii eksportu Piątnica (OSM) może pochwalić się znaczącą poprawą wskaźników. W zestawieniu największych eksporterów awansowała na 293. lokatę. Było to możliwe dzięki wysokiemu wzrostowi przychodów z eksportu, które w 2013 r. wyniosły ponad 30 mln zł.

- Rok 2013 był dla nas czasem intensywnego rozwoju – komentuje Zbigniew Kalinowski, Prezes Piątnica (OSM). - Nie tylko znacząco poprawiliśmy wyniki i pozycję na rynku, ale zakończyliśmy wiele istotnych dla dalszego dynamicznego rozwoju firmy inwestycji, takich jak: nowe hale produkcyjne czy magazyn dystrybucyjny. Natomiast w Zakładzie Produkcyjnym w Ostrołęce ruszyła nowoczesna linia do rozlewu mleka świeżego. Łączna wartość naszych inwestycji w minionym roku wyniosła ponad 63 mln zł.

Lista 2000 największych polskich przedsiębiorstw publikowana jest przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” od wielu lat. Tworzona na podstawie sprawozdań oraz informacji przekazywanych przez firmy w ankietach, jest rzetelnym i miarodajnym rankingiem sytuacji na rynku.

Nowy Przewodniczący Grupy roboczej „Mleko“ Copa-Coge

Mansel Raymond, ponownie wybrany dzisiaj na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej „Mleko“ Copa-Cogeca, powiedział, że już trudna sytuacja na rynku mleka tylko się pogorszyła ze względu na rosyjskie embargo nałożone na unijne produkty rolne oraz nakreślił sposoby na zagwarantowanie rentowności sektora mleka w przyszłości.

Przemawiając po głosowaniu, p. Raymond podkreślił - W najbliższym czasie musimy złagodzić presją pod jaką uginają się rynki ze względu na rosyjskie embargo nałożone na produkty mleczne. W niektórych krajach, jak Polska, ‎‎Łotwa, Litwa, Finlandia czy Estonia, ceny spadły nawet o 30%. Potrzeba ukierunkowanych działań, by załagodzić tę sytuację.

Dopłaty do prywatnego przechowywania sera powinny zostać uruchomione dla krajów, które najbardziej ucierpiały przez embargo. Program ten zawieszono mimo niewykorzystania 50 000 ton. Obowiązuje on nadal w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Należy również pilnie dostosować cenę interwencyjną, uwzględniając wzrastające koszty produkcji.

Ponadto, potrzebujemy wsparcia na rzecz znalezienia nowych rynków zbytu dla naszych produktów oraz zniesienia sztucznych barier w handlu, zwiększenia promocji eksportu i jego wsparcia. Komisja Europejska musi działać. Niezmiernie ważne są dodatkowe fundusze pochodzące spoza budżetu WPR na pokrycie kosztów tego kryzysu, który jest rezultatem decyzji politycznej, a nie błędów rolników. Nasz sektor w mgnieniu oka stracił rentowność. Zrobię co w mojej mocy, by pomóc sektorowi się z tego wykaraskać.

Dodał: - Zgodnie z prognozami, światowy popyt na produkty mleczne będzie wzrastać w perspektywie średnioterminowej, a konkretnie o 2,3% rocznie do 2020 r. Musimy być w stanie wykorzystać te nowe możliwości rynkowe. Trzeba także zastanowić się nad rozwiązaniami problemu ekstremalnych wahań na rynku produktów mlecznych i zachęcać do rozwoju rynków terminowych, by te wahania nieco złagodzić i pomóc rolnikom chronić się przed zagrożeniami.

Wraz ze zniesieniem kwot mlecznych, będziemy potrzebować więcej przejrzystości w łańcuchu dostaw, uzyskiwać przychody z rynku, a nie uginać się pod presją dystrybutorów. Wielu producentów będzie musiało w tym roku opłacić wysokie kary za przekroczenie kwot. Musimy zastanowić się, co można zrobić, by zmniejszyć to obciążenie. Potrzebujemy także badań i innowacji, by sektor się rozwijał.

P. Raymond, który otrzymał order Imperium Brytyjskiego, należy do National Farmers Union of England and Wales. Prowadzi mieszane gospodarstwo niedaleko Letterston w Pembrokeshire, gdzie hoduje 620 krów mlecznych, bydło opasowe, owce, prowadzi uprawy mieszane i ziemniaków. P. Tommaso Mario Abrate, prowadzący gospodarstwo rodzinne i spółdzielnię we Włoszech oraz p. Thierry Roquefeuil z Francji, specjalizujący się w hodowli krów mlecznych i krów mamek, zostali wybrani na stanowiska wiceprzewodniczących.

aktualizacja (RP) 20.11.2014

Włoszczowa (OSM): Twarogi to polska specjalność

– Twarogi – to bardzo ważna kategoria dla polskiego mleczarstwa, można wręcz powiedzieć – polska specjalność – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Ryszard Pizior Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w mleczarni Włoszczowa (OSM). – Świadczy o tym chociażby powierzchnia półki zajmowana przez twarogi oraz różnorodność oferty, zarówno pod względem opakowania produktu jak i jego właściwości. Oferta twarogów jest bardzo szeroka. Jest to związane z możliwościami technicznymi jakimi dysponują producenci, jak również możliwościami handlowymi i marketingowymi. W grupie tej mamy twarogi białe (sery twarogowe) pakowane w pergamin, folię, opakowania typu otwórz-zamknij o różnej zawartości tłuszczu – chude, półtłuste i tłuste, twarogi w wiaderkach – gotowe produkty do wypieku serników jak i bardzo uniwersalne, z których można przygotować sernik, ale również wykorzystać do innych celów – kanapek, naleśników, pierogów itd. – podkreśla nasz rozmówca.

– Wprowadzenie nowego produktu na rynek to bardzo trudne i kosztowne przedsięwzięcie, które nawet mimo zaangażowania znacznych środków finansowych nie musi zakończyć się powodzeniem. O sukcesie decyduje wiele czynników, do najważniejszych zaliczają się jest marka producenta, organizacja dystrybucji oraz walory samego produktu – mówi Ryszard Pizior.

– Włoszczowa (OSM) posiada bardzo bogatą gamę twarogów dla konsumentów indywidualnych jak i do sektora HoReCa. Twarogi produkowane we Włoszczowie dostępne są zarówno w kanale nowoczesnym jak i tradycyjnym. Prawdziwym hitem już od kilkunastu lat jest twaróg na sernik 1 kg. Jest to jeden z najlepiej rozpoznawalnych twarogów na polskim rynku, cieszący się ogromnym zaufaniem konsumentów, nie tylko w kraju, ale również poza granicami, np. w Wielkiej Brytanii. Dzięki dużym możliwościom produkcyjnym oraz znakomitej technologii możliwe jest zaspokojenie rosnącego popytu, szczególnie zaś w okresie Świąt Wielkanocnych jak i Bożego Narodzenia. Drugim produktem wytwarzanym w oddziale produkcyjnym w Pawłowicach, cieszącym się nie mniejszym zainteresowaniem konsumentów jest ser twarogowy półtłusty pakowany w folię (w prostokątnym kawałku 1 kg) – dodaje Dyrektor Handlu i Marketingu w mleczarni Włoszczowa (OSM).

– Ofertę twarogową wzbogaca Rajski twaróg – produkt premium o zawartości 23% tłuszczu, dostępny w wiaderku 1 kg oraz w mniejszych opakowaniach 175 g i 450 g. Oferta Włoszczowa (OSM) dla sektora HoReCa obejmuje twaróg na sernik w wiaderku 11 kg rajski twaróg w wiaderku 11 kg oraz ser cukierniczy Izabela – gotowe nadzienie do wypieku drożdżówek z serem.

Twarogi produkcji Włoszczowa (OSM) oprócz walorów smakowych wyróżniają się sprawną dystrybucją na terenie całego kraju, co jest bardzo ważnym argumentem dla naszych kontrahentów – podsumiwuje Ryszard Pizior, Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w mleczarni Włoszczowa (OSM).

aktualizacja (RP) 07.11.2014

Wielka Brytania: Dairy Crest wycofuje mleko ze sklepów

Niewielka ilość substancji czyszczącej dostała się do mleka podczas procesu produkcyjnego. Produkty te: Morrisons Whole British Milk i mleko pełne Supervalu w marketach Budgens są wycofywane z łańcucha dystrybucyjnego.

W sklepach obu sieci zawisły również informacje dla konsumentów, którzy mają możliwość zwrotu pieniędzy. Mleczarnia publicznie przeprasza swoich klientów za niedogodności.

aktualizacja (RP) 07.11.2014

Meksyk: Nestlé otworzył zakład idący w kierunku „zero wate

Najbardziej efektywny zakład mleczarski Nestlé: Cero Agua otwarto w Meksyku, w stanie Jalisco.

Podobne inwestycje powstaną w innych częściach globu w ramach Nestlé. Zakład będzie używał wyłącznie wody uzyskanej z przetworzenia mleka i procesu technologicznego, a nastęnie będzie poddawał ją oczyszczeniu i ponownemu użyciu.

Oszczędności sięgną dziennej konsumpcji wody 6 400 osób. W Meksyku woda jest zasobem strategicznie wrażliwym, a jej zasoby w przeliczeniu na mieszkańca kraju drastycznie spadły.

aktualizacja (RP) 07.11.2014

Rada Ekspertów Mleczarstwa apeluje o mądrą konsolidację

Dariusz Sapiński, Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa (REM) wystosował pismo w sprawie potrzeby konsolidacji branży mleczarskiej. Przedstawiamy jego treść:

„Mądra i nowoczesna konsolidacja kluczem do zmniejszenia skutków spowolnienia gospodarczego

Rozwój współczesnego świata nie pozostaje bez wpływu na system gospodarczy Polski, niosąc za sobą zmiany oddziałujące również na polskie spółdzielnie mleczarskie. To on wymusił konieczność procesu konsolidacji spółdzielni mleczarskich – bez niego polskie mleczarstwo nie będzie podmiotem istotnym na rynku międzynarodowym, ponieważ w porównaniu do innych krajów wciąż jest bardzo rozdrobnione i rozproszone. W związku z tym jest słabsze i mniej rozpoznawane niż zagraniczne koncerny mleczarskie o mocno skonsolidowanej strukturze. Wielkość przeciętnych polskich mleczarni jest bowiem znacznie niższa nie tylko od średniej światowej, ale i europejskiej, a nawet najwięksi polscy przetwórcy w skali europejskiej nie są dużymi przedsiębiorstwami. Polskie mleczarstwo musi więc dążyć do budowy podobnie silnej pozycji, a drogą ku temu jest właśnie konsolidacja.

W dobie spowolnienia gospodarczego przed wieloma firmami pojawia się dylemat: dalszy samodzielny rozwój czy przejęcie przez inny podmiot. W branży mleczarskiej drogą do rozwoju staje się konsolidacja, która powinna przebiegać w myśl zasady: rozwijaj – czyli łącz się w celu stworzenia nowej, lepszej jakości – i jednocześnie stale się ucz, bo jak twierdził Henry Ford: „każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat”. „Młodość” w biznesie jest więc niezwykle istotna, pozwala bowiem rozwijać się i osiągać sukces. Polskie mleczarstwo musi iść w kierunku takiej młodości i ciągle uczyć się, zwłaszcza procesu konsolidacji, który jest dla niego jedyną właściwą drogą do ekspansji na rynku.

Polskie mleczarstwo przeszło już pierwszą, poakcesyjną fazę konsolidacji, ale obecnie staje wobec jej kolejnego etapu, który jednak przebiegał będzie już w zupełnie innych warunkach – w sytuacji likwidacji systemu kwot mlecznych. Uwolnienie rynku mleka od kwotowania, uwolni od ograniczeń produkcję i przetwórstwo mleka nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Liberalizacja rynku spowoduje, że możliwy będzie wzrost zarówno produkcji, jak i skupu, a te będą łatwiejsze w większych, mocno skonsolidowanych przedsiębiorstwach mleczarskich. Lepszą pozycję mają tu duże koncerny mleczarskie o mocno skonsolidowanej strukturze – do takiej pozycji dążyć muszą również polskie mleczarnie, jeśli chcą z nimi skutecznie konkurować. Słowem, muszą się rozwijać, a więc łączyć i wypracowywać nową, lepszą niż dotychczas jakość.

Konsolidacja nie może jednak przebiegać dalej według starych zasad. Nowe połączenia i przejęcia muszą zostać pozbawione emocji, które często im towarzyszą, a skupić się na aspektach ekonomicznych i zasobach ludzkich. Kluczowe znacznie ma w tym procesie tzw. „zimna głowa”, uważna obserwacja otoczenia i umiejętność obiektywnej oceny sytuacji. Konsolidacja pozwala bowiem na szybszy rozwój, ale często odbywa się kosztem własnego kapitału: trzeba mieć zdolność do finansowania wysokich nakładów w krótkim czasie czy obsługi zadłużenia. Należy też pamiętać, iż połączenie jest jedynie środkiem do realizacji celu, a nie celem samym w sobie, dlatego najpierw struktury organizacji muszą dojrzeć do zmian we własnych strukturach i zasobach ludzkich, a następnie chęć rozwoju przełożyć na otwartość na wiedzę z zewnątrz. Musi to zachodzić na każdym szczeblu: począwszy od ułożenia relacji między dwoma łączącymi się spółdzielniami i ich markami, poprzez optymalizację portfela produktów, marketing i sprzedaż aż po czynnik ludzki, który często jest ważniejszy niż przejmowane obiekty czy urządzenia. Brak dobrej kadry menedżerskiej, która ponad własne ambicje przedłożyłaby dobry plan działania po połączeniu, chciałaby i potrafiła dokształcać się w technice i technologii, śledziła na bieżąco trendy na rynkach europejskich i światowych i umiała prawidłowo przewidzieć rozwój wydarzeń, a w związku z tym – podjąć właściwe decyzje, może zniweczyć najlepiej przemyślany proces.

Mądra konsolidacja oparta na nowoczesności, ekonomii, rozsądnym finansowaniu, wiedzy, dobrej organizacji, właściwej komunikacji i odpowiednich zasobach ludzkich, jest drogą do wspólnego sukcesu. Połączone firmy mogą funkcjonować w większej skali, są silniejsze finansowo i organizacyjnie. Rozdrobnienie, brak koncentracji i specjalizacji nie sprzyja bowiem efektywności produkcji i obniżeniu jej kosztów. Konsolidacja natomiast pomaga w uzyskaniu pełni mocy przerobowych zakładu, wewnętrznej spójności całej grupy spółdzielni oraz jej integrację. W efekcie pozwoli to uporządkować polskie rozdrobnione mleczarstwo tak, by istniejące przedsiębiorstwa skutecznie się uzupełniały. Nie jest bowiem korzystną sytuacja, gdy wszystkie zakłady – i te duże, i te małe – skupiają się na wytwarzaniu tych samych produktów, mniejsi producenci mogą nie wytrzymać konkurencji z większymi i zamiast rozwijać się, będą wypadać z rynku. Jedyną drogą jest więc dla nich konsolidacja w myśl hasła: „Rozwijaj się z najlepszymi”.

Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa

Dariusz Sapiński

aktualizacja (RP) 07.11.2014

Sukces Mlekpol (SM) na liście „Rzeczpospolitej”

Mlekpol (SM) to jedno z największych przedsiębiorstw branży mleczarskiej w kraju, czego potwierdzeniem jest jej najwyższa pozycja w grupie firm mleczarskich na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw „Rzeczpospolitej".

W porównaniu do roku ubiegłego Mlekpol (SM) awansowała o czternaście pozycji i w polskim sektorze przedsiębiorstw zajęła 89. miejsce.

Przy okazji rankingu wyróżniono także firmy o największym udziale eksportu w przychodach od 2010 roku, firmy o największym udziale eksportu i sprzedaży oraz firmy o największym wzroście eksportu. Zwycięzców wszystkich rankingów wybierała dwunastoosobowa kapituła, w skład której wchodziły najbardziej uznane autorytety z dziedziny gospodarki.

aktualizacja (RP) 07.11.2014

Piątnica (OSM): Wyznaczamy kierunki rozwoju branży

– Na rynku jest wiele firm, które wprowadzają nowości rynkowe i podkreślają jakość swoich wyrobów. Trudno jednak byłoby wskazać inną markę, która tak silnie wyróżniałaby się z jednej strony innowacyjnością, z drugiej zaś najwyższą, powtarzalną jakością swoich produktów – mówi Forum Mleczarskiemu Handel Tomasz Głasek, Dyrektor Handlowy w Piątnica (OSM). – Ponadto tylko na tych elementach, dodatkowo wzmocnionych znakomitą dystrybucją, została zbudowana pozycja rynkowa poszczególnych asortymentów budujących siłę marki Piątnica.

Pierwszym naszym sukcesem było wprowadzenie do Polski i szerzej – całej Europy środkowej i wschodniej serków cottage cheese. Następnie stworzyliśmy projekt kubka o gramaturze 200 g, który do dzisiaj masowo wykorzystywany jest do pakowania różnych serków i śmietan. Standaryzacja oznakowań kolorystycznych poszczególnych rodzajów śmietan i opisów ich zastosowania to również pomysł Piątnicy. Naszego autorstwa jest twaróg o stałej wadze i w trwałym opakowaniu otwórz/zamknij, a także butelka z uchem do świeżego mleka i beztłuszczowe jogurty typu greckiego, będące hitem tego roku.

Pomysły Piątnicy są wykorzystywane, czy wręcz kopiowane przez innych producentów, do tego stopnia, że nawet nasze logo jest stosowane jako wzór przez największych graczy na rynku.

– Uznanie konsumentów i konkurencji oraz czołowe lokaty w licznych rankingach branżowych są potwierdzeniem, że w ciągu ostatnich lat udało nam się zbudować markę wytyczającą nowe standardy rynkowe. Na sukces Piątnicy wpływ miało wiele czynników, jednak najważniejsze z nich to: konsekwentna wysoka jakość, koncentrowanie się na innowacjach i spełnianie oczekiwań konsumentów.

– Piątnica (OSM) odważnie wyznacza kierunki rozwoju branży mleczarskiej. Nie boimy się wprowadzać nowych, nieznanych w Polsce rozwiązań zarówno w obszarze technologii produkcji jak również w kwestiach opakowaniowych, nastawionych na bezpieczeństwo produktów i wygodę konsumentów. Wszystko to sprawia, że Piątnica jest postrzegana z jednej strony jako marka innowacyjna, ale z drugiej – jako przyjazna i będąca w zgodzie z tradycyjnymi wartościami. Ten wizerunek i reputacja, których korzenie sięgają wciąż flagowego produktu Piątnicy, tj. Serka Wiejskiego, ale także potencjał rynkowy zdecydowanie ułatwiają nam budowanie zaufania do nowych produktów w portfolio firmy. Od lat jesteśmy bezdyskusyjnym liderem kategorii śmietan i serków wiejskich. Ten kredyt zaufania traktujemy jednak jako najwyższe zobowiązanie. Fakt, że się z niego wywiązujemy potwierdza kolejne już pokolenie Polaków sięgające po nasze produkty – wskazuje Tomasz Głasek.

aktualizacja (RP) 27.10.2014

Tetra Pak wprowadza karton w 100% z surowców odnawialnych

Tetra Pak, światowy lider w zakresie przetwarzania i pakowania żywności, jako pierwsza firma w branży stworzyła opakowanie kartonowe składające się w całości z surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego. Nowy karton Tetra Rex to pierwsze opakowanie kartonowe na rynku, w którym zostanie wykorzystany biopolietylen o niskiej gęstości (LDPE) w postaci folii oraz biopolietylen wysokiej gęstości (HDPE) w zamknięciach – oba wyprodukowane z trzciny cukrowej. Z kolei tektura wykorzystywana w kartonach będzie certyfikowana przez Forest Stewardship Council (FSC).

– Jednym ze strategicznych priorytetów firmy Tetra Pak jest skupienie się na osiąganiu celów środowiskowych. Jest to także siła napędowa dla wszelkich działań w zakresie rozwoju naszej oferty produktowej – powiedział Charles Brand, wiceprezes Tetra Pak ds. marketingu i zarządzania produktem. – Wraz z dostawcami, klientami oraz innymi interesariuszami firmy, kierujemy całą branżę ku opakowaniom w 100% odnawialnym. Wierzymy, że zwiększenie zawartości surowców odnawialnych w naszych opakowaniach jest nie tylko dobre dla środowiska, lecz także przyniesie wymierne korzyści naszym klientom. Zyskają oni przewagę konkurencyjną wynikającą z coraz lepszego profilu ekologicznego ich produktów.

Materiał opakowaniowy z surowców odnawialnych został wyprodukowany we współpracy z firmą Braskem, jednym z wiodących światowych producentów biopolimerów. Pierwsze opakowania Tetra Rex z surowców odnawialnych pojawią się na wybranych rynkach na początku 2015 roku. Decydując się na materiał opakowaniowy z surowców odnawialnych, klienci Tetra Pak używający standardowych kartonów Tetra Rex o pojemności 1 litra i z zamknięciem TwistCap OSO 34 nie muszą wprowadzać żadnych zmian w posiadanych liniach napełniających.

aktualizacja (RP) 27.10.2014

Enterprise Logistics: Zdalne sterowanie temperaturą to przyszłoś

– Za najistotniejsze dla operatora logistycznego oraz jego zleceniodawcy z branży spożywczej, rozwiązania techniczne stosowane w nowoczesnych samochodach ciężarowych, uważam obecne systemy telematyczne oraz systemy zdalnego zarządzania temperaturą przewozu.

Wprawdzie zdalne zarządzanie temperaturą zawiera się w pojęciu telematyki, jednak rozróżnienia tego użyłem celowo dla podkreślenia wagi tego drugiego rozwiązania – wskazuje Jerzy Gębski, Trucking, PR Manager w firmie Enterprise Logistics; Doktorant w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Ponadto w praktyce Enterprise Logistics rozwiązania telematyczne samochodu i naczepy chłodniczej funkcjonują równolegle i wzajemnie się uzupełniają.

– Dzięki zastosowaniu systemu telematyki dla floty pojazdów (ciągników) uzyskujemy poprawę efektywności pracy kierowców i spedytorów. Jest to osiągane poprzez zestandaryzowanie formuł komunikacji, która odbywa się za pośrednictwem systemu telematyki. Z kolei sprzężenie systemu telematycznego z funkcjonującym w Enterprise Logistics systemem klasy ERP umożliwia zautomatyzowanie procesu realizacji usługi na całej linii: zaczynając od wprowadzenia zlecenia transportowego lub spedycyjnego przez spedytora do systemu ERP, poprzez przekazanie (bezpośrednio z poziomu konsoli systemu ERP) dyspozycji systemem telematycznym do kierowcy, kończąc na uzyskaniu odpowiedzi i wyników z systemu telematycznego od strony wykonawczej z powrotem do systemu ERP oraz przekazaniu wyników do analizy stosownym działom (odpowiednio: spedycji, transportu, rozliczeń).

Przynosi to wydatne korzyści klientom, którzy zyskują szybszą odpowiedź i są na bieżąco informowani o pozycji pojazdu, a także o stanie przesyłki przewożonej w temperaturze kontrolowanej (to za sprawą aktualizowanych na bieżąco informacji z systemu zdalnego zarządzania temperaturą przewozu). Dzięki temu, że spedytor posiada bieżący dostęp do wszystkich danych, również tych dotyczących dostępnych czasów jazdy i pracy kierowcy, możliwe jest wręcz natychmiastowe zaproponowanie klientowi różnych wariantów modyfikacji wykonania zlecenia gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Wymienione funkcjonalności, jak i szereg innych, dają najlepsze efekty wówczas, gdy zintegrujemy je w ramach solidnie opracowanego systemu klasy TMS/ERP. Uzyskujemy wówczas niemal nieograniczone możliwości obróbki danych, a także ich analizowania i raportowania, włącznie z możliwością udostępniania wybranych danych klientom – rozwija charakterystykę systemu nasz rozmówca.

aktualizacja (RP) 27.10.2014

Rosja: Danone inwestuje 6 mln €

Inwestycja dotyczy uzdatniania i oczyszczania wody w Lipieckim Mołocznym Kombinacie. Partnerem projektu była firma Enviro-Chemie, która wykonała podobny projekt w Kemerowie w 2013 również dla Grupy Danone. Lipiecki Mleczny Kombinat to jeden ze strategicznych zakładów Grupy Danone w Rosji. Wytwarza 140 tys. ton (mleka i twarogów) rocznie.

Grupę Danone w Rosji tworzy 25 zakładów w Rosji i krajach CIS (dawne republiki radzieckie wv Azji)/ Do najważniejszych należą LLC Danone Industriya, OJSC Petmol (Sankt Petersburg), OJSC MIlko (Krasnojarsk), OJSC Samaralakto i OJSC Lipieck Mołoko.

Grupa Danone posiada 21% rynku rosyjskiego wolumenowo i 25% wartościowo.

aktualizacja (RP) 20.10.2014

Konsument kieruje się ceną i marką

– Sery twarogowe to jedna z najchętniej kupowanych kategorii serów w naszym kraju. Polski konsument preferuje klasyczne smaki najbardziej znanych rodzajów serów, najczęściej czyste bez dodatków, o smaku śmietankowym ewentualnie ziołowym – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Konsument często kieruje się ceną, ale – co nas cieszy – także marką.

Chociaż jest to rynek zdecydowanie rozdrobniony, na którym funkcjonuje wielu graczy z niezwykle zróżnicowaną ofertą asortymentową, sztandarowym produktem Hochland w tej kategorii był i jest serek Almette, goszczący na polskich stołach od 1998 roku.

– W Polsce konsument jest konserwatywny w wyborze, ale innowacje w marketingu są koniecznością, konsument poszukuje nowych rozwiązań produktowych, jest są coraz bardziej wygodny, stosując serki czy kremy do smarowania pieczywa zastępuje najczęściej masło lub margarynę. W ten sposób kanapka bez dodatkowych składników jest praktycznie gotowa do spożycia. Dobry smak to chyba jeden z najważniejszych powodów, dla którego Polacy sięgają po określony produkt. Pozytywne wrażenia smakowe na długo pozostają w pamięci, przywołując ulubiony smakołyk przy każdej okazji. Smak produktu jest jedną z jego najważniejszych cech, świadczących zarówno o jakości, jak i rozpoznawalności marki.

Almette wyróżnia przede wszystkim nadzwyczajna lekkość i naturalna świeżość. Powstaje z najwyższej jakości starannie dobranych składników, dzięki czemu każde spotkanie z Almette to prawdziwa przyjemność dla podniebienia – mówi nasz rozmówca.

aktualizacja (RP) 20.10.2014

Copa-Cogeca zaapelowała o ukierunkowane środki w celu złagodzeni

Podczas posiedzenia wysokiego szczebla z udziałem prezydencji włoskiej Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła działania UE mające na celu złagodzenie presji, pod jaką znajdują się europejscy producenci warzyw, owoców i produktów mlecznych w wyniku rosyjskiego embarga na produkty rolne o wartości 11 mld EUR. Podkreśliła jednak, że należy wdrożyć dalsze ukierunkowane środki obejmujące m. in. europejski sektor wieprzowiny, aby zapobiec całkowitemu załamaniu się sektora rolnego.

Temat ten omówili dziś w Luksemburgu unijni ministrowie rolnictwa. Albert Jan Maat, przewodniczący Copa, wypowiedział się w Luksemburgu w imieniu Copa-Cogeca. Ostrzegł, że rolnicy nie są przyczyną aktualnego kryzysu, a mimo to jako jedyni za niego płacą. Wynikł on z polityki międzynarodowej. Dlatego też odpowiedzialności nie mogą ponosić jedynie europejscy rolnicy i spółdzielnia rolnicze. Niezbędne są dodatkowe fundusze spoza budżetu wspólnej polityki rolnej (WPR).

Dodał, że w niektórych przypadkach ceny spadły o ponad 50%, co pokazuje, że należy w większym stopniu wykorzystać narzędzia zarządzania kryzysowego w obliczu poważnych zakłóceń na rynku. Należy zastosować art. 222 WPR, co pozwoli organizacjom producentów, takim jak spółdzielnie, na szybką reakcję. Trzeba przede wszystkim wspierać kampanie promujące eksport w celu stymulacji popytu i znalezienia nowych rynków zbytu dla naszych produktów. Należy ograniczyć biurokrację i bariery pozataryfowe.

Następnie p. Maat zwrócił uwagę na sektor mleka, w którym – z powodu braku stabilności na unijnym rynku mleka – nabywcy odkładają na jak najpóźniej decyzję o zakupie. Wyraził swoje rozczarowanie tym, że Komisja nagle postanowiła z końcem września zawiesić tymczasowe dopłaty do prywatnego przechowywania sera. Państwa, które bardzo ucierpiały w wyniku embarga powinny nadal mieć tę możliwość. W związku z trudną sytuacją potrzeba także elastyczności na szczeblu krajowym, aby umożliwić odzyskanie opłaty za przekroczenie kwot uiszczonej przez tych, którzy najbardziej ucierpieli. Pojawia się także zagrożenie, że niska cena referencyjna za mleko w UE pociągnie ceny mleka w dół, zdecydowanie poniżej kosztów produkcji. Na zakończenie p. Maat powiedział, że należy zatem jak najszybciej zaktualizować cenę interwencyjną mleka, aby uwzględnić rosnące koszty produkcji.

aktualizacja (RP) 20.10.2014

Müller apeluje o powstrzymanie się od blokowania mleczarni

Müller UK & Ireland Group będący jednym z głównych przetwórców w Wielkiej Brytanii poprosił protestujących dostawców mleka, blokujących wjazd do mleczarni o zatrzymanie się i przemyślenie swoich działań.

Müller argumentuje, że w tym trudnym okresie takie działania tylko poszerzają obszar zniszczeń. Grupa Farmers for Action zagroziła bowiem serią blokad brytyjskich mleczarni, w tym tych posiadanych przez Müller UK & Ireland Group.

Ronald Kers, Dyrektor Generalny Müller UK & Ireland Group przypomniał, że farmerzy wyprodukowali w ostatnim roku o 10% więcej mleka i niestety nałożyło się to na spadki popytu.

Wspomniał także o trwającej bessie w cenach półproduktów, sięgającej 50% w 8 ostatnich miesiącach. – Musi to znaleźć odzwierciedlenie w cenach surowca, taka jest natura rynku mleczarskiego i większość dostawców to rozumie – dodał Dyrektor Generalny Müller UK & Ireland Group. Dyrektor Müllera zarzucił także protestującym, że skazują brytyjski sektor mleczarski na niższą atrakcyjność wobec możliwości inwestycji.

aktualizacja (RP) 20.10.2014

Ser Ramzes nagrodzony na targach Polagra-Food

Spółdzielnia Ryki (SM) otrzymała prestiżowy tytuł Polski Producent Żywności 2014 za ser wędzony Ramzes. Nagroda została przyznana podczas największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów spożywczych Polagra-Food.

Polski Producent Żywności to prestiżowy i znaczący tytuł w branży spożywczej. Nagroda przyznawana jest najlepszym polskim firmom oraz ich produktom. Spółdzielnia Mleczarska otrzymała tytuł z rąk Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Międzynarodowe Poznańskie Targi Polagra-Food uznawane są za jedno z najważniejszych wydarzeń w branży spożywczej. Impreza ta jest szansą do zapoznania się z kompleksową ofertą różnych polskich oraz zagranicznych producentów, do nawiązania kontaktów z partnerami biznesowymi, czy do otwarcia nowych kierunków eksportowych. Targom towarzyszą również liczne konferencje, szkolenia oraz panele dyskusyjne. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.

aktualizacja (RP) 20.10.2014

Rosja: Sery coraz częściej w bagażu podróżnych jadących do Rosji

Jak podaje Rosselkhoznadzor liczba podróżnych z Ukrainy przewożących duże ilości nabiału przez granicę rośnie. Podczas weekendu 27-28.09. rosyjscy urzędnicy zatrzymali podróżnych przewożących 546 kg mięsa i serów.

Tylko w piątek 26.09. na dworcu w Biełgorodzie zatrzymano podróżnych pociągu wiozących 150 kg serów. Podróżnych z 392 kg towarów zawrócono. Rosyjskie służby przytaczają przykład innego turysty z Ukrainy, który próbował wwieźć 40 kg serów przez punkt graniczny Nechotiejewka.

Również na międzynarodowej trasie koło Szebekina zatrzymano ostatnio siedem transportów z mięsem i produktami mleczarskimi. Transporty te zostały zutylizowane decyzją inspektorów.

aktualizacja (RP) 13.10.2014

List Dariusza Sapińskiego do Ministra Spraw Zagranicznych

Dariusz Sapiński wystosował list otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny dot. wsparcia przez placówki dyplomatyczne wysiłków poszukiwania nowych rynków zbytu dla branży mleczarskiej w warunkach embarga. Oto treść listu:

Szanowny Panie Ministrze,

Polska należy do największych producentów i eksporterów produktów mleczarskich w Unii Europejskiej, a polski przemysł mleczarski – do najnowocześniejszych na świecie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najwyższych standardów jakościowych w całym łańcuchu produkcji mleka i produktów mlecznych, które zyskują uznanie konsumentów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

Grupa Mlekovita, którą kieruję, od lat jest Liderem Polskiego Mleczarstwa*, największą grupą mleczarską w kraju i największym eksporterem przemysłu mleczarskiego. Takie firmy jak Mlekovita promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, przyciągają inwestorów oraz budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

Za swoją działalność biznesową, która jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi, Mlekovita została w tym roku uhonorowana tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. To i inne podobne mu wyróżnienia są dowodem uznania dla aktywności firmy, podnoszą jej prestiż na arenie międzynarodowej, ale nie są wystarczającym wsparciem we wchodzeniu na nowe rynki czy też w utrzymaniu dotychczasowej obecności firmy i jej produktów na rynkach zagranicznych.

Wszystko to wiąże się z dużymi kosztami oraz wymaga od nas wiele aktywności i kreatywności. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pomoc w uaktywnieniu działalności polskich placówek dyplomatycznych na świecie w celu wsparcia obecności zagranicznej oraz ułatwieniu wejścia na nowe rynki zbytu.

Proszę o pilną pisemną odpowiedź w powyższych kwestiach i skierowanie jej na adres siedziby Prezesa Zarządu Grupy Mlekovita Dariusza Sapińskiego, tj.: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl.

aktualizacja (RP) 13.10.2014

Włochy: Grana Padano i Parmiggiani Reggiano tracą przez sankcje

Włochy: Grana Padano i Parmigianina Reggiano tracą przez sankcje

Spadek cen na najmodniejsze i najbardziej popularne włoskie sery jest poważnym problemem dla konsorcjum produkującego te sery w regionie Emilia-Romania. Konsumpcja we Włoszech nie ma szans na wzrost, a eksport do Rosji był bardzo rentowny. Wyjściem z kłopotów ma być przekonanie Rosjan o tym, że skoro sery te nie zawierają laktozy – to powinny być traktowane jako żywność dla osób cierpiących na nietolerancję tego dwucukru. Jest o co walczyć, gdyż w grę wchodzi ok. 13 mln euro. W rzeczywistości koszty sankcji są wyższe, bo doprowadziły do spadku cen, a dochody rolników już spadły o 36 mln euro.

aktualizacja (RP) 01.10.2014

Apel Rady Ekspertów Mleczarstwa w zakresie zmiany opakowań

Szanowny Panie Ministrze,

mając na uwadze Pana przychylność dla rozwoju polskiego mleczarstwa, w imieniu Rady Ekspertów Mleczarstwa zwracam się do Pana z prośbą o wsparcie w przesunięciu terminu realizacji Rozporządzenia 1169/2011 w zakresie zmiany oznakowania produktów i związanej z tym obowiązkowej wymiany opakowań produktów mleczarskich na bardziej sprzyjający późniejszy okres. Termin realizacji ww. rozporządzenia upływa 14.12.2014 r. – polskie mleczarstwo potrzebowałoby wydłużenia tego terminu na okres 2 lat.

Obecnie polskie mleczarstwo znajduje się w trudnej sytuacji i ponosi wysokie koszty związane z gorączkowym poszukiwaniem nowych rynków zbytu, które stało się koniecznością wskutek rosyjskiego embarga. Nowe rynki zbytu wiążą się z dostosowaniem do wymagań nowych odbiorców, przede wszystkim w zakresie zmiany opakowań, oraz z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tym związanych. Procedury zmiany i tworzenia nowych opakowań są bardzo pracochłonne i mleczarnie nie są w stanie nadążyć z realizacją wymagań nowych odbiorców, także sieci handlowych oczekujących nowych wzorów opakowań.

Obecnie w magazynach zalegają nam opakowania, których zapewne już nigdy nie sprzedamy, bo nawet po hipotetycznym zniesieniu restrykcji, zwyczajnie stracą swoją aktualność.

Mając na uwadze aspekty ekonomiczne przy cenowej zapaści na rynku artykułów mleczarskich, to kolejny powód, aby przesunąć w czasie wymaganą w/w rozporządzeniem 1169/2011 zmianę opakowań.

Jak zauważył Pan w bieżącym roku w swoim wystąpieniu w Augustowie: „mleczarstwo jest silną branżą i da sobie radę”. Musi jednak mieć chociaż cień szansy, aby móc przetrwać. Nie może także wydać teraz reszty jeszcze posiadanych środków na zmiany opakowań, rezygnując z realizacji niezbędnych inwestycji i modernizacji, bo to byłoby nieracjonalne i w niedalekiej przyszłości – po prostu zgubne.

Dlatego licząc na gospodarskie oko Pana Ministra i racjonalne podejście do arcytrudnej sytuacji ze strony pozostałych członków Rządu, oczekujemy na przychylne potraktowanie naszej prośby i wydanie stosownych decyzji. Proszę o pilną pisemną odpowiedź w powyższych kwestiach i skierowanie jej na adres siedziby Przewodniczącego Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusza Sapińskiego, tj.:

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
e-mail:
sekretariat@mlekovita.com.pl.

Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa
Dariusz Sapiński

aktualizacja (RP) 23.09.2014

Czysta etykieta nie może być zabiegiem tylko marketingowym

– Czysta etykieta to nowy kierunek, który rozwinął się w ciągu ostatnich lat na rynku europejskim, a wcześniej na rynku amerykańskim – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Źródłem zjawiska określanego jako czyszczenie etykiet, były przeprowadzone na brytyjskim uniwersytecie w Southampton badania dotyczące wpływu mieszanki kilku barwników pochodzenia syntetycznego oraz benzoesanu sodu na nadaktywność u dzieci.

W obecnych czasach ogromną popularnością cieszą się środki spożywcze zwane naturalnymi. Podążanie za trendem czystej etykiety jest pozytywnym zabiegiem pod warunkiem, że faktycznie jest przejawem czystych intencji, a nie zabiegiem marketingowym i o ile faktycznie zostaną dokonane zmiany w składzie produktów – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz.

– Pod marką Almette rozpoczęliśmy małą rewolucję, promując „czysty” wizerunek marki. Kolejny raz Hochland podjął wyzwanie kreowania innowacyjnych segmentów rynkowych. Almette – zaprasza do strefy wolnej od zagęstników, barwników i konserwantów już od paru lat. W wyniku prac optymalizujących receptury kultowy produkt firmy Hochland – ser Almette – stał się jeszcze lepszy! Konsument Almette nie musi wiedzieć co to są zagęstniki, barwniki i konserwanty, gdyż w Almette ich po prostu nie ma.

Te racjonalne argumenty podkreślają wyróżnialność marki Almette! Nowe opakowania dostępne są na rynku od 2012 roku. Wartościami marki Almette od zawsze były i są lekkość i delikatność, naturalność, wysoka jakość sera, przyjemność z jedzenia oraz bliskość dzielenia się z innymi – wylicza Jacek Wyrzykiewicz.

– Almette to także bardzo silna marka na poziomie emocjonalnym i komunikacyjnym, istnieje na polskim rynku od 1995 roku, jest niekwestionowanym liderem kategorii puszystych serów kremowych twarogowych. Portfolio Almette obejmuje sporo wariantów smakowych, między innymi: śmietanka, zioła, jogurt, chrzan, szczypiorek i cebula, ogórek i zioła, czosnek niedźwiedzi, bazylia. Ostatnio grupa serów Almette została wzbogacona o nowy smak – Almette z kolorowym pieprzem!, która odpowiada na oczekiwania konsumentów, łączy puszysty ser Almette z wyjątkową kompozycją kolorowego pieprzu, co daje idealny, wyrafinowany, ale jednocześnie „swojski” i znany smak! Nowa Almette z kolorowym pieprzem jest zgodna z aktualnymi trendami, „czysta” receptura nie posiada zagęstników, barwników i konserwantów.

– Jednocześnie do tradycyjnych smaków dołączyła nowa linia owocowa Almette Fruit – dodaje nasz rozmówca. – Seria Almette fruit składa się z trzech smaków, które inspirują – idąc w parze: gruszka-jabłko, wiśnia-żurawina oraz jagoda-malina. Odpowiednio dobrane kompozycje smaków tworzą oryginalne i aromatyczne pary.

aktualizacja (RP) 18.09.2014

Embargo przełoży się na spadki cen w Europie

– Wprowadzenie embarga przez Rosję jest działaniem, które w krótkiej perspektywie niewątpliwie negatywnie wpłynie na polską branżę mleczarską – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Handel Agnieszka Godzisz, Specjalista ds. Eksportu w firmie Contractus

– Kumulacja krajowej, holenderskiej czy niemieckiej produkcji serów podpuszczkowych, bo one są głównym produktem eksportowym do Rosji, będzie powodowała dalsze obniżki cen w Europie. Wolumen sprzedaży polskich serów podpuszczkowych do Rosji w okresie I-V 2014 to prawie 10 tysięcy ton. Producenci będą zmuszeni do zagospodarowania serów w inny sposób – podkreśla nasza rozmówczyni.

– Możemy spodziewać się promocji serów na rodzimym rynku. Obniżanie cen produktów finalnych wymuszą obniżki cen mleka w skupie. Czyli w efekcie końcowym najsilniej mogą odczuć rosyjskie embargo producenci mleka – wskazuje Agnieszka Godzisz.

– Tempo i skala tych zmian zależy od kumulacji produkcji mleczarskiej, a także od tempa dywersyfikacji kierunków sprzedaży. Paradoksalnie w obliczu embarga wypracowywane są inne kierunki sprzedaży, które w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do poprawy kondycji mleczarskiego eksportu. Aby zmienić kierunki sprzedaży podejmowane są rozmowy z nowymi kontrahentami. W celu ułatwienia zawierania transakcji organizowane są wyjazdy do potencjalnych odbiorców – podsumowuje Agnieszka Godzisz, Specjalista ds. Eksportu w firmie Contractus.

aktualizacja (RP) 18.09.2014

Radomsko (OSM): Hej! śmietanka UHT

Hej! śmietanka UHT 12%, 18%, 30% to rodzina produktów wysokiej jakości, o wyśmienitym smaku, skierowanych do wymagającego odbiorcy.

Hej! śmietanka UHT o zawartości 12% tłuszczu jest dedykowana odbiorcy, który ceni sobie niską kaloryczność. Klient oczekujący wyższej zawartości tłuszczu ma do dyspozycji Hej! śmietankę UHT mającą 18% tłuszczu.

Obie te śmietanki mogą być wykorzystywane zarówno do potraw przygotowywanych na zimno (np. sałatki) jak i na ciepło, gdyż śmietanki doskonale sprawdzają się w gorących potrawach, wyśmienicie je zabielając i zagęszczając.

Trzecią śmietanką jaką przedstawia Radomsko (OSM) jest Hej! śmietanka UHT o zawartości tłuszczu 30 %. Znajduje ona swoje zastosowanie głównie do sporządzania deserów, słodkich dań lub wypieków ciast. Hej! śmietanki zapakowane są w wygodne i praktyczne w użyciu kartoniki z zakrętką, o pojemności 250 ml.

Bardzo atrakcyjne opakowanie oraz znana i uznana marka Hej! sprawiają, że produkt zdecydowanie wyróżnia się spośród produktów konkurencyjnych w kategorii.

aktualizacja (RP) 12.09.2014

Środki wsparcia dla sektora mleczarskiego

W następstwie wprowadzenia przez Federację Rosyjską z dniem 7 sierpnia 2014 r. na okres jednego roku zakazu importu z UE produktów mlecznych, Komisja Europejska, w celu stabilizacji sytuacji rynkowej oraz przeciwdziałania wystąpieniu zakłóceń na rynku spowodowanych znaczącym spadkiem cen, uruchomiła środki wsparcia dla sektora mleczarskiego.

Środki te wdrożone zostały w ramach pakietu 4 rozporządzeń Komisji Europejskiej, które:

- wprowadzają prywatne przechowywanie masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz ustalają z góry stawki dopłat,

Masło , okres przechowywania 90-210 dni
- koszty stałe 18,93 EUR/t
- 0,28 EUR za t/dzień

OMP, okres przechowywania 90-210 dni
- koszty stałe 8,86 EUR/t
- 0,16 EUR za t/dzień

- ustanawiają tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku do dnia 31 grudnia 2014 r.,

- wprowadzają tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalają z góry stawkę dopłat. Sery okres przechowywania 60-210 dni
- koszty stałe 15,57 EUR/t
-0,40 EUR t/dzień

Treść rozporządzeń:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.265.01.0015.01.POL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.265.01.0018.01.POL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.265.01.0021.01.POL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.265.01.0022.01.POL

aktualizacja (RP) 08.09.2014

Wybierając benefit żywieniowy konsumenci płacą więcej

– Rynek produktów funkcjonalnych stanowi dość duży i znaczący segment rynku świeżych produktów mlecznych, np.: w nowoczesnych kanałach dystrybucji jest on o 30% większy od segmentu pitnych jogurtów smakowych, dwa razy większy od segmentu deserów i tylko nieznacznie mniejszy od segmentu produktów dla dzieci czy jogurtów naturalnych (wg wartości sprzedaży, dane Danone za Nielsen, dane skumulowane luty-maj 2014: w segment produktów funkcjonalnych wchodzą: Actimel, Danacol, Activia, Jogobella l. casei, Benecol, Magda Probiotic).

Produkty takie są wybierane przez osoby, które mają dużą świadomość tego jaki wpływ, na własne zdrowie i swojej rodziny, ma to co jedzą. Stąd wybierając jogurty oferujące dodatkowy benefit żywieniowy, są w stanie zapłacić za nie więcej niż za produkty standardowe – mówi Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju w Danone Polska.

– Produkty funkcjonalne to nie tylko szczególna troska o zdrowie, ale też znakomity smak i różnorodny format, oczekiwany przez wymagających konsumentów. Stąd każdego roku pojawiają się na rynku nowe propozycje odpowiadające różnym momentom konsumpcji (np.: rozszerzenie portfolio Activii o produkty śniadaniowe takie jak Activia Owsianka i Activia Pełne Ziarno), grupom wiekowym (np.: Actimel w butelkach z wizerunkami bajkowych postaci dla dzieci, ale też bardzo popularna wśród seniorów Activia Naturalna), jak i sezonowym gustom kulinarnym (np.: letnie smaki Activii w butelce dla młodych osób ceniących wygodę) – dodaje Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju w Danone Polska.

aktualizacja (RP) 08.09.2014

Indie: Amul zacznie sprzedawać nabiał do Rosji

Jedna z czołowych firm mleczarskich Azji, hinduski Amul zacznie zaopatrywać rosyjski rynek.

Rupinder Sodhi, Dyrektor w Amul podał informację o rozmowach z rosyjską firmą Galaktika, która specjalizuje się w produkcji i przetwórstwie mleka.

Galaktika należy do największych firm mleczarskich w Rosji. Produkuje wyroby pod znanymi w Rosji markami Bolszaja Krużka, Milk TIme, Tom i Jerry, Sudarynia.

Posiada zakłady w Gatchina (region St Petersburga), Galaktika Wiatka w Falenki (region Kirowski) oraz farmy mleczne w Torosowo i Orlińskoje.

Firma jest strategicznym partnerem Valio w zachodniej i północnej Rosji.

aktualizacja (RP) 08.09.2014

Organizacje mleczarskie wspólnie przeciwko działaniom sieci hand

Polska Izba Mleka informuje, że pismo o takiej treści zostało skierowane do kierownictw sieci handlowych oraz do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego:

Organizacje branżowe zrzeszające rolników, producentów i przetwórców mleka z wielkim zaniepokojeniem obserwują politykę kreowania i ustalania cen wyrobów mleczarskich, jakie stosują sieci handlowe w zakupie do sklepów „Biedronka”, LIDL, Kaufland, w stosunku do swoich partnerów - dostawców na terenie naszego kraju, po wprowadzeniu rosyjskiego embarga.”

„Złożone przez Państwa propozycje bezwzględnego zredukowania cen produktów dostarczanych przez producentów do tych sieci obniża rentowność w zakładach produkcyjnych do poziomu poniżej kosztów wytworzenia produktu. Zważywszy na fakt, iż kolejna propozycja obniżki złożona została w obliczu politycznych decyzji Rosji o zamknięciu rynku, Państwa propozycje traktować należy, jako propozycję bezwzględnego wpisywania się w politykę destabilizacji polskiego i unijnego rynku mleka.

W sytuacji, kiedy tak wiele rządów i KE, w tym minister Marek Sawicki, zabiega o utrzymanie i stabilizację cen produktów, w tym mleka w skupie, Państwa działania odbieramy, jako próbę destabilizacji polskiego rolnictwa.

Prowadzona przez Państwa polityka w znaczący sposób przełoży się na obniżkę cen w rynku produktowym wyrobów mlecznych w całym kraju, a w końcowym efekcie znacznym spadkiem cen surowca, co z kolei spotka się z ogromnym niezadowoleniem ze strony tysięcy producentów mleka.

Przy tak dużych kwotach kar za nadprodukcję poziom opłacalności produkcji mleka spada poniżej progu rentowności.

Wzywamy o prowadzenie przyjaznej, przewidywalnej i partnerskiej współpracy z dostawcami w polityce ustalania cen zakupu produktów oraz stabilizowania rynku produktów rolnych i rynku mleka w trudnym okresie dla całej Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

1. Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
2. Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka
4. Waldemar Broś Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich”

aktualizacja (RP) 08.09.2014

Turcja gotowa do przedstawienia listy zakładów spełniających nor

Turcja i Federacja Rosyjska prowadzą rozmowy związane z udostępnieniem listy zakładów upoważnionych do eksportu nabiału na rynek rosyjski.

Tureckie służby sanitarne mają zagwarantować pełną zgodność norm rosyjskich z tureckimi. Rozmowy w tej sprawie pomiędzy Rosselkhoznadzor i tureckim ministerstwem rolnictwa trwają od 13 sierpnia.

Negocjacje między Turkami i Rosjanami dotyczą znaczącego rozszerzenia listy zakładów upoważnionych do eksportu.

Najwięcej na liście znajduje się zakładów mleczarskich, bo aż 29. Oprócz nich jest tam 20 zakładów rybnych, 23 jajczarskie, 16 zakładów drobiarskich i 13 zakładów mięsnych.

Wasilij Ławrowskij, przedstawiciel strony rosyjskiej i szef Departamentu Kontroli Rosselkhoznadzor położył nacisk na wagę jakości produktów z tych zakładów jako warunek współpracy. Do Moskwy polecą specjaliści z Turcji, aby bliżej poznać wymagania kontroli rosyjskiej. Konsultacje będą kontynuowane.

aktualizacja (RP) 08.09.2014

Działania Komisji Europejskiej nie są wystarczające

Copa-Cogeca uznała, że działania Komisji Europejskiej, mające na celu wprowadzenie środków łagodzących presję na unijny sektor mleka w związku z rosyjskim embargiem na import produktów rolnych, podążają w odpowiednim kierunku, ale potrzeba dalszych instrumentów.

Komisja poinformowała, że uruchomi dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i niektórych serów. Pozwoli to na złagodzenie wpływu rosyjskich restrykcji dot. importu unijnych produktów mlecznych z UE oraz ograniczy negatywne konsekwencje dla rynku wewnętrznego. KE potwierdziła również, że przedłuży do końca roku okres obowiązywania interwencji publicznej w przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział: –Jesteśmy zadowoleni z szybkich działań Komisji na rzecz pomocy dla sektora mleka w obliczu embarga na import. Należy zagwarantować stabilizację rynków. Jednak te działania nie wystarczą. W niektórych przypadkach ceny mleka spadły aż o 30%. Potrzeba dalszych działań.

Musimy także dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć nowe rynki zbytu dla naszych produktów oraz przyspieszyć kampanie promocyjne w celu pobudzenia popytu.

Copa-Cogeca zaapelowała o wsparcie ze strony UE na rzecz przywrócenia równowagi na rynku oraz o bezpośrednią pomoc dla rolników i spółdzielni rolniczych w konkretnych sektorach i regionach, które najbardziej ucierpiały w wyniku embarga.

aktualizacja (RP) 04.09.2014

wsparcie dla producentów masła, serów, OMP

Jak podaje w swoim serwisie tvpparlament.pl – „Wsparcie dla unijnych producentów masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych rodzajów serów, zapowiedziała w czwartek Komisja Europejska, aby złagodzić skutki wprowadzonego przez Rosję embarga na produkty rolno-spożywcze z UE. Wartość planowanego wsparcia nie jest jeszcze znana. Nieoficjalne szacunki mówią o kwocie od 10 do 20 mln euro".

„Unijne środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku przez okres od trzech do siedmiu miesięcy. – Biorąc pod uwagę wartość eksportu niektórych serów do Rosji (w 2013 r. był to 1 mld euro), Komisja chce rozszerzyć te działania także na producentów serów" – cytuje stacja za Komisją.

„Akty prawne mają być gotowe w przyszłym tygodniu."

„W ubiegłym roku Unia Europejska wyeksportowała do Rosji ponad 500 tys. ton produktów mlecznych w tym serów, masła czy mleka w proszku. – Z informacji przekazanych nam przez państwa członkowskie wynika, że w niektórych krajach w sektorze mlecznym już zaczyna być widać wpływ embarga – powiedział w środę rzecznik komisji ds. rolnictwa Roger Waite" - podaje tvpparlament.pl

aktualizacja (RP) 04.09.2014

PILNE!

Informacja z dnia 4 września 2014

Komisja Europejska oceniała sytuację na rynku mleka po wprowadzeniu rosyjskiego embarga.

Zdaniem Komisji Europejskiej, na skutek wprowadzenia rosyjskiego embarga, produktami mleczarskimi najbardziej nim dotkniętymi są sery (257 000 ton lub 33% unijnego eksportu sera) i masło (37 000 ton lub 28% całkowitego eksportu masła w UE). Jest to około 1,5% całkowitej produkcji w ekwiwalencie mleka w UE i ok. 9% całkowitego udziału w eksporcie produktów mleczarskich z UE.

W chwili obecnej embargo najbardziej dotyka producentów sera, szczególnie dotyczy to krajów nadbałtyckich. Rosja jest niemal wyłącznym importerem sera z Finlandii i krajów bałtyckich (ok. 90 % eksportu sera z tych krajów trafiało na rynek rosyjski) .

Komisja Europejska ocenia, że każde z tych państw około lub ponad 1/5 swojej produkcji sera lokowało na rosyjskim rynku (np około 35 000 ton w odniesieniu zarówno do Finlandii i Litwy).

Wywóz sera do Rosji stanowił również wysoki udział w eksporcie niektórych państwach członkowskich - 42% dla Holandii (co odpowiada 8% produkcji krajowej), 38% dla Niemiec (co odpowiada około 2% produkcji krajowej) oraz 43% dla Polski (odpowiadające mniej niż 4% produkcji krajowej).

Podobne sytuacja wygląda w maśle. Blisko połowę masła wywożonego do Rosji pochodziło z Finlandii (17 000 ton, obejmujące 95% eksportu masła z Finlandii). Po wprowadzeniu embarga Rosja pinformowała, że szuka alternatywnych dostawców produktów mlecznych. Presja na ceny produktów mlecznych pojawiła się na początku 2014 roku ze względu na zwiększoną podaż zarówno w Unii, jak iw głównych regionów produkcji mleka na świecie.

Od czasu wprowadzenia zakazu, zauważono zwiększoną presję na obniżanie cen. W UE, w czasie pierwszych dwóch tygodni średnie ceny podstawowych towarów spadły - 0,1% ser Gouda , - 0,8% Cheddar, - 2% masło, - 7,7% serwatka w proszku, - 9,2% pełne mleka w proszku, - 10,3% odtłuszczone mleko w proszku.

Mimo, że średnie europejskie ceny pozostają znacznie powyżej poziomu interwencji, to jednak na poziomie państw członkowskich, sytuacja jest zmienna: te państwa członkowskie, które są głównymi dostawcami do Rosji mogą odnotowywać większe spadki cen, zwiększając presję na ceny europejskie. Produkty mleczne produkowane na rynek rosyjski muszą wejść na rynek wewnętrzny UE wywołując dodatkową presję na ceny europejskie. Oprócz tego bezpośredniego wpływu na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym poszukiwaniu alternatywnych rynków zbytu, określone ilości mleka, które zostałyby użyte do produkcji sera muszą być kierowane na produkcję masła i mleka w proszku wywołując wzrost ryzyka zaburzenia równowagi na tych rynkach.

Planowane działania:

Komisja Europejska doceniając zdolność sektora mlecznego do poradzenia sobie z zaistniałą sytuacją za pomocą własnych środków, zdaje sobie sprawę, że nie można oczekiwać od firm, aby same natychmiast poradziły sobie z bezpośrednimi i pośrednimi konsekwencjami rosyjskiego embarga. Dlatego, zdaniem KE, dodatkowe wsparcie publiczne jest niezbędne do zniwelowania skutków kryzysu.

W pierwszym etapie zostanie natychmiast uruchomiony mechanizm prywatnego przechowywania masła i OMP, do końca roku, aby dać sektorowi znalezienie alternatywy do rynku rosyjskiego.

Podobnie do końca roku będzie funkcjonował mechanizm prywatnego przechowywania tych gatunków sera, które dotknęło embargo rosyjski.

Ponadto KE wydłuża do końca roku okres trwania interwencji na rynku mleka, który normalnie kończył się w końcu września.

Na koniec KE będzie ścisłe monitorować rynek, zwłaszcza poprzez obserwatorium rynku mleka. Jednocześnie Komisja informuję, że w sytuacji pogłębiania się tego kryzysu nie wyklucza innych działań.

Na podstawie informacji z KE opracowała Polska Izba Mleka

aktualizacja (RP) 05.09.2014

Embargo: Ostatnie lata handlu z Rosją cechowały się niestabilnoś

– Oczywistym jest fakt, że embargo rosyjskie wpłynie niekorzystnie na sytuację w naszej branży – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka. – Kwestią dyskusyjną jest jedynie rozmiar strat.

Eksport przetworów mlecznych od kilku lat był swoistym wentylem dla naszego sektora w związku z utrzymującą się względnie stałą produkcją i popytem na rynku krajowym. Chociaż rynek rosyjski nie był naszym największym odbiorcą, to jednak szczególnie podmioty eksportujące niezwykle popularne na tamtejszym rynku sery mogą czuć się zagrożone – dodaje nasz rozmówca.

– Z drugiej jednak strony trzeba uczciwie zaznaczyć, że ostatnie lata w stosunkach handlowych z Rosją odznaczały się wyjątkową niestabilnością. Kwestia prelistingu, kontrole rosyjskie, nakładanie embarga na poszczególne zakłady dość wyraźnie pokazywały, że rynek rosyjski, choć chłonny, to jednak jest dość nieprzewidywalny – wskazuje Marcin Hydzik. – Ostatnia decyzja udowadniająca, że dla naszych partnerów po stronie rosyjskiej kwestie polityczne są zdecydowanie ważniejsze aniżeli opłacalne i stabilne relacje handlowe i gospodarcze, dość wyraźnie pokazała, że polscy przetwórcy powinni za wszelką cenę szukać dywersyfikacji swojego eksportu z istotnym uwzględnieniem kwestii stabilności politycznej w krajach docelowych – dodaje Prezes ZPPM

– Decyzja rosyjska, która przecież dotyka nie tylko Polskę, ale także kraje UE i innych wielkich graczy na rynku przetworów mleczarskich oznacza także zwiększoną konkurencję na rynku międzynarodowym, gdyż towary na rynek rosyjski muszą być sprzedane gdzie indziej. Mam tylko nadzieję, że wojna cenowa, która może być efektem ostatnich wydarzeń, nie spowoduje kolejnego kryzysu na rynku mleka, choć jest niemal pewne, że jakieś perturbacje z tym związane odczujemy – podsumowuje Marcin Hydzik Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka.

aktualizacja (RP) 02.09.2014

Apel Dariusza Sapińskiego o likwidację kwot i wprowadzenie rekom

Szanowny Panie Premierze,

w ciągu ostatnich siedmiu lat sprawowania przez Pana funkcji szefa rządu RP mieliśmy do czynienia z nienotowanym do tej pory rozwojem sektora rolno-spożywczego. Skok cywilizacyjno-technologiczny, związany z wejściem w struktury UE w połączeniu z trafnymi decyzjami Pana i ministrów Pańskiego rządu, wprowadził nas na wyżyny światowych rynków i giełd towarowych. To jest Pańskim niezaprzeczalnym i niekwestionowanym sukcesem. Dotyczy to szczególnie mleczarstwa, które w odróżnieniu od innych „tradycyjnie polskich” sektorów, z niedawnego kopciuszka stało się lokomotywą eksportową polskich przetworów.

Chciałbym jednak z całą mocą podkreślić, że żadna, najdoskonalsza nawet technika i technologia na nic by się zdała, gdybyśmy nie dysponowali surowcem o odpowiedniej jakości i w niezbędnej ilości. To właśnie w tym zakresie nastąpiły epokowe przeobrażenia, albowiem tradycyjny rolnik, który stał się farmerem, producentem hodowcą, wykorzystawszy najnowsze zdobycze światowej wiedzy, wsparte niebywałą pracowitością, stanowi dziś o poziomie życia na polskiej wsi.

Zamieszanie na rynkach europejskich i światowych spowodowane rosyjskim embargiem może ten polski fenomen zniszczyć, zaś bardzo wielu hodowców, entuzjastów i fanatyków swojej pracy, doprowadzić do ruiny. Obniżka cen artykułów mleczarskich nie pozwoli im na utrzymanie opłacalności produkcji, a w konsekwencji – utrzymania ciągłości finansowej ich gospodarstw – przedsiębiorstw. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, gdyż wszyscy oni przygotowywali się od kilku lat (bo taka jest najkrótsza perspektywa w hodowli) na uwolnienie rynku mleka w UE. O ich potencjale, gotowości i możliwościach dobitnie świadczy przekroczenie ostatnich kwot mlecznych.

Zapłacenie stosownych kar byłoby możliwe w normalnej sytuacji, ale w przypadku skumulowania ich z gwałtownym spadkiem cen mleka – już nie. Upadek tych gospodarstw uruchomiłby wówczas klasyczny efekt domina – upadek mleczarń, kolejną falę bezrobocia, zubożenie społeczeństwa, spadek znaczenia Polski w świecie. Wszak z mleka żyje dziś w Polsce kilka milionów obywateli.

Szanowny Panie Premierze, w imieniu Rady Ekspertów Mleczarstwa zwracam się do Pana z apelem i konkretnymi propozycjami zarazem.

Proponujemy:

1) likwidację egzekucji kar z tytułu przekroczenia kwot mlecznych, dzięki czemu dalibyśmy najlepszym producentom, liderom w branży, niezbędny oddech w tym niekorzystnym czasie i uratowalibyśmy wzorce do naśladowania, bez których nie sposób się obejść. Całej branży pozwoliłoby to zaś na spokojne przetrwanie okresu przejściowego;

2) rozważenie, jako rekompensaty za sankcje, wprowadzenia dopłaty do każdego wyprodukowanego litra mleka na poziomie nie niższym niż 10 groszy. Taki ruch pozwoliłby zahamować nieuchronny upadek hodowli, zlikwidować widmo niepewności i niepokoju na polskiej wsi. Tu nie da się, tak jak w mleczarni, okresowo zmniejszyć produkcji. Tutaj zmniejszenie oznacza likwidację części lub całego stada. Ewentualna odbudowa, gdy przyjdzie znów koniunktura, nie dość, że zajmie klika czy kilkanaście lat, będzie zawsze obciążona widmem klęski odstraszającym przed kolejnym ryzykowaniem całym swoim dorobkiem. To nie są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tutaj ryzykuje się bez ograniczeń przyszłością własną i rodziny, za którą się odpowiada. Zapobieżenie takiemu rozwojowi wypadków jest dziś celem nadrzędnym dla każdego, niezależnie od szczebla i resortu. Wszyscy musimy szukać rynków zbytu dla polskich produktów i pomocy w finansowaniu polskich producentów.

Dlatego, pokładając całkowicie ufność w skuteczność Pańskich działań, jestem przekonany, że wraz całym rządem powstrzyma Pan niebezpieczny rozwój wydarzeń i uratuje Pan branżę mleczarską przed upadkiem.

Proszę o pilną pisemną odpowiedź w powyższych kwestiach i skierowanie jej na adres siedziby Przewodniczącego Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusza Sapińskiego, tj.: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl.

aktualizacja (RP) 02.09.2014

Rosja uchyla embargo na wybrane produkty bezlaktozowe

Największym beneficjentem decyzji władz rosyjskich jest oczywiście Valio, dla której to firmy produkty bezlaktozowe to produkty niemal flagowe.

Dzięki temu zarówno mleko jak i śmietany, serki białe i cottage cheese mogą wyruszyć do Rosji.

Nie wiadomo czy inne produkty bezlaktozowe będą mogły również wjechać do Rosji.

aktualizacja (RP) 27.08.2014

Lidl przejmie Carrefour?

Private Label Manufacturers Association (PLMA) przytacza raport Planet Retail, którego autor wierzy, że Grupa Schwarz (właściciel sieci dyskontowej Lidl) do 2018 roku przejmie sieć Carrefour, co da jej pierwsze miejsce w rankingach na największego detalistę Europy Zachodniej.

Ten sam autor oblicza, że segment dyskontów w Europie Zachodniej będzie rósł rocznie o 4%, ale Lidl będzie rozwijał się szybciej o 5%.

Hipermarkety będą w analogicznym okresie rozwijać się w tempie poniżej 2%.

aktualizacja (RP) 27.08.2014

FrieslandCampina zawiesza produkcję serów kierowanych dotąd do R

Holenderski gigant mleczarska oblicza, że rosyjski bojkot dotknie wolumen 250 tys. ton serów dotychczas importowanych do Federacji Rosyjskiej z różnych krajów. Holendrzy odpowiadają za 50 tys. ton, z czego część mająca wartość 190 mln € pochodzi z FrieslandCampina.

Holendrzy przestawiają produkcję na mleko w proszku lub zawieszają produkcję. Holendrzy spodziewają się, ze nadwyżka produkcji kierowana dotąd do Rosji przyczyni się do spadku cen serów, mleka w proszku i masła.

Oddział FrieslandCampina w Rosji działa normalnie produkując napoje fermentowane. Zakład w Stupino działa na pełnych obrotach.

aktualizacja (RP) 27.08.2014

Odwołanie z rynku mleka smakowego z Niemiec

System wczesnego ostrzegania RASFF podał, że wycofywane z rynku jest mleko smakowe, w którym wykryto 3000 CFU/g szczepu Bacillus subtilis.

Produkt dystrybuowano w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii.

System RASFF nie podaje szczegółów tj. nazwa producenta.

aktualizacja (RP) 27.08.2014

Copa-Cogeca wyraża radość ze wsparcia, jakiego Komisja Europejsk

Copa-Cogeca wyraziła dzisiaj radość z działań podjętych przez komisarza ds. rolnictwa, Daciana Cioloşa, które mają na celu udzielenie wsparcia unijnemu sektorowi rolnemu w odpowiedzi na wstrzymanie importów produktów rolnych przez Rosję. Przewodniczący Copa Albert Jan Maat zaapelował do Komisji o szybkie wdrożenie środków zapobiegających dalszemu pogarszaniu się sytuacji rynkowej.

Albert Jan Maat ostrzegał: - Kryzys już niekorzystnie wpłynął na ceny produktów łatwo psujących się, takich jak owoce, warzywa czy świeży nabiał. W niektórych przypadkach ceny spadły nawet o 50%. Ceny produktów objętych zakazem importów również znajdują się pod poważną presją.

Dodał: - Dlatego też cieszymy się z inicjatywy, którą Komisja Europejska omówiła dzisiaj z państwami członkowskimi na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego. Tego właśnie się domagaliśmy. Udzielimy Komisji wsparcia poprzez przekazanie jej informacji rynkowych.

Copa-Cogeca nawołuje do wdrożenia nadzwyczajnych środków rynkowych, takich jak wycofanie produktów z rynku i przekazanie ich np. fundacjom charytatywnym, szybsze wypłacenie płatności bezpośrednich, przyśpieszenie kampanii promocyjnych, w celu pobudzenia popytu oraz przyśpieszenie negocjacji o wolnym handlu z krajami spoza UE, aby doprowadzić do otwarcia nowych rynków.

Zakaz importów wprowadzony przez Rosję wywrze poważne skutki dla sektora rolnego, które będą odczuwalne dłużej niż przez rok. Copa-Cogeca stara się oszacować wielkość strat.

Przewodniczący Cogeca Christian Pèes podkreślił: - Pierwsze przesłanki wskazują, że koszty mogą znacznie przekroczyć 400 mln € rezerwy kryzysowej WPR. Sytuacji tej nie zawinił sektor rolno-spożywczy, jednak to on najbardziej ucierpi. Instrumenty wsparcia nie powinny więc być finansowane wyłącznie z budżetu WPR, lecz również z innych funduszy. Ze względu na wagę kryzysu, ważną rolę odegra monitorowanie marż w łańcuchu żywnościowym, w celu ograniczenia spekulacji.

Komisja musi również zagwarantować skoordynowane wdrażanie środków w państwach członkowskich, a także upewnić się, że dodatkowe fundusze krajowe zostaną udostępnione, by stawić czoła temu kryzysowi.

aktualizacja (RP) 27.08.2014

Spomlek na targach w Hongkongu

Spomlek (SM), jako jedna z dwóch mleczarni z Polski, uczestniczył w targach rolno-spożywczych w Hongkongu. Stoisko z polskimi serami i produktami mleczarskimi w proszku odwiedziło wielu przedstawicieli firm i sieci handlowych z Chin oraz z innych państw tamtego regionu zainteresowanych produktami radzyńskiej spółdzielni.

Targi „Food Expo” to jedna z największych imprez wystawienniczych w Azji. Udział w nich wzięło 1100 wystawców z 20 krajów świata, m.in. Tajlandii, Indonezji, Włoch, Japonii, Korei, Meksyku, Filipin, USA, Australii. Wśród polskich firm, które wzięły udział w targach były tylko dwie mleczarnia: SM Spomlek i OSM Łowicz.

Targi dają nadzieję na rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu produktów na Daleki Wschód.

- Chiny, największy pod względem ludności kraj świata i bardzo dynamicznie rozwijająca się gospodarka, jawią się jako doskonały rynek zbytu. Wpisanie nas na listę zakładów uprawnionych do eksportu na rynek chiński otwiera nam drzwi do podejmowania bezpośrednich działań związanych z eksportem – mówi Edward Bajko, prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. – Nasze produkty są już tam obecne. W tym roku zintensyfikowaliśmy współpracę z dużym kupcem odtłuszczonego mleka w proszku. Mamy również odbiorcę serów, który był obecny na naszym stoisku podczas tegorocznych targów i czynnie uczestniczył w rozmowach z przyszłymi, potencjalnymi partnerami. Wydaje się być interesującym kandydatem na regionalnego dystrybutora naszych produktów.

Wzrost poziomu życia w Chinach powoduje, że ich mieszkańcy coraz bardziej otwierają się na produkty żywnościowe importowane z krajów należących do innych kręgów kulturowych, w tym przetwory mleczne.

W czasie pobytu na targach przedstawiciel Spomleku miał okazję odwiedzić sklepy Watson Group, największej sieci w Hongkongu.

- Odbyliśmy również spotkanie z ich przedstawicielami, które mam nadzieję zaowocuje nawiązaniem nowej współpracy handlowej – dodaje prezes Bajko.

Polskie pawilony odwiedzili m.in. Blanka Gołębiowska – Radca Rolny Ambasady RP w Pekinie, Bożena Wróblewska – prezes Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji oraz Marcin Studenny – Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie. Wszyscy goście obiecali aktywną pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów z odbiorcami w Chinach.

aktualizacja (RP) 27.08.2014

Drugi apel Rady Ekspertów Mleczarstwa do Ministra Rolnictwa

Oto jeszcze jeden list Dariusza Sapińskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze, w związku ze szczególną sytuacją rynkową związaną z rosyjskim embargiem w imieniu Rady Ekspertów Mleczarstwa zwracam się do Pana z prośbą o pomoc eksporterom produktów mleczarskich w zakresie:

1. uzyskanie z Unii Europejskiej dopłat interwencyjnych w zakresie eksportowanych produktów (m.in. mleka w proszku pełnego, mleka w proszku odtłuszczonego, serwatki w proszku, serów twardych dojrzewających, masła, bezwodnego tłuszczu mlecznego);

2. ustanowienie interwencyjnego wykupu zapasów nadwyżek wyprodukowanych towarów przez Agencję Rynku Rolnego;

3. propagowanie w większym niż dotychczas zakresie konsumpcji mleka – dot. programu „Szklanka Mleka” (zwiększenie dopłat dla producentów oraz zapewnienie możliwości bezpłatnej konsumpcji mleka dzieciom i młodzieży);

4. pilne uruchomienie przetargu dot. dostaw produktów mlecznych w programie produkcji żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej oraz umożliwienie Polsce uczestnictwa w programie z dostawami na rynki całego świata;

5. ustanowienie rządowych gwarancji bankowych dla producentów eksportujących produkty mleczne.

Proszę o pilną pisemną odpowiedź w powyższych kwestiach i skierowanie jej na adres siedziby Przewodniczącego Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusza Sapińskiego, tj.: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl.

Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusz Sapiński

aktualizacja (RP) 22.08.2014

Kruszwica (ZT): masło fińskie Finuu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy coraz częściej poszukują i wybierają produkty zdrowe i naturalne, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. przygotowały nową ofertę w kategorii – produkt w 100% naturalny.

Finuu to najwyższej jakości masło fińskie wzbogacone zdrowymi olejami z rzepaku i lnianki.

Finuu jest naturalnym źródłem kwasów Omega 3, a przy tym ma delikatny, maślany smak. Nie ma w nim konserwantów, sztucznych aromatów ani barwników. Właśnie dlatego to znakomita propozycja dla tych, którzy dbają o smaczną i zdrową dietę.

W naszej ofercie przygotowaliśmy dwa warianty smakowe: Finuu klasyczne oraz solone.

Wprowadzeniu na rynek nowego produktu będzie towarzyszyć intensywna kampania w TV, prasie i Internecie oraz liczne promocje w miejscach sprzedaży.

aktualizacja (RP) 22.08.2014

Ukraina: Milk Alliance wprowadza produkt funkcjonalny

Choć na rynku ukraińskim odczuwa się dotkliwie zamknięcie rynku rosyjskiego, a walki z separatystami na wschodnich rubieżach toczą się non stop – na rynku pojawiają się nowe, rewolucyjne jak na ten rynek produkty mleczarskie.

Marka Yagotynske wprowadza właśnie produkt dla osób starszych i w średnim wieku: Gerolakt. Napój ten wzbogacony jest w witaminy C i E.

Jak podaje producent technologia produkcji została stworzona w 1984 roku przez ukraińskich uczonych, w tym zajmujących się żywieniem osób starszych. Napój miał powstać z uwzględnieniem obserwacji i badań nad przewodem pokarmowym stulatków z Abchazji.

Producent powołuje się na badania kliniczne w Związku Radzieckim i Danii prowadzone na grupie osób w wieku 35-89 lat.

Produkt ma zapewniać potrzeby organizmu w wapń w odpowiednim stosunku z fosforem, białkami i laktozą. Zawiera szczepy probiotyczne Enterococcus faecium. Regularnie spożywany Gerolakt ma normalizować poziom frakcji białek i ciśnienia tętniczego, pracę przewodu pokarmowego i układu wieńcowego (poprzez redukcję poziomu cholesterolu).

aktualizacja (RP) 22.08.2014

Rosyjskie FBI przeszukało biura Valio

Przeszukanie odbyło się w związku z podejrzeniami o pranie brudnych pieniędzy i nie ma związku z działaniami Valio w Rosji, a raczej z działalnością banku obsługującego – twierdzą rosyjskie władze.

Finlandia jest wśród tych krajów, które wyraźnie odczują rosyjskie embargo – agencja RIA Novosti mówi, że może ono kosztować Valio aż 400 mln €. Valio mówi o 243 mln € przychodu z eksportu do Rosji.

aktualizacja (RP) 18.08.2014

Rada Ekspertów Mleczarstwa apeluje do Ministra Rolnictwa Marka S

Oto całość listu Dariusza Sapińskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze, w obliczu szczególnej sytuacji rynkowej, w której mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem wydarzeń, dziękuję Panu Ministrowi za zrozumienie, chęć pomocy i perspektywiczne myślenie w celu podejmowania działań, które zapewnią funkcjonowanie polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym także polskiego mleczarstwa.

W imieniu Rady Ekspertów Mleczarstwa zwracam się do Pana z propozycją, która mogłaby doraźnie i bardzo szybko pomóc polskim rolnikom – producentom mleka, ponieważ podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji, upraszczanie procedur, skracanie obiegu informacji jest obecnie niezbędne. Poważnym bieżącym problemem polskiego sektora mleczarskiego obok powyższego jest przekroczenie kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014 oraz problem opłat z tego tytułu.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą zaliczenia opłat z tytułu przekroczonej kwoty mlecznej na poczet zadeklarowanych przez Unię Europejską rekompensat za utracony rynek rosyjski. Pozwoliłoby to teraz, w najtrudniejszym momencie, na uruchomienie szybkiej pomocy, zanim zostaną wyliczone rzeczywiste straty. Pomoże to nie tylko rolnikom, ale także całej strukturze unijnej, pozwoli zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty niezbędne do obecnego zebrania opłat i późniejszej dystrybucji tych samych pieniędzy do tych samych hodowców, ale już w charakterze rekompensat.

Jako Rada Ekspertów Mleczarstwa mamy świadomość, że jest to zaledwie ułamkowa część zadośćuczynienia ze strony UE, zaś na główne kwoty trzeba będzie jeszcze poczekać. Uważamy jednak, że warto rozważyć taki wariant, wykazując w ten sposób troskę o branżę mleczarską, a przy okazji demonstrując sprawność instytucji unijnych.

Wchodzenie na nowe rynki wiąże się z dużymi kosztami oraz wymaga dużo aktywności i kreatywności. Liczymy na pomoc Pana Ministra przy współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych również w tym zakresie, głównie w formie uaktywnienia działalności polskich placówek dyplomatycznych na świecie w celu ułatwienia wejścia polskich firm mleczarskich na nowe rynki zbytu.

Proszę o pilną pisemną odpowiedź w powyższych kwestiach i skierowanie jej na adres siedziby Przewodniczącego Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusza Sapińskiego, tj.: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl.

aktualizacja (RP) 18.08.2014

Finlandia: Valio odczuje rosyjskie embargo

Ograniczenia importu żywności nałożone przez Rosję mocno odczują Finowie, tradycyjnie silni w Sankt Petersburgu i Moskwie.

Szczególnie odczują to zakłady w Haapavesi i Seinäjoki. W Haapavesi wytwarza się sery marki Valio Oltermanni i połowa produkcji wysyłana była do Rosji.

Dwa lata temu Valio zwiększyło moce produkcyjne serowni w Haapavesi.

aktualizacja (RP) 13.08.2014

Wielka Brytania: Dostawy mleka rosną coraz bardziej

Produkcja mleka i dostawy do mleczarni w Wielkiej Brytanii rośnie od lipca 2013 roku. Statystyki łączne dla Anglii, Walii i Szkocji pokazują wzrost produkcji. Po dołku produkcyjnym w październiku 2012 roku, produkcja mimo wahań sezonowych wiosną 2013 roku już tylko rosła.

Dzienne dostawy w miesiącach letnich wynosiły 31 mln litrów dziennie, by w grudniu 2013 roku przebić pułap 32 mln litrów. W marcu 2014 roku wielkość ta wyniosła już 34 mln litrów, a w maju 2014 roku już 36 mln litrów dziennie tj. o 2 mln litrów więcej niż rok wcześniej. Od tego czasu dostawy dzienne spadły sezonowo do 33 mln litrów, ale to już o 2,5 mln litrów więcej niż rok temu.

Jeżeli do Wielkiej Brytanii dodamy jeszcze produkcję z Irlandii Północnej to łączna wartość dostaw wyniesie 39 mln litrów i jest to więcej o 3 mln litrów niż rok wcześniej.

aktualizacja (RP) 08.08.2014

Mlekovita z prestiżowym Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

Mlekovita, najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki i Lider Polskiego Mleczarstwa (wg rankingu KZSM ZR), zyskała kolejne poświadczenie swojej wiarygodności i stabilności na rynku. Firma otrzymała prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez Bisnode Dun&Bradstreet Polska.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, którym uhonorowane mogą być wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według Dun&Bradstreet Polska. Wyróżnieni certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Mlekovita została wyróżniona za najwyższą ocenę stabilności firmy w 20013 roku. Otrzymany Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że Mlekovita jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.

aktualizacja (RP) 08.08.2014

Rosja: Ile mogą stracić polscy mleczarze?

Holandia, Niemcy i Polska są największymi partnerami unijnymi Rosji w wymianie handlowej żywnością.

Co rosyjskie embargo oznacza dla branży mleczarskiej w Polsce?

Najtrudniejsza sytuacja będzie w obszarze serów podpuszczkowych: tutaj Rosja jest pierwsza na liście krajów do których eksportujemy. Pod względem uzyskiwanego obrotu i wolumenu jest to odpowiednio 9,9 tys. ton za 167,35 mln zł za okres I-V 2014, dane za Sparks Polska).

Drugim obszarem, który jest liczący z punktu widzenia eksportu są sery świeże (z twarogiem) – tutaj eksportujemy do Rosji 1,94 tys. ton 23,7 mln zł za pierwsze pięć miesięcy 2014 – mówią dane przekazane Forum Mleczarskiemu ze strony agencji badawczej Sparks Polska.

Na całkowitym embargu mleka i serów mleczarskich mogą skorzystać producenci z Nowej Zelandii, Brazylii, Argentyny i Białorusi.

Rosyjskie embargo jest także niebezpieczne dla rosyjskiej gospodarki, gdyż Rosja to importer netto żywności, w tym nabiału. Pytanie brzmi na ile pełne będzie embargo w sytuacji, kiedy producentem w kraju nie objętym sankcjami jest przetwórca nabiału z kapitałem np.: kanadyjskim czy amerykańskim....

aktualizacja (RP) 08.08.2014

Rola handlu dużego formatu jeszcze wzrośnie

Z roku na rok rośnie liczba nowoczesnych supermarketów, hipermarketów oraz przede wszystkim dyskontów. W 2014 roku według prognoz firmy analitycznej PMR sklepy wielkopowierzchniowe wygenerują ponad 50% wartości sprzedaży osiągniętej na rynku artykułów spożywczych, co zostało zaprezentowane w raporcie „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014–2019”.

Od kilku lat trwa transformacja rynku z małych sklepów ogólnospożywczych w stronę nowoczesnych formatów typu supermarket czy dyskont. Skutkiem tych zmian oraz ekspansji sieci (zwłaszcza dyskontów, w tym lidera rynku Biedronki) jest postępujący od kilku lat trend spadku liczby sklepów ogólnospożywczych w Polsce.

Znikają przede wszystkim małe niezależne sklepy, nieradzące sobie z rosnącą konkurencją ze strony sieci wielkoformatowych, a zwłaszcza pojawiających się w ich sąsiedztwie dyskontów i supermarketów. Dzieje się to pomimo problemów hipermarketów, które tracą klientów przez znacznie zwiększoną konkurencję, a także większą odległość od miejsca zamieszkania w porównaniu do sklepów innych formatów. Konsumenci chętnie wybierają sklepy albo blisko domów (dla zakupów niezaplanowanych lub z wygody) albo wybierają sklepy w dużych centrach handlowych (połączenie zakupów oraz możliwości relaksu lub skorzystania z usług).

Z drugiej strony, małe sklepy to dla wielu konsumentów podstawowe miejsce zakupów, często wynikające z braku alternatyw. W najbliższych latach w związku ze zmieniającymi się przyzwyczajeniami konsumentów prognozujemy polepszenie sytuacji mniejszych sklepów, dzięki formatowi convenience oraz sklepom specjalistycznym. Warto także wspomnieć o zmianach w wyglądzie także małych sklepów, które coraz częściej są nowoczesne i przez to także atrakcyjniejsze dla klientów.

Jednak intensywna ekspansja największych sieci oraz głównie sieci wielkoformatowych będzie postępować w najbliższych latach. To sklepy formatu hipermarket, supermarket czy dyskont będą stanowić coraz większy udział w całej sprzedaży. Według PMR sklepy dużego formatu przejmą w 2015 roku 52,2% handlu artykułami spożywczymi, a w 2016 roku będzie to już 53,3%.

aktualizacja (RP) 04.08.2014

Inwestycje trzeba dostosowywać do strategii firmy

– Informacje o potrzebach inwestycyjnych gromadzone są w Hochland Polska na bieżąco, przez cały rok poprzedzający okres budżetowy. Planując budżet inwestycyjny bierzemy pod uwagę kilka czynników, jak chociażby dostępne moce produkcyjne, stopień zużycia parku maszynowego, koszty remontów, zmiany procesów powodujące oszczędność, planowane wdrożenia nowych produktów oraz nowe technologie – mówi Joanna Kamińska, Kierownik Działu Inwestycji i Wsparcia Produkcji w Hochland Polska.

Zawsze przywiązujemy dużą wagę do okresu zwrotu z inwestycji, czyli tzw. paybacku. Akceptowany poziom zwrotu z inwestycji w grupie Hochland wynosi poniżej 2,5 roku i jest wysoko ustawioną poprzeczką, a niekiedy barierą nie do pokonania. Wymagany krótki okres zwrotu z inwestycji ogranicza ryzyko związane z inwestycjami w bardzo dynamicznych czasach – dodaje Kierownik w Hochland Polska.

– Poziom zautomatyzowania procesu jest jednym z czynników konkurencyjności. Lepiej zautomatyzowany proces zazwyczaj przekłada się na niższe koszty wytworzenia. Ważne są inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, które pomagają upraszczać i zwiększać przepustowość procesów.

Joanna Kamińska, Kierownik Działu Inwestycji i Wsparcia Produkcji w Hochland Polska nie pozostawia żadnych wątpliwości co do priorytetów: – To inwestycje powinny być dostosowane do strategii firmy, nie odwrotnie. Musimy pamiętać, że nowa technologia jest nową tylko przez krótki okres czasu i zazwyczaj jest dostępna dla wszystkich graczy na rynku. Decyzja o inwestycji w nowe technologie powinna być zatem możliwa do podjęcia w stosunkowo krótkim czasie.

Inwestowanie w nowe technologie daje możliwość wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek oraz może przynieść firmie znaczące oszczędności poprzez optymalizację procesów – dodaje Joanna Kamińska.

aktualizacja (RP) 04.08.2014

Najbardziej opłacalne są teraz mleko w proszku i masło

Janusz Mojak, nowy Prezes Bieluch (SM) w wywiadzie wskazuje wyzwania oraz charakteryzuje sytuację w obrocie artykułami mleczarskimi: – Sytuacja rynkowa w ostatnich dwóch latach bardzo szybko i znacząco się zmieniała. Rok temu był boom na sery dojrzewające, serwatkę w proszku. Te firmy, które dużo eksportowały, sprawiły, że ceny poszły w górę, a tym samym ceny w skupie również – mówi Prezes Janusz Mojak.

– Jak wiemy, głównym kosztem w przerobie mleka są ceny surowca. Od początku roku ceny serów dojrzewających miały tendencję spadkową. W tamtym roku był boom, w tym – dekoniunktura. Tym samym wiele mleczarni dokonało przesunięć w produkcji. Pytanie, kiedy ta tendencja się zatrzyma? – pyta Prezes spółdzielni Bieluch (SM).

– Teraz najbardziej opłacalną produkcją jest mleko w proszku i masło plus galanteria, mimo że ich ceny na rynkach światowych i w kraju spadły. Niemniej jednak bardziej opłaca się produkować proszki, a jeżeli proszek odtłuszczony, to i masło, niż sery dojrzewające. I te mleczarnie, które mają i serownie i proszkownie są najbardziej wygrane, bo poprzesuwały część swego surowca na proszki.

Mniejsze mleczarnie, które mają serownie, również starają się sprzedać mleko surowe na proszek, a nie produkować sera, który jest znacznie trudniej spieniężyć – wskazuje Prezes Mojak.

– W naszym przypadku w tej chwili produkcja proszkowni i masłowni idzie cały czas na maksymalnych obrotach. I tutaj przydałyby się większe zdolności przerobowe. Natomiast w dwóch naszych pozostałych działach, w dwóch głównych liniach, mam jeszcze rezerwy i jest to ograniczone tylko możliwościami zbytu.

Zapytany o sprzedaż wyrobów Bieluch (SM) na rynkach zagranicznych odpowiada: – Produkcja i sprzedaż na rynkach zagranicznych, to głównie produkty o długim terminie przydatności. Czyli proszki: odtłuszczony, pełny, śmietanka w proszku, masła i sery dojrzewające. My z tych kategorii produkujemy dwie: mleko w proszku odtłuszczone i masło, co w roku 2013 stanowiło 27% naszej sprzedaży, a czerwcu br. już 36%. Nie występujemy jako bezpośredni eksporter, tak jak większość zakładów, tylko przez pośredników.

Staramy się też zaistnieć na rynkach zagranicznych z galanterią. Mamy w tej chwili takie sygnalne sprzedaże poprzez firmy, które zaopatrują naszych rodaków za granicą, szczególnie ogromną Polonię w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

aktualności (RP) 04.08.2014

Chiny: Popyt na mleko w proszku rośnie mimo obaw

Wszyscy uczestnicy rynku z obawą spoglądali w ostatnich miesiącach na rynek chiński. Eksporterzy zachodzili w głowę, na ile chiński popyt jest stabilny i czy będzie wykazywał dynamikę wzrostową.

Tymczasem czerwcowy World Markets and Trade Report pochodzący z USDA wskazuje, że import SMP przez Chiny wzrósł o 89% do 131 tys. ton, a import PMP (WMP) o 70% do 487 tys. ton. Dane mówią okresie styczeń-maj.

Przewidywania całoroczne mówią o 1 mln ton PMP (WMP) i 330 tys. ton SMP importu w 2014 roku. Amerykanie wskazują, że rośnie zainteresowanie serami i masłem. Amerykanie mieli wykorzystać rosnący popyt Chińczyków na serwatkę, sery oraz SMP.

aktualizacja (RP) 04.08.2014

Zsiadłe mleko sprzyja odbudowie tkanki mięśniowej

Ostatnie badania przeprowadzone przez niemiecki Uniwersytet Sportowy w Kolonii pokazuje, że spożywanie niskotłuszczowego i bogatego w białko sera oraz zsiadłego mleka pomaga w regeneracji mięśni po treningu – głoszą badania prof. dr. Patricka Diel z Zakładu Medycyny Sportowej, Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu.

Najnowsze odkrycia wskazują na dobroczynne znaczenie połączenia węglowodanów (pieczywa) i białek (lekki biały ser i zsiadłe mleko) w diecie, co przekłada się na zwiększenie wytrzymałości mięśni sportowców.

aktualizacja (RP) 28.07.2014

Danone poszerza wpływy w Afryce

W styczniu 2014 roku informowaliśmy o staraniach Danone zakupu pakietu mniejszościowego za Fredericem Maurym z theafricareport.com. Wreszcie Danone potwierdził przejęcie 40% kenijskiej mleczarni, która jest kluczowym graczem na rynku macierzystym oraz zaopatruje rynki Tanzanii i Ugandy.

Przychody przejmowanej firmy to 130 mln €, firma sprzedaje swoje wyroby do 200 tys. placówek handlowych. Jak podaje Danone, Brookside Dairy skupuje mleko od 140 tys. rolników.

Co warte podkreślenia, Brookside Dairy jest kontrolowana przez rodzinę prezydenta Kenii i Grupę Abraaj, od której niedawno Danone wykupywał mleczarnię Fan Milk.

Działania Danone wpisują się w nową strategię firmy, która kupuje udziały i przejmuje duże firmy mleczarskie na rynkach wschodzących.

aktualizacja (RP) 28.07.2014

Nowe patenty PMT Trading Sp. z o.o. i Uniwersytetu Warmińsko-Maz

Nabiera tempa proces uzyskiwania praw patentowych do produkcji wyrobów mleczarskich z użyciem enzymu transglutaminaza zgłoszony w 2010 roku wspólnie przez PMT Trading Sp. z o.o. w Łodzi i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Urząd Patentowy RP w dniu 23 maja 2014 r. udzielił patentu na sposób wytwarzania kefiru z użyciem enzymu transglutaminaza.

Autorami opracowania patentowego są pracownicy Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr inż. Maria Baranowska, dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski, prof. dr hab. inż. Władysław Chojnowski.

Wynalazki dotyczące produkcji jogurtu i twarogów z zastosowaniem enzymu transglutaminaza są w trakcie procedowania i szybko zmierzają ku końcowi.

Firma PMT Trading Sp. z o.o. sprzedając zakładom mleczarskim preparaty SAPROVIA T, SAPROVIA Y i SAPROVIA Forte udziela im automatycznie licencji do stosowania zastrzeżonych patentami technologii.

aktualizacja (RP) 22.07.2014

Nestlé zawiera układ z First Milk

Świeże mleko od dostawców mleczarni First Milk będzie surowcem do produkcji czekolady mlecznej w batonach Kit Kat i wyrobów marek Nescafé.

Dotąd tylko wybrani dostawcy mleka należący do spółdzielni First Milk skupieni wokół zakładu Nestlé Girvan w Ayrshire mieli tę szansę...

Teraz także dostawcy produkujący mleko wokół zakładu Nestlé Dalston w Cumbrii również będą dostarczać surowiec do produkcji Kit Kata i Nescafé.

Rolnicy dostarczający mleko do Nestlé będą uczestniczyć w programie Nestlé First Milk Sustainability, który zakłada redukcję gazów cieplarnianych w gospodarstwach, wyższe wykorzystanie pasz w hodowli bydła oraz bioróżnorodność produkcji.

aktualizacja (RP) 22.07.2014

Chiny: Wielka farma mleczna Fonterry i Abbott

Strategiczny model współpracy, który musi zostać zaakceptowany przez chińskiego regulatora rynku, umocni pozycję Fonterry na rynku produkcji surowca mlecznego i dostaw do przetwórstwa.

Współpraca obu firm jest równocześnie wyrazem chęci skorzystania ze stabilnego i szybkiego wzrostu konsumpcji artykułów mleczarskich w Chinach.

To już trzecia farma mleczna Fonterry. Poprzednio utworzone pracują w prowincjach Hebei i Shanxi. Obie firmy zainwestują 300 mln USD w nowy projekt. W jego ramach 16 tys. krów będzie wytwarzać 160 mln litrów mleka rocznie. Zwierzęta pochodzić będą z Nowej Zelandii, USA, Australii i Europy.

Pierwsza farma zacznie działać w 2017 roku, a pozostałe dwie zaczną działać w 2018 roku.

aktualizacja (RP) 22.07.2014

Nowość w technice produkcji twarogu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Tewes Bis opracowała i wdrożyła innowacyjne rozwiązanie techniczne – kolumnę formująco-prasującą do twarogu, umożliwiającą produkcję w sposób ciągły i bez użycia form.

Cały proces technologiczny produkcji, obejmujący: oddzielanie serwatki, prasowanie, formowanie i porcjowanie, przebiega w sposób automatyczny. Uzyskane jednostkowe porcje twarogu umieszczane są na tacach metalowych i kierowane do chłodni twarogu, albo przekazywane są bezpośrednio do pakowania.

Opracowana technologia pozwala uzyskać produkt o różnorodnym kształcie porcji (np. klinek, kostka, walec), długiej przydatności do spożycia, standardowych cechach jakościowych oraz standardowej masie jednostkowej (waga od 200 g do 500 g), przy wydajności dochodzącej do 1 200 kg/h.

Kolumna formująco-prasująca stanowi podstawowy element nowoczesnej linii technologicznej. Może być też montowana w ramach modernizacji funkcjonujących linii do produkcji twarogu, czego dowodem jest wdrożenie w zakładzie mleczarskim FigAND, uwieńczone dużym sukcesem i zadowoleniem właściciela zakładu.

Wyróżniającymi cechami kolumny formująco-prasującej do twarogu jest technologia bezformowa i kompaktowa budowa urządzenia, dzięki którym zyskujemy następujące korzyści biznesowe:

• niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (brak zastosowania myjki form),

• stosunkowo niewielkie wymiary i technologia bezformowa pozwalają zaoszczędzić przestrzeń zakładu,

• brak strat produktu już od pierwszego cyklu produkcyjnego,

• stała i powtarzalna masa jednostkowa (< 2%),

• szybsze wychładzanie twarogu i higieniczne warunki produkcji wydłużają jego trwałość,

• prosta i jednoosobowa obsługa.

Innowacyjność rozwiązania i wysoka stopa zwrotu z inwestycji dają gwarancję satysfakcji każdemu producentowi twarogu.

aktualizacja (RP) 22.07.2014

Rok dynamicznego rozwoju w Chojnicach

O niemal 70% wzrosła od sierpnia ilość surowca przerabianego miesięcznie w mleczarni w Chojnicach. Wartość inwestycji przeprowadzonych od momentu połączenia ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek wyniosła ponad 5 mln zł. Plany na lata 2014-2015 są jeszcze ambitniejsze, nakłady na unowocześnienie i rozbudowę zakładu sięgają 21 mln zł. Rolnicy za dostarczane mleko dostają zapłatę zdecydowanie wyższą niż przed połączeniem.

Coraz większe problemy finansowe i słaba pozycja na rynku to główne powody, dla których rok temu członkowie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chojnicach zdecydowali się na przyłączenie do Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Decyzja nie była łatwa, bowiem oznaczała rezygnację nie tylko z samodzielności, ale także z wytwarzania części produktów – Spomlek koncentruje się bowiem na produkcji serów dojrzewających (popularnie nazywanych „żółtymi”).

– Rozpoczynając rozmowy o przyłączeniu, nie ukrywaliśmy, że na chojnicką mleczarnię mamy swój pomysł. Obserwując jej wcześniejszą działalność stwierdziliśmy, że będzie świetnie wpisywać się w naszą strategię budowy silnej grupy serowarskiej. Jednak konieczna była poprawa jej wydajności, co wiązało się z wycofaniem się z mało opłacalnej na niewielką skalę produkcji galanterii mlecznej. Członkowie OSM, widząc m.in. jak funkcjonują inne zakłady Spomleku uznali, że przyszłość ich mleczarni to specjalizacja, tym bardziej, że już wcześniej najwięcej pochwał zbierał wytwarzany w niej ser salami – przypomina Edward Bajko, prezes zarządu SM Spomlek. Potwierdzenie tych słów widać po niespełna roku we wskaźnikach opisujących działalność zakładu.

W sierpniu przerobił on 2,88 mln litrów mleka, a w maju już 4,85 mln litrów. To wzrost o blisko 70% w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy. W momencie połączenia na jednego pracownika przypadało 25 tys. litrów przetworzonego surowca, w maju już 44 tys. litrów (wzrost o 76 proc.). Znacząco poprawiła się też jakość powstających w Chojnicach serów. Zakład przed kilkoma tygodniami pomyślnie przeszedł audyt i otrzymał certyfikat BRC. Otwiera on drogę na półki większości sieci handlowych oraz na rynki eksportowe, np. do Wielkiej Brytanii.

– Wzrost wydajności nie oznacza ani istotnego zwiększenia obciążenia pracą, ani zwolnień pracowników. Dzięki usprawnieniu procesów produkcyjnych, częściowej wymianie sprzętu, dobrej współpracy z zakładem Spomleku w podelbląskich Młynarach oraz koncentracji na produkcji serów, udało się lepiej wykorzystać posiadane zasoby i zaktywizować ukryte rezerwy – mówi Damian Kożuch, dyrektor Oddziału Chojnice. Na tym jednak spółdzielnia z centralą w Radzyniu Podlaskim nie zamierza poprzestawać. W latach 2014-2015 zainwestuje w Chojnicach 21 mln zł. Najważniejsze projekty to: całkowicie nowa automatyczna linia do produkcji serów dojrzewających warta blisko 4 mln euro, zestaw nowych kotłów serowarskich, maszyna do próżniowego pakowania serów oraz urządzenia do obróbki surowca i półproduktów (śmietanki, płynnej serwatki).

Rozwój zakładu to nie jedyne korzyści dla spółdzielców z Chojnic. Zdecydowanie poprawiła się także sytuacja rolników – producentów mleka. Za dostarczany surowiec otrzymują zapłatę zdecydowanie wyższą niż przed połączeniem.

Dobrą prognozę dla chojnickiej mleczarni stanowią też osiągnięcia SM Spomlek w ostatnich kilku latach. Od czasu zmiany strategii i władz w 2008 r., radzyńska spółdzielnia nieustannie zwiększa skalę swojej działalności i umacnia rynkową pozycję. Jest niekwestionowanym liderem w segmencie polskich serów szlachetnych (długodojrzewające marki „Old Poland”, stanowiące najdoskonalsze osiągnięcie serowarów w Polsce, oraz nawiązujące do tradycji „Sery z Radzynia Podlaskiego”), zajmuje też pozycję największego producenta serów salami, w czym pomogło przyłączenie mleczarni w Chojnicach.

– W ciągu kilku lat zamierzamy zostać największym polskim producentem serów dojrzewających. Chcemy to osiągnąć zarówno poprzez przyłączenia innych spółdzielni, jak i rozwój organiczny. Chojnice są doskonałym przykładem na to, jak rozumiemy konsolidację: w momencie połączenia znamy już potrzeby inwestycyjne zakładu i konsekwentnie je zaspokajamy. Tak było w każdej dotychczas przyłączanej przez Spomlek mleczarni i tak będzie w każdej kolejnej. Jednocześnie dbamy o to, aby naszym dostawcom płacić za mleko adekwatnie do jego jakości oraz naszej pozycji na rynku – zapewnia prezes Edward Bajko.

aktualizacja (RP) 22.07.2014

Fonterra zawiera strategiczne partnerstwo z Dairy Crest

Dairy Crest, wiodąca firma mleczarska w Wielkiej Brytanii o kapitale brytyjskim zawarła porozumienie z Fonterrą. Na mocy porozumienia Fonterra będzie szukać rynków zbytu i sprzedawać wyroby do produkcji mieszanek dla niemowląt. Umowę podpisano na pięć lat.

Niedawno Dairy Crest zapowiadał inwestycję o wartości 45 mln £ w produkcję zdemineralizowanej serwatki w proszku. Będzie ona wytwarzana w zakładzie Davidstow w Kornwalii. W tym samym zakładzie podjęto inwestycję w produkcję galaktoolisacharydów (GOS), prebiotyków szeroko używanych do produkcji produktów dla niemowląt.

Do czasu ukończenia inwestycji niezbędne półprodukty będzie wytwarzać firma Fayrefield Foods. Także w tym przypadku poszukiwaniem odbiorców i sprzedażą zajmować się będzie Fonterra.

– Produkcja zdemineralizowanej serwatki w proszku oraz galaktolisacharydów to część strategii wzrostu w oparciu o produkty z wartością dodaną naszej firmy – mówi Dyrektor Naczelny Marek Allen.

– Rynek globalny leży tam, gdzie leżą możliwości – mówi Sekretarz Stanu Owen Paterson. – Od 2009 roku nasz eksport mleczarski wzrósł o 39% dochodząc do poziomu 1,3 mld £. – To niesamowite osiągnięcie.

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Krótkoterminowe pokusy nie wpływają na nasze decyzje

– Hochland nie oferuje produktów pod marką własną, nie rozszerza swoich brandów na szeroką gamę produktów mleczarskich, aby na siłę zwiększać skalę działalności – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Jest to wartość doceniana przez rynek. Zbudowanie pozycji lidera rynkowego zostało oparte na sile marek, zaufaniu konsumenta i handlu oraz konsekwencji w rozwijaniu kluczowych kompetencji.

– Najwyższa jakość i pyszny smak – to kluczowe atrybuty naszych produktów i cechy na których budujemy siłę naszych brandów. Od idei, aż pod masową produkcję upewniamy się czy nasze produkty spełniają najwyższe standardy. Zanim produkt pojawi się na rynku, a nawet jeszcze przed jego powstaniem, przeprowadzamy szereg badań i testów, po to by być liderem jakości i smaku na polskim rynku sera - mówi Jacek Wyrzykiewicz.

– Dla pewnej grupy konsumentów w Polsce marki własne to produkty pierwszego wyboru. Dla Hochland ważne są kategorie, gdzie spożycie na osobę jest wciąż na stosunkowo niskim poziomie i gdzie istnieje potencjał zwiększenia penetracji rynku. Naszą odpowiedzią jest kategoria serów pleśniowych pod marką Hochland oraz inwestycje w kreowanie kategorii owocowych serów kremowych pod marką Almette. Naszą siłą i wartością są nasze marki, oparte na bezkompromisowej jakości oraz stałej komunikacji z Konsumentem – wylicza Menadżer w firmie Hochland Polska.

– Krótkoterminowe pokusy w postaci wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych nie będą wpływały na nasze decyzje biznesowe. Nasza konsekwencja jest doceniana przez zdecydowaną większość naszych partnerów handlowych. Hochland to marka, która zbudowała swoją silną pozycję rynkową i zaufania konsumentów dwiema wyróżnialnymi cechami: smakiem i praktycznością. W kwestii smaku, bezkompromisowe pozostaje oddanie naszego hasła reklamowego „To jest pyszne”, natomiast format produktu, jak i opakowanie to bez wątpienia praktyczność. W procesie tworzenie produktu tak samo dużą wagę przykładamy do receptur co do opakowań, bo te dwie rzeczy połączone ze sobą budują preferencje konsumenckie. Innowacja jest na stałe wpisana w strategie każdej firmy produkującej marki, a w przypadku firmy Hochland to jeden z kluczowych filarów naszego sukcesu – wskazuje nasz rozmówca.

– Ostatnich 20 lat to nieustanna praca, zarówno nad ofertą produktową, najwyższą jakością oferowanych produktów jak i dalszą ich dystrybucją do sklepów. Dziś polski rynek sklepów detalicznych to ponad 100 tys. punktów sprzedaży. Większość naszych kluczowych kategorii może pochwalić się wskaźnikami dystrybucji na poziomie 98%! – dodaje Jacek Wyrzykiewicz.

– Koncentracja na produktach markowych to filozofia całego koncernu. Podobnie jest w Polsce. Jest wiele firm na polskim rynku, tych z długimi tradycjami brandów, które mają bardzo podobną strategię co Hochland i mimo braku produkcji Private Label pozostajemy w czołówce dostawców do handlu. Jeśli nasze produkty i marki Hochland, Almette i Valbon przyciągają do sklepów konsumentów, budują wartość kategorii oraz rozwijają ją poprzez innowację, pozostaniemy w gronie strategicznych partnerów każdej sieci i każdego detalisty! – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Mlekpol (SM) podsumował 2013 rok

Nowa Rada Nadzorcza, rekordowe wyniki w skupie i sprzedaży, długofalowa strategia rozwoju i 100% frekwencja, tak w skrócie można podsumować XXXIX Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol (SM) w Grajewie, które obradowało 27 czerwca 2014.

84 przedstawicieli wybranych podczas zebrań rejonowych uczestniczyło w dorocznym Zgromadzeniu, podczas którego oceniano pracę Zarządu Spółdzielni za ostatni rok oraz podsumowano czteroletnią kadencję Rady Nadzorczej Mlekpol (SM) w Grajewie. Tegoroczne Zgromadzenie miało także za zadanie wybranie ze swojego grona 21 nowych członków Rady Nadzorczej, która wspólnie z Zarządem przez kolejne 4 lata decydować będzie o kształcie i polityce największej w Polsce spółdzielni mleczarskiej.

– Dostawcy mleka skupieni w naszej spółdzielni stale inwestują w swoje gospodarstwa i jakość dostarczanego mleka – mówił Jan Zawadzki przewodniczący Rady Nadzorczej. – Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy największą w naszym kraju spółdzielnię mleczarską.

Dziś Mlekpol jest bez wątpienia liderem w skupie i przetwórstwie mleka. Grajewska spółdzielnia w 2013 roku skupiła od swoich dostawców prawie 1,4 mld litrów mleka, czyli 14,6% krajowego skupu. Rekordowo wysokie były też ceny płacone rolnikom za dostarczane mleko. W grudniu 2013 Mlekpol płacił 2,11 zł/l, a w tym samym czasie średnia krajowa wynosiła 1,60 zł/l.

– Przy tak intensywnej dynamice w produkcji mleka i dobrych wynikach spółdzielni dalsza konsolidacja naszej spółdzielni jest konieczna – podkreślił Edmund Borawski, Prezes Zarządu.

W 2013 roku obroty Mlekpol (SM) przekroczyły 3,5 mld złotych. To kolejny rekord w historii spółdzielni. Doskonale rozwija się produkcja w poszczególnych segmentach rynku, a nowe produkty pod marką Łaciate, cieszą się ogromnym powodzeniem wśród konsumentów. Coraz dynamiczniej rozwija się także handel. Dziś Mlekpol na eksport produkuje ponad 30% swoich wyrobów. Wartość sprzedaży w eksporcie przekroczyła 650 mln PLN. Sery, proszki mleczne, mleko UHT z Mlekpol (SM) spotkać dziś można niemal w każdym zakątku świata, w tym tak odległych krajach jak Indonezja, choć nie brakuje klientów na unijnym rynku wewnętrznym i wśród bliskich sąsiadów.

Mlekpol (SM) stale unowocześnia swoje zakłady. W 2013 roku na modernizację i zakup nowych technologii spółdzielnia wydała 75 mln zł, zaś w 2014 wartość inwestycji na pewno przekroczy 90 mln zł.

– Tak wysokie nakłady inwestycyjne są konieczne, by zwiększyć moc przerobową produktów eksportowych, tego wymaga od nas rynek zagraniczny – podkreślał Edmund Borawski. – Kupujemy najnowocześniejsze technologie, by jakość wytwarzanych przez nas produktów była na najwyższym światowym poziomie, taka jest nasza filozofia.

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Niemcy: 60 tys. ton proszku z firmy Uelzena

Nowa inwestycja niemieckiego producenta nastąpi w północnych rejonach kraju w Neumunster (między Hamburgiem i Kilonią). To jedna z najbardziej nowoczesnych instalacji z wdrożonymi rygorystycznymi procedurami oszczędności zużycia energii i wody. Wysoki poziom automatyzacji oraz higieny marginalizują czas przestoju produkcyjnego.

Uelzena zdecydowała o inwestycji biorąc pod uwagę rosnący długoterminowo od kilku lata popyt na mleko w proszku. Położenie proszkowni ma istotne uzasadnienie – z Neumunster jest już blisko do obu portów morskich.

Inwestycja jest już na ukończeniu. Roczne zdolności produkcyjne to 60 tys. ton. Producent deklaruje, że proszek spełnia warunki stawiane przez American Dairy Products Institute (ADPI), a także certyfikacji halal i koszer.

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Francuski Reblochon z salmonellą

Ostatnie zawiadomienie w systemie RASFF (system ostrzegania przed zanieczyszczonymi / zatrutymi produktami) dotyczy francuskiego sera Reblochon de Savoie z powodu zanieczyszczenia salmonellą.

Odwołanie produktów dotyczy 14 rynków, w tym francuskiego, niemieckiego, holenderskiego, czeskiego, słowackiego, brytyjskiego, słoweńskiego.

We Francji już odnotowano kilka przypadków zachorowań. Szczególnie narażone na dolegliwości zdrowotne są małe dzieci i kobiety w ciąży. Producent, firma Fromi wycofuje produkt ze sklepów.

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Serek wiejski produkowany przez Piątnicę bezkonkurencyjny także

Polska spółdzielnia mleczarska OSM Piątnica wzmacnia swoją obecność za wschodnią granicą naszego kraju i poszerza portfolio eksportowanych produktów. Jeden z hitów eksportowych firmy - Serek Wiejski, dostępny w Rosji pod marką Danville, został ponownie doceniony przez rosyjskich konsumentów i zwyciężył w konsumenckim teście produktów. Piątnica (OSM planuje przy tym wprowadzić na tamtym rynku nową markę.

To już drugie zwycięstwo serka Piątnicy w tym prestiżowym konkursie. Test został przeprowadzony w programie Zakup kontrolowany, wyemitowanym przez Program Pierwszy rosyjskiej TV publicznej. Oceniono w nim 5 serków wiejskich typu cottage cheese różnych marek. W wyniku oceny organoleptycznej, badania laboratoryjnego i dokładnego badania składu najwyższą ocenę przyznano serkowi Danville, produkowanemu przez Piątnicę. O jego wygranej zdecydował całkowicie naturalny skład, wyjątkowy smak oraz atrakcyjne opakowanie. Badanie laboratoryjne wykazało, że jako jedyny spośród przebadanej piątki nie zawiera konserwantów i ma najwyższą zawartość białka. Dzięki temu, serek okazał się bezkonkurencyjny i, podobnie jak przed rokiem, został okrzyknięty zwycięzcą konkursu.

Rosja, tak jak pozostali wschodni sąsiedzi Polski, jest znaczącym odbiorcą wyrobów mlecznych produkowanych w naszym kraju, w tym serów twarogowych, których spożycie utrzymuje się na tamtejszych rynkach na wysokim poziomie. Piątnica (OSM) ze swoimi produktami jest obecna w Rosji od 2006 r., nieustannie zwiększając udział w rynku. Sprzedaż produktów firmy na rynki wschodnie w 2013 roku stanowiła już około 2% obrotów Spółdzielni.

Na tym jednak nie koniec. W najbliższych miesiącach, Piątnica (OSM) planuje poszerzenie portfolio eksportowanych do Rosji produktów i wprowadzenie na tamtejszy rynek zupełnie nowej marki własnej.

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Zentis Polska: Produkty z wsadami warzywnymi mają trzy ważne atu

– Produkty mleczarskie z dodatkiem warzyw są doskonałym uzupełnieniem mleczarskich produktów słodkich – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes Alicja Strus, Dział Marketingu w Zentis Polska. Podążając za wciąż aktualnymi trendami mleczarskimi: „Health” – produkt, który pomaga poczuć się i wyglądać dobrze, „Convenience” – produkt wygodny, gotowy do zjedzenia, „Pleasure” – produkt sprawiający przyjemność, cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów.

– Pierwsze produkty mleczarskie z warzywnymi i ziołowymi dodatkami Zentis pojawiły się na rynku polskim w 2004 roku i spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wdrożone wówczas smaki: papryka-ogórek-cebula, ogórek-koperek, czosnek, chrzan nadal są na rynku.

Kolejne lata, to dalszy rozwój i kolejne wdrożenia produktów mleczarskich z dodatkami warzywnymi i ziołowymi – począwszy od tradycyjnych jednosmaków np. szczypior, po złożone połączenia smakowe np. papryka z pietruszką, czosnkiem, szczypiorem i przyprawami – opowiada Alicja Strus.

– Obecnie nasze dodatki warzywne i pikantne znajdują szerokie zastosowanie w mleczarstwie. Popularne aplikacje to: serki homogenizowane, sery do smarowania, twarogi, mleczne napoje fermentowane - jogurt, kefir, maślanka, ajran, produkty na bazie jogurtu, śmietan, dipy na bazie śmietany, sery twarde i półtwarde, sery topione, masła smakowe – wylicza nasza rozmówczyni.

– Posiadamy bardzo bogatą ofertę dodatków warzywnych i pikantnych. Wśród najbardziej popularnych smaków wymienić należy: tzatziki, szczypiorek, czosnek, rzodkiew, rzodkiewka, zioła, pomidor-papryka chili, cebula, oregano-bazylia, czosnek, chrzan, ogórek-koper, czerwona cebula, pomidory-oliwki-zioła, oliwki z pomidorami, chłodnik z burakami, czosnek-cebula, ogórek-papryka-cebula, grzyby-pieczarka, ogórek-pomidor-papryka, zielone oliwki, czarne oliwki, pieczarki, borowiki, chili, grzyby kurki, suszonych pomidorów z ziołami, bazylia-pomidory, pomidory-oliwki – podsumowuje Alicja Strus.

aktualizacja (RP) 16.07.2014

Najwięcej serów typu szwajcarsko-holenderskiego sprzedaje się w

– Sery żółte dojrzewające to drugi po serach twarogowych segment rynku w Polsce – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Od kilku lat rynek ten w naszym kraju wykazuje wzrost i jest mocno rozdrobniony – sery dojrzewające ma w swojej ofercie wielu mniejszych i większych producentów, a łączna oferta przekracza kilkaset produktów. Firma Hochland Polska ma w swojej ofercie sery żółte zarówno typu szwajcarsko, jak i holenderskiego.

– Dla tych produktów najważniejsze jest zachowanie łańcucha chłodniczego, produkty wymagają przestrzegania takiego reżimu. Dla nas najważniejsze jest to, aby produkty Hochland w jak najlepszym stanie trafiały do konsumenta. Staramy się edukować handlowców i zwracać uwagę na specyfikę dystrybucji i sprzedaży produktów Hochland – dodaje Jacek Wyrzykiewicz.

– Najwięcej serów typu szwajcarsko-holenderskiego sprzedaje się w supermarketach, których znaczenie dynamicznie rośnie, następnie w małych i średnich sklepach spożywczych, a najsłabiej w dużych sklepach spożywczych i kioskach. Kupcy są jak najbardziej zainteresowani rozwijaniem półki tych serów, wspieramy ich w tych dążeniach. Na polskiej mapie dystrybucji produktów Hochland praktycznie nie ma białych plam. Co innego – to wielkość, czy wartość sprzedaży w poszczególnych regionach Polski – wskazuje nasz rozmówca.

– Dzisiejsza struktura handlu trochę zaciera klasyczny do tej pory podział pomiędzy handlem nowoczesnym i tradycyjnym. Jako firma chcemy być wszędzie tam, gdzie nabywca może mieć potrzebę kupna sera. Poprzez odpowiedni dobór asortymentu i formatów opakowań różnicujemy ofertę pomiędzy typami sklepów, co nie wpływa na fakt, iż każdy sklep, każdy nabywca i każdy konsument jak dla nas tak samo ważny – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Przerwanie łańcucha chłodniczego najczęstsze podczas przeładunku

– Aktualnie żywność przebywa dłuższą drogę niż "z farmy na widelec" (from farm to fork) – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Przemysław Zajączkowski, Kierownik Działu Transportu w Fresh Logistics. – Drogę tę szczegółowo definiuje tzw. łańcuch dostaw, który wpływa nie tylko na jakość i bezpieczeństwo produktu, lecz także na zaufanie klienta i jego lojalność wobec firm transportowych. W łańcuchu chłodniczym występuje wiele punktów krytycznych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu żywności. Z tego powodu stosowane są mechaniczne lub elektroniczne systemy monitoringu temperatury, ich wiarygodność nie jest jednak stu procentowa. Najbardziej narażone na przerwanie łańcucha chłodniczego są przeładunek, wyładunek lub załadunek towaru.

– Konsumenci oczekują produktów spożywczych najwyższej jakości, chcą, by zawsze na półkach znajdowały się jak najświeższe artykuły. Pozostają lojalni wobec supermarketów i sklepów, które mogą zaoferować produkty najwyższej jakości w akceptowalnym przedziale cenowym. W tym całym procesie istotne jest również zachowanie transportu we właściwej temperaturze. Należy się tu odnieść do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zaimplementowanego we Fresh Logistics, który zakłada, że Krytyczny Punkt Kontroli (Critical Control Point), jakim jest właściwa temperatura podczas transportu i magazynowania, to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o wyborze partnera logistycznego.

– Warunki termiczne, w jakich przebywają artykuły spożywcze na każdym etapie swojej drogi (od producenta do konsumenta), muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce i krajach UE przepisami prawa żywnościowego. Działania, jakie zostały podjęte przez Fresh Logistics, mają wyeliminować niedokładność pomiarów temperatury. Wdrożenie procedury CCP oraz usystematyzowanych wewnętrznych zasad sprawia, iż temperatura towaru jest stale monitorowana oraz manualnie audytowana od chwili odbioru od klienta, poprzez cały okres składowania i transportowania aż do drzwi odbiorcy. Działania mające na celu dodatkową kontrolę urządzeń monitorujących temperaturę niemal eliminują ryzyko utraty ciągu chłodniczego – wskazuje Przemysław Zajączkowski.

– Transport w temperaturach kontrolowanych jest ważnym elementem cyklu przetwarzania żywności – najistotniejsze jest to, aby nie dochodziło do przerwania łańcucha chłodniczego. Sprawność, zorganizowanie i niezawodność transportu mają olbrzymie znaczenie, ponieważ dopuszczalny okres magazynowania dla produktów mrożonych i chłodniczych jest ograniczony.

– Kluczowym elementem łańcucha chłodniczego jest tabor, jaki Fresh Logistics wykorzystuje do realizacji transportów. Wdrożone procedury jasno określają nie tylko maksymalny wiek auta oraz stan techniczny, lecz także urządzenia służące do stałego monitoringu temperatury wewnątrz przestrzeni ładunkowej. Transport żywności do dużych odbiorców detalicznych realizowany jest zazwyczaj za pośrednictwem naczep lub dużych samochodów ciężarowych, które odrębnie przewożą produkty świeże (np. owoce), chłodnicze i mrożone – podsumowuje Przemysław Zajączkowski, Kierownik Działu Transportu w Fresh Logistics.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Serek topiony Mońki (MSM) podwójnie wyróżniony po raz kolejny!

Już po raz drugi prestiżowy certyfikat Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” oraz tytuł „TOP PRODUKTU” trafił do Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.

Nagrodzony produkt to ser topiony kremowy z oferty podlaskiego producenta. Zyskał on najwyższe noty w ocenie Loży Ekspertów, która wysoko oceniła jego walory, przyznając produktowi maksymalną ilość punktów, a tym samym miano TOP PRODUKTU.

Serek topiony Mońki (MSM) zyskał w obiektywnej ocenie Loży Ekspertów maksymalne noty za doskonały smak, wygląd oraz stosunek jakości do ceny. Przyznawane certyfikaty to znakomita rekomendacja wyrobu dla konsumentów, którzy poszukują sprawdzonych produktów, wysokiej jakości. Klienci, którzy wybierają produkt oznaczony godłem programu mają gwarancję, że wyrób pozytywnie ocenili niezależni specjaliści, że został wyprodukowany w Polsce, z rodzimych składników lub na podstawie tradycyjnej receptury.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Marka producenta cieszy się większym zaufaniem

– Od jakiegoś czasu można zaobserwować silny trend kreowany przez świadomych konsumentów. To oni inspirują nas do szukania nowych rozwiązań przy komponowaniu smaków i tworzeniu receptur. Nasze produkty poddawane są ciągłej ocenie i porównaniom. Nie jesteśmy wobec nich obojętni, bo to zdanie konsumenta liczy się najbardziej – mówi Forum Mleczarskiemu Agnieszka Lenart, Specjalista ds. Marketingu/Brand Manager w mleczarni Bieluch (SM).

– Ważnym czynnikiem decydującym przy wyborze produktu jest cena. Wiadomo, że marki własne są bardziej atrakcyjne cenowo. Mimo to marka producenta cieszy się większym zaufaniem niż marka własna. Nawet jeśli producent pakuje ten sam produkt w dwa różne opakowania jeden pod swoją marką drugi pod marką własną sieci to zawsze ten pierwszy będzie smaczniejszy zdaniem konsumenta – dodaje Agnieszka Lenart.

Serki Bieluch są znane od ponad 18 lat. Są cenione za stałą wysoką jakość, naturalność i kremową konsystencję. Do tych standardów przyzwyczaili się już konsumenci, którzy są wierni marce Bieluch. To właśnie lojalnym konsumentom zawdzięczamy fakt, że Bielucha nie może zabraknąć w placówkach handlowych. Naturalny to smak, który konsumenci cenią sobie najbardziej. Dodatkowy atut decydujący o wyborze to obniżona zawartość tłuszczu – podsumowuje Agnieszka Lenart Specjalista ds. Marketingu/Brand Manager w mleczarni Bieluch (SM).

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Spółdzielnia Mleczarska Ryki doskonała w biznesie

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, jeden z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce, została laureatem tegorocznej edycji Programu Promocji Firm „Business Excellence”. Nagrody przyznawane są firmom, które odnoszą sukces ekonomiczny i utrzymują wysokie standardy działania.

„Business Excellence” to program, którego celem jest wyłonienie i promocja najbardziej innowacyjnych, konkurencyjnych i rzetelnych firm z Lubelszczyzny. Jury konkursu przy wyborze zwycięzców zwracało uwagę m.in. na politykę firmy w kwestii ochrony środowiska, dynamikę rozwoju eksportu, a także promowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Laureaci wybierani byli w trzech kategoriach: mała, średnia i duża firma.

W tegorocznej, dziewiątej już edycji programu, w kategorii „Średnia Firma” zwyciężyła SM Ryki.

- Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że wyróżniono nas w tak prestiżowym konkursie. Cieszy nas fakt, że doceniane są zarówno nasze produkty, jak i całokształt działalności jako Spółdzielni. Sukces jaki odnieśliśmy w programie Business Excellence jest niewątpliwie wynikiem inwestycji w nowoczesne technologie, dbałości o jakość oraz zachowywania najwyższych standardów pracy - mówi Jerzy Pyza, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.

Patronem honorowym Programu Promocji Firm „Business Excellence” są Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Organizatorem konkursu jest Lubelski Klub Biznesu.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki istnieje od blisko 90 lat, prowadząc działalność zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Przez lata obecności w branży mleczarskiej SM Ryki zdobyła silną pozycję oraz zaufanie klientów. Dzięki starannie dopracowanej recepturze ryckie produkty charakteryzuje wysoka jakość oraz niepowtarzalny smak.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Wielka Brytania: Müller zamyka mleczarnię

Zakład produkujący świeże mleko oraz centrum dystrybucyjne Müller Wiseman Dairies w Pensilva w Kornwalii zostanie zamknięty

– tyle mówi lakoniczny komunikat tej mleczarni. Dyrektor Zarządzający w Müller Wiseman Dairies, Carl Ravenhall mówi, że choć firma ma rozbudowaną sieć dystrybucji musi adaptować się do zmieniających się twardych uwarunkowań, gdzie nie ma konieczności bezpośredniego zaopatrzenia placówek handlowych.

Funkcję zaopatrywania mają spełniać teraz regionalne centra dystrybucji.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Mlekovita: Największa w historii dynamika sprzedaży po pięciu mi

Mlekovita – Lider Polskiego Mleczarstwa (wg rankingów KZSM Zw. Rew.) i największa grupa mleczarska w Polsce, w 2014 roku jeszcze silniejsza, bo powiększona o kolejny zakład w Sanoku, jest firmą niezwykle prężnie rozwijającą się.

Potwierdzają to wyniki osiągnięte w pierwszych pięciu miesiącach 2014 roku. Firma zamknęła je z aż ponad 25% dynamiką sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013.

Dynamika sprzedaży potwierdza doskonałą kondycję Mlekovity, której celem na rok 2014 jest kolejny rekord wysokości przychodów, które w roku 2013 wyniosły 3,503 mld złotych.

Na już osiągnięty sukces i realizację założonych planów składa się rozwój dystrybucji na rynkach zagranicznych oraz inwestycje w krajową bazę produkcyjną, w tym warte blisko 140 mln złotych inwestycje z ostatniego roku: w budowę nowej fabryki serów twardych dojrzewających, rozbudowę fabryki produktów fermentowanych, proszkownię serwatki, linię napełniającą do produkcji mleka i produktów w procesie UHT wraz z systemem opakowaniowym, oraz inwestycje w bazę logistyczną poprzez zwiększenie powierzchni magazynowej w Grupie Mlekovita o ponad 10 tys. m2.

Wszystkie poskutkowały uhonorowaniem Mlekovity nagrodą specjalną Innowacje 2013 jako największego innowatora wśród inwestorów w Rankingu Innowacje 2013, organizowanym przez „Kurier Poranny” i Naczelną Organizację Techniczną w Białymstoku.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Konsumenci stają się świadomi produktów „clean label”

– Serki do smarowania należą do kategorii serów świeżych – największej kategorii na rynku serów w Polsce. Dzielą się na puszyste i kremowe, a ich wybór zależy od preferencji konsumentów. Ci zaś stają się coraz bardziej świadomi swoich wyborów. Świadomość ta wynika z wpływu świata mediowego oraz samych producentów, którzy umieszczają ważne informacje na opakowaniach produktów nie tylko w postaci listy składników – mówi Forum Mleczarskiemu Alicja Strójwąs, Senior Brand Manager w Mleczarni Turek.

– W odpowiedzi na trend świadomego konsumenta w ofercie Mleczarni Turek jest gama produktów pod marką Turek NaTurek Puszysty. Każdy produkt z tej linii zawiera jedynie naturalne składniki. W procesie produkcji nie są wykorzystywane ani substancje, które są uzupełnieniem naturalnych składników mleka, ani kształtujące teksturę i stabilność produktu. Dzięki temu możemy pochwalić się tzw. czystą etykietą „clean label”. Trend świadomego konsumenta to także zwracanie uwagi na kaloryczność produktu oraz zawartość konkretnych składników w produkcie. W odpowiedzi na ten trend pod parasolem marki Turek znajdziemy również produkty z linii Turek Figura z obniżoną zawartością tłuszczu –dodaje Alicja Strójwąs.

– Świadomy konsument to też ten, który poszukuje nowości oraz ciekawych, unikalnych smaków wśród swoich ulubionych produktów. Aby zaspokoić potrzeby tych konsumentów Mleczarnia Turek wprowadza nową odsłonę wśród serków twarogowych Tartare. Tym razem w limitowanej edycji pojawi się smak z włoską inspiracją. Tartare Pesto di Basilico – serek twarogowy z bazylią, o smaku oliwek i parmezanu – z pewnością doda życiu smaku! – mówi o nowym produkcie Senior Brand Manager w Mleczarni Turek.

– Wśród dynamicznie rosnących segmentów serków do smarowania są także serki na bazie mleka koziego. Konsumenci coraz chętniej sięgają po tego typu serki jako urozmaicenie swojego jadłospisu. Obecnie rynek serków kozich zdominowany jest przez produkty o naturalnym smaku. Konsumenci lubią jednak sery smakowe, a smak ziołowy jest jednym z trzech najpopularniejszych smaków serów do smarowania. Dlatego też w ofercie Mleczarni Turek pojawia się nowa odsłona serka koziego – Turek Kozi ziołowy – podsumowuje Alicja Strójwąs, Senior Brand Manager w Mleczarni Turek.

aktualizacja (RP) 08.07.2014

Irlandia zwiększy produkcję mleka o 50% w 5 lat

Już teraz Irlandia wytwarza 10% mleka w proszku używanego do produkcji odżywek dla niemowląt. Tymczasem podczas wizyty wysokiego przedstawiciela Chin w Irlandii, Liu Yunshana, ambasador Irlandii Paul Kavanagh podał, że Irlandia zainwestuje znaczące kwoty w produkcję mleka tak, aby w ciągu 5 lat powiększyć ją o 50%, a następnie podwoić.

Irlandia ma zaostrzony apetyt: w 2013 roku zwiększyła eksport artykułów rolnych do Chin o 40%. Za trzy lata Chiny będą drugim pod względem wymiany handlowej po Wielkiej Brytanii.

aktualizacja (RP) 23.06.2014

Rynek marek własnych w Polsce i Europie

Jak podaje PLMA w swoim corocznym raporcie poświęconym markom własnym w poszczególnych krajach, w Polsce udział marek własnych wartościowo w segmencie serów twardych wyniósł w 2013 roku 46,7%, a w mleku UHT: 46,6%.

W Czechach najwyższy poziom sprzedaży marek własnych pod względem wartości obserwuje się natomiast w obszarze maślanek (65,9%), twarogów (57,9%) i kefirów (47,1%). Sery pleśniowe sprzedawane pod markami własnymi stanowiły zaś 43,4%, śmietanka UHT: 24,8%, a śmietana 22,9%.

Dla porównania w Niemczech największy udział sprzedaży marek własnych pod względem wartościowym odnotowano w kategorii mleka: 76,8%, mleka skondensowanego 75,1%, twarogów 74,3%.

Na rynku słowackim analogicznie najwyższy udział wartościowy marek własnych w segmencie mleczarskim odnotowano w 2013 roku w segmencie kefirów: 77,5%, maślanki 74,5%, mleka UHT 61,6%, twarogów: 54,5%, śmietanki UHT: 49,8%, serów w kawałku 47,9%.

aktualizacja (RP) 23.06.2014

Nielsen raportuje wzrost marek własnych

Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania to największe rynki detaliczne w UE. Według Nielsen wartościowy wzrost sprzedaży produktów markowych wyniósł w 2013 roku an tych rynkach 1%, podczas gdy sprzedaż wyrobów marek własnych pod względem wartości wzrosła o 3%. W tym samym czasie większy był wybór produktów marki własnej (o 4%).

Udział marek własnych pod względem wartości sprzedaży wyniósł 36% i wzrósł dzięki dodatniej dynamice we wszystkich krajach poza Francją, gdzie promocyjna polityka dostawców wyrobów markowych zatrzymała zwycięski – w poprzednich latach – marsz marek własnych.

Nielsen odnotowuje, że marki własne przenikają do sześciu obszarów innowacji tj. produkty bio, żywność etycznie wytworzona, zdrowa żywność, produkty regionalne/etniczne, żywność „on-the-go” oraz premium.

aktualizacja (RP) 16.06.2014

Chiny: Państwowy regulator cofa zgodę na produkcję niektórym dos

Z grupy 133 producentów tylko 83 przedłużono prawo produkcji. Otwiera to ścieżkę do upadłości lub konsolidacji, a przede wszystkim wymusza dalszą poprawę jakości w chińskich firmach spożywczych.

Od 2008 roku władze zdecydowanie odnoszą się do producentów żywności i bez pardonu zamykają te, które nie są w stanie produkować według zdefiniowanych standardów.

Strach Chińczyków przed możliwością zatrucia krajowymi produktami dla niemowląt mimo poprawy sytuacji jest wciąż powszechny.

Operacja zatwierdzania zakładów do dalszej produkcji odbywa się co pół roku.

aktualizacja (RP) 16.06.2014

Janusz Mojak nowym Prezesem Zarządu w Bieluch (SM)

6 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie dokonała zmiany na stanowisku prezesa zarządu.

Dotychczasowy prezes zarządu, Waldemar Skibiński, przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce został powołany dotychczasowy wiceprezes zarządu Janusz Mojak.

Janusz Mojak ukończył Technikum Mechaniczne w Krasnymstawie, następnie studia na Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Techniki Rolniczej o specjalności Eksploatacja Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego. Roczną służbę wojskową odbył w Szkole Oficerów Rezerwy w Koszalinie i w Olsztynie, którą ukończył w stopniu podporucznika.

Pracę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Chełmie. W 1981 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chełmie, która później nosiła nazwę Biomlek, a od roku 2010 - Spółdzielnia Mleczarska Bieluch .

W trakcie pracy zawodowej na stanowisku wiceprezesa zarządu w latach 1988/89 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Mleczarskim Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Janusz Mojak opracował kilkadziesiąt projektów wynalazczych. Największym osiągnięciem jest projekt, wdrożenie i udoskonalenie linii do produkcji serka Bieluch metodą ultrafiltracji.

aktualizacja (RP) 16.06.2014

Sertop zwiększa eksport

Łotwa, Estonia, Ukraina, Rumunia a także Chiny. Tyski producent serków topionych zdobywa kolejne, zagraniczne rynki.- Jest to wynik naszej obecności na międzynarodowych targach żywności, w których wzięliśmy udział w 2013 r– informuje Tomasz Kania Dyrektor ds. handlowych Sertop.

– Dzięki projektom współfinansowanym przez Unię Europejską mieliśmy okazję zaprezentować nasz asortyment szerszemu, niż dotychczas gronu odbiorców. Doskonała jakość i atrakcyjniejsze od naszych zachodnich sąsiadów ceny serków przekonały do nas kontrahentów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Obecność na targach otworzyła dodatkowe możliwości handlowe i pozwoliła na zaistnienie na niedostępnych dla nas do tej pory rynkach.

– Mamy zamiar kontynuować te działania poprzez obecność na kolejnych, dedykowanych branży spożywczej imprezach: targach Sial Paris 2014 oraz targach Polagra Food 2014 w Poznaniu, które odbędą się jesienią br.

W przypadku uruchomienia kolejnego naboru wniosków o dofinansowania w latach 2014-2020 rozważymy udział w kolejnym, branżowym programie promocji. Dotychczasowe doświadczenie pokazują, że tego typu działania dają konkretne, mierzalne efekty i w sposób bezpośredni wpływają na wynik sprzedaży eksportowej.

W 2013 r eksport stanowił ponad 30% wartości sprzedaży ogółem i był o prawie 12% wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Szacujemy, że handel międzynarodowy nadal będzie wykazywał tendencje wzrostowe i w bieżącym roku przekroczy 15% - dodaje Tomasz Kania.

– Podczas branżowych imprez prezentujemy cały asortyment, jednak naszym hitem eksportowym jest kultowy serek Złoty Ementaler, który produkujemy od początku istnienia firmy oraz serek dla dzieci Oscar, który niedawno wprowadziliśmy na rynek.

Największą popularnością cieszą się także tradycyjne smaki serków topionych z dodatkiem: szynki, borowików, szczypiorku i papryki, pakowane w formie 100 g kostek oraz w postaci 140 g krążków - podsumowuje Dyrektor ds handlowych w Sertop.

aktualizacja (RP) 16.06.2014

Danone zamyka trzy zakłady w Europie i zwiększy produkcję m.in.

To muszą być trudne czasy dla francuskiego koncernu. Firma podjęła decyzję o zamknięciu trzech zakładów produkcyjnych: we Włoszech (Casale Cremasco), Niemczech (w Hagenow) i na Węgrzech (w Budapeszcie).

Firma motywuje swoje działania względami malejącego popytu na świeże produkty mleczarskie swojej marki datujące się od 2010 roku. Pracę straci ponad 300 osób.

Firma jednocześnie zapowiada zwiększenie produkcji w Belgii, Polsce, Niemczech i Francji.

aktualizacja (RP) 16.06.2014

Rynki afrykańskie nabiorą znaczenia

Podczas III Kongresu Mleczarskiego Marta Skrzypczyk, Ekspert ds. Analiz, Koordynator Sekcji Analiz Sektora Rolno-Spożywczego, Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ zwróciła uwagę na średnioroczny wzrost PKB, który w latach 2011-2015 ma wynieść ok. 5,5%.

BGŻ prognozuje, że w latach 2013-2019 światowy realny PKB wzrośnie średnio o 3,7%, a w krajach Afryki Płn i Bliskiego Wschodu wzrost wyniesie 4%. Obecnie jest to 4,3% (średni wzrost w latach 2008-2012).

Afryka Subsaharyjska będzie odnotowywać wzrost PKB na poziomie identycznym z azjatyckimi tygrysami (ASEAN) tj. 5,4%. Już dziś kraje te rozwijają się w analogicznym tempie 4,8%. W tym czasie kraje WNP rozwijać si będą w tempie 2,9% (obecnie tj.w latach 2008-2012 wzrost wynosił 2,3%).

aktualizacja (RP) 09.06.2014

Szwecja: Zakład w Falkenberg będzie największą wytwórnią serka w

Produkty wysokoproteinowe w całej Europie stają się hitem sprzedażowym – mówi Arla Foods. Dlatego firma zwiększyła produkcję serka wiejskiego o 110% w ostatnich 5 latach. W październiku 2014 roku Arla Foods otworzy największą na świecie wytwórnię cottage cheese.

Zakład będzie wytwarzał 29 tys. ton cottage cheese. Firma wspomina o 40 typach cottage cheese przeznaczonych na różne rynki od Finlandii po Danię.

Mleczarnia w Falkenberg została zamknięta decyzją z kwietnia 2011 roku, aby poprawić ekonomikę produkcji serów podpuszczkowych. W październiku 2013 roku wskutek obserwowanego trendu wzrostowego konsumpcji produktów mleczarskich wysokoproteinowych zapadła decyzja o reaktywacji nieczynnej mleczarni. W Szwecji będzie odtąd działać 11 zakładów Arla Foods.

aktualizacja (RP) 09.06.2014

Mlekpol (SM) ma linię do mikrofiltracji mleka

Nowa linia pracuje w zakładzie w Bydgoszczy i ma być najnowocześniejszą linią w Polsce i w Europie. Jej możliwości to przetwarzanie 28 tys. litrów mleka na godzinę i maksymalnie 500 tys. litrów na dobę. Modernizacja zakładu kosztowała 9 mln €. – Dzięki tej inwestycji mogliśmy wymienić w zakładzie praktycznie wszystko – nawet kanalizację i posadzki – a co najważniejsze: zbudować najnowocześniejszy w Polsce i w Europie park maszynowy. Umożliwi to znaczny wzrost produkcji mleka – powiedział Edmund Borawski, prezes mleczarni Mlekpol.

Unowocześnienie linii produkcyjnej sprawi, że mleko poddawane będzie mikrofiltracji przy użyciu membran ceramicznych, co pozwoli na jego krótsze pasteryzowanie w możliwie najniższej temperaturze tj. 74 stopni Celsjusza.

Obecnie mleko mikrofiltrowane wytwarzają m.in: Piątnica (OSM), Radomsko (OSM) i najdłużej wytwarzający je: Robico (ZUH) z marką mleka Zimnego.

aktualizacja (RP) 03.06.2014

Rosja: Rosselkhoznadzor

Rosselkhoznadzor kwestionuje jakość produktów z mleczarni Hajnówka (OSM)

Monitoring prowadzony przez rosyjskie służby weterynaryjne miał wykazać pozostałości bakterii coli w serze. W przypadku powtarzających się podobnych naruszeń Rosselkhoznadzor pozostawia sobie prawo do nałożenia tymczasowych ograniczeń na dostawy do Rosji.

aktualizacja (RP) 03.06.2014

Mlekovita Superfirmą 2014

Rozstrzygnięta została 5. edycja rankingu Superfirmy. Podczas gali finałowej Mlekovita odebrała nagrodę dla Superfirmy 2014 i tytuł Kapitalnego Przedsiębiorcy.

Ranking organizowany przez „Gazetę Współczesną”, Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku to zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, które w swojej działalności kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz najlepiej wykorzystują fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznawane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Kryteriami oceny uczestników rankingu były: zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności pod kątem dbałości o pracowników, środowisko naturalne, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej oraz pomoc potrzebującym.

Mlekovita jako najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki i Lider Polskiego Mleczarstwa systematycznie pracuje nad tym, by w swojej działalności rozwijać wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności, za co została doceniona i wyróżniona tytułem Kapitalnego Przedsiębiorcy – nagrodą Superfirmy 2014.

aktualizacja (RP) 03.06.2014

Piątnica (OSM): Nowe dane rynkowe

Tomasz Głasek, Dyrektor Działu Handlu uchylił rąbka tajemnicy odnośnie pozycji rynkowej mleczarni Piątnica (OSM).

W serkach wiejskich i śmietanach mleczarnia ta jest absolutnym liderem rynkowym. W całym rynku serków wiejskich Piątnica (OSM) ma 46% udziałów, a jeżeli wyłączymy marki własne: 56%.

W przypadku śmietan jest to 21%, a wyjąwszy marki własne 38% rynku (świeże dane Nielsen).

Piątnica jest liderem produkcji rynku serka mascarpone w Polsce i wiceliderem dwóch ważnych segmentów twarogów i serków śmietankowych do smarowania.

aktualizacja 26.05.2014

Prawie 70 firm mleczarskich może eksportować do Chin

Minister Rolnictwa Marek Sawicki wspomniał o akredytacji na rynek chiński w poniedziałek i zapowiedział, że firmy te będą dopuszczone do szanghajskiej strefy wolnocłowej.

Chińczycy oferują pomoc dla sektora, który z powodu niepokojów rosyjsko-ukraińskich, został dotknięty spadkiem zamówień, ale który może być cennym partnerem dla odbiorców chińskich.

aktualizacja (RP) 26.05.2014

Rosjanie cenią Mlekovitę. Wspólne świętowanie w Kaliningradzie

W Kaliningradzie 18 maja 2014 r. odbył się V Międzynarodowy Dzień Mleka. Podczas imprezy Mlekovita oraz jej najważniejszy partner handlowy w Rosji promowali markę Mlekovita oraz jej produkty. W uroczystym otwarciu imprezy udział wzięła delegacja Mlekovity z Prezesem Zarządu Dariuszem Sapińskim na czele, przedstawiciele władz rejonu kalingradzkiego oraz przedstawiciele partnerów biznesowych Mlekovity.

Część oficjalną otworzył tradycyjny, symboliczny toast szklanką mleka. Dalszy ciąg programu obfitował w liczne atrakcje wśród których znalazły się m.in. występy gwiazd regionu kaliningradzkiego oraz rosyjskiej i polskiej estrady. Wszystkie punkty programu zgodnie z ideą zyskały mleczną odsłonę, by promować mleko i produkty mleczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

To podobna inicjatywa, jak coroczny Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka organizowany z inicjatywy SM Mlekovita.

Mlekovita eksportuje ok. 30% swojej produkcji na rynki całego świata, w tym m.in. do krajów Unii Europejskiej, do USA, Kanady, na Kubę, do Chin i Azji Południowo-Wschodniej, a także państw w Afryce. Partnerstwo z rynkiem rosyjskim, z którym współpracę Mlekovita bardzo sobie ceni, jest niezwykle ważne.

Mlekovita jest współwłaścicielem spółki „TD Mlekovita” zarejestrowanej w Kaliningradzie i zajmującej się sprzedażą hurtową i detaliczną oraz produkcją sera Mozzarella z dostarczonych przez SM Mlekovita półproduktów. Ponadto „TD Mlekovita” posiada sieć sprzedaży detalicznej: 10 sklepów w Kaliningradzie i 2 w Moskwie. Na terenie Rosji Mlekovita jest pracodawcą dla ponad 150 osób. W związku z tym nie tylko przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy na polu produkcji i sprzedaży wyrobów nabiałowych, ale przede wszystkim ogromnie ceni relacje biznesowe, które pragnie dalej skutecznie rozwijać.

aktualizacja (RP) 26.05.2014

Grupa Polmlek: Mleko Łagodne UHT 2% tł. z obniżoną o 80% zawarto

Mleko Łagodne UHT 2% tł. z obniżoną o 80% zawartością laktozy, jest produktem lekkostrawnym, łatwo przyswajalnym i doskonale tolerowanym przez osoby cierpiące na nietolerancję laktozy. Jest ono trochę słodsze od zwykłego mleka, dlatego doskonale komponuje się z ulubioną kawą, herbatą czy kakao. Mleko Łagodne do czasu otwarcia nie wymaga przechowywania chłodniczego.

Delikatnie kremowa barwa mleka i jego słodszy smak są naturalnym jest naturalnym efektem rozłożenia laktozy na cukry proste – glukozę i galaktozę. Długi okres przydatności do spożycia uzyskano dzięki najwyższej jakości surowca, błyskawicznej sterylizacji i aseptycznemu pakowaniu w sześciowarstwowe kartony.

Dzięki swoim właściwością zdrowotnym Mleko Łagodne zyskało pozytywne opinie instytucji żywieniowych i jest szczególnie polecane osobom z nietolerancją laktozy. To także wyśmienita propozycja dla wszystkich smakoszy ceniących sobie produkty o doskonałym smaku i jakości.

aktualizacja (RP) 26.05.2014

Eksport serów w stagnacji, ale nie z USA

Choć nie wszędzie tak jest, to średnio eksport serów w okresie styczeń-luty 2014 nie zmienił się nawet o ułamek procenta. Państwa UE wyeksportowały tylko 0,1% serów mniej, ale już Nowa Zelandia aż 8,6% mniej, a Australia aż o 13,8% mniej.

Jak bolesne to spadki wystarczy podać, że w/w okresie UE (28) wciąż eksportowała 123 600 ton serów, a Nowa Zelandia 74 tys., ton wobec 81 tys. ton, a Australia 95,4 tys. ton wobec 111 tys. ton.

Największym wygranym są USA, których wzrost importu serów był absolutnie spektakularny: o 45% z 43,6 tys. ton do 63,4 tys. ton – powiedział Torsten Sach z Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler (ZDM) – Niemieckiego Związku Mleczarzy.

aktualizacja (RP) 12.05.2014

Wnioski dla mleczarstwa optymistyczne

Zdaniem prof. A, Babuchowskiego wyjście z systemu kwot mlecznych po 1.04.2015 roku będzie oznaczało, że decyzje rynkowe producentów będą podejmowane w oparciu o sygnały rynkowe, ograniczenia naturalne i ekologiczne. Perspektywy popytu na artykuły mleczarskie są korzystne w perspektywie średnio- i długoterminowej, ale europejski przemysł musi zmierzyć się ze zwiększoną zmiennością cen.

Prof. A. Babuchowski podsumował kilka czynników mających wpływ na zmiany produkcji w światowym mleczarstwie. Z jednej strony obserwuje się dobre warunki pogodowe oraz opadające ceny pasz. Z drugiej strony globalny popyt na nabiał nadal jest silny z zachowaniem pozytywnych trendów w spożyciu artykułów mleczarskich.

Wzrost cen ma być nieznaczny. Obserwuje się silne trendy dla wzrostu produkcji. Panuje niepewność co do skali korekty cenowej, której wszyscy oczekują.

aktualizacja (RP) 12.05.2014

Import do Chin w 2014 wciąż ostro rośnie

Rynek chiński zasysa gwałtownie coraz wyższą ilość produktów mleczarskich wytwarzanych na świecie. O ile w latach 2003-2008 można uznać go za stabilny i zdominowany przez serwatkę w proszku (211 tys. ton w 2008 roku) wobec OMP (46 tys. ton) i PMP (55 tys. ton), to kolejne lata przyniosły wzrost paraboliczny i niezwykle spektakularny.

Gwałtowny wzrost dotyczył już głównie PMP (3-4-krotnie zaimportowano więcej niż OMP). Wolumen importu wzrósł 4-krotnie w ciągu 1 roku. W latach 2009-2010 podwoił się import PMP, a w latach 2010-2011 import OMP podskoczył o 50%.

W 2013 roku Chiny importowały już 618 tys. ton PMP i 2354 tys. ton OMP. Pierwszy kwartał 2014 przyniósł podwojenie importu OMP w relacji do pierwszego kwartału 2013 roku i ok. 60% wzrost importu PMP.

aktualizacja (RP) 12.05.2014

Kwoty mleczne powszechnie przekraczane

Podczas VII Euroforum prof. Andrzej Babuchowski, Radca Minister, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa, Stały Przedstawiciel RP w UE, przedstawił szereg statystyk dotyczących sytuacji w europejskim mleczarstwie.

Według informacji pochodzących z informacji przesłanych przez poszczególne państwa członkowskie UE do organizacji FIL/IDF w marcu br, w Danii może nastąpić przekroczenie kwoty mlecznej o 2,1%. To może przełożyć się na karę w wysokości 211 mln koron duńskich. Byłaby to najwyższa kwota płacona przez ten kraj. W innych krajach te zagadnienia prezentują się następująco...

We Francji już latem 2013 roku nastąpił wzrost o ok. 9-10% w porównaniu do analogicznego okresu wcześniejszego. Najbardziej dynamicznie rozwijała się produkcja w zachodniej i północnej części kraju.

W Niemczech miały miejsce rekordowo wysokie dostawy mleka do mleczarni (ok. 30 mln ton wyższe). Wyraźnie widoczne było aktywne inwestowanie rolników i mleczarni w oczekiwaniu na zakończenie systemu kwot. Liczba krów mlecznych wzrosła o 1,8%. Równocześnie przewiduje się osłabienie dynamiki wzrostu i spadek cen surowca.

W Irlandii dobre warunki pogodowe przyczyniły się do 4% wzrostu produkcji i spowodują najprawdopodobniej przekroczenie kwoty i karę w wysokości 20 mln €. W Holandii, w lutym dostawy mleka wzrosły o 5%, a przekroczenie kwoty mlecznej może wynieść 4,5%.

Najsilniejsze wzrosty produkcji mleczarskiej w 2013 roku miały miejsce w Wielkiej Brytanii (+12%), w Niemczech (+4,5%), Holandii (+4,2%), Irlandii (+4%), Danii (+3,9%), Francji (+3,5%). Spadek zaobserwowano w Norwegii (-1,6%). Poza UE największe wzrosty produkcji nastąpiły w Izraelu (+7,1%), Indiach (+5,5%). Spadki – które warte są odnotowania – dotyczyły Nowej Zelandii i Australii (odpowiednio -2,3% i -1,8%).

aktualizacja (RP) 05.05.2014

Rośnie wolumen obrotu nabiałem na świecie, zmiany w wymianie han

W odniesieniu do niemieckiego eksportu widoczny był spadek eksportu serwatki w proszku z 358 tys. ton w 2012 roku do 329 tys. ton w 2013 roku. Bardzo znacząca była zmiana w eksporcie masła: imponujący wzrost ze 104 tys. ton do 125 tys. ton – powiedział Torsten Sach z Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler (ZDM) – Niemieckiego Związku Mleczarzy podczas spotkania z polskimi mleczarzami we Wrocławiu podczas VII Euroforum Polskiego Mleczarstwa.

Eksport serów zmienił się nieznacznie, ale jego wielkość jest poważna: z 1,12 mln ton do 1,15 mln ton. Gdyby nie rosyjski zakaz wwozu dla mleczarni niemieckich, wielkość ta byłaby z pewnością większa. Normalnie bowiem Niemcy eksportują do Rosji ponad 30% swojego eksportu serowego

Wyraźnie wzrosła ilość wywożonego mleka skondensowanego: z 256 tys. ton do 291 tys. ton. Nie uległa zaś praktycznie zmianie ilość eksportowanych produktów świeżych: 427 tys. ton do 429 tys. ton.

Pierwsze dwa miesiące 2014 roku pokazują wyraźne cofnięcie popytu na niemieckie produkty ze strony Rosji (wspomniany zakaz), Holandii, ale istotny wzrost eksportu do Francji. Rósł eksport proszku serwatkowego, mleka skondensowanego., a spadał wolumen produktów świeżych.

aktualizacja (RP) 05.05.2014

Koniec systemu kwot nie zakłóci długotrwałych tendencji rynkowyc

W Europie od 2005 roku obserwuje się spadek pogłowia bydła mlecznego (szybsze w nowych krajach UE) przy jednoczesnym wzroście dostaw mleka – taki jest wydźwięk danych przedstawionych przez Jerzego Plewę, Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej podczas VII Euroforum Polskiego Mleczarstwa we Wrocławiu.

Produkcja mleka w 2014 roku zbliży się do poziomu 140 mln litrów, by w 2023 roku dojść do poziomu 150 mln litrów. W tym samym czasie liczba krów mlecznych w UE spadnie z obecnych ok. 16 mln sztuk do niewiele ponad 15 mln sztuk (stara UE) i z 7 do 4,5 mln sztuk (nowe kraje UE).

W latach 2012-2022 największy popyt na odtłuszczone mleko w proszku (OMP) będzie pochodził z Chin. Drugim chłonnym rynkiem będzie Bliski Wschód (ale dynamika importu będzie o połowę niższa). Obiecującymi rynkami będą: Egipt, Meksyk, Rosja, Algieria. Głównymi krajami importującymi coraz więcej serów będą z kolei USA, Bliski Wschód, Meksyk, Korea Płd., Rosja (+33%).

aktualizacja (RP) 05.05.2014

Masmal: Nasze sklepy patronackie to właściwy kierunek rozwoju

– To co obserwujemy w Polsce w ostatnich latach to głównie ekspansja sieci handlowych. Ma to przełożenie również na sprzedaż produktów Masmal, która w tym obszarze rośnie rok do roku. Jednakże, kanał tradycyjny nadal ma duży udział w strukturze sprzedaży. Pomimo słabszych trendów ogólnopolskich podejmujemy działania marketingowe, które pozwalają osiągać nam założenia budżetowe – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Szymon Rybczyński, Prezes Zarządu w firmie Masmal Dairy.

– Działanie niezrzeszonych przedsiębiorców jest coraz trudniejsze. Właściciele podmiotów, które nie przynależą do żadnej sieci franczyzowej muszą mieć duże zaplecze pozwalające im konkurować na rynku. Mowa tu nie tylko o zasobach materialnych, ale także o zasobach ludzkich – wskazuje Szymon Rybczyński.

– Współpraca firmy Masmal z sieciami sklepów spotyka się z dużą aprobatą społeczeństwa. Dotychczas otworzyliśmy już 6 sklepów patronackich, oferując przy tym pomoc w wystroju i obrandowaniu. Przed każdym otwarciem przeprowadzamy niezbędne szkolenia dla pracowników, co przekłada się na jeszcze większe zadowolenie klientów. Jest to warunek konieczny, gdyż w sklepach patronackich dostępny jest cały asortyment naszej firmy. Dziś wiemy, że to właściwy kierunek rozwoju. Niebawem powstaną kolejne sklepy patronackie – dodaje nasz rozmówca.

– Sieci franczyzowe, które się stale rozwijają dają know-how, zaplecze i na pewno ułatwiają prowadzenie biznesu. Duże znaczenie będzie miał stopień zaangażowania kierownictwa franczyzodawców w tworzenie odmiennych modeli funkcjonowania placówek tak, aby zdobyć przewagę w odniesieniu do dyskontów lub supermarketów. Pozwoli to wyróżnić się, zdobyć klienta i osiągnąć sukces – podsumowuje Prezes Zarządu w Masmal Dairy.

aktualizacja (RP) 05.05.2014

Arla Foods stawia nowe laboratorium innowacji serowych

Pekińskie laboratorium innowacji będzie rozwijać koncepcje serów i innych wyrobów mleczarskich, które mogą być bliskie podniebieniom Chińczyków.

Posunięcie Arla idzie z duchem czasu – Chińczycy coraz chętniej poznają i kupują sery. Nowe laboratorium pozwoli rozwijać nowe produkty – dotychczas na rynek chiński eksportowano istniejące na rynku europejskim produktu tj. mleko w proszku, produkty UHT i sery.

Profesjonalni serowarzy będą prowadzić testy z uwzględnieniem potrzeb lokalnych klientów (mleczarni) oraz konsumentów.

Nowe centrum innowacji oficjalnie otworzył książę duński Consort. Koszt laboratorium to około 1,3 mln €.

aktualizacja (RP) 05.05.2014

Nowość z Ryk: Sery w plastrach

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, jeden z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce, wprowadza na rynek nową gamę produktów. Wkrótce na sklepowe półki trafią sery ryckie w plastrach. W nowej odsłonie ukażą się: „Rycki Edam”, „Ramzes”, „Hit z Ryk” oraz „Gouda”.

-Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów i trendom rynkowym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie gamy serów plastrowanych, w praktycznych opakowaniach. Stało się to możliwe dzięki otwartej w 2013 roku nowej serowni, która zwiększyła dwukrotnie moce produkcyjne zakładu. Staramy się maksymalnie wykorzystać te możliwości, by wzbogacić asortyment i spełnić oczekiwania konsumentów – mówi Jerzy Pyza, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.

Sery w plastrach dostępne są w 150 gramowych opakowaniach typu „otwórz-zamknij”, w atrakcyjnej szacie graficznej. Dominującym elementem wizualnym jest kolor biały oraz nowa dewiza Spółdzielni „Mleczne z natury”, by podkreślić najważniejszy składnik ryckich serów, jakim jest wysokiej jakości krowie mleko.

aktualizacja (RP) 25.04.2014

Piątnica (OSM) rozszerza ofertę o jogurty

Znana z wysokiej jakości serków, śmietan i świeżego mleka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Piątnicy śmiało wchodzi na rynek jogurtów. Piątnica proponuje konsumentom zupełnie nową kategorię − jogurty typu greckiego 0% tłuszczu o dwukrotnie większej zawartości białka, naturalny i z owocami.

Nowość od Piątnicy, jogurty typu greckiego produkowane są w rozbudowanym zakładzie w Piątnicy, w którym w marcu br. uruchomiono specjalną, nowoczesną linię produkcyjną. Dzięki unikalnej metodzie wytwarzania, gęsty kremowy jogurt pozbawiony jest tłuszczu, a jednocześnie wyróżnia się na tle podobnych wyrobów wysoką zawartością białka. Jest ona dwukrotnie większa niż w innych tego typu jogurtach dostępnych na rynku. Jogurty typu greckiego Piątnicy to wysokiej jakości produkty nabiałowe wyrabiane wyłącznie z odtłuszczonego mleka i żywych kultur bakterii jogurtowych, a także owoców poddanych minimalnemu procesowi przetworzenia.

Piątnica proponuje konsumentom szeroki wybór smaków, naturalny i w sześciu wersjach z owocami. Na spodzie kubeczka, pod delikatnym jogurtem znajdziemy m.in.: maliny, truskawki, jagody i wiśnie, a także dwa oryginalne połączenia – jabłko i gruszkę oraz brzoskwinię i marakuję. Jogurty typu greckiego Piątnicy w kubeczku 150 gram to naturalne, świeże produkty o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych, doskonałe na przekąskę dla osób poszukujących jakościowych, wysokobiałkowych i niskotłuszczowych artykułów spożywczych.

Nowe jogurty typu greckiego z owocami wzbogacają dotychczasowa ofertę jogurtów naturalnych Piątnicy, wprowadzonych na rynek w 2012 roku: jogurt naturalny z mleka pasteryzowanego o zawartości 2% tłuszczu oraz z dodatkiem mascarpone 7% tłuszczu.

Jogurty typu greckiego − naturalny i w trzech wersjach smakowych: z truskawkami, wiśniami, oraz brzoskwinią i marakują dostępne są w sprzedaży od marca br. w cenie 1,60 zł/150 g. W maju br. na rynku pojawią się kolejne trzy smaki: z malinami, z gruszką i jabłkiem oraz z jagodami.

aktualizacja (RP) 25.04.2014

Camembert decyduje o wzroście kategorii serów pleśniowych białyc

– Sery pleśniowe generują sprzedaż roczną o wartości niemal 300 mln PLN, tyle wydają na nie konsumenci! Kategoria systematycznie rośnie rok do roku i przyczynia się do rozwoju całego rynku sera w Polsce, jest drugą najdynamiczniej rosnącą kategorią sera, notuje +5% rok do roku – mówi Forum Mleczarskiemu Jacek Wyrzykiewicz, PR&Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Camembert jest największym segmentem serów pleśniowych i w największym stopniu przyczynia się do ich wzrostu.

Kategoria serów pleśniowych pakowanych rozwija się z największą dynamiką sprzedaży. Dla handlowców ważne jest to, że sery pleśniowe generują największą cash marżę. Hochland mimo braku produkcji Private Label pozostaje w czołówce dostawców do handlu. Nasze marki Hochland i Valbon przyciągają do sklepów konsumentów, budują wartość kategorii oraz rozwijają ją poprzez innowację, pozostaniemy w gronie strategicznych partnerów każdej sieci i każdego detalisty – dodaje nasz rozmówca.

– Aktualna struktura handlu trochę zaciera klasyczny podział pomiędzy handlem nowoczesnym i tradycyjnym. Jako firma chcemy być tam, gdzie nabywca może mieć potrzebę kupna. Poprzez odpowiedni dobór asortymentu i formatów opakowań różnicujemy ofertę pomiędzy typami sklepów, każdy sklep, każdy nabywca i każdy konsument jak dla nas tak samo ważny.

Hochland intensywnie rozwija kategorię serów pleśniowych poprzez przyciągnięcie do kategorii nowych konsumentów oraz poprzez zwiększenie częstotliwości konsumpcji. Nasz pomysł na rozwój kategorii serów pleśniowych to zaadresowanie dwóch rodzajów kupujących – „aspiracyjni” i „koneserzy” oraz dwóch okazji konsumpcji poprzez dwie różne marki – Hochland i Valbon i dwie różne oferty produktowe.

Hochland Polska wprowadził do sprzedaży nowe sery pleśniowe pod marką Hochland. To oferta dla konsumentów poszukujących codziennej alternatywy dla innych serów w przystępnej cenie, dzięki którym odmienią swoją kanapkę. W ofercie serów pleśniowych Hochland znalazły się najbardziej popularne warianty smakowe brie i camembert. Dostępne warianty: Hochland Camembert: naturalny, zioła, zielony pieprz, pieczarki i Hochland Brie: naturalny, zioła, zielony pieprz – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– Koneserom sera pleśniowego proponujemy sery Valbon z ofertą premium w rozsądnej cenie. Oferta Valbon obejmuje nie tylko brie i camemberty w wyrafinowanych wariantach smakowych, ale także prawdziwe francuskie przysmaki Valbon Delice i Valbon Rouge.

Naszemu pomysłowi na rozwój kategorii serów pleśniowych w Polsce towarzyszą szeroko zakrojone działania promocyjno – sprzedażowe. Na ten rok zapowiedzieliśmy prowadzenie działań edukacyjnych, promujących wprowadzenie serów pleśniowych Hochland do codziennej diety.

Namawiamy do tworzenia posiłków z wyobraźnią. Koniec z nudą na kanapce z nowymi serami pleśniowymi Hochland – to temat przewodni naszych działań. Właśnie startuje silna, wielopłaszczyznowa kampania reklamowa dla Hochland Brie i Camembert. Założeniem kampanii jest podkreślenie, że z serem pleśniowym Hochland łatwo i niedrogo można mieć fajną kanapkę na codzienne śniadanie. W ramach kampanii pojawią się 4 różne reklamy TV, które inspirować będą do samodzielnego przygotowania ciekawego śniadania z serami pleśniowymi Hochland. Kampania telewizyjna obejmie największe stacje telewizyjne, jak również stacje tematyczne. Uzupełnieniem działań w TV będzie prasa, Internet oraz działania w miejscu sprzedaży – przygotowane zostaną dedykowane materiały POS (coblery, shelstfopery), a w wybranych punktach sprzedaży odbędą się promocje konsumenckie – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR&Marketing Services Manager z Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 25.04.2014

Holandia: Dostawy i produkcja mleka wyższe w 2013

Holenderskie statystyki za 2013 roku pokazują, że w porównaniu do 2012 nastąpił wzrost dostaw mleka o 4,5%.

O 2,5% wzrosła produkcja masła, a o 3,8% rosła produkcja sera. O 3,5% wzrosła produkcja mleka w proszku.

Wartość eksportu wzrosła o 12%. 60% eksportu trafia do Niemiec, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii, na kolejnych miejscach są Włochy, Polska i Chiny.

aktualizacja (RP) 17.04.2014

Grupa Lacpol: W handlu nowoczesnym przeważa klinek

– Grupa Lacpol od lat docenia atrakcyjność rynku serów białych, co bezpośrednio przekłada się na naszą bogatą ofertę tego typu produktów zarówno pod względem sposobu produkcji – twarogi ociekowe, formowane, krajanki, jak również ich rodzajów – twarogi chude, półtłuste oraz tłuste. Większość naszych produktów oferujemy pod wspólną, parasolową marką Hula Krasula, a dominującym opakowaniem jest funkcjonalna folia próżniowa, która zapewnia naszym twarogom szczelną osłonę i gwarantuje dłuższy termin przydatności – mówi Forum Mleczarskiemu Tomasz Barski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w Mlecz (ZPM) w Wolsztynie (Grupa Lacpol).

– W kanale nowoczesnym przeważają twarogi półtłuste produkowane metodą ociekową, szczególnie w kształcie klinka oraz twarogi pakowane w wiaderka 0,5 kg i 1 kg. Natomiast w kanale tradycyjnym dominują nadal twarogi formowane. Wysoki udział posiada również krajanka, szczególnie na rynkach lokalnych, przywiązanych w dużej mierze do tradycji i niższych cen – zauważa Tomasz Barski. – Dla segmentu HoReCa posiadamy twarogi pakowane w 5 kg wiadra. Nasze sery to idealne połączenie przystępnej ceny, funkcjonalnego opakowania i wyśmienitego smaku. Mimo wszystko cały czas pracujemy nad ich dalszym rozwojem, a główny nacisk kładziemy na opakowania, które mają być jeszcze bardziej ergonomiczne i estetyczne dla konsumenta - dodaje Tomasz Barski Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w Mlecz (ZPM) w Wolsztynie (Grupa Lacpol).

aktualizacja (RP) 17.04.2014

Niemcy: Ehrmann przegrywa sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwośc

Ehrmann przekonał się, że wprowadzanie klientów w błąd może się zakończyć boleśnie.

Produkt dla dzieci Monsterbacke był reklamowany hasłem „so wichtig wie das tägliche Glas Milch” (tak ważny jak dzienna szklanka mleka). Europejski Trybunał Sprawiedliwości właśnie zadecydował, że takie hasło jest sprzeczne z prawem.

Zdaniem sędziów Ehrmann wprowadzał konsumentów w błąd sugerując, że produkt jest tak samo ważny jak mleko, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż mleko nie jest dosładzane cukrem.

aktualizacja(RP)17.04.2014

Rosja: Rospotrebnadzor sprawdza zakład w Omsku

Fabryka serów Trade House Cheeses z Omska, której kilku pracowników opublikowało w mediach społecznościowych swoje na pół rozebrane zdjęcia w kąpieli mlecznej w Nowy Rok, a z którego mleko miało być wykorzystywane do produkcji serów, została tymczasowo zamknięta.

Inspektorzy badają, czy z mleka tego wyprodukowano sery. Trade House Cheese wytwarza sery marek Syrojedowo i Adygeja.

Jak podaje ITAR-Tass skład tłuszczu niektórych produktów został zmieniony. Produkty te znalazły się też w sprzedaży. Incydent jest przedmiotem dochodzenia kryminalnego. Jak podaje z kolei Daily Mail, Omsk jest jednym z głównych ośrodków produkcji spożywczej w Rosji.

Konsumenci z Syberii zareagowali oburzeniem na zdjęcia i film z kąpieli kilku pracowników mleczarni - pisze Daily Mail.

aktualizacja (RP) 17.04.2014

Rosjanie cenią i wspierają Mlekovitę

Do centrali Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 9.04.2014 r. przybyły delegacje właścicieli firm rosyjskich – partnerów handlowych z Kaliningradu, Moskwy i Sankt Petersburga w sprawie utrzymania uprawnień eksportu produktów Mlekovity na rynek Federacji Rosyjskiej i w obecności mediów wyrazili swoje niezadowolenie z przewidywanych utrudnień eksportowych.

Odpowiednie pisma kontrahenci skierowali już do władz rządowych zarówno strony polskiej, jak i rosyjskiej. Odbyła się też konferencja prasowa, podczas której podkreślono nie tylko znaczenie gospodarcze i ekonomiczne współpracy z Mlekovitą, której doskonałej jakości produkty od lat są znane i cenione przez rosyjskich konsumentów, ale również szczególną dbałość firmy o prawidłowy reżim sanitarno-higieniczny, potwierdzany wielokrotne przez urzędowe kontrole, m.in. przeprowadzone przez Inspektorów Rosselkhoznadzor (Federacji Rosyjskiej/Unii Celnej; ostatnia kontrola przeprowadzona została w listopadzie 2013 r.).

Ponadto wszystkie produkty Mlekovity badane są w niezależnych, akredytowanych laboratoriach zgodnie z zatwierdzonym przez Urzędowego Lekarza Weterynarii harmonogramem badań. Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego Unii Europejskiej i Unii Celnej, w pełnym zakresie mikrobiologicznym: Salmonella, Listeria monocytogenes, bakterie z grupy coli, Staphylococcus aureus, pleśnie i drożdże oraz ogólna liczba bakterii. Mlekovita wykonuje również badania w zakresie antybiotyków, Aflatoksyny M1, pestycydów, metali, dioksyn, radiologii oraz benzoapirenu.

Dodatkowo każda partia produkcyjna jest badana w Laboratorium wewnętrznym SM Mlekovita w nowoczesnym Centrum Badań, w Zakładzie Mikrobiologii i Bakteriologii, oraz w Laboratorium Badania Mleka, które posiada akredytację wg ISO 17025. Mleko i produkty mleczne produkowane są zgodnie z procedurami Certyfikowanego Systemu Zarządzania: bezpieczeństwem żywności FSSC 22000, zarządzania jakością ISO 9001 oraz zarządzania środowiskiem ISO 14001.

Mlekovita eksportuje ok. 30% swojej produkcji na rynki całego świata, w tym m.in. do krajów Unii Europejskiej, do USA, Kanady, na Kubę, do Chin i Azji Południowo-Wschodniej, a także państw w Afryce; ok. 25% eksportowanych produktów trafia na rynek rosyjski. Partnerstwo z rynkiem rosyjskim, z którym współpracę Mlekovita bardzo sobie ceni, jest niezwykle ważne. Mlekovita jest współwłaścicielem spółki „TD Mlekovita” zarejestrowanej w Kaliningradzie i zajmującej się sprzedażą hurtową i detaliczną oraz produkcją sera Mozzarella z dostarczonych przez SM Mlekovita półproduktów. Ponadto „TD Mlekovita” posiada sieć sprzedaży detalicznej: 10 sklepów w Kaliningradzie i 2 w Moskwie. Na terenie Rosji Mlekovita jest pracodawcą dla ponad 150 osób. W związku z tym nie tylko przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy na polu produkcji i sprzedaży wyrobów nabiałowych, ale przede wszystkim ogromnie ceni relacje biznesowe, które pragnie dalej skutecznie rozwijać.

aktualizacja (RP) 17.04.2014

Loża Ekspertów po raz drugi oceni Mozzarellę ze Skierniewic (OSM

OSM w Skierniewicach ponownie zgłosiła do oceny Ser Mozzarella w zalewie mini (kulki 100 g).

Ser mozzarella charakteryzuje się łatwą topliwością oraz rozciągliwością, dzięki czemu jest niezastąpionym dodatkiem do przygotowania prawdziwej pizzy, zapiekanek, lasagne oraz wszelkich dań na gorąco. Kuleczki sera doskonale smakują także w sałatce, czy na kanapce.

Małe kulki (masa jednej wynosi 7 g) sera pakowane w lekko słonej zalewie zostały wyróżnione przez Lożę Ekspertów podczas V certyfikacji. Wówczas, otrzymały godło programu oraz tytuł TOP PRODUKT. Od tego audytu minęły niespełna 24 miesiące (a na taki czas przyznawane są certyfikaty), dlatego też produkt zostanie ponownie oceniony przez ekspertów programu „Doceń polskie”.

Ser mozzarella jest głównym produktem OSM w Skierniewicach. Zakład wytwarza ten rodzaj sera od początku lat 90-tych ubiegłego wieku, do jego produkcji służy mleko krowie najwyższej jakości.- Nasza Mozzarella posiada elastyczną konsystencję, łatwo się wiórkuje i nie powoduje sklejania się wiórków – zapewnia producent. Firma oferuje ser wędzony, w ziołach i w zalewie w różnych gramaturach.

Obecnie, OSM w Skierniewicach zrzesza ok. 600 członków – dostawców mleka z terenów powiatów skierniewickiego, żyrardowskiego, rawskiego i łowickiego. Firma zatrudnia ponad 150 osób.

OSM w Skierniewicach wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001 zintegrowany z systemem HACCP zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Żywnościowym i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 852/2004 z 29.04.04 oraz polskimi wymaganiami prawnymi. System Zarządzania Jakością w OSM w Skierniewicach obejmuje wszystkie wymagania normy ISO 9001:2000.

aktualizacja (RP) 17.04.2014

Witamina słońca to panaceum nie tylko na "mocne kości"

Witamina D to jedna z najważniejszych witamin pełniących wiele funkcji w naszym organizmie. Jej niedobory mogą wywołać szereg schorzeń m.in. krzywicę u dzieci, mineralizację kości u dorosłych, cukrzycę typu I i II. Deficyt witaminy D sprzyja rozwojowi stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, podatności na infekcje, nadciśnieniu, arteriosklerozie i problemom sercowo-naczyniowym, niewydolności nerek oraz nowotworom. Jak wskazują badania epidemiologiczne niedobory witaminy D mogą dotykać nawet 50% populacji.

Witamina słońca

Witamina D występuje w dwóch formach: wit. D2 i D3. Witamina D3 nazywana jest witaminą słońca, bowiem może powstawać w skórze pod wpływem słońca i promieni ultrafioletowych. W ten sposób absorpcja witaminy D3 zachodzi zaledwie w 20%. Drugą drogą podaży witaminy D3/2 jest wchłanianie jelitowe poprzez podaż wraz z pożywieniem.

Do głównych grup produktowych zawierających witaminę D należą: pełnotluste mleko i jego przetwory, ryby, żywność wzbogacona oraz suplementy diety. Witamina D jest przekształcana do formy aktywnej m.in. w nerkach.

Przyczyny niedoborów

Rola witaminy D w organizmie jest kojarzona głównie z budowaniem układu kostnego. Witamina ta w jelitach wspomaga także wchłanianie wapnia i fosforanów, a w nerkach resorpcji wapnia. W przypadku syntezy skórnej w zasadzie nie ma problemu z przedawkowaniem tej witaminy, bowiem jedynym objawem przedawkowania pomieni UV jest poparzenie słoneczne.

Obecnie uważa się, iż niedobry witaminy D wiążą się z obniżeniem ekspozycji słonecznej i stosowaniem flitów ochronnych. Dlatego też zaleca się systematyczną ekspozycję słoneczną (twarz i ręce) bez użycia filtrów przez około 15 minut dziennie.

Kolejnym problemem jest spożywanie odtłuszczonych produktów mleczarskich, które są pozbawiane witaminy D. Niedobory są także związane z relatywnie niskim spożyciem ryb, które stanowią istotne źródła witaminy D. Innymi źródłami witaminy D są jaja i wątroba, ale i te spożywane są w ograniczonych ilościach.

aktualizacja (RP) 07.04.2014

Rosja: Zakaz importu dla sześciu producentów z Ukrainy

Federalna Służba Nadzoru Ochrony Praw Konsumenta (Rospotrebnadzor) podała informację o zablokowaniu dostępu do rosyjskiego rynku produktów z Ukrainy pochodzących z sześciu mleczarni.

Produkty z firmy Ros i jej zakładu zależnego Achtyrski Kombinat Serowy, AO Piriatinski, dalej PJSC Zolotoniski i z zakładu Tehmolprom mają nie spełniać wymogów ustawy federalnej z dnia 12.06.2008 № 88.

Zawieszono także wwóz produktów LLC Gadyachsyr. Wszystkie badania laboratoryjne przeprowadzono przez akredytowane laboratorium ośrodków badawczych w rosyjskim i międzynarodowym systemie akredytacji.

aktualizacja (RP) 07.04.2014

Sertop wchodzi z impetem do Rumunii

Tyski producent serków topionych podjął kolejne wyzwania eksportowe w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu "Paszport do eksportu" (II etap - wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu).

Dotychczasowymi działaniami objęto Łotwę, Estonię oraz Ukrainę

Ostatni etap, którego zakończenie zaplanowano na koniec kwietnia 2014 r obejmuje Rumunię. - W chwili obecnej realizowana jest seria spotkań z potencjalnymi kontrahentami z tego rynku, których chcemy przekonać do siebie jakością naszych produktów – informuje Tomasz Kania Dyrektor ds. handlowych Sertop. Skuteczność działań zostanie dodatkowo wzmocniona reklamą prasową i internetową.

aktualizacja (RP) 07.04.2014

Mlekovita, Hochland i ROTR nie będą na razie eksportować do Rosj

Wieczorne doniesienia gospodarcze z Polski zelektryzowała informacja o zakazie importu produktów mleczarskich z Polski dokonanym przez Rosjan.

Po wybranych mleczarniach ukraińskich przyszedł czas na polskie firmy mleczarskie znane z wysokiej jakości i zaufania polskich konsumentów.

To także sygnał, że rosyjski zakaz nie ma podłoża merytorycznego.

aktualizacja (RP) 07.04.2014

Rosja: Kąpiel po rosyjsku (w mleku)

Pracownicy zażywający kąpieli w mleku w serowni w Omsku – to jest hit rosyjskiego internetu pochodzący z jednego z profili w serwisie społecznościowym W Kontaktie. Ten bardzo popularny serwis obiegły lotem błyskawicy zdjęcia, których wiarygodność sprawdzają już rosyjskie organy bezpieczeństwa żywności i prokuratura.

Jeżeli jest to żart to może kosztować reputację branży mleczarskiej, w szczególności zakład w Omsku. Każdy kto sięgnie po ser z syberyjskiego Omska może już mieć skojarzenie z tym właśnie wydarzeniem. Wątpliwe, by chciał go spożyć pamiętając ekscesy pracowników.

aktualizacja (RP) 31.03.2014

Nowe przepisy UE dla sektora ekologicznego powinny promować prod

W odpowiedzi na nowe wnioski Komisji w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania Copa-Cogeca podkreśliła, że powinny one oprzeć się na powodzeniu przepisów obowiązujących obecnie w UE i muszą umożliwić dalszy rozwój europejskiej produkcji ekologicznej. Unijny sektor produkcji ekologicznej to jeden z szybko rozwijających się sektorów rolnych.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, zaznaczył: – Nowe zasady muszą umożliwić dalszy rozwój produkcji, a jednocześnie wspierać wzrost rynku ekologicznego przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Przede wszystkim zasady te nie mogę zniechęcać ani nowych rolników do przechodzenia na rolnictwo ekologiczne ani już prowadzących tę działalność do zarzucenia produkcji.

Następnie dodał: – W wielu regionach na przykład gospodarstwa często przechodzą na rolnictwo ekologiczne w sposób wieloetapowy i z różnorakich powodów, w tym ekonomicznych czy strukturalnych. Jeśli nie będą one mogły stopniowo przystosować się do produkcji ekologicznej, doprowadzi to do zahamowania rozwoju sektora.

– Pragniemy także podkreślić, że rolnictwo ekologiczne to holistyczny system produkcji, oparty na konkretnych sposobach zarządzania zasobami naturalnymi, ograniczający wykorzystanie chemicznych i syntetycznych środków produkcji oraz zakazujący stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie. Rolnictwo ekologiczne to globalna metoda produkcji wymagająca dodatkowych warunków, w szczególności w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Należy więc podejść całościowo do procesu produkcji, zamiast koncentrować się jedynie na produktach końcowych. Dlatego też tak ważne jest, aby kontrole były ukierunkowane na proces.

P. Rousseau, przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca, powiedział: – Produkcji ekologicznej nie można oddzielić od otaczającego ją środowiska. W związku z tym producenci ekologiczni nie powinni ponosić kosztów np. przypadkowych zakażeń czy analiz pozostałości, jako że zdecydowanie podwyższyłoby to ich wydatki i pociągnęło za sobą utratę dochodów. Należy także znaleźć odpowiedź na problem dostępności nasion w proponowanym przez UE nowym prawie o materiale siewnym i reprodukcji roślin”.

Projekt nowych przepisów był przedmiotem debaty ministrów rolnictwa UE. Jego celem jest wzmocnienie i harmonizacja zasad produkcji poprzez zniesienie wyjątków oraz poprawa systemu kontroli poprzez zgromadzenie wszystkich przepisów w jednym dokumencie. Wzmocniono również oparte na ryzyku podejście do kontroli urzędowych. Zgodnie z wnioskiem gospodarstwami prowadzącymi produkcję ekologiczną należy zarządzać w sposób w pełni zgodny z zasadami tej produkcji, a ponadto wszystkie składniki muszą być ekologiczne. Copa-Cogeca pragnie w pełni zaangażować się w tę debatę.

aktualizacja (RP) 31.03.2014

USA: Białka mleka i ćwiczenia sprzyjają redukcji ciśnienia

Naukowcy z Florida State University wykazali w swoim raporcie opublikowanym na łamach American Journal of Hypertension, iż spożywanie serwatki i kazeiny (białek mleka) zawartych w produktach mleczarskich w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami gimnastycznymi mogą przyczynić się do redukcji ciśnienia krwi.

Naukowcy podkreślają, iż pozytywny wpływ białek mleka na organizm jest znany już od wielu lat. Dlatego też wspomniane badanie może być kolejnym cennym wkładem w propagowanie konsumpcji produktów mleczarskich w prewencji schorzeń związanych z wysokim poziomem ciśnienia krwi.

Według naukowców odpowiedzialnymi za pozytywną odpowiedź fizjologiczną badanych osób są właśnie białka serwatkowe, kazeina oraz wapń.

Wyniki badań zostały bardzo dobrze przyjęte przez dr Grega Millera - Prezydenta Dairy Research Institute oraz wiceprezydenta National Dairy Council w USA, który potwierdził, iż kombinacja spożywania białek pochodzących z produktów mleczarskich iaktywności fizycznej bardzo dobrze rokują w programach zwalczania nadciśnienia wśród grupy młodych kobiet zmagających się z nadmierną masą ciała. <

aktualizacja (RP) 24.03.2014

SIG: Rynek będzie wymagał dalszej logistycznej efektywności, wyg

– Dla naszych partnerów w branży mleczarskiej niezwykle istotne są bezpieczeństwo i higiena żywności oraz wygoda użytkowania, zarówno w łańcuchu dostaw jak i w warunkach domowych. Wszystkie te aspekty gwarantuje aseptyczny system pakowania żywności oferowany przez SIG Combibloc zapewniający produktowi długi termin przydatności do spożycia z zachowaniem wszelkich wartości odżywczych i walorów smakowych i, co najważniejsze, bez konieczności stosowania konserwantów. W połączeniu z superlekkim, funkcjonalnym i przyjaznym dla środowiska opakowaniem to prawdziwy majstersztyk logistyki – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Biznes Sylwia Jurys, Prezes Zarządu SIG Combibloc.

– Mimo że od dawna wiodącym opakowaniem dla mleka UHT jest karton o pojemności 1 l, na przestrzeni lat pojawiło się wiele innowacji poprawiających funkcjonalność takich opakowań (nowe rodzaje zamknięć, wygodniejsze dozowanie itp.). Jednocześnie dostrzegamy rosnące zainteresowanie sieci handlowych kolejnymi innowacjami, również w zakresie ekologicznego wizerunku produktu i opakowania. Odpowiadając na te potrzeby możemy zaoferować naszym klientom nowoczesne opakowanie EcoPlus, które generuje mniej CO2, z lekką i tym samym bardzo ekologiczną zakrętkę combiCap – łącząc korzyści dla środowiska naturalnego z wielką wygodą użytkowania – dodaje Sylwia Jurys.

– Naszych klientów wspieramy na każdym etapie tworzenia nowego produktu, od koncepcji marketingowej do przygotowania projektów graficznych opakowań. Służymy bogatą bazą przykładów produktów odnoszących sukcesy na innych rynkach, jak również gotowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o trendy jakościowe jesteśmy przekonani, że rynek będzie wymagał dalszej logistycznej efektywności, wygody, funkcjonalności oraz wpisania się rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów. W odniesieniu do potencjału ilościowego z zaciekawieniem przyglądamy się sytuacji rynkowej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, w kontekście uwolnienia kwot mlecznych w kwietniu 2015 r – podsumowuje Prezes Zarządu SIG Combibloc.

aktualizacja (RP) 24.03.2014

Rosja: Rosselkhoznadzor przywróci import nabiału z Hiszpanii?

Jak podają służby prasowe Rosselkhoznadzoru, z uwagi na działania dostosowawcze hiszpańskiej Służby Weterynaryjnej możliwe będzie zniesienie zakazu dla 9 hiszpańskich mleczarni.

Dotychczasowy zakaz dotyczył całego obszaru Unii Celnej. Decyzja o przywrócenia wymiany handlowej ze wspomnianymi mleczarniami hiszpańskimi jest efektem spotkania, jakie odbyło się w Madrycie w ubiegłym tygodniu pomiędzy Siergiejem Dankwertem i przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska Hiszpanii.

aktualizacja(RP)22.03.2014

USA: Listeria powodem zawieszenia produkcji Roos Foods

FDA zadecydowało o zawieszeniu produkcji w firmie Roos Foods – podaje amerykańska agencja ds. żywności. Ten mały zakład ze stanu Delaware wytwarzający sery w stylu hiszpańskim stał się powodem zachorowań 8 osób w Maryland i Kalifornii wywołanych zarażeniem serów listerią. Do niedawna istniało tylko uzasadniane prawdopodobieństwo dotyczące zarażenia produktów bakteriami Listeria monocytogenes w obrębie zakładu, ale po dochodzeniu prowadzonym przez FDA oraz Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, podejrzenia się potwierdziły.

Powodem zarażania serów w zakładzie był cieknący dach, skąd woda przedostawała się do pomieszczenia produkcyjnego, na sprzęt i zbiorniki. Rdza i łuszczenie materiałów potwierdziły najgorsze podejrzenia śledczych. Oprócz tego stwierdzono wodę stojącą na posadzkach oraz pozostałości po żywności po procesie higienizacji. Posadzki pomieszczeń produkcyjnych zawierały ubytki, zaś urządzenia służące do produkcji miały dziury od rdzy. Podłogi i ściany wykazywały zły stan.

Próbki pobrane do analizy wykazały wynik pozytywny dla obecności Listeria moniocytogenes. Zakład zdecydował o wycofaniu swoich produktów będących obiektem obrotu w stanach: Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Virginia i Dystrykt Columbia.

aktualizacja (RP) 18.03.2014

Shakira występuje w globalnej kampanii Activii

Kampania odbędzie się pod hasłem „Dobre samopoczucie bierze się ze środka”. Activia, największa marka w portfolio Dywizji Świeżych Produktów Mlecznych Danone, rozpoczyna wkrótce pierwszą w historii ogólnoświatową kampanię marketingową. Jej celem jest wzmocnienie pozycjonowania marki w obszarze zdrowego stylu życia. Ambasadorką kampanii została Shakira, światowej sławy kolumbijska supergwiazda, która wesprze markę jogurtu w ramach kampanii „Uśmiechnij swój brzuch”.

Międzynarodowa kampania rozpocznie się 16 marca br. jednocześnie w 50 krajach na świecie, premierą nowej, telewizyjnej reklamy Activii. Obejmie ona działania ATL, BTL, digital oraz Public Relations. Będzie oparta na nowej linii kreatywnej związanej z tańcem i podkreślającej dobre samopoczucie biorące się z wewnątrz.

W reklamie telewizyjnej, która została nakręcona w Barcelonie, zobaczymy Shakirę w fantazyjnym lesie, oplataną wirami złotego pyłu. Poprzez taniec Gwiazda wyraża swoje dobre samopoczucie. – Uważam, że dbanie o zdrowie wewnętrzne jest kluczem do dobrego samopoczucia, a najlepszym sposobem dla mnie na wyrażenie tego, że czuję się dobrze, jest taniec – powiedziała Shakira.

Tłem muzycznym dla reklamy telewizyjnej jest nowa piosenka Shakiry „Dare (La, la, la)”, która znalazła się na jej najnowszej płycie „Shakira” (premiera albumu jest zaplanowana na 25 marca 2014 r.). Nad spotem reklamowym, stworzonym przez Vinizius Young & Rubicam Barcelona, pracowali między innymi: uhonorowany Oscarem dyrektor artystyczny Eugenio Caballero i wielokrotnie nagradzany Javier Aguirresarobe.

Shakira zdradziła, dlaczego wzięła udział w kampanii: – Zdecydowałam się na współpracę z Activią, bo szczerze wierzę, że dbanie o siebie od środka pomaga się otworzyć i w pełni wyrazić siebie na zewnątrz.

Nowa reklama została nagrana zarówno w wersji 45-sekundowej na potrzeby ogólnoświatowej premiery, jak i w 20- i 30-sekundowych wersjach przeznaczonych do lokalnych adaptacji. Kampanię telewizyjną wspierają działania w obszarze digital, w tym globalna strona internetowa Activii www.activia.com. Znajdą się na niej nigdzie niepublikowane treści związane z kampanią, włącznie z filmem pokazującym kulisy przygotowania spotu z Shakirą.

Siła przekazu kampanii zostanie wzmocniona przez szeroko zakrojone działania Public Relations oparte o media relations, eventy oraz akcje samplingowe.

Zdaniem Luca Casaura, globalnego wiceprezesa ds. marketingu Activii w Danone: – Taka skoordynowana globalnie kampania to pierwszy tego typu projekt nie tylko dla Activii, ale także dla całej firmy Danone. Jest to największe i najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie w historii firmy, realizowane jednocześnie na wielu rynkach. Jesteśmy dumni, że jedna z najbardziej znanych gwiazd muzyki pop wspiera nas w charakterze oficjalnego ambasadora marki. Naszym zdaniem nikt lepiej nie potrafi pokazać, jak ważne jest dbanie o nasze zdrowie. Shakira jest idealnym przykładem pokazującym, że dobre samopoczucie wewnętrzne jest niezbędne do wyrażenie siebie jako światowej sławy artystki.

aktualizacja (RP) 18.03.2014

W 2014 roku wzrosną nadwyżki eksportowe nabiału

– Oceniam, że w 2013 roku wartość eksportu przetworów mleczarskich sięgnie 1580 mln euro, czyli będzie o 17% wyższa niż w 2012 roku. W 2014 roku sprzedaż zagraniczna artykułów mlecznych nadal będzie rosła, niemniej dynamika zmian prawdopodobnie wyhamuje – mówi Forum Mleczarskiemu Marta Skrzypczyk, Ekspert ds. Analiz, Koordynator Sekcji Analiz Sektora Rolno-Spożywczego Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, BGŻ.

– Eksportowi sprzyjać będzie stosunkowo słaby złoty oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, gdzie wysyłamy 70% przetworów kierowanych na eksport. Dużym czynnikiem niepewności są relacje z Rosją, której udział w naszym eksporcie w 2013 roku sięgnął 9%, a w przypadku serów przekroczył 15%. Niekorzystnie na wyniki handlowe będą wpływały prognozowane obniżki cen artykułów mlecznych na rynkach światowych, związane z odbudową produkcji mleka wśród czołowych jego eksporterów. Z tego też powodu w 2014 roku istotnie wzrosną globalne nadwyżki eksportowe przetworów mleczarskich, co spowoduje nasiloną konkurencję na rynku – mówi Marta Skrzypczyk.

– W I połowie br. spodziewamy się wzrostu produkcji mleka, a tym samym przyrostu nadwyżek eksportowych wśród krajów należących do czołowych eksporterów artykułów mlecznych na świecie (USA, UE, Argentyna, Oceania). Będzie to pokłosie wysokich cen skupu mleka w 2013 roku i relatywnie niskich kosztów produkcji, co zachęcało rolników do inwestowania w chów bydła mlecznego. Oceniamy, że w pierwszej połowie 2014 roku produkcja mleka w ww. krajach zwiększy się o 3% w relacji rocznej, zaś nadwyżki eksportowe o 17% lub 4 mld litrów w przeliczeniu na mleko surowe– dodaje Marta Skrzypczyk.

– Poprawie ulegną także warunki popytowe, przede wszystkim w krajach rozwiniętych (USA, UE). Także w odniesieniu do Chin spodziewamy się utrzymania wysokiego popytu importowego. Niemniej, bilans popytowo-podażowy będzie nieco mniej napięty niż to miało miejsce w 2013 roku, co spowoduje, że będzie rosła presja na obniżki cen artykułów mlecznych na rynkach światowych, szczególnie w II kwartale br. I kwartał br. może przynieść jeszcze wzrosty cen, przede wszystkim w odniesieniu do serów i serwatki. Generalnie, w drugiej połowie bieżącego roku artykuły mleczne na rynku światowym mogą być już około 10% tańsze niż w IV kwartale 2013 roku – wskazuje nasza rozmówczyni.

– Podstawowe czynniki generujące popyt na przetwory mleczarskie tak naprawdę nie zmieniają się od lat. Rosnące spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego to przede wszystkim efekt coraz większej zamożności społeczeństw w krajach rozwijających się, migracji ludności do miast oraz rozpowszechniania się zachodnich wzorców konsumpcji w tych regionach. Jeżeli, podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku, zderzy się toz ograniczeniami po stronie produkcji (wywołanymi np. niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zmianami strukturalnymi w rolnictwie jak np. w Chinach) następuje silny wzrost cen – wylicza ekspertka BGŻ.

– Inwestycje podejmowane w ostatnich latach w rozwój produkcji zarówno na poziomie gospodarstw jak i przetwórstwa oczywiście przekładają się na stały wzrost podaży surowca i przetworów mleczarskich. Niemniej ograniczenia środowiskowe (np. w Europie i USA), zmienność warunków pogodowych (głównie na półkuli południowej), czy konieczność sprostania wymogom jakościowym (Chiny, Brazylia) sprawiają, że przy dynamicznym wzroście popytu, w ciągu kilku najbliższych lat nie powstaną istotne nadwyżki produktowe w sektorze mleczarskim. Dlatego też spadki cen zbytu artykułów mlecznych w najbliższym czasie są wprawdzie bardzo prawdopodobne, niemniej nie oczekujemy istotnego załamania rynku – mówi Marta Skrzypczyk.

– Polska charakteryzuje się korzystnymi warunkami przyrodniczo-klimatycznymi do rozwoju produkcji mleka, niższymi kosztami produkcji, a co za tym idzie surowiec w skupie jest około 20% tańszy niż średnio w Unii. Niższe są też koszty pracy. Stąd też wynika duże zainteresowanie podmiotów globalnych wejściem na nasz rynek (zarówno pochodzących z Unii, Ukrainy, jak i np. z Chin). Do tej pory problemem było pozyskanie dostawców mleka ze względu na system kwotowania oraz duży udział spółdzielni w sektorze (chodzi o dość ścisłe powiązania pomiędzy rolnikami a przetwórstwem). Po zniesieniu ograniczeń kwotowych współpraca z producentami mleka stanie się prawdopodobnie łatwiejsza, spodziewamy się zatem wejścia nowych podmiotów na nasz rynek, a tym samym nasilenia konkurencji w sektorze – podsumowuje ekspertka BGŻ.

aktualizacja (RP) 11.03.2014

Można spodziewać się odwrócenia trendu

– Biorąc pod uwagę dostępne dane z okresu styczeń-listopad 2013 r. oraz utrzymujące się również w grudniu 2013 r. wysokie ceny produktów mleczarskich na rynku światowym, po dokonaniu prostej ekstrapolacji trendów można przewidywać, że finalna wartość polskiego eksportu mleczarskiego za rok 2013 może być wyższa o ok. 17% w stosunku do roku 2012 i wynieść ok. 1,6 mld EUR.

Można zatem powiedzieć, że 2013 był dla branży mleczarskiej rokiem wyjątkowym i trudno będzie poprawić wyniki osiągnięte w tym okresie – mówi Forum Mleczarskiemu Marcin Hydzik, Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

– Ponadto prognozowanie wyniku eksportu w roku 2014 wymaga rozważenia szeregu czynników, z których przynajmniej część jest w tej chwili trudna do oszacowania – zarówno pod względem wartości jak i możliwości wystąpienia – dodaje Marcin Hydzik.

– Już teraz prognozowane jest niewielkie, ale wyższe niż w ubiegłym roku przekroczenie krajowej kwoty mlecznej. Oznacza to oczywiście wzrost produkcji mleka w kraju. Można przewidywać, że wzrost ten przyspieszy wraz z corocznym wzrostem dostępnej kwoty mlecznej i nie zostanie skompensowany przez wzrost spożycia mleka i jego przetworów w Polsce. Ponadto, rosnące zadłużenie kraju powoduje spadek zaufania do złotego, co rzecz jasna przekłada się na jego dewaluację względem walut obcych. Już teraz obserwujemy umacnianie się euro względem złotego, a eksperci od rynków finansowych nieśmiało wspominają o możliwości dalszego spadku kursu naszej waluty względem euro – nawet do poziomu 4,5 PLN. Sprzyja to oczywiście konkurencyjności cenowej naszej oferty eksportowej, jednakże potencjalna możliwość wzrostu wolumenu eksportu związana zarówno ze wzrostem produkcji, jak i możliwymi obniżkami cen produktów oferowanych przez polskich eksporterów nie daje jeszcze podstaw do optymizmu. Mimo że zgodnie z prognozami FAO/OECD światowy popyt na produkty mleczarskie ma wzrastać w długim okresie to jednak trudno przewidzieć czy jakieś czynniki np. polityczne nie staną w 2014 r. na drodze polskiego eksportu mleczarskiego. Do tego dochodzi oczywiście kwestia trudnych do przewidzenia cen na rynku światowym, a co za tym idzie opłacalności eksportu – wyjaśnia Prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

– Obserwacja statystyk z kilkunastu ostatnich lat daje podstawy do stwierdzenia, że na światowym rynku mleka w miarę regularnie pojawiają się trzy-czteroletnie cykle naprzemiennych wzrostów i spadków cen, rozdzielanych okresami względnej stabilizacji. Zauważalny trend wzrostowy cen podstawowych produktów mleczarskich rozpoczął się mniej więcej w połowie roku 2012 i nawet jeżeli ostatnio obserwowane spadki notowań kontraktów terminowych na produkty mleczarskie to tylko chwilowe korekty, to ze statystyk wynikałoby, że w 2014 r. można spodziewać się odwrócenia trendu, a być może nawet załamania cen. Z tego typu sytuacją mieliśmy do czynienia w przeszłości. Po bardzo dobrym 2007 r. w sierpniu 2008 r. ceny produktów mleczarskich zaczęły najpierw powoli spadać, by załamać się w roku 2009. Teraz mamy początek roku 2014, minęło ok. półtora roku od początku cyklu wzrostowego, zatem wnioski, jakie się nasuwają nie są zbyt optymistyczne. Może nie grozi nam jeszcze katastrofa, ale stabilizacji cen na obecnym poziomie trudno oczekiwać – wskazuje Marcin Hydzik.

– W 2007 r. gdy starano się wyjaśnić wzrost cen produktów mleczarskich, większość ekspertów mówiła o wzroście spożycia w Azji, o suszy na Antypodach, o wprowadzeniu w USA dopłat do produkcji kukurydzy, która miała być przeznaczana na biodiesel, przez co amerykańscy farmerzy obsiewali pastwiska dla krów kukurydzą, zmniejszając tym samym podaż mleka, w końcu o podatku eksportowym w Argentynie. Niektórzy natomiast zwracali uwagę na możliwe działania spekulacyjne, związane z transferem kapitału inwestycyjnego z pogrążonego wówczas w USA w kryzysie rynku nieruchomości na rynek żywnościowy. Obecnie również mówi się o wzroście spożycia – zwłaszcza w Azji, co związane jest zarówno z czynnikami demograficznymi, jak i wzrostem poziomu zamożności tamtejszych społeczeństw. Istnieje również udokumentowana i zaprezentowana już kilka lat temu przez ZMB – niemiecką agencję zajmującą się badaniem rynków rolnych silna korelacja pomiędzy cenami ropy naftowej, a ceną pełnego mleka w proszku – być może to właśnie tu należy upatrywać przyczyn obecnego poziomu cen produktów mleczarskich – mówi nasz rozmówca.

– Niezależnie od czynników kształtujących popyt na produkty mleczarskie, tempo inwestycji w sektorze mleka nie jest jeszcze wystarczające, by zachwiać cenami na rynku światowym. To proces wieloletni i z dnia na dzień nie da się w zauważalnym stopniu zwiększyć produkcji mleka i jego przetworów na świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska niestety nie jest liderem różnorakich rankingów dotyczących łatwości prowadzenia biznesu, można się spodziewać, że inwestorzy planujący eksport do Azji raczej wybiorą inny rejon świata dla tego typu inwestycji. Zwłaszcza że wymogi UE w zakresie ekologii, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności nie sprzyjają inwestycjom obliczonym na szybki zysk. Ponadto produkcja mleka w Polsce nie rośnie aż tak szybko i obecni na naszym rynku przetwórcy muszą czasem bardzo ostro konkurować o surowiec, więc trudno sobie wyobrazić, by na tym rynku znalazło się miejsce jeszcze dla kogoś. Australijscy i nowozelandzcy farmerzy od lat kupują ziemię np. w byłych republikach Związku Radzieckiego i Argentynie by zwiększyć swój potencjał produkcyjny i w przyszłości to raczej mleko z tych rejonów popłynie na wschód – konstatuje Marcina Hydzik, Prezes ZPPM

aktualizacja (RP) 10.03.2014

Ograniczenia maszynowe i koszty najbardziej ograniczają dobór op

– Dla wielu produktów opakowania z tektury falistej nie są już jedynie opakowaniami transportowymi. Zmieniający się rynek konsumentów wymusza na producentach dóbr różnorodne i złożone działania również w kwestii opakowań zewnętrznych – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Biznes Marcin Sowik, Innovation & Development Manager w Smurfit Kappa Polska. – Producenci z branży mleczarskiej przy wyborze opakowania w pierwszej kolejności zwracają uwagę na możliwości produkcyjne swojego zakładu.

Wybór konstrukcji uwarunkowany jest mechanizacją linii produkcyjnej. Inne opakowania stosujemy przy automatycznym klejeniu, a inne przy ręcznym pakowaniu. Drugim istotnym aspektem jest wygląd zewnętrzny, czyli ekspozycja przy zachowaniu wymagań logistycznych i łańcucha dostaw – wskazuje Marcin Sowik.

– Dla sieci handlowych natomiast najistotniejsze jest, aby opakowanie było tworzone z uwzględnieniem pięciu podstawowych zasad, takich jak:

-łatwa identyfikacja: szybkie odnalezienie produktu przez pracownika sklepu;

-łatwe otwieranie: szybki i intuicyjny system otwierania;

-łatwe układanie na półce: szybkie i łatwe uzupełnianie półki sklepowej;

-łatwa sprzedaż: łatwa orientacja i nieograniczony dostęp do produktu;

-łatwa utylizacja: łatwość złożenia i demontażu po zużyciu – wylicza nasz rozmówca.

– Trzecim aspektem pozostaje jakość w powiązaniu z czynnikiem ekonomicznym. Patrząc na aspekty ekologiczne chcemy każdy produkt dostarczyć w nienaruszonym stanie, jednocześnie optymalne wykorzystując palety i auta dostawcze – dodaje nasz rozmówca.

– Nie można zapominać o elementach marketingowych oraz kompatybilności opakowania produktu z opakowaniem zewnętrznym. Nadruk opakowania z tektury powinien podkreślać grafikę i informację marketingową opakowania jednostkowego. Aktualnie dużą wagę przywiązuje się do podkreślenia produktów premium, poprzez dobranie wysokiej jakości papierów z zastosowaniem nadruku na całej powierzchni oraz w środku opakowania – zauważa Innovation & Development Manager w Smurfit Kappa Polska.

– Zauważamy dwutorowe podejście do decyzji jakie zastosować opakowanie dla produktu. Z jednej strony widzimy duże znaczenie pozycjonowania produktu na półce, a za tym idące inwestycje w kreowanie wyróżniającego się opakowania. Innowacje są tu szczególnie poszukiwane. Z drugiej zaś wielu producentów pozostaje przy zunifikowanych i standardowych rozwiązaniach. Największymi ograniczeniami w procesie wyboru i adaptacji opakowań do potrzeb klienta pozostają ograniczenia maszynowe i względy kosztowe. Szukanie ekologicznych i bardziej oszczędnych surowców jest już normą i podstawą w podejmowaniu decyzji. Optymalna konstrukcja, pasująca do parku maszynowego, a przy tym wytrzymały, ale lekki surowiec, to nierozłączna już para – podsumowuje Marcin Sowik, Innovation & Development Manager w Smurfit Kappa Polska.

aktualizacja (RP) 07.03.2014

Spółdzielnia Mleczarska Ryki została wyróżniona w konkursie R

Nagrody przyznawane są firmom, które dynamicznie zwiększają swoją wartość na rynku.

Ranking przygotował prestiżowy miesięcznik gospodarczy „Forbes” według metodologii opracowanej przez analityków Bisnode Polska. Firmy oceniane są na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Analizowana jest ich rentowność i płynność finansowa. Wartość przedsiębiorstwa obliczana jest jako średnia ważona wartości ich majątku i wartości dochodowej. Dodatkowo jury plebiscytu sprawdza genezę wyników każdego laureata, by wyeliminować przedsiębiorstwa, w których skokowy wzrost wartości spowodowany był jednorazowym zdarzeniem.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki pojawiła się w opracowaniu jako jedno z przedsiębiorstw województwa lubelskiego w kategorii „przychody od 50 do 250 mln zł”. W 2012 roku przychody sięgnęły prawie 224 mln zł., a przeciętny wzrost wartości w latach 2010-2012 przekroczył 16 procent. Zysk netto firmy w 2012 roku wyniósł 3,7 mln zł.

aktualizacja (RP) 07.03.2014

adomsko (OSM): Masło Lactic

Masło Lactic to masło ekstra o zawartości tłuszczu min. 82%. Masło produkowane jest tzw. metodą NIZO, która łączy metodę tradycyjną polegającą na zmaślaniu słodkiej śmietanki z jednoczesnym ukwaszeniem plazmy masła.

Zastosowana metoda pozwala uzyskać produkt o doskonałych walorach smakowych oraz służy poprawie jakości wyrobu finalnego.

Dla konsumenta zapewne zauważalna jest różnica w smaku w nucie lekko kwaśnej oraz w zapachu tak jak w tradycyjnym maśle wyrabianym ze śmietany ukwaszonej.

aktualizacja (RP) 07.03.2014

Rekordowy rok, włączenie Sanok (OSM) w struktury Mlekovity

W dniu 28 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, na którym Prezes Zarządu Dariusz Sapiński przedstawił sprawozdanie z działalności firmy wraz z wynikami roku 2013.

Przyjęto również uchwałę o włączeniu w struktury Grupy Mlekovita Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku.

Mlekovita – najcenniejsza marka produkcyjnego sektora polskiej gospodarki (która przez 10 lat sześciokrotnie zwiększyła wartość swojej marki obecnie wycenianej na 1,37 mld złotych), Lider Polskiego Mleczarstwa (za rankingiem KZSM Zw. Rew.) i największa grupa mleczarska w Polsce – osiągnęła najwyższe przychody w swojej ponad 85-letniej działalności na rynku. Rok 2013 zamknął się przychodami w wysokości 3 503 276 tys. zł, czyli wyższymi o ponad 15,7% od ubiegłorocznych (przychody w 2012 r. wyniosły 3 028 146 tys. zł).

- Jestem bardzo zadowolony z podsumowania wyników ubiegłego roku – pomimo tego, iż rok 2013 był trudny pod względem surowcowym, dla nas był wyjątkowy nie tylko ze względu na Jubileusz 85-lecia, ale i zakończenie roku z rekordowymi przychodami, wyższymi niż w 2012 – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Osiągnęliśmy sukces w postaci stałego rozwoju firmy i wzrostu wartości marki Mlekovita, która jest obecnie najcenniejszą marką produkcyjnego sektora polskiej gospodarki.

Wprowadzamy kolejne nowe produkty, z których wiele od momentu pojawienia się na rynku zyskało uznanie konsumentów i zdobyło nagrody na krajowych i międzynarodowych targach i konkursach. Zrealizowaliśmy kolejne ważne inwestycje, rozbudowując i modernizując infrastrukturę wewnętrzną.

Mlekovita jako jedyna grupa mleczarska w Polsce i jeden z niewielu przetwórców mleczarskich w Europie przygotowana jest na dobowy przerób surowca przekraczający 5 mln litrów.

Dzięki zrealizowanym w 2013 roku inwestycjom poczynionym w podniesienie potencjału technicznego, technologicznego i handlowego Grupy zwiększyły jej moce przerobowe o ponad 30%.

aktualizacja (RP) 07.03.2014

Mlekpol (SM) na targach Prodexpo 2014 w Moskwie

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol wzięła udział w międzynarodowych targach branży spożywczej Prodexpo 2014 w Moskwie. Trwające w dniach 9-14 lutego br. targi są największym takim przedsięwzięciem w Rosji i jednym z największych w całej Europie.

- Każdy nasz udział w targach Prodexpo w Moskwie to doskonała okazja do zaprezentowania dotychczasowej oferty, znanej naszym konsumentom zarówno w kraju, jak i za granicami – powiedziała Małgorzata Cebelińska, Kierownik Handlu Zagranicznego w Mlekpol (SM).

– Przedstawiamy również nowości poszczególnych marek, które zostały pozytywnie przyjęte przez odbiorców w Polsce.

Produkty Mlekpol (SM) są obecne na rynkach zagranicznych już od wielu lat. Obecnie eksportowane jest ponad 30% całej produkcji, w tym również na rynek rosyjski. Targi Prodexpo to jedna z wielu form promocji grajewskiej spółdzielni, dzięki której możliwe jest poszerzenie grona odbiorców oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

aktualizacja (RP) 26.02.2014

Ukraina: Danone przenosi produkcję z Kijowa

Miejska, ścisła zabudowa i niemożność dalszej rozbudowy zakładu leżały u podstaw przeniesienia produkcji przez tego jednego z największych producentów nabiału w kraju do Chersonia i Keremenczuka. Termin zakończenia operacji przewiduje się na 2015 rok. Zabudowania w Kijowie pamiętają lata 60-te ubiegłego wieku.

aktualizacja (RP) 26.02.2014

Raport Rabobanku: Polska jest pełna inwestycyjnych możliwości

W Polsce rośnie produkcja mleka, a dalsze inwestycje są konieczne, aby wykorzystać możliwości jakie niesie zniesienie kwot mlecznych. Na poziomie przetwórstwa dalsza konsolidacja i poprawa efektywności powinny przynieść dalsze szanse w kontekście rynku krajowego i eksportu.

Na poziomie konsumenckim konsumpcja jest wciąż poniżej średniej europejskiej, co pozostawia miejsce dla dalszych inwestycji.

W perspektywie 2020 roku należy oczekiwać wzrostu produkcji surowca o 7-8%. Polska ma warunki do dalszego rozwoju poprzez niskie koszty produkcji, duże powierzchnie ziemi pod pastwiska, dobrą infrastrukturę. Rozdrobnienie własnościowe pozostaje jednak problemem, podobnie jak duża liczba gospodarstw o niewielkiej ilości krów mlecznych.

aktualizacja (RP) 24.02.2014

Francja: Dobry rok w Grupie Bongrain

Sprzedaż netto w Grupie Bongrain w 2013 roku była wyższa o 7,9% niż w 2012 roku i osiągnęła poziom 4,41 mld €.

Patrząc na strukturę sprzedaży widać, że sery notowały mniejszą dynamikę wzrostu: 3,9%, do 2,72 mld €. Dynamika była wysoka zwłaszcza w zachodniej Europie, ale na kilku rynkach, w tym we Francji, wzrost nie był tak duży jak rosła cena surowca.

Firma pozytywnie ocenia wysokie ceny półproduktów na świecie i potwierdza pozytywny wpływ ostatnich akwizycji na wyniki finansowe: Sodilac (grudzień 2013), Sovescope (Sierpień 2012, Berthaut (kwiecień 2013), Terra Lacta (październik 2013).

aktualizacja (RP) 24.02.2014

Tetra Pak: Polski rynek pakowania jednym z najbardziej zaawansow

– Celem producentów wyrobów mlecznych w Polsce jest dostarczanie produktów najwyższej jakości i najwygodniejszych w użytkowaniu. Przy wyborze technologii opakowaniowej producenci zwracają uwagę na ergonomiczne opakowanie, wysoką jakość materiału opakowaniowego i wygodne otwarcie – mówi Forum Mleczarskie Biznes Waldemar Czuba, Key Account Director firmy Tetra Pak. – Równie ważnym aspektem jest długi termin przydatności do spożycia, który można osiągnąć poprzez zastosowanie technologii aseptycznej, pozwalającej na przechowywanie produktów w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas – dodaje nasz rozmówca.

– Wiodący producenci produktów mlecznych stale interesują się innowacjami w opakowaniach i podążają za światowymi trendami, a większość z nich regularnie wprowadza najnowsze rozwiązania. Współpracując z klientami Tetra Pak, staramy się im oferować oraz wprowadzać w Polsce najbardziej innowacyjne technologie i rozwiązania dotyczące pakowania i przetwarzania produktów mlecznych. Można śmiało powiedzieć, że polski rynek jest jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie w regionie. Wprowadziliśmy tutaj wiele zaawansowanych technologii pakowania i najnowsze rodzaje opakowań kartonowych z bardzo innowacyjnymi i wygodnymi otwarciami, które zyskały uznanie konsumentów. Dlatego też w tym roku z polskiego rynku powinny już zniknąć opakowania kartonowe bez zamknięć – podsumowuje

aktualizacja (RP) 18.02.2014

Przejęcie 45 ton fałszywych markowych produktów mlecznych

Łącznie 1200 ton i 430 tys. litrów zafałszowanych i niespełniających norm spożywczych wyrobów markowych skonfiskował Interpol podczas akcji, jaka objęła Europę, Azję i Amerykę (łącznie 33 kraje) podczas akcji Opson III.

Akcję przeprowadzono w grudniu 2013 i styczniu 2014 roku. Przejęto 131 tys. litrów fałszywej oliwy, 60 tys. butelek rzekomego szampana, 80 tys fałszywych batonów, 20 ton fałszywych przypraw, 186 ton płatków oraz 45 ton fałszywego nabiału. Aresztowano 96 osób.

Akcję przeprowadzono w krajach tj.: Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Chile, Kolumbia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Czechy, Dania, Finlandia, Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Peru, Filipiny, Portugalia, Katar, Rumunia, Południowa Korea, Szwecja, Hiszpania, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania, USA i Wietnam.

aktualizacja (RP) 14.02.2014

Piątnica – supermarka stworzona w Polsce

Piątnica znalazła się w gronie najsilniejszych marek na rynku nagrodzonych prestiżowym certyfikatem Superbrands 2013/2014. Jako jedna z najchętniej polecanych rodzimych marek otrzymała dzięki głosom konsumentów także tytuł Created in Poland.

Wśród najsilniejszych wizerunkowo marek konsumenckich na polskim rynku z certyfikatem Superbrands 2013/2014 nie mogło zabraknąć Piątnicy, znanej z wysokiej jakości naturalnych artykułów mleczarskich. O wysokiej pozycji marki zadecydowała opinia konsumentów oraz pozytywna ocena ekspertów Rady Marek Superbrands złożonej z 43 specjalistów w dziedzinie komunikacji, marketingu i brandingu. Konsumenci wskazali Piątnicę jako markę powszechnie znaną i godną polecenia. Oprócz Piątnicy w kategorii nabiał proces certyfikacji pomyślnie przeszło 10 innych marek.

Najsilniejsze polskie marki objęte certyfikacją wytypowano na podstawie badania przeprowadzonego na próbie 15 tys. respondentów przez ARC Rynek i Opinia we wrześniu ub.r. Zmierzono w nim wspomaganą znajomość oraz wizerunek poszczególnych marek. Piątnica uzyskała certyfikat Superbrands 2013/2014 ponieważ cechuje ją jednocześnie wysoka rozpoznawalność i dobry wizerunek wśród konsumentów oraz duża siła wizerunku w ocenie ekspertów.

Piątnica została również doceniona w grupie marek nagrodzonych certyfikatem Created in Poland Superbrands 2013/2014, czyli tych, które miały swój początek w Polsce i wypracowały najlepszy wizerunek w oczach konsumentów. Tytułem wyróżniono tylko te spośród najsilniejszych marek na rynku, które mogą pochwalić się polskim rodowodem, bez względu na pochodzenie kapitału właściciela oraz miejsce produkcji. Program Superbrands, działający z powodzeniem od 10 lat w Polsce, dowodzi, że polskie marki stają się coraz silniejsze. Wielu laureatów nagrody osiąga sukcesy na obcych rynkach.

aktualizacja (RP) 14.02.2014

Rosja: Jogurt sponsora nie wjedzie do Soczi

Jogurty sponsora amerykańskiej reprezentacji nie będą mogły wjechać do Soczi. Jogurty naturalne Chobani nie będą towarzyszyć olimpijczykom zza oceanu.

Problem jak zawsze tkwi w skomplikowanych procedurach sanitarnych obowiązkowych dla żywności: przepisy rosyjskie są w tym względzie nieubłagane, a służby rosyjskie skrupulatne w swoich wymaganiach.

Amerykanie zapoznawszy się z rosyjskimi wymaganiami, stwierdzili, że nie są w stanie spełnić rosyjskich wymagań.

aktualizacja (RP) 10.02.2014

Chiny: Nowozelandzki eksport rekordowy

Eksport mleka w proszku pochodzącego z Nowej Zelandii do Chin ustanowił nowy rekord: 3,26 mld USD. Chiny stały się przez to głównym odbiorcą produktów eksportowanych. Większość odnotowanego wzrostu eksportu była wywołana popytem właśnie na mleko w proszku. Prawie połowa eksportowanego z Nowej Zelandii mleka w proszku szła do Chin.

aktualizacja (RP) 06.02.2014

Srebro dla Mleka Wiejskiego Piątnicy

Konsumenci wskazali najbardziej udane nowości rynkowe 2014 roku w konkursie „Najlepszy Produkt”. Wśród nagrodzonych artykułów spożywczych znalazło się świeże Mleko Wiejskie OSM Piątnica w nowej, poręcznej butelce z uchwytem. W polskiej edycji organizowanego od 14 lat niemieckiego rankingu „Produkt des Jahres” wśród najlepszych nowości nie mogło zabraknąć Mleka Wiejskiego Piątnicy, które zdobyło srebro w kategorii „Produkty mleczne”.

Piątnica (OSM) jako pierwsza firma mleczarska w Polsce wprowadziła na rynek świeże mleko w poręcznej butelce z uchwytem ułatwiającym przenoszenie i nalewanie. Konsumenci docenili wprowadzoną przez firmę zmianę opakowania, które jest teraz bardziej przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne. Nagrodzone w konkursie Mleko Wiejskie w nowej butelce od momentu wprowadzenia do sprzedaży cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Nowości nagrodzone tytułem „Najlepszy Produkt 2014” zostały wyłonione na podstawie wyników badania opinii konsumenckich instytutu GfK Polonia. Celem badania przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku było wskazanie najlepszych nowych produktów wprowadzonych na polski rynek w okresie od 1.09.2012 r. do 1.09.2013 r. Konsumenci ocenili produkty w 48 kategoriach (żywność, chemia gospodarcza, kosmetyki). Wśród nagrodzonych znalazły się zarówno produkty polskich, jak i międzynarodowych marek. Organizatorem konkursu „Najlepszy Produkt – Wybór konsumentów 2014” jest Wydawnictwo Gospodarcze.

Mikrofiltrowane i pasteryzowane w niskiej temperaturze Mleko Wiejskie Piątnica 3,2% i 2% tłuszczu w butelce z poręcznym uchwytem dostępne jest w sprzedaży od sierpnia 2013 r. Więcej informacji o właściwościach świeżego mleka można znaleźć na uruchomionej przez OSM Piątnica jesienią specjalnej stronie internetowej http://mlekowiejskie.piatnica.com.pl/.

Informacje o firmie OSM Piątnica

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy należy do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się firm mleczarskich w Polsce i na świecie. Uznaną pozycję rynkową osiągnęła dzięki najwyższej jakości swoich produktów, ich innowacyjności oraz spełnianiu oczekiwań najszerszych grup konsumentów. OSM Piątnica w 1992 roku wprowadziła na rynek Serek Wiejski, którego liderem pozostaje niezmiennie już od 21 lat. Spółdzielnia produkuje także śmietany, których jest największym dostawcą w Polsce, świeże twarogi, serki do smarowania (Twój Smak, Twój Smak Puszysty) oraz kefiry i serek Mascarpone. W 2012 roku OSM Piątnica zaczęła podbijać kolejny segment wyrobów mleczarskich – wprowadzając do oferty jogurt naturalny i gęsty jogurt z mascarpone, a w sierpniu 2013 roku uruchomiła produkcję świeżego Mleka Wiejskiego w unikalnym na rynku opakowaniu - butelce z uchwytem. OSM Piątnica, w 2003 roku wdrożyła system ochrony środowiska zgodny z normą ISO 14001, będący częścią pierwszego wśród polskich spółdzielni mleczarskich Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Potwierdzeniem najwyższych standardów OSM Piątnica, jest uzyskany w 2010 roku certyfikat IFS (International Food Standard), przyznawany zakładom spełniającym międzynarodowe wymagania w zakresie najwyższej jakości i bezpieczeństwa żywności.

aktualizacja (RP) 06.02.2014

Chiny: Nutricia (Danone) podejrzewana o przekupywanie lekarzy

Nutricia, należąca do giganta z Francji, Danone, zmaga się z podejrzeniami o łapówkarstwo wśród lekarzy, którzy mieli otrzymywać od przedstawicieli firmy kosztowne prezenty, w tym wycieczki zagraniczne.

Chińska prasa pisze, że przekupiono około stu lekarzy w Pekinie w celu zwiększania sprzedaży. To już trzecie doniesienie prasowe o łapówkach w tej sprawie, które obiega media w Państwie Środka.

Niezwykle dynamicznie rosnący rynek mleka w proszku przyciąga biznes mleczarski z wielu krajów.

aktualizacja (RP) 03.02.2014

Litwa: Problemy z eksportem do Rosji wciąż aktualne

Rosyjski organ praw konsumentów Rospotrebnadzor wniósł o zakaz importu produktów mleczarskich jednej z czołowych mleczarni na Litwie – firmy Rokiškio Suris.

Przypomnijmy, że kłopoty litewskich producentów trwają od 7 października 2013, ale pierwszej z mleczarni – Pieno žvaigždės, udało się uniknąć kłopotów i po wyjaśnieniach oraz zmianie kursu rosyjskich władz produkty tej mleczarni zostały ponownie dopuszczone do rosyjskiego rynku.

aktualizacja (RP) 03.02.2014

Arla Foods: 25 miliardów szklanek mleka w 2014

Tyle mleka zamierza przetworzyć Arla Foods w swoich zakładach w 2014 roku. Powinno to wystarczyć, aby podać mleko wszystkim mieszkańcom Ziemi po trzy i pół szklanki.

- Mleko w celach konsumpcyjnych zawsze było ważną częścią produkcji Arla Foods zwłaszcza w Europie. Nowi konsumenci w takich rejonach jak Azja i Afryka kupują mleko, gdyż widzą jego walory odżywcze. Globalny popyt na mlek ojest wyższy niż kiedykolwiek to widzieliśmy.

Jedna szklanka mleka (250 ml) daje średnio:
8,3 g białka
300 mg wapnia

0,43 mg witaminy B2
1,2 µg witaminy B12

aktualizacja (RP) 24.01.2014

Nowa Zelandia: Pech Fonterry – śmietana z Escherichia Coli

Fonterra nie może mówić o spokojnych czasach. Światowe serwisy specjalistyczne obiegła wiadomość o wycofywaniu z łańcucha dystrybucji 8700 butelek śmietany marki Anchor i Pams. Śmietana ma być zanieczyszczona szczepami E.Coli i dystrybuowano ją do placówek handlowych na Wyspie Północnej w paśmie od Nortland do Turangi. Produkty opisane były jako ‘najlepiej spożyć przed 21 stycznia 2014'.

Dyrektor Zarządzający Fonterra Brands, Peter McClure przeprosił za utrudnienia, ale podkreślił, że bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem firmy. Produkt można zwracać do sklepów i uzyskać zwrot pieniędzy.

To kolejny kłopot wizerunkowy Fonterry po głośnej aferze z zatruciem WPC 80, która okazała się tylko fałszywym alarmem, ale która przyniosła firmie wiele kłopotów z odbiorcami. Danone w tej sytuacji skierował do sądu pozew o odszkodowanie.

aktualizacja (RP) 24.01.2014

USA: Amerykanie korzystają na boomie eksportowym

Wzrost o 87% eksportu do Chin i 159% wzrostu eksportu na Bliski Wschód i do północnej Afryki za okres od stycznia do listopada 2013 roku – najnowsze statystyki są ekstremalnie korzystne dla amerykańskiego biznesu mleczarskiego. Eksport za cały 2013 rok ma szansę osiągnąć rekordowe 6,6 mld $ tj. może być wyższy o 30% w porównaniu do 2012 roku.

Największy progres w eksporcie odnotowano w kategoriach mleka w proszku, serów, masła i WPC. Najlepsze perspektywy w listopadzie wciąż generowały serwatka w proszku, WPI, masła i serów.

aktualizacja (RP) 27.01.2014

Mlekovita: Białe certyfikaty sprzedane na giełdzie jako pierwsze

Mlekovita dokonała pierwszej giełdowej transakcji na Rynku Praw Majątkowych wynikającej ze Świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Świadectwa efektywności energetycznej to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Z chwilą wpisania świadectwa na konto ewidencyjne podmiotu, który zrealizował z sukcesem dane przedsięwzięcie proefektywnościowe (na wniosek Prezesa URE), świadectwo otrzymuje prawa majątkowe. Prawa te są towarem giełdowym i są zbywalne. W praktyce pozyskane zostaną więc środki finansowe, które poprawią wskaźniki ekonomiczne wykonanego działania proefektywnościowego.

Świadectwa efektywności energetycznej otrzymane przez Mlekovitę stanowią potwierdzenie uzyskanej oszczędności energii wynikającej z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Prawa majątkowe Mlekovita uzyskała, wygrywając jako pierwsza firma z branży przetarg ogłoszony przez Urząd Regulacji Energetyki. Wygrany projekt dotyczył modernizacji sieci ciepłowniczej poprzez wymianę izolacji sieci, likwidację zbędnych odcinków i instalację lokalnych wymienników ciepła.

Towarowa Giełda Energii (TGE) podała, że wolumen obrotu białymi certyfikatami wyniósł 54 toe, natomiast kurs transakcyjny 900 zł/toe (przez toe rozumie się tonę oleju ekwiwalentnego - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg). Nabywcami i sprzedawcami Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw efektywności energetycznej mogą być uczestnicy obrotu na Rynku Praw Majątkowych po uzyskaniu członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE.

aktualizacja (RP) 17.01.2014

Łask (OSM): Nasz krajowy wolumen sprzedaży wzrósł o 10%

– Sytuacja na krajowym rynku mleka jest w dużej mierze zależna od sytuacji na światowym rynku mleczarskim. Polska ma (jak się ostatnio szacuje) około 30% nadwyżkę podaży mleka i jego przetworów w stosunku do potrzeb krajowego rynku – mówi Forum Mleczarskiemu Jerzy Skorek, Prezes Zarządu w Łask (OSM). – Należy ubolewać, że mamy w kraju tak niskie spożycie mleka. W wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej mleka i przetworów mlecznych spożywa się dwukrotnie więcej niż w Polsce i wcale nie wynika to z upodobań naszych konsumentów, a raczej jest efektem niskiej zamożności dużej części naszego społeczeństwa.

– Utrata pracy, brak dochodów lub ograniczone dochody wynikające z kryzysu gospodarczego powodują ograniczenie popytu na artykuły spożywcze w tym również nabiałowe. Najbardziej jest to zauważalne w przypadku artykułów nabiałowych z wyższej półki czy wyżej przetworzonych. Dzisiaj najlepiej sprzedają się produkty tanie, czyli zawierające niestety często dodatki mlekozastępcze. Gdyby nie korzystna sytuacja na światowym rynku mleka pewnie branża mleczarska w Polsce byłaby dziś w głębokim kryzysie – zauważa nasz rozmówca.

– Na szczęście otworzyły się przed Polską światowe rynki zbytu i cała nadwyżka polskiego mleka jest w korzystny sposób sprzedawana poza naszymi granicami, co powoduje, że obecną koniunkturę możemy ocenić pozytywnie. Nie jesteśmy bezpośrednim eksporterem produktów mleczarskich, choć nasze mleko w pewnej części trafia do przerobu do zakładów eksportujących, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że eksport polskich produktów nabiałowych jest dla naszej gospodarki i dla naszej branży zbawienny. To dzięki wyeksportowaniu nadwyżki mleka można dziś mówić, że krajowy rynek podaży i popytu artykułów nabiałowych jest dzisiaj zrównoważony. Pozwala to normalnie funkcjonować, zarówno producentom surowca mlecznego jak i jego przetwórcom. W stosunku do roku ubiegłego nasz wolumen sprzedaży na rynku krajowym wzrósł o około 10% – wskazuje Prezes Jerzy Skorek.

– Dzisiaj najtrudniej mówić o prognozach; „konia z rzędem” temu, kto z pełnym prawdopodobieństwem jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja choćby za pół roku. Jestem przekonany, że jeśli dotychczasowa sytuacja na rynku światowym nie zmieni się na niekorzyść to i dla krajowego rynku mleczarskiego, będzie to czas stabilizacji, a może i nawet wzrostu. Nie zapominajmy jednak, że na popyt na rynku światowym coraz częściej ma wpływ „wielki kapitał” – często spekulacyjny i w tym upatrywałbym największego zagrożenia dla naszej branży.

aktualizacja (RP) 17.01.2014

Niemcy: Bergland Naturkäse zamknięta

Spółka joint-venture firm mleczarskich Bayernland i Allgäuland Käsereien została zamknięta. Po tym jak udziałowcy: Bayernland i Arla Foods (firma, która przejęła Allgäuland Käsereien ) zapewniali coraz mniej surowca, spadały obroty i zyski.

Zakład w Lindenberg produkujący sery na poziomie 30 tys. ton jeszcze w 2012 roku notował jeszcze zyski, ale w 2013 roku ponosił już straty. Pracę utraci 150 osób.

aktualizacja (RP) 17.01.2014

Mlekpol (SM): Kraje Dalekiego Wschodu to coraz poważniejsi partn

– Dziś Mlekpol (SM) eksportuje ponad 30% swojej produkcji. Nasze produkty obecne są na wszystkich kontynentach. Coraz ciekawsze są też rynki trudne dla polskich przetwórców – mam tu na myśli Chiny, Indie, kraje Dalekiego Wschodu lub Afrykę. To coraz poważniejsi partnerzy, a nasze produkty cieszą się tam coraz większym uznaniem – wskazuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu w Mlekpol (SM).

– Oczywiście najważniejszy jest dla nas rynek krajowy, bo tu sprzedajemy ok. 70% naszej produkcji, dlatego staramy się stale poszerzać gamę naszych produktów, na podstawie wnikliwie przeprowadzonych analiz i badań – dodaje Prezes Borawski.

– Mamy możliwość dokładnej oceny wprowadzanych produktów i projektów, ponieważ Mlekpol (SM) jako jedyne mleczarskie przedsiębiorstwo w Polsce posiada własny Instytut Innowacji Mleczarstwa. Jest to ogromnie ważne, by doskonalić ofertę produktową w oparciu o badania i rozwój (B+R) – wskazuje nasz rozmówca.

– Dzięki innowacyjnemu podejściu do klienta i produktu, mamy możliwość stworzenia wyjątkowej gamy mlecznych smakołyków dopasowanych do gustów i oczekiwań konsumenta. W tym roku, dzięki tym pracom, na rynek wprowadziliśmy m.in. nowe odsłony naszych znanych produktów pod marką Łaciate. Ale też zupełne nowości, jak jogurt typu Grecki lub mleko Łaciate Junior dedykowane najmłodszym – mówi Forum Mleczarskiemu Prezes Edmund Borawski

– Mlekpol (SM) podobnie jak znacząca część przetwórców korzysta z wielu kanałów dystrybucyjnych, m.in. sprzedając swoje produkty poprzez sieci handlowe. Taki mamy rynek, taka jest jego specyfika i także tam są obecni nasi konsumenci. Ale nie tylko nadal ważny jest dla nas kanał sprzedaży tradycyjnej. Od dwóch lat stale rozwijamy własną sieć sprzedaży detalicznej, która cieszy się dużym uznaniem lokalnych konsumentów – podsumowuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu w Mlekpol (SM).

aktualizacja (RP) 08.01.2014

Apel Dariusza Sapińskiego, Przewodniczącego Rady Ekspertów Mlecz

W związku ze zbliżającymi się XXII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, które odbędą się w Federacji Rosyjskiej w Soczi w dniach 7-23 lutego 2014 roku, Przewodniczący Rady Ekspertów Mleczarstwa Dariusz Sapiński zwrócił się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o udział w otwarciu olimpiady.

W kontekście napływających informacji na temat bojkotu igrzysk przez najwyższe władze kolejnych państw niepokojącym sygnałem są wypowiedzi tak prezydenta, jak i premiera, iż żaden z nich nie planuje udziału w inauguracji igrzysk. W interesie polskiej gospodarki i jej pozycji na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim stosunków polsko-rosyjskich i kontaktów handlowych Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską, leży bowiem udział w otwarciu olimpiady w Soczi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z reprezentacją polskiego rządu.

Nieobecność obu najwyższych przedstawicieli władzy państwowej i administracji rządowej w obliczu bojkotu igrzysk przez przedstawicieli innych krajów, nawet w obliczu obecności innych reprezentantów polskich władz, może zostać odebrana jako dołączenie prezydenta i premiera do międzynarodowego bojkotu. Taka sytuacja może mieć negatywne w skutkach konsekwencje nie tylko dla stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki.

Polska musi zachowywać dobre relacje zwłaszcza ze względu na liczne kontakty handlowe z Rosją. Radzie Ekspertów Mleczarstwa, której przewodniczy Dariusz Sapiński, szczególnie zależy na zachowaniu dobrych relacji handlowych z Rosją – polskie mleczarstwo jest istotną częścią polskiej gospodarki, a eksport produktów mleczarskich na rynki zagraniczne, w tym na chłonny rynek rosyjski, jest siłą napędową rozwoju nie tylko branży, ale i całej gospodarki.

Ponadto jednym z głównych celów Rady Ekspertów Mleczarstwa jest również promocja produktów mleczarskich, a więc polskiej żywności, poza granicami Polski.

Negatywnie odebrana przez Federację Rosyjską nieobecność władz polskich w Soczi może zniweczyć wszelkie starania polskich producentów tak w kwestii promocji polskiej żywności, jak i grozić częściowym lub nawet całkowitym zerwaniem kontaktów handlowych.

aktualizacja (RP) 08.01.2014

Niemcy: Zakończona kontrola z Rosselkhoznadzoru

Rosselkhoznadzor informuje o zakończeniu kontroli niemieckich mleczarni w Schlezwiku-Holsztynie.

Cztery tamtejsze mleczarnie przechodziły planowane kontrole ze strony inspektorów rosyjskich na podstawie umowy i na polecenie Białorusi i Kazachstanu.

Rosselkhoznadzor nie ujawnia jeszcze wyników kontroli.

aktualizacja (RP) 02.01.2014

Polacy kupują coraz więcej serów plasterkowanych

– W Polsce produkuje się ok. 24 tys. ton sera w skali miesiąca – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Grzegorz Kapusta, Wiceprezes ds. Skupu i Transportu w mleczarni Ryki (SM).

– Tendencje są wzrostowe zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak też konsumpcję.

Dla przykładu: w 2003 r. średnie spożycie sera w Polsce wynosiło 10,7 kg/na osobę, zaś w roku 2009 już 11 kg/na osobę. Faktem jest, że daleko nam jeszcze do tych, którzy konsumują najwięcej, np. we Francji spożycie sera wynosi 23,9 kg/osobę – wylicza Grzegorz Kapusta.

– Polscy konsumenci nadal wybierają najczęściej sery na wagę w kawałku (43%). Jednak w ostatnim czasie tendencja ta stopniowo ulega zmianie na korzyść serów plastrowanych (20%) i kawałkowanych (27%) przez producenta, które są łatwe do użycia dzięki opakowaniu typu „otwórz-zamknij” – wskazuje Wiceprezes Grzegorz Kapusta.

aktualizacja (RP) 02.01.2014

Podwyżki są nieuniknione

– Określona koniunktura eksportowa produktów takich jak mleko w proszku czy sery twarde to efekt wielu czynników. Jednym z nich, który jest szansą dla polskiego mleczarstwa jest popyt płynący z Chin i Rosji – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Krzysztof Bortacki, Kierownik Działu Handlu i Marketingu w spółdzielni Krasnystaw (OSM).

– Jednak taka sytuacja powoduje wzrost ceny surowca, co zamyka opłacalność wielu kategorii produktów mleczarskich sprzedawanych dziś na rynek krajowy.

W Polsce ceny finalnych produktów mlecznych z segmentu tzw. galanterii mleczarskiej są relatywnie niskie. Pokutuje pogląd, że mleko i jego przetwory muszą być tanie, co sprawia, że branża mleczarska jest mało rentowna. Biorąc pod uwagę pracochłonność przy produkcji mleka oraz spore koszty funkcjonowania zakładów mleczarskich podwyżki cen produktów finalnych są nieuniknione.

Ważna jest tu przychylność partnerów handlowych, ich otwarcie na negocjacje cenowe – podkreśla Krzysztof Bortacki.

aktualizacja (RP) 02.01.2014

DMK i Mlekoma rozmawiają o „bliskiej współpracy”

Bundeskartelamt a za nim niemieckie media fachowe informują o rozmowach pomiędzy polską mleczarnią Mlekoma oraz niemieckim gigantem DMK na temat współpracy.

Gdyby doszło do zakupu Mlekomy, to na polskim rynku pojawiłby się czołowy niemiecki producent nabiału, czternasta mleczarnia świata o obrotach rocznych rzędu 4,4 mld EUR.

Mlekoma to poważny – jak na polskie warunki – gracz o obrotach rocznych 354 mln zł (2012 rok), znany z produkcji serków pod marką emilki i masła Greener's.

Jego ważnym atutem jest dostęp do polskiego surowca oraz wysoka pozycja w eksporcie półproduktów z Polski.

aktualizacja (RP) 16.12.2013

Mlekpol (SM): O marketingu i marce w mleczarstwie

Panią Ewę Gromadzką, Kierownik Działu Marketingu Mlekpol (SM) zapytaliśmy o to, jakie są zaś główne grzechy marketerów na rodzimym rynku i dlaczego warto budować pozycję marki.

– Dobry marketingowiec powinien przede wszystkim umieć słuchać, obserwować i analizować zachowania rynku - mówi Ewa Gromadzka. – Na podstawie tych obserwacji, badań, stałej analizy musi opracować strategię, ale ważne by były to strategie długofalowe, zaplanowane i otwarte na dynamiczny rynek.

A konkurencja? W każdej branży dobrze pojęta konkurencja to mobilizacja do działania. Trzeba szanować i obserwować konkurencję, ale też starać się być zawsze o krok przed konkurencją.

W marketingu potrzebna jest duża doza pokory wobec marki. Zdarza się, że brand managerowie zapatrzeni w swoje wizje, nie realizują konsekwentnie stworzonej strategii marki. Często też działają po omacku, bez dobrze stargetowanego klienta, nie doceniają badań rynkowych. Znamy przecież marki, które miały wspaniały start, ale zostały szybko zapomniane – dodaje nasza rozmówczyni.

– Trzeba też szanować klienta. Warto pamiętać, że mamy wyedukowanych klientów –sami przecież uczestniczymy w procesie edukacji. Dziś klienci są bardzo świadomi i dlatego trzeba tę mądrość konsumentów cenić. My naszą komunikację z konsumentem budujemy właśnie w ten – uczciwy sposób. I taka komunikacja daje wymierne efekty – podsumowuje Kierownik Działu Marketingu tę część rozmowy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące celowości budowy pozycji marki Ewa Gromadzka mówi: – Mlekpol ma kilka silnych marek, których pozycja rynkowa jest wysoko oceniania. Silna marka to kapitał firmy, nie tylko w wymiarze ekonomicznym czy wizerunkowym, ale też w aspekcie bycia lub nie wielu firm na rynku. Marka dla klienta – to informacja o jakości i wyjątkowości, a przede wszystkim obietnica konkretnych korzyści. I nie dotyczy to tylko branży mleczarskiej, ale każdego sektora – podkreśla Ewa Gromadzka. – Bo marka to inwestycja. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy coraz większą ekspansję marek własnych, sieciowych, które bardzo agresywnie wkraczają na sklepowe półki. Dlatego ważne jest, by wzmacniać pozycje silnych rodzimych marek.

Mlekpol jest pionierem i liderem w budowaniu marek mleczarskich na polskim rynku. Mam tu na myśli przede wszystkim markę Łaciate, która została wykreowana 18 lat temu. Od początku pracowaliśmy nad wyrazistym USP, która szybko stała się liderem na rynku mleka UHT, a nawet więcej, na polskim rynku to Łaciate wykreowało mleko UHT. Przez tyle lat Łaciate ma pozycję lidera w tej kategorii. To pozwoliło nam na tworzenie innych produktów pod marką Łaciate, by przedstawiać konsumentowi nową ofertę i nowe produkty – wskazuje Ewa Gromadzka.

– Ważne jest też, by stale pracować nad marką, w zakresie komunikacji z konsumentem, ale też nad odświeżaniem wizerunku i jej ożywianiu. Zarówno portfel marki, jak i reklama powinny być zgodne z trendami, jakie obecnie funkcjonują na rynku: zmienia się konsument, zmiana się rynek i trzeba wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumenckim. Dlatego stale pracujemy nad nowymi produktami pod marką Łaciate. Dzisiaj portfolio marki to: mleko, śmietanki UHT, masło i mix, a także nowości – serki śmietankowe do smarowanie oraz cottage cheese.

Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku naszych innych znanych i wysoko cenionych marek, np. Milko. To marka bardzo nowoczesna, skierowana do młodego, aktywnego konsumenta. Ale adresujemy ją też do ludzi w różnym wieku, bo aktywni i młodzi (przynajmniej duchem) chcemy być przez wiele lat – podsumowuje Ewa Gromadzka, Kierownik Działu Marketingu Mlekpol (SM).

aktualizacja (RP) 16.12.2013

Ryki (SM): Przymierzamy się do produkcji nowych serów

Cena mleka w zakupie jest bardzo wysoka – to zdecydowanie najwyższy poziom cen, jakie płacimy naszym rolnikom (nadmienię, że w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki nigdy jeszcze nie było tak wysokiej ceny płaconej za mleko) – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Grzegorz Kapusta, Wiceprezes ds. Skupu i Transportu w mleczarni Ryki (SM).

– Za ostatnie 9 miesięcy średnia zapłacona cena wyniosła 1,50 zł brutto za litr, a w miesiącu wrześniu – 1,65 zł/litr (dodam, że najwięksi dostawcy otrzymali 1,87 zł/litr). Wysoka jest również cena mleka przerzutowego: 1,75 – 1,85 zł za litr – to również rekordowy poziom.

Rekordowe są też ceny uzyskiwane za sery – w naszej Spółdzielni dochodzą one po raz pierwszy w historii zakładu do poziomu 16 zł/kg (jest to średnia cena realizacji w sprzedaży). Przy tak wysokich parametrach mamy narastająco zysk ok. 9 mln zł (za 9 miesięcy).

Jest to też dobry czas dla załogi, bo średnia płaca w tym roku kształtuje się na poziomie 5400 zł brutto. Jak do tego dodamy fakt, że Spółdzielnia zakończyła pięć miesięcy temu inwestycję za ok. 80 mln zł, to wydaje się, że sytuacja jest bardzo dobra. Dla nas to korzystna sytuacja, bo w okresie dobrej koniunktury prowadziliśmy inwestycje. Teraz są już zrealizowane.

– Patrząc na rynek globalnie, najwyższy udział w rynku serów mają najpopularniejsze sery czyli gouda (ok. 40%) oraz ser edamski (ok. 17%). Sery te są dostępne we wszystkich placówkach detalicznych; są też najbardziej dostępne cenowo – wskazuje Grzegorz Kapusta.

– Sery z Ryk to najwyższa półka cenowa. Najlepiej sprzedaje się Rycki Edam (ok. 50% w strukturze sprzedażowej), następnie Ramzes, Hit z Ryk.

Na polskim rynku sera coraz popularniejsze stają się także sery długodojrzewające. Nasza Spółdzielnia również przymierza się do produkcji takich serów. Obecnie w swej ofercie mamy Cezara – ser o wydłużonym okresie dojrzewania (3 miesiące), ale w przyszłości postaramy się poszerzyć ofertę o kolejne sery – dodaje Wiceprezes ds. Skupu i Transportu w mleczarni Ryki (SM).

aktualizacja (RP) 16.12.2013

Łowicz (OSM): Napoje jogurtowe

Spółdzielnia Łowicz (OSM) wprowadziła na rynek nowość – napoje jogurtowe marki Łowicz w 3 smakach: banan, truskawka i wanilia.

Nowe napoje to smaczny, odżywczy produkt, który łączy w sobie wartości jogurtu i smak owoców lubianych przez dzieci.

Również opakowanie z barwną, atrakcyjną grafiką kieruje ten produkt do dzieci. Kartonik o pojemności 250 ml ze słomką to lekkie, wygodne i bezpieczne opakowanie, które można zabrać także do szkoły, na spacer czy wycieczkę.

aktualizacja (RP) 09.12.2013

Grupa Mlekovita: 80 mln zysku netto w 2013 roku

Podczas Forum A-Brand, będącym spotkaniem top managerów odpowiedzialnych za rozwój, marketing i sprzedaż w Warszawie, Adrianna Sapińska, Dyrektor Marketingu Grupy Mlekovita przybliżyła drogę Grupy Mlekovita do oszałamiającego i bezdyskusyjnego sukcesu rynkowego.

W toku wielowątkowej prezentacji padły ważne dla decydentów w każdej firmie FMCG słowa: – Silna marka zarządza zyskiem. Według prognoz wewnętrznych tegoroczy zysk Grupy Mlekovita wyniesie 80 mln złotych (dwukrotnie więcej niż rok wcześniej).

Prezesem Grupy i liderem w polskim mleczarstwie jest Dariusz Sapiński.

aktualizacja (RP) 09.12.2013

Mintel: 71% Polaków uważa sery za cenne źródło białka

Agencja badawcza Mintel w swoich raportach prognozuje dalszy wzrost zainteresowania dietami niskowęglowodanowymi, co oznacza także wzrost zainteresowania produktami wysokobiałkowymi. Jak podają wyliczenia Mintela liczba nowych produktów niskowęglowodanowych podwoiła się w okresie 2008-2013 (+95%), a w przypadku produktów niskowęglowodanowych i wysokobiałkowych jednocześnie liczba ta wzrosła o 57%.

10% nowych produktów niskowęglowodanowych stanowiły makarony, 10% dodatki do piekarnictwa, 9% chleb, 8% przekąski, płatki i batony.

Liderem we wprowadzaniu tych wyrobów na rynek są Francja (17%), Niemcy i Hiszpania (po 15%).

Kategoriami kluczowymi dla rynku produktów wysokobiałkowych są przekąski, jogurty i dania gotowe. W grupie jogurtów liczba debiutów produktów wysokobiałkowych wzrosła o 20%.

Jednocześnie badania Mintel wskazują, że 72% Francuzów i Hiszpanów, 71% Polaków, 64% Niemców i 61% Włochów wierzy, że jedzenie serów to dobry sposób na zwiększenie poziomu białka w diecie.

Rośnie też świadomość, że mleko jest idealnym napojem dla sportowców. 52% konsumentów włoskich, 49% Francuzów, 45% Hiszpanów, 37% Niemców uważa, że mleko jest dobrym napojem do picia podczas ćwiczeń. Także 20% Brytyjczyków jest tego zdania.

Zdaniem analityków z Mintela mleko ze swoją naturalnością i wyższą gęstością odżywczą może być bazą dla stworzenia niszy napojów dla sportowców przed-, w trakcie i po ćwiczeniach sportowych.

aktualizacja (RP) 04.12.2013

Sudowia (SM): Nowa linia serowarska zwiększa moce o 50%

Dzięki uruchomieniu w dniu 29 listopada 2013 roku nowej linii produkcyjnej, możliwości przetwórcze wzrosną z 240 tys. litrów rocznie do 360 tys. litrów.

Zainstalowana linia produkcyjna pochodzi z firmy Tetra Pak, a do przygotowania serów wykorzystywane będą szczepionki firmy CSK Food Enrichment.

Wyróżnikiem linii jest to, że na jednej instalacji mogą powstawać dwa różne typy serów: typu holenderskiego i typu parmezan.

Dziś mleczarnia Sudowia (SM) wytwarza przede wszystkim sery twarde: 95% surowca kierowane jest na produkcję serów, reszta – na mleko UHT.

Prezes Zarządu Bożena Dobrzyń zapytana o ocenę roku 2013 – odpowiada – bardzo dobry.

aktualizacja (RP) 04.12.2013

Piątnica ma najnowocześniejszą linię produkcyjną mleka

W zakładzie produkcyjnym mleczarni Piątnica (OSM) w Ostrołęce przeprowadzono kompleksową inwestycję obejmującą budowę części technologicznej do produkcji mleka świeżego oraz jego pakowania. Głównym założeniem było zwiększenie wydajności, niezawodności oraz obniżenie kosztów eksploatacji i serwisu. Linia do produkcji i rozlewu mleka świeżego Piątnica (OSM) jest najnowocześniejszą tego typu linią w Polsce. Dlaczego firma zdecydowała się na zmianę dotychczasowych rozwiązań technologicznych oraz sposobu pakowania mleka?

– O konieczności przeprowadzenia inwestycji zdecydowała zbyt mała wydajność poprzedniego układu, jak również wysokie koszty eksploatacji oraz duża awaryjność – mówi Robert Zaborowski, Kierownik Zakładu Produkcyjnego Piątnica (OSM) w Ostrołęce. – Ważnym argumentem za zmianą była również chęć zagwarantowania naszym klientom lepszej ergonomii opakowania. Wprowadzając nową butelkę z wygodnym uchwytem wyeliminowaliśmy wszystkie dotychczasowe problemy – kłopot z otwarciem, wycieki mleka, brak stabilności w przypadku niesymetrycznego złożenia kartonika itp. Poza tym, pełna automatyzacja nowej linii pozwala na jej obsługę mniejszej liczbie pracowników. Linia jest bardzo elastyczna i przyjazna dla operatorów i służb utrzymania ruchu. Zapewnia zdecydowanie większą wydajność oraz higieniczne i bezproblemowe pakowanie. Nie używamy żadnych środków chemicznych do dezynfekcji butelek, co daje naszym klientom gwarancję naturalności i najwyższej jakości naszego mleka.

– Do produkcji świeżego Mleka Wiejskiego Piątnica pozyskuje najwyższej jakości surowiec. Obróbka mleka bazuje na technologii redukcji bakterii, wykorzystującej technikę filtracji membranowej oraz niskiej pasteryzacji – wyjaśnia Robert Zaborowski. – Dzięki unikalnej technologii mikrofiltracji i pasteryzacji w niskiej temperaturze nasze mleko zachowuje wszystkie niezbędne składniki odżywcze i walory smakowe. Mleko nalewane jest do butelki HDPE z rączką na higienicznej maszynie pakującej. Każda butelka jest kontrolowana pod względem wagi i szczelności. Następnie tworzone są pakiety, które automat układa na palecie i zabezpiecza folią typu stretch. W trakcie całego procesu produkcji i pakowania zapewniony jest stały nadzór nad parametrami technologicznymi oraz ich pełna archiwizacja.

Przyjazne opakowanie Oprócz wysokiej jakości samego mleka, ważnym aspektem było również zagwarantowanie konsumentom lepszego, bardziej ergonomicznego i przyjaznego dla środowiska opakowania, jakim jest niewątpliwie nowa butelka z rączką – podkreśla Zaborowski. Zastosowany przez Piątnicę prostokątny przekrój butelki zapewnia oszczędność miejsca w lodówce, a uchwyt daje wygodę przenoszenia i nalewania. Dzięki białej, nieprzezroczystej barwie tworzywa, butelka stanowi skuteczną barierę dla światła. – Kładziemy duży nacisk na ochronę środowiska, dlatego zrezygnowaliśmy z opakowania wielowarstwowego, nienadającego się do powtórnego przetworzenia, na rzecz butelki podlegającej w 100% recyklingowi. Dzięki bardziej wydajnym rozwiązaniom mamy możliwość wyprodukowania większej ilości mleka bez niezbędnych do tej pory tzw. między-myć zestawu. Ograniczamy w ten sposób zużycie wody i zmniejszamy ilość odprowadzanych ścieków.

Nowoczesna linia do produkcji świeżego mleka Piątnicy, jak również linia do jego pakowania, jest w pełni zautomatyzowana. Wszystkie etapy pakowania, pakietowania i paletyzacji odbywają się bez udziału człowieka – mówi Zaborowski. – Operator nadzoruje jedynie poprawność funkcjonowania linii. Część procesową obsługuje zazwyczaj jeden pracownik, natomiast do obsługi linii pakującej niezbędna jest obsada trzech operatorów oraz osób odwożących kompletne palety do magazynu chłodniczego.

Świeże Mleko Wiejskie Piątnicy 3,2% i 2% w innowacyjnej, pierwszej na polskim rynku funkcjonalnej butelce z uchwytem dostępne jest w sprzedaży od sierpnia br. Mleko produkowane jest przez Zakład Produkcyjny w Ostrołęce, który należy do struktur OSM Piątnica od 2011 r.

Więcej informacji na temat Mleka Wiejskiego OSM Piątnica na stronach www.piatnica.com.pl oraz http://mlekowiejskie.piatnica.com.pl/.

aktualizacja (RP) 04.12.2013

Ostrowia zwiększa skup działając na terenie całego kraju

Od kwietnia br. Ostrowia Sp. z o.o. podpisała prawie 200 umów z dostawcami i obecnie skupuje ok. 100 tysięcy litrów mleka dziennie. Zakład w Ostrowi Mazowieckiej, którego właścicielem od zeszłego roku jest firma Milkiland EU, planuje do 2015 roku zwiększyć skup do pół miliona litrów mleka na dzień.

– Po poprzednim dzierżawcy nie przejęliśmy żadnego dostawcy mleka, a mimo to podpisanych umów na skup mamy już prawie 200. Część dostawców już sprzedaje nam swoje mleko, a część czeka na zakończenie umów z obecnymi mleczarniami. Jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla dostawców, gdyż przede wszystkim oferujemy im konkurencyjne ceny i dobre warunki współpracy – mówi Agnieszka Jędrys, dyrektor skupu mleka z Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrowia Sp. z o.o. skupuje mleko nie tylko z Mazowsza, ale również z całej Polski, między innymi z województwa podlaskiego, wielkopolskiego czy kujawsko-pomorskiego. Minimalną ilością mleka odbieraną przez zakład jest 200 litrów dziennie lub co drugi dzień. Ostrowia oferuje dostawcom dobre ceny za mleko oraz korzystne warunki współpracy, np. miesięczny okres wypowiedzenia. – Zakład stawia przede wszystkim na jakość mleka, dlatego dodatkowe badania surowca zakład wykonuje dla dostawcy bezpłatnie – dodaje Agnieszka Jędrys.

Obecnie Ostrowia jest zaawansowanym technologicznie zakładem z portfolio produktów nabiałowych, popularnych i cenionych przez kilka pokoleń Polaków. Wśród produktów są sery twarde, śmietankowe oraz topione, jak również innowacyjne produkty w proszku: wysokojakościowy koncentrat białek serwatkowych 80% (WPC 80), demineralizowana serwatka w proszku czy demineralizowany permeat serwatki w proszku.

Znaczące inwestycje poczynione przez firmę Milkiland EU w Ostrowi pozwoliły dostosować zakład do restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw, co umożliwia eksport produktów na szeroką skalę zarówno na zachód, jak i do Rosji i Ukrainy. Firma inwestuje obecnie w działania, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości produkcyjne zakładu i skupia się na budowie własnej sieci dostawców mleka.

aktualizacja (RP) 28.11.2013

Radomsko (OSM): Handlowcy chętniej rozmawiają z mleczarniami

W mleczarni Radomsko (OSM) w latach 90 i w poprzedniej dekadzie większość sprzedaży lokowano na rynkach zagranicznych. W ostatnich latach ta struktura została odwrócona na korzyść rynku krajowego. Obecnie 35% produkcji mleczarni trafia na eksport, a jak wskazuje Prezes Andrzej Chodkowski, Prezes Zarządu mleczarni w Radomsku, silny popyt na mleko pochodzący z Bałkanów przynosi jej obecnie nowe korzyści. Jak dodaje Prezes Chodkowski łatwiej rozmawia się z handlowcami w Polsce, co ma związek z mniejszą ilością towaru w kraju (wywołaną dużym eksportem) i ogólnym wzrostem cen.

Firmy, które w mniejszym stopniu współpracowały z sieciami handlowymi dziś prowadzą z nimi ożywione negocjacje i wchodzą na półki marketów.

W opinii Prezesa Chodkowskiego na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2014 roku można jednak spodziewać się weryfikacji obecnej koniunktury międzynarodowej na produkty mleczarskie.

Radomsko (OSM) to m.in.: renomowany producent mleka mikrofiltrowanego, właściciel marki Ale! i Hej! oraz Dobre!.

aktualizacja (RP) 28.11.2013

Rosja: Rosselkhoznadzor wytyka uchybienia Holendrom

Rosyjscy eksperci poinformowali o wykryciu uchybień w pracy właściwych organów w Holandii zapewniających bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mleka i wyrobów mlecznych.

Ich zdaniem obecny system komunikacji pomiędzy Urzędem ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (NVWA) i Urzędem ds. Mleka i Przetworów Mlecznych (COKZ) nie zapewniają właściwej, finalnej kontroli produkcji, przetwarzania, certyfikacji mleka i przetworów mlecznych wywożonych do krajów Unii Celnej.

Zdaniem Rosjan podstawowa kontrola mleka i przetworów mlecznych jest wykonywane nie przez NVWA a przez COKZ, który nie jest dołączony do systemu nadzoru weterynaryjnego.

Rosjanie wskazują na fakt, iż podstawowa kontrola gospodarstw mlecznych jest przeprowadzana przez przedstawicieli prywatnego laboratorium (Qlip) w imieniu zakładów mleczarskich. Rola COKZ ogranicza się do corocznej kontroli laboratorium i wspólnych kontroli 70 gospodarstw. Zdaniem Rosjan nie ma systemu informowania o wykryciu naruszeń weterynaryjnych między laboratorium a COKZ.

W opinii Rosjan taki układ ma charakter jedynie formalny i nie jest efektywny. Zdaniem Rosjan rola NVWA jest zbyt wąska, gdyż organ ten nie kontroluje fizycznie produktów mleczarskich przed ich wysyłką na obszar Unii Celnej.

aktualizacja (RP) 25.11.2013

Mlekovita 10-krotnym liderem targów Mleko-Expo 2013!

Podczas odbywających się w dniach 6-8 listopada 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie XXII Targów Mleczarskich Mleko-Expo Mlekovita aż 10-krotnie odbierała najwyższe laury dla marki i jej produktów. Zajęła m.in. pierwsze miejsca w rankingach Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich oraz Największych Spółdzielczych Eksporterów Produktów Mleczarskich, w których triumfuje nieprzerwanie od 21 lat. W konkursach jakości produktów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego odebrała zaś nagrody dla aż czterech kategorii produktów.

Targi Mleko-Expo to jedna z najważniejszych imprez w branży mleczarskiej. Celem tego wydarzenia, podczas którego spółdzielnie mleczarskie i firmy pracujące na rzecz mleczarstwa wystawiają swoje produkty, jest promocja najlepszych wyrobów mlecznych oraz ich producentów. Mlekovita regularnie uczestniczy w tych targach, wspierając w ten sposób profesjonalny wizerunek marki, a jednocześnie zyskując okazję do bezpośrednich spotkań z obecnymi i potencjalnymi partnerami handlowymi.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń targów MLEKO-EXPO jest ogłoszenie wyników najważniejszych dla rynku mleczarskiego rankingów Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich oraz Największych Spółdzielczych Eksporterów Produktów Mleczarskich. MLEKOVITA okazała się najlepsza w obu, a ponadto odbierała najwyższe laury w innych kategoriach:

- zajęła 1. miejsce, otrzymując Nagrodę Specjalną Związku Pracodawców i Importerów Produktów Mleczarskich za wyniki w eksporcie w 2012 roku;

- otrzymała Puchar Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego – Lider Galanterii Mlecznej;

- otrzymała Puchar Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- otrzymała Puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Podczas XXII Targów Mleczarskich Mleko-Expo Mlekovita odebrała również nagrody dla czterech kategorii swoich produktów w konkursach na wyróżniającą, wysoką i najwyższą jakość produktów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego.

Uznanie zyskały: ser Mini Rolada Ustrzycka z linii Zakopiańskie Specjały, mleko w proszku odtłuszczone instant, nowość – asortyment owsianek: jabłkowa, truskawkowa i bananowa oraz zestaw twarogów klinek: chudy, półtłusty i tłusty.

Wyróżnienia są znakomitym potwierdzeniem doskonałej jakości wyrobów marki Mlekovita.

Targi Mleczarskie Mleko-Expo zorganizowane zostały przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

aktualuizacja (RP) 25.11.2013

Oficjalna prezentacja Królowej Mleka podczas Mleko Expo

Podczas otwarcia XXII targów Mleko Expo, Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. i Patron projektu, przedstawił wszystkim wystawcom i VIP-om, pierwszą polską Królową Mleka.

Katarzyna Gajownik wzięła udział w otwarciu targów, konferencji prasowej oraz wraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisławem Kalembą odwiedziła wszystkie stoiska mleczarskie.

Królowa Mleka została po raz pierwszy wybrana 29 października 2013 w siedzibie KZSM Zw. Rew. Królową została Katarzyna Gajownik, doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista ds. produkcji zwierzęcej, pracująca w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Katarzyna Gajownik jest aktywna w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współpracuje również ze spółdzielniami mleczarskimi.

Katarzyna Gajownik wywodzi się z rodziny rolników, producentów mleka. Surowiec z ich gospodarstwa trafia do mleczarni Ryki (SM).

Decyzję o wyborze pierwszej, polskiej Królowej Mleka podjęło Jury w składzie: Kaja Rybacka (przedstawiciel KZSM Zw. Rew.), Agnieszka Falba (przedstawiciel Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych FBZPR), prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander (emerytowany pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej), dr hab. Antoni Pluta (Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka), Witold Katner (przedstawiciel telewizji TVR), Janusz Górski (Redaktor naczelny Forum Mleczarskie).

aktualizacja (RP) 15.11.2013

Rosja coraz ważniejszym rynkiem eksportowym

Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas otwarcia 22. targów mleczarskich Mleko Expo podkreślił fakt, iż praktycznie wszyscy jego rozmówcy z innych krajów mają dobrą opinię o polskich produktach mleczarskich. Co bardzo istotne, strona rosyjska docenia jakość polskiej żywności.

Zdaniem Stanisława Kalemby duże firmy zdobywają kontrakty eksportowe i robią miejsce małym firmom na rynku krajowym. Zdaniem Ministra, polski kierunek zmian w spółdzielczości mleczarskiej bardzo dobrze wypada na tle innych państw środkowoeuropejskich. Ostanie się gospodarstw chłopskich pozwoliło bowiem zachować dzisiejsze możliwości eksportowe i przyczyniło się do obecnego sukcesu polskiej spółdzielczości mleczarskiej.

Zdaniem Waldemara Brosia, Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew., rentowność netto polskich spółdzielni mleczarskich, która w 2012 roku wyniosła 1,76%, w tym roku powinna wzrosnąć do 2,5-3%. O ile wartość mleczarskiego eksportu wyniosła w 2012 roku 1,45 mld €, to w 2013 roku wyniesie 1,5 mld €. Nr 1 polskiego eksportu stanowią sery, dalej mleko w proszku i masło. Powoli rośnie eksport galanterii. Na uwagę zasługuje eksport do Rosji – zdaniem Prezesa Waldemara Brosia, 15% rosyjskiego rynku serów stanowią sery pochodzące z Polski. Stanisław Kalemba zwrócił także uwagę na poprawę jakości polskiego eksportu i wysoki poziom polskich służb weterynaryjnych.

aktualizacja (RP) 15.11.2013

Polska Izba Mleka na rzecz współpracy z sieciami handlowymi

W dniach 23-24 października 2013 roku Polska Izba Mleka zorganizowała konferencję pod nazwą „Szanse i perspektywy rozwoju współpracy między sektorem mleczarskim a sieciami detalicznymi”. Idea konferencji zrodziła się z potrzeby zwiększenia dostępu do wyrobów nabiałowych w sklepach małoformatowych i supermarketach. Tego typu placówki handlowe nadal mają 50% udział w rynku, a polscy konsumenci wykazują wyraźną skłonność do dokonywania zakupów w sklepach położonych „w pobliżu”.

W zakres bogatego programu weszły prezentacje przedstawicieli wybranych producentów i sieci detalicznych, dyskusja panelowa, tworzenie koncepcji i rozwiązań w zakresie rozwoju wzajemnej współpracy oraz bezpośrednie spotkania i kontakty handlowe. Funkcję moderatora pełnił Andrzej Kondej, właściciel firmy badawczej Kondej Marketing, który wspólnie z Polską Izbą Mleka opracował merytoryczny program konferencji.

W konferencji branżę mleczarską reprezentowali przedstawiciele liczących się polskich producentów, takich jak: SM Mlekpol, OSM w Piątnicy, SM Mlekovita, SM Spomlek, OSM Sierpc, OSM w Skierniewicach, OSM Łowicz, Spółdzielnia Obrotu Towarowego w Białymstoku, PPH Zarębski, ZUH Robico i Handlowa Korporacja Mleczarska.

Z kolei, handel detaliczny reprezentowali operatorzy sieci ogólnopolskich i regionalnych, w tym: Partnerskiego Serwisu Detalicznego (sieć Gama), Polskiej Grupy Supermarketów (sieci Top Market, Minuta 8, Delica), Detalu Polskiego (sieci: Kropka, Poziomka, Piotruś Pan, Dobry Sklep i Fresz), Grupy Chorten, Kefirek, Polskiej Sieci Handlowej "Nasz Sklep" S.A., Czerwonej Torebki, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich Razem (sieć Lewiatan).

Ze strony branży mleczarskiej interesujące stanowisko przedstawili: Rafał Kowalski, OSM Sierpc; Jacek Humeniuk, SM Spomlek i Marek Kowalczyk, Spółdzielnia Obrotu Towarowego w Białymstoku. Reprezentant OSM Sierpc omówił handel z sieciami małoformatowymi z punktu widzenia producenta. Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie sprzedaży numerycznej, która powinna być podstawą relacji handlowych między producentem a siecią detaliczną.

Marek Kowalczyk podkreślił znaczenie wyspecjalizowanego dystrybutora w zakresie zaopatrzenia mniejszych sieci i pojedynczych sklepów. Jacek Humieniuk wskazał na ważną rolę sklepów osiedlowych w sprzedaży serów, która – ze względu na niski poziom wiedzy konsumentów – wymaga doradztwa i wsparcia promocyjnego. Reprezentant SM Spomlek przedstawił konkretne propozycje m.in. w zakresie promocji i szkoleń produktowych, które mogą znacznie wzmocnić relacje handlowe producenta z sieciami detalicznymi.

Koncepcje i merytoryczne rozwiązania w zakresie współpracy handlowej były szeroko dyskutowane na forum oraz w grupach składających się z przedstawicieli producentów i handlu. Mocną stroną tej konferencji była również możliwość wzajemnego poznania specyfiki obu branż oraz nawiązania bezpośrednich relacji personalnych, które umożliwią nawiązanie nowych kontaktów handlowych. Idea konferencji, pozytywna ocena uczestników oraz ich zaangażowanie motywuje Polską Izbę Mleka do zorganizowania podobnego forum na wiosnę przyszłego roku.

aktualizacja (RP) 15.11.2013

Hochland Polska: Marki są źródłem przewagi konkurencyjnej

– Hochland i Almette to dwie najsilniejsze marki serowe w Polsce, a Valbon jest mocny w segmencie serów pleśniowych. Brandy są naszym źródłem przewagi konkurencyjnej – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Sery są nie tylko ważną kategorią na półce sklepowej, ale również jedną z tych, które od lat systematycznie rosną. Tym, co odróżnia nasze produkty od konkurencji, jest brand. Brandy są naszym źródłem przewagi konkurencyjnej.

– W dobie malejących różnic między produktami, to właśnie marka decyduje o sukcesie. Od lat stawiamy na jakość i smak wyrobów, a od tego roku budujemy również silniejsze więzi emocjonalne z konsumentami. Hochland aktywnie wspiera i będzie wspierać swoje brandy, zarówno działaniami ATL, jak również komunikacją w sklepach. Hochland, jako lider kategorii, jest odpowiedzialny za rozwój tego rynku, dlatego mocno stawiamy na innowacje, które stymulują jego rozwój zarówno w wymiarze ilościowym, jak i wartościowym. Chcemy pobudzać coraz to nowe okazje do konsumpcji serów.

W 2014 roku planujemy kontynuacje wsparcia naszych wiodących marek. Konsumenci niezmiennie oczekują aktywności ze strony marketerów, a telewizja to ciągle dominujące medium, ponieważ nie ma jeszcze efektywnej konkurencji w budowaniu zasięgu w krótkim czasie. Niemniej inne kanały, szczególnie „nowe media”, nabierają ciągle na znaczeniu – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz.

aktualizacja (RP) 07.11.2013

GFL: W logistyce najważniejsza jest elastyczność

– Potrzeby poszczególnych spółdzielni czy firm mleczarskich są często motorem nowych, dedykowanych rozwiązań logistycznych proponowanych przez operatora. Najważniejsze w początkowym etapie współpracy dla operatora jest zrozumienie oczekiwań partnera i przygotowanie się do pełnej obsługi uwzględniającej jego zapotrzebowanie – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Piotr Pietrzykowski, Prezes Green Factory Logistics.

W toku współpracy ważna jest też elastyczność, przez co należy rozumieć realizację zadań przez operatora, które nie były uzgadniane na początku współpracy, a wystąpiły w jej trakcie.

– Zapotrzebowanie na poszczególne usługi logistyczne producentów przetworów mlecznych są przeważnie wynikiem pochodnej współpracy z odbiorcami produktów (hurtowniami, sieciami handlowymi itd.). Green Factory Logistics wspiera producentów z branży mleczarskiej w różny sposób. Poza standardową usługą transportu drobnicowego czy FTL, firma świadczy takie usługi jak: składowanie, kompletacja, konfekcja, etykietowanie, tworzenie zestawów promocyjnych (np. 1+1, produkt + gratis).

Posiadając kilka magazynów chłodniczych na terenie Polski – przy czym każdy magazyn posiada różne strefy, gdzie można dostosować temperaturę przechowywania ściśle dla danego produktu – oraz wykwalifikowaną kadrę magazynierów i pracowników administracyjnych, GFL może praktycznie zrealizować każde zadanie logistyczne dla producentów produktów świeżych zachowując wysoką jakość wykonanych prac oraz terminowość – dodaje nasz rozmówca.

Zapytany o korzenie firmy, Piotr Pietrzykowski, Prezes Green Factory Logistics mówi: – Historia i powstanie Green Factory Logistics (GFL) jest ściśle związane z rozwojem całej grupy kapitałowej Green Factory. W drugiej połowie 2007 r. zarząd grupy Green Factory stanął przed dylematem – czy w ramach rozwoju części grupy odpowiedzialnej za sprzedaż produktów na rynek tradycyjny i nowoczesny zacząć korzystać z usług zewnętrznego operatora logistycznego czy rozbudować własny dział logistyczny. Rozpoczęto rozmowy z istniejącymi operatorami, ale po przedstawieniu wymagań jakie mają produkty świeże żaden z operatorów nie potrafił przedstawić oferty zapewniającej odpowiednią jakość obsługi logistycznej – zdradza nasz rozmówca.

– Na przełomie 2007 i 2008 r. postawiono na własną logistykę powołując w lutym 2008 r. do tego celu spółkę w ramach grupy – Green Factory Logistics. Firma z początku korzystała z głównego magazynu grupy Green Factory w Zdunowie (woj. mazowieckie). Przed Green Factory Logistics postawiono dwa podstawowe zadania:

obsługa logistyczna grupy Green Factory oraz zewnętrznych firm z branży spożywczej, których produkty wymagają zachowania temperatury od +2 do +6o C w całym łańcuchu logistycznym.

Przy czym firma postawiła sobie za cel specjalistyczną obsługę logistyczną w zakresie dostaw produktów świeżych do centrów dystrybucyjnych sieci handlowych. Obsługa tych dostaw wymaga od operatora terminowych dostaw niejednokrotnie z dokładnością dostawy do ± 15 minut od wyznaczonej godziny awizacji, ale jednocześnie dużej elastyczności w kontaktach ze swoimi kontrahentami, tj. producentami lub dystrybutorami produktów świeżych.

Dowodem uznania dla działalności i wysokiej jakości świadczonych usług Green Factory Logistics na tak trudnym rynku było rozpoczęcie współpracy w pierwszym roku trzech dużych firm – liderów w swoich branżach: dania gotowe (wyroby garmażeryjne) oraz przetwory rybne. Wraz z rozwojem firmy pozyskiwano nowych kontrahentów m.in.: z branży mleczarskiej, którzy to ze względu na reżim temperaturowy są naturalnymi partnerami biznesowym Green Factory Logistics – wyjaśnia Piotr Pietrzykowski, Prezes Green Factory Logistics

aktualizacja (RP) 07.11.2013

Hochland Polska: Nie ma zaskoczenia chłonnością rynku

– Przewidujemy dalszy wzrost kategorii serów kremowych oraz, z innego poziomu oczywiście, solankowych i kozich – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Branża serowarska podlega podobnym regułom, jak każdy inny segment FMCG, a rosnące ceny surowców powodują spadek rentowności i odwrotnie – dodaje nasz rozmówca

– Innowacje produktowe i opakowaniowe, rozwój nowych kategorii oraz segmentu premium są odpowiedzią na rosnące aspiracje konsumentów. Oznaki kryzysu sprzyjają rzecz jasna markom własnym, które rozwijają się wraz z dyskontami, lecz brandy bronią się innowacjami oraz inwestycjami w reklamę – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska.

– Nasze prognozy na 2014 rok zakładają dalszy wzrost kosztów, więc rentowność firm mleczarskich i naszej branży raczej się nie poprawi.

Z nadzieją oczekujemy na urynkowienie rynku mleka w 2015 roku, co powinno wyeliminować zjawisko wzrostu cen spowodowanego ograniczeniem podaży przez niektóre podmioty rynkowe – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz.

aktualizacja (RP) 07.11.2013

Grupa Mlekovita otwiera nowe obiekty

Grupa Mlekovita otworzyła nowe inwestycje w Wysokim Mazowieckim. Nowe obiekty pozwalają zwiększyć produkcję serwatki, produktów UHT oraz lepiej gospodarować ściekami zakładowymi. Proszkownia serwatki kosztowała 36 mln złotych, linia UHT 8 mln zł, a oczyszczalnia ścieków 24 mln zł. Trwa inwestycja w magazyny wysokiego składowania produktów gotowych.

Oczyszczalnia ścieków odprowadza czystą wodę zamiast pozostałości produkcyjnych i jest jedyną tak nowoczesną instalacją w Polsce. Nowa instalacja do produkcji serwatki odpowiada na wysokie zapotrzebowanie na serwatkę w proszku na świecie, a dział UHT pozwala skoncentrować przetwórstwo surowca w jednym miejscu.

aktualizacja (RP) 30.10.2013

Spomlek (SM): Znajomość marek serów jest w rzeczywistości niska

– Rzetelne zbadanie znajomości marek serowych wśród konsumentów byłoby dla wielu mleczarni zimnym prysznicem – mówi w wywiadzie w Forum Mleczarskie Handel 5/2013 Edward Bajko, Prezes Zarządu mleczarni Spomlek (SM). – Wszyscy powtarzają jak mantrę zgraną formułkę, że „nasze produkty są znane szerokiej rzeszy konsumentów i cieszą się ich wielkim uznaniem”. Otóż w większości przypadków nie jest to prawda. Jest naiwnością założenie, że wszystkie produkty zostały sprzedane w wyniku świadomego wyboru klienta – dodaje Prezes Bajko.

– Nadal wielu klientów dzieli sery na żółte i białe, a żółte na te z dziurami i bez dziur. To jednak się dosyć szybko zmienia i jestem przekonany, że w perspektywie kilku lat na rynku będzie się liczyło tylko kilka producenckich marek serowych, a reszta to będą marki własne – wskazuje Prezes mleczarni Spomlek (SM).

– Mam nadzieję, że Spomlek wyróżnia się na tle konkurencji podejmowaniem nowatorskich działań marketingowych na różnych płaszczyznach komunikacji. Nasza „Serenada” jest marką inną niż wszystkie, a nasze sery długodojrzewające są serami innymi niż wszystkie. Budujemy nasze marki konsekwentnie i traktujemy to jako długoterminową inwestycję, a nie jako bieżące koszty sprzedaży, których można uniknąć – mówi Edward Bajko.

aktualizacja (RP) 30.10.2013

Masmal Dairy: Rynkowi sera daleko do apogeum spożycia

– Spożycie serów żółtych rośnie z roku na rok – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Handel, Szymon Rybczyński, Prezes Zarządu w Masmal Dairy. – Polsce daleko jeszcze do apogeum – podkreśla nasz rozmówca. Prezes firmy Masmal Dairy zwraca uwagę na bardziej dynamiczny rozwój produktów dla profesjonalistów, choć ta sprzedaż obarczona jest niższą marżą – wskazuje Prezes Rybczyński.

Według Forum Mleczarskiego rynek serów żółtych w Polsce podlega coraz większemu rozchwianiu. Firmy mleczarskie – o czym informujemy od września – dysponują minimalnymi zapasami serów, a czasem sprzedają jeszcze nie wyprodukowany ser na miesiąc w przód. To samo dotyczy serwatki. Duży popyt wynika z rosnącego popytu azjatyckiego, który usypia konkurencyjność na rynku krajowym. To przekłada się na niski skok produktów na rynku oraz na twardsze negocjacje z sieciami handlowymi, które podnoszą ceny na asortyment mleczarski począwszy od mleka, a kończąc na serach twardych.

aktualizacja (RP) 30.10.2013

Świeży pomysł na mleko. Chwytasz?

Piątnica (OSM) uruchamia nową stronę www dla konsumentów prezentującą zalety świeżego Mleka Wiejskiego oraz jego innowacyjnego opakowania – butelki z wygodnym uchwytem. Dedykowana strona internetowa http://mlekowiejskie.piatnica.com.pl/ ma zachęcić konsumentów do sięgnięcia po pierwsze na rynku polskim mleko w poręcznej butelce z uchwytem. Otwierająca ją animacja, pokazująca proces nalewania mleka z łagodnym podkładem muzycznym, akcentuje główne cechy produktu: świeżość i naturalność, a jednocześnie podkreśla innowacyjne opakowanie – lekką, chroniącą mleko przed światłem butelkę, wygodny uchwyt, łatwe otwieranie.

Mleko Wiejskie Piątnicy o właściwościach zbliżonych do mleka prosto od krowy to propozycja dla świadomych konsumentów, dbających o zdrowie swoje i swojej rodziny, poszukujących wysokiej jakości produktów o naturalnym smaku. Nowy serwis Piątnicy zawiera wiele przydatnych informacji na temat świeżego mleka. Internauci dowiedzą się na stronie m.in. dlaczego mleko świeże jest bardziej wartościowe od pozostałych produktów tej kategorii, technologii jego produkcji (mikrofiltracji i pasteryzacji w niskiej temperaturze), zawartości białka i wapnia oraz o właściwościach użytkowych nowego opakowania, a także poznają opinię eksperta prof. Grażyny Cichosz z Wydziału Nauki o Żywności UWM.

Celem uruchomionej przez mleczarnię Piątnica (OSM) strony jest propagowanie wiedzy na temat zalet świeżego mleka oraz poinformowanie o nowej, pierwszej na rynku butelce z uchwytem. Mleko Wiejskie będzie promowane hasłem „Świeży pomysł na mleko. Chwytasz?” podkreślającym wyjątkowość produktu i zachęcającym do jego zakupu. Serwis www adresowany jest zarówno do obecnych, jak i przyszłych konsumentów produktów marki Piątnica – wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat świeżego mleka. Nową stronę OSM Piątnica o mleku można zobaczyć pod adresem http://mlekowiejskie.piatnica.com.pl/.

Mleko Wiejskie OSM Piątnica 3,2% i 2% w innowacyjnej, funkcjonalnej butelce z uchwytem dostępne jest od sierpnia 2013 r. w cenie ok. 2,80 zł/1l. W zależności od zawartości tłuszczu – 2,0% lub 3,2% – ma odpowiednio niebieską lub czerwoną nakrętkę. Etykieta na opakowaniu zawiera podstawowe informacje o właściwościach świeżego Mleka Wiejskiego, jego wartościach odżywczych, jak również walorach użytkowych nowego opakowania. Mleko Wiejskie ma 21-dniowy termin przydatności do spożycia. Należy przechowywać je w temp. od +1 stopnia C do +8 stopnia C, a po otwarciu – najlepiej spożyć w ciągu 48 h.

aktualizacja (RP) 30.10.2013

Dariusz Sapiński – Menedżerem Roku

W dniu 10.10.2013 roku w sali kameralnej gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszono wyniki jubileuszowej X edycji rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw”. W konkursie organizowanym przez Media Regionalne Sp. z o.o., wydawcę „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński odebrał aż trzy statuetki: jedną jako Menedżer Roku oraz dwie dla firmy – za największą efektywność oraz zatrudnienie.

Corocznie na Gali spotykają się najlepsze firmy i najskuteczniejsi przedsiębiorcy. Celem tego wydarzenia jest wyróżnienie najważniejszych i największych przedsiębiorstw w województwie podlaskim. Mlekovita jako obecnie najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki i Lider Polskiego Mleczarstwa systematycznie znajduje miejsce w czołówce tej klasyfikacji. W 2013 roku została wyróżniona w dwóch istotnych dziedzinach: jako firma najbardziej efektywna pod względem zysków oraz z największym zatrudnieniem. Ponadto Prezes Zarządu Dariusz Sapiński został wyróżniony jako Menedżer Roku. Wszystkie te nagrody znakomicie dowodzą, że efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe skutecznie umacniają pozycję firmy w regionie oraz wpływają na systematyczny wzrost siły i renomy marki.

„Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw” jest rankingiem, w którym corocznie nagradzane są największe i najlepsze firmy kształtujące gospodarcze oblicze województwa podlaskiego. Tegoroczna lista została oparta o dane pozyskane przez dostawcę informacji gospodarczej firmę Info Veriti, a także ankiety otrzymane od przedsiębiorstw.

aktualizacja (RP) 16.10.2013

Wojna nerwów Litwy z Rosją zakończona

Władimir Putin polecił powrócić do zwykłych procedur na granicach w stosunku do litewskich transportów z nabiałem. Stało się tak po tym, jak Unia Europejska ostrzegła Rosję, że wniesie skargę do WTO na nieuzasadnione procedury graniczne Rosjan. Przypomnijmy, że 7 października szef Rospotrebnadzoru Giennadij Oniszczenko powiedział na konferencji prasowej 7 października br, że rosyjscy inspektorzy znaleźli w litewskich produktach drożdże, grzyby oraz bakterie coli. Następnie Rosjanie przystąpili do uciążliwych kontroli i zakazu importu litewskiego nabiału bez oficjalnego stanowiska. Stało się tak równolegle do objęcia prezydencji w UE przez Litwę.

Dla litewskich potentatów mleczarskich byłby to duży problem, ponieważ od czasu krytycznego kryzysu rosyjskiego w 1998 roku, który spowodował załamanie branży mleczarskiej, ta wciąż jest poważnie uzależniona od eksportu do Rosji. Szczególnie czołowe mleczarnie tj.: Pieno žvaigždės i Rokiškio sūris mogłyby boleśnie odczuć rosyjski zakaz. Jest to o tyle istotne, gdyż rozrośnięta w porównaniu do łotewskiej i estońskiej branża litewska przerabia znaczące ilości mleka, a większość produkcji np.: serów eksportuje.

aktualizacja (RP) 16.10.2013

Mlekpol (SM): Nasze innowacje spotkały się z żywym odzewem rynko

– Patrząc jak zmienia się tryb życia każdego z nas, zauważamy, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na rodzaj opakowania, na jego funkcjonalność, pojemność, w końcu wygodę w otwieraniu – mówi Forum Mleczarskiemu Ewa Gromadzka, Kierownik Działu Marketingu w Mlekpol (SM). – Niezwykle ważne jest także i to, by dzięki właściwemu opakowaniu produkt zachowywał świeżość jak najdłużej. Mając na uwadze rosnące wymagania klientów, oferujemy im linię produktów Milko. Milko – to kefiry, maślanki i jogurty w poręcznym opakowaniu – do spożycia poza domem – dodaje Ewa Gromadzka.

– Ponadto Mlekpol (SM) w trosce o klienta zastępuje kapsle nakrętkami w kartonikach do mleka Łaciate 1 l. Ze względu na kształt i wymiary, nowe otwarcie pozwala na szybkie i bezpieczne opróżnianie kartonika. Mało tego, mleko z kartonika przechowywanego w dowolnej pozycji nie wylewa się. Innowacyjny system otwierania spotkał się z dużą aprobatą wśród klientów, dlatego niebawem na rynku pojawią się śmietanki Łaciate 500 ml z wygodną nakrętką – wskazuje Ewa Gromadzka, Kierownik Działu Marketingu w mleczarni Mlekpol (SM).

– Łaciate i Milko to dwie najbardziej znane i popularne marki produktów mleczarskich, których producentem i właścicielem jest Mlekpol (SM) – podkreśla nasza rozmówczyni. – Uwagę potencjalnego klienta przy zakupie produktów mlecznych przyciąga przede wszystkim możliwość zachowania jak najdłuższej świeżości produktu. Od lat dużą popularnością w przypadku serów cieszą się opakowania typu otwórz/zamknij, które można spotkać w takich produktach jak ser Marcello w plastrach. Mlekpol (SM) specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie funkcjonalności opakowań i produktu.

To właśnie Mlekpol (SM) jako pierwsza firma powołała specjalistyczną jednostkę badawczą w branży mleczarskiej – Instytut Innowacji Mleczarstwa, który stale monitoruje rynek, prowadzi badania związane z nowymi oczekiwaniami konsumentów mlecznych produktów – dodaje Ewa Gromadzka.

aktualizacja (RP) 16.10.2013

Hochland Polska: Silna marka decyduje o sukcesie pracy z handlem

– W pracy z handlem absolutnie unikamy schematów, dostosowujemy naszą ofertę i aktywności reklamowe do specyfiki danej marki, wielkości danego segmentu, działań konkurencji oraz grupy docelowej – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Na warunki pracy z handlem ma wpływ sytuacja na rynku surowców, która w tym roku nie była stabilna. Rok 2013 to okres wzrostu większości cen surowców, w niektórych przypadkach, jak chociażby masło, do poziomów rekordowych. Z drugiej strony możliwości przełożenia wzrostu kosztów surowców na konsumenta są ograniczone. W związku z tym marże producentów musiały więc spaść, bez względu na formę prowadzonej działalności oraz segment rynku. Oczywiście dostawcy związani sztywnymi kontraktami na dostawy marek własnych są w gorszej sytuacji. W dobie malejących różnic między produktami, to właśnie marka i związana z nią lojalność konsumenta decyduje o sukcesie pracy z handlem. Marki własne zawsze związane są z różnymi kompromisami, na które my, jako producent markowy, nie możemy sobie pozwolić. I to przynosi wymierne efekty – dodaje Jacek Wyrzykiewicz.

– W roku 2013 – krok po kroku – realizowaliśmy nasze plany zgodnie z przyjętą strategią, w ramach której postawiliśmy sobie za główny cel zdecydowane pozostanie liderem innowacyjności, dawanie impulsów i wyznaczanie trendów rynkowych poprzez nowe pomysły.

Aktywność rynkowa i innowacje produktowe to dla nas faktyczny priorytet – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska. – Dodatkowo wspieraliśmy obecność naszych produktów na poziomie placówek handlowych, stworzyliśmy wiele programów motywujących i lojalnościowych, a nasi przedstawiciele regularnie odwiedzali punkty sprzedaży i starali się wspierać swoją i wiedzą i kompetencjami sprzedawców. Wspieraliśmy nasze produkty szeroko zakrojonymi kampaniami reklamowymi w telewizji, materiałami POS i działaniami reklamowo – promocyjnymi w radio, prasie i billboardach.

Przy okazji udało się nam także uzyskać kilka wyróżnień, między innymi w tegorocznej edycji Lidera Forum wygraliśmy aż w czterech kategoriach: Almette z gruszką i jabłkiem w serkach do smarowania, Hochland Gouda w kategorii sery żółte plasterkowane, Krążek Hochland Twój Wybór w kategorii sery topione, Valbon Camembert w kategorii serów pleśniowych. Przyznane nagrody świadczą o zaufaniu oraz o dobrym dostosowaniu do ich potrzeb i gustów. To dobra to wskazówka na drodze do optymalizacji asortymentu i do zapewnienia obopólnej satysfakcji – zarówno dla sprzedającego jak i dla kupującego.

aktualizacja (RP) 16.10.2013

Mlekovita Kreatorem Rozwiązań XXI wieku

Mlekovita otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku. Kapituła Business Centre Clubu honorując Mlekovitę wyróżnieniem, potwierdziła pozycję firmy jako innowacyjnego lidera branży mleczarskiej. To kolejne wyróżnienie Mlekovity w konkursie – w ubiegłym roku triumfowała w kategorii Eksporter.

Konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych oraz zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.

W konkursie zorganizowanym po raz piąty przez Business Centre Club pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Mlekovita otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku – wyróżnienie dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych nowatorskich produktów lub usług jeszcze dotychczas w świecie nie oferowanych.

Mlekovita została zatem doceniona jako lider innowacji, którym w branży mleczarskiej jest od lat dzięki wprowadzanym rokrocznie udoskonaleniom na każdym polu swojej działalności. Konsekwentnie prowadzona polityka innowacyjności obejmuje bowiem rozwój bazy produkcyjnej i produktowej, systemów informatycznych oraz infrastruktury wewnętrznej, a także handel hurtowy i detaliczny, ochronę środowiska, nowoczesne zarządzanie i skupienie się na produktach innowacyjnych. Tylko w ostatnich dwóch latach Mlekovita mocno zainwestowała w rozbudowę fabryki konfekcjonowania serów, rozbudowę fabryki produktów fermentowanych, zakup najnowocześniejszej na świecie linii ciągłej do produkcji serów twarogowych bezformowych, oczyszczalnię ścieków, budowę proszkowni serwatki – w pełni zautomatyzowanej i jednej z najnowocześniejszych w Polsce oraz otwarcie pierwszej w branży mleczarskiej hurtowni w formacie Cash&Carry. W trakcie realizacji pozostaje również nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju Mlekovita.

aktualizacja (RP) 04.10.2013

Czarnków (OSM): Tempo życia decyduje o powodzeniu jogurtów śniad

– Jogurty przechodzą swoistą ewolucję wraz z naszymi zwyczajami żywieniowymi. Coraz szybsze tempo życia i zmniejszanie się ilości czasu poświęcanego na przygotowywanie posiłków, zwłaszcza śniadania przed szkołą lub pracą, powoduje że coraz większa rzesza klientów sięga po jogurty – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel, Zofia Just, Wiceprezes Zarządu w Czarnków (OSM).

– Połączenie jogurtu z dodatkami jak np. w Czarnków (OSM) z płatkami śniadaniowymi daje szybki i jednocześnie zdrowy posiłek, zaś większe opakowanie (370 g) to propozycja dla osób nielubiących żadnych dodatków. Konsument ma do wyboru szeroką gamę jogurtów i podobnych produktów na półce nabiałowej w każdym sklepie, jednak świadomy konsument szuka produktu, który nie tylko nasyci jego głód, ale będzie też zdrowy, ponieważ jest bogatym źródłem np. wapnia, bez dodatku cukru, wspomaga układ pokarmowy – wskazuje Wiceprezes Zofia Just. –

Handlowcy i klienci szukają nowości i produktów, które dadzą połączenie smacznego i zdrowego produktu, zwłaszcza w okresach zwiększonej aktywności fizycznej wiosną oraz latem, kiedy kategoria jogurtów śniadaniowych znajduje większą liczbę nabywców.

– Producenci eksperymentują z różnymi mieszankami dodatkowymi jak słodkie draże, żelki, mieszanki zbóż lub posypki, jednak rynek dość szybko weryfikuje zapotrzebowania. Dalszy rozwój segmentu jogurtów śniadaniowych będzie uzależniony od zwiększającego się zapotrzebowania konsumentów i to od ich sugestii też zależne będzie pojawianie się nowych smaków bądź dodatków – podsumowuje Wiceprezes Zarządu w Czarnków (OSM).

aktualizacja (RP) 30.09.2013

67 mln dzieci pije mleko w szkole w opakowaniach Tetra Pak

Liczba dzieci, które regularnie piją mleko lub inne pokarmy płynne w szkole w opakowaniach Tetra Pak wzrosła o 30% w 2012 roku w porównaniu do roku 2011.

- Istotna ekspansja programów mleka szkolnego ma miejsce w warunkach rosnącej świadomości rządów i organizacji w zakresie związku pomiędzy zdrową i wartościową żywnością dla uczniów i stymulacją lokalnych gospodarek – mówi Ulla Holm, Global Director of Food for Development Office, w Tetra Laval Group.

– W ostatnich latach obserwujemy nie tylko silniejsze wsparcie rządów tam, gdzie program już działa, ale także rosnącą liczbę tych krajów, gdzie programy są wprowadzane.

Dzięki temu wsparciu był możliwy między innymi wzrost o 150% w Chinach. W Państwie Środka rząd przystąpił do programu wspierającego istniejący model, w którym to rodzice finansowali program. Obecnie to rząd wspomaga finansowo i organizacyjnie ten projekt. Jak wylicza Tetra Pak, w 2012 roku 14 mln uczniów otrzymało mleko w kartonikach Tetra Pak w 28 prowincjach, w 660 miastach w 60 tys. szkół.

Jednym z ostatnich krajów, który przystąpił do programu Mleko w Szkole jest Birma, gdzie wprowadzono 3-letni program wspierany przez Tetra Pak i Tetra Laval Group. Program obejmie 45 tys. uczniów.

Również Salwador w 2013 roku zdecydował się na wprowadzenie program Mlek ow Szkole. Liczbę dzieci otrzymujących mleko w kartonikach Tetra Pak firma ocenia na 800 tys.

Mleko w Szkole jest programem wspieranym od 50 lat przez Tetra Pak poprzez Food for Development Office Tetra Laval.

aktualizacja (RP) 30.09.2013

Hochland Polska: Rozwojem kategorii rządzą nowości

– Hochland jest niekwestionowanym liderem w kategorii serów topionych w krążkach, które od lat są doskonale znane, często kupowane i doceniane za smak oraz wygodę użytkowania. Nowości to jedyny sposób na rozwój kategorii serów. Nowości, które budują kategorię, to olbrzymie wyzwanie dla marketera, ponieważ często wiążą się z nimi nowe potrzeby konsumenckie. Oczekiwania konsumentów są wytyczną do działania – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Zalety serów topionych to przede wszystkim przyjemność płynąca ze smaku, kremowa konsystencja, różnorodność, szeroka dostępność, praktyczność i uniwersalność. Hochland jako lider wie, co konsumenci lubią najbardziej w serach topionych! We wrześniu na rynku pojawiła się nowość – Hochland Grzybobranie w krążkach – limitowana edycja prawdziwie grzybowych smaków! Hochland Grzybobranie w krążkach doskonale wpisuje się w jesienny sezon – to mix 3 pysznych wariantów smakowych: z borowikami, z kurkami, z pieczarkami – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– Polscy konsumenci dojrzeli, poznali wiele nowych produktów i stali się zamożniejsi. Pojawiły się nowe segmenty i kategorie produktów, widoczne jest większe zróżnicowanie oferty, wyższa jakość. Największym powodzeniem cieszą się opakowania 100 g-150 g maksymalnie do 200 g, wygodne i praktyczne. Trudno jednoznacznie mówić o ustaleniu proporcji pomiędzy wolumenem sprzedaży serów w bloczkach i plasterkach, bloczki są jednak nadal bardziej masowym produktem. Istotnym kryterium wyboru przy zakupie jest cena i przyzwyczajenie konsumentów, stąd więc niezwykle duża popularność stosunkowo tanich na naszym rynku bloczków topionych – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska.

– Polski konsument często poszukuje innowacyjnych nowości, ale równie często jest konserwatywny w wyborze i preferuje klasyczne smaki najbardziej znanych rodzajów serów, na przykład Hochland Gouda czy Hochland Emmentaler. Z kolei nowa rodzina serów Hochland Twarogowych w plastrach dostępna jest w kilku wariantach smakowych: naturalnym, z chrzanem oraz z cebulką i szczypiorkiem, od września także z pieprzem, jednocześnie doskonale nadaje się do różnorodnych dań. Z kolei Hochland Twarogowy w krążkach produkowany jest na bazie naturalnego twarogu, ma prawdziwie twarogowy smak i wyraziste, różnorodne warianty smakowe. Hochland Twarogowy w krążkach oferowany jest w trzech wariantach: Naturalny – 8 x naturalny; Mix – naturalny, z cebulką i szczypiorkiem, z chrzanem; Duo – naturalny, z pieprzem. Każdy z tych produktów ma masowy potencjał, stąd chcemy, by były one dostępne we wszystkich sklepach oferujących sery, bo tylko wtedy mamy szansę na pełne zadowolenie konsumentów! Sery topione są nie tylko ważną kategorią na półce sklepowej, ale również jedną z tych, które od lat systematycznie rosną.

aktualizacja (RP) 24.09.2013

Mlekovita uhonorowana trzema nagrodami na Międzynarodowych Targa

Odbywające się w Poznaniu od 23 do 26 września 2013 r. międzynarodowe targi Polagra-Food Mlekovita rozpoczęła od odebrania aż trzech nagród: Złotego Medalu dla sera Mazdamer, statuetki Acanthus Aureus za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej oraz pamiątkowej statuetki z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 85-lecia SM Mlekovita.

Międzynarodowe Targi Poznańskie, których historia sięga roku 1921, to największa w kraju międzynarodowa branżowa impreza wystawiennicza. Mlekovita uczestniczy w niej od lat, wspierając w ten sposób profesjonalny wizerunek marki. Udział w targach to jeden z elementów strategii marketingowej, który jest również okazją do bezpośrednich spotkań z obecnymi i potencjalnymi partnerami handlowymi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń, jednocześnie otwierających targi, jest gala wręczenia prestiżowych i cenionych na polskim rynku Złotych Medali, nagród o ponad 30-letniej tradycji. Mlekovita rokrocznie powiększa swoją kolekcję tych cennych wyróżnień – w tym roku Złotym Medalem uhonorowany został ser Mazdamer w plastrach. To kolejny dowód na doskonałą jakość wyrobu, który zyskał uznanie jako najbardziej nowoczesny, innowacyjny i wytwarzany w oparciu o najwyższej klasy technologie. Świadczy on również o wyjątkowej renomie i sile marki Mlekovita.

Gala nie kończy jednak głosowania w konkursie Złoty Medal – Wybór Konsumentów. Wciąż można oddawać głosy na stronie www.zlotymedal.mtp.pl oraz odwiedzając Międzynarodowe Targi Poznańskie i specjalnie stworzoną tam Strefę Mistrzów.

aktualizacja (RP) 24.09.2013

Zimne Mleko wchodzi z kampanią do Krakowa

Jesienią 2004 roku Zimne Mleko, pod marką Robico, po raz pierwszy pojawiło się w ladach chłodniczych polskich sklepów. Mimo iż minęło niemalże 10 lat odkąd firma Robico wprowadziła na rynek swój produkt, Zimne Mleko nadal pozostaje jedynym świeżym mlekiem w szklanej butelce na polskim rynku.

Mając na uwadze wyżej wymieniony atut oraz realizując strategię stopniowego rozwoju łańcucha dystrybucji produktów Robico, zdecydowano się na promocję Zimnego Mleka na terenie miasta Krakowa. Kampania outdoorowa trwać będzie w okresie 1.10.-31.10.2013 r. i obejmie wyselekcjonowane lokalizacje na terenie całego Krakowa. Zimne Mleko pojawi się na kilkudziesięciu billboardach oraz plakatach typu citylight umieszczonych przy wiatach przystankowych.

Nośniki outdoorowe będą przedstawiać lejącą się rzekę Zimnego Mleka z komunikatem podkreślającym, że Zimne Mleko jest nadal jedynym świeżym mlekiem w szklanej butelce na polskim rynku.

Dla tych, którzy jeszcze nie spróbowali Zimnego Mleka Robico oraz dla tych, którzy zapomnieli dlaczego warto je kupować, firma Robico przygotowała specjalną akcję we współpracy z firmą Sante, liderem wśród polskich firm sprzedających produkty śniadaniowe. Od początku października mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję otrzymać w prezencie do każdej zakupionej butelki Zimnego Mleka Robico Granolę firmy Sante (op. 50 g).

Za wsparcie promocji posłużą materiały POS, reklama outdoorowa (billboardy przy wybranych sklepach, ekrany LCD w komunikacji miejskiej) oraz działania targetowane w internecie. Duet Zimnego Mleka Robico z Granolą Sante może być doskonałym sposobem na szybkie i pożywne śniadanie lub okazją do celebracji porannego posiłku. Akcja rozpoczęła się na przełomie września i października i trwać będzie do wyczerpania zapasów.

aktualizacja (RP) 24.09.2013

Giganci skaczą sobie do oczu

Fonterra i Danone kłócą się między sobą z powodu niesławnej afery z sierpnia 2013 r dotyczącej zatrucia WPC 80 szczepami bakterii wywołującymi zatrucie jadem kiełbasianym, która to afera zachwiała wizerunkiem Fonterry.

Choć okazało się, że była to pomyłka zewnętrznego laboratorium, partnerzy handlowi Fonterry mają oczekiwania finansowe i pretensje do Fonterry o to, że spowodowała straty sprzedaży ich produktów, do których używano dodatków firmy z Nowej Zelandii.

Jak informuje Fonterra, trwa dyskusja z Danone, której treść pozostaje poufna, choć przecieki dotarły już do prasy. Fonterra stara się załagodzić sytuację, ale nieoficjalnie mówi się, że Danone oczekuje całkowitej kompensacji strat poniesionych na wskazanych rynkach w związku z aferą.

Fonterra odrzuca jakiekolwiek oczekiwania Danone, które by miały wynikać z wycofania produktów.

Danone jest partnerem Fonterry i wykorzystuje jej surowce do produkcji odżywek dla dzieci. Wyroby te musiały być wycofywane z rynkach południowej Azji, gdzie Danone sprzedaje odżywki Dumex.

aktualizacja (RP) 24.09.2013

Alternatywa dla wegetarian – nabiał!

Osoby na diecie wegetariańskiej muszą dostarczać organizmowi odpowiednią ilość energii, białka, witamin i składników mineralnych, które zastąpią mięso. Są one niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia. Jak jednak uzupełnić ich niedobór? Alternatywnym źródłem jest nabiał, a przede wszystkim ser żółty.

Prawidłowo skomponowana dieta wegetariańska jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na większość niezbędnych składników odżywczych. Jadłospis musi jedynie uwzględniać produkty zawierające takie witaminy jak: B12 i D oraz składniki mineralne: żelazo i białko. Ich istotnym źródłem jest nabiał, a przede wszystkim ser żółty oraz produkty zbożowe, rośliny strączkowe, warzywa i owoce. W skrajnych przypadkach część z nich należy uzupełnić suplementami. Ich długotrwały niedobór może bowiem prowadzić do osłabienia układu immunologicznego, a nawet do anemii. Mimo to warto podkreślić, że dzięki zbilansowanej diecie wegetariańskiej można uniknąć wielu chorób, m.in. cukrzycy, zaburzeń jelitowych oraz kamicy nerkowej. Ponadto, polecany przez dietetyków wegetarianizm, pomaga w pozbyciu się zbędnych kilogramów. Sprzyja temu niska kaloryczność jarskiego menu oraz zwiększone spożycie zdrowego i przyspieszającego trawienie błonnika.

Ser żółty - najbardziej wartościowy spośród nabiału Nabiał w diecie wegetariańskiej jest niezwykle istotny. To alternatywne dla mięsa źródło białka, którego absolutnie nie może zabraknąć w każdej diecie. - Szczególnie wartościowy pod tym względem jest ser żółty. Jest on uznany za źródło o wysokiej zawartości białka, wapnia i witaminy B12. Pod tym względem jest nawet bardziej wartościowy od mleka i serów twarogowych – mówi Ewa Polińska, ekspert z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. –

Ponadto, sery dojrzewające, które niegdyś produkowano wyłącznie z użyciem naturalnej podpuszczki - enzymu uzyskiwanego z żołądków cielęcych, dziś wyrabia się coraz częściej z podpuszczki mikrobiologicznej. Tak też jest w zakładzie Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach, w której stosuje się podpuszczkę nie zawierającą składników pochodzenia zwierzęcego. Co więcej, przy produkcji naszych serów nie wykorzystujemy składników białka jaja kurzego, dlatego osoby, które są na nie uczulone, mogą jeść nasze wyroby bez obaw - dodaje Ewa Polińska.

Spożywanie nabiału, w tym żółtego sera, jest istotne także ze względu na wysoką zawartość wapnia. Jest on bowiem podstawowym budulcem układu kostnego. Dzięki dostarczeniu organizmowi jego odpowiedniej ilości unikniemy osteoporozy. Ponadto, sery dojrzewające są nie tylko źródłem witamin B12 i D oraz wapnia, ale też witamin z grupy A i B oraz cynku i miedzi. Wzmacniają one odporność organizmu przed zarazkami i wszelkimi toksynami.

aktualizacja (RP) 24.09.2013

Polagra-Food 2013: Dobre nastroje eksporterów

Na tegorocznej edycji targów w Poznaniu trudno znaleźć kogoś, kto kręci nosem i żali się mówiąc o kryzysie. Jeszcze niedawno takie głosy pojawiały się u producentów galanterii, teraz – po wzroście cen w sklepach, takich głosów nie słychać. Rośnie eksport na Daleki Wschód oraz do zachodniej i wschodniej Afryki.

Pojawiają się natomiast pierwsze dyskusje, kiedy wzrost cen w kraju spowoduje wyhamowanie dodatniej dynamiki sprzedaży na rynku wewnętrznym.

Jak powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 2013 to był bardzo dobry rok i jeśli ktoś narzeka, to problem musi leżeć w mało atrakcyjnym asortymencie. Mlekovita nie miała dawno tak dobrego roku – mówi Prezes Sapiński.

Wszystkie firmy, duże i małe przyznają, że eksport przyniósł w tym roku duże korzyści mleczarniom. Lech Karendys, Dyrektor Handlowy w Mlekpol (SM) oczekuje znaczącego wzrostu przychodów mleczarni za 2013 rok (o około 20%).

Targi były okazją do zaprezentowania nowości: Grupa Mlekovita pokazała nowe jogurty w 350 g kubkach oraz odświeżone opakowania serów konfekcjonowanych, Mlekpol (SM) pokazał ser Senator (dojrzewający 2-3 miesiące).

W gronie wystawców oprócz wymienionych: Grupy Mlekovita i Mlekpol (SM), znalazł się także inny potentat polskiego mleczarstwa: Łowicz (OSM) oraz inni gracze: mleczarnie wielkopolskie Gostyń (SM), Jana (ŚSM), Top-Tomyśl (OSM), Czarnków (OSM), Agro-Danmis, Września (OSM), mleczarnie ze części środkowej Polski: Włoszczowa (OSM), Wieluń (SDM), Koło (OSM), Kosów Lacki (OSM), Ozorków (OSM), dalej Jal, Lactima, Emilgrana.

Z grona dystrybutorów wystawił się SOT. W gronie ważnych gości spotkaliśmy przedstawicieli mleczarni Piątnica (OSM) oraz Sertop.

aktualizacja (RP) 24.09.2013

Copa-Cogeca przedstawia swoje przemyślenia na temat przyszłości

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej, Copa-Cogeca przedstawiła swoje przemyślenia odnośnie przyszłości unijnego sektora mleczarskiego. Było to związane z publikacją badań nt. rozwoju sektora przez Komisję. Okazuje się, że sektor zmierza we właściwym kierunku.

Przemawiając na spotkaniu, przewodniczący grupy roboczej - Mleko i produkty mleczne - Copa-Cogeca, Mansel Raymond, powiedział: – W związku ze zniesieniem kwot mlecznych w 2015 r. pojawią się nowe możliwości, lecz także nowe wyzwania, jak niekorzystne warunki meteorologiczne, ekstremalne wahania rynków czy wysokie koszty produkcji. W tym roku ekstremalne zjawiska pogodowe pojawiły się w wielu państwach członkowskich, były to m. in. powodzie. Aby poradzić sobie z wyzwaniami i móc skorzystać z pojawiających się okazji, związanych z wzrastającym popytem na mleko, producenci muszą mieć możliwość unikania ekstremalnych wahań, uzyskania wyższych przychodów oraz powinni dysponować odpowiednimi warunkami do optymalnej produkcji mleka w całej UE – podkreślił.

– Wydajne instrumenty rynkowe są najlepszym sposobem reakcji na wydarzenia na rynku. Odgrywają one niezmiernie ważną rolę. Należy przede wszystkim promować instrumenty jak interwencja publiczna czy prywatne przechowywanie. Należy również dostosować cenę interwencyjną do rzeczywistości rynkowej. Do pozostałych obiecujących narzędzi należą rynki terminowe, które mogą zmniejszyć wahania rynków, a także systemy ubezpieczeń.

Co więcej, do zadań priorytetowych powinno należeć wdrażanie pakietu mlecznego, którego celem jest wzmocnienie stosunków umownych między rolnikami a przetwórcami oraz umocnienie pozycji rolników, co pozwoli im na uzyskanie wyższych cen za mleko. Jest to niezmiernie ważne wobec siły nabywczej kilku dystrybutorów. Rozwiązania te zostały już wdrożone w sposób dobrowolny w UK, Belgii, Danii, Estonii, Niemczech, Austrii, Irlandii, Holandii, Polsce, a w sposób obowiązkowy we Francji, Hiszpanii, Litwie, Łotwie, Portugalii, Słowacji, Włoszech, Cyprze, Rumunii i Bułgarii. Potrzebujemy uczciwego łańcucha dostaw.

Dystrybutorzy powinni zachowywać się w sposób odpowiedzialny wobec producentów. Reprezentujemy 750 000 producentów wyrobów mlecznych. Jest to najbardziej produktywny system na obszarach wiejskich", przypomniał. Wiceprzewodniczący grupy roboczej - Mleko i produkty mleczne - Tomasso Mario Abrate, który równocześnie jest prezesem spółdzielni mleczarskiej we Włoszech, podkreślił jak ważne jest utrzymanie produkcji mleka w całej UE, w tym na obszarach górskich.

– Należy zachęcać do modernizacji spółdzielni mleczarskich na obszarach wiejskich i ułatwiać ją, gdyż odgrywają one ważną role, pozwalając na ograniczenia wahań na rynku oraz gwarantują wyższą cenę za mleko swoim członkom, zwłaszcza w krajach gdzie ich udział w rynku jest niewielki. Odgrywają one kluczową rolę również na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – powiedział.

Podsumowując, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen rzekł: – UE będzie miała możliwość sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na produkty mleczne na świecie, które pochodzi zwłaszcza z krajów o gospodarkach wschodzących. Będzie to wykonalne jednak tylko przy podpisaniu zrównoważonych umów o wolnym handlu. Aczkolwiek negocjacje na temat liberalizacji handlu między UE a Kanadą, które znajdują się w ostatecznym stadium, nie wydają się zrównoważone. Naszym zdaniem należy prowadzić lepsze negocjacje. W szczególności, na chwilę obecną sektor mleczarski nie zyskuje wiele na tej umowie. Nie możemy zgodzić się na sytuację, w której w zamian za otwarcie rynków dla znacznych ilości kanadyjskiej wołowiny i wieprzowiny, wynegocjowanego przez Komisję Europejską i rząd kanadyjski, uzyskamy tylko niewiele większy dostęp do rynku Kanady dla naszych serów. Należy jeszcze raz zbadać te kwestie."

Dalsze szczegóły: http://www.copa-cogeca.eu/Livestock.aspx

aktualizacja (RP) 24.09.20113

Tetra Pak przejmuje lidera technologii membranowych DSS Silkebor

DSS zostało założone w 2000 roku i od tego czasu projektuje, tworzy i sprzedaje technologie membranowe do aplikacji mleczarskich w tym do odwróconej osmozy, nanofiltracji, ultrafiltracji i mikrofiltracji.

Technologie DSS umożliwiają maksymalizację wykorzystania mleka i serwatki. Przejęcie to uzupełnia i wzmacnia portfolio Tetra Pak. DSS zostanie włączone do struktury Tetra Pak jako część Cheese and Powder BU. Zarząd i siedziba pozostaną w Danii.

aktualizacja (RP) 06.09.2013

Müller kupuje kolejną mleczarnię

Brytyjczykom wcale nie jest do śmiechu, bo Müller to jedna z tych firm, które przetwarzają ponad 30% brytyjskiego mleka. Razem z Arla Foods obie firmy mają blisko 60% rynku mleka w Wielkiej Brytanii.

Teraz Müller przejął firmę NÖM Dairy (od austriackiej mleczarni NÖM). Kwota transakcji jest nieznana. Obroty przejmowanej firmy to nieco ponad 40 mln £ i pochodzą głównie z operacji w segmencie marek własnych.

Przypomnijmy, że w styczniu 2012 roku Müller przejął największego producenta mleka i znaczącego gracza w segmencie deserów i jogurtów w Wielkiej Brytanii – mleczarnię Robert Wiseman Dairies.

Müller, Arla Foods i Irlandczycy są kluczowymi rozgrywającymi na brytyjskim rynku obok rodzimej firmy Dairy Crest.

Wielka Brytania i USA są obok rodzimych Niemiec kluczowymi rynkami dla mleczarni Müller.

aktualizacja (RP) 06.09.2013

Największa proszkownia świata uruchomiona

Proszkownia nr 2 w zakładzie w Darfield rozpoczęła produkcję – donosi Fonterra. Pierwsze, wyprodukowane tu partie mleka w proszku są już zakontraktowane i trafią do Chin, na Bliski Wschód i do płd.-wsch. Azji, łącznie do 20 krajów.

Dyrektor Logistyki w firmie, Robert Spurway potwierdza, że zakład będzie pracował 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Każdego dnia wyprodukuje 700 ton mleka w proszku, tj. ekwiwalent 45 kontenerów do przewozów oceanicznych. Do pobliskiego portu worki z mlekiem w proszku trafi specjalnym łącznikiem kolejowym.

– Popyt na produkty pochodzenia mlecznego na całym świecie, a zwłaszcza na pełnotłuste mleko w proszku jest wciąż silny. Nowa, rozbudowana proszkownia zapewni nam możliwość odpowiedzi na ten popyt. Zakład pełni także ważną rolę w strategii Fonterry optymalizacji działania w Nowej Zelandii.

Mleko wykorzystywane w proszkowni w Darfield pochodzi z gospodarstw rolnych położonych w promieniu 65 km od zakładu. W ostatnich trzech latach na projekt proszkowni wydano pół miliarda USD.

aktualizacja (RP) 06.09.2013

Chiny: Lider mleka i jogurtów rośnie o 13%

2,58 mld € taka jest równowartość półrocznych obrotów Mengniu Dairy. Ms. Sun Yiping, CEO w Mengniu podkreśla, że w pierwszej połowie roku chiński rynek produktów mleczarskich wykazywał trend wzrostowy.

Sun Yiping podkreśla, że branża mleczarska w Chinach osiągnęła stabilny wzrost i weszła w fazę konsolidacji, którego Mengniu jest aktywnym uczestnikiem (porozumienia z Danone, Yashili i Arla Foods).

Zwyżkujące ceny surowca były problemem dla Mengniu, ale firmie udało się osiągnąć wzrost w obrotach i zyskach. Firma ciągle pracuje nad rozwojem kanałów dystrybucji oraz zapewnieniem pełnej kontroli jakości surowca i produktów gotowych. Firma wzmacnia także rozpoznawalność swoich marek wśród konsumentów.

Według Nielsen Mengniu jest liderem rynku mleka i jogurtów w Chinach. Marki mleka tj.: Milk Deluxe, Future Star, Youyi C oraz Champion osiągnęły dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Liderem rynkowym jest Milk Deluxe.

Firm mocno inwestuje w segment dziecięcy z markami Miao Miao Milk, Kid Yogurt i Kid Cheese. Nowymi grupami konsumentów, do których chce dotrzeć są studenci i białe kołnierzyki, którzy pozytywnei przyjęli produkty marek Red Bean i Black Bean Cereal Breakfast Milk. W porozumieniu z Arla Foods Mengniu wprowadziło także produkty bio.

aktualizacja (RP) 30.08.2013

Rosja wstrzymuje transport 12 ton polskich serów

Internetowe wydanie Gazety Wyborczej poinformowało o cofnięciu z granicy z obwodem kaliningradzkim transportu 12 ton sera. Ma on pochodzić z Grupy Polmlek.

Powodem decyzji Rosjan ma być jakość serów, a właściwie to, że pod etykietami znalazły się oznaczenia zakładów nie dopuszczonych do handlu z Rosją.

To na razie jedyny taki zakaz i nie ma mowy o oficjalnym zakazie ze strony Rosjan dla polskich firm mleczarskich ogółem.

Na chwilę obecną nie udało nam się uzyskać stanowiska w tej sprawie w Grupie Polmlek.

aktualizacja (RP) 30.08.2013

Rosja: Rosselkhoznadzor wykrywa bakterie coli w produktach Arla

Federalna Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna Rosselkhoznadzor poinformowała o wynikach testów serów z zakładu oznaczonego jako DK M198, Holstebro Flodeost, w których wykryto bakterie coli.

Rosselkhoznadzor poinformował o tym swojego duńskiego odpowiednika o niedopuszczalności takich naruszeń i konieczności wprowadzenia rozszerzonych kontroli produktów pochodzących z tego zakładu.

Dwa dni wcześniej rosyjski nadzór donosił o zanieczyszczeniu podobnymi szczepami serów z zakładu Vordi Armen z Armenii.

aktualizacja (RP) 26.08.2013

Francja: Rekord eksportu francuskiej żywności do USA

Przemysł rolny i spożywczy we Francji odnotował nowy rekord eksportu za pierwszą połowę 2013 roku. Wartość tego eksportu wzrosła z 2,8 mld € do 3,1 mld €.

Głównymi partnerami są kraje UE, USA i Kanada. Oprócz coraz lepszej sprzedaży win i alkoholi ogółem do USA, dobrą kondycję odnotowano zwłaszcza w eksporcie serów i innych produktów mleczarskich (wzrost o 14,2%).

aktualizacja (RP) 26.08.2013

Znamy wygranych w konkursie o Złoty Medal Polagra-Food

Lista wyrobów nagrodzonych w konkursie o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra-Food 2013 obejmuje w tym roku mleczarnie: Agro-Danmis, Czarnków, Gostyń, Jana, Koło, Lactima, Mlekovita, Mlekpol.

1. Kajmak o smaku waniliowym – gotowa masa Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Gostyń

Kajmak jest gotowym do użycia produktem w piekarnictwie i cukiernictwie oraz dedykowany jest dla gospodyń domowych. Innowacyjność polega na tym, że wyeliminowany został czasochłonny proces przygotowania masy kajmakowej – w przypadku gospodyń domowych proces ten trwał ponad 2 godziny. Charakteryzuje się znakomitymi walorami smakowymi oraz jednolitą strukturą. Puszka z zastosowanym otwarciem typu easy open umożliwia szybki i łatwy dostęp do zawartości.

2. Supermleko UHT wzbogacone w Ca+A+D zawartość tł. 1,5% Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Gostyń

Supermleko 1,5% jest jedynym na polskim rynku mlekiem wzbogaconym w wapń oraz witaminy A i D. Produkt kierowany jest do całej populacji ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. 100 ml Supermleka pokrywa 20% dziennego zapotrzebowania na wapń oraz 15 % dziennego zapotrzebowania na witaminy A i D. Po raz pierwszy w segmencie mleka zastosowany został kartonik typu prisma z praktyczną zakrętką

3. Masło wiejskie Ekstra Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, Koło

Masło wiejskie Ekstra charakteryzuje się jednolitą konsystencją, czystym smakiem i zapachem. W 2005 roku otrzymało certyfikat „Najlepsze w Polsce”, a w roku 2006 wyróżnienie tytułem „Maślany Hit”. W roku 2007 kolskie masło otrzymało Dyplom za wysoką jakość produktu, a w latach 2010 i 2012 podczas Targów Mleczarskich „Mleko-Expo” została przyznana mu statuetka „Wysoka jakość”. W roku 2011 masło to otrzymało medal za I miejsce w XV Krajowej Ocenie Maseł i tym samym zyskało prawo do używania znaku towarowego „Chluba mleczarzy”. Gwarancją najwyższej jakości masła Wiejskiego Ekstra z Koła jest posiadanie znaku „Poznaj Dobrą Żywność”.

4. Ser Mazdamer plastry 150 g Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Wysokie Mazowieckie

Ser Mazdamer z Mlekovity łączy w sobie tradycję dobrego, oryginalnego smaku sera z unikalną recepturą. Charakteryzuje się wyjątkowymi, wyrazistymi walorami smakowo-zapachowymi. Ser Mazdamer jest skoncentrowanym źródłem łatwo przyswajalnego białka, wapnia, soli mineralnych, witamin i mikroelementów. Oferowany w plastrach w praktycznym opakowaniu z funkcją „otwórz – zamknij” pozwalającym dłużej cieszyć się oryginalnym smakiem i świeżością sera. Mazdamer z Mlekovity jest idealny na kanapki, doskonały jako samodzielna przekąska, dodatek do sałatek czy ozdoba wykwintnej deski serów.

5. Serek śmietankowy „Łaciaty” naturalny Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie

Serek śmietankowy łaciaty naturalny ma delikatny, śmietankowy smak oraz kremową konsystencję. Doskonale smakuje na świeżej kromce chleba, tostach, krakersach czy paluszkach. Świetnie pasuje do przyrządzania sosów, dipów, ciast i deserów. Nie zawiera żadnych konserwantów, ani sztucznych barwników. Bogaty jest w białka mleka i ma czterokrotnie mniej tłuszczu niż dostępne na rynku tłuszcze do smarowania pieczywa. Dostępny również w wersji z chrzanem oraz czosnkiem. Szczególnie doceniany przez konsumentów dbających o utrzymanie zdrowej zbilansowanej diety.

6. Ser topiony w saszetkach 150g Blue Cheese Lactima sp. z o.o., Morąg

Ser topiony w saszetkach Blue Cheese, to wyjątkowy ser, oryginalny smak nadaje mu dodany ser pleśniowy z przerostem błękitnej pleśni. Wspaniała propozycja dla osób poszukujących kulinarnych uniesień. Ser topiony w saszetkach Blue Cheese, to absolutna nowość na rynku nabiałowym. Oprócz dużej estetyki i innowacyjności samego opakowania szczególnie istotna jest szeroka możliwość zastosowania. Wybornie smakuje z pieczywem, znakomity do urozmaicania potraw, wzbogaca je nadając im wyszukanego smaku i aromatu. Nowe sery Lactima są podwójnie doskonałe: to pyszny ser w praktycznym i wygodnym opakowaniu! Poznaj wszystkich członków rodziny serów w saszetkach! Oto Emmentaler, Gouda, Blue Cheese i Z grzybami!

7. Serek wędzony w plastrach Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana, Środa Wielkopolska

Forma opakowania serka wędzonego w plastrach charakteryzuje się łatwością otwarcia, możliwością wykorzystania części porcji, a następnie ponownego zamknięcia w celu dalszego przechowywania. W technologii opracowanej w ŚSM Jana zastosowano serek produkowany metodą ultrafiltracji, co - z uwagi na pełne wykorzystanie białek mleka (z białkami serwatkowymi włącznie) - podwyższa wartość biologiczną produktu. Elementem zdecydowanie odróżniającym serek wędzony ŚSM Jana od produktów konkurencji jest proces wędzenia oraz konsystencja produktu. Zastosowanie procesu wędzenia naturalnym dymem z drewna pozwoliło na uzyskanie unikalnego smaku. Jako efekt doboru odpowiednich substancji stabilizujących uzyskano strukturę i konsystencję zbliżoną do produktów twarogowych, a nie do żelu, co było jednym z najważniejszych celów do osiągnięcia.

8. Ser sałatkowy Festina z mleka krowiego Agro-Danmis Gramowscy sp.j., Bukowiec

Festina jest to ser sałatkowy dojrzewający o charakterystycznej gładkiej strukturze i słono - śmietankowym smaku. Metoda ultrafiltracji stanowi innowacyjną metodę produkcji sera, w której mleko ulega zagęszczeniu w sposób pozwalający zachować wszystkie cenne składniki odżywcze użytego do produkcji mleka. Gwarantuje to na zachowanie dobrego smaku i zapachu sera nawet do 7 dni po otwarciu. To jedyny zakład w Polsce, który stosuje taką metodę. Ser Festina to idealny dodatek do sałatek.

9. Serek w posypce z pieprzem 180 g Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie, Czarnków

To delikatnie kremowy ser wytwarzany na bazie składników najwyższej jakości z mleka pasteryzowanego. Jest źródłem witamin i składników mineralnych. Charakteryzuje się gładką konsystencją o subtelnym smaku pieprzu. Połączenie aromatycznego pieprzu i delikatnej konsystencji serka stanowi ucztę dla podniebienia. Jest nie tylko źródłem naturalnego zdrowia, ale także niepowtarzalnego smaku oraz tworzy odpowiednią kompozycję smakową nadającą charakter każdej kanapce. Świetnie pasuje do sałatek oraz jako składnik farszu. Zaletą stosowania pieprzu w serku są jego właściwości zdrowotne. Pieprz poprawia aromat potraw, wpływa korzystnie na układ trawienny. Dostępny również w dwóch innych wersjach smakowych: z ziołami i z gyros.

aktualizacja )RP) 26.08.2013

Sprytne sposoby na ser żółty – triki i porady

Jak odróżnić prawdziwy ser żółty od wyrobu seropodobnego i jak go przechowywać? Jak zetrzeć go na tarce i co zrobić z zeschniętym wyrobem? Z odpowiedzią na te i inne pytania zmaga się każdy, kto choć trochę gotuje. Ale nie mistrzowie kuchni i mistrzowie sztuki serowarskiej.

Przedstawiamy praktyczne triki i porady, które pozwolą ci odpowiednio postępować z serem i w jeszcze łatwiejszy sposób przygotować potrawy z jego wykorzystaniem. Sprytne sposoby, które przydadzą się niejednemu maniakowi sera.

Kup ser, a nie wyrób seropodobny. Żebyś miał pewność, że wybierane przez ciebie produkty są wysokiej klasy, musisz wiedzieć, jak odróżnić prawdziwy ser od wyrobu seropodobnego. Na szczęście nie jest to trudne – pomyłki unikniesz czytając etykiety. Jeśli więc na opakowaniu znajdziesz napis „ser typu Gouda”, możesz mieć pewność, że z prawdziwą Goudą ma niewiele wspólnego. Zwróć też uwagę na skład produktu.

– Oryginalny ser żółty jest wytwarzany jedynie z mleka oraz komponentów związanych z procesem dojrzewania, czyli bakterii, kwasu mlekowego i podpuszczki. Natomiast, gdy na etykiecie znajdują się składniki takie jak: tłuszcz roślinny, mleko w proszku, łój, bądź soja, oznacza to, że jest to wyrób seropodobny.

Nasze podejrzenie powinna również wzbudzić wyjątkowo niska cena – mówi Ewa Polińska z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.

Przechowuj ser w lodówce jak należy.
Po zakupie produktu na wagę, tak szybko jak to możliwe, zawiń ser w woskowany papier lub pergamin. Opakowania zapewnią serowi odpowiedni poziom wilgoci i cyrkulację powietrza, dzięki czemu wyrób zachowa świeżość przez możliwie długi czas.

Pamiętaj, ser należy przechowywać w lodówce, na półce dedykowanej nabiałowi. Zwykle są to górne i środkowe przegródki lodówki, gdzie temperatura oscyluje w granicach od 4 do 8 stopni Celsjusza.

– Sery żółte wymagają warunków, które pozwolą, na przechowywanie ich w temperaturze od 0 do 10°C. Najlepiej trzymać je w papierze, bądź oryginalnym opakowaniu lub folii spożywczej i nie dopuszczać do kontaktu między nimi i innymi produktami. Chwilowo, dobrze sprawdzą się również hermetycznie zamykane opakowania. Produkty pokrojone w plasterki, z powodzeniem można przechowywać w lodówce 3-4 dni, a w kawałkach nawet do 3 tygodni. Jednak najlepiej nie kupować ich na zapas – uzupełnia Ewa Polińska.

Ponadto, mimo obiegowej opinii, że ser żółty można mrozić, nie poleca się przechowywania go przez długi czas w zamrażarce. Powoduje to częściową utratę walorów smakowych i zapachowych specjału. Zresztą, nawet po wyjęciu sera z lodówki, pamiętaj, aby podać go dopiero wtedy, gdy osiągnie temperaturę pokojową. Dzięki temu produkt będzie o wiele bardziej apetyczny, a jego zapach intensywniejszy.

Domowe abc o żółtym serze.
Zapewne niejednokrotnym wyzwaniem dla ciebie było starcie żółtego sera, czy wykorzystanie nieco zeschłego specjału. Sposoby są jednak i na to! Aby starcie sera na tarce było jeszcze łatwiejsze, włóż wyrób na pół godziny do zamrażarki.

Ponadto, aby zapobiec przedwczesnemu pleśnieniu sera wystarczy włożyć do naczynia z serami kostkę cukru. Wchłonie ona wytwarzaną przez nie wilgoć. Natomiast, kiedy ser nam zeschnie, wykorzystaj go po prostu do przyrządzenia dań na gorąco, typu zapiekanka czy lasagne.

Podając ser przygotuj deskę serów.
Serwując ser żółty zadbaj o przygotowanie deski serów, zwyczajową formę ich podania zapożyczoną od Francuzów. Taka uczta, nie wymaga zbyt wielu przygotowań, ponieważ wystarczy tylko dobrać składniki, a świetny dodatek do biesiady ze znajomymi bądź romantycznego wieczoru we dwoje będzie gotowy. Na serową kompozycję powinno składać się od 3 do 5 różnych gatunków sera. Aby sery nie wyschły, należy pokroić je bezpośrednio przed podaniem.

Dla jednego gościa powinieneś przewidzieć ok. 20-50 g każdego rodzaju specjału. Układaj je kolejno, według zajadania, a sięgamy po nie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierwszy z rodzajów powinien być najłagodniejszy ze wszystkich, ostatni zaś najintensywniejszy. Pamiętaj, sery podaj w towarzystwie winogron i orzechów włoskich.

aktualizacja (RP) 17.07.2013

Cięcia wydatków ma markę są krótkowzroczne

– Spowolnienie gospodarcze to doskonały stymulator , który działa mobilizująco. My poszukujemy obszarów, które eliminują nieefektywności i poszukujemy usprawnień – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Firmy w dobie kryzysu oszczędzają na marce, często tnąc wydatki marketingowe, ponieważ daje to poprawę wyników finansowych. Dla nas to działanie krótkowzroczne, które w dłuższej perspektywie przynosi negatywne skutki. Dla firmy Hochland marka serów pleśniowych Valbon ma strategiczne znaczenie, dlatego tak zwane spowolnienie gospodarcze nie wpływa na nasze decyzje inwestycyjne, my patrzymy długoterminowo i strategicznie na nasze brandy – dodaje Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska.

– W maju wystartowała promocja konsumencka pod wspólną platformą „Z Valbon każdy dzień jest wyjątkowy”. Warunkiem udziału w promocji był zakup sera Valbon i dokończenie hasła konkursowego. Każdego dnia na autorów oryginalnych haseł czekały nagrody. Celem prowadzonych działań było regularne stymulowanie wzrostu sprzedaży serów pleśniowych Valbon. Kolejne nowości w kategorii serów pleśniowych przyjmowane są pozytywnie. Upodobania Polaków zmieniają dynamicznie. Odkrywanie nowych smaków i przygody kulinarne są bardzo modne, a programy kulinarne biją rekordy oglądalności. Polacy preferują sprawdzone produkty na półce, ale chętnie dają też szansę nowym produktom.

Na jednym z naszych ostatnich spotkań prasowych goście mogli cieszyć swoje podniebienia doskonałą kompozycją smaków serów Valbon oraz wina. Spotkanie łączące tak wyrafinowane smaki nie mogło obejść się bez specjalistów w tej dziedzinie. Znany kucharz i pasjonat zdrowego gotowania – Tomasz Jakubiak opowiedział o serach i poprowadził warsztaty kulinarne, natomiast znawca win i słynny krytyk winiarski – Tomasz Prange-Barczyński podpowiedział, jak skomponować pełen bukiet dojrzałego smaku. Powszechnie wiadomo, że ser i wino to para idealna. Połączenie to jest znane od lat, jednak tylko odpowiednia kombinacja obu składników prowadzi do kulinarnej rozkoszy – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 20.07.2013

Nabiał jest kategorią stabilną

– Rok 2013 jest trudnym rokiem dla całego rynku FMCG, jednak mimo dużych wyzwań kategoria nabiału jest kategorią stabilną – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Grzegorz Postolski, Menadżer Kategorii Nabiał. –

Aby wykorzystać całkowity potencjał tej kategorii, jako detaliści musimy bardzo dobrze zrozumieć naszych Klientów. Jednym z podstawowych kroków jest dopasowanie gamy produktów do odpowiednich formatów sklepów.

– Obserwujemy zdecydowany powrót klientów do tradycyjnych segmentów kategorii nabiałowej takich jak mleka, a szczególnie mleka świeże.

Duży niedoszacowany potencjał widzimy także w kategorii serów białych i serów białych typu klinki – ta kategoria kojarzy się naszym klientom z produktami produkowanymi w technologii tradycyjnej.

Warte uwagi są również cieszące się dużym zainteresowaniem produkty regionalne. Są one wizytówką polskości naszego nabiału – wskazuje Grzegorz Postolski z Tesco.

– Z drugiej strony jogurty oraz desery są kategorią, która od wszystkich detalistów i producentów będzie wymagała szczególnej uwagi. Szczególnie kategoria produktów pro biotycznych z uwagi na regulacje na rynkach amerykańskich traci w przekonaniu klientów – podsumowuje Menadżer Kategorii Nabiał w Tesco.

aktualizacja (RP) 25.07.2013

Mleko zagęszczone: Gęsta rzeka mleka

Mleko zagęszczone nie należy raczej do kategorii „must have”, jednak z racji spopularyzowania tej odmiany mleka, dużej różnorodności jego zastosowań, „niekłopotliwości” tego asortymentu i długich terminów przydatności do spożycia, znaleźć je można bez większych problemów zarówno na półkach dużych, średnich, jak i małych sieci handlowych.

Mleko zagęszczone nie jest kategorią, którą cechowałby szeroki wybór produktów lub najwyższa innowacyjność i pomysłowość producentów, ale jednocześnie jest doceniane przez obie strony, od których zależy być albo nie być każdej kategorii. Po pierwsze przez konsumentów, i to zarówno tych najmłodszych, których często łatwiej przekonać do spożycia mleka, gdy ma ono właśnie taką formę – zwłaszcza jeśli jest smakowe – jak i tych starszych, którzy chętnie wykorzystują je do różnych napojów, potraw oraz wypieków. Po drugie przez handlowców, którzy raczej nie mogą spodziewać się kokosów ze sprzedaży tego asortymentu, jednak jego stosunkowo niewielkie wymagania dotyczące przechowywania i ekspozycji – mleko tego typu zachowuje świeżość i właściwości odżywcze mleka świeżego nawet do sześciu miesięcy i może być przechowywane w temperaturze do 18°C – sprawiają, że przedstawiciele sieci handlowych mogą spać spokojnie, a klienci nie mają większych problemów ze znalezieniem produktów tego typu na sklepowych półkach. Najczęściej jest ono eksponowane obok mleka i śmietan UHT.

Walorów mleka zagęszczonego jest wiele. Ma ono mniejszą w porównaniu z mlekiem świeżym objętość, jego sprzedaż nie wymaga więc dużej powierzchni, a co za tym idzie – niższe są koszty logistyki, magazynowania i transportu. Dodatkowo, aseptyczne opakowanie powoduje, że jego dystrybucja obywa się bez konieczności chłodzenia. Dla konsumentów plusem jest funkcjonalność oraz wysoka wartość użytkowa tego produktu, choćby łatwość zabrania takiego mleka w podróż. Minusem może być wyższa niż w przypadku mleka UHT cena, ale nie od dziś wiadomo że za wygodę trzeba płacić. Mleko zagęszczone zawiera ponadto cenne składniki typu witaminy i sole mineralne, a także białka i tłuszcze, dzięki czemu ma wysoką wartość odżywczą i charakteryzuje się dużą przyswajalnością. Może być ono spożywane samodzielnie lub uzupełniać inne produkty i napoje. Wybór smaków mleka zagęszczonego, zwłaszcza słodzonego (które na polskim rynku jest dostępne np. w wersji karmelowej) powoduje, że jest ono chętnie wykorzystywane jako dodatek do kawy, deserów, lodów lub ciast.

Według niektórych opinii, zagęszczanie mleka narodziło się w XIII w. w Mongolii. Mleko zagęszczone pozostaje produktem płynnym, a powstaje przez częściowe usunięcie wody z mleka oraz poddanie go obróbce cieplnej. Może być odtłuszczone całkowicie lub częściowo. Standardowo zawiera 7,5-9,5% tłuszczu, zaś w wersji light – 2,5-4%.

Chociaż mleko zagęszczone stanowi tylko kilka procent rynku mleka ogółem, także w tej kategorii producenci poszukują innowacji – zarówno opakowaniowych jak i smakowych. Najpierw na rynku pojawiło się (i na dobre zadomowiło) mleko zagęszczone light. W ostatnich latach z kolei widać trend do oferowania mleka zagęszczonego z wartością dodaną. Choć współczesna technologia i prawo pozwalają na wzbogacanie żywności w wiele składników mineralnych i innych związków odżywczych, to oferta tego typu mleka zagęszczonego, nie może przyprawić o rozterkę. Propozycje kończą się właściwie na mleku wzbogaconym w magnez lub błonnik. Podczas gdy ten drugi dodatek jest dziś dość powszechnie spotykany w wielu innych produktach i masowo dodawany do artykułów żywnościowych reprezentujących różne kategorie FMCG, ten pierwszy nie jest już tak łatwo dostępny ani przyswajalny. Właśnie dlatego wybór tych produktów i wytwarzających je dostawców wydaje się szczególnie trafionym pomysłem. Zwłaszcza że mleko zagęszczone jest często stosowane do kawy, o której wiadomo że sprzyja wypłukiwaniu magnezu z organizmu. Konsumenci bardzo chętnie sięgają więc po produkt, który daje nadzieję na wyrównanie tych braków.

Innowacje przekładają się także na wygodę – mleko zagęszczone najczęściej jest dziś oferowane w wygodnych kartonikach z zakrętką, w łatwo otwieranych puszkach lub w tubach, a także jednorazówkach. Zwykle też dostępne jest w praktycznych porcjach, np. 250 ml.

Prawdziwym potentatem wśród nielicznych polskich producentów mleka zagęszczonego jest mleczarnia Gostyń (SM). O sile tej firmy najlepiej świadczy fakt, że już blisko 10 lat temu wyprodukowana została 500-milionowa puszka z mlekiem zagęszczonym tej spółdzielni. Mleczarnia oferuje mleka zagęszczone niesłodzone, w tym light oraz light z magnezem, a także mleko zagęszczone gotowane i mleka zagęszczone słodzone gotowane. Produkcję mleka zagęszczonego niesłodzonego light z dodatkiem magnezu Gostyń (SM) uruchomiła w grudniu 2009 r. Ta decyzja przełożyła się na jeden z najświeższych sukcesów mleczarni, jakim jest otrzymanie w marcu 2013 patentu na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania mleka zagęszczonego niesłodzonego częściowo odtłuszczonego z dodatkiem magnezu. Mleko z magnezem było pierwszym wzbogaconym mlekiem zagęszczonym na rynku. Po nim przyszedł czas na wprowadzone rok temu mleko zagęszczone niesłodzone light z dodatkiem błonnika, kierowane szczególnie do kobiet, które chcą „być fit”, jako że błonnik poprawia trawienie i daje uczucie sytości, a co za tym idzie – pomaga kształtować i utrzymać szczupłą sylwetkę. Innowacje są wprowadzane także w zakresie opakowań – przykładowo, we wrześniu 2007 roku Gostyń (SM) uruchomiła produkcję mleka zagęszczonego w opakowaniach combifitSmall z nowoczesnym zamknięciem combiSmart, które nie tylko daje możliwość powtórnego zamknięcia opakowania, ale umożliwia też łatwe dozowanie ilości wylewanego płynu.

Mleczarnia ma na koncie także tak spektakularne przedsięwzięcia związane z produkcją tej kategorii, jak np. dostarczanie na początku lat 80. mleka zagęszczonego niesłodzonego i słodzonego w puszkach do Jednostki Zespołu Okrętów Podwodnych.

Do producentów mleka zagęszczonego należy też Grupa Mlekovita. W ubiegłym roku spółdzielnia rozszerzyła portfolio o mleko zagęszczone Wypasione z magnezem przeznaczone do kawy lub herbaty. Mleko pozyskiwane jest na czystym ekologicznie Podlasiu, dzięki czemu jest bogate w witaminy, wapń i inne składniki mineralne. Ponadto – co istotne dla osób dbających o sylwetkę – ma niską zawartość tłuszczu – tylko 2,5%. Mleko zagęszczone niesłodzone występuje również w ofercie mleczarni Wart-Milk (OSM) z Sieradza oraz firmy Candia, a także w portfolio firmy Polfink Plus – wyłącznego dystrybutora produktów Markomilk na terenie Polski, pod którą to marką spółka oferuje mleka zagęszczone niesłodzone w kartonach oraz mleka zagęszczone słodzone w puszce lub wiaderku.

Mimo obserwowanej od początku roku i potwierdzanej danymi GUS oraz banku BGŻ stagnacji na rynku mleka, wygląda na to, że ta kategoria wychodzi z ekonomicznych zawirowań obronną ręką – dla przykładu wolumen eksportu zagęszczonego mleka i śmietany wyniósł w styczniu 8,2 tys. ton, co oznacza ponad 19% wzrost.

aktualizacja (RP) 30.07.2013

Kefiry i maślanki: Królowie lata

Kefiry i maślanki obok jogurtów, zsiadłego i acidofilnego mleka należą do kategorii napojów fermentowanych. Napoje te uznawane są za jedne z najbardziej wartościowych produktów w segmencie mleczarskim. Są one nie tylko smaczną, szybką przekąską, ale także mogą stanowić cenny element racjonalnej diety. Dostarczają bowiem istotnych składników niezbędnych do zachowania zdrowia. Mimo swoich niewątpliwych zalet w dalszym ciągu wydają się produktami niedocenianymi przez klientów.

W okresie luty 2012 – styczeń 2013 kategoria kefirów przeżywała uspokojenie po latach rzeczywistego wzrostu zainteresowania. Według agencji badań rynkowych Nielsen nastąpił kosmetyczny spadek wolumenu o 0,1% (do 59,4 mln litrów) i wzrost wartości sprzedaży o 0,8%, do 237 898 tys. zł. Rynek wciąż jest narażony na wyraźną sezonowość sprzedaży, kiedy to kefiry, podobnie jak i maślanki są zamiennikiem napojów chłodzących, herbaty i mleka.

W napojach tego typu zawiera się pewien element „staroświeckości”, bowiem produkty te kojarzą się czasem z tradycyjnymi i tanimi produktami spożywanymi głównie przez starsze osoby. Maślanki i kefiry nie niosą w sobie ładunku nowoczesności i mimo że kilku producentów odrobiło marketingową lekcję, to nieatrakcyjna formuła całej kategorii utrudnia jej rozwój. Z drugiej strony znakomita większość producentów wiąże tradycyjny smak z tradycyjnym wyglądem i formą produktu. Co ważne, w przypadku kefirów i maślanek naturalnych istotne znaczenie ma „wytrawny smak” tego typu napojów, co w pewnym stopniu może odstraszać młodych klientów przyzwyczajonych do wyrazistej słodkości serków lub jogurtów, w których dosładzaniu specjalizują się zwłaszcza międzynarodowe koncerny mleczarskie.

W pewnym stopniu problemem kategorii jest niska funkcjonalność opakowania, co znacznie utrudnia konsumpcję takich produktów poza domem. Niewygodne kubeczki z platynką lub duże opakowania rodzinne nie zachęcają do transportu tych produktów do pracy czy szkoły. Trudno też jest wypić naraz 1 litr napoju, nawet jeżeli jest on w butelce bądź kartonie.

Kolejnym problemem kategorii jest brak promocji i reklamy. O ile o mleku, jogurtach czy serkach bardzo wiele mówi się w kreowanych przekazach reklamowych i promocyjnych, to o kefirach i maślankach ciągle się zapomina. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją podwójnie straconych szans. Z jednej strony klienci nie są świadomi utraconej szansy konsumpcji naturalnych (jeszcze!), wartościowych żywieniowo produktów po rozsądnej cenie. Z drugiej strony producenci zdają się zapominać jak intratne produkty mają w swoich rękach i ile kosztuje przegapienie uwagi konsumenta. Dodatkowo, segment ten w ogóle nie kieruje swoich działań do dzieci i młodzieży, co nie buduje na przyszłość świadomości produktowej i chęci ich zakupu. Producenci „nie uczą” rodziców i dzieci, że maślanka i kefir to wartościowe produkty, które powinny wpisać się w jadłospis każdej rodziny.

aktualizacja (RP) 12.07.2013

Wybieramy pierwszą Królową Mleka w Polsce!

31 października 2013 odbędzie się elekcja polskiej Królowej Mleka, odpowiednika instytucji, która jest bardzo dobrze znana w USA, Hiszpanii, Argentynie, Brazylii, Niemczech i Austrii.

Królowe Mleka są tam ustanawiane zarówno przez władze landów i regionów, jak i organizacje branżowe. Królowa Mleka jest z założenia symbolem, który uosabia zdrowie, a w efekcie urodę i intelekt dzięki właściwemu odżywianiu się. Zanim Jury wybierze Królową Mleka, w okresie 1 lipca - 31 sierpnia osoby zainteresowane tytułem Królowej będą nadsyłać swoje aplikacje przez stronę www.krolowamleka.pl, zakładka „Zgłoszenia”. Wszystkie instytucje zainteresowane współpracą otrzymują wsparcie w postaci plakatów i bannerów.

Celem Królowej Mleka jest popularyzacja wiedzy o właściwym odżywianiu się i stylu życia poprzez udział w pogadankach szkolnych, piknikach, festynach (m.in.: regionalnych i centralnych dniach mleka) oraz wystawach, targach poświęconych rolnictwu i żywności.

Królowa Mleka zawsze wywodzi się z rodziny hodowców bydła mlecznego lub uczy się/studiuje na kierunku związanym z produkcją i przetwórstwem mleka. Pochodzi z przedziału wiekowego 18-30 lat i posiada wiedzę na temat właściwego odżywiania się i związku produktów mleczarskich ze zdrowiem.

Królowa Mleka na gruncie polskim wspierana jest przez organizacje branżowe: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Patronami Medialnymi są: telewizja TVR, magazyn Farmer (wraz z serwisami internetowymi: farmer.pl, gieldarolna.pl), magazyn Przegląd Mleczarski, Forum Mleczarskie (magazyny Forum Mleczarskie Handel, Forum Mleczarskie Biznes) wraz z serwisem forummleczarskie.pl.

W dystrybucji informacji dla kandydatek pomagają pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Wydział Przyrodniczy UP-H).

aktualizacja (RP) 05.07.2013

Francja: Bongrain i Terra Lacta zacieśniają współpracę

Pierwsze decyzje dotyczące porozumienia zapadły już w listopadzie 2012 roku, ale dopiero teraz obie firmy przeszły do szczegółów. Obie strony będą razem rozwijać marketing i konsolidować pozycję na rynkach mleczarskich.

Powstanie joint-venture, Fromagerie Lescure, które połączy produkcję i dystrybucję wybranych wyrobów. Bongrain zachowa w nim 51% udziałów w spółce, resztę – przejmie Terra Lacta.

Oprócz tego Terra Lacta wniesie produkcję i dystrybucję masła, śmietanki, serów i dodatków do innej spółki Grupy Bongrain: Compagnie Laitière Européenne.

Porozumienie musi zostać jeszcze zatwierdzone przez francuski Autorité de la Concurrence tj. francuski odpowiednik polskiego UOKiK.

aktualizacja (RP) 05.07.2013

Kluczem w sprzedaży kefirów i maślanek jest cena

– Nowy sezon zapowiada się porównywalnym zainteresowaniem jeśli chodzi o produkty typu napoje fermentowane. SM Polmlek-Maćkowy w zeszłym roku wprowadziła na rynek kefiry i maślanki w nowych funkcjonalnych opakowania typu butelka 380 g. Klient ma zatem możliwość wyboru opakowania pomiędzy kubkiem a butelką, co ma wpływ na jeszcze większe zainteresowanie i sprzedaż – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Małgorzata Rucińska, Marketing Manager w Grupie Polmlek.

– Kefiry zdecydowanie posiadają większe pole wzrostu w stosunku do maślanki, ponieważ oprócz zwiększonej sprzedaży w sezonie, chętnie spożywamy ten produkt całym rokiem ze względu na wysokie wartości odżywcze i zdrowotne – dodaje Małgorzata Rucińska z Grupy Polmlek.

– W tej kategorii produktów oprócz funkcjonalnych opakowań na pewno coraz lepiej sprawdzają się innowacje związane z kombinacją różnych kompozycji smakowych. Widzimy wyraźnie, że z roku na rok wyraźnie zmieniają się gusta konsumenckie, w tej kategorii napojów fermentowanych też oczekujemy coraz to nowych propozycji – podkreśla nasza rozmówczyni.

– Kluczowym czynnikiem pomyślnej sprzedaży tych produktów na pewno jest nadal dobra cena, gdyż produkty te przeznaczone są do szerokiej grupy klientów, a szczególnie osób starszych, z zaleconymi dietami, szczególnie ceniących sobie naturalne produkty typu kefir i maślanka – podsumowuje Małgorzata Rucińska.

aktualizacja (RP) 05.07.2013

Szerokość oferty i marka to główne wyznaczniki wyboru produktów

Grupa Polmlek: Szerokość oferty i marka to główne wyznaczniki wyboru produktów mleczarskich dla dzieci

– Produkty dedykowane specjalnie dla dzieci nadal zajmują dużo miejsca na półce i rozwijają się poszerzając asortyment o coraz to bardziej wymyślne formy opakowań i smaków.

Coraz większą wagę rodzice przywiązują do diety dziecka – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Małgorzata Rakowska z działu marketingu w Grupie Polmlek/Maćkowy (ZM).

– Jest to ogromny potencjał do wykorzystania pomimo równie dużej konkurencji. Ponieważ od kilku lat uczestniczymy w programie ARR pt. „Szklanka mleka”, postanowiliśmy wykorzystać kanał, który już posiadamy i stworzyliśmy nową linię dla dzieci pod brandem Makulki.

Są to jogurty pitne wzbogacone w wapń i witaminę A marchwiowo- owocowe oraz serki z żelkami w zakręconych smakach – wskazuje Małgorzata Rakowska.

– Najlepiej rozwijającą się kategorią są serki homogenizowane i desery które notują największe wzrosty za nimi dopiero plasują się jogurty , mleczka smakowe i batoniki mleczne – wskazuje nasza rozmówczyni. – Aby produkty były atrakcyjne dla najmłodszych należy mieć szeroką ofertę tego asortymentu, marka, jakość produktu, opakowanie, mniej cena.

Nasza marka Maćkowy kojarzona jest z dobrą, stałą jakością i ma wypracowaną latami silną pozycję. Tworząc linię dla dzieci Makulki braliśmy pod uwagę nie tylko wysoką jakość tych produktów, ale także intrygujące, wesołe i funkcjonalne opakowanie.

Mamy więc nadzieję, że uda nam się wychować własną grupę małych wiernych klientów. Sprzedaż produktów mlecznych dla dzieci jest niezmiernie wdzięcznym tematem więc i nastawienie handlowców jest bardzo pozytywne na nowości dla dzieci - podsumowuje Małgorzata Rakowska z Grupy Polmlek/Maćkowy (ZM)

aktualizacja (RP) 27.06.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

W dniach 03-09.06.2013 r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej średnia cena masła w blokach wzrosła o 1% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wynosiła 15,48 zł/kg. Za masło konfekcjonowane, podobnie jak w poprzednim tygodniu, przeciętnie uzyskiwano 15,75 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca masło, w zależności od rodzaju, było droższe o 2-3%. Jednocześnie masło konfekcjonowane było droższe niż przed rokiem o 23%, a masło w blokach o 46%.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku w dniach 03-09.06.2013 r. przeciętnie ukształtowała się na poziomie 12,62 zł/kg, o 1% niższym w porównaniu z poprzednim tygodniem, ale o 2% wyższym niż przed miesiącem. Średnia krajowa cena pełnego mleka w proszku wyniosła 13,50 zł/kg i była o 7 gr/kg wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 8 gr/kg niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku OMP było droższe o 48%, a PMP o 29%.

Od połowy maja br. drożeją sery podpuszczkowe dojrzewające. W pierwszym tygodniu czerwca br., w porównaniu z poprzednim, sery Gouda i Edamski podrożały o 1%. W dniach 03-09.06.2013 r. za ser Gouda zakłady mleczarskie średnio uzyskiwały 14,18 zł/kg, a za Edamski 14,01 zł/kg. Ceny tych serów były o 2% wyższe niż przed miesiącem oraz o 10-14% wyższe niż przed rokiem.

aktualizacja (RP) 21.06.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) na początku czerwca br. wzrosły ceny trwałych produktów mleczarskich.

7 czerwca 2013 r. (wg danych USDA) za masło uzyskano średnio 5.150 USD/t, za odtłuszczone mleko w proszku 4.075 USD/t, a za pełne mleko w proszku 4.725 USD/t. W ciągu dwóch tygodni masło i PMP podrożały o około 1%, a OMP o 2%. W odniesieniu do cen sprzed roku masło było droższe o 59%, a OMP i PMP o 57%.

Na początku czerwca br. ceny zbytu podstawowych produktów mleczarskich na rynku niemieckim utrzymały się na poziomie sprzed tygodnia, a we Francji obniżyły się o 1-4%.

W Holandii ceny masła w ciągu tygodnia nie uległy zmianie, OMP wzrosły o 0,6%, a PMP spadły o 0,5%.

W dniach 02.06 – 05.06.2013 r. w ww. krajach średnie ceny masła kształtowały się w zakresie 4,02-4,30 EUR/kg, odtłuszczonego mleka w proszku 3,08-3,19 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku 3,65-3,71 EUR/kg.

W porównaniu z cenami sprzed roku, w monitorowanych krajach UE, masło podrożało o 54-69%, OMP o 54-56%, a PMP o 52-57%.

aktualizacja (RP) 21.06.2013

Cena zbytu przetworów mleczarskich (BGŻ)

Maj upłynął pod znakiem dalszych wzrostów cen zbytu przetworów mleczarskich. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa, w ubiegłym miesiącu najbardziej podrożały tzw. przetwory stałe – średnio o prawie 8 proc. w relacji miesięcznej – w tym odtłuszczone mleko w proszku (OMP) o prawie 10 proc. wobec kwietnia br., zaś masło o prawie 8 proc.

Oznacza to, że ceny masła są około 65 proc. wyższe od ceny interwencyjnej, zaś mleka w proszku o prawie 80 proc.

W analizowanym okresie niewielkie obniżki odnotowano natomiast na rynku serów – o, 2% w relacji miesięcznej, zaś przetwory płynne (mleko, śmietana, jogurty) podrożały o prawie 4%.

W porównaniu z początkiem bieżącego roku, największe zmiany można zaobserwować w odniesieniu do OMP – wzrost cen o prawie 20%, oraz masła – wzrost o prawie 16%.

Z kolei ceny serów i twarogów obniżyły się około 2%, zaś przetwory płynne podrożały przeciętnie o 5%.

Biorąc pod uwagę kształtowanie się koniunktury na rynku światowym, jest bardzo prawdopodobne, że kolejne, letnie miesiące przyniosą nieznaczne pogorszenie warunków funkcjonowania krajowych przetwórców mleka. Sytuację może łagodzić słaby złoty, z kolei narastająca konkurencja o surowiec będzie przekładać się na rosnące koszty przetwórstwa.

aktualizacja (RP)21.06.2013

Obniżki cen przetworów mleczarskich na świecie (BGŻ)

W przeciwieństwie do rynku krajowego, na świecie w ostatnich tygodniach utrzymywały się spadkowe tendencje cen. Zobrazował to m.in. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny).

W ubiegłym miesiącu jego wartość była o 3,5% (9 punktów) niższa, niż rekordowym kwietniu br. i ukształtowała na poziomie 249,8 punktów. Oznacza to, że w maju br. ceny monitorowane przez FAO były o prawie 150% wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004.

Spadek wartości indeksu odzwierciedla przede wszystkim obniżki cen odtłuszczonego mleka w proszku (o 12%), masła (o 7%) oraz mleka pełnego (o 6%). Nieznacznie podrożały natomiast sery dojrzewające.

Skala obniżek to głównie efekt korekty cen po kwietniowych silnych zwyżkach, wywołanych suszą w Nowej Zelandii. Dane USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazują, że początek bieżącego miesiąca nie przyniósł istotnych zmian na rynku mlecznym.

Na przełomie maja i czerwca br. w portach Oceanii w największym stopniu potaniało właśnie odtłuszczone mleko w proszku – średnio o 8% wobec końca maja br., do 4000-4750 USD/t.

Ceny masła obniżyły się w tym czasie o 1%, do 3700-4500 USD/t, zaś PMP o 6%, do 4400- 5500 USD/tonę.

Z kolei w Europie Zachodniej odnotowano nieznaczne zwyżki cen (wyrażonych w dolarach) – średnio o 1-2% wobec końca maja br.

aktualizacja (RP) 21.06.2013

Bieluch (SM): Rośnie zainteresowanie produktami naturalnymi

– Jak co roku, lato zwiększa pragnienie na wody mineralne, soki oraz napoje mleczne. Pijemy więcej, gdy jest gorąco – wskazuje Kazimierz Gromadzki, Dyrektor Handlowy w Bieluch (SM) w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel. – Zazwyczaj jest tak, że planując wielkość produkcji kefirów czy jogurtów na bieżąco śledzimy prognozę pogody.

Ponadto obserwujemy, że z każdym rokiem zwiększa się zainteresowanie produktami naturalnymi. Jeszcze niedawno bardzo dobrze sprzedawały się kefiry i maślanki owocowe. Teraz to się zmieniło wraz ze wzrostem prozdrowotnej świadomości konsumentów, którzy wybierają produkty bez dodatków smakowych i konserwantów – mówi nasz rozmówca.

– Polscy producenci przetworów mlecznych to głównie firmy regionalne, mało jest silnych marek ogólnopolskich. Konkurencja jest duża, a produkty podobne. Na znaczeniu zyskuje żywność funkcjonalna – dodaje Dyrektor Handlowy mleczarni Bieluch (SM). – Na zainteresowanie konsumentów mogą dzisiaj liczyć produkty naturalne z dodatkami prozdrowotnymi, jak bakterie probiotyczne, wapń, magnez czy witaminy, a także produkty bez cukru i o obniżonej zawartości tłuszczu – wyjaśnia Kazimierz Gromadzki.

aktualizacja (RP) 17.06.2013

Hochland Polska: Polacy wracają do prostych smaków

– Sery topione w plasterkach to ważna subkategoria, w której Hochland jest niekwestionowanym liderem – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Zgodnie z szacunkami subkategoria jest warta rocznie prawie 147 mln zł i cały czas rośnie! Ser topiony w plasterkach notuje dynamiczny wzrost sprzedaży. W długim okresie sprzedaż wolumenowo rośnie szybciej niż wartościowo.

Jednym z wyzwań Hochland Polska na ten rok jest dalsze zdynamizowanie całej kategorii serów topionych. Konsumenci cały czas poszukują produktów naturalnych – zwracają uwagę na ich skład i pochodzenie. Coraz modniejszy staje się trend powrotu do prostych, domowych smaków, a jednocześnie odkrywanie nowości – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska.

– Tempo życia jest coraz szybsze, coraz większa ilość osób zaczyna preferować zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, większą ilości sportu, co wpływa na poszukiwanie szybkich i wygodnych rozwiązań w produktach spożywczych. Hochland rozumiejąc potrzeby konsumentów wprowadził w maju na rynek wyjątkowy, nowy – Hochland Twarogowy w plastrach! – przedstawia nowy produkt Jacek Wyrzykiewicz.

– Hochland Twarogowy w plastrach produkowany jest na bazie naturalnego twarogu, stąd jego smak jest prawdziwie twarogowy, jednocześnie podkreślony przez wyraziste i intensywne dodatki.

Hochland Twarogowy w plastrach oferowany jest w wygodnych opakowaniach wykonanych z białej, matowej folii, w trzech wariantach 150 g: Naturalny, Z chrzanem, Z cebulką i szczypiorkiem. Hochland Twarogowy w plastrach uzyskał bardzo wysokie oceny konsumentów w badaniu SMG/KRC Millward Brown: 88% pozytywnie oceniło smak wszystkich wariantów, 94% podoba się grafika opakowań i unikalny design, a ponadto 82% stwierdziło, że wyróżnia się na tle konkurencji! To kierunek rozwoju, który ma dużą szansę na dynamiczny wzrost całej kategorii serów plasterkowanych! – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz.

aktualizacja (RP) 17.06.2013

Transport: Błędy w łańcuchu

Transport: Błędy w łańcuchu Orientacyjna wartość strat, określanych też jako szkody towarowe, występujących w transporcie według europejskich danych szacowana jest na co najmniej 1,0% wartości produkcji. Czynniki, które zdaniem specjalistów z branży, w największym stopniu wpływają na wielkość szkód towarowych to niewłaściwe opakowanie oraz narażenie ładunku na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych podczas przewozu i składowania.

Wymienione czynniki są przyczyną ponad połowy notowanych strat. Jest to jeden z powodów, dla których problem badań odporności opakowań transportowych na narażenia mechaniczne występujące w transporcie nabiera szczególnego znaczenia. Tematyka dotycząca narażeń mechanicznych w transporcie traktowana jest marginalnie, a większość uwagi poświęcona jest zagadnieniom przyspieszenia dostaw i ich opłacalności.

Transport samochodowy stanowi najszerzej wykorzystywany środek transportu w przewozie ładunków w logistycznych łańcuchach dostaw. Jego największą zaletą jest możliwość wykonania przewozów w relacji producent–­­­­­dystrybutor bez czasochłonnych i kosztownych operacji przeładunkowych. Natomiast wadą tego systemu dostaw jest podwyższone ryzyko uszkodzeń ładunku. Główną przyczyną jest zły stan techniczny polskich dróg, który ma proste przełożenie na wzrost oddziaływania narażeń mechanicznych na przewożone towary.

Pogoda

Powoli zbliża się lato, które może okazać się dotkliwe dla przedsiębiorców, szczególnie w transporcie artykułów mleczarskich. Wysoka temperatura przyczynia się do ograniczeń w ruchu dużych ciężarówek, wpływa to na zahamowanie produkcji w niektórych firmach mleczarskich, które czekają na surowce, lub opakowania. Z drugiej strony kierowcy z towarem szybkopsującym się, mimo, że nie muszą zwykle czekać na parkingach to i tak zmuszeni są do zapewnienia odpowiednich warunków przewozu – niskiej temperatury. Intensywna praca urządzeń chłodniczych w autach to koszty, a ich zwiększenie, często oznacza straty. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się drobnoustrojów, a wszelkie niedopatrzenia w transporcie chłodniczym mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia konsumentów. Trzeba pamiętać o konieczności monitorowania temperatury produktów na całej długości łańcucha dostaw, dbałość o ścisłe przestrzeganie procedur w odniesieniu do higieny, utrzymanie temperatury i zachowania zasady FIFO (first in – first out).

Ogniwa łańcucha chłodniczego

W branży mleczarskiej pierwszym ogniwem łańcucha jest gospodarstwo – miejsce udoju. Mleko po udoju ma temperaturę ok. 35°C i stanowi idealne podłoże rozwoju mikroflory. Jego schłodzenie w ciągu 2 godz. od udoju, do temperatury poniżej 6°C,­­ umożliwia przedłużenie tzw. fazy spoczynkowej, w której zachowuje ono naturalną odporność na przemiany mikrobiologiczne i proces kwaśnienia.

Wstępne chłodzenie mleka przeprowadza się w schładzalnikach, które są pierwszym urządzeniem chłodniczym w łańcuchu. Kolejnym są środki transportu – izolowane autocysterny z agregatem chłodniczym, o pojemności kilku tysięcy litrów, dzięki którym mleko może rozpocząć swoją drogę do zakładu przetwórczego. Tam przetwórca musi określić jak długo produkt finalny będzie świeży i zdatny do spożycia, a co za tym idzie określić warunki, w jakich ma być przechowywany.

Termin przechowywania artykułów mleczarskich zależy od surowców, z których został wykonany, obróbki termicznej i warunków przechowywania. Termin ten ustala się za pomocą prób empirycznych przeprowadzanych przez kontrolę jakości lub dział technologiczny w firmie dla każdego rodzaju produktu z osobna. Po przeprowadzeniu takich badań umieszcza się go na opakowaniu.

Niestety dbałość producenta o warunki przechowywania może okazać się nieskuteczna w przypadku rozciągniętej, wieloetapowej dystrybucji, która posiada wiele słabych ogniw. Artykuły mleczarskie powinny być transportowane i przechowywane w suchym pomieszczeniu o temperaturze niższej niż + 8–10°C.

W trosce o produkt, zakład mleczarski może zapewnić utrzymanie ciągłości łańcucha chłodniczego podczas transportu do bezpośrednich odbiorców. Niestety, nie ma kontroli nad tym, co dzieje się dalej. Najczęściej przerwanie łańcucha chłodniczego następuje na drodze hurtownia – sklep detaliczny. Mali przedsiębiorcy zaopatrujący się w hurtowniach nie posiadają specjalistycznych samochodów wyposażonych w agregaty chłodnicze i szczególnie latem doprowadzają do przegrzania transportowanego nabiału. Często nie mają nawet odpowiednich regałów/chłodziarek w sklepie.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja w przypadku sieci handlowych, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do zapewnienia odpowiedniej temperatury. Wystarczy dopilnować pracowników, zadbać o stan techniczny urządzeń chłodniczych i przestrzegać kilku reguł praktycznych:

* w trakcie magazynowania schłodzonych produktów powinna być dotrzymana zasada FIFO
* niedopuszczenie do pozostawiania produktów mleczarskich na dłuższy czas w warunkach niechłodniczych (na rampie rozładunkowej, w magazynie, w sklepie podczas rozkładania produktów)
* czas pozostawienia produktu poza chłodnią, chłodziarką, czy regałem chłodniczym nie powinien być dłuższy niż 30 minut, a w okresie letnim lub miejscach o wysokiej temperaturze powietrza odpowiednio krótszy.

Zaleca się, aby procedury przeładunkowe w łańcuchu chłodniczym nie trwały dłużej niż 15-30 minut.

aktualizacja (RP) 17.06.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

W przedostatnim tygodniu maja br. na rynku krajowym ceny masła i mleka w proszku były względnie stabilne.

W dniach 20-26.05.2013 r.w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej za masło konfekcjonowane, podobnie jak w poprzednim tygodniu, średnio uzyskiwano 15,59 zł/kg. Było to o 3% więcej niż przed miesiącem oraz o 22% więcej niż przed rokiem. Cena masła w blokach była nieco wyższa (o 0,3%) niż tydzień wcześniej i ukształtowała się na poziomie 15,35 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i sprzed roku masło w blokach podrożało odpowiednio o 5% i o 50%.

W dniach 20-26.05.2013 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku obniżyła się do 12,60 zł/kg, o 0,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem. OMP było jednak o 7% droższe niż przed miesiącem i o 48% droższe niż przed rokiem. Cena pełnego mleka w proszku, tak jak w poprzednim tygodniu, wynosiła średnio 13,44 zł/kg. W ciągu miesiąca PMP podrożało o 2%, a w ciągu roku o 24%.

aktualizacja (RP) 07.06.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Od miesiąca tanieją trwałe produkty mleczarskie w portach Europy Zachodniej (baza FOB).

W notowaniu z 24 maja br. cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 5.088 USD/t, o 0,2% niższym niż przed dwoma tygodniami i o 2% niższym niż przed miesiącem. Masło było jednak o 57% droższe niż przed rokiem.

Za odtłuszczone mleko w proszku w dniu 24 maja br. uzyskiwano 4.013 USD/t, a za pełne mleko w proszku 4.700 USD/t. Zarówno PMP, jak i OMP, były tańsze niż przed dwoma tygodniami odpowiednio o 1% i o 2%, a w porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca o 2% i o 6%. W odniesieniu do notowań sprzed roku PMP podrożało o 49%, a OMP o 56%.

W przedostatnim tygodniu maja 2013 r. na rynkach wewnętrznych głównych unijnych producentów trwałych artykułów mleczarskich zmiany cen masła w blokach były różnokierunkowe.

W dniach 19-22.05.2013 r. w Niemczech, Francji i Holandii za produkt ten średnio uzyskiwano 3,98-4,40 EUR/kg. W ciągu tygodnia masło podrożało we Francji (o 1%), potaniało w Holandii (o 0,5%), a w Niemczech jego cena nie uległa zmianie.

W analizowanym okresie średnie ceny odtłuszczonego mleka w proszku wyniosły 3,08- 3,20 EUR/kg. W porównaniu z poprzednim notowaniem OMP potaniało we Francji i w Holandii(odpowiednio o 1% i o 2%). W Niemczech cena OMP utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Ceny pełnego mleka w proszku kształtowały się w zakresie 3,68-3,73 EUR/kg i w porównaniu z poprzednim tygodniem we Francji były o 1% niższe, a w Niemczech i w Holandii nie uległy zmianie.

W odniesieniu do notowań sprzed roku w ww. krajach masło było droższe o 61-82%, OMP o 57-60%, a PMP o 53-59%.

aktualizacja (RP) 07.06.2013

Działania wspierające rynek (ARR)

W okresie od 1 marca do 26 maja br. łącznie w całej UE przedsiębiorcy korzystający z mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania masła (RK Nr 165/2013) podpisali umowy na przechowywanie 46 tys. ton masła (o 42% mniej niż w porównywalnym okresie 2012 r.).

Jednocześnie do 2 czerwca ARR wystawiła 38 certyfikatów na łączną ilość 882 tony masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach ww. mechanizmu w Holandii i w Niemczech.

aktualizacja (RP) 07.06.2013

Spada produkcja części przetworów mleczarskich (BGŻ)

W odpowiedzi na niesprzyjające uwarunkowania gospodarcze w kraju, w okresie pierwszych czterech miesięcy br. w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej odnotowano silny spadek produkcji jogurtów – o ponad 4 proc. w relacji rocznej do 147,4 mln litrów – informują analitycy BGŻ.

Po notowanym w ubiegłym roku wzroście produkcji śmietany, bieżący rok przyniósł stagnację również na tym rynku, a produkcja obniżyła się o prawie 7%, do 62,8 mln litrów.

Ponadto mleczarnie wytworzyły mniej niż rok wcześniej mleka w proszku – o ponad 10% (łącznie produkcja wyniosła 40,2 tys. ton). Niemniej, już w samym kwietniu br. produkcja była o 44% wyższa, niż w marcu.

Więcej niż w 2012 r. wyprodukowano natomiast serów – zarówno dojrzewających, jak i twarogów – w pierwszym przypadku wzrost sięgnął 3% do 100 tys. t, w drugim zaś aż 5% do 135 tys. ton.

Rośnie też, choć na razie nieznacznie (o 0,4% w relacji rocznej do 57,1 tys. t), produkcja masła, co prawdopodobnie jest odpowiedzią na jego wysokie ceny i duże możliwości eksportowe.

aktualizacja (RP) 07.06.2013

Nadal obniża się skup mleka w Polsce (BGŻ)

Kwiecień nie przyniósł dużych zmian w towarowej produkcji mleka. Według danych GUS, w analizowanym miesiącu, skup ukształtował się na poziomie 793,1 mln l, czyli jedynie o 0,5 proc. wyższym niż w marcu br.

Jednocześnie był o ponad 4 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2012 roku. Zazwyczaj w kwietniu dostawy surowca do mleczarni zwiększają się o około 2 proc. w relacji miesięcznej, co ma głównie charakter sezonowy – informują analitycy BGŻ.

Ogółem od początku bieżącego roku skupiono 3045,9 mln l mleka, tj. o ponad 2% mniej w stosunku do 2012 roku.

Przy ewentualnych spadkach cen zbóż i roślin oleistych jest szansa, że w dalszej części roku nastąpi wzrost towarowej produkcji mleka. Potencjał nie jest jednak duży, zważywszy na ograniczenia kwotowe. To z kolei może sprzyjać utrzymaniu się wysokich cen mleka w 2013 r. i to pomimo prawdopodobnego pogorszenia koniunktury na krajowym rynku, mleczarskim.

aktualizacja (RP) 07.06.2013

Stanowisko negocjacyjne dotyczące instrumentu dobrowolnego ogran

1. Treść

W marcu 2013 roku Parlament Europejski przeprowadził głosowanie w sprawie wniosków Komisji dotyczących reformy Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ( „rozporządzenie o jednolitej Wspólnej Organizacji Rynku” ). Z tej okazji, Parlament przyjął dobrowolne ograniczenie wielkości produkcji za rekompensatą finansową (zwany dalej VPC ) jako nowy instrument w walce z kryzysem w rynku mleka.

Zgodnie z tym wnioskiem, producenci mleka, którzy dobrowolnie obniżą swoją produkcję o minimum 5% przez okres co najmniej 3 miesięcy, otrzymają rekompensatę finansową. Przy udzielaniu takiej pomocy, Komisja również nałoży opłatę sankcyjną na producentów mleka, którzy zwiększają swoją produkcję w tym samym okresie i w tej samej proporcji.

Decydujące negocjacje między Parlamentem, państwami członkowskimi i Komisją (trójstronne) w sprawie wprowadzenia dobrowolnego ograniczenia wielkości produkcji za rekompensatą finansową są obecnie realizowane.

2. Ocena

Europejski Związek Producentów Mleka pozytywnie ocenia przyjętą przez Parlament Europejski decyzję w sprawie wprowadzenia dobrowolnego ograniczenia produkcji. W przypadku kryzysu, ten instrument rynku pozwoliłby zmniejszyć podaż mleka na dany okres czasu i szybko przywrócić równowagę na rynku. Instrument dobrowolnego ograniczenia wielkości produkcji jest jedynym środkiem umożliwiającym zapobieganie lub kontrolę kryzysów na wczesnym etapie.

Jakie są zalety dobrowolnego ograniczenia wielkości produkcji za rekompensatą finansową(VPC)?

Instrument ten nagradza zachowanie zgodnie z sytuacją na rynku

• Producenci mleka mogą sami zadecydować, zgodnie z ich własną sytuacją, czy chcą rozszerzyć czy ograniczyć swoją produkcję w obliczu kryzysu na rynku

• Sami producenci mleka ponoszą finansowe konsekwencje własnych decyzji Zapobieganie kryzysów i wsparcie ceny rynkowej

• Za pomocą VPC możliwe jest reagowanie na sytuacje kryzysowe na znacznie wyższym poziomem ceny niż przy wprowadzeniu progu interwencji

• VPC pozwala skutecznie uniknąć nadwyżek i zakłóceń na rynku

• Po wprowadzeniu VPC refundacje wywozowe już nie będą potrzebne. Efektywne ekonomicznie i bez obciążenia dla budżetu. VPC ekonomicznie jest bardzo efektywnym środkiem(stosunek wysiłku do efektu to 1 do 10)

• VPC może być finansowany przez samych producentów za pośrednictwem opłat sankcyjnych oraz składek finansowych, więc jest budżetowo neutralny.

Tłumaczenie – Polska Izba Mleka.

aktualizacja (RP) 07.06.2013

Nowe kultury od Chr.Hansen

Chr. Hansen wprowadza na rynek kolejną generację kultur serowarskich DVS STI do mozzarelli i innych serów typu pasta filata (provolone, kaszkawał, sery do pizzy).

Jak podaje producent ten segment rynku przeżywa rozwój w związku z rozwojem żywienia poza domem oraz wzrostem zainteresowania serami świeżymi w kuchni nie tylko w gospodarkach rozwiniętych, ale i na rynkach wschodzących wśród młodej klasy średniej. Nie bez znaczenia jest trend na żywność „easy & on the go” oraz wzrost koncentracji produkcji i popularność serów pod markami własnymi.

Wszystko to powoduje konieczność przyspieszania strumienia produkcji oraz redukcji błędów technologicznych. Duże znaczenie ma też wrażliwość dotychczas używanych do produkcji szczepów bakterii.

aktualizacja (RP) 31.05.2013

Tetra Pak otwiera zakład w Indiach

Inwestycja warta 120 mln € podniesie konkurencyjność firmy wobec producentów żywności w regionie. Zakład zlokalizowany jest w Chakan, blisko Pune i będzie zaopatrywać Południową oraz Południowo-Wschodnią Azję oraz Bliski Wschód.

Nowy zakład będzie wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie do przerobu surowca opakowaniowego, produkcji samych opakowań, warsztat naprawczy maszyn napełniających, akademię edukacyjną. Oprócz tego nowe centrum będzie siedzibą działu badań i rozwoju oraz Centrum Innowacji z laboratorium, linii do pilotażowego pakowania i produkcji opakowania.

Prezes Tetra Pak Dennis Jönsson komentuje: - Tetra Pak rozpoczęła działalność w Indiach 26 lat temu z silną wiarą w potencjał rozwoju rynku. W 1997 roku otworzyliśmy pierwszą fabrykę w Indiach. Doceniamy i jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakie przemysł mleczarski i napojowy pokładają w Tetra Pak. Dziś Indie znajdują się w czołówce rankingu najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Dyrektor Zarządzający Tetra Pak South Asia Kandarp Singh mówi: – Dziś młody hinduski konsument reprezentujący rosnącą warstwę średnią zmienia hinduski przemysł spożywczy w związku z popytem na produkty wytworzone z dbałością o bezpieczeństwo i wygodę.

Nowy zakład podwoi potencjał produkcyjny Tetra Pak do 8,5 mld opakowań rocznie z mozliwością rozwinięcia produkcji do 26 mld opakowań. W planie jest zdobycie certyfikatu Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold

aktualizacja (RP) 31.05.2013

Danone w trosce o dobre nawyki

W ramach nowej kampanii marka Danone podpowiada polskim mamom jak skutecznie kształtować dobre nawyki u dzieci już od najmłodszych lat. Jedzenie 1 jogurtu dziennie to chyba jedno z najprostszych i najsmaczniejszych pozytywnych przyzwyczajeń, jakich można nauczyć dziecko.

1 jogurt dziennie z mleka w 100% z polskich gospodarstw Jogurt zawiera te same składniki odżywcze, co mleko, czyli niezbędny dla organizmu wapń oraz pełnowartościowe białko. Ponadto stanowi źródło żywych kultur bakterii, które powodują, że jest łatwostrawny nawet przy nietolerancji laktozy.

Stworzony z najwyższej jakości mleka w 100% z polskich gospodarstw, 1 jogurt dziennie to idealny sposób na spożycie 1 z 3 zalecanych przez dietetyków porcji nabiału w ciągu dnia. Pokrywa także nawet 27% dziennego zalecanego spożycia wapnia dzieci w wieku powyżej 7 roku życia i 21% powyżej 10 roku życia*. Na nowych opakowaniach jogurtów Danone pojawiła się już ikonka „1 jogurt dziennie”, mająca wspierać ten zdrowy nawyk.

Dobre nawyki – sekretne triki polskich mam
Za pośrednictwem akcji „Danone w trosce o dobre nawyki” marka chciałaby stworzyć mamom możliwość podzielenia się swoją wiedzą wychowawczą i propagować ich sprawdzone sposoby na naukę pozytywnych przyzwyczajeń.

W ramach kampanii Danone zapytał polskie mamy o to, jak radzą sobie z budowaniem dobrych nawyków nie tylko z zakresu żywienia, ale także zdrowia, higieny, dobrych manier, funkcjonowania w grupie, szkole i domu.

Ruszyła już nowa strona internetowa marki www.dobrenawyki.pl, a wkrótce pojawi się również unikalny poradnik od polskich mam dla polskich mam stworzony na podstawie ich sekretnych sposobów.

aktualizacja (RP) 31.05.2013

Fonterra: Produkty w 100% bezpieczne, ale…

Menadżerowie Fonterry mogą czuć się niekomfortowo. 17 maja 2013 roku Dyrektor Zarządzający na Sril Lance Leon Clement wypowiadał się pochwalnie na temat najwyższego poziomu bezpieczeństwa mleczarskich produktów nowozelandzkich. Była to odpowiedź na zapowiedź powtórnego przetestowania próbek mleka w proszku produkcji nowozelandzkiej.

Fonterra zabiegała o ucięcie spekulacji po tym, jak rząd lankijski ocenił kwietniowe wyniki jako niejednoznaczne.

Fonterra argumentowała, że niezależne laboratoria takie jak Cawthron Institute i AsureQuality setki razy badały nowozelandzkie mleko w proszku i zawsze oceny laboratorium były korzystne dla Fonterry, a poziom zabronionych substancji (DCD) niższy 100-krotnie od zaleceń ujętych w normach Komisji Europejskiej.

Pięć dni po tym fakcie Fonterra ogłosiła wycofanie z rynku serów topionych Mainland Tasty 250 g, po tym jak okazało się, że folia, w którą pakowano pojedyncze plastry rozwarstwiała się i pozostawała na serze. Wycofanie dotyczy tylko produktów, które sprzedawano na Wyspie Północnej (płn. część kraju)

aktualizacja (RP) 27.05.2013

MRiRW: projekt ws. inspekcji bezpieczeństwa żywności trafi latem

– Resort rolnictwa chce, by latem rząd zajął się projektem w sprawie utworzenia jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności – poinformował w poniedziałek [13.05.2013] minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

Szef resortu rolnictwa powiedział w poniedziałek w radiowej „Trójce”, że pod koniec kwietnia kierownictwo MRiRW przyjęło ogólne założenia dotyczące utworzenia jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności. – Zabiegamy o to, by latem znalazło się to w programie posiedzenia Rady Ministrów – podkreślił.

Taki pomysł powstał kilka lat temu. Zaproponowano wówczas połączenie trzech inspekcji nadzorowanych przez ministra rolnictwa: weterynaryjnej, ochrony roślin i nasiennictwa oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jednak, aby zapewnić całościową kontrolę, zdaniem resortu rolnictwa, należałoby włączyć także część Inspekcji Sanitarnej, która zajmuje się kontrolowaniem żywności m.in. w handlu.

Jak mówił w poniedziałek Kalemba, przeciwny takiemu pomysłowi jest szef resortu zdrowia. – Minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, nie podziela tego, że trzeba utworzyć jedną inspekcję, włącznie z tą częścią Inspekcji Sanitarnej – powiedział. – Będę optował za jednym rozwiązaniem, czyli utworzeniem z czterech inspekcji jednej – dodał.

Ocenił, że inspekcja ta powinna kontrolować „wszystko od pola do stołu, nie tylko przetwórstwo, ale właśnie sklepy”. Jak mówił Kalemba, powstanie takiej inspekcji jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, utrzymania renomy polskiej żywności w Europie i świecie. – Warto tą inspekcję utworzyć, wykorzystać wspólne laboratoria – dodał.

aktualizacja (RP) 22.05.2013

Dynamiczne wzrosty cen OMP w UE w kwietniu

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP)na rynkach Unii Europejskiej były stabilne od października 2012 r. aż do marca 2013 roku.

W drugiej połowie trzeciego miesiąca bieżącego roku zaobserwowano zwyżki. Jeszcze bardziej dynamiczne wzrosty notowano w kwietniu. Taka sytuacja jest konsekwencją największej od 30 lat suszy, jaka miała miejsce w Nowej Zelandii.

Obecnie jest tam jesień i deszcze powróciły, ale brak opadów spowodował poważne wyniszczenie pastwisk, które prawdopodobnie ulegną odrodzeniu dopiero po kilku miesiącach deszczów. Zmusza to producentów mleka do redukcji stada poprzez ubój krów, aby pozostałe mogły zostać wyżywione. W związku z tym produkcja mleka jest na niższym poziomie niż oczekiwano, a ponadto w Nowej Zelandii nie ma odpowiedniego poziomu zapasów przetworów mlecznych, które mogły by pokryć zapotrzebowanie. Do tego dochodzi jeszcze spóźniony sezonowy wzrost produkcji mleczarskiej w Europie (w związku z przedłużającą się zimą).

Doprowadziło to do obaw o problemy z dostępnością proszku i nabywcy, którzy liczyli na spadek cen, teraz muszą sprostać wymaganiom rynku i są w stanie oferować wyższe ceny. Konsekwencją tego wszystkiego jest wzrostu cen przetworów mlecznych (w tym OMP) w skali światowej.

Dnia 30 kwietnia bieżącego roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio na poziomie o 77,86% powyżej progu interwencyjnego, osiągając pułap o ok. 24% niższy niż ceny światowe.

Jednak na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE, pomimo notowanych w ostatnich tygodniach zwyżkach, ceny OMP znajdują się obecnie na poziomie niższym niż średnia UE o 3,6 % (na koniec kwietnia w przeliczeniu 2,91 EUR/kg).

aktualizacja (RP) 22.05.2013

Maślanka Mrągowska zadebiutowała w telewizji

Już 10 maja 2013 r. wystartuje launchowa kampania promocyjna najbardziej znanej na rynku maślanki – Maślanki Mrągowskiej, produkowanej przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKPOL.

Będzie to pierwsza w Polsce kampania telewizyjna tego typu produktu.
W ramach kampanii, nowy spot reklamowy emitowany będzie w głównych stacjach telewizyjnych:
TVP, Polsat, TVN oraz w stacjach niszowych: TVN Style, TVN 7, TVN 24, Puls, TVN Meteo, stacjach platformy Polsat (m.in. Polsat2, TV4, Polsat Cafe, Film, News), AT Media, a także w stacjach niszowych TVP (TVP Kultura, Seriale, Historia i Polonia).

Kampania telewizyjna zostanie podparta równoczesną emisją spotów TV w Internecie na największych i najbardziej zasięgowych platformach/witrynach video – VOD: Onet, WP, Ipla oraz Iplex.

Kampania, która potrwa do 23 czerwca 2013 r., będzie podkreślać zalety dobroczynnego wpływu Maślanki Mrągowskiej na zdrowy styl życia. Celem kampanii jest rozbudzenie zainteresowania produktem nowej, młodszej grupy odbiorców, która do tej pory po maślankę sięgała sporadycznie oraz zbudowanie pozytywnego przekazu dla obecnej, dojrzałej grupy docelowej.

Głównym celem komunikacji jest bowiem przekonanie, że spożywanie maślanki to świetna długoterminowa inwestycja w samego siebie. Nowa akcja promocyjna Maślanki Mrągowskiej jest doskonałą drogą do wzrostu świadomości marki wśród konsumentów oraz wzrostu sprzedaży produktu.

aktualizacja (RP) 22.05.2013

Dryfowanie do zielonej wyspy

Ze źródeł statystycznych dowiadujemy się, że dochody polskich konsumentów wzrastają. Z kolei sieci sklepowe epatują nas niskimi cenami i ustawicznymi promocjami. Wizerunek to sielski. Niestety, realia nie dają się wtłoczyć w ramy tego idealistycznego obrazka. Dochody realne Polaków (przy uwzględnieniu inflacji) obniżają się w dwóch ostatnich latach, co wynika między innymi ze stałego wzrostu cen artykułów żywnościowych.

W konsekwencji trudno jest mówić o wzroście stopy życiowej, dobrobytu czy nawet wzrostu konsumpcji. Wydatki Polaków na żywność wzrastają, lecz wynika to głównie ze wzrostu cen, a nie zwiększenia spożycia. W naszym kraju około 80% mieszkańców ma problemy z wiązaniem końca z końcem, czyli pokryciem wszystkich bieżących wydatków. Zmusza to ludzi do szukania oszczędności, co przejawia się w różnych zachowaniach nabywczych.

Większość Polaków poszukuje swoich ulubionych produktów w sklepach, gdzie są one najtańsze. Dyskonty przekonują wielu klientów do marek własnych, które mają mieć „najwyższą jakość w najniższej cenie”. Część konsumentów z najcieńszymi portfelami nabywa produkty najtańsze, traktując jakość czy markę jako luksusową ekstrawagancję. Oprócz cen liczy się również wartość koszyka zakupów, stąd niezamożni klienci preferują mniejsze sklepy, w których mogą wydać 15 zł, gdyż na wydatek rzędu 150 zł nie mogą sobie pozwolić.

Prawie połowa mieszkańców Polski mieszka na wsiach i w miasteczkach liczących do 10 tysięcy mieszkańców, co stanowi o sile mniejszych sklepów i stwarza podstawę dynamicznego rozwoju dyskontów.

Te dochodowo-cenowe złożoności powodują, że Polska jest rynkiem unikatowym w skali europejskiej, z największym udziałem procentowym i liczbą małych i średnich sklepów.

Ich ilość wprawdzie każdego roku spada, lecz przez lata jeszcze Polska będzie liderem pod względem dywersyfikacji rynku i współistnienia sklepów różnych formatów.

Marketingowcy z branży mleczarskiej mają zatem nie lada zadanie, by ulokować swojej produkty na tym złożonym rynku. Ważne jest jednak, by nie dać się omamić wizją, że za kilka lat w Polsce nie będzie innych sklepów oprócz Biedronki, Lidla czy Tesco.

aktualizacja (RP) 22.05.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Uwarunkowania podażowo-popytowe powodują, że ceny zbytu podstawowych artykułów mleczarskich utrzymują się na wysokim poziomie.

W dniach 29.04-05.05 br. ceny masła konfekcjonowanego średnio w kraju osiągnęły poziom 15,25 zł/kg, o 1% wyższy niż w poprzednim tygodniu i o 5% wyższy niż przed miesiącem. Jednocześnie za masło w blokach płacono 14,66 zł/kg, o 0,2% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 8% więcej niż przed miesiącem.

W odniesieniu do cen sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 16%, a masło w blokach o 46% droższe.

Na przełomie kwietnia i maja 2013 r. krajowi wytwórcy za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwali 11,84 zł/kg, tj. o 0,7% więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie o 1,6% podrożało pełne mleko w proszku, które zbywano po 13,35 zł/kg. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca, OMP było droższe o 7%, a PMP o 6% droższe. W porównaniu do cen sprzed roku produkty te były droższe odpowiednio o 43% i o 27%.

W dniach 29.04-05.05.2013 r. za ser Edamski płacono 13,83 zł/kg, tj. o 0,2% więcej niż tydzień wcześniej. W analizowanym tygodniu cena sera Gouda ukształtowała się na poziomie 13,80 zł/kg i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca ser Edamski był tańszy o 0,6%, a ser Gouda o 0,5% droższy. Ceny wymienionych gatunków sera były o 3-6% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 r.

aktualizacja (RP) 21.05.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Pod koniec kwietnia br. w portach Europy Zachodniej (baza FOB) odnotowano kontynuację wzrostu cen podstawowych artykułów mleczarskich. W dniu 26 kwietnia 2013 r. (wg danych USDA) za masło uzyskiwano średnio 5.200 USD/t, za odtłuszczone mleko w proszku 4.263 USD/t, a za pełne mleko w proszku 4.800 USD/t. W ciągu dwóch tygodni masło podrożało o 3%, a PMP i OMP odpowiednio o 2% i o 6%.

Na rynkach wewnętrznych głównych unijnych producentów trwałych produktów mleczarskich w dniach 28.04-01.05.2013 r. ceny masła w blokach kształtowały się w zakresie 4,05-4,35 EUR/kg, odtłuszczonego mleka w proszku 3,20-3,24 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku 3,68-3,75 EUR/kg. W ciągu tygodnia przeciętne ceny ww. przetworów mleczarskich w Holandii nie uległy zmianie.

W tym czasie w Niemczech o niecały 1% obniżyła się cena masła, a ceny OMP i PMP nie zmieniły się. W Francji masło podrożało o 6%, OMP o 3%, a cena PMP nie uległa zmianie. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca w Europie Zachodniej, w zależności od miejsca notowania, masło w blokach podrożało o 14-18%, OMP o 14-16%, a PMP o 11-12%.

W skali roku wzrost cen tych produktów wyniósł odpowiednio: 52-71%, 56-64% i 45-57%.

aktualizacja (RP)21.05.2013

Prywatne Przechowywanie Masła

W okresie od 1 marca do 15 sierpnia 2013 r. unijni przedsiębiorcy ponownie mogą rozpocząć prywatne przechowywanie masła z dopłatą (RK Nr 165/2013).

Z danych KE wynika, że od uruchomienia mechanizmu do 5 maja br. do prywatnego przechowywania w całej UE zgłoszono 34,5 tys. ton masła, o 43% mniej niż przed rokiem.

W tym czasie ARR wystawiła 28 certyfikatów na łączną ilość 588 ton masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach ww. mechanizmu w Niemczech i w Holandii.

aktualizacja (RP) 21.05.2013

Ceny mleka mogą wzrosnąć

Do końca roku możliwy jest 3-4 proc. wzrost cen skupu mleka – prognozuje w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut prognozuje, że w tym roku dynamika redukcji pogłowia krów powinna ulec zmniejszeniu, ale produkcja mleka może nieznacznie się zmniejszyć.

– Wzrost konkurencji o surowiec w warunkach dobrej koniunktury na rynku światowym może jednak sprzyjać utrzymaniu sprzedaży mleka na poziomie 2012 r. (...) Ocenia się, że w roku 2013 możliwy jest dalszy wzrost obrotów handlowych artykułami mleczarskimi, z tym że dynamika importu może być większa niż eksportu – dodano.

aktualizacja (RP) 21.05.2013

Stanowisko ZPPM ws projektu opinii Komitetu Regionów na temat ra

W dniu 30 maja 2013 r. odbędzie się 101. plenarne posiedzenie członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Przedmiotem obrad ma być projekt opinii Komitetu (sygnatura dokumentu NAT-V-28) na temat raportu Komisji Europejskiej w sprawie zmian sytuacji rynkowej i wynikających z nich warunków stopniowego zniesienia systemu kwotowania produkcji mleka tj. drugiego raportu w sprawie tzw. „miękkiego lądowania” (sygnatura dokumentu COM(2012) 741 final). Zdaniem Związku Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) projekt opinii Komitetu Regionów zawiera zalecenie zagrażające interesowi polskiego sektora mleczarskiego, tj. postuluje utrzymanie systemu kwot mlecznych przynajmniej do końca roku kwotowego 2019/2020 (punkt 51 projektu opinii Komitetu Regionów).

Pomijając fakt, że zniesienie kwotowania produkcji mleka w roku 2015 zostało zapowiedziane w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r., co oznacza, że sektor mleczarski UE rozpoczął już przygotowania do funkcjonowania w środowisku pozbawionym kwot mlecznych, a w prawodawstwach krajów członkowskich częściowo wdrożono już przepisy regulujące rynek mleka po roku 2015 (wynikające z tzw. pakietu mleczarskiego), ZPPM postuluje odrzucenie ww. zalecenia sformułowanego w projekcie opinii Komitetu Regionów oraz argumentacji za nim stojącej z następujących powodów:

1) W punkcie 13 projektu opinii Komitetu Regionów stwierdza się, że wahania cen na rynku mleka i przetworów mlecznych stanowią koszt dla całego sektora mleczarskiego, a zwłaszcza dla producentów, których przychody są nieprzewidywalne i zniechęcają do wejścia na rynek mleka.

Jako odpowiedź na to stwierdzenie mogą posłużyć statystyki dotyczące średnich cen skupowanego mleka w okresie przed i po przystąpieniu Polski do UE, z których jasno wynika, że system kwot mlecznych w żaden sposób nie gwarantuje stabilności cen skupowanego mleka. Analizując dane empiryczne dotyczące średnich miesięcznych cen skupu mleka w Polsce w okresie styczeń 1998 - grudzień 2012 nie można pominąć jednego z podstawowych wskaźników statystycznych, jakim jest odchylenie standardowe. Zgodnie z definicją odchylenie standardowe mówi jak szeroko wartości jakiejś wielkości (takiej jak np. wiek, inflacja, kurs akcji, a w tym przypadku ceny mleka) rozrzucone są wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej, im wyższa wartość odchylenia standardowego tym mniej stabilnie zachodzi obserwowane zjawisko. W przypadku cen mleka w skupie w okresie styczeń 1998 – kwiecień 2004 (okres przed wejściem Polski do UE i implementacją w Polsce systemu kwotowania produkcji mleka) odchylenie standardowe wynosiło 8,20 – oznacza to, że średnio w tym okresie ceny było o 8,20 PLN / 100l wyższe lub niższe od średniej dla tego okresu wynoszącej 70,96 PLN / 100l. W okresie od maja 2004 do grudnia 2012 odchylenie standardowe wynosiło 10,67. Analogicznie, oznacza to, że średnio ceny były o 10,67 PLN/ 100l wyższe lub niższe od średniej wyliczanej dla tego okresu, wynoszącej 107,11 PLN/100l. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że poziom cen skupowanego mleka nie był stabilny w analizowanym okresie i ulegał ciągłym wahaniom, czego wyrazem jest względnie duża wartość odchylenia standardowego i to zarówno przed, jak i po wdrożeniu systemu kwotowania produkcji mleka w Polsce. Z danych wynika również, że w okresie poprzedzającym wprowadzenie w Polsce systemu kwotowania produkcji mleka średnia amplituda wahań cen mleka w skupie wynikająca z odchylenia standardowego była niższa niż po wprowadzeniu tego systemu. Przeczy to lansowanej przez niektóre grupy interesów oraz decydentów tezie o stabilizującym wpływie systemu kwot mlecznych na poziom cen mleka w skupie. Ponadto należy stwierdzić, że to właśnie system kwot mlecznych stanowi barierę wejścia nowych producentów na rynek, gdyż w praktyce uniemożliwia on założenie i prowadzenie nowego gospodarstwa rolnikom, którzy dotychczas nie posiadali indywidualnej kwoty mlecznej.

2) W punkcie 24 projektu opinii Komitetu Regionów stwierdza się m.in., że zniesienie systemu kwot mlecznych w Szwajcarii skutkowało 7% wzrostem produkcji mleka oraz początkowo 20-30% spadkiem cen skupowanego mleka.

W odpowiedzi na to stwierdzenie ponownie można przytoczyć ww. statystyki cen skupowanego mleka w Polsce (ale za przykład mogą posłużyć również inne kraje UE), które dowodzą, że system kwot mlecznych nie gwarantuje ani stabilności, ani wysokiego poziomu cen. Należy również zadać pytanie, czy inne czynniki, takie jak np. załamanie cen na światowym rynku mleka w roku 2009 nie miały wpływu na sytuację rynkową w Szwajcarii w okresie odchodzenia od kwot mlecznych w tym kraju.

3) W punktach 17, 18 oraz 19 projektu opinii Komitetu Regionów wspomina się o konkurencji ze strony krajów trzecich oraz o aktualnych oraz przyszłych trudnościach związanych z eksportem produktów mleczarskich poza obszar UE.

W odpowiedzi należy stwierdzić, że system kwot mlecznych ogranicza konkurencyjność unijnych producentów mleka, gdyż z jednej strony promuje produkcję w tych rejonach UE, gdzie produkcja byłaby nieopłacalna w warunkach rynkowych – co w przypadku pogorszenia koniunktury uniemożliwia eksport na rynki światowe (a biorąc pod uwagę kryzys zadłużeniowy w strefie euro oraz problemy budżetowe wielu państw UE trudno oczekiwać by w najbliższych latach władze UE zdecydowały się na przywrócenie wsparcia finansowego dla eksportu lub produkcji mleka). Z drugiej strony ze względu na kary za nadprodukcję system kwot ogranicza możliwość wzrostu produkcji mleka oraz ekspansji eksportowej w sytuacji dobrej koniunktury na światowym rynku mleka, jak to miało miejsce w latach 2007-2008. Polsce jako krajowi, w którym koszty produkcji oraz ceny są nadal niższe niż w większości krajów UE powinno szczególnie zależeć na zniesieniu systemu kwotowania produkcji mleka, gdyż nawet jeżeli po odejściu od kwotowania ceny mleka w skupie rzeczywiście dramatycznie spadną to będzie to bardziej dotkliwe dla rolników zachodnioeuropejskich, niż dla rodzimych producentów mleka. Co więcej, po przekroczeniu pewnego progu cenowego, produkcja mleka np. we Francji, Włoszech, w Niemczech czy Holandii może przestać być opłacalna, co da szansę ekspansji polskiemu mleczarstwu.

4) W punkcie 3 opinii Komitetu Regionów zauważa się konieczność stworzenia lepszych gwarancji przychodów producentów mleka, w celu umożliwienia im godnego życia oraz w celu zabezpieczenia przyszłości sektora produkcji mleka by zapewnić dostęp europejskim konsumentom do produktów mleczarskich wysokiej jakości.

Jednakże, jak stwierdzono wyżej, system kwot mlecznych nie gwarantuje stabilizacji cen mleka, co więcej, w przypadku załamania cen rolnicy muszą zwiększać produkcję by zrównoważyć utracone przychody, za co grożą im kary za nadprodukcję mleka. Sytuacja taka ma miejsce obecnie w Polsce – na początku 2012r. ceny mleka w skupie dramatycznie spadały, co spowodowało wzrost dostaw surowca do zakładów przetwórczych. W konsekwencji, zgodnie z niedawnym komunikatem Agencji Rynku Rolnego krajowa kwota mleczna w sezonie 2012/2013 została przekroczona o 1% (warto jednocześnie zauważyć, że w wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej kwota mleczna przyznana Polsce wzrasta co roku o 1%), co oznacza naliczenie kar za nadprodukcję, którymi zgodnie ze wstępnymi szacunkami ma być objęte ok. 50 tys. polskich rolników.

5) W punkcie 30 opinii Komitetu regionów uznano, że gospodarstwa rodzinne najlepiej wykorzystują lokalne możliwości oraz odpowiadają potrzebom społeczeństwa oraz samych rolników oraz stanowią przyszłość mleczarstwa

Warto jedna zauważyć, że system kwotowania produkcji mleka ogranicza możliwości rozwoju już istniejących gospodarstw – przy braku możliwości realnego zwiększenia indywidualnej kwoty mlecznej, inwestycja w gospodarstwo (np. w nowe, większe budynki), jego konkurencyjność (maszyny i urządzenia zmniejszające zapotrzebowanie na pracę ludzi), a tym samym w jego przyszłość jest ekonomicznie nieuzasadniona. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego w momencie przystąpienia Polski do UE tj. w chwili wdrożenia systemu kwot mlecznych funkcjonowało w naszym kraju ponad 355 tys. gospodarstw dysponujących kwotami hurtowymi oraz 78 tys. gospodarstw – tzw. dostawców bezpośrednich. Pod koniec 2012r. było takich gospodarstw odpowiednio ok. 150 tys. i 18 tys. Ten gwałtowny spadek liczby dostawców dotyczył właśnie, małych gospodarstw rodzinnych, które w ramach systemu kwot mlecznych utraciły możliwość zwiększania produkcji i uległy przewadze konkurencyjnej większych podmiotów.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację Związek Polskich Przetwórców Mleka wnosi o odrzucenie zalecenia sformułowanego w pkt 51 ww. opinii Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

aktualizacja (RP) 17.05.2013

Powstanie nowy gigant opakowaniowy

Pięć wiodących firm opakowaniowych z grup plastików z Ameryki Północnej i Europy planuje połączyć siły pod marką Exopack Holdings. Spółka ulokowana w Luksemburgu będzie dysponować 63 zakładami, 8.650 pracownikami i będzie generować obroty większe niż 2,5 mld $.

Do grupy przyłączyć się mają Joining Exopack z USA, europejskie Britton Group, Paccor (drugi pod względem wielkości producent sztywnych opakowań z plastiku), Kobusch, i Paragon Print & Packaging (lider w segmencie opakowań private label w Wielkiej Brytanii).

aktualizacja (RP) 17.05.2013

Produkty light: Modny, szczupły i zdrowy?

W światowym przemyśle spożywczym zapanowała moda na produkty light, czyli o obniżonej ilości tłuszczu albo bez zawartości cukru w ogóle. Produkcja tego typu żywności otwiera przed producentami nowe możliwości rozwoju portfolio produktowego oraz niewątpliwej dochodowej ekspansji produkcyjnej. Działania producentów są zapewne wynikiem analiz trendów żywieniowych współczesnych klientów, które wskazują negatywne dla zdrowia elementy diety, tj. nadmierna ilość cukru i tłuszczu, co jest skorelowane z czynnikami ryzyka chorób, tj.: otyłość, choroba wieńcowa serca, cukrzyca, choroby nowotworowe, udar mózgu, depresja albo zespół metaboliczny.

W przypadku większości wspomnianych chorób rekomenduje się zwrócenie uwagi, na jakość spożywanej diety i ograniczenie nadmiernej ilości tłuszczu i cukru (a nie w ogóle!). Współczesna nauka zachęca raczej do zastąpienia tzw. złych tłuszczów tymi uznanymi za zdrowe, zamiast do redukcji tłuszczu w ogóle. Podobnie rzecz ma się z węglowodanami prostymi. W racjonalnie skonstruowanych dietach zachęca się pacjentów do rezygnacji z nadmiernego spożycia cukru prostego na rzecz węglowodanów złożonych, które uwalniają cząsteczki glukozy w dłuższym okresie, dając na dłużej poczucie sytości.

Niemniej jednak trend do spożywania produktów light bardzo dobrze się rozwija na całym świecie. Dzieje się tak po trosze dzięki chodzeniu klientów na skróty w celu osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Nowe produkty mają załatwiać brak ruchu i grzechy diety. Dla producentów i handlowców to z kolei duża szansa rozwoju.

aktualizacja (RP) 17.05.2013

Jak grillować ser żółty?

Wiosna to dla wielbicieli sera żółtego wspaniała pora roku. Kiedy tylko robi się ciepło przenosimy się z kuchni na ogród lub taras, aby grillować na świeżym powietrzu. Zachęcamy do kulinarnych eksperymentów z serem żółtym, który z rusztu smakuje wyśmienicie, stając się znakomitym urozmaiceniem jadłospisu. Poznaj sposoby na udane grillowanie sera i sprawdź nasz przepis.

Przystępując do grillowania sera żółtego warto pamiętać o kilku zasadach. Aby grillowanie sera zakończyło się powodzeniem, przede wszystkim nie można kłaść go bezpośrednio na ruszcie. - Odpowiednimi gatunkami do grillowania są przede wszystkim twarde i pełnotłuste sery holenderskie (pozbawione dziur), jak np. ser Edamski MSM Mońki. Najlepiej pokroić ser w grubsze plastry i położyć na specjalnych aluminiowych tackach lub owinąć w kawałek folii aluminiowej, która ochroni go przed ściekaniem do żaru i przypaleniem. Ser grillujemy do momentu aż się zarumieni i zrobi się na nim twarda i chrupiąca skorupka. To nie jedyna metoda – sposobów na grillowanie sera jest wiele. Możemy powkładać go między kawałki pieczywa, zawinąć w tortilli, naleśniku lub kawałku boczku, faszerować nim warzywa lub mięsa. Powinniśmy go podać, kiedy jest jeszcze gorący, wtedy rozpływa się w ustach i smakuje wybornie.

W zależności od upodobań, grillowany ser, możemy również serwować jako dodatek do różnego rodzaju mięs i sałatek, dobrze komponuje się z pomidorami oraz świeżymi aromatycznymi ziołami – mówi Ewa Polińska z Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.

Przepis na grillowane pieczarki z żółtym serem, pyszną i szybką przekąskę, poleca Robert Muzyczka, Szef Kuchni Dworu Korona Karkonoszy:

Składniki:
• 10 większych pieczarek
• 70 g sera Edamskiego MSM Mońki
• sól
• pieprz mielony

Przygotowanie:
Pieczarki oczyścić i umyć, następnie wyciąć ogonki, oprószyć solą i zmielonym pieprzem. Środki pieczarek wypełnić startym na tarce serem żółtym i ułożyć na ruszcie lub posmarowanej olejem tacce aluminiowej. Grillować ok. 10 minut. Pod koniec grillowania przykryć pieczarki tacką dla zapieczenie sera.

Smacznego!

aktualizacja (RP) 17.05.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich

W zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 22-28.04.2013 r. ceny masła w blokach średnio w kraju osiągnęły poziom 14,68 zł/kg, o ponad 2% wyższy niż przed tygodniem i o 41% wyższy niż przed rokiem. Jednocześnie za masło konfekcjonowane płacono 15,11 zł/kg, o ponad 1% więcej niż tydzień wcześniej oraz o prawie 11% więcej niż przed rokiem.

Pod koniec kwietnia 2013 r. krajowi wytwórcy za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwali 11,76 zł/kg, tj. o prawie 1% więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie o 2% podrożało pełne mleko w proszku, za które w zbycie płacono 13,14 zł/kg. W odniesieniu do cen sprzed roku OMP było droższe o 41%, a PMP droższe o 22%.

Ceny sera gouda ukształtowały się na poziomie 13,94 zł/kg i było to o 0,3% więcej niż przed tygodniem oraz o 6% więcej niż przed rokiem.

aktualizacja (RP) 14.05.2014

Ceny na rynkach zagranicznych

Na aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade ceny trwałych produktów mleczarskich kształtują się na wysokich poziomach , ale z tendencją spadkową. W dniu 1 maja 2013 r. cena pełnego mleka w proszku wynosiła 4,721 USD/t, a odtłuszczonego mleka w proszku 4,280 USD/t. W ciągu dwóch tygodni PMP potaniało o 10%, a OMP potaniało o 9,5%.

W tym czasie za masło uzyskiwano 4.409 USD/t, o prawie 7% mniej niż w poprzednim notowaniu. Za ser Cheddar płacono średnio 4.800 USD/t, o 3,4% więcej niż na poprzedniej aukcji i był to jedyny zanotowany wzrost ceny w porównaniu do cen sprzed 2 tygodni.

Na rynkach wewnętrznych wiodących unijnych producentów odnotowano wzrost cen artykułów mleczarskich. W dniach 28.04-01.05.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku przeciętnie uzyskiwano 3,20-3,24 EUR/kg. Cena w Niemczech i w Holandii pozostała taka sama jak przed tygodniem, zaś cena za OMP we Francji wzrosła o 3,2%. Średnie ceny pełnego mleka w proszku kształtowały się w granicach 3,68-3,75 EUR/kg i były takie same, jak przed tygodniem.

W tym czasie ceny masła w blokach we Francji wzrosły w porównaniu do poprzedniego notowania o 6% do 4,35 EUR/kg, w Holandii nie uległy zmianie i wynosiły 4,07 EUR/kg, zaś w Niemczech spadły o 0,6% i wyniosły 4,05 EUR/kg.

aktualizacja (RP) 14.05.2014

Polska prawdopodobnie przekroczyła kwotę mleczną

Według wstępnych danych uzyskanych na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do końca marca 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 9,818 mln ton mleka, czyli o ok. 1,09% więcej niż w sezonie 2011/12.

Wg szacunków ARR krajowa kwota dostaw w roku kwotowym 2012/2013 zostanie zatem przekroczona 0,1% (10 mld kg). Około 50 tys. dostawców hurtowych przekroczyło przysługujące im kwoty indywidualne. ARR podkreśla, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw.

Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka. Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie ok. 2,5 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad limit.

W związku z tym, wg wstępnych danych, przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln EUR,(11,7 mln PLN). Pełne dane na temat wielkości dostaw hurtowych zostaną przekazana po otrzymaniu raportów rocznych, tj. w drugiej połowie maja br.

Całkowita kwota mleczna przyznana Polsce na sezon 2012/2013 wynosiła 9,96 mln ton i jest dzielona na dostawy i sprzedaż bezpośrednią. Po wejściu Polski do UE przekroczenie limitu miało miejsce tylko raz – w sezonie 2005/2006. Krajowa kwota dostaw została przekroczona wtedy o 3,4%, a nadprodukcja wyniosła 296 tys. ton, w związku z czym rolnicy zapłacili łącznie ponad 64 mln EUR kary.

Obawa o przekroczenie limitu produkcji mleka istniała także w ubiegłym sezonie, jednak ostatecznie wykorzystanie kwoty mlecznej wyniosło wtedy ok. 98%.

aktualizacja (RP) 14.05.2013

(Grupa Lacpol) rozszerza Mleczne Smaki Świata

– Jogurty typu greckiego zajmują w naszym asortymencie szczególne miejsce – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Tomasz Barski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w ZPM Mlecz w Wolsztynie (Grupa Lacpol).

– Dostarczamy je na rynek pod marką Mleczne Smaki Świata. Z roku na rok obserwujemy wzrastające zainteresowanie tego typu produktami ze strony naszych klientów. W kwietniu tego roku nasze jogurty 10% tł. wzbogaciły się o trzy wersje smakowe – wiśnia, pomarańcza z cytryną oraz miód, pakowane w kubki dwukomorowe o gramaturze 135 g. Jest to absolutna nowość na rynku polskim, z którą wiążemy bardzo duże nadzieje - podsumowuje Tomasz Barski z Lacpolu.

W linii Mleczne Smaki Świata znajdują się także napój typu tureckiego Ayran, chłodnik bułgarski Tarator, tzatzyki, twaróg solankowy Peyniri oraz ser długo dojrzewający Kefalotyri.

aktualizacja (RP) 13.05.2013

Znaczek GMO-free w kręgu zainteresowania mleczarzy w Europie

Zainteresowanie produktami naturalnymi rośnie w ostatnich latach. Jest to widoczne w dodawaniu naturalnych barwników, aromatów itp. Modne jest wciąż kupowanie produktów bio oraz mleka od krów wypasanych na łąkach i żywionych tym, co na nich rośnie. Do tego dochodzi etykietowanie znakiem „Wolne od GMO”.

Lu Ann Williams, Dyrektor działu Innowacji w agencji badań rynkowych Innova Market Insights mówi, że coraz większe zainteresowanie taką etykietą widać zwłaszcza w Austrii i Niemczech. Działania w tym kierunku przenoszą się z Austrii, gdzie bardzo aktywnie taką etykietę wykorzystuje mleczarnia Heumilch, do Niemiec, gdzie Arla używa logo „Wolne od GMO” dla serów Bergbauern Emmentaler i Bergkäse.

aktualizacja (RP) 13.05.2013

Irlandia: GIIL pozyskuje wsparcie rządu: powstanie 2000 miejsc p

Glanbia Ingredienst Ireland Limited (GIIL) przy wsparciu Departamentu Pracy rządu Irlandii stworzy 1600 bezpośrednich miejsc pracy oraz 450 miejsc pracy w budownictwie dzięki inwestycji wartej 400 mln € rocznie skierowanej do rolnictwa.

Kluczem inwestycji jest budowa zakładu mleczarskiego w Belview przy granicy administracyjnej hrabstw Kilkenny/Waterford. Wartość wsparcia rządowego oblicza się na 150 mln €.

Nowy zakład będzie przetwarzał 700 mln litrów mleka rocznie i osiągnie zdolność 100 tys. ton produktów finalnych.

Już teraz Glanbia Ingredienst Ireland Limited jest wiodącym producentem dodatków z mleka przetwarzającym 1,6 mld litrów mleka (30% produkcji irlandzkiej) i eksportującej do 50 krajów. Całość produkcji z nowego zakładu będzie przeznaczona na eksport. Rozpoczęcie budowy nastąpi 17 maja br, a wiosną 2015 roku zakład rozpocznie produkcję. Jako, że 90% surowca jest już przetwarzane, budowa nowego zakładu oznacza możliwość wzrostu produkcji mleka przez rolników i przez to stanowi szansę dalszego rozwoju.

GIIL jest znany z dostaw śmietanki dla alkoholi Bailey’s, jako dostawca dodatków do odżywek dla niemowląt, protein do żywności specjalistycznej (klinicznej) oraz dla sportowców. Produkuje także sery i masło pod markę Kerrygold.

aktualizacja (RP) 06.05.2013

Serek Wiejski Piątnicy zdobył uznanie w Rosji

Serek marki Hermio, pod jaką produkt Piątnicy sprzedawany jest na rynku rosyjskim, zwyciężył w konsumenckim teście produktów.

W rosyjskiej TV wyemitowano program dotyczący oceny serków wiejskich typu cottage cheese. W teście uwzględniono 6 produktów różnych marek. W wyniku oceny organoleptycznej, badania laboratoryjnego i dokładnego badania składu, najwyższą ocenę przyznano serkowi wiejskiemu z Piątnicy.

Badanie wykazało, że serek Piątnicy, dostępny od 2006 r. na rynku rosyjskim pod marką Hermio, jako jedyny nie zawiera konserwantów, a ponadto ma przyjemny śmietankowy smak i sprawia wrażenie „jakby przed chwilą został wyprodukowany” (za Pierwyj Kanał).

Sąsiadujące z Polską kraje, takie jak Rosja, Litwa, Ukraina, o tradycyjnie wysokim spożyciu serów twarogowych, są naturalnym kierunkiem dla eksportu wyrobów Piątnicy, które mają stosunkowo krótki termin ważności. Eksport produktów firmy wzrósł w ostatnich dwóch latach 5-krotnie, a sprzedaż za granicę stanowi już blisko 3% obrotów Spółdzielni.

Program pt. „Kontrolnaja zakupka”, w którym oceniono wybrane produkty, nadano w Programie Pierwszym (Pierwyj Kanał) rosyjskiej TV publicznej 8 kwietnia 2013 roku.

aktualizacja (RP) 06.05.2013

Spada import nabiału z Niemiec, rośnie eksport z Polski

Podczas konferencji targów Anuga, podano najświeższe informacje dotyczące wymiany gospodarczej z Niemcami.

Obroty handlowe Niemiec z Polską dla wszystkich przetworzonych produktów spożywczych za 2012 rok pokazują, że wartość importu z Niemiec wyniosła 2.684.881 tys. € (+4,2%), podczas gdy eksport do Niemiec wzrósł do 2.654.375 tys. € (+7,5%).

Dane dotyczące nabiału pokazują, że do Niemiec wyeksportowano mleko i przetwory mleczne o wartości 206.323 tys. € (wzrost o 11,9%), podczas gdy import do Polski w tej samej grupie wyniósł 113.567 tys. € tj. -7,5%.

aktualizacja (RP) 06.05.2013

Mlekpol (SM) liderem mleczarstwa wg rankingu miesięcznika Forbes

W tym roku miesięcznik biznesowy Forbes po raz pierwszy w swojej historii pokusił się o stworzenie rankingu 100 największych firm w Polsce. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol uplasowała się na 81. pozycji w zestawieniu.

Ranking wskazuje setkę największych pod względem przychodów firm w 2012 r., ale opisuje też 3 inne kryteria: zyski, aktywa i wielkość zatrudnienia.

Grajewska spółdzielnia za ubiegły rok wypracowała dochód przekraczający 3,2 mld złotych i jest to najwyższy wynik spośród firm branży mleczarskiej oraz 5. w szeregu w sektorze spożywczym. Mlekpol (SM) wyprzedziła w zestawieniu tak ugruntowane przedsiębiorstwa jak Unilever czy Nestle Polska. Liczne inwestycje Mlekpol (SM) znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie we wskaźniku aktywów, który od ubiegłego roku uległ podwyższeniu o 2,6%. Ogólne tempo wzrostu przychodów dla setki liderów biznesu wyniosło 9%, co oznacza, że przychody firm ujętych w rankingu rosną szybciej niż gospodarka.

Doskonały wynik finansowy Mlekpol (SM) jest dowodem skutecznego zarządzania i efektywności działania w okresie spowolnienia gospodarczego. Spółdzielnia skupuje i przerabia około 15,7% pozyskiwanego w kraju surowca, znana jest z wyrobów pod markami Łaciate, Milko i Mazurski Smak.

Mlekpol (SM) tworzy 11 zakładów zlokalizowanych w Grajewie, Kolnie, Mrągowie, Sejnach, Zambrowie, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu i Gorzowie Wielkopolskim.

aktualizacja (RP) 06.05.2013

Kupcy coraz bardziej otwarci na sery smakowe

Źródło: Forum Mleczarskie

– W analizach długofalowych notujemy wzrost zainteresowania polskich konsumentów serami z dodatkami smakowymi. Konsumenci coraz chętniej sięgają po takie sery. Kieruje nimi ciekawość i chęć sięgnięcia po nowe doznania smakowe. Dodatki smakowe mogą zdecydowanie wpłynąć na zmianę smaku, dokładnie tak samo jak przyprawa wpływa na smak przygotowywanych potraw kulinarnych – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Istnienie dodatków smakowych w serach nie wpływa w istotny sposób na ich sposób przechowywania w ladzie chłodniczej.

Systematycznie udoskonalamy nasz istniejący asortyment, aby uczynić nasze produkty jeszcze atrakcyjniejszymi dla konsumentów. Przykładowo wszystkie produkty marki Almette nie zawierają zagęstników, barwników i konserwantów.

Także zainteresowanie kupców serami z dodatkami smakowymi jest spore, są coraz bardziej otwarci na tego typu kategorie produktów – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska. – To nas jako producenta bardzo cieszy, daje wiele możliwości na rozwój.

Jesteśmy innowacyjnym producentem i wprowadzamy na rynek sporo nowych rozwiązań produktowych. Jednym z ostatnich przykładów może być nasza propozycja w kategorii serów kremowych twarogowych Almette z gruszką i jabłkiem – dodaje nasz rozmówca.

aktualizacja (RP) 23.04.2013

Przetwórstwo mleka (BGŻ)

Niższa podaż surowca przełożyła się na zmniejszenie produkcji większości przetworów mleczarskich. Przede wszystkim, w odpowiedzi na niesprzyjające uwarunkowania gospodarcze w kraju, w okresie pierwszych dwóch miesięcy br. w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 osób i więcej odnotowano silny spadek produkcji jogurtów – o ponad 9% w relacji rocznej do 70,2 mln litrów.

Po notowanym w ubiegłym roku wzroście produkcji śmietany, bieżący rok przyniósł stagnację również na tym rynku, a produkcja obniżyła się o prawie 8% do 29,6 mln litrów.

Ponadto mleczarnie wytworzyły mniej niż rok wcześniej mleka w proszku – o prawie 15% (łącznie produkcja wyniosła 17,8 tys. ton). Warto zauważyć, że jednocześnie w styczniu br. wolumen eksportu zagęszczonego mleka i śmietany wzrósł o ponad 19% do 8,2 tys. ton.

Więcej niż w 2012 r. wyprodukowano natomiast serów – i to zarówno dojrzewających jak i twarogów – w obu przypadkach wzrost o prawie 4% do odpowiednio 49,6 tys. t oraz 65,0 tys. ton.

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Skup w kraju (BGŻ)

Na krajowym rynku mleka od początku bieżącego roku utrzymują się silne spadkowe tendencje wolumenu skupu mleka. Według danych GUS, w lutym br. dostawy surowca do mleczarni zmniejszyły się o ponad 7 proc. w relacji miesięcznej (był to między innymi efekt statystyczny wywołany mniejszą liczbą dni niż w styczniu) i wyniosły 703,8 mln litrów. Oznacza to, że były one o prawie 2 proc. niższe wobec analogicznego miesiąca 2012 roku. Jest to bardzo duża zmiana zważywszy, że jeszcze w I półroczu 2012 r. skup mleka był o 9 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wiele wskazuje zatem na to, że w tym roku Polska jednak nie przekroczy przyznanej kwoty lub przekroczy ją w minimalnym stopniu. Według danych ARR, w okresie od kwietnia 2012 r. do lutego 2013 r. mleczarnie skupiły około 8,99 mln t mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu.

Wobec powyższego, stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 11 miesiącach roku kwotowego wyniósł około 92%. Zatem przy utrzymaniu w marcu br. dynamiki spadku skupu na poziomie 2% w relacji rocznej, nie ma ryzyka przekroczenia kwoty. Może ono wystąpić jednak w przyszłym sezonie kwotowym (2013/2014).

Ograniczone możliwości istotnego wzrostu skupu mleka mogą sprzyjać utrzymaniu się wysokich cen mleka w 2013 r. i to pomimo nienajlepszej koniunktury na krajowym rynku mleczarskim.

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Ekstremalny wzrost cen OMP na aukcji Fonterry

Dnia 2 kwietnia 2013 roku, na otwartej po raz 89 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano dynamiczne wzrosty cen wszystkich przetworów mlecznych, poza cenami pełnotłustego mleka w proszku (PMP), których dramatyczną, 19% zwyżkę odnotowano przed dwoma tygodniami.

Na ostatnim przetargu najbardziej dynamiczne zwyżki dotyczyły odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Odnotowano także nową rekordową średnią cenę dla wszystkich produktów ze wszystkich kontraktów terminowych. Osiągnęła ona poziom 4,97 tys. USD/t i jest o 6% wyższa względem poprzedniego przetargu.

Cena ta jest wyższa o 140 USD/t (+2,9%) od rekordowej (4,83 tys. USD/t),odnotowanej na początku marca 2011 roku.

Ceny OMP (spotowe i ze wszystkich kontraktów terminowych), które sprzedawane było o 27% drożej niż na poprzednim przetargu osiągnęły poziom 5,14 tys. USD/t. Jest to najwyższa cena tego proszku od pięciu lat i znacząco przewyższa ceny z USA i Europy. Za tonę tego przetworu mlecznego płacono zatem średnio o 1,38 tys. USD więcej niż przed miesiącem.

Taka sytuacja jest konsekwencją suszy panującej w Nowej Zelandii, która przyczyniła się do obniżenia produkcji mleka i przetworów mlecznych. Na ostatnim przetargu GDT dostępna była ok. połowa ilości OMP sprzed roku.

Za niektóre kontrakty czerwcowe płacono nawet 6,3 tys. USD/t. W tym samym czasie średnie ważone ceny jednej tony PMP, które przed dwoma tygodniami zwyżkowały bardzo dynamicznie spadły względem poprzedniej aukcji o 0,3% (-16 USD) do 5,1 tys. USD/t. Tym samym pełnotłuste mleko w proszku znów było sprzedawane po cenie niższej niż OMP.

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Prywatne zapasy masła mniejsze niż przed rokiem (fammu/fapa)

W marcu rozpoczął się nowy sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA).

Według danych KE na dzień 24 marca bieżącego roku w ramach programu do unijnych magazynów dostarczono zaledwie 14,08 tys. ton masła, to jest o ok. 42,4% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy dostawy osiągnęły poziom 24,46 tys. ton.

W dniach od 1 do 24 marca masło wprowadzono do magazynów w Holandii (4,86 tys. ton), Francji (4,03 tys. ton), Niemczech (1,93 ton), Belgii (1,34 tys. ton), Danii (947 ton), Estonii (736 ton), na Litwie (141,1 tony) i w Szwecji (90,4 tony).

Przechowywanie objęte umową odbywa się w terminie od dnia 1 marca do 15 sierpnia 2013 r. Wyprowadzenie ze składu może nastąpić począwszy od dnia 16 sierpnia 2013 r.

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Niemcy na granicy przekroczenia kwoty mlecznej (fammu/fapa)

Według wstępnych danych analityków z AMI, po pierwszych jedenastu miesiącach (od początku kwietnia 2012 r. do końca lutego 2013 r.) sezonu 2012/2013 niemieckie dostawy mleka zbliżyły się niebezpiecznie blisko do granicy przyznanego na ten okres limitu, w związku z czym istnieje ryzyko, że w bieżącym sezonie Niemcy poniosą karną opłatę z tego tytułu, co miało miejsce m.in. w ubiegłym sezonie 2011/2012, kiedy to nasz zachodni sąsiad przekroczył przyznany limit o ok. 0,1%.

Najnowsze dane ekspertów z AMI dot. rynku niemieckiego wskazują, że w okresie od początku kwietnia 2012 r. do końca drugiego miesiąca 2013 roku wielkość dostaw po skorygowaniu o zawartość tłuszczu osiągnęła poziom 27,28 mln ton, tym samym do niemieckich mleczarni dostarczono o 0,7% więcej surowca niż w analogicznym okresie roku kwotowego 2011/2012 (przy czym przyznana kwota jest większa o 1% niż w ubiegłym sezonie).

Poziom wykorzystania kwoty jest jednak bardzo wysoki i wynosi obecnie 99,9%, podobny wynik odnotowano przed miesiącem.

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Unia Celna: planowane podniesienie ceł importowych na produkty m

Polskie i rosyjskie portale internetowe podają, że Euroazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła projekt decyzji o czasowym podniesieniu ceł importowych na produkty mleczne z 15% do 18,3% i 20%.

Podwyższone cło ma obowiązywać do 30 czerwca 2013 r. Decyzja ma być ostatecznie podjęta w tym tygodniu. W połowie czerwca Euroazjatycka Komisja Gospodarcza zdecyduje o ewentualnym przedłużeniu obowiązywania podwyższonych ceł na produkty mleczarskie.

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Pierwsza na świecie wódka z mleka

Wyprodukował ją brytyjski farmer Jason Barber. Po trzech latach prób. Dla Barbera inspiracją był film dokumentalny o mieszkańcach Syberii, którzy robią wódkę z mleka jaka.

Postanowił, że zrobi ją z mleka swoich 250 krów. Przez trzy lata udoskonalał proces, aż mu się udało. Z twarogu uzyskanego z mleka robi ser. Serwatkę wykorzystuje do produkcji wódki.

Butelkuje ją ręcznie. Wódka Black Cow uzyskała pozytywne recenzje. Znajduje się w menu znanych restauracji. Butelka o pojemności 0,7 lita kosztuje 27,85 GBP (136 zł), a 0,5 litra 22,85 GBP (112 zł).

aktualizacja (RP) 18.04.2013

Zjawisko sięgania po zdrowe produkty przybierze na sile

Źródło: Forum Mleczarskie

– Klienci nabywający produkty z kategorii Zdrowie w zdecydowanej większości dokładnie czytają etykiety produktów. Mało tego, często zadają pytania z nimi związane wykazując się wysoką wiedzą. Spadający poziom jakości żywności, coraz powszechniejsze alergie i choroby układu pokarmowego, silny trend powrotu do natury. Wszystko to powoduje wzrost sprzedaży tzw. produktów zdrowych. Oczekujemy, że zjawisko to przybierze na sile w 2014 roku, kiedy to w życie wejdą nowe przepisy Unii nakazujące umieszczanie na etykiecie alergenów i wartości odżywczych produktu – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Sylwia Sobkowicz, Koordynator Marketingu w De Care Group.

– Według naszych obserwacji kategoria produktów z wartością dodaną to jedna z najdynamiczniej rozwijających się kategorii spożywczych. Zawierają się w niej również produkty związane ze wspieraniem zdrowego stylu życia. Ich zalety są coraz częściej doceniane przez konsumentów – podkreśla Sylwia Sobkowicz.

– Osoby zainteresowane zdrowym odżywianiem to klienci, którzy świadomie eliminują z diety lub z powodów zdrowotnych nie tolerują mleka krowiego. Szczególnie aktywnie przyrasta pierwsza z grup. Dla nich również idealnym rozwiązaniem są wyroby roślinne, np. sojowe, ryżowe itp. Co istotne, obserwujemy, iż konsumenci nie chcą rezygnować z jakości – dodaje Koordynator marketingu w De Care Group

– Półka Zdrowie znalazła swoje miejsce w każdym formacie sklepów. Ma ona oczywiście różny wymiar i skalę, jest już jednak elementem stałym i oczekiwanym przez klientów. Właśnie to oczekiwanie powoduje zainteresowanie ze strony kupców. Co ważne nalegają oni na atrakcyjność półki. Dystrybuowana przez De Care marka Valsoia odpowiadając na nie oferuje linię produktów różnorodnych: od napojów sojowych poprzez „śmietanę” i olej aż do deserów i kremów do smarowania pieczywa.

aktualizacja (RP) 16.04.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR) W zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 25-31.03.2013 r. ceny masła konfekcjonowanego średnio w kraju osiągnęły poziom 14,49 zł/kg, o prawie 1% wyższy niż przed tygodniem i o 0,4% wyższy niż przed miesiącem.

Jednocześnie za masło w blokach płacono 13,22 zł/kg, o 0,2% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku masło konfekcjonowane było tańsze o 2%, a masło w blokach droższe o 9%.

Pod koniec marca 2013 r. krajowi wytwórcy za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwali 10,84 zł/kg, tj. o 0,8% więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie (po wzroście w poprzednim tygodniu) o 1,5% potaniało pełne mleko w proszku, za które w zbycie płacono 12,18 zł/kg.

W odniesieniu do cen sprzed miesiąca OMP było droższe o 0,5%, a PMP o 0,5% tańsze. Natomiast w porównaniu do cen sprzed roku przetwory te były droższe odpowiednio o 23% i o 3%.

aktualizacja (RP) 16.04.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Na aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade ceny trwałych produktów mleczarskich kształtują się na bardzo wysokich poziomach.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. cena pełnego mleka w proszku wynosiła 5.100 USD/t, a odtłuszczonego mleka w proszku 5.142 USD/t.

W ciągu dwóch tygodni PMP nieznacznie potaniało (o 0,3%), a OMP zdrożało aż o 27%.

W tym czasie za masło uzyskiwano 4.425 USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu, a za ser Cheddar 4.622 USD/t, o 7% więcej.

Ceny ww. produktów były dużo wyższe w odniesieniu do notowań sprzed roku: sera Cheddar o 37%, OMP o 67%, a PMP o 58%.

W dniu 29 marca 2013 r. (wg danych USDA) za masło uzyskiwano średnio 4.575 USD/t, za odtłuszczone mleko w proszku 3.663 USD/t, a za pełne mleko w proszku 4.325 USD/t.

W porównaniu do notowania sprzed dwóch tygodni masło i PMP podrożało o 5%, a OMP o 4%. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena masła była wyższa o 16%, OMP o 31%, a PMP o 23% wyższa.

aktualizacja (RP) 16.04.2013

Polmlek: Kampania reklamowa sera Mlekdamer

Cele kampanii mają zostać osiągnięte poprzez synergię równolegle prowadzonych działań na kilku podstawowych i wspierających się polach komunikacji marketingowej. Głównym narzędziem komunikującym markę Mlekdamer będzie 360 podświetlanych bilbordów. Bilbordy wynajęte będą w kluczowych węzłach komunikacyjnych, trasach krajowych oraz zostaną skupione na terenie kluczowych, istotnych pod względem nasilenia sprzedaży, miastach wojewódzkich.

Wsparciem dla outdooru będą odbywające się w tym samym czasie degustacje, animacje i ulotkowanie na terenie sklepów sieciowych. Grupa Polmlek przewiduje łącznie ponad 160 degustacji w dwóch turach po dwa dni każda w placówkach Real, Carrefour, Tesco, Auchan.

Celem ilościowym kampanii jest wsparcie sprzedaży sera marki Mlekdamer. Celem jakościowym podstawowym jest umocnienie wizerunku marki Mlekdamer jako oryginalnego, prawdziwego sera. Celem jakościowym pomocniczym jest zbudowanie wizerunku marki producenckiej – Warmii, jako producenta znającego się na serach, autorytetu, lidera.

Kampania obejmie handel tradycyjny i nowoczesny na terenie Polski w kwietniu 2013 r. Wsparcie odbywać się będzie poprzez prasę, TV, outdoor, ulotki. Na potrzeby wsparcia promocji zostało wyprodukowane opakowanie promocyjne Mlekdamer w plastrach 33% więcej w specjalnie dedykowanym kartonie „Prawdziwy ser”. Dodatkowo Grupa Polmlek przewiduje sampling Mlekdamera skierowany do handlu tradycyjnego.

Całość kampanii zostanie spięta stroną internetową www.klubsera.pl. Ta strona będzie platformą do osiągania również celów jakościowych, które docelowo, w sposób długoterminowy zagwarantują wyższą sprzedaż serów marki Mlekdamer w okresie popromocyjnym.

aktualizacja (RP) 09.04.2013

Hochland Polska: Sery typu Gouda najpopularniejsze na stoisku tr

– Ekspozycje serów można uporządkować i uatrakcyjnić poprzez umieszczenie na półce regału specjalnie przygotowanych wkładek do lad chłodniczych. Takie wkładki zostały zaprojektowane oddzielnie dla każdej grupy asortymentowej. Sery warto dobrze eksponować w miejscu znajdującym uzasadnienie w oczach konsumentów i spełniające wymogi chłodnicze. Warto też planować zorganizowanie w sklepie promocji bądź degustacji – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– W kwietniu Hochland Polska wprowadził do swojej oferty nowe, wyjątkowe sery żółte Premium na wagę. Sery żółte to największa kategoria w rynku serów w Polsce – co trzeci kilogram sprzedawanego sera w Polsce to ser żółty. Sery żółte na wagę stanowią połowę kategorii serów żółtych i są niezwykle szybko rozwijającym się segmentem, a badania rynkowe pokazują, że sery żółte są najczęściej spożywanym rodzajem sera w Polsce – wskazuje Jacek Wyrzykiewicz.

– Jednym z najbardziej znanych serów typu holenderskich jest ser Gouda, Podlaski, Edamski Firma Hochland Polska ma w swojej ofercie wszystkie z nich. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się sery żółte Hochland Gouda w plasterkach, w praktycznych opakowaniach 150 g typu „otwórz – zamknij” w wariantach Gouda, Gouda wędzona i Gouda z ziołami. Sery Gouda produkowane przez Hochland swoją sławę zawdzięczają wyjątkowemu smakowi, konsystencji i najwyższej jakości. Nadal to sery Gouda są najpopularniejsze na stoisku tradycyjnym.

Najwięcej serów żółtych Hochland w plasterkach sprzedaje się w supermarketach, których znaczenie dynamicznie rośnie, następnie w małych i średnich sklepach spożywczych, a najsłabiej w dużych sklepach spożywczych i kioskach – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz z Hochland Polska.

aktualizacja (RP) 09.04.2013

Kampania Robico już od kwietnia

Z początkiem kwietnia, na terenie Warszawy wystartuje kampania reklamowa (outdoorowa) kefiru Robico i trwać będzie przez miesiąc.

Mottem przewodnim kampanii jest hasło: „Wstrząsająco dobry”, które odnosi się do wyjątkowej technologii produkcji dzięki czemu kefir Robico ma wyjątkowy smak i konsystencję.

Media, za pomocą których odbywa się komunikacja to: bilbordy i citylighty, internet, reklama mobilna (tylne szyby autobusów), prasa, media społecznościowe oraz dodatkowe ekspozycje.

Nośniki outdoorowe zlokalizowane są w okolicach punktów sprzedaży – firmie Robico (ZUH) zależy na dotarciu z przekazem do konsumentów, jak najbliżej miejsca podejmowania decyzji zakupowej.

aktualizacja (RP) 03.04.2013

Modne jogurty muszą być coraz czystsze

Źródło: Forum Mleczarskie

Jogurty najbardziej naturalne, bo z czystą etykietą: tylko jogurt, owoce i cukier. Żadnych sztucznych dodatków, żadnych E, które wywołują wątpliwości konsumentów. Taki jest nowy, stary trend na kontynencie – podaje Emmi powołując się na badania Global Food Trends 2012, Innova Market Insights).

Idąc za tym trendem firma wypuściła nowy jogurt Yogurtpure, który zawiera 12-13% owoców i nieco cukru. Co istotne nowy trend nie oznacza krótszego terminu przydatności do spożycia albo zmienionego smaku produktu. Nie ma w nim stabilizatorów, barwników ani aromatów. Poziom cukru jest niższy niż w standardowym jogurcie.

aktualizacja (RP) 03.04.2013

Grupa Mlekovita powołuje Radę Ekspertów Mleczarstwa

Źródło: Forum Mleczarskie

W dniu 21 marca 2013 roku w firmie Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem z inicjatywy Prezesa Zarządu Dariusza Sapińskiego, zainaugurowano działalność Rady Ekspertów Mleczarstwa. Skład osobowy Rady stanowią autorytety branży mleczarskiej, jej przedstawiciele i szefowie organizacji branżowych, oraz autorytety naukowe, posiadające wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie techniki, technologii oraz ekonomiki mleczarstwa.

Cyklicznym obradom REM przewodniczył będzie jej pomysłodawca i inicjator Dariusz Sapiński. Rada Ekspertów Mleczarstwa ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny i działa społecznie, a tym samym z założenia stanowi scalenie interesów branży, mające na celu skuteczne definiowanie rozwiązań problemów istotnych dla polskiego sektora mleczarskiego.

Owocem pierwszego spotkania REM będzie list intencyjny w sprawie jej powołania oraz głównych celów działalności.

aktualizacja (RP) 03.04.2013

Fonterra: Firma wprowadza mleko w 100% chronione przed światłem

Źródło: Forum Mleczarskie

Chęć ochrony wartości odżywczych mleka przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych skłoniła koncern Fonterra do wprowadzenia nowego opakowania dla mleka marki Anchor.

Nowe opakowanie ma trzy warstwy i chroni 100% wartości mleka świeżego (wg badań Measurement Standards Laboratory w Callaghan Innovation Research).

Fonterra w swoim komunikacie podkreśla, że dotychczasowe rozwiązania: plastikowe i kartonikowe opakowania nie były w 100% skutecznym rozwiązaniem.

Jak podaje Fonterra, około 7% mleka świeżego na rynku w Wielkiej Brytanii (który jest bardzo zbliżony do rynku nowozelandzkiego) jest wyrzucanych, ponieważ klienci po otwarciu butelki mają wątpliwości co do świeżości produktu w związku z jego zapachem i smakiem.

Dane te zostały przedstawione w raporcie Industry Council for Packaging and the Environment.

aktualizacja (RP) 28.03.2013

Recykling kartoników do płynnej żywności powszechny w Europie

Źródło: Forum Mleczarskie

– Bardzo ważnym elementem związanym z ekologią opakowań jest możliwość ich recyklingu. W Europie zbieranych jest ok 40% wprowadzonych na rynek kartoników do płynnej żywności, w krajach takich jak Belgia lub Niemcy jest to już ok 70% – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Biznes Piotr Leowski, Manager Market Unit w Elopak. – W Polsce program Rekarton prowadzi zbiórkę kartoników od 2007 r. i do tej pory może się pochwalić zbiórką 26 tysięcy ton kartoników.

Ponieważ kartoniki w ok. 70-88% (w zależności od pakowanego produktu) składają się z wysokiej jakości celulozy, to właśnie odzysk tego surowca jest najpopularniejszą formą recyklingu tego typu opakowań. Kartoniki do płynnej żywności stanowią również surowiec do produkcji płyt wykorzystywanych w przemyśle budowlanym – dodaje Piotr Leowski.

– Jak już wspomniałem kartony składają się w około 70-88% z papieru – celulozy, która pochodzi z drewna, czyli w pełni odnawialnego surowca naturalnego. Drzewa wykorzystywane do produkcji kartoników pochodzą z certyfikowanych i odpowiednio zarządzanych lasów, czego dowodem jest między innymi stosowanie certyfikatów pochodzenia FSC. Odpowiedni system kontroli pochodzenia surowca zapewnia, że każde ścięte drzewo zastępowane jest nowymi sadzonkami – podkreśla Piotr Leowski z Elopaku.

– Elopak w sposób ciągły prowadzi badania oraz wdraża innowacyjne technologie produkcji, które mają na celu zmniejszanie emisji CO2. Do końca 2008 roku firma Elopak ograniczyła bezwzględną emisję CO2 o 10%, w porównaniu do 2008. Redukcja w przeliczeniu na jeden wyprodukowany kartonik była jeszcze większa, bo wynosiła 18%. Temat emisji CO2 jest poważnie traktowany na różnych szczeblach, nie tylko krajowych ale również branżowych. Dużo o tym dyskutuje się między innymi w ramach współpracy FIL/IDF i FAO.

Elopak stawia przed sobą kolejne wyzwania w zakresie zwiększania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ograniczania emisji CO2, nowych materiałów do powlekania lub recyklingu, czego wynikiem jest strategia zrównoważonego rozwoju firmy na kolejne 8 lat – podsumowuje Piotr Leowski, Manager Market Unit w Elopak.

aktualizacja (RP) 28.03.2013

Piątnica (OSM) podsumowuje 2012 rok

Źródło: Piątnica (OSM)

Przychody ze sprzedaży mleczarni Piątnica (OSM) w 2012 roku wzrosły o 12,5% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 795 mln zł. Taki wynik był możliwy dzięki wzrostowi skupu mleka o 11% w porównaniu do 2011 r. Spółdzielnia skupiła ponad 302 mln litrów mleka od 2600 dostawców, płacąc 15. rok z rzędu najwyższą cenę w kraju – 1,53 zł za litr.

Najwyższą dynamikę sprzedaży spółdzielnia uzyskała w kategorii sera mascarpone (wzrost o 30%), serków do smarowania (wzrost o 20%) i w śmietanach (wzrost o 15%). Firma pozostaje liderem w sprzedaży serków wiejskich z 50% udziałem oraz śmietan z 25% udziałem w rynku. Wysoką dynamikę osiągnął również eksport produktów Piątnica (OSM), który w roku 2012 wzrósł aż pięciokrotnie. Głównymi odbiorcami produktów spółdzielni były kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia), Rosja, Rumunia, USA oraz Kanada. Rosnąca z roku na rok sprzedaż za granicę stanowi już ponad 2% obrotów firmy.

Dodatnie wyniki finansowe zakładu to także efekt wprowadzenia na rynek nowych grup produktowych. Piątnica rozpoczęła produkcję klasycznego Jogurtu Naturalnego oraz jogurtu typu bałkańskiego z dodatkiem mascarpone marki Milandia, znanej już z wprowadzonych w 2011 r. serów twarogowych w plastrach.

Rosnąca popularność naturalnego twarożku typu grani skłoniła firmę do wprowadzenia jego odmian smakowych. Wszystkie nowości produktowe oferowane konsumentom przez OSM Piątnica, pomimo krótkiej obecności na rynku, cieszą się zaufaniem klientów i odnotowują dynamiczne wzrosty sprzedaży.

Znaczący wpływ na wynik finansowy spółdzielni miało także uruchomienie w nowym zakładzie w Ostrołęce produkcji serwatki w proszku. Bieżące kontraktowanie całej produkcji poprawiło płynność finansową i rentowność tego zakładu. Od września 2012 r., z dzienną produkcją na poziomie ponad 20 ton, Piątnica (OSM) jest jednym z największych w Europie graczy w tej kategorii.

Nie ma rozwoju bez nakładów na inwestycje, dlatego OSM Piątnica przeznaczyła w ubiegłym roku na nie rekordową sumę – 70 mln zł. W ramach wygenerowanego budżetu powstała nowoczesna, czterokondygnacyjna hala produkcyjna, w której obecnie trwa montaż nowych linii technologicznych. Zgodnie z planem inwestycyjnym, do końca marca br. zakończona zostanie budowa trzypiętrowego magazynu chłodniczego. Równolegle, w zakładzie w Ostrołęce powstaje hala do rozlewu świeżego mleka, w której na początku II kwartału tego roku planowane jest uruchomienie produkcji mleka w ergonomicznych, niespotykanych dotąd na polskim rynku opakowaniach.

Piątnica (OSM) – według rankingu dziennika Rzeczpospolita z 2012 r. – jest obecnie 4. najmocniejszą marką mleczarską na polskim rynku. Wartość marki oszacowano na 212,5 mln zł, co dało jej jednocześnie 61. pozycję na liście 330 najbardziej wartościowych marek w Polsce.

aktualizacja (RP) 28.03.2013

Prawo na co dzień: Zmiany na etykietach

Parlament Europejski i Rada nie pozwalają na spokojne odcinanie kuponów od raz wprowadzonych na rynek produktów. Dopiero, co większość z Państwa przebrnęła przez Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 432/2012, a tu już trzeba się zabierać za analizę kolejnych legislacyjnych wytycznych, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmian Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Jedyna dobra wiadomość jest taka, że mają Państwo trochę czasu na wprowadzenie zmian, bowiem, mimo że rozporządzenie to opublikowano 25 października 2011 roku, to większość zmian zacznie obowiązywać dopiero od 13 grudnia 2014 roku. Czytelność ponad wszystko

O czym mówi to rozporządzenie.

Otóż rozporządzenie to w pewnym stopniu porządkuje informacje prezentowane na wszelkiego rodzaju opakowaniach. Ustawodawca przy wprowadzaniu tego rozporządzenia kierował się skąd inąd słusznym założeniem, że społeczeństwo – czyli w domyśle klienci końcowi – są zainteresowani zależnością zdrowia od stosowanej diety, wchodzących w jej skład produktów i tym samym konsumpcji produktów dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

Czcionka, kolor, kontrast

Ustawodawca pochylił się nad takimi elementami jak czcionka, kolor i kontrast. I tak, określono wysokość tzw. minimalnej czcionki dla tzw. informacji obowiązkowych w wielkości 1,2 mm. Pewne odstępstwo od tej normy wprowadzono dla wyjątkowo małych opakowań i pojemników, czyli takich, których najmniejsza powierzchnia wynosi poniżej 80 cm2. Wówczas dopuszcza się stosowanie czcionki o wysokości 0,9 mm. Oddzielne zapisy wprowadzono dla koloru i kontrastu.

Informacje obowiązkowe

Jednocześnie określono, że do obowiązujących informacji zaliczyć należy m.in.: nazwę żywności, wykaz składników, dane o wartości odżywczej, składniki i substancje pomocnicze, ilość określonych substancji, ilość netto, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, wszelkie specjalne warunki przechowywania, nazwę (lub firmę) i adres podmiotu wypuszczającego produkt, kraj i miejsce pochodzenia.

Pochodzenie produktu

Ustawodawca zwraca uwagę też na miejsce pochodzenia produktu. Wskazuje, iż należy zapewnić określenie kraju lub miejsca pochodzenia danego środka spożywczego, aby brak takiej informacji nie wprowadzał klientów w błąd. Wart podkreślenia jest fakt, iż jako składnik podstawowy rozumie się składnik lub składniki, które stanowią 50% danego produktu i najczęściej wymagane jest podanie ich ilości.

Obowiązkowe wartości odżywcze

Sporo zmian zachodzi także w sekcji prezentowania na opakowaniu wartości odżywczych produktów. Regulacje dotyczą m.in. umieszczania na opakowaniu nazw składników obowiązkowych, tzw. dodatkowych dobrowolnych składników odżywczych oraz sposobu przedstawiania informacji o wartości odżywczej.

Zatem, niestety, od momentu wejścia w życie powyższego rozporządzenia na większości produktów wdrażanych na rynek będzie istniał obowiązek umieszczanie informacji o siedmiu składnikach odżywczych, do których należą: wartość energetyczna, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól. Wykaz produktów, które zwolnione są z takiego obowiązku znajduje się w załączniku V do ww. rozporządzenia.

Jednocześnie dokument ten reguluje wykaz składników odżywczych, które można poza obowiązkowymi deklarować, jako dodatkowe dobrowolne składniki na opakowaniu. Należą do nich m.in. kwasy tłuszczowe jednonienasycone, kwasy tłuszczowe wielonienasycone, alkohole wielowodorotlenowe, skrobia, błonnik oraz witaminy i składniki mineralne ujęte w załączniku XIII w cz. A pkt 1 i ilościach zgodnie z definicjami z cz. A. pkt 2.

Kolejnym zagadnieniem jest sposób przedstawiania informacji o wartości odżywczej produktu. Podstawą jest obowiązek umieszczania wszystkich, czyli obowiązkowych i dobrowolnych informacji, w jednym polu widzenia. Przedstawiono także zasady umieszczania informacji oraz przedstawiono ograniczenia powtarzalności i prezentacji takich informacji oraz formę ich stosowania. To co ważne, to wprowadzono też szczegółowe zapisy regulujące sposób prezentowania informacji, co do wartości odżywczej w porcji, czyli % zawartości w odniesieniu do referencyjnych wartości spożycia dla poszczególnych składników, zgodnych z systemem GDA, które nie są jeszcze obowiązkowe.

Dla wszystkich mających styczność z żywnością

W ramach rozporządzenia wprowadzono też ustalenia, co do sposobu przekazywania informacji nie tylko w tradycyjnych placówkach handlowych, ale także sprzedaży na odległość, czyli informacji zawartych na stronach sklepów internetowych. Co istotne rozporządzenie Nr 1169/2011 odnosi się także do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta końcowego, czyli także do wszelkich produktów dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego i środków przeznaczonych do miejsc żywienia zbiorowego, w tym wszelkich usług gastronomicznych lub cateringowych świadczonych przez firmy transportowe.

Określono także poziom odpowiedzialności producentów żywności w łańcuchu spożywczym za przekazywanie informacji o środkach spożywczych.

aktualizacja (RP) 28.03.2013

O wyborze twarogu decyduje jakość

Źródło: Forum Mleczarskie

– Wielkanoc to czas radości i rodzinnych spotkań przy świątecznym stole, na którym tradycyjnie króluje sernik. Dlatego zapotrzebowanie na twarogi w okresie przedświątecznym gwałtownie wzrasta. Klienci mają różne upodobania co do wyboru twarogu na świąteczne wypieki. Jednak od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania twarogami sernikowymi w 1 kg wiaderkach, których w ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło się na rynku – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel Elżbieta Sławniewicz, Specjalista Działu Obsługi Rynku w Wieluń (SDM).

– Produktem Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, który cieszy się największym i wciąż rosnącym powodzeniem wśród klientów, jest twarożek kanapkowo-sernikowy Mój Ulubiony. Dostępny jest na rynku w trzech gramaturach, ale w okresie przedświątecznych zakupów, wybierana jest jego wersja w opakowaniu 1 kg. Twarożek ma naturalny smak, który jest preferowany przez konsumentów ze względu na swoją uniwersalność, pozwalającą na dowolne urozmaicenie dodatkami smakowymi. Mój Ulubiony nie wymaga również dodawania masła – dodaje Elżbieta Sławniewicz

– Konsumenci mają różne wymagania dotyczące twarogów, ale o ich wyborze decyduje przede wszystkim wysoka jakość produktu i jego funkcjonalność, a także marka i atrakcyjność opakowania oraz poziom cenowy – wylicza nasza rozmówczyni.

aktualizacja (RP) 16.03.2013

Elopak: Klienci przywiązują większą wagę do ekologii

– Trend związany z dbaniem o środowisko naturalne z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Na razie widoczny jest przede wszystkim w zachodniej Europie – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Biznes Piotr Leowski, Manager Market Unit w Elopak. – Trend ten jest wyrazem zmieniających się potrzeb konsumentów, którzy coraz większą uwagę przywiązują do ekologii.

Ekologia staje się również ważną dziedziną działalności zakładów produkujących żywność i sieci handlowych.

Bez wątpienia również coraz większa grupa polskich konsumentów, w trakcie dokonywania zakupu zwraca również uwagę na argumentację ekologiczną. Należy się spodziewać, że ta grupa konsumentów będzie również stale rosnąć w naszym kraju, co dalej przełoży się na zwiększone zainteresowanie sieci handlowych i producentów działających na polskim rynku.

– Wszyscy wspomniani uczestnicy rynku oczekują od dostawców opakowań innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zmniejszanie emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (produkcja + logistyka). W tym zakresie producenci opakowań kartonowych, a wśród nich Elopak wykazują wyraźną przewagę nad producentami opakowań innego typu. Przy produkcji jednego litrowego kartonika do mleka w całym cyklu wartości (produkcja + logistyka) wytwarzane jest jedynie ok. 22 gramów CO2. Inne opakowania do płynnej żywności nie mogą się pochwalić tak dobrym wynikiem – podkreśla Piotr Leowski.

– Dodatkowym ważnym czynnikiem wpływającym na środowisko naturalne jest kształt kartoników, co znacząco wpływa na efektywność transportu, w tym pełne wykorzystanie przestrzeni transportowej. Przewaga ta dotyczy transportu kartoników do zakładów rozlewniczych w postaci blankietów lub w rolach, jak również w przypadku logistyki gotowego napełnionego produktu do punktu sprzedaży – dodaje Piotr Leowski, Manager Market Unit w Elopak.

aktualizacja (RP) 16.03.2013

Jesteśmy względnie niezależni od danych ekonomicznych

Źródło: Forum Mleczarskie Handel

Grupa Hochland ma za sobą dobry rok i duży apetyt na szanse jakie niesie ze sobą rok 2013. Podczas Hochland Management Meeting jaki odbył się w dniach 07-09.03 w Wielkopolsce zadaliśmy kilka pytań Peterowi Stahlowi, Prezesowi Zarządu Grupy Hochland.

Janusz Górski: Jaki Pan ocenia ten rok w kontekście całej Grupy?

Peter Stahl: Hochland jako producent serów dla całej rodziny jest względnie niezależny od danych ekonomicznych. Nasze produkty są spożywane każdego dnia, również w dobie kryzysu. Za nami wspaniały rok 2012.

JG: Jakim dokładnie wynikiem finansowym zakończył się rok 2012?

PS: Proszę o cierpliwość do połowy 2013 roku, kiedy to opublikujemy nasze sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa za rok 2012.

JG: Czy obecna strategia firmy zakłada dalsze przejęcia jak to, które miało miejsce w grudniu 2012 roku, kiedy Hochland przejął marki Gervais i Huettenkaese należące do Danone?

PS: Wciąż szukamy możliwości przejęcia firm, które do nas pasują. Najbardziej zainteresowani jesteśmy oczywiście przedsiębiorstwami, które posiadają w swoim asortymencie znane marki serów.

aktualizacja (RP) 16.03.2013

UOKiK zbada plan połączenia Real i Auchan

Źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup działających w sektorze spożywczym – Auchan i Real. To już trzeci przypadek, gdy przedsiębiorcy proszą Komisję Europejską o przekazanie transakcji polskiemu urzędowi antymonopolowemu.

Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji. KE analizuje transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników wynosi co najmniej 2,5 mld euro. Z kolei Prezes UOKiK właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego.

Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy mogą jednak złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, który może wyrazić zgodę na ocenę skutków danej transakcji.

Tak było w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez grupę Auchan spółek należących do grupy Real z Polski.

Grupa Auchan prowadzi działalność w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku poprzez sieci hiper- i supermarketów. Posiada sklepy w 11 krajach m.in. we Francji, na Węgrzech, w Rosji i Chinach. W Polsce Grupa Auchan prowadzi sieć supermarketów Elea i hipermarketów Auchan.

Real należy do międzynarodowego koncernu handlowego – Grupy Metro, działającego w 30 krajach Europy i Azji Wschodniej. W Polsce Grupa Metro to pięć sieci dystrybucyjnych: Real, Makro Cash&Carry, Media Markt, Saturn i Praktiker. Sieć Real prowadzi działalność w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku, z przewagą produktów żywnościowych poprzez sieć hipermarketów.

Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą miały miejsce w Polsce oraz Rumunii, sprawa została przekazana do dwóch urzędów antymonopolowych: polskiego i rumuńskiego. Zdaniem Komisji Europejskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma doświadczenie w ocenie właściwości rynków sektora spożywczego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru. UOKiK zgodził się na przejęcie sprawy.

Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez Prezes Urzędu po wpłynięciu wniosku do UOKiK.

To trzeci przypadek, kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy. Pierwszy raz z tego przywileju skorzystała spółka ITI, drugi raz było to na wniosek PKN Orlen. W obu przypadkach UOKiK zgodził się na badane transakcje.

aktualizacja (RP) 16.03.2013

Grupa Bongrain zwiększa obroty

W 2012 roku obroty Grupy Bongrain wzrosły nieznacznie, o 2,6% do poziomu 4,084 mld €.

Znacznie lepiej Grupa poradziła sobie na poziomie zysku netto, który wzrósł z 43,6 mln € do 63,6 mln € (+45,7%).

aktualizacja (RP) 16.03.2013

Ceny OMP w Nowej Zelandii

Ceny OMP w Nowej Zelandii – cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri-Fax) Jak wynika z opublikowanych w 9 tygodniu (01.03.2013) danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 3,6001 USD/kg (FOB) i była o 0,37% wyższa niż przed tygodniem.

Cena ta była o 4,09% wyższa niż przed miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, cena ta była o 9,48% wyższa.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Mleko tanieje (naszdziennik.pl)

Około 1,23 zł za litr mleka – tyle przeciętnie płaciły w styczniu rolnikom zakłady mleczarskie.

Z danych GUS wynika, że najwięcej za mleko dostają rolnicy z województw: lubuskiego – około 1,31 zł za litr i zachodniopomorskiego – 1,30 zł. Dopiero na trzecim miejscu jest Podlasie – 1,29 zł – a ten region od dawna nosił miano lidera krajowego rynku, to było województwo, gdzie najwięcej płaciło się za mleko.

Ceny skupu powyżej średniej krajowej były też w kilku innych regionach: mazowieckim (1,24), lubelskim (1,25 zł), pomorskim (1,25) i warmińskomazurskim(1,26). Po około 1,23 zł za litr płacono na Dolnym Śląsku i w opolskiem. A najtańsze mleko było w województwach: małopolskim (1,11 zł), podkarpackim (1,14), łódzkim (1,15), świętokrzyskim (1,16), oraz kujawsko pomorskim i wielkopolskim (po 1,21).

Według ekspertów Agencji Rynku Rolnego, w pierwszym kwartale mleko może dalej drożeć – w marcu średnia cena skupu ma się wahać między 1,20 a 1,26 zł litr. Ale już między kwietniem a czerwcem surowiec ma potanieć do poziomu 1,14 – 1,22 zł.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Ceny masła w UE wciąż stabilne

Od połowy grudnia ubiegłego roku notowania cen masła w UE wykazują nieznaczne wahania tygodniowe. Stabilizacja utrzymuje się również w bieżącym roku. W dniu 13 lutego 2013 roku średnia ważona cena masła w UE wynosiła 3,32 EUR/kg i była o 0,4% wyższa niż przed miesiącem(pozostając przy tym na poziomie o 1,96% niższym niż w analogicznym okresie 2012 roku).

Należy dodać, że tygodniowe zmiany cen tego tłuszczu na przełomie stycznia i lutego br. osiągały poziom z przedziału (-0,64% ; 0,52%). Jeszcze mniejszą dynamiką cechowały się w tym okresie ceny masła na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. Praktycznie od 23 października 2012 r. do połowy lutego 2013 r.(skąd pochodzą najnowsze dane) ceny te utrzymywały się tam na stałym poziomie 3,35 EUR/kg, czasem wzrastając tylko krótkotrwale o kilka procent. Od połowy stycznia do 20 lutego 2013 r. ceny te sztywno trzymają się na poziomie 3,35 EUR/kg.

Również w Holandii ostatnie dwa miesiące przyniosły stabilizację cen masła (na poziomie 3,30 EUR/kg), które są obecnie o niespełna 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku. Zniżki odnotowano natomiast w przypadku Polski, która jest czwartym krajem w UE pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. W połowie lutego bieżącego roku jego ceny spadły do poziomu 3,08 EUR/kg i były wyższe od ceny interwencyjnej o ponad 25%. Względem ubiegłego miesiąca, jest to zniżka o 2,53% (w ujęciu PLN odnotowano 1,53% spadku do 12,86 PLN).

Stabilizują się także ceny masła w USA, jednak w związku z wcześniejszymi zniżkami obecnie cena tony masła z Unii jest przeciętnie o 805,7 EUR wyższa od ceny tego tłuszczu u jednego z największych konkurentów Wspólnoty.

Łagodną tendencję wzrostową wykazują ceny w Oceanii i obecnie cena tony masła z UE jest przeciętnie o 609 EUR wyższa niż ceny światowe.

Taka sytuacja wciąż jest jednak zagrożeniem dla konkurencyjności masła z UE na rynku światowym.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Chorwacja: główna mleczarnia zawiesza skup

Główny chorwacki zakład mleczarski, Dukat, tymczasowo zawiesił skup mleka od 180 lokalnych producentów w związku z wykryciem zbyt wysokiego poziomu potencjalnie rakotwórczych aflatoksyn wykrytych w mleku na Bałkanach.

-Jesteśmy świadomi konsekwencji dla rolników i dla nas samych, ale musimy zawiesić skup ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów – głosi oświadczenie menedżera firmy Alena Fontany.

Dukat poinformował, że podwyższony poziom aflatoksyn jest wynikiem „nieodpowiedniej paszy dla zwierząt”; mleko od lokalnych producentów ma być skontrolowane jeszcze raz w przyszłym tygodniu.

Według ekspertów długotrwała susza panująca w regionie w ubiegłym roku mogła niekorzystnie wpłynąć na jakość paszy.Dukat i dwie inne mleczarnie w Chorwacji, Vindija i Meggle, już w lutym wycofały ze sprzedaży część mleka o długim terminie przydatności do spożycia.

W Serbii władze wcześniej w tym tygodniu nakazały nieokreślonej liczbie mleczarni wstrzymanie sprzedaży mleka w oczekiwaniu na wyniki testów na obecność aflatoksyn. Badania prowadzone są w laboratorium w Holandii, a rezultaty oczekiwane w ciągu kilku dni.

Serbskie władze były oskarżane o chęć zatuszowania sprawy. Z kolei pod koniec stycznia władze Bośni i Hercegowiny zakazały importu mleka od niektórych producentów chorwackich. Zakaz został zniesiony w tym tygodniu, ale zapowiedziano dalsze kontrole mleka importowanego i krajowej produkcji.

Bośniackie służby weterynaryjne podały, że mleko z jednej bośniackiej mleczarni nie przeszło testów na obecność aflatoksyn.

W czwartek Czarnogóra wycofała ze sklepów sześć marek mleka z sąsiedniej Bośni i Hercegowiny i Serbii oraz nakazała wszystkim 16 lokalnym mleczarniom oraz 3 tys. małych producentów wstrzymanie produkcji do czasu dalszych badań.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Pasza z rakotwórczą substancją w Niemczech

Zanieczyszczona rakotwórczą aflatoksyną pasza dla zwierząt trafiła do niemal dwukrotnie większej liczby gospodarstw hodowlanych w Dolnej Saksonii niż początkowo zakładano. Ministerstwo Rolnictwa w Hanowerze skorygowało w sobotę liczbę ferm z 3560 do 6457.

Władze Dolnej Saksonii rozpoczęły w sobotę badanie mleka pochodzącego z mleczarni, które korzystały z zanieczyszczonej paszy. Pierwszych wyników należy spodziewać się w niedzielę – podała agencja dpa. Trwa kontrola, która ma wyjaśnić, czy odbiorcami paszy były także gospodarstwa spoza Dolnej Saksonii.

Wszystkie gospodarstwa zostały do odwołania zamknięte. Jeżeli okaże się, że zawartość aflatoksyny przekracza dopuszczalne normy, mleko zostanie utylizowane.

Jak twierdzi Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego w Dolnej Saksonii, dotychczas nie stwierdzono przekroczenia normy.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Müller Wiseman zwiększy liczbę dostawców

Dostawcy mleka w całej Wielkiej Brytanii są zaznajamiani z ofertą skupu mleka w firmie Müller. Przedsiębiorstwo to chce być największą i najlepiej rozwijającą się firmą mleczarską w Wielkiej Brytanii poprzez zwiększenie dostaw od nowych oraz obecnych dostawców.

Intensywne działania obejmują m.in.: Walię i Szkocję oraz środkową Anglię. Oferta Müller dla nowych dostawców to jeden pens za litr mleka więcej. Dotychczasowi dostawcy dostaną również 1 pens więcej za każdy dodatkowy litr mleka, jeśli dostarczą min. 2% mleka więcej. Premia będzie wypłacona po roku po warunkiem, że suma dodatkowo dostarczonego mleka będzie warta 14 tys. funtów. Jeśli dostarczą mniej (wartość dodatkowego mleka wyniesie 7 tys. funtów), wówczas mogą liczyć na pół pensa.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Mleczarnia Gostyń (SM) otrzymała patent

Mleczarnia Gostyń (SM) Decyzją UP RP Spółdzielnia otrzymała patent na wynalazek dotyczący wzbogacania mleka w substancje mineralne. Ochrona patentowa obejmuje 20-letni okres.

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu w grudniu 2009 r. uruchomiła produkcję mleka zagęszczonego niesłodzonego light z dodatkiem magnezu. W styczniu 2010 r. do Urzędu Patentowego RP został złożony wniosek o udzielenie patentu dotyczącego sposobu wytwarzania mleka zagęszczonego niesłodzonego częściowo odtłuszczonego z dodatkiem magnezu. Opakowanie konsumenckie, to kartonik 500 g i 350 g z praktyczną zakrętką.

– Magnez jest jednym ze składników mineralnych, wymagających właściwego dobowego uzupełniania. Ponieważ w polskiej kulturze żywieniowej mleko jest jednym z podstawowych produktów codziennej diety, nie bez znaczenia jest stworzenie konsumentom możliwości dostarczania brakujących składników mineralnych właśnie w mleku – czytamy w informacji z firmy.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Nowe rozwiązania ograniczające sól w serach

Choć World Health Organization (WHO)rekomenduje spożywanie mniej niż 2000 mg sodu lub 5 g soli dziennie, to średnie spożycie na świecie mieści się w granicach 2600- 7200 mg dziennie, co oznacza konieczność redukcji o 25-75%.

Chr.Hansen właśnie wprowadza nowe rozwiązanie dla mleczarni o nazwie SaltLite. – Redukcja ilości soli jest technicznym wyzwaniem, ponieważ ma wpływ na smak, texture i termin przydatności produktu do spożycia – mówi Timothy Wallace, Marketing Manager w Dziale Enzymy w Chr. Hansen.

Nowe rozwiązanie SaltLite to naturalne rozwiązanie umożliwiające redukcję sodu o 50%. Co istotne nowy składnik oparty jest wyłącznie na składnikach naturalnych. To owoc prac Chr.Hansen i Uniwersytetu w Kopenhadze

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Handel wymusi integrację przemysłu spożywczego

Następuje bardzo silna konsolidacja handlu detalicznego w Polsce. Zdaniem Lucjana Zwolaka, p.o. prezesa Agencji Rynku Rolnego przemysł spożywczy musi się odnaleźć w nowej sytuacji. – Przemysł spożywczy musi się do tego dostosować. Jeżeli coraz więcej produktów dociera do konsumentów za pośrednictwem sieci handlowych, które mają silniejszą pozycję w stosunku do dostawców i wymuszają obniżanie kosztów, to przetwórcy muszą się integrować – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Lucjan Zwolak, p.o. prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Dzięki konsolidacji przemysł rolno-spożywczy będzie mógł skuteczniej walczyć o swoje marże w relacjach z handlem, ale także po to, aby nie było pomiędzy nimi silnej konkurencji cenowej.

Jeżeli przetwórcy nie zjednoczą się, to wówczas można spodziewać się walki cenowej, która może doprowadzić do wyniszczania przetwórców

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Zmiana sposobu finansowania utrudni inwestycje w mleczarstwie

Już wiadomo, że w kolejnej perspektywie unijnej finansowej, nastąpi zmiana sposobu finansowania inwestycji. – Niewątpliwie utrudni to inwestycje w mleczarstwie – powiedział w rozmowie z serwisem portalspożywczy.pl prof. Zygmunt Zander.

Profesor wyjaśnił, że zmiana będzie polegała na zmniejszeniu ilości dotacji i bezzwrotnej pomocy, a zwiększeniu roli tzw. zwrotnych instrumentów pomocowych, np. kredytów. – Będzie trudniej pozyskiwać fundusze na inwestycje, zwłaszcza kredyty. Będzie trzeba lepiej przygotowywać wnioski, ale czasem można odnieść wrażenie, że instytucje, których zadaniem jest dysponowanie tymi funduszami, starają się nich nie dawać, lub dawać jak najmniej – powiedział prof. Zander.

W jego opinii, mimo zmian i wysokiego poziomu zaawansowania technicznego polskiej branży mlecznej, przetwórstwo potrzebuje kolejnych inwestycji i odpowiednich środków do ich realizacji, gdyż zapewniają mu możliwość rozwoju i uchronią przed stagnacją.

aktualizacja (RP) 13.03.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

W dniach 18-24.02.2013 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 12,92 zł/kg i była nieznacznie (0,4%) wyższa niż w poprzednim tygodniu.

Jednocześnie o 0,9%, do 14,48 zł/kg obniżyły się ceny masła konfekcjonowanego. Masło, w zależności od rodzaju, było tańsze niż przed miesiącem o 1-4%. Jednocześnie cena masła w blokach była zbliżona do notowanej przed rokiem, a masła konfekcjonowanego o 6% niższa.

W analizowanym tygodniu ceny zbytu pełnego mleka w proszku, podobnie jak przed rokiem, wyniosły 12,31 zł/kg. Były one o 0,5% niższe niż tydzień wcześniej, ale o 1% wyższe niż przed miesiącem.

W tym czasie odtłuszczone mleko w proszku potaniało o 1%, do 10,79 zł/kg. OMP zbywano o 2% drożej niż przed miesiącem i o 16% drożej niż przed rokiem.

aktualizacja (RP) 07.03.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Na rynkach wewnętrznych głównych unijnych producentów artykułów mleczarskich, pod koniec II dekady lutego br. ceny masła i mleka pełnego w proszku nie uległy zmianie w porównaniu do notowań sprzed tygodnia.

W dniach 17-20.02.2013 r. w Niemczech, we Francji i w Holandii za masło w blokach przeciętnie płacono 3,30-3,35 EUR/kg, a za pełne mleko w proszku 2,94-3,09 EUR/kg.

Odtłuszczone mleko w proszku w ciągu tygodnia o około 1% potaniało w Niemczech oraz w Holandii, natomiast we Francji jego cena nie uległa zmianie. W wymienionych krajach ceny OMP kształtowały się od 2,59 EUR/kg do 2,66 EUR/kg.

W porównaniu do notowań sprzed roku ceny OMP na monitorowanych rynkach UE były o 16-18% wyższe, a PMP o 4-12% wyższe. Przeciętna cena masła na rynku francuskim była o 2% niższa niż przed rokiem, a w Niemczech i w Holandii o 3% wyższa.

aktualizacja (RP) 07.03.2013

Lurpak najdynamiczniej rosnącą marką w portfolio Arla Foods

Obroty jakie realizowała Arla Foods na produktach tej marki w 2012 roku wzrosły o 5% i były najsilniejsze w Wielkiej Brytanii, Bliskim Wschodzie, Rosji i Danii.

Zniesienie podatku tłuszczowego w Danii powinno jeszcze bardziej umocnić jego pozycję w 2013 roku - uznaje centrala Arla Foods. Największym sukcesem w obrębie marki Lurpak było pozytywne przyjęcie produktu Lurpak Lightest w Wielkiej Brytanii, który konkuruje z margaryną. Produkt zdobył 5% brytyjskiego rynku masła i miksów pod względem wolumenowym.

aktualizacja (RP) 05.03.2013

Arla Foods: 2012 - Wzrost obrotów o 15%, wzrost zysku o 35%

Globalny wynik: 8,46 mld € obrotów oraz 254 mln € zysku, po przeliczeniu z koron duńskich na euro – takie wyniki pokazał duński potentat mleczarski – firma Arla Foods.

To znaczący wzrost wobec 7,38 mld € za 2011 rok, ale pamiętajmy, że ostatni rok upłynął pod znakiem przejęć i wkomponowania nowych struktur w organizm firmy.

W 2012 roku Arla Foods przejęła brytyjski Milk Link oraz niemieckiego giganta Milch-Union Hocheifel (MUH) oraz ustanowiła strategiczną współpracę z chińskim Mengniu Dairy.

Arla Foods odnotowała wzrost obrotów na rynku brytyjskim (+6,8%), duńskim (+1,0%) oraz spadek na rynku szwedzkim (-1,4%) i holenderskim (-4,9%). Wzrost na rynku niemieckim jest trudno liczalny z uwagi na połączenie z MUH. Najdynamiczniej rosły mniejsze rynki: rosyjski (+27,6%), bliskowschodni (+22,2%), i chiński (+57,2%).

aktualizacja (RP) 05.03.2013

Hochland Polska: Duża dynamika serów twardych marki własnej

– Marki Własne są niezaprzeczalnym liderem segmentu. Rynek serów twardych jest zdeterminowany poprzez ekspansję tanich Marek Własnych, produktów sprzedawanych często po kosztach – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Handel, Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

– Segment serów żółtych w plasterkach rośnie znacząco w długim okresie. Wzrost wartości sprzedaży wynosi 22,0%, a wzrost wolumenu sprzedaży 20,3%. Segment serów żółtych w plasterkach, zlokalizowany w ponad 70% w Dyskontach notuje znaczny wzrost w długim okresie zarówno wolumenowy jak i wartościowy. W krótkim okresie segment rośnie dynamicznie za sprawą kanału dyskontów – dodaje Jacek Wyrzykiewicz.

– Jednym z najbardziej znanych serów typu holenderskiego jest ser Gouda i Edamski. Jeden i drugi znajduje się w ofercie Hochland Polska, w plasterkach, w praktycznych opakowaniach 150 g typu „otwórz-zamknij”. Goudę proponujemy w wariantach Gouda, Gouda wędzona i Gouda z ziołami. Sery Gouda znajdujące się w ofercie Hochland charakteryzują się wyjątkowym smakiem, konsystencją i najwyższą jakością. Najwięcej serów żółtych Hochland w plasterkach Gouda sprzedaje się w supermarketach, których znaczenie dynamicznie rośnie, następnie w małych i średnich sklepach spożywczych, a najsłabiej w dużych sklepach spożywczych i kioskach – wylicza nasz rozmówca.

– Nadal waga handlu serami zapakowanymi w plasterkach jest duża, mimo, że spora część konsumentów kieruje się do lady chłodniczej i kupuje sery żółte na wagę, krojone często w ich obecności. Ekspozycje serów żółtych warto porządkować chociażby poprzez umieszczenie na półce regału specjalnie przygotowanych wkładek do lad chłodniczych. Takie wkładki zostały zaprojektowane oddzielnie dla każdej grupy asortymentowej. Sery holenderskie najlepiej eksponować w towarzystwie innych serów, chociaż każde miejsce znajdujące uzasadnienie w oczach konsumentów i spełniające wymogi chłodnicze jest dobre – podkreśla Jacek Wyrzykiewicz.

– Pamiętajmy, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, ser musi być estetycznie i smakowicie wyglądać, ekspozycja musi być dobrze przemyślana, warto zorganizować degustacje lub promocję. My prowadzimy aktualnie promocję serów żółtych w plasterkach – Teraz 150 g + 20 g Gratis! Zasady promocji polegają na dodaniu 20 g plastrów serów żółtych Hochland gratis do dotychczasowej gramatury 150 g. Na promocyjnych wariantach opakowań serów żółtych w plastrach Hochland umieszczona zostanie naklejka promocyjna z komunikatem Teraz 150 g + 20 g Gratis! Promocja jest zaplanowana do 28 lutego 2013 roku lub do wyczerpania zapasów obejmuje mono warianty serów żółtych w plastrach Hochland, w tym także typu holenderskiego: Gouda, Edamski, Gouda Wędzony, Gouda z ziołami – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz.

aktualizacja (RP) 05.03.2013

Kwota mleczna przekroczy limit?

Szacunkowy stopień wykorzystania krajowej kwoty mlecznej po dziesięciu miesiącach bieżącego roku kwotowego, który kończy się w marcu, wyniósł 84,18 proc. – podała Agencja Rynku Rolnego. Oznacza to, że istnieje obawa przekroczenia tego limitu o 1 proc.

„W związku z tym nadal istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013 (od kwietnia do marca). Jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka utrzyma się do końca tego roku kwotowego, prognozuje się, że przekroczenie kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2012/2013 może wynieść ok. 1 proc.” - wskazała Agencja w komunikacie.

Dodano, że w konsekwencji dostawcy, którzy przekraczają indywidualne kwoty mleczne, powinni brać pod uwagę ewentualną konieczność uiszczenia opłaty karnej po rozliczeniu bieżącego roku kwotowego.

Zgodnie z danymi ARR dotyczącymi ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych do podmiotów skupujących w styczniu 2013 r. dostawy mleka wyniosły 793,2 mln kg, czyli o 1,6 proc. więcej niż w grudniu 2012 r. oraz o 0,05 proc. mniej niż w styczniu 2012 roku. „Od kwietnia 2012 r. do stycznia 2013 r. wielkość skupu mleka wyniosła ok. 8,26 mld kg, co oznacza, że jest o ok. 4,04 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku kwotowego″ – wskazano w komunikacie.

W ubiegłym roku kwotowym również istniała obawa przekroczenia limitu produkcji mleka, jednak ostatecznie wykorzystanie kwoty mlecznej za 2011/2012 wyniosło ok. 98 procent.

aktualizacja (RP) 05.03.2013

Spomlek łączy się z Chojnicami

Spółdzielnia mleczarska z Radzynia Podlaska chce zostać liderem polskiego rynku sera. Mają jej w tym pomóc przejęcia i inwestycje

Nadzwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chojnicach niemal jednogłośnie przyjęło uchwałę o połączeniu ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek z Radzynia Podlaskiego – podały firmy w komunikacie. Przez ostatnie miesiące współpracowały, a teraz mają stworzyć jeden podmiot. Datę formalnego połączenia wyznaczyły na 1 sierpnia 2013 roku.

Połączenie z Chojnicami jest krokiem w zdobyciu przez Spomlek pozycji lidera na polskim rynku serów dojrzewających. Spomlek szacuje, że ma już w nim około 8 proc. udziałów. Przy dużym rozdrobnieniu rynku daje mu to trzecie miejsce za Mlekovitą i Mlekpolem.

– W ciągu trzech lat chcemy zdobyć 20 proc. rynku, co da nam na nim pierwsze miejscem – mówi „Rz" Edward Bajko, prezes Spomleku.

Dzięki przyłączeniu Chojnic przychody Spomleku wzrosną w tym roku o około 100 mln zł. Kolejne 30 – 40 mln zł spółdzielnia zamierza wypracować organicznie.

- Na zwiększenie mocy produkcyjnych w Radzyniu wydamy w tym roku ponad 20 mln zł – zapowiada Edward Bajko.

Spomlek nie wyklucza także kolejnych przejęć. – Prowadzimy rozmowy z kolejną spółdzielnią – zdradza prezes Bajko.

Zdaniem prezesa Spomleku polski rynek serów ma szansę nadal się rozwijać. Największe możliwości zwiększenia ich sprzedaży dają dziś sieci handlowe. Właśnie na współpracę z nimi stawia dziś spółdzielnia z Radzynia.

Jeszcze szybciej rośnie sprzedaż serów długo dojrzewających, zaliczanych do kategorii premium. Spomlek oferuje je pod marką Old Poland. – W 2012 roku sprzedaliśmy ich o ponad 50 proc. więcej niż rok wcześniej – mówi Edward Bajko.

W 2012 roku przychody Spomleku zwiększyły się o 25 proc., do ponad 550 mln zł.

aktualizacja (RP) 05.03.2013

Wartość eksportu Mlekpolu przekroczyła 200 mln euro

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie eksportuje ok. 30 proc. wartości wytwarzanych produktów. W roku 2012 stanowiło to ponad 200 mln euro.

Dotyczy to takich produktów jak: sery półtwarde i twarde, masło, mleko pełne i odtłuszczone w proszku, serwatka i maślanka w proszku, wyroby marki Łaciate i Milko.

Sery, masło konfekcjonowane oraz produkty świeże docierają przede wszystkim do dystrybutorów i sieci zlokalizowanych na terenie Europy, natomiast produkty proszkowe oraz masło trafiają do najodleglejszych zakątków świata: począwszy od krajów Afryki (jak Algieria czy Egipt) poprzez kraje Bliskiego Wschodu, Rosję, Chiny, Azję Płd.- Wsch. i Oceanię, po kraje obu Ameryk.

aktualizacja (RP) 28.02.2013

Zdaniem konsumentów błonnik ma związek ze zdrowiem

– Zdaniem współczesnych konsumentów zdrowe trawienie ma istotny związek z ich ogólnym stanem zdrowia – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskie Biznes Aleksandra Rybczyńska, Dyrektor Działu Mleczarskiego w Brenntag Polska. – Dlatego też konsumenci coraz częściej poszukują produktów prebiotycznych i probiotycznych, takich jak jogurty, które wpływają na optymalizację procesów trawiennych.

Jednocześnie konsumenci mają niewielką wiedzę dotyczącą zalet prebiotyków stymulujących namnażanie się bakterii korzystnych dla układu pokarmowego. Nie wiążą oni raczej błonnika z prebiotykiem. Według badań Sensusa dotyczących wiedzy i świadomości klienta, istnieje powszechne przekonanie, iż błonnik spożywany w pokarmach i napojach korzystnie wpływa na stan zdrowia – dodaje Aleksandra Rybczyńska.

– W ciągu ostatnich 3 lat na rynek europejski wprowadzono 20808 nowych produktów spożywczych, z których 122 (0,6%) zawierało dodatek błonnika. W tym samym czasie wprowadzono 427 produktów mleczarskich zawierających inulinę i/lub oligofruktozę. Z danych tych możemy wnioskować, że choć inulina/oligofruktoza stosunkowo często dodawana jest do produktów spożywczych, to jednak zawarty w niej błonnik nie zawsze deklarowany jest w składzie produktu.

Inulina/oligofruktoza stosowana jest najczęściej w produktach mleczarskich, takich jak jogurty gęste (41,45% zastosowań).

– Według internetowej bazy danych Mintel GNPD, w ciągu ostatnich 3 lat w Polsce wprowadzono 6 produktów z wysoką deklarowaną zawartością błonnika. W tym samym okresie wprowadzono 15 produktów z inuliną/oligofruktozą, z których 6 to jogurty gęste, a 6 to jogurty pitne i napoje fermentowane – wskazuje Aleksandra Rybczyńska i dodaje: – Na świecie wprowadzono na rynek 419 produktów mleczarskich mających wysoką deklarowaną zawartość błonnika.

– Rozpuszczalny błonnik jest znacznie chętniej dodawany do produktów, gdyż nie zmienia on ich wyglądu i jednocześnie wpływa na poprawę odczuwanej pełności, kremistości oraz objętości produktu.

Według New Nutrition Business (grudzień 2012) dominującym obecnie trendem jest naturalność. Inulina i oligofruktoza powstają z naturalnego produktu, jakim jest korzeń cykorii, co może być interesujące dla producentów mleczarskich rozważających wybór błonnika do swych produktów.

Według zaleceń dietetyków, codziennie należy spożywać ok. 25-30 g błonnika. W Europie osoba dorosła spożywa zaledwie 15-20 g. Zalety zdrowotne błonnika zyskały szerokie światowe uznanie.

Stosunek zawartości błonnika rozpuszczalnego do nierozpuszczalnego jest także istotny. W urozmaiconej diecie zawartość błonnika rozpuszczalnego wynosi ok. 25-30%, zaś nierozpuszczalnego 70-75%.

W latach 2010-2011 zaobserwowano wzrost deklarowanej zawartość błonnika, zaś w kolejnym roku zawartość ta zmniejszała się – podsumowuje Aleksandra Rybczyńska, Dyrektor Działu Mleczarskiego w Brenntag Polska.

aktualizacja (RP) 26.02.2013

Coraz więcej o mleczarstwie na targach Drinktec

Większa część targów będzie poświęcona technologii produktów mleczarskich. Główne hasło to zrównoważony rozwój: efektywność energetyczna, zmniejszenie zużycia wody, ciepła oraz strat produkcyjnych.

W ostatnich edycjach targów znaczenie rozwiązań dla branży mleczarskiej znacznie wzrosło. Rozwój rynku powoduje, że ponad połowa rozwiązań na drinktec jest dostosowana do potrzeb mleczarni. Powierzchnia zarezerwowana na te cele wzrosła już o 10%.

Innowacje i nowe idee dla przemysłu napojowego oraz płynnej żywności są czymś, co łatwo można spotkać właśnie na targach drinktec w Monachium.

Drinktec to targi, które odbędą się w dniach 16-20 września 2013 roku. Ich motto brzmi: Processing + Napełnianie + Pakowanie + Marketing. Ponad 1500 wystawców z 70 krajów świata zaprezentuje nowe rozwiązania dla technologii produktów płynnych.

Ponad 60% wystawców pochodzi spoza Niemiec. Około 90% powierzchni zostało już zarezerwowanych. Organizatorzy oczekują blisko 60 tys. zwiedzających dla których drinktec jest imprezą wymiany myśli, doświadczeń na temat innowacji w technice i technologii.

Nie bez przyczyny znajdziemy tu przedstawicieli wielkich i małych firm produkcyjnych oraz dużych firm handlowych (detalistów). Na 132 tys. m², na terenie 12 hal, znajdzie się miejsce dla najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Podczas targów drinktec takie organizacje jak Association of European Dairy Industry Learning (AEDIL) czy niemiecki ZDM organizują konferencję, która będzie platform wymiany myśli i dyskusji w gronie zawodowców. W planie jest zorganizowanie forum z licznymi prezentacjami.

aktualizacja (RP) 26.02.2013

Ecolean wchodzi na Bliski Wschód z koncepcją Light Up

Opakowania aseptyczne Ecolean linii Lighten Up jest na rynku od 2009 roku i stanowi jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla produktów płynnych. Zdaniem przedstawicieli firmy obecne trendy na rynku są czytelne: decydenci w branży spożywczej oczekują opakowań przyciągających oko konsumentów i wyróżniających je spośród innych. Elastyczne opakowanie Ecolean ma dostarczać wymagającym konsumentom poczucie kupowania produktu w unikalnym i przyjaznym dla środowiska opakowaniu.

Po tym jak opakowane zostało ciepło przyjęte przez europejskich, południowoazjatyckich i chińskich partnerów – Ecolean wchodzi ze sprawdzonym opakowaniem na rynek Bliskiego Wschodu.

Ecolean zaproponuje zarówno rodzinne jak i małe: 200 ml i 250 ml opakowania, które z dołączoną słomką są idealne jako produkt mobilny także dla małych gospodarstw domowych.

- Rynek południowoazjatycki jest w gronie najszybciej rozwijających się regionów na świecie i jesteśmy zdeterminowani, aby być częścią jego rozwoju. Nasze opakowanie może doskonale pasować do potrzeb producentów płynnej żywności oczekujących zróżnicowanych opakowań, wygody oraz poszanowania środowiska naturalnego – mówi Peter L. Nilsson, Dyrektor Wykonawczy w Grupie Ecolean.

aktualizacja (RP) 26.02.2013

Agropur przyłącza Farmers Dairy

Największa spółdzielnia mleczarska Kanady, Agropur przyłączyła spółdzielnię Farmers Dairy. Jest to pierwsze takie połączenie w Kanadzie od dekady. Decyzja obu spółdzielni musi być jeszcze zatwierdzona przez członków-udziałowców obu przedsiębiorstw. Ma to nastąpić w marcu br.

Farmers Dairy działa od 90 lat i jest własnością 116 spółdzielców. Roczna sprzedaż jej produktów wynosi 176 mln USD. Firma działa na terenie nadatlantyckim: na terenie Nowej Szkocji, Nowej Fundlandii i półwyspie Labrador. Bardziej znaną jej marką produktową jest Central Dairies.

Agropur założony w 1938 roku jest ważnym graczem w mleczarstwie północnoamerykańskim. Ze sprzedażą 3,6 mld USD firma plasuje się wśród największych mleczarni na kontynencie. Agropur przetwarza 3,2 mld litrów mleka rocznie w 25 zakładach w Kanadzie i USA.

aktualizacja (RP) 26.02.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Na początku lutego br. na rynku krajowym podrożało mleko w proszku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 04-10.02.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku przeciętnie płacono 10,86 zł/kg, o 1,2% więcej niż w poprzednim tygodniu, a za pełne mleko w proszku 12,20 zł/kg, o 0,3% więcej.

Jednocześnie OMP było o 2% droższe niż przed miesiącem oraz o 13% droższe niż przed rokiem. Cena PMP w ciągu miesiąca obniżyła się o 1% i była o 2% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W dniach 04-10.02.2013 r. za masło konfekcjonowane zakłady mleczarskie uzyskiwały 14,78 zł/kg, o 0,7% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena masła konfekcjonowanego była również o 7% niższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu za masło w blokach płacono 12,94 zł/ kg, wobec 12,93 zł/kg tydzień wcześniej. Masło to było jednak o 1% tańsze niż przed miesiącem i o 3% tańsze niż przed rokiem.

W dniach 04-10.02.2013 r. ceny monitorowanych gatunków serów podpuszczkowych dojrzewających utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanych tydzień wcześniej. Za ser Edamski zakłady mleczarskie otrzymywały średnio 14,25 zł/kg, a za Goudę 14,09 zł/kg, o 1-2 grosze za kilogram mniej niż przed tygodniem. Cena sera Edamskiego była o około 1% wyższa niż przed miesiącem i o 2% wyższa niż przed rokiem, a Goudy w odniesieniu do obu okresów o niecały 1% niższa.

aktualizacja (RP) 22.02.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Od listopada 2012 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku w USA wykazywały powolną tendencję do wzrostu, jednak na przełomie stycznia i lutego br. notowano ich niewielkie spadki.

Na giełdzie w Chicago w dniu 8 lutego 2013 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku obniżyła się o 0,9% w porównaniu do poprzedniego tygodnia i średnio wynosiła 3360 USD/t.

Cena masła, tak jak przed tygodniem, wynosiła 3439 USD/t. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP podrożało o 13%, a masło o 9%.

W ciągu tygodnia istotnych zmian cen trwałych produktów mleczarskich nie odnotowano na rynkach wewnętrznych monitorowanych krajów UE.

W dniach 03-06.02.2013 r. za masło w Holandii, Niemczech i we Francji, tak jak przed tygodniem, uzyskiwano 3,30-3,40 EUR/kg. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku w Niemczech i we Francji również ukształtowały się na poziomie sprzed tygodnia i wynosiły odpowiednio: 2,69 EUR/kg i 2,70 EUR/kg. W Holandii cena obniżyła się o 0,4%, do 2,65 EUR/kg.

Podobnie jak tydzień wcześniej, pełne mleko w proszku we Francji średnio sprzedawano po 3,05 EUR/kg, a w Niemczech po 3,09 EUR/kg. W Holandii cena PMP w porównaniu do poprzedniego notowania obniżyła się o 0,7%, do poziomu 2,94 EUR/kg.

W odniesieniu do cen sprzed roku w ww. krajach odtłuszczone mleko w proszku było o 15-16% droższe, pełne mleko w proszku o 4-8% droższe, a masło o 1-4% tańsze.

aktualizacja (RP) 22.02.2013

Pomoc żywnościowa – program 2013

W 2013 r. kontynuowany jest program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, na którego realizację Komisja Europejska przyznała Polsce 76,9 mln EUR (zgodnie z rocznym planem dystrybucji na rok 2013 określonym rozporządzeniem KE 1020/2012).

Przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu dostarczą do organizacji charytatywnych około 100 tys. ton artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, w tym produkty mleczarskie – 1,7 tys. ton serów podpuszczkowych, 1,4 tys. ton serów topionych oraz 18,8 mln litrów mleka UHT.

Wymienione produkty zostaną przekazane do czterech organizacji charytatywnych (tj. Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża).

aktualizacja (RP) 20.02.2013

SKUP MLEKA

Od połowy 2012 r., m.in. w związku z obawą przekroczenia przez Polskę limitów towarowej produkcji mleka, maleje skup surowca mlecznego.

W grudniu 2012 r. skup mleka wyniósł 740,3 mln litrów i był o 0,2% większy w porównaniu do grudnia 2011 r. oraz o 4,4% większy od skupu odnotowanego przed miesiącem. W całym 2012 r. łącznie skupiono 9,5 mld litrów surowca mlecznego, o 5,6% więcej niż w 2011 r.

W grudniu 2012 r. najwięcej mleka wg siedziby producenta skupiono w województwach: mazowieckim 152,3 mln litrów; podlaskim 149,6 mln litrów i wielkopolskim 109,3 mln litrów.

Najmniej mleka w grudniu 2012 r. skupiono w województwach: lubuskim 7,1 mln litrów; podkarpackim 7,7 mln litrów oraz małopolskim 10,1 mln litrów.

W całym 2012 r. najwięcej mleka wg siedziby producenta skupiono w woj. mazowieckim 1.993,4 mln l; woj. podlaskim 1.895,8 mln l oraz w woj. wielkopolskim 1.365,7 mln litrów.

Najmniej mleka w tym okresie skupiono w woj. lubuskim 98,3 mln l; woj. podkarpackim 102,5 mln litrów oraz woj. małopolskim 134,5 mln litrów.

W grudniu 2012 r. w dziewięciu województwach odnotowano wzrost skupu mleka w ujęciu rocznym.

Najwięcej skup wzrósł w woj. lubuskim o 4,55%, woj. opolskim 3,07% oraz w woj. wielkopolskim o 1,66%.

W badanym miesiącu skup zmalał w siedmiu województwach. Największy spadek zanotowano w województwach: lubelskim o 3,06% i warmińsko-mazurskim o 3,26%.

W całym 2012 r. w piętnastu województwach odnotowano wzrost skupu mleka w ujęciu rocznym. Najwięcej skup wzrósł w woj. mazowieckim o 7,95%, w woj. opolskim o 7,44% oraz w woj. podlaskim o 6,85%.

W całym u.br. skup zmalał tylko w województwie zachodniopomorskim o 0,37%.

W porównaniu do grudnia u.br., w grudniu 2012 skup mleka wg siedziby producenta zmalał w woj. podkarpackim o 3,57% oraz w woj. warmińskomazurskim o 0,14%.

W pozostałych czternastu województwach zanotowano wzrost skupu mleka w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Największy wzrost zanotowano w woj. opolskim o 5,75%, woj. wielkopolskim o 5,69% oraz woj. zachodniopomorskim o 5,50%.

aktualizacja (RP) 20.02.2013

Zakupy interwencyjne masła i OMP w 2012 r.

Od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. istniała możliwość sprzedaży masła i OMP na zapasy interwencyjne UE.

W bieżącym roku nie odnotowano zainteresowania unijnych przedsiębiorców tą formą interwencji w żadnym z państw członkowskich, gdyż ceny uzyskiwane na rynku za te produkty przewyższały ceny interwencyjne.

aktualizacja (RP) 20.02.2013

Marki własne, czyli negocjacje wilków z owieczkami

Marki własne sieci detalicznych stają się ostatnio problemem spędzającym sen z oczu wielu producentom wyrobów żywnościowych. W Polsce zjawisko to pojawiła się na początku tego wieku w postaci tanich wyrobów o marnej jakości przeznaczonych dla „wrażliwych cenowo” klientów. Pełniły one funkcję cenowych substytutów dla produktów o uznanych markach, których pozycja rynkowa wydawała się niepodważalna. W ciągu ostatnich kilku lat marki własne w żywności zrzuciły już odium wyrobów podłej proweniencji i w wielu przypadkach (np. Piotr i Paweł czy Real Quality) są kojarzone z odpowiednio wysoką jakością.

W kategorii wyrobów nabiałowych trendy w tym zakresie wyznaczają przede wszystkim Biedronka i Lidl, które potrafiły przekonać nabywców do wysokiej jakości swoich handlowych marek. Udało się to w dużym stopniu dzięki intensywnej promocji, a jednocześnie poprzez podkreślenie pochodzenia tych wyrobów od renomowanych polskich producentów.

Lidl zamienił dziwne produkty o obcobrzmiących nazwach na markę Pilos, do której przydzielono godło „Teraz Polska”, by podkreślić ich krajowe pochodzenie. Z kolei firma Jeronimo Martins poprzez magiczny zwrot „Wyprodukowano dla Biedronki przez …” dała do zrozumienia swoim klientom, że są to takie same produkty jak renomowanych marek, tylko w zdecydowanie niższych cenach.

Marki własne stały się tematem ożywionych biznesowych rozmów, gdy uświadomiono, że zaczynają one stanowić zagrożenie dla produktów markowych. W 2012 roku ich udział w kategorii wyrobów nabiałowych wyniósł już niemal 15% w układzie wartościowym, w porównaniu z poziomem 12% w roku poprzednim.

Interes sieci detalicznych jest oczywisty – marki własne pozwalają wyróżnić się na rynku, uzyskać przewagę konkurencyjną, przejąć marżę producenta oraz wykreować własną politykę cenową i promocyjną czy zwiększyć poziom lojalności klientów.

Mniej powodów do radości mają producenci wyrobów nabiałowych. Private label wypierają z rynku przede wszystkim mało znane marki regionalnych i lokalnych wytwórców. W warunkach „trudnego rynku” dla wielu producentów kuszącym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie produkcji na zlecenie sieci detalicznych. Ważnym atutem staje się możliwość osiągnięcia dużej skali produkcji przy zapewnionym rynku zbytu. W biznesie liczy się jednak przede wszystkim zysk, a producenckie marże przy wytwarzaniu marek własnych są na poziomie bardziej głodowym niż wypasionym.

Już niewielki wzrost ceny surowców postawić może pod znakiem zapytania opłacalność tej działalności. W wielu przypadkach ta forma kooperacji prowadzi do gospodarczego uzależnienia się dostawców od sieci detalicznych, które posiadają nieporównanie większy ekonomiczny potencjał.

Współpraca ma tak partnerski charakter jak negocjacje schwytanej owieczki z wilkiem. Średniej wielkości producent, któremu przydzielono rolę owieczki, może w najlepszym przypadku stać się anonimowym podwykonawcą, osiągającym dużą skalę produkcji i niewielki dochód. Taka firma traci swoją rynkową podmiotowość, w tym – pozbywa się relacji z handlem detalicznym i ostatecznymi klientami.

W celu stwierdzenia ostrości kłów złego wilka, warto przyjrzeć się popularności nabiałowych marek własnych w innych krajach europejskich. Okazuje się, że pod względem udziału private label w rynku jesteśmy daleko w tyle za Wielką Brytanią (47%), Niemcami (36%), Holandią (31%) czy Francją (30%).

Zastanawiającym zjawiskiem jest, że niższe wskaźniki prezentują takie kraje jak Włochy (12%) czy Grecja (6%). Z kolei Polska ma podobny udział marek własnych w nabiale jak kraje w naszym regionie geograficznym, takie jak Węgry (18%) czy Czechy (11%).

Z porównania tych liczb wysnuć można wniosek, że udział marek własnych w rynku skorelowany jest z poziomem rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Nie ma jednak logicznego uzasadnienia, by produkty z logo sieci detalicznych bezkrytycznie traktować jako symbol nowoczesności. Zatem bardziej uzasadniona jest teza, że zjawisko to związane jest z poziomem koncentracji w handlu detalicznym. Innymi słowy, tam gdzie wpływ dyskontów, hipermarketów i supermarketów jest duży, tam z reguły większy jest udział marek własnych.

Biorąc pod uwagę tendencje rozwojowe w handlu detalicznym, w tym znaczący udział handlu wielkopowierzchniowego, można prognozować, iż w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat marki własne w branży nabiałowej osiągnąć mogą około 35% udziału wartościowego w rynku.

aktualizacja (RP) 20.02.2013

Truskawka góruje wśród smaków nowych produktów mleczarskich na ś

Podczas Seminarium Techmilk Maciej Banaś z firmy Zentis Polska przedstawił nowe fakty dotyczące wdrożeń nowych produktów smakowych.

Największym powodzeniem cieszy się truskawka. Nowe wdrożenia to głównie jogurty łyżeczkowe, dalej jogurty pitne i mleka smakowe.

Według europejskiego badania firmy Givaudan konsumenci kojarzą smak truskawkowy ze: zdrowiem, przyjemnością, świeżością i nostalgią. Polscy konsumenci kojarzą truskawkę z przyjemnością, świeżością, zdrowiem, dzieciństwem, zmysłowością, komfortem, nostalgią i dziedzictwem.

Wśród najciekawszych połączeń smaku truskawkowego Maciej Banaś wskazał: truskawkę z owsianką (Wielka Brytania), truskawkę-pomidor (Włochy), truskawkę-czekolada (Szwajcaria), truskawkę-nata decocco (Filipiny), truskawkę i zieloną herbatę (Japonia), truskawkę-jaśmin (Japonia), truskawkę z acai i truskawka z kwiatem pomarańczy, truskawkę-płatki kokosu (Karaiby), truskawkę z kulkami czekoladowymi (USA).

aktualizacja (RP) 19.02.2013

Serki Wiejskie Piątnicy ze znakiem jakości „Q”

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji po raz kolejny potwierdziło wysoką jakość Serków Wiejskich Piątnicy przedłużając prawo do umieszczania na opakowaniach znaku „Q” do końca 2017 roku.

Serek Wiejski Piątnicy, wprowadzony do sprzedaży w 1992 roku, od 21 lat znany jest i ceniony za najwyższą, powtarzalną jakość i wysokie walory smakowe. Naturalny skład i brak jakichkolwiek konserwantów sprawia, że Serek Wiejski Piątnica jest szczególnie wrażliwy na wyższe niż zalecane na opakowaniu warunki przechowywania (od +1 do +6 C).

Najwyższą jakość produktu potwierdza Certyfikat zezwalający na znakowanie całego asortymentu Serka Wiejskiego prestiżowym znakiem jakości „Q”. Zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji symbol „Q” potwierdza, że Serek Wiejski Piątnicy charakteryzuje się – zgodnie z kryteriami certyfikacji – ponadstandardowymi cechami takimi, jak jakość, walory użytkowe, ergonomiczne, zdrowotne, a także niższą niż przeciętne materiało- i energochłonnością. Znak przyznawany jest wyrobom krajowym i zagranicznym produkowanym seryjnie, spełniającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.

Piątnica (OSM) otrzymała certyfikat pozwalający na korzystanie ze znaku jakości „Q” przez kolejne 5 lat, do końca 2017 roku. Certyfikat obejmuje wszystkie odmiany Serka Wiejskiego – naturalny, lekki, ze szczypiorkiem, z miodem, ananasem, truskawkami i brzoskwinią.

Piątnica (OSM) jest liderem rynku z ponad 50% udziałem w sprzedaży serków wiejskich typu cottage cheese. Piątnica proponuje konsumentom wysokiej jakości klasyczny Serek Wiejski naturalny, a także Serek Wiejski lekki oraz Serki Wiejskie w wersjach smakowych.

aktualizacja (RP) 19.02.2013

Green Factory Logistics: Technologia wdrażana w miarę potrzeb

Piotr Pietrzykowski, Prezes w Green Factory Logistics wyjaśnia nam rolę oprogramowania i technologii w logistyce.

– Kompleksowe oprogramowanie jest niezbędnym narzędziem nadzorującym procesy logistyczne. W tym roku zakończyliśmy wdrożenie nowego program klasy TMS. Poprzedni program nie był w stanie sprostać naszym oczekiwaniom na tym etapie rozwoju firmy. W obecnym roku przymierzamy się do wdrożenie oprogramowania klasy WMS – wskazuje Prezes Pietrzykowski.

– Przed wdrożeniem systemów informatycznych nie byliśmy w stanie analizować wszystkich procesów logistycznych. Wprowadzenie nowych rozwiązań pozwoliło nam zredukować koszty jak również zaoferować nowe rozwiązania i usługi dla naszych klientów. Nie zauważyłem wad po wdrożeniu systemów informatycznych – dodaje nasz rozmówca.

– Obecnie wysyłki drobnicowe są śledzone za pomocą kodów kreskowych, dzięki tej technologii jesteśmy w stanie ustalić całą ścieżkę jaką odbywa paleta w całym procesie logistycznym. Mamy podgląd, kiedy wysyłka została odebrana od klienta, w którym z naszych magazynów wysyłka była składowana i kiedy została dostarczona. Na dzień dzisiejszy nie korzystamy z technologii RFID, wynika to ze specyfiki naszej działalności.

Większość wysyłek jakie realizujemy są to skompletowane z towarem palety. Przesyłka jest składowana w jednym z naszych magazynów, a następnie dostarczana pod wskazany adres. W logistyce technologia nie jest standardem zostaje wdrażana zależnie od potrzeb. W naszej działalności planujemy w niedalekiej przyszłości wdrożenie tej technologii na wybranych magazynach.

Prowadzimy zawansowane rozmowy na temat paru projektów logistycznych gdzie te rozwiązanie będzie wykorzystywane – podsumowuje Piotr Pietrzykowski.

aktualizacja (RP) 19.02.2013

Wystartowały Dzieciaki Mleczaki

We wtorek (13 lutego) ponad 30 nauczycieli i pedagogów szkolnych wzięło udział w konferencji inaugurującej start projektu „Dzieciaki Mleczaki” realizowanego przez Polską Izbę Mleka. Działania edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem.

- Jest to kolejne działanie promujące spożycie mleka wśród dzieci i młodzieży - powiedziała podczas inauguracji Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Tym razem naszą akcją objęte zostały najmłodsze dzieci, dla których przygotowaliśmy prosty i ciekawy projekt, który ma je zachęcić do picia mleka. Mówimy do dzieci łatwym językiem, wykorzystując w przekazie dziecięce postacie. Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała książeczkę dla dzieci, zawierającą mnóstwo kolorowanek, gier planszowych i zgadywanek.

Dodatkowo uruchomiona została strona internetowa www.dzieciakimleczaki.pl, która jest stroną bezpieczną, ponieważ zawarte w niej treści są przyjazne dziecku. Strona jest podzielona na dwie strefy – dla dzieci oraz dla rodziców. W strefie rodzica można odnaleźć ciekawe artykuły na temat języka dziecka na każdym etapie jego rozwoju, mleczne wariacje kulinarne oraz masę przydatnych informacji z punktu widzenia każdej mamy i każdego taty.

Inauguracyjna konferencja była okazją do tego, by metodycy szkolni opracowujący książeczkę mogli zaprezentować jej walory edukacyjne grupie nauczycieli wychowania przedszkolnego. I choć nie zabrakło pytań, jej wartość edukacyjna została bardzo dobrze oceniona. Przedszkola i oddziały zerowe szkół, zainteresowane otrzymaniem książeczek, mogą zgłaszać się do Polskiej Izby Mleka na adres dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl

- Jeszcze w tym roku szkolnym planujemy kolejne przedsięwzięcie związane z tym projektem – dodaje Agnieszka Maliszewska. – Te przedszkola i szkoły, które będą aktywnie uczestniczyły w akcji „Dzieciaki Mleczaki” czeka niespodzianka. Nasza mleczna ekipa już pracuje nad teatralnym przedstawieniem dla najmłodszych. Z mlecznym przedstawieniem odwiedzimy wybrane placówki.

Realizacja projektu „Dzieciaki Mleczaki” możliwa jest dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleka. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.dzieciakimleczaki.pl oraz www.izbamleka.pl.

aktualizacja (RP) 19.02.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Od grudnia 2012 r. na rynku krajowym notowany jest spadek cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01-03.02.2013 r. cena masła w blokach wynosiła średnio 12,93 zł/kg, a masła konfekcjonowanego 14,89 zł/kg. Oba rodzaje masła były o około 1% tańsze niż przed tygodniem i o 3% tańsze niż przed miesiącem.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny masła były o 5-6% niższe.

W dniach 28.01-03.02.2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku zakłady mleczarskie uzyskiwały 10,73 zł/kg, o 1,6% więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% więcej w porównaniu do ceny sprzed miesiąca. W analizowanym tygodniu cena pełnego mleka w proszku średnio wynosiła 12,16 zł/kg i była nieznacznie (o 0,1%) niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej.

W odniesieniu do notowań sprzed roku cena OMP była wyższa o 11%, a PMP o 2% niższa.

aktualizacja (RP) 13.02.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Na aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDailyTrade w ciągu trzech tygodni (tj. w odniesieniu do poprzedniego notowania) wzrosły ceny podstawowych produktów mleczarskich: bezwodnego tłuszczu mlecznego o 7,6%, sera Cheddar o 0,8%, OMP o 0,1% oraz PMP o 5,5%. W dniu 5 lutego 2013 r. za bezwodny tłuszcz mleczny średnio płacono 3500 USD/t, za Cheddar 3525 USD/t, za OMP 3554 USD/t, a za PMP 3468 USD/t.

W porównaniu do notowań sprzed roku obniżeniu uległy ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego (o 11%), sera Cheddar (o 3%) i PMP (o 2%), a cena OMP wzrosła (o 8%). Tendencje do wzrostu wykazują również ceny mleka w proszku w portach Europy Zachodniej (baza FOB). Według danych USDA z 1 lutego 2013 r. za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 3600 USD/t, o 0,3% więcej niż przed dwoma tygodniami, a za pełne mleko w proszku 4075 USD/t, o 1,2% więcej.

Cena masła, podobnie jak przed dwoma tygodniami, ukształtowała się na poziomie 4538 USD/t. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP podrożało o 19%, PMP o 10%, a masło było o 3% droższe.

Stabilizację cen masła obserwowano również na rynkach wewnętrznych monitorowanych krajów UE. W dniach 27-30 stycznia 2013 r., podobnie jak przed tygodniem, średnie ceny masła w Holandii, Niemczech i we Francji wynosiły odpowiednio: 3,30 EUR/kg, 3,35 EUR/kg i 3,40 EUR/kg. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku w Holandii i w Niemczech ukształtowały się na poziomie sprzed tygodnia i wynosiły odpowiednio: 2,66 EUR/kg i 2,69 EUR/kg, natomiast we Francji cena wzrosła o 1,9%, do 2,70 EUR/kg. W analizowanym tygodniu pełne mleko w proszku w ww. krajach średnio oferowano po 2,96-3,09 EUR/kg. W porównaniu do notowań sprzed tygodnia ceny tego produktu wzrosły w Niemczech i we Francji (o 1-2%), a w Holandii nie uległy zmianie.

W monitorowanych krajach UE odtłuszczone mleko w proszku było o 15-16% droższe niż przed rokiem, pełne mleko w proszku o 5-8% droższe, a masło o 1-4% tańsze.

aktualizacja (RP) 13.02.2013

Dopłaty do Prywatnego Przechowywania Masła w roku 2013 – p

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2013 r., w drodze głosowania zostały przyjęte warunki zaproponowane przez Komisję Europejską dotyczące dopłat do Prywatnego Przechowywania Masła.

Ustalono następującą wysokość dopłat: 14,88 EUR/tonę w ramach stałego kosztu przechowywania oraz 0,25 EUR za tonę/dziennie za przechowywanie kontraktowe.

aktualizacja (RP) 12.02.2013

Pismo Dyrektor Biura PIM

Witam,

Szanowni Członkowie Polskiej Izby Mleka

W związku z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12 oraz wydaną w dniu 27 listopada 2012 r. przez Ministra Finansów interpretacją ogólną nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618, z początkiem roku 2013 zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian zapisów umów regulujących współprace między Dostawcami a Odbiorcami w zakresie przyznawania Odbiorcom premii pieniężnych i wszelkiego rodzaju bonusów od wartości zrealizowanych przez Odbiorców zakupów netto (naliczanych %-owo od obrotu-wartości sprzedaży Dostawcy).

Ta sytuację obszernie opisuje w załączonym piśmie P. Andrzej Szczepański, który jest przewodniczącym branżowego zespołu do spraw regulacji stosunków sieci handlowe – dostawcy.

22 listopada 2012 roku Zarząd Polskiej Izby Mleka, podczas spotkania z Ministrem Stanisławem Kalembą, omawiał ten temat przedkładając propozycje Polskiej Izby Mleka w zakresie regulacji prawnych.

Zależy nam na tym, abyście się Państwo podzielili swoimi uwagami i spostrzeżeniami w zakresie wydanej uchwały i interpretacji. Czekamy na Państwa uwagi do 14 lutego br.

Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna, by podejmować kolejne kroki w tym zakresie.

Na Państwa opinie czekamy pod adresem doradztwo@izbamleka.pl

Z poważaniem

Agnieszka Maliszewska

Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Pismo Andrzeja Szczepańskiego - Przewodniczącego branżowego zespołu do spraw regulacji stosunków sieci handlowe – dostawcy.

W związku z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12 oraz wydaną w dniu 27 listopada 2012 r. przez Ministra Finansów interpretacją ogólną nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618, z początkiem roku 2013 zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian zapisów umów regulujących współprace między Dostawcami a Odbiorcami w zakresie przyznawania Odbiorcom premii pieniężnych i wszelkiego rodzaju bonusów od wartości zrealizowanych przez Odbiorców zakupów netto (naliczanych %-owo od obrotu-wartości sprzedaży Dostawcy).

Powyższa konieczność jest wynikiem nowej wykładni MF (interpretacja ogólna), według której te premie i bonusy, którym brak ekwiwalentności świadczeń (niezależnie od ich nazwy bowiem nie nazwa, lecz treść świadczenia decyduje o tym jaki ma ono charakter.), powinny być traktowane jak rabaty, ponieważ „w ujęciu ekonomicznym sprowadzają się w istocie do dokonania przez sprzedawcę na rzecz nabywcy zwrotu części uiszczonego wynagrodzenia z tytułu uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywcą transakcji – w następstwie czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona jego łączna wartość, a tym samym proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega wartość wynagrodzenia z tytułu pojedynczych transakcji, zawartych w danym okresie”.

Zatem sprzedawca dysponuje wynagrodzeniem (z tytułu wszystkich zrealizowanych dostaw), które jest następnie pomniejszone o udzieloną premię pieniężną, wywołującą efekt ekonomiczny analogiczny jak w sytuacji udzielenia rabatu, co winno zostać uwzględnione poprzez obniżenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w przeciwnym bowiem razie dojdzie do naruszenia zasady neutralności podatku VAT.

Opisane powyżej stanowisko Ministerstwa Finansów podziela Naczelny Sąd Administracyjny, który 25 czerwca w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą „wypłata kontrahentowi bonusów warunkowych i premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia pewnego pułapu sprzedaży i terminowych płatności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr.54 poz. 533 z późn. Zmianami), zmniejszający podstawę opodatkowania.

Na skutek powyższego zachodzi konieczność obniżenia podstawy opodatkowania poprzez wystawienie przez Dostawcę faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu w stosunku do wszystkich transakcji z danym kontrahentem w danym okresie, z uwzględnieniem tego samego procentu, czyli o równowartości udzielonych premii wyrażonych procentowo w stosunku do obrotów w danym okresie.

Dotychczas było to dokumentowane/rozliczane fakturą lub notą obciążeniową wystawianą przez Odbiorcę – stąd nieodzowna potrzeba zmiany stosownych zapisów w umowach z Odbiorcami, o czym zostało wspomniane na wstępie.

Przy okazji pragniemy podkreślić, iż powyższe wyjaśnienia MF nie dotyczą sytuacji, kiedy pomiędzy dostawcą a nabywcą dochodzi do faktycznego świadczenia usług - istnieje stosunek prawny, w oparciu o który nabywca dokonując zakupów u dostawcy uzyskuje premię przede wszystkim za realizację przez nabywcę określonych czynności na rzecz dostawcy, np. stosowania szczególnych, czy też określonych przez dostawcę zasad eksponowania jego towarów klientom a nie tylko za satysfakcjonującą (lub nawet nie) dostawcę wartość dokonanych zakupów lub terminowość regulowania należności z tytułu dokonanej sprzedaży.

Podobnie nie można przedstawionych wyjaśnień odnosić do wypłacania premii pieniężnej nabywcom za niedokonywanie przez nich nabyć podobnych towarów u innych podatników (zachodzi ekwiwalentność świadczeń). W powyższych sytuacjach mamy do czynienia ze świadczeniem usług przez nabywcę na rzecz dostawcy, wynagradzanych przez niego stosowną premią, które powinno zostać opodatkowane przez nabywcę (dostawcę usługi) i udokumentowane fakturą.

Bardzo ważnym dla dostawcy jest w takich przypadkach prawidłowe dokumentowanie świadczonych usług w postaci precyzyjnych opisów na fakturze oraz odpowiednich załączników (dowodów), potwierdzających fakt ich wykonania, tak aby nie budziły one wątpliwości pod kątem ekwiwalentności świadczeń i nie sprzyjały powstawaniu jakichkolwiek niejasności lub sporów na tle prawa podatkowego, czego od sieci niejednokrotnie nie można wyegzekwować.

W praktyce polega to na wystawianiu przez sieci faktur z lakonicznym opisem „usługa promocyjna”, „usługa marketingowa” lub „zgodnie z umową…” bez podania jakichkolwiek informacji czego dokładnie usługa dotyczyła i w jakim terminie została wykonana. Sieci świadomie nie zadają sobie trudu w tym temacie, bowiem to na odbiorcy usługi (w tym przypadku Dostawcy) a nie na sieci spoczywa ciężar dowodowy w przypadku sporu z fiskusem.

W związku z tym należałoby zobligować sieci/odbiorców do właściwego dokumentowania takich usług, a nie tylko wystawiania pustych faktur.

Ponadto, ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, że niektóre sieci/Odbiorcy mogą próbować wykorzystywać możliwość pobierania dodatkowego wynagrodzenia (premii) w świetle prawa bez świadczenia w zamian jakichkolwiek usług na rzecz Dostawcy, należałoby uniemożliwić sieciom/odbiorcom stosowanie zabiegów zmieniających wcześniejsze zapisy umów w taki sposób, że na przykład: stosowany wcześniej „budżet promocyjny” czy „budżet marketingowy” zostaje w aneksie do umowy zastąpiony „bonusem warunkowym” po to tylko, aby można było potraktować go jako dodatkowy rabat, rozliczany fakturą korygującą wystawianą przez Dostawcę.

Taki zabieg, w praktyce może uniemożliwiać Dostawcy uczestniczenie we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjno-marketingowych (np. gazetki, dodatkowe ekspozycje, itp.) w ramach płaconego wcześniej budżetu promocyjnego , a chęć skorzystania przez Dostawcę z takich form wsparcia sprzedaży może wiązać się z koniecznością wnoszenia dodatkowych opłat.

Dodatkowo zachodzi obawa, iż sieci/odbiorcy(prawdopodobnie celem zagwarantowania sobie wcześniejszego rozliczania poprzez samowolne potrącanie należności-kompensaty) będą chciały pozostać przy dotychczasowym rozwiązaniu, tj. wystawianiu od razu po zakończeniu okresu rozliczeniowego not obciążeniowych, na podstawie których Dostawcy będą mogli wystawić faktury korygujące. Dopiero po wystawieniu korekt i doręczeniu ich Odbiorcy wraz ze zwrotem wspomnianych not, te zostaną przez sieć/odbiorcę anulowane.

Takie rozwiązanie powinno być niedopuszczalne z uwagi na komplikacje jakie mogą powstać przy ich rozliczaniu. Sieci/Odbiorcy wystawiając taką notę, kierują się „swoimi” obrotami/wartością zakupu w danym okresie, które niekoniecznie pokrywają się z wartością obrotu Dostawcy, co jest spowodowane zaewidencjonowaniem przez sieć/Odbiorcę niektórych faktur w innym okresie niż faktyczna sprzedaż u Dostawcy (dotyczy dostaw towarów na przełomie m-cy/okresów). Ponieważ faktura korygująca siłą rzeczy musi odnosić się do konkretnego okresu sprzedaży i obrotu jaki widnieje w ewidencji Dostawcy, może dojść do rozbieżności pomiędzy korektą wystawioną przez Dostawcę a notą wystawioną przez Odbiorcę, co niepotrzebnie może skomplikować wzajemne rozliczenia.

W związku z powyższym, bardzo ważnym jest, naszym zdaniem, zapobieżenie stosowaniu przez sieci/odbiorców takich praktyk (rozwiązań). Ponieważ wiemy z dotychczasowych doświadczeń, że przeforsowanie jakichkolwiek rozwiązań korzystnych (proponowanych) przez pojedynczych dostawców z uwagi na ich słabą siłę przetargową jest praktycznie niemożliwe, uważamy za stosowne wypracowanie jednolitego stanowiska branży mleczarskiej w tej kwestii.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o ustalenie, czy inni Dostawcy będący członkami PIM również widzą zagrożenia (także inne) w tym temacie i czy byliby zainteresowani wypracowaniem wspólnego stanowiska, wykorzystując przy okazji szansę na uporządkowanie wszelkich problematycznych spraw w relacjach sieci/odbiorców z dostawcami.

W przypadku zainteresowania, ZUH Robico ze swej strony deklaruje możliwość zorganizowania spotkania w swojej siedzibie przy ul. Hożej. Ewentualne wspólne stanowisko powinno być dodatkowo skonsultowane z kompetentnymi organami Ministerstwa Finansów w celu nadania mu odpowiedniej rangi oraz podkreślenia wagi problemu, zwiększając tym samym szansę jego respektowania.

Dyrektor ZUH Robico

Andrzej Szczepański

aktualizacja (RP) 11.02.2013

Mleczarnia Turek: Nadchodzi egzamin dla marek

– Obserwujemy wyraźne przesunięcie konsumentów do sklepów dyskontowych. Polacy uwierzyli w istnienie kryzysu. Dlatego zmieniają się preferencje zakupowe, rośnie rola ceny w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktu – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Marcin Czarnecki, Dyrektor Generalny Mleczarni Turek, Grupa Bongrain. – W takich warunkach skapitalizowanie wartości produktu i jego marki staje się trudniejsze. Marki producentów przechodzą egzamin swojej wartości w oczach konsumentów.

aktualizacja (RP) 11.02.2013

USA: Dean Foods stawia na nowe produkty dla dzieci

Czas najwyższy, aby na mleka smakowe spojrzeć pod kątem ich nadmiernej kaloryczności oraz pomyśleć o ochronie dzieci przed niepotrzebną podażą energii. Reformułowany napój czekoladowy TruMoo zawiera 40% mniej cukru niż dotychczasowy produkt tej marki.

Firma chwali się także, że zawiera o 35% mniej cukru niż wiodący produkt konkurencji. W nowej formule zrezygnowano także z syropu fruktozowo-kukurydzianego.

Czy krajowi dostawcy mleka smakowego też poczynią takie starania?

aktualizacja (RP) 06.02.2013

Stokrotka uruchamia własną logistykę

Własna sieć logistyczna pozwoli nabywać zdecydowaną większość towaru bezpośrednio od producentów, a nie tak jak dotychczas od dystrybutorów.

Sieć, poprzez którą zaopatrywane będą wszystkie sklepy Stokrotki, obejmie centrum dystrybucyjne, osiem magazynów regionalnych pełniących funkcję punktów przeładunkowych (cross-doków) oraz transport. Pierwsze dostawy będą realizowane już od drugiej połowy 2013 roku.

Nowe Centrum Dystrybucyjne powstanie w Teresinie w woj. mazowieckim. Stokrotka podpisała z firmą Prologis umowę na wynajem ponad 27 tys. m2, w tym ponad 5 tys. m2 powierzchni schładzanej. Obiekt będzie miejscem składowania asortymentu ogólnokrajowego. Produkty transportowane będą stąd codziennie do magazynów regionalnych oraz bezpośrednio do sklepów.

Aby zapewnić sprawną i terminową dystrybucję na terenie całego kraju, powstanie również osiem magazynów regionalnych pełniących funkcję punktów przeładunkowych (tzw. cross-doków). Część asortymentu będzie w nich składowana oraz bezpośrednio transportowana do przypisanych sklepów.

Obecnie Stokrotka prowadzi także zaawansowane rozmowy z dostawcami usług transportowych i pojazdów, aby stworzyć najbardziej optymalną kombinację transportu własnego i kontraktowego. Transport będzie realizowany w celu zapewnienia dystrybucji głównej (do magazynów regionalnych) oraz dystrybucji końcowej (do supermarketów).

aktualizacja (RP) 06.02.2013

Hochland Polska: Mamy dobrą koniunkturę

Jacek Migrała, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska, ocenia obecną sytuację rynkową: – Rynek serów w Polsce rozwija się, jest dobra koniunktura, są dobre obroty, nie ma więc powodów do narzekań.

Od strony finansowej nasza spółka zanotowała bardzo dobry wynik oparty między innymi na utrzymywaniu konsekwentnej polityki cenowej i nie uleganiu pokusom realizowania obrotu za wszelką cenę. Dodatkowo perspektywy rozwoju rynku serów w Polsce są niezwykle obiecujące, bowiem nadal nie osiągnęliśmy takiego spożycia serów na głowę jednego mieszkańca, jak w Niemczech czy we Francji.

Produkty znajdujące się w naszej ofercie, marki Hochland, Almette, Valbon i Patros, cieszą się olbrzymim poziomem znajomości i akceptowalności konsumentów. Za naszymi produktami głosuje klient swoimi decyzjami zakupowymi, z naszych produktów handel nie może rezygnować, są znane i niezwykle popularne od wielu lat, mają swoje stałe, a co najważniejsze ciągle rosnące grono fanów, stąd nie musimy wymyślać karkołomnych argumentów przekonujących naszych partnerów handlowych o konieczności posiadania serów z oferty Hochland na sklepowej półce.

aktualizacja (RP) 05.02.2013

SIG: Nowa butelka z kartonu

SIG zaprezentował nową butelkę z kartonu o nazwie combidome. Opakowanie oferuje stabilność, łatwe nalewanie i łatwe trzymanie w dłoni.

Markus Boehm, Chief Market Officer (CMO) w SIG Combibloc mówi: - W combidome zawarliśmy wszystkie udowodnione korzyści jakie dla produktu i środowiska oferuje opakowanie kartonowe. Nowa butelka przynosi wygodę i zróżnicowanie przeznaczenia.

Co istotne produkcja combidome generuje 41% mniej CO2, zużywa 51% mniej zasobów kopalnych oraz 33% mniej pierwotnej energii niż wielowarstwowe butelki PET i 27% mniej CO2 oraz 20% mniej energii pierwotnej w przypadku jednowarstwowej butelki PET.

Surowiec do produkcji combidome pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych upraw FSC (Forest Stewardship Council).

aktualizacja (RP) 05.02.2013

Duńska afera z polską żywnością (finanse.wp.pl)

„Netto będzie kupować polskie produkty. Hmm. To oznacza więcej pestycydów, gorsze traktowanie zwierząt i niższe płace. Wybór należy do was!” - tym wpisem na Twitterze Mette Gierskov wywołała międzynarodowy skandal.

Kim jest ta pani? No właśnie, to... minister rolnictwa Danii.

Jej opinia na temat polskiej żywności pojawiła się po tym, jak Netto, popularna sieć duńskich dyskontów, obecna również w Polsce, zapowiedziała, że po protestach wielu klientów, co prawda nie rozszerzy sprzedaży polskich produktów, ale też nie wycofa ich całkiem ze sklepów.

O tym, że dyskonty mają taki zamiar, poinformowały dwa tygodnie temu. Reakcja była bardzo gwałtowna. „Dały znać o sobie utrwalone przez lata stereotypy i uprzedzenia. Duńczycy wciąż uważają, że polskie warzywa i owoce ociekają pestycydami i są trujące, podobnie jak mięso, którego produkcja rzekomo nie podlega żadnej kontroli” - napisał duński dziennik „Politiken”.

Na rewelacje duńskiej minister rolnictwa szybko zareagowali producenci z Polski. Za pośrednictwem dyplomatycznych kanałów odpowiedziała Rada Gospodarki Żywnościowej. W kierowanym do minister Mette Gierskov liście wskazała, że produkcja żywności w Polsce oparta jest na obowiązujących w całej UE przepisach prawa i standardów.

Nie dość na tym, wskazuje też, że wiele duńskich firm od dawna inwestuje w Polsce, właśnie dlatego, że produkty z naszego kraju są znakomitej jakości.

Nie chodzi nam o wytaczanie ciężkich dział - mówi „Pulsowi Biznesu” Bronisław Wesołowski, przewodniczący RGŻ, ale uświadomienie również urzędnikom w Danii tego, jak silne jest zaangażowanie duńskiego kapitału w Polsce - tłumaczy.

Inwestycje Duńczyków w naszym kraju przekroczyły 3 mld euro. W Polsce działa wiele duńskich firm, również spożywczych, jak Arla Foods, Dan Cake, Danish Crown (Sokołów) czy Carlsberg.

aktualizacja (RP) 04.02.2013

Dyrektor PIM: To będzie dla mleczarstwa ciekawy rok

Moim zdaniem 2013 rok będzie bardzo ciekawy dla branży mleczarskiej w ujęciu globalnym, ale też patrząc na to z lokalnego - polskiego podwórka.

Przede wszystkim uwaga producentów i przetwórców mleka będzie skupiała się wokół rynku dostaw surowca - powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka.

Planowane zniesienie kwot mlecznych, któremu Polska jest przeciwna, wywoła wiele dyskusji. W większości krajów UE odnotowano spadek ilościowego skupu mleka. Zatem zdaniem unijnych urzędników utrzymywanie limitów kwotowych nie ma racji bytu.

Inaczej na to patrzą te kraje, w których odnotowano wzrost produkcji. Oprócz Polski ten sam problem mają Łotwa (+10,1 proc.), Węgry (+8,1 proc.), Estonia (+6,6 proc.) czy Słowacja (+6,1 proc.).

- Warto te informacje zestawić z prognozami Komisji Europejskiej na lata 2009-2020, kiedy to zakładano wzrost produkcji mleka na poziomie zaledwie niespełna trzech procent. Dziś wiemy, że ten wzrost może być znacznie wyższy i jak oceniają unijni analitycy sięgnąć może nawet 8 proc. - mówi Agnieszka Maliszewska.

Zaznacza, że trudno określić, jaka będzie realna ilość produkcji, albowiem po „uwolnieniu” rynku mleka może nastąpić jego poważne zachwianie. - Czy to będzie destabilizacja czy „miękkie lądowanie” zapewne przekonamy się o tym w niedługim czasie.

Dziś już wiemy, że wiele krajów analizuje tę sytuację próbując przygotować odpowiednie mechanizmy gwarantujące rozwój produkcji mleka w tzw. trudnych obszarach i warunkach gospodarowania - mówi szefowa PIM-u.

Podkreśla, iż patrząc na ten proces z naszego punktu widzenia, Polska prawdopodobnie przekroczy kwotę mleczną, jednakże trudno dziś ocenić, w jakim procencie. Zapewne wpływ na wysoką produkcję mleka w naszym kraju miały sprzyjające warunki klimatyczne w ostatnich miesiącach.

Ponadto nie możemy pomijać faktu, że wyspecjalizowane gospodarstwa mleczne, nastawione na produkcję mleka, starają się poszerzać stada i zwiększać wydajność krów. Co jest absolutnie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Z drugiej strony rolnicy inwestujący w produkcję mleka, jakość mleka i automatykę gospodarstwa, za przekroczenie kwoty zostaną „ukarani” finansowo. To wydaje się błędnym kołem. Dlatego dla wielu jedynym wyjściem jest dokupienie kwoty, która od momentu pojawienia się informacji o jej planowanym przekroczeniu stała się „towarem” wyjątkowo atrakcyjnym.

Czy i o ile nasz kraj przekroczy kwotę mleczną - o tym już niedługo poinformuje Agencja Rynku Rolnego. - Dla producentów zaś informacją roku będzie ta - czy muszą zapłacić za nadprodukcję i ile ich to będzie kosztowało.

Z tego właśnie powodu wydaje mi się, że rok 2013 będzie bardzo ważny. Albowiem ta informacja decydująco wpłynie na produkcję oraz ceny surowca w 2013 i 2014 roku - uważa dyrektor Maliszewska.

aktualizacja (RP) 04.02.2013

Mlekovita stawia na wschodnie rynki

Zapytany o plany na bliższą i dalszą przyszłość szef Mlekovity wymienił przede wszystkim ekspansje na nowe rynki zagraniczne, przede wszystkim na wschód, gdyż jego zdaniem rynki zachodnioeuropejskie są dla nas niedostępne - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Dariusz Sapiński.

- Rynek polski jest ważny, wiadomo, ale nie ma mowy o prawdziwym rozwoju, jeśli nie będziemy stale i dynamicznie rozwijać eksportu. W naszych działaniach skupiamy się przede wszystkim na rynkach wschodnich, głównie Rosji. Rynki krajów zachodnioeuropejskich są już nasycone, a tamtejsze firmy mleczarskie mają mocną pozycję, z którą byłoby nam trudno wygrać - mówi prezes Sapiński.

Natomiast prezes Sapiński zapytany o sprawy konsolidacyjne odrzekł, że teraz przedsiębiorstwo skupia się na zwiększeniu mocy przerobowych już posiadanych zakładów. - Trzeba doinwestować te zakłady, które już posiadamy, by móc zwiększać nich możliwości produkcyjne i w pełni wykorzystać ich potencjał. Nowe przejęcia są natomiast mało prawdopodobne w najbliższym czasie, chyba że trafi się jakiś naprawdę dobry zakład, z dużą bazą surowcową i o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego - zastrzega prezes Sapiński.

W 2013 roku na inwestycje chce wydać około 60 milionów złotych, głównie na modernizację oczyszczalni ścieków oraz na rozbudowę proszkowni mleka.

aktualizacja (RP) 04.02.2013

Szwajcaria ponownie rozważa subsydiowanie sera (dairyindustries.

Szwajcarska polityka subsydiowania całej produkcji sera będzie ponownie rozważona w tym roku. Wg prasy krajowej, Rząd jest coraz bardziej krytyczny wobec ilości produkowanych na skalę przemysłową serów odtłuszczonych, podlegających subsydiom i zaraz po tym eksportowanych, za czym nie idą żadne dodatkowe korzyści finansowe.

Organizacja rolnicza Big-M twierdzi, że tzw. sery przemysłowe z 15-procentową zawartością tłuszczu lub poniżej są sprzedawane po relatywnie niskich cenach dla zagranicznych koncernów, które wykorzystują białko mleczne w produkcji tzw. „zamienników” lub produktów seropodobnych.

W 2012 r. niemal 5000 ton tych wyrobów przemysłowych została sprzedana za granicę. Subsydia w wysokości 0,1 funta (0,12 euro)/kg mleka, o łącznej wartości 200 mln funtów (239,5 mln euro) rocznie, były przeznaczone na podniesienie konkurencyjności serów szwajcarskich na rynkach zagranicznych, tym samym mając zwiększyć przychody rolników.

aktualizacja (RP) 04.02.2013

Dopłaty nie będą równe (farmer.pl)

Komisja rolnictwa PE zaproponowała bardziej ambitne niż projekt Komisji Europejskiej plany stopniowego wyrównywania poziomów dopłat bezpośrednich dla rolników w UE - powiedział wczoraj sprawozdawca komisji portugalski eurodeputowany Luis Capoulas Santos.

Na wczorajszej konferencji prasowej w Brukseli eurodeputowani z komisji rolnictwa PE przedstawili wyniki dwudniowych głosowań nad około 8000 poprawek do projektu reformy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020. Będą one podstawą do sformułowania stanowiska całego Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR, które zostanie przyjęte na posiedzeniu plenarnym w połowie marca.

Ważne z punktu widzenia Polski były poprawki dotyczące stopniowego wyrównywania poziomów dopłat bezpośrednich, które obecnie są różne w starych i nowych krajach członkowskich UE - od 540 euro na hektar w Grecji do 83 euro na Łotwie.

Eurodeputowani komisji rolnictwa chcą, by w żadnym kraju wysokość dopłat nie była niższa niż 65 proc. średniej unijnej. Państwa, gdzie dopłaty w przeliczeniu na hektar ziemi są niższe niż 70 proc. średniego poziomu w UE, mogłyby liczyć na zmniejszenie tej różnicy o 30 proc., w krajach z dopłatami w wys. 70-80 proc. średniej UE (tu zalicza się Polska) różnica zmniejszyłaby się o 25 proc., a tam gdzie dopłaty stanowią ponad 80 proc. średniej dysproporcja spadłaby o 10 proc.

Także Komisja Europejska zaproponowała w swoich planach reformy WPR stopniowe zwiększanie dopłat w państwach, gdzie są one niższe niż 90 proc. średniej UE. Płatności miałyby wzrosnąć o jedną trzecią różnicy między tym, co rolnicy w danym kraju dostają teraz, a poziomem 90 proc. średniej unijnej. Analogicznie - ci, którzy dostają najwięcej, otrzymaliby nieco mniej (maksymalnie o 10 proc.).

- Propozycje Komisji Europejskiej w ogóle nie są ambitne. Oznaczałyby, że nadal w niektórych krajach UE średnia wysokość dopłat wynosiłaby 400 euro, zaś w innych - mniej niż 100 euro. Mechanizm wyrównywania płatności, który my proponujemy, jest bardziej ambitny. Dzięki niemu kraje o dopłatach niższych niż przeciętne w UE stopniowo osiągną średnią unijną do 2020 r. - powiedział Santos.

Dodał, że przeciwko dalej idącym propozycjom dotyczących zrównywania dopłat bezpośrednich są kraje UE, które najwięcej łożą na Wspólną Politykę Rolną.

Propozycje europosłów oznaczałyby też nieznaczne zwiększenie środków na dopłaty dla polskich rolników, niż wynikałoby z projektu KE (w sumie o ok. 67 mln euro w 2017 r.).

Jak podkreślił wczoraj szef komisji rolnictwa PE Paolo De Castro, reforma WPR w dużej mierze zależy jednak od wyniku toczących się właśnie negocjacji nad nowym wieloletnim budżetem UE i wielkości środków, jakie przeznaczone zostaną na rolnictwo. - Jeżeli dojdzie do dalszych cięć w tym obszarze, będziemy w bardzo trudnej sytuacji - powiedział De Castro.

Kraje UE chcą porozumieć się w sprawie nowego budżetu na szczycie w Brukseli 7-8 lutego.

aktualizacja (RP) 04.02.2013

W Europie będziemy świętować Dzień Loda!(dairynews.ru)

W całej Europie w 2013 r. będzie świętowany Dzień Loda - informuje ANSA.

Święto zostało ustanowione podczas Międzynarodowego Salonu Lodów, Wyrobów Cukierniczych i Domowych Wypieków Sigep, który miał miejsce we włoskim Rimini.

Święto Loda zostało wyznaczone na 24 marca. W dzień „świąteczny” w kawiarniach będą serwowane różnego rodzaju lody, w tym także specjalnie przygotowane z okazji święta. Nowy rodzaj deseru lodowego otrzymał nazwę „Fantazja Europy”. W skład lodów wchodzą kawałki czekolady i praliny migdałowe. Porcja będzie kosztowała 1 euro.

Dzień Loda będzie świętowany 24 marca w 50 tys. instytucji. Święto zyskało oficjalną akceptację Europarlamentu. Sigep odbył się we Włoszech już po raz 34. Festiwal, w ramach którego mają miejsce różne konkursy i mini-targi trwał od 19 do 23 stycznia 2013 r.

aktualizacja (RP) 04.02.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia 2013 r., zarówno masło, jak i mleko w proszku było o około 1% tańsze niż tydzień wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.01.2013 r. za masło w blokach uzyskiwano przeciętnie 13,06 zł/kg, a za masło konfekcjonowane 15,17 zł/kg. Wymienione rodzaje masła były tańsze niż przed miesiącem o 3-4%, natomiast w odniesieniu do notowań sprzed roku cena masła konfekcjonowanego była niższa o 6%, a masła w blokach o 10%.

W dniach 14-20.01.2013 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku średnio w kraju wynosiła 10,59 zł/kg i była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 6% wyższa w porównaniu do ceny sprzed roku. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano przeciętnie 12,19 zł/kg, o 3% mniej niż przed miesiącem i rokiem.

Cena sera Edamskiego w dniach 14-20.01.2013 r. średnio wynosiła 14,25 zł/kg i była o 0,7% wyższa niż przed tygodniem oraz zbliżona do ceny uzyskiwanej przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ser Edamski był o 2% droższy. Cena sera Gouda ukształtowała się na poziomie 14,10 zł/kg, o 0,5% niższym niż w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej, a takim samym jak przed rokiem.

aktualizacja (RP) 31.01.2013

Rynek krajowy w 2012 roku i prognoza na rok 2013 (BGŻ)

O ile w I półroczu 2012 r. na rynku zbytu przetworów mleczarskich utrzymywały się spadkowe tendencje cen artykułów stałych (włączając w to sery) i lekkie wzrostowe w odniesieniu do produktów płynnych, o tyle w drugiej połowie roku sytuacja uległa odwróceniu.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa w okresie lipiec-grudzień ub. r. największe zmiany wystąpiły na rynku tzw. ´commodities’ – masła w blokach i mleka w proszku. Na przestrzeni sześciu miesięcy produkty te podrożały przeciętnie o około 25-30%. W porównaniu do średniej z lat 2008-2012, w grudniu 2012 r. cena masła była wyższa o 16%, zaś odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) aż o 28%. Z kolei w odniesieniu do historycznych rekordów notowanych pod koniec 2007 r. masło było tańsze o niespełna 4%, natomiast OMP o 19%.

Trochę inaczej sytuacja wygląda na rynku artykułów płynnych. W tym przypadku w I połowie 2012 r. ceny zbytu systematycznie, choć nieznacznie, rosły, natomiast w drugiej części roku przeważały tendencje spadkowe. Ogółem, przeciętna ważona cena tych produktów od lipca do grudnia obniżyła się o 7%.

Według prognoz Rabobanku, w I połowie bieżącego roku sytuacja podażowo-popytowa będzie wywierała presję raczej w kierunku wzrostu światowych cen mleka w proszku oraz masła.

W dalszej perspektywie, ze względu na dostosowania po stronie produkcji, możliwe są już spadki cen. Biorąc pod uwagę dużą wrażliwość rynku krajowego na zmiany zachodzące na rynku globalnym, oczekujemy, że także w Polsce w najbliższych miesiącach ceny tych produktów mogą rosnąc, z tendencją do stabilizacji.

Sprzyjać temu będzie w dalszym ciągu słaby złoty podnoszący konkurencyjność polskiego eksportu. Jednocześnie osłabienie gospodarcze skutkujące wzrostem bezrobocia i spadkiem dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, może sprawić, że popyt na tzw. galanterię mleczną będzie spadał. To może stawiać przetwórców specjalizujących się w produkcji tego typu artykułów w dość trudnej sytuacji.

Prawdopodobny wzrost eksportu i silne wyhamowania po stronie skupu mleka będą sprzyjać bowiem, przynajmniej w I kwartale br., wzrostom cen skupu mleka.

aktualizacja (RP) 31.01.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w dniu 18 stycznia 2013 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 4538 USD/t, o 2% wyższym niż przed dwoma tygodniami i przed miesiącem. Masło również było droższe niż przed rokiem (o blisko 3%).

W notowaniu z 18 stycznia 2013 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 3588 USD/t, a pełnego mleka w proszku 4025 USD/t. Zarówno OMP, jak i PMP były o 2,5% droższe niż przed dwoma tygodniami i przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny tych artykułów wzrosły odpowiednio o 18% i o 8%.

Na rynkach wewnętrznych głównych unijnych producentów trwałych produktów mleczarskich w dniach 13-16.01.2013 r. ceny masła w blokach kształtowały się w zakresie 3,30-3,50 EUR/kg, odtłuszczonego mleka w proszku wynosiły 2,66-2,70 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku 2,96-3,10 EUR/kg.

W ciągu tygodnia przeciętne ceny ww. przetworów mleczarskich w Niemczech podrożały o mniej niż 1%, a we Francji nie uległy zmianie. W tym czasie w Holandii o niecały 1% wzrosły ceny OMP, a PMP i masła nie zmieniły się.

W porównaniu do cen sprzed roku w monitorowanych krajach UE odtłuszczone mleko w proszku było droższe o 14-16%, a pełne o 5-7% droższe. Średnie ceny masła w Niemczech i w Holandii były o 1-5% niższe niż przed rokiem, a we Francji ukształtowały się na poziomie sprzed roku.

aktualizacja (RP) 31.01.2013

Są wyniki kontroli w OSM Rokitnianka

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Rokitnianka w Szczekocinach oświadcza, iż dotychczas przeprowadzone czynności kontrolne przez państwowe organy nadzoru nie potwierdziły faktu, iż znalezione substancje przez pracownika firmy Magnolia Spółka z o.o. w Lubsku, dostały się do mleka w proszku w zakładzie produkcyjnym mleczarni.

Wobec tego rozpowszechniane publicznie informacje o tym, że Spółdzielnia ze Szczekocin wyprodukowała skażone mleko są w żaden sposób niepotwierdzone.

Mleko w proszku, w którym pracownik Magnolia Spółka z o.o. odkrył substancję niewiadomego pochodzenia, zostało wyprodukowane w lipcu 2012 r. i prosto z produkcji trafiło do firmy we Włocławku, która sprzedawała je dalej. Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczekocinach, podkreśla, że cały czas, nieprzerwanie skupuje mleko i prowadzi normalną produkcję swoich wyrobów.

- Wszystkie produkowane przez Spółdzielnię wyroby są bezpieczne dla konsumentów i można je spożywać bez żadnych obaw. Zarząd Spółdzielni wraz z powołanymi do tego organami, cały czas czyni starania o jak najszybsze wyjaśnienie całej sprawy - czytamy w oświadczeniu zarządu.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Szczekocinach kupuje rocznie około 45 milionów litrów mleka i produkuje około 6,5 tys. ton wyrobów gotowych. Spółdzielnia skupuje mleko od 1800 rolników, zatrudnia 180 osób i jest największym pracodawcą w gminie Szczekociny.

W okresie swojej ponad 70-letniej historii, otrzymała za swoje produkty wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 2012r. otrzymała nagrodę „TOP WYRÓB” od Wojewody Śląskiego.

Spółdzielnia ma wdrożony program HACCAP, posiada wszystkie potrzebne zezwolenia na export do krajów Unii Europejskiej i poza. W ciągu ostatnich 6 lat zainwestowała ponad 17 milionów złotych w unowocześnienie zakładu produkcyjnego.

aktualizacja (RP) 31.01.2013

Słowacja: Rząd apeluje do KE o kontrolę polskiej żywności

Słowackie Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło w środę do Komisji Europejskiej o przeanalizowanie mechanizmów kontroli polskich produktów rolniczych i spożywczych dostarczanych na unijny rynek.

„Jesteśmy świadomi faktu, że jako państwo członkowskie UE nie możemy podejmować jednostronnego działania w formie zakazu wszelkiego importu polskich produktów rolnych i artykułów spożywczych, ale powtarzające się skandale z polską żywnością dają nam prawo do założenia, że oficjalne kontrole w Polsce nie są wystarczająco systematyczne, stanowcze bądź skuteczne” - cytuje agencja TASR fragment listu słowackiego ministra rolnictwa do KE.

Bezpośrednią przyczyną interwencji w Komisji Europejskiej stała się sprawa zanieczyszczonego mleka w proszku z okręgowej spółdzielni mleczarskiej „Rokitnianki” w Szczekocinach, wykorzystanego do produkcji słodyczy w spółce „Magnolia”. W Polsce postępowanie w tej sprawie trwa od kilku dni.

Słowacja, która od wielu miesięcy importowała polskie rurki nadziewane kremem kakaowym, śmietankowym i wafle przekładane kremem, jest zaniepokojona przedłużającym się śledztwem. Podobne zaniepokojenie wyrazili wcześniej przedstawiciele sąsiednich Czech i Węgier.

Rzeczniczka ministra rolnictwa Zuzana Gulova powiedziała PAP, że powodem oficjalnej interwencji jest „pogarszająca się sytuacja”, jeśli chodzi o jakość polskich produktów spożywczych, które - zdaniem ministerstwa - „nie spełniają kryteriów jakościowych Unii Europejskiej (...)”. -

Jesteśmy zaniepokojeni tym, że jeden z krajów Unii Europejskiej nie respektuje wspólnotowych norm produktów żywnościowych - oświadczyła rzeczniczka słowackiego ministerstwa.

Słowackie ministerstwo rolnictwa potraktowało zagrożenie poważnie, zakładając z góry, że importowane z Polski produkty spożywcze zostały skażone trutką na szczury. Media elektroniczne informowały non stop o możliwości zatruć. Sieci handlowe Kaufland i Tesco rozpoczęły wycofywanie popularnych wafli i rurek z kremem. Sanepid rozpoczął kontrole kawiarni, stołówek i jadłodajni.

- Wolimy dmuchać na zimne. Opieszałość w odpowiedzi na nasze wątpliwości wydaje się potwierdzać przypuszczenie, że cała partia produktów spożywczych, jaka trafiła na Słowację, była skażona. Domagamy się jak najszybszego wyjaśnienia sprawy - powiedziała PAP Zuzana Gulova. Rzeczniczka dodała, że w kolejnym liście minister rolnictwa Lubomir Jahnatek zwrócił się z prośbą o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy do polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby.

- Zakładamy, że polskie wafle zostały skażone trutką na szczury. Nie wiemy jednak, jakiego typu trutek używa się w Polsce, ponieważ polska strona nie udzieliła nam żądanych informacji. Nie umiemy zatem odpowiedzieć naszym klientom, jakie objawy wywołałoby skonsumowanie skażonych produktów - powiedziała PAP dyrektor Narodowego Instytutu Toksykologii w Bratysławie Silvia Placzkova.

Słowacja już wielokrotnie ostrzegała przed skażonymi produktami spożywczymi i rolnymi z Polski, które dostały się na tamtejszy rynek. W 2012 roku Słowacy dowiedzieli się, że w sprowadzanych masowo do supermarketów polskich produktach znajdowała się sól techniczna.

Jozef Biresz, ówczesny szef Państwowej Służby Weterynaryjnej i Sanitarnej, nie wykluczył wówczas zakazu importu polskiej żywności, w której „mogły znajdować się metale ciężkie - ołów, rtęć, kadm i arsen”. Słowacy zaczęli natomiast wyrzucać do kosza polską żywność.

aktualizacja (RP) 31.01.2013

KE zorganizuje spotkanie pomiędzy Polską a Słowacją ws. Żywności

Po tym jak słowackie Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do KE o przeanalizowanie mechanizmów kontroli polskich produktów rolniczych i spożywczych dostarczanych na unijny rynek, KE zdecydowała się zorganizować spotkanie mediacyjne pomiędzy dwoma krajami.

Bezpośrednią przyczyną interwencji w Komisji Europejskiej stała się sprawa zanieczyszczonego mleka w proszku wykorzystanego do produkcji słodyczy. Słowacja, która od wielu miesięcy importowała polskie produkty, jest zaniepokojona przedłużającym się śledztwem. Podobne zaniepokojenie wyrazili wcześniej przedstawiciele sąsiednich Czech i Węgier.

- Chcemy uniknąć nieporozumień pomiędzy dwoma krajami członkowskimi. Problemy powinny być rozwiązywane, więc robimy wszystko, by tak się stało - powiedział w piątek PAP rzecznik KE ds. zdrowia Frederic Vincent. Jak zaznaczył, właśnie dlatego Komisja Europejska organizuje spotkanie miedzy przedstawicielami obu krajów. Nie był jednak w stanie podać jego daty.

aktualizacja (RP) 31.01.2013

Coraz więcej produktów markowych ujednolica etykietowanie

Do końca roku większość producentów wyrobów markowych w Unii Europejskiej ujednolici zasady etykietowania w kierunku umieszczenia na przodzie opakowania informacje o liczbie kalorii. Nie jest to obowiązkowe w świetle przepisów unijnych, ale ma charakter ochotniczy. Ma to pomóc konsumentom w szybkim znalezieniu poszukiwanych informacji. Wśród firm, które przyjmują te zasady są Danone, Ferrero, Coca-Cola, General Mills, Kellogg\'s, Mondelez, Mars, Metro, Nestlé, Orangina-Schweppes, Pepsico i Unilever.

aktualizacja (RP) 29.01.2013

Zanieczyszczone mleko w proszku pochodzi z Rokitnianki

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 stycznia br oraz jego aktualizacja mówią o zanieczyszczonej partii mleka w proszku, którą wytworzyła Rokitnianka (OSM) w Szczekocinach. Felerna partia mleka ma numer 202. To w niej pracownicy firmy słodyczowej Magnolia zauważyli podejrzaną substancję. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie w sprawie tej substancji.

Jedynym dystrybutorem tej partii od OSM Rokitnianka była firma Janex (PPH) z Włocławka, która sprzedawałą tą partię do następujących odbiorców:

1) Fabryka Wyrobów Cukiernicznych Jago, Zakład Pracy Chronionej, Jan Gogolewski,

2) Magnolia Sp. z o. o.,

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe, Gran PiK,

4) Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych Wiepol,

5) Fanex Sp. z o. o.,

6) Jaworski Tadeusz, Jawor;

7) Wytwórnia Octu i Majonezu Ocetix;

8) Geomax Misztal – Stateczny Sp. J.

Z dotychczas przekazanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji wynika, że: - Wytwórnia Octu i Majonezu Ocetix oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Gran PiK nie wykorzystywały zakupionego mleka, całość została zabezpieczona.

- Fabryka Wyrobów Cukiernicznych Jago, Zakład Pracy Chronionej, Jan Gogolewski wykorzystała ww. mleko w proszku do produkcji wyrobów cukierniczych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są w trakcie ustalania szczegółowych informacji dot. wyprodukowanego asortymentu.

Główny Inspektor Sanitarny pozytywnie ocenia i podkreśla dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów - kierownictwo firmy Magnolia Sp. z o. o. z Lubska, które z własnej inicjatywy powiadomiło organy kontroli o wykryciu obecności w mleku w proszku granulatu budzącego niepokój technologów zakładu.

aktualizacja (RP) 29.01.2013

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało 29 stycznia b.r. pismo w sprawie zaistniałego ryzyka przekroczenia przez Polskę krajowej kwoty dostaw.

Na podstawie dostępnych danych Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że przekroczenie kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2012/2013 może wynieść ok. 1,5%.

W konsekwencji dostawcy, którzy przekraczają indywidualne kwoty mleczne powinni brać pod uwagę ewentualną konieczność uiszczenia opłaty karnej po rozliczeniu bieżącego roku kwotowego.

aktualizacja (RP) 29.01.2013

Plany rozwoju sektora mlecznego w Algierii

Władze algierskie od kilku lat stawiają na wzmocnienie sektora rolnego i zmniejszenie uzależnienia od importu produktów rolno spożywczych. Jednym z elementów tego planu jest rozwój sektora mlecznego.

Pogłowie bydła mlecznego w Algierii ocenia się obecnie na 250 tys. sztuk, które dostarcza 5 500 litrów rocznie, i ok. 600 tys. bydła rasy mieszanej, które dostarcza rocznie ok. 4 500 litrów mleka. Największym problemem dla hodowców jest brak pasz, stąd Międzybranżowy Komitet ds. Mleka (CIL) postuluje o przekazanie 200 tysięcy hektarów terenów pod produkcję zielonki.

Innym problemem jest brak rozwiniętego systemu skupu mleka. Algieria dąży do takiego rozwoju produkcji mlecznej,który zapewni jej osiągnięcie samowystarczalności. Cel ten wydaje się jednak dość odległy.

Obecnie roczna wartość importu mleka wynosi 800 milionów dolarów. Dla przypomnienia: produkty mleczne stanowią ponad 30% całego polskiego eksportu do Algierii – w 2011 jego wartość wyniosła 128 mln USD.

aktualizacja (RP) 25.01.2013

Do końca ubiegłego roku import masła śmietankowego do Rosji wzró

Do końca ubiegłego roku import masła śmietankowego do Rosji wzrósł o 46,3% - podała rosyjska Federalna Służba Celna (dairynews.ru)

Rosja w okresie styczeń-listopad 2012 r. zwiększyła import mleka zagęszczonego i śmietany 4,5 raza - do 130,3 tys. ton; w wartościach pieniężnych - o 3,7 raza, do 341,9 mln dolarów.

Wwóz masła śmietankowego wzrósł o 46,3% - do 103,9 tys. ton, w wartościach pieniężnych - o 36,3% do 406,2 mln dolarów.

aktualizacja (RP) 25.01.2013

Podatek od tłuszczu wycofany z Danii

Duński „podatek tłuszczowy”, który w 2012 r. podnosił cenę każdej 250-gramowej kostki masła w Danii o 30 eurocentów, w tym miesiącu przestał obowiązywać.

Duńska Minister Rolnictwa, Mette Gjerskov już wcześniej określała podatek jako nieprzydatne narzędzie w redukcji konsumpcji tłuszczów nasyconych. Wygląda na to, że nie miał on wpływu na narodowe przyzwyczajenie dietetyczne - pewna część duńskich konsumentów zaczęła po prostu kupować masło, śmietanę, sery i inne produkty o wysokiej zawartości tłuszczu za granicą - w niemieckich dyskontach, w których produkty nie były obłożone podatkiem od tłuszczu i były zasadniczo tańsze.

Wprowadzony jesienią 2011 r. podatek był pierwszym tego rodzaju na świecie i ustalał ekwiwalent w wysokości 2.15 euro za każdy kg nasyconych kwasów tłuszczowych w żywności. Jak donosi Dairy Industries International, oficjalnym celem działania było podwyższenie poziomu zdrowia duńskich konsumentów (odsetek Duńczyków z nadwagą oscyluje w okolicach 47%).

Mleczarze byli jednak zdania, że narzucone ustalenia były niczym więcej jak nowym sposobem na zwiększenie wpływów do budżetu Danii. Dania planowała również wprowadzenie podobnego „prozdrowotnego” opodatkowania żywności z wysoką zawartością cukru - od tego roku obowiązywałoby na słodycze, lemoniadę oraz ciastka. Pomysł został jednak na chwilę obecną zarzucony.

aktualizacja (RP) 25.01.2013

Ranking medialności sieci handlowych (IMM)

Tesco było w grudniu najbardziej medialną siecią handlową,na drugim miejscu znalazła się Biedronka, która zwyciężyła w kategorii dyskonty, głównie dzięki wyraźnej dominacji w mediach społecznościowych. Lidl zajął trzecie miejsce, mimo iż w badanym miesiącu poniósł największe wydatki reklamowe, jak wynika z danych admonit.

Dane liczbowe obrazujące popularność sieci handlowych w mediach są imponujące: w grudniu 2012 roku Tesco pojawiało się w przekazach medialnych kilkaset razy dziennie, w tym kilkanaście razy dziennie w prasie. Liczby te nie obejmują przekazów sponsorowanych czy reklam, jedynie niekomercyjne artykuły prasowe wzmiankujące firmę oraz publikacje z portali internetowych i dyskusje internautów.

Tesco było siecią najczęściej pojawiającą się w prasie i w dyskusjach internautów, mimo przeciętnych nakładów reklamowych. Na drugim miejscu w rankingu medialności znalazła się Biedronka, na trzecim Lidl. Na temat Biedronki pojawiło się więcej artykułów w portalach internetowych, więcej dyskusji internautów na forach, blogach i w innych mediów społecznościowych, jednak Lidl odnotował więcej publikacji prasowych. Lidl zainwestował dwa razy więcej w reklamy niż Biedronka, by pojawiać się ze swoimi przekazami reklamowymi w mediach trzy razy częściej – 6,8 tys. materiałów w ciągu miesiąca. Na drugim miejscu pod względem poniesionych wydatków reklamowych wg admonit znalazła się Biedronka, trzecie należy do Tesco.

aktualizacja (RP) 25.01.2013

Dyrektor SOT: Nie odczuwamy żadnego wsparcia w eksporcie ze stro

W bieżącej działalności eksportowej praktycznie działania rządu czy administracji nie są widoczne - powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Bożena Guziejko, dyrektor działu eksportu Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego.

W jej opinii rząd oraz organy administracji odpowiedzialne za to powinny się skupić na większej i profesjonalnej promocji Polski i polskich produktów za granicą. Tymczasem albo tej promocji nie ma, albo jest robiona słabo i nieprofesjonalnie. - Od administracji przede wszystkim oczekuję działań promocyjnych. Jeśli jest już organizowany jakiś wyjazd na targi, to nie na główne do Moskwy, ale na imprezy o drugorzędnym znaczeniu. Na takie działania szkoda pieniędzy - uważa Bożena Guziejko.

W eksporcie duże znaczenie ma kurs walut. Chciałabym, aby rząd podejmował działania stabilizujące kursu złotego. Ma to ogromne znaczenie w opłacalności eksportu - uważa. Zwraca również uwagę na konieczność zapewnienia tzw. dobrego klimatu między rządami. - Z kontrahentami łatwo się porozumieć, gdyż za granicą jest duże zapotrzebowanie na nasze wyroby, które są znakomitej jakości i są powszechnie doceniane. Rząd powinien zapewnić dobry klimat polityczny, a nawiązywanie kontaktów byłoby jeszcze łatwiejsze.

Ma to szczególne znaczenie na rynkach wschodnich - uważa Bożena Guziejko. Zaznacza, że dużym utrudnieniem w prowadzeniu eksportu jest rozdrobnienie producentów. - O wiele łatwiej można by było prowadzić eksport, gdyby istniała jedna firma jak Arla, czy chociażby kilka dużych podmiotów. Przy dużym rozdrobnieniu dostawców mamy kłopoty chociażby z zapewnieniem stałych dostaw do sieci handlowych - mówi dyrektor Guziejko. Także na tym polu przydałaby się pomoc rządowa, która przyspieszyłaby konsolidację.

aktualizacja (RP) 25.01.2013

Prezes Mlekovity wychodzi z nową inicjatywą

Jak nieoficjalnie dowiedział się portalspożywczy.pl, Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity skierował pismo do wszystkich organizacji mleczarskich, w którym zaproponował powołanie Rady Ekspertów Mleczarstwa. W jej skład mieliby wejść przedstawiciele każdej już istniejącej organizacji.

- Jeszcze jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach. Chciałbym, aby Rada Ekspertów Mleczarstwa zwiększyła głos i lobbing naszej branży. Aby polskie mleczarstwo było lepiej słyszalne w Polsce i w Unii Europejskiej - powiedział portalowi Dariusz Sapiński.

W jego zamyśle, nowy organ miałby koordynować działania już istniejących organizacji, m.in. w taki sposób, aby nie dublowały swoich działań.

Polskie mleczarstwo jest częścią gospodarki globalnej, co oznacza, że wszelkie nowe tendencje oraz wszelkiego rodzaju zmiany w gospodarce światowej, będą dotykać polskich przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom, nurtującym polską gospodarkę, a szczególnie sektor przetwórstwa mleczarskiego, konieczne jest - w moim przekonaniu - stworzenie jednej i silnej reprezentacji zabezpieczającej interesy polskiego mleczarstwa - czytamy w piśmie, jakie szef Mlekovity skierował do działających już organizacji i związków.

Celem działania takiej wspólnej reprezentacji - ciała o charakterze społecznym, powinien być przede wszystkim wspólny głos całego sektora mleczarskiego w rozmowach z rządem, agendami oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także ze stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi.

Rada Ekspertów Mleczarstwa miałaby lobbować na rzecz rozwiązań prawnych, uwzględniających potrzeby branży mleczarskiej, proponowaniem i wdrażaniem rozwiązań gospodarczych pozwalających na rozwój rynku krajowego i eksportu produktów mleczarskich, promowaniem mleka i jego przetworów, a także działaniem na rzecz dalszego rozwoju sektora mleczarskiego i spółdzielczości.

Prezes Mlekovity zapowiedział, że w ciągu dwóch, lub trzech tygodni będzie mógł podać dalsze szczegóły.

aktualizacja (RP) 25.01.2013

Pierwsza edycja Polsko-Kazachstańskiego Forum Przedsiębiorców Br

Z uwagi na zainteresowanie strony kazachstańskiej pogłębieniem współpracy z Polską w sektorze rolnospożywczym, w tym aktywizacji dwustronnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi oraz realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w 2013 r. planowana jest organizacja pierwszej edycji Polsko- Kazachstańskiego Forum Przedsiębiorców Branży Rolno-Spożywczej.

Forum połączone z bezpośrednimi rozmowami matchmakingowymi planowane jest wstępnie w Kielcach w dniach 8-10 marca 2013 r. podczas XIX Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą ze swojej strony koszty zakwaterowania na miejscu oraz dojazdu do Kielc.

Rynek kazachski jest obiecującym i perspektywicznym kierunkiem eksportu dla polskich produktów, także rolno-spożywczych, które w latach 2010-2011 zajmowały 3-4 pozycję w polskim wwozie do tego kraju. Kazachstan został również uznany za rynek perspektywiczny w latach 2012-2015 przez Ministerstwo Gospodarki.

Kazachstan cechuje się wysoką dynamiką wzrostu PKB oraz importu oraz stabilnym, prorynkowym systemem, najwyżej ocenianym spośród krajów WNP pod względem otoczenia biznesowego. Kraj ten może być pomostem dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki pozostałych krajów Unii Celnej, którą Kazachstan współtworzy od 2010 r. z Białorusią i Rosją oraz na rynki krajów Dalekiego Wschodu. Z kolei dla przedsiębiorców kazachskich rozwój kontaktów handlowych z Polską

aktualizacja (RP) 25.01.2013

KWOTA MLECZNA (ARR)

Od połowy 2012 r. zmniejszają się dostawy mleka do skupu. Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w listopadzie 2012 r. skup mleka wyniósł 743,2 mln kg (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), o 7,8% mniej niż w październiku, ale o 0,9% więcej niż przed rokiem.

Od początku bieżącego roku kwotowego, tj. od kwietnia do listopada 2012 r. skupiono około 6,68 mld kg mleka, czyli o 5,1% więcej niż w tym samym okresie roku 2011/2012.

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po ośmiu miesiącach bieżącego roku kwotowego wyniósł 68,32%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw – 68,19%.

Pomimo tak dużego spadku odnotowanego w listopadowych dostawach mleka do skupu, wciąż istnieje ryzyko przekroczenia kwoty krajowej dostawy.

aktualizacja (RP) 23.01.2013

Polski handel za graniczny ar tyku łami mleczarskimi

W okresie styczeń - październik 2012 r. wyeksportowano z Polski 759,7 tys. ton produktów mleczarskich o wartości ok. 1.428,8 mln USD (eksport wyrażony w PLN wyniósł: 4.688,8 mln, a wyrażony w euro: 1.110,5 mln).

W tym samym okresie wolumen polskiego importu ukształtował się na poziomie ok. 220,6 tys. ton o wartości 427,1 mln USD (import wyrażony w PLN wyniósł: 1.402,2 mln, a wyrażony w euro: 332,0 mln).

Saldo polskiego handlu produktami mleczarskimi wyniosło 1.001,7 mln USD (saldo wyrażone w PLN wyniosło: 3.286,6 mln, a wyrażone w euro: 778,5 mln).]

aktualizacja (RP) 23.01.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Na rynku krajowym nadal tanieje masło. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 07-13.01.2013 r. za masło konfekcjonowane uzyskiwano przeciętnie 15,28 zł/kg, a za masło w blokach 13,14 zł/kg, tj. odpowiednio o 0,6% oraz o 1,5% mniej niż tydzień wcześniej. Wymienione rodzaje masła były też tańsze niż przed miesiącem o 2-6% i o 6-11% tańsze niż przed rokiem.

W dniach 07-13.01.2013 r., w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny mleka w proszku wzrosły o niecałe 3%. Za odtłuszczone mleko w proszku zakłady mleczarskie uzyskiwały przeciętnie 10,69 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 12,35 zł/kg. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku, OMP było droższe odpowiednio o 0,4% i 6%. Cena PMP była o 3% wyższa niż przed miesiącem, ale o 1% niższa w porównaniu do notowań sprzed roku.

W drugim tygodniu 2013 r. ser Edamski przeciętnie zbywano po 14,16 zł/kg, o 0,5% drożej niż przed tygodniem, ale o 1% taniej w porównaniu do notowań sprzed miesiąca. Cena sera Gouda ukształtowała się natomiast na poziomie zbliżonym do uzyskiwanego przed tygodniem i miesiącem i średnio wynosiła 14,17 zł/kg. Wymienione gatunki serów były o 1% droższe niż przed rokiem.

aktualizacja (RP) 23.01.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Na aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade w połowie stycznia 2013 r., w porównaniu do notowania sprzed dwóch tygodni, wzrosły ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego i pełnego mleka w proszku (w obu przypadkach o 3%) oraz sera Cheddar (o 1%), natomiast niewielkiemu obniżeniu (o 0,6%) uległa cena odtłuszczonego mleka w proszku.

W dniu 16 stycznia 2013 r. za bezwodny tłuszcz mleczny uzyskiwano 3253 USD/t, za ser Cheddar 3496 USD/t, za odtłuszczone mleko w proszku – 3552 USD/t, a za pełne mleko w proszku – 3288 USD/t. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena bezwodnego tłuszczu mlecznego była niższa o 20%, sera Cheddar o 7%, a PMP o 8% niższa, natomiast cena OMP o 6% wyższa.

Na rynkach wewnętrznych Francji i Holandii w pierwszej dekadzie stycznia 2013 r. ceny mleka w proszku były względnie stabilne. Ceny masła w ciągu tygodnia nie zmieniły się we Francji, natomiast w Holandii uległy obniżeniu o 1,2%. W dniach 06-09.01.2013 r. w Niemczech, Francji i Holandii ceny masła w blokach kształtowały się w zakresie 3,30-3,50 EUR/kg, odtłuszczonego mleka w proszku 2,64-2,70 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku 2,96-3,10 EUR/kg.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny OMP w wyżej wymienionych krajach były wyższe o 13-15%, PMP o 5-7%, a masła o 1-5% niższe.

aktualizacja (RP) 23.01.2013

Nowa inicjatywa Polskiej Izby Mleka

Nowa inicjatywa Polskiej Izby Mleka – Dzieciaki Mleczaki

Co przedszkolak musi wiedzieć o mleku?

18 stycznia, ruszyła oficjalna strona programu Dzieciaki Mleczaki!

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała nowe działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.

Strona www.dzieciakimleczaki.pl została zaprojektowana przy współpracy psychologów szkolnych, metodyków i pedagogów. Wszystko po to, by w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku ogromnych wartości odżywczych.

Barwna grafika, przejrzysty układ, ciekawe artykuły, to tylko nieliczne walory tej strony, którą koniecznie muszą Państwo odwiedzić.

- Jednym z naszych działań statutowych jest promocja spożycia mleka – mówi Agnieszka Maliszewska dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka. – Już realizujemy projekt „Mam kota na punkcie mleka” – ciekawą kampanię skierowaną do uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjum. Tą kampanię robimy wspólnie z dostawcami mleka – Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, naszego rządu oraz Funduszu Promocji Mleka.

Natomiast projekt Dzieciaki Mleczaki skierowany jest do tych najmłodszych – dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie realizowane działania promocyjne są synergiczne i mają za zadanie wzrost wiedzy na temat walorów mleka oraz wzrost konsumpcji mlecznych wyrobów.

Treść i układ dzielą się na dwie zasadnicze części: strefę rodzica i strefę dzieciaka. Każda z nich ma odpowiednio dostosowaną zawartość merytoryczną i ilustracyjną. W strefie przeznaczonej dla dzieci znajdują się zakładki z grami, przepisami na smakołyki, informacjami naukowymi. Panel ma także przesympatycznych bohaterów – ekipę tytułowych Dzieciaków Mleczaków, którzy towarzyszą najmłodszym w przyswajaniu wiedzy i dobrej zabawie. Całość jest niezwykle barwna i zachęcająca do częstego odwiedzania serwisu.

Strefa Rodzica natomiast, zawiera praktyczne informacje i porady, w jaki sposób zachęcić i uprzyjemnić dzieciom spożywanie mlecznych posiłków. Szczególnie interesujący jest cykl artykułów poświęcony językowi dziecka od pierwszych dni jego życia.

Doskonale przemyślana i ciekawie zaprojektowana, odpowiadająca na potrzeby współczesnego rodzica i dziecka strona, to świetny pomysł na promowanie zdrowego odżywiania, którego niezbędnym składnikiem jest mleko i jego przetwory.

„Dzieciaki Mleczaki” po raz pierwszy zawitały do przedszkoli w ubiegłym roku. Tysiące książeczek przeznaczonych dla przedszkolaków, a przygotowanych przez metodyków wczesnoszkolnych trafiło do polskich przedszkoli.

- W tym roku oprócz strony internetowej planujemy szereg akcji promocyjnych w przedszkolach, m.in. konkursy, konferencje i spotkania z przedszkolakami – dodaje Agnieszka Maliszewska. – Będzie wydrukowana też ciekawa książka z mlecznymi historiami. Działania te możemy realizować dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka i składkom płaconym przez naszych Członków.

aktualizacja (RP) 21.01.2013

FAO: Indeks cen żywności na świecie w grudniu spadł o 0,7 proc.

Indeks cen żywności na świecie w grudniu 2012 r. spadł o 1,13 proc. w ujęciu miesięcznym i 0,70 proc. w ujęciu rocznym – podała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) – informuje PAP.

Jak podała FAO, indeks cen żywności na świecie w grudniu 2012 r. wyniósł 209,3 pkt wobec 211,7 pkt w listopadzie, po rewizji w górę o 0,8 pkt i wobec 210,8 pkt w grudniu 2011 r.

„W całym 2012 r. indeks wynosił średnio 212 pkt, o 7,0 proc. mniej niż w 2011 r., a największe spadki zanotował cukier (o 17,1 proc.), nabiał (14,5 proc.) oraz oleje (10,7 proc.).

W 2012 r. skromniejsze spadki cen zanotowały zboża (2,4 proc.) i mięsa (1,1 proc.)” – napisano w komunikacie.

„W grudniu indeks był na najniższym poziomie od czerwca. Do grudniowego spadku przyczyniły się obniżki międzynarodowych cen głównych zbóż oraz tłuszczów i olei” - dodano.

Indeks cen żywności (Food Price Index) to średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów i tłuszczów oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-04.

aktualizacja (RP) 17.01.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

W pierwszym tygodniu 2013 r. na rynku krajowym odnotowano dalszy umiarkowany spadek cen zbytu masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 31.12.2012-06.01.2013 r. za masło w blokach uzyskiwano przeciętnie 13,34 zł/kg, a za masło konfekcjonowane 15,37 zł/kg, tj. odpowiednio o 0,6% oraz o 0,3% mniej niż tydzień wcześniej. Ceny masła konfekcjonowanego kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, a masła w blokach o 6% niższym.

Jednocześnie ceny wymienionych rodzajów masła były o 5-9% niższe niż przed rokiem.

W dniach 31.12.2012-06.01.2013 r., w porównaniu do poprzedniego tygodnia, o 2,3% potaniało odtłuszczone mleko w proszku, za które zakładom mleczarskim płacono średnio 10,41 zł/kg. Jednocześnie cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 0,4%, do 12,03 zł/kg.

Wymienione rodzaje mleka w proszku były tańsze niż przed miesiącem odpowiednio o 3% i 0,3%. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena OMP była o 3% wyższa, a PMP o 5% niższa.

W pierwszym tygodniu 2013 r. o 0,8%, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, obniżyła się cena sera Edamskiego, za który zakładom mleczarskim przeciętnie płacono 14,08 zł/kg. Cena tego sera była o blisko 1% niższa niż przed miesiącem. W analizowanym okresie cena Goudy była o 0,4% wyższa od notowanej tydzień wcześniej oraz o prawie 1% wyższa niż przed miesiącem i wynosiła 14,18 zł/kg.

Ceny wymienionych gatunków sera kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem.

aktualizacja (RP) 17.01.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w dniu 4 stycznia 2013 r. ceny masła i proszku mlecznego ukształtowały się na poziomie notowanym dwa tygodnie wcześniej.

Cena masła wynosiła 4450 USD/t, odtłuszczonego mleka w proszku – 3500 USD/t, a pełnego mleka w proszku – 3925 USD/t. W ciągu miesiąca podrożało jedynie PMP (o0,6%), a ceny masła i OMP nie uległy zmianie.

W odniesieniu do notowań z początku 2012 r. w portach Europy Zachodniej masło było tańsze o 2% natomiast OMP i PMP były droższe odpowiednio o 15% i 4%.

Według dostępnych danych FAPA, na rynku holenderskim i francuskim, na przełomie grudnia 2012 r. i stycznia 2013 r. cena masła w blokach wynosiła odpowiednio 3,34 i 3,50 EUR/kg. W porównaniu do cen z połowy grudnia 2012 r. masło w Holandii potaniało o 2,3%, a we Francji jego średnia cena nie uległa zmianie.

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku na analizowanych rynkach wynosiły 2,64-2,70 EUR/kg. W ciągu dwóch tygodni w Holandii ceny OMP nie zmieniły się, a we Francji wzrosły o 0,7%.

W analizowanym okresie za pełne mleko w proszku w ww. krajach uzyskiwano odpowiednio 2,96 EUR/kg i 3,10 EUR/kg. W porównaniu do notowań z połowy grudnia ub.r. w Holandii cena PMP nie uległa zmianie, a we Francji wzrosła o 3,3%. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny proszku mlecznego na ww. rynkach kształtują się na wyższym poziomie, a masła na niższym.

aktualizacja (RP) 17.01.2013

Działania ARR

Od 16 sierpnia 2012 r., trwa wycofywanie z unijnych magazynów masła objętego dopłatami do prywatnego przechowywania (RK nr 160/2012). W Polsce do 6 stycznia 2013 r. z 914 ton zmagazynowanego masła z chłodni wycofano blisko 788 ton (tj. około 86%).

aktualizacja (RP) 17.01.2013

Kontyngent i cło na mleko w proszku w Indiach

Indyjski rząd przywrócił taryfowy system kontyngentów na odtłuszczone mleko w proszku.

W ramach tego będzie nakładać 15 procent cła przywozowego na odtłuszczone mleko aż do 10.000 ton w ciągu roku. Powyżej tej ilości będzie pobierane cło w wysokości 60 procent.

Rząd w New Delhi zniósł również zakaz eksportu mleka w proszku, produktów mlecznych dla niemowląt i zabielacza mleczarskiego. Wcześniej nie było cła na przywóz tych produktów.

aktualizacja (RP) 17.01.2013

Valio podnosi ceny na mleko o 30%

Uzasadnieniem podwyżki cen jest oskarżenie Urzędu ds. Konkurencji dotyczące nieprawidłowości w ofertach cenowych. Ceny wzrosną od początku lutego. Valio podwyższa ceny na mleko o 30%.

Również firma Arla planuje zweryfikować swoje ceny. W ubiegłym miesiącu fiński Urząd ds. Konkurencji nałożył na firmę Valio wyjątkowo dużą karę w wysokości 70 mln euro za działania sprzeczne z zasadami konkurencji. Sprawę przekazano niezależnemu sądowi, specjalizującemu się w prawie handlowym.

aktualizacja (RP) 17.03.2013

Sieci handlowe wymuszają zainteresowanie systemami jakości

Zainteresowanie firm spożywczych systemami jakości zdecydowanie rośnie, lecz jest to zainteresowanie wymuszone przez kontrakty z siecią. Mimo wszystko obie strony zyskują - powiedział serwisowi portalspozywczy. pl Jacek Markiewicz, Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Bureau Veritas Certification Polska.

Producent żywności współpracuje z siecią handlową i może liczyć na duże zamówienia a w efekcie - rozwijać się.

Z kolei sieć handlowa, dzięki certyfikacji i regularnym audytom trzeciej strony zyskuje pewność, że produkty z serii „wyprodukowano dla” są wytwarzane w bezpiecznych warunkach, z najlepszych surowców i zgodnie z prawem. Wszystko w myśl kluczowych zasad systemów BRC i IFS: produkt ma być bezpieczny, legalny i dobrej jakości.

Badania rynkowe już od kilku lat dowodzą, że klienci cenią sobie zakupy w jednym miejscu. Wraz z tą tendencją, obserwuje się sukcesywny wzrost zainteresowania marką własną. Największy wzrost odnotowały w minionym roku supermarkety i dyskonty spożywcze. Rynek marki własnej (tzw. „private label”) systematycznie się rozwija: detaliści wprowadzają nowe produkty spożywcze, zastępują te mniej rokujące innymi, również hurtownie spożywcze są zainteresowane posiadaniem marki własnej. Produkty marki własnej są najsilniej reprezentowane właśnie przez produkty spożywcze. To wszystko sprawia, że producenci żywności mają co robić a dostarczając wyroby pod marką własną do sieci z całą pewnością będą potrzebowali certyfikatów BRC oraz/lub IFS.

Najwięksi klienci Bureau Veritas Certification, posiadacze certyfikatów, współpracują z wieloma sieciami handlowymi. Podczas audytów, często rozmawiamy na temat opracowania i wdrożenia nowych produktów. Opisany wyżej, obserwowany trend na rynku marek własnych pozwala sądzić, że kolejni producenci będą ubiegali się o wydanie certyfikatu. Mechanizm jest prosty - kontrakt z siecią jest dla producenta cenny, więc będzie musiał poddać się certyfikacji - mówi Jacek Markiewicz

aktualizacja (RP) 17.01.2013

Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi w 2012 r.

2012 rok był dość trudny dla przetwórców mleka, szczególnie I półrocze charakteryzujące się spadkowymi tendencjami cen zbytu przetworów mleczarskich i nadal wysokimi kosztami zakupu mleka. Niemniej, przychody branży nadal pozostawały w trendzie wzrostowym.

Według danych GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wartość sprzedaży artykułów mlecznych przez firmy zatrudniające 50 osób i więcej zwiększyła się o 3% wobec analogicznego okresu 2011 roku. Oceniamy jednak, że przyrost ten napędzany był głównie eksportem. Potwierdzają to dane Pont Info wskazujące, że udział eksportu w przychodach firm z branży zwiększył się o prawie 2 punkty procentowe na przestrzeni 2012 roku.

Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych dziesięciu miesiącach 2012 r. wartość wywozu artykułów mlecznych była o prawie 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2011 r. i osiągnęła poziom 1135,7 mln euro. Ze względu na osłabienie złotego, przychody wyrażone w polskiej walucie wzrosły o prawie 7% do 4794,1 mln zł.

W ujęciu ilościowym eksport został zwiększony w przypadku większości przetworów mleczarskich, za wyjątkiem masła i produktów płynnych typu: jogurty, maślanka, których wolumen spadł w obu wypadkach o ponad 9% do odpowiednio 27,7 tys. t i 95,0 tys. ton.

Największy przyrost ilościowy odnotowano w odniesieniu do najważniejszego produktu eksportowego Polski, serów. W analizowanym okresie jego sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła o prawie 18% do 148,4 tys. ton. Było to możliwe dzięki m.in. ponad 2-krotnemu zwiększeniu dostaw na rynek rosyjski – z 8,1 tys. t w pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r. do 16,8 tys. t w 2012 roku. Silnie wzrosły także wysyłki do Niemiec – o 27% w relacji rocznej do 16,9 tys. t, spadły natomiast w przypadku naszego drugiego partnera handlowego z 2011 roku – Włoch (o 21%).

W analizowanym okresie istotnie większy niż rok wcześniej był także eksport serwatki – o 17%, łącznie 161,3 tys. t, choć w październiku tempo wzrostu wyhamowało. Warto jednak zwrócić uwagę, że serwatka jest produktem, którego wartość sprzedaży na rynki zagraniczne wzrosła w największym stopniu – o prawie 33% do 146,4 mln euro. Tym samym jej udział w wartości całego eksportu przetworów mleczarskich zwiększył się z 10% w 2011 r. do 13%. Wolumen sprzedaży mleka w proszku wzrósł w tym czasie o 4,5% do 97,8 tys. t, ale już w samym październiku obniżył się o ponad 39%. W analizowanym miesiącu spadł tez eksport jogurtów – o ponad 16%.

Oczekujemy, że koniec bieżącego (2012) roku nie przyniesie dużych zmian na rynku mleka. W I połowie 2013 r. eksport nadal może rosnąć, m.in. dzięki słabemu złotemu. Niemniej dynamika wzrostu prawdopodobnie wyhamuje, także ze względu na oczekiwane mniejsze przyrosty skupu i przetwórstwa mleka.

Źródło: BGŻ

aktualizacja (RP) 14.01.2013

Pierwsze skutki wstąpienia Rosji do WTO

Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku dla Rosji było przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu. Już w pierwszych miesiącach członkostwa kraj zaczął doświadczać nacisku importu ze strony producentów rolnych i wprowadzać instrumenty ochrony przemysłu samochodowego. Oczekiwane zyski i realia WTO przedstawia felietonista "Vesti FM" Waleriy Emelyanov.

Na przystąpieniu do WTO jak na razie zyskują najwięcej państwa sąsiednie. W wyniku obniżenia cła na produkty mleczne i nowych, mniej restrykcyjnych zasad wymiany walut, na rynek rosyjski zaczęły napływać produkty z Francji, krajów nadbałtyckich i WNP. W ciągu kilku jesiennych miesięcy na półkach pojawiło się dwukrotnie więcej zagranicznych serów, mleka zagęszczonego i masła, a import mleka w proszku wzrósł ponad trzykrotnie. W nowym roku cła wwozowe obniżą się jeszcze bardziej, a subsydia dla rodzimych wytwórców ulegną zmniejszeniu. W takich warunkach rosyjska branża mleczarska nie będzie w stanie zmierzyć się z importem. "Zadłużenie producentów mleka jest bardzo wysokie. Stąd wynika wysoka cena mleka i, w następstwie, wysoka cena rodzimych produktów, która nie wytrzymuje konkurencji ze strony Ukrainy, Białorusi, a często i dalekiej zagranicy.

Do końca 3 roku od przystąpienia do WTO wysokość importu będzie znacznie wyższa, a wysokość własnej produkcji zauważalnie się zmniejszy" - uważa kierownik centrum analitycznego Sojuzmoloko, Tatyana Rybalova.

Pod względem protekcjonizmu w ostatnich latach Rosja zajmowała jedno z czołowych miejsc w międzynarodowych rankingach. Eksperci przewidują, że wraz z przystąpieniem Rosji do WTO rynek rodzimy stanie się bardziej otwarty. Z kolei inne państwa także będą zmuszone do ograniczenia barier. Ogółem w ciągu pierwszych 4 miesięcy członkostwa Rosji w WTO zmianie uległo 13 z 73 ceł zaporowych i taryf wymierzonych w rosyjskich producentów.

Źródło: radiovesti.ru

aktualizacja (RP) 14.01.2013

W bieżącym sezonie Niemcy utrzymają się w limicie

Według wstępnych danych analityków z AMI, po pierwszych ośmiu miesiącach (od kwietnia do końca listopada) sezonu 2012/2013 niemieckie dostawy mleka zmieściły się w wyznaczonym na ten okres limicie, w związku z czym coraz bardziej prawdopodobne jest, że w bieżącym sezonie Niemcy nie poniosą karnej opłaty z tego tytułu, co ostatnio zdarzyło się w ubiegłym sezonie 2011/2012, kiedy to nasz zachodni sąsiad przekroczył przyznany limit o ok. 0,1%.

Najnowsze dane ekspertów z AMI dot. rynku niemieckiego wskazują, że w okresie od początku kwietnia do końca listopada 2012 roku wielkość dostaw po skorygowaniu o zawartość tłuszczu osiągnęła poziom 19,95 mln ton, tym samym do niemieckich mleczarni dostarczono o 0,84% więcej surowca niż w analogicznym okresie roku kwotowego 2011/2012 (przy czym przyznana kwota jest większa o 1% niż w ubiegłym sezonie).

Poziom wykorzystania kwoty jest jednak dosyć wysoki i wynosi obecnie 99,82%. Jeżeli w pozostałych miesiącach sezonu dostawy będą tylko nieznacznie wyższe niż w ubiegłym roku kwotowym Niemcom uda się uniknąć kary.

aktualizacja (RP) 11.01.2013

Mniej wydatków budżetowych na sektor mleka w 2013 r.

Bez doliczania wsparcia do eksportu artykułów mlecznych, wydatki przewidziane na 2013 rok cechuje ponad 8,6% spadek wobec wartości zapisanych nominalnie dla 2012 r. Te ostatnie ustalono z kolei na poziomie osiemnastokrotnie wyższym od wydatków poniesionych w 2011 r.

Ten spadek to m.in. rezultat nieuwzględniania takich środków pomocowych jak 300 mln EUR z pakietu płatności dodatkowych dla producentów mleka, które pod presją państw członkowskich znalazły się w ubiegłorocznym budżecie.

Ze względu na wysoki poziom światowych cen produktów mleczarskich na refundacje eksportowe w 2012 przeznaczono zaledwie 1 mln EUR, na 2013 rok natomiast tylko 0,1 mln EUR.

Środki na zarządzanie podażą masła i tłuszczu mlecznego utrzymano na bardzo skromnym poziomie.

Natomiast na 2012 rok znacznie więcej(+40,2% do wartości 90 mln EUR) przeznaczono na spożycie mleka w szkołach.

Uwagę w budżecie mleczarskim na 2013 rok zwraca przede wszystkim ogromny spadek kosztów refundacji eksportowych. Zauważyć można podobną jak przed rokiem wartość innych środków (mleko i przetwory mleczne). Pozycja ta obejmuje środki przeznaczone na pokrycie wszelkich innych wydatków dotyczących sektora mleka na mocy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, jak również wszelkich innych zaległych sald wynikających ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, nieobjętych środkami w ramach innych pozycji artykułu 05 02 12.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków poniesionych zgodnie z art. 44 i 186 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Ponadto w wydatkach na mleczarstwo nie został uwzględniony pakiet pomocowy dla rolników państw członkowskich w UE w kwocie 300 mln EUR, który zostanie wypłacony z innych pozycji budżetowych.

Warto zwrócić uwagę również na pomoc do spożycia mleka w szkołach. Pierwszy projekt budżetu zakładał tu ograniczenie wsparcia do 66 mln EUR, obecnie jest to 74 mln EUR.

aktualizacja (RP) 11.01.2013

Prognoza FAO i OECD - Rynek mleka w latach 2010-2020

Prognoza FAO i OECD - Rynek mleka w latach 2010-2020

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) grupującej najbogatsze państwa świata, wraz z analitykami Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO), w czerwcu 2012 roku po raz kolejny przedstawili średnioterminowe (na lata 2012-2021) perspektywy dla światowych rynków żywności, w tym produktów mleczarskich.

Jednym z podstawowych założeń jest niezmienność obecnie prowadzonej polityki rolnej na rynkach spożywczych. Prognozy nie uwzględniały także możliwości wystąpienia różnego rodzaju kataklizmów i anomalii klimatycznych, jaki chociażby susza w USA na przełomie lipca i sierpnia, która poważnie zachwiała światowym rynkiem mleka.

Podobnie jak przed rokiem perspektywy dla rynku mleka są w 2012 bardzo optymistyczne. Na przełomie lat 2010 i 2011 notowania produktów mleczarskich na rynkach międzynarodowych wyraźnie wzrosły. Zwyżka ta została spowodowana nie tylko przez obawy związane ze wzrostem cen pasz, jakie miały miejsce na początku 2011 r., ale także poprzez zwiększony popyt – przede wszystkim z krajów eksporterów ropy naftowej oraz Chin. W 2011 r. doszły do tego jeszcze zamieszki geopolityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, skutki trzęsienia ziemi w Japonii, zwyżkujące koszty energii oraz problemy z pogodą na południowej półkuli (Australia, Nowa Zelandia).

W raporcie OECD wskazuje się na systematyczny wzrost popularności nabiału w regionach rozwijających się. Dynamiczny wzrost ludności idzie często w parze z rosnącym bogaceniem się tamtejszych społeczeństw (i postępującą w ślad za tym zmianą nawyków żywieniowych na takie, które dominują w krajach umownie rozumianego Zachodu).

Produkcja mleka ma w 2020 być o 19,3% większa niż w 2011 roku. Prognoza OECD/FAO zakłada w tym okresie ponad 2% średnią dynamikę wzrostu. W wartościach absolutnych produkcja mleka zwiększyć się ma w latach 2012-21 o niemal 120 mln ton, z 737,4 do 880,4 mln ton.

Rozwój pogłowia krów mlecznych będzie bardziej ograniczany czynnikami środowiskowymi i niedostatecznymi zasobami wody w wielu regionach, dlatego też dla wzrostu produkcji mleka kluczowa będzie poprawa wydajności krów. Utrzymają się pod tym względem ogromne różnice między regionami globu – od najwyższych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej poprzez średnie w krajach Oceanii i Ameryce Łacińskiej aż do najniższych w azjatyckich krajach rozwijających się, mimo że tempo wzrostu mleczności będzie tam stosunkowo najszybsze.

Aż 79% dodatkowej wytworzonej ilości mleka przypadnie na kraje spoza OECD, których udział w łącznej produkcji światowej osiągnąć ma niemal 60%. Stanie się tak na skutek bardzo dynamicznego wzrostu w Chinach (wzrost o ponad 53% w omawianym okresie), i równie imponującego w Indiach (+60%) i mniej dynamicznego w Brazylii (niemal 40%) – warto zauważyć, że przy prognozowanych trendach do 2021 roku produkcja mleka w tym kraju może praktycznie przewyższyć produkcję w UE.

Silne tendencje wzrostowe mają się utrzymać w Ameryce Południowej – oprócz wspomnianego już wzrostu w Brazylii podaż surowca w Argentynie ma się zwiększyć o ponad 75,8. Według ekspertów, jest to potencjalnie istotna „strefa dużej produkcji taniego mleka”.

Udział państw rozwiniętych (przyjmijmy dla uproszczenia, że jest to OECD w obecnym składzie) w globalnej ilości mleka będzie w tym czasie systematycznie malał. Unia Europejska pozostanie wprawdzie największym producentem mleka w tym gronie, jednak mimo zniesienia kwot mlecznych tempo wzrostu ma być mizerne – raptem nieco zaledwie 7% w ciągu blisko dekady.

Analitycy OECD widzą pomyślne perspektywy przed Rosją (wzrost o 12,4%), dla ostrożności wypada jednak zauważyć, że tamtejsze otoczenie polityczne i makroekonomiczne jest niestabilne, co niejednokrotnie doprowadzało do kryzysów.

Dużo szybciej ma się zwiększać produkcja mleka w Turcji (+42% do 2021 roku). Kraje Oceanii – Nowa Zelandia i Australia – mają w omawianym okresie zwiększyć ilość wytwarzanego mleka odpowiednio o 55,2% i 8,7%, co na tle większości państw wysoko rozwiniętych należy traktować jako wynik bardzo dobry.

Dobrze wypadają również Stany Zjednoczone, które dalej mają rozwijać produkcję surowca (+22,8%) – niewykluczone, że powróci spadkowy trend pogłowia krów (m.in. wskutek programów dobrowolnego uboju, jakie wdrażane były np. w latach 2009-10).

aktualizacja (RP) 11.01.2013

Nowa Zelandia: Eksport mleka do Chin wzrósł o 27%

Eksport nowozelandzkiego mleka do Chin w ciągu 10 miesięcy 2012 roku (do października)praktycznie całkowicie odpowiadał wskaźnikom z roku 2011. Ostatni raport Rabobank pokazał, że w ciągu 10 miesięcy wyeksportowano 463 tysięcy ton, w porównaniu z 467 tys. ton w ciągu 12 miesięcy z roku ubiegłego. Chiny wciąż pozostają dla Nowej Zelandii dominującym kierunkiem eksportu, z wielkością dostaw o 9000 ton większą (27%) w porównaniu z październikiem roku 2011. (...)

Eksport mleka w październiku odzwierciedla wzrost produkcji mlecznej, która zwiększyła się o 5-6%. W dziedzinie popularności produktów eksportowych należy zaznaczyć, że dzięki bardziej przyjaznym cenom popyt przesunął się w kierunku serów i mleka odtłuszczonego w proszku.

Ceny mleka zanotowały skromne osiągnięcie - wg giełdy GlobalDairyTrade w tym tygodniu wzrosły o 1,1%. Wzrost jest częściową rekompensatą po 2-procentowym spadku cen na poprzedniej aukcji. W porównaniu z majowymi cenami minimum, ceny mleka obecnie są ok. 28% wyższe.

W Australii minął sezonowy wzrost produkcji 2012-2013 i okazał się niższy od oczekiwań, głównie z powodu deszczowej pogody w poszczególnych rejonach stanu Wiktoria - mówi się w raporcie.

Stopniowa poprawa i odrodzenie cen na produkty żywnościowe pozwoli lokalnym fermom - jak się oczekuje - otrzymać za mleko cenę w wysokości 5 dolarów australijskich za kg.

Największy spadek wysokości eksportu zanotowała Indonezja. Silny spadek (58% w skali roku) jest rezultatem inicjatywy indonezyjskich władz, które miały na celu osiągnięcie samowystarczalności w zakresie produkcji mleka w regionie.

aktualizacja (RP) 11.01.2013

Białorusini chcą zarzucić Ukrainę produktami mlecznymi

Białoruski holding „Miasomolprom”, skupiający 17 firm mleczarskich i mięsnych, w pierwszym kwartale 2013 r. rozpocznie dystrybucję swoich produktów na rynku ukraińskim.

Ekspansji Białorusi na Ukrainie w takiej skali jeszcze nie było: moc wszystkich zakładów „Miasomolproma” jest w pełni wystarczająca, aby zapewnić produkty mleczne dla co szóstego Ukraińca. (...)

„Miasomolprom” planuje zacząć dostawy od 500 ton miesięcznie. Pierwsze dostawy rozpoczną się w I kwartale 2013 r. „Później przeanalizujemy wyniki sprzedaży i, jeśli będzie popyt, będziemy zwiększać wielkość importu” - zaznacza Siergiej Krishtapovich, dyrektor generalny „Minobłmiasnomolprom” - firmy zarządzającej holdingiem „Miasomolprom”. (...)

Wg menadżera, efekt skali pozwoli firmie zaczepić się na rynku ukraińskim. „Małym przedsiębiorstwom jest trudno samodzielnie wychodzić na rynek zewnętrzny, konkurować z większymi producentami, a będąc w składzie holdingu mają one taką możliwość” - wyjaśnia Krishtapovich.

Holding jest ukierunkowany wyłącznie na segment premium. Jako kanał dystrybucji wykorzystywane będą tylko duże, krajowe sieci detaliczne. (...)

aktualizacja (RP) 11.01.2013

Wzrost cen skupu mleka w Polsce oraz w UE

Ostatnie miesiące 2012 r. przyniosły poprawę sytuacji na krajowym rynku mleka. Według najnowszych danych GUS w listopadzie mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie 121,64 zł/hl, tj. więcej o ponad 3 proc. wobec października br. i zaledwie o 4 proc. mniej od niemalże rekordowego listopada ubiegłego roku.

Tym samym cena mleka przekroczyła o 8 proc. średnią cenę notowaną w listopadzie w ciągu ostatnich pięciu lat - podają analitycy Banku BGŻ.

Warto zwrócić uwagę na pogłębiające się regionalne zróżnicowanie cen. W ubiegłym miesiącu mleko podrożało w największym stopniu w województwach o wyższych niż przeciętnie cenach skupu, tj. lubuskim - o prawie 8 proc. w relacji miesięcznej do 131,53 PLN/h - warmińsko-mazurskim - o prawie 4 proc. do 124,16 PLN/hl, oraz zachodniopomorskim - o 4 proc. do 127,85 PLN/hl.

Znacznie niższe przyrosty (poniżej 2 proc. wobec października br.) odnotowano w województwie podkarpackim i małopolskim, gdzie mleko w skupie jest najtańsze.

Oczekujemy, że w grudniu ceny mleka tradycyjnie już wzrosną, natomiast w 2013 r. dynamika wzrostowa prawdopodobnie ulegnie wyhamowaniu. W dalszych miesiącach możliwe są nawet niewielkie spadki cen. Niemniej oceniamy, że przez cały rok pozostaną one na relatywnie wysokim poziomie. Szczególnie w II połowie roku będą przypuszczalnie wyższe, niż w II połowie 2012 roku. Zważywszy na fakt, że koszty produkcji będą się prawdopodobnie stabilizowały (a w przypadku nawozów możliwe są nawet nieznaczne obniżki), powinno to poprawić opłacalność produkcji mleka w przyszłym roku.

W II półroczu br. na rynku unijnym systematycznie rosły ceny skupu mleka. Według danych Komisji Europejskiej w październiku br. średnia ważona cena surowca ukształtowała się na poziomie 33,0 EUR/100 kg, tj. o ponad 3 proc. wyższym niż we wrześniu 2012 roku. Nadal jednak mleczarnie płaciły o ponad 5 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.

Największe zmiany ceny (wzrost o ponad 13 proc. w relacji miesięcznej) odnotowano na Łotwie, a w przypadku liczących się producentów mleka - w Niemczech - wzrost o prawie 9 proc. m/m do 33,60 EUR/100 kg - oraz we Francji - o ponad 4 proc. do 30,96 EUR/100 kg.

Rosnącym cenom towarzyszył spadek wolumenu skupu mleka. Wprawdzie w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2012 r. mleczarnie w UE-27 zakupiły ogółem 106,6 mln t surowca, tj. o ponad 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, niemniej już w sierpniu, wrześniu i w październiku towarowa produkcja mleka była niższa, niż rok wcześniej. Spadki notowane są praktycznie w każdym kraju należącym do czołówki unijnych producentów

aktualizacja (RP) 09.01.2013

Branżę spożywczą czeka trudny rok

Producentów i przetwórców żywności czeka trudny rok. Będą musieli stawić czoła hamującej gospodarce i dyktatowi sieci handlowych - informuje „Rzeczpospolita”. Zdaniem Moniki Kalwasińskiej, analityka Domu Maklerskiego PKO BP, branża spożywcza zmierzy się w tym roku z wysokimi cenami surowców rolnych oraz ograniczeniem siły nabywczej polskich konsumentów na skutek słabnącego wzrostu gospodarczego.

Jak ocenia, szanse na wprowadzenie podwyżek w pełni rekompensujących rosnące koszty produkcji są niewielkie. Jak podaje „Rz”, presję na ceny wywierają sieci handlowe mające coraz silniejszą pozycję rynkową. Przykładem są dyskonty, na które w 2012 r. przypadało 17 proc. sprzedaży produktów spożywczych, a w 2013 r. ich udział może przekroczyć 19,5 proc. Zdaniem ekspertów, w kolejnych latach będziemy obserwować przechodzenie konsumentów z kanału tradycyjnego, czyli małych sklepów spożywczych, do sieci handlowych, głównie dyskontów.

Eksperci uważają, że na ekspansji sieci handlowych mogą skorzystać firmy produkujące marki własne. PMR szacuje, że w ubiegłym roku wydatki na nie urosły w Polsce o niemal 19 proc., do 33,8 mld zł - czytamy w „Rz”.

aktualizacja (RP) 09.01.2013

Zniesienie kwotowania produkcji mleka jest już niemal pewne

Komisja Europejska przyjęła raport, w którym przekonuje, że UE jest na dobrej drodze do zniesienia systemu kwotowania produkcji mleka w 2015 r.

Raport wskazuje, że perspektywy sektora mlecznego i trendy cenowe są korzystne, a w przeważającej większości krajów członkowskich kwoty mleczne nie są już dłużej niezbędne, by limitować produkcję. Komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos zapewnił jednak, że sytuacja nadal będzie monitorowana, oświadczył on także,że w połowie 2014 roku ukaże się kolejny raport dotyczący analizy sytuacji na unijnym rynku mleka w związku z planowanym zniesieniem systemu kwot mlecznych.

W najnowszym raporcie KE zauważa, że trend cenowy od czasu poprzedniego raportu z 2010 r. „jest zwyżkowy ze spadkami i wzrostami po drodze”. Dodaje, że tzw. pakiet mleczny, który obowiązuje od października oferuje narzędzia adaptacji sektora do warunków rynkowych.

aktualizacja (RP) 09.01.2013

Marki własne w portfelu dużych dostawców

Jak dowiaduje się forummleczarskie.pl w Private Label Manufacturers Association (PLMA), 40% wyrobów będących w sprzedaży we Francji pod marką detalisty, pochodzi od producentów wyrobów markowych. Pomiar został dokonany pomiędzy marcem i wrześniem 2012 roku.

Powodzenie produktów marek własnych jest widoczne z roku na rok. Ostatnio Edeka informowała o 12,3% wzroście sprzedaży marek własnych w porównaniu do 3,9% wzrostu sprzedaży wyrobów markowych.

Z kolei hiszpańska Mercadona dzięki markom własnym stała się największą siecią handlową w swoim kraju.

Również w Polsce widoczna jest poprawa pozycji produktów marki własnej. W segmencie żywności jest to wzrost z 18,4% do 20,1% pod względem ilościowym i wzrost z 12,2% do 13,9% wartościowo, w branży mleczarskiej jest to wzrost w zależności od kategorii nawet do 45,2% w mleku UHT lub 32,1% w kefirze wartościowo.

aktualizacja (RP) 08.01.2013

Średni wzrost cen o 2,0% na piewszej w 2013 roku giełdzie Fonte

Średnia cena ważona dla wszystkich produktów we wszystkich terminach wyniosła 3,357 dolarów USA za tonę, co oznacza wzrost o 2,0% w porównaniu do poprzedniej aukcji.

Cena PMP - średnio 3,199 US dolarów za tonę dla wszystkich zamówień; wzrost o 1,6% w stosunku do poprzedniej akcji.

Cena OMP wzrosła o 4,7% w porównaniu do poprzedniej aukcji i wyniosła 3,572 US dolarów za tonę.

Cena AMF (odwodniony tłuszcz mleczny) spadła o 0,2% do 3,169 US dolarów.

Notowania OMP w kontrakcie krótkoterminowym (luty 2013) wyniosły średnio 3,610 US dolarów za tonę i były o 5,9% wyższe w porównaniu do poprzedniej giełdy.

aktualizacja (RP) 07.01.2013

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

W drugim tygodniu grudnia 2012 r. obniżyły się krajowe ceny zbytu mleka w proszku oraz masła w blokach, natomiast ceny masła konfekcjonowanego i monitorowanych gatunków serów dojrzewających nadal wykazywały tendencję do wzrostu.

W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10-16.12.2012 r. za masło w blokach przetwórcy uzyskiwali przeciętnie 14,00 zł/kg, o 0,8% mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena masła konfekcjonowanego wzrosła w tym czasie o 1,8%, do poziomu 15,63 zł/kg. Masło było o 5% droższe niż przed miesiącem, ale o 5-7% tańsze w odniesieniu do cen sprzed roku.

Odtłuszczone mleko w proszku w dniach 10-16.12.2012 r. zbywano średnio po 10,65 zł/kg, a pełne mleko w proszku po 12,00 zł/kg. W porównaniu do notowań sprzed tygodnia cena OMP była niższa o 0,4%, a PMP o 0,6%. W ciągu miesiąca OMP potaniało o ponad 1%, a PMP o ponad 1% podrożało. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena OMP była o 6% wyższa, a PMP o 6% niższa.

Ceny zbytu sera Gouda i Edamskiego wzrosły, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, o niecały 1% i w dniach 10-16.12.2012 r. ukształtowały się na poziomie odpowiednio: 14,18 zł/kg i 14,30 zł/kg. Wymienione gatunki serów były o 3-4% droższe niż przed miesiącem oraz o 2-3% droższe w porównaniu do notowań sprzed roku.

aktualizacja (RP) 03.01.2013

Ceny na rynkach zagranicznych (ARR)

Na aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairy-Trade w tygodniu przedświątecznym zmiany cen podstawowych produktów mleczarskich były różnokierunkowe. W dniu 18 grudnia 2012 r. za bezwodny tłuszcz mleczny płacono 3180 USD/t, a za pełne mleko w proszku 3147 USD/t, w obu przypadkach o niecały 1% taniej niż przed dwoma tygodniami. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 3419 USD/t, a za ser Cheddar 3510 USD/t.

W ciągu dwóch tygodni cena OMP wzrosła o 2%, a ce-na sera Cheddar o 4%. W porównaniu do notowań sprzed roku droższe było jedynie OMP (o 3%), natomiast w przypadku pozostałych produktów zanotowano spadki cen: sera Cheddar o 3%, PMP o 12%, a bezwodnego tłuszczu mlecznego o 24%.

W drugim tygodniu grudnia br. w Niemczech, Francji i Holandii ceny monitorowanych trwałych produktów mleczarskich utrzymały się na poziomie sprzed tygodnia. Jedynie we Francji o 1,4% podrożało masło.

W dniach 09-12.12.2012 r. w ww. krajach ceny masła w blokach kształtowały się w zakresie 3,35-3,50 EUR/kg, odtłuszczonego mleka w proszku - 2,64-2,68 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku - 2,95-2,98 EUR/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena OMP była o 14- 15% wyższa, PMP o 2-5% wyższa, a cena masła o 1-6% niższa.

aktualizacja (RP) 03.01.2013

USA: Tetra Pak przejmuje Filtration Engineering Company (Forum M

Przejęcie to wzmacnia ofertę firmy Tetra Pak w zakresie kompletowania rozwiązań dla przemysłu mleczarskiego. Filtration Engineering Company powstała w 1982 roku i jest liderem na rynku amerykańskim w obszarze filtracji membranowej.

Firma specjalizuje się w rozwiązaniach dla obróbki mleka, serwatki, serów oraz w systemach oszczędzających media. Zatrudnia 39 osób.

Wartość transakcji nie została ujawniona. Przyłączenie oznacza połączenie wiedzy z zakresy membran ceramicznych stosowanych przez Tetra Pak i membran spiralnych oferowanych przez Filtration Engineering. Przez ostatnie 10 lat obie firmy współpracowały ze sobą nad szeregiem projektów.

aktualizacja (RP) 03.01.2013

Dzieci powinny pić dwie szklanki mleka dziennie (PAP)

Kanadyjscy naukowcy ustalili, że dwie szklanki mleka dziennie to optymalna dawka dla dzieci. Wyniki badania zamieszczono w czasopiśmie "Pediatrics".

Mleko krowie jest cennym źródłem witaminy D i żelaza, ale dotychczas istniało wiele niejasności, ile mleka powinno pić dziecko, aby mieć z tego największe korzyści zdrowotne.

Badacze z St. Michael's Hospital i The Hospital for Sick Children w Kanadzie podają rozwiązanie, oparte na rezultatach swojego badania, przeprowadzonego na grupie dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Eksperci stwierdzili, że dwie szklanki mleka dziennie to dawka, która zapewnia optymalny poziom witaminy D i żelaza. Większe ilości są niewskazane, bo chociaż powodują wzrost poziomu witaminy D, to mogą jednocześnie prowadzić do niedoboru żelaza.

"Zauważyliśmy, że dwie szklanki krowiego mleka dziennie wystarczyły do utrzymania odpowiedniego poziomu witaminy D u większości dzieci, a jednocześnie nie zmniejszały zapasów żelaza" - przekonuje dr Jonathon Maguire.

Naukowcy informują również, że dzieci z ciemną karnacją mogą być bardziej narażone na niedobory witaminy D podczas miesięcy zimowych. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie suplementacji witaminą D, zamiast oferowania dziecku większych ilości mleka. Utrzymanie odpowiedniego poziomu składników odżywczych w organizmie dziecka jest bardzo ważne. Badacze przestrzegają, że niedobór witaminy D może wpłynąć na zdrowie kości, podczas gdy niedobór żelaza doprowadzić do anemii i opóźnień w rozwoju poznawczym.

Jednocześnie naukowcy przypominają powszechnie przyjęte zalecenie, aby mleka krowiego nie podawać dzieciom, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia.

aktualizacja (RP) 03.01.2013

Danone będzie oszczędzać

Poważne cofnięcie się popytu na produkty Danone obserwowane w Hiszpanii i Włoszech może nie być wcale odosobnionym zjawiskiem. Takie wnioski przynosi lektura komunikatu o opracowaniu planu redukcji wydatków i adaptacji do trudniejszej sytuacji rynkowej.

2-letni plan firmy ma przynieść oszczędności na poziomie 200 mln €. Firma zamierza zmniejszyć koszty administracyjne i ogólne na poziomie grupy i poszczególnych oddziałów.

Jak podaje firma organizacja zarządzania będzie adaptowana do sytuacji, gdyż ta dotąd była tworzona na potrzeby rynku wzrostowego.

Źródło: Forum Mleczarskie

aktualizacja (RP) 19.12.2012

Twarogu kryzys nie dotyczy

Aksamitny, biały, świeży. W roli głównej, jako towarzysz bądź kompan zespołowy. Dobry znajomy od lat, i mimo że w cieniu egzotycznych, eleganckich przybyszy z zagranicy, nie zawodzi.

Wspomnienia z dzieciństwa: puszysty twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką z chrupiącym pieczywem, pucharek twarogu z malinami, naleśniki z twarogiem i śmietaną, miska twarogu ze słodkimi dodatkami do sernika… Każdy ma swoje smaki i zapachy z rodzinnego domu i mimo że niekoniecznie w pierwszej kolejności przywołujemy te z białym serem, to wszyscy mamy twarogowe wspomnienia. Nie musimy jednak jedynie rzewnie cofać się w czasie, przede wszystkim dlatego, że twaróg właściwie nieprzerwanie gości w naszych domach. Wymienione dania, na stałe wpisały się do domowego menu, a lista potraw, w których wykorzystujemy twaróg jako składnik jest przecież bardzo długa. Ciasta, desery, farsze, zapiekanki, pasty, kluski… Nawet jeśli twaróg nie jest dla kogoś delicją sam w sobie, to już specjały z jego użyciem mają rzesze fanów.

Twaróg nie bez powodu ugruntował swoją pozycję w polskich domach. Jest produktem naturalnym, niezawierającym sztucznych dodatków, przez co postrzegany jest jako zdrowy i ekologiczny. Ten fakt, przenoszony z pokolenia na pokolenie na stałe zakorzenił się w naszych głowach. Zwolennicy zdrowego żywienia, fani produktów ekologicznych, poszukiwacze regionalnych specjałów, gospodynie z wieloletnim stażem i te z nieco mniejszym, wszyscy oceniają twaróg jako produkt tradycyjny, gdzie tradycja w tym przypadku oznacza bezpieczny, sprawdzony sposób produkcji, dobrą recepturę i zdrowy produkt finalny. Twaróg to przecież łatwo przyswajalne białko, zawiera magnez, potas, witaminę A, D, E oraz wapń.

Spójrzmy na konfekcjonowany twaróg spod szyldu czołowych producentów. Wśród produktów mleczarni Mlekovita (GK) zauważyć możemy twarogi klasyczne i do pieczenia, z czego klasyczny dostępny jest w opcji otwórz/zamknij. Łowicz (OSM): szeroki wachlarz produktów i takowy również w kwestii opakowań. Znajdziemy twarogi w opakowaniach otwórz/zamknij, ale również w klasycznej folii i kostce. Kilogramowe wiaderka zarezerwowane są dla twarogów sernikowych, dwa różne rodzaje (jeden z nich jest nowością) i dla twarogu mielonego półtłustego. Producent proponuje również kategorię twarogów luksusowych i formowanych, obie w opakowaniach foliowych.

Dodatkowym, dla jednych, a podstawowym dla innych, atutem jest jego dietetyczność. Nawet tu, w tak tradycyjnej kategorii produktowej, jaką jest twaróg, konsumenckie serca podbił komunikat o zawartości 0% tłuszczu. Maluta Nowy Dwór Gdański (OSM) na rynku wyróżnia się takim właśnie twarogiem do krojenia (w klinku) 0% tłuszczu Miss Talia. Sierpc (OSM), proponuje konsumentom ser twarogowy Vitea 0%, w opakowaniu typu otwórz/zamknij. Producenci szybko reagują na zapotrzebowanie swoich klientów. Twaróg jest niezastąpionym produktem dla kulturystów, pań dbających o figurę, rosnących dzieci lub starszych osób mających na uwadze swoją dietę. Nie ma przesady w powiedzeniu, że jest to produkt dla całej rodziny.

aktualizacja (RP) 19.12.2012

USA: Coca-Cola wchodzi w mleczny biznes

Firmy Coca-Cola oraz Select Milk Producers poinformowały o podziale udziałów w spółce Fair Oaks Farms Brands, która zajmie się ekspansją produkowanego u siebie mlecznego napoju proteinowego Core Power. Firmy zadecydowały o dalszym, wspólnym rozwoju innowacyjnych produktów mlecznych z wartością dodaną pod marką Core Power. – Ta nowa inwestycja jest przykładem naszych wielkich ambicji, aby być najlepszą marką dającą najlepszą sprzedaż i oferującą najlepszą obsługę klientów w Ameryce Północnej – powiedział Steve Cahillane, Prezydent i CEO spółki Coca-Cola Refreshments. – Oferujemy szeroki wybór produktów wychodzących naprzeciw stylowi życia naszych klientów.

Nowy nabytek Coca-Coli daje jej dobry przyczółek do zmiany wizerunku – Wspólny biznes Coca-Cola oraz Select Milk Producers pomoże zrealizować wizję stworzenia wiodącej w segmencie health & wellness firmy mleczarskiej – mówi Steve Jones, CEO nowej spółki Fair Oaks Farms Brands.

Core Power jest obecnie dystrybuowany przez Coca-Colę i dostępny w plastikowych butelkach. Produkt jest pakowany aseptycznie i wymaga zachowania standardów chłodniczych. Zawiera naturalne substancje słodzące i wysokiej jakości dodatki. Wszystkie produkty z linii Core Power są wolne od laktozy i glutenu.

Firma Select Milk Producers została wskazana jako cel inwestycji przez spółkę zależną Coca-Cola: Venturing and Emerging Brands. Firma ta ma za zadanie wyszukiwać spółki i nisze produktowe dające szanse na szybki wzrost marki.

Select Milk Producers została założona w 1994 roku przez grupę rolników wyróżniających się bardzo wysokim standardem i wolumenem produkowanego mleka. Firma skupia 87 mleczarni z Teksasu, Nowego Meksyku oraz Środkowego Zachodu. Fair Oaks Farms Brands wytwarza produkty mleczarskie i działa w segmencie produktów health & wellness. Flagowa farma usytuowana w Fair Oaks, w stanie Indiana, jest znana jako bardzo innowacyjna mleczarnia i lider w zrównoważonym rolnictwie. Spółka ta posiada prawa do marki Core Power.

aktualizacja (RP) 19.12.2012

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

Na rynku krajowym od połowy sierpnia br. utrzymuje się wzrostowa tendencja cen zbytu masła. W ostatnim tygodniu listopada br., w porównaniu do poprzedniego, zarówno masło w blokach jak i masło konfekcjonowane podrożały o 1,5%.

W dniach 26.11-02.12.2012 r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za masło w blokach przeciętnie płacono 14,64 zł/kg, a za masło konfekcjonowane 15,19 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca masło w blokach było droższe o 14%, a masło konfekcjonowane o 4% droższe. Wymienione rodzaje masła były jednak tańsze niż przed rokiem o 5-7%.

W dniach 26.11-02.12.2012 r. cena odtłuszczonego mleka w proszku kształtowała się na poziomie zbliżonym do notowanej w poprzednim tygodniu i przed miesiącem i średnio wynosiła 10,77 zł/kg. W odniesieniu do poprzedniego tygodnia pełne mleko w proszku potaniało o 0,7% i przeciętnie uzyskiwano za nie 11,76 zł/kg. Cena PMP była jednak o 1% wyższa niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku OMP było o 10% droższe, a PMP o 6% tańsze.

aktualizacja (RP) 15.12.2012

Kalemba: negocjacje dot. WPR uzależnione od unij-nego budżetu

Negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zależą od uchwalenia unijnego budżetu na lata 2014-2020 - poinformował w piątek w Sejmie minister rolnic-twa Stanisław Kalemba. Dodał, że na razie nie ma żadnych wiążących ustaleń w sprawie kształtu reformy.

"Rada Europejska i Parlament Europejski nie podejmują żadnych decyzji, dopóki nie będzie jasności co do wysokości wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, sposobu podziału jego środków" - powiedział Kalemba, przedstawiając w Sejmie informację na temat stanu negocjacji w sprawie WPR. Dodał, że duży niepokój budzą propozycje przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy`a.

Van Rompuy zaproponował cięcia w unijnym budżecie, w tym zmniejszenie budżetu rolnego o 25 mld euro. Polscy rolnicy straciliby 5,6 proc. w stosunku do propozycji KE, co oznacza mniej o 1,2 mld euro z około 21,3 mld euro przewidzianych na ten cel dla Polski.

Jeżeli chodzi o tzw. II filar (środki na rozwój obszarów wiejskich) - to łączne cięcia miałyby wynieść 8,3 mld euro. To oznacza średnią redukcję około 19 proc. dla każdego kraju, w tym i Polski. Zdaniem Kalemby propozycja redukcji budżetu WPR głównie kosztem polityki rozwoju obszarów wiejskich stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji am-bitnych celów KE, jakie wynikają z dotychczasowych dokumentów.

Dotyczy to m.in. nałożenia na rolników dodatkowych obowiązków związanych z ochroną środowiska. Zaznaczył, że po raz pierwszy ustalenie dotyczące unijnej polityki rolnej będzie podejmowane wspólnie przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Jak mówił, obie instytucje nadal pracują nad swoimi stanowiskami.

"Trudno jest przewidzieć, jaki będzie ostateczny wynik negocjacji pomiędzy Radą i PE, jak wyglądać będą poszczególne instrumenty WPR - stąd trudno jest ocenić stopień realizacji oczekiwań polskiego rządu" - podkreślił minister.

Jego zdaniem prawdopodobnie komisja rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjmie projekt stanowiska PE w końcu stycznia 2013 r. Można oczekiwać, że ostatecznie stanowiska obu instytucji w sprawie WPR ustalone zostaną po lutowym szczycie europejskim, który będzie poświęcony negocjacjom wieloletnich ram finansowych.

"Jako minister podejmuję wszelkie starania, by negocjacje budżetowe zapewniły korzystne dla Polski rozstrzygnięcia finansowe i realizację zakładanych celów" - po-wiedział szef resortu rolnictwa. Jak mówił, takim celem jest m.in. wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do średniej płatności w UE.

aktualizacja (RP) 15.12.2012

Marki własne w nabiale rosną w tempie 20% rocznie

Pogorszenie koniunktury gospodarczej i przegląd wydatków realizowanych przez gospodarstwa domowe sprzyja zainteresowaniu produktami markami detalistów. Private labels mają największy udział w produktach, w których najtrudniej o wartość dodaną i które w oczach konsumentów są do siebie najbardziej zbliżone niezależnie od dostawcy.

Z tego względu najbardziej podatne na ekspansję marek własnych są takie kategorie jak mleko UHT, kefiry, sery topione, sery typu holenderskiego. Na drugim biegunie znajdują się produkty funkcjonalne.

Pragnący zachować anonimowość kupiec wskazuje, że produkty funkcjonalne są szansą dla marek własnych i od pewnego czasu znajdują się one na celowniku sieci handlowych. Wyroby te mają szansę tam, gdzie produkty markowe już odniosły pewien sukces. Ograniczone szanse marek własnych dotyczą natomiast tych produktów, które w opinii konsumentów, są dobrami wysokiego zaufania.

Tu przykładem mogą być produkty zawierające stanole i sterole roślinne.

Zdaniem cytowanego kupca realny poziom udziału marek własnych w nabiale to 30%. Według nieoficjalnych danych agencji badawczych największy udział marek własnych obserwuje się w segmencie mleka UHT (ok. 45%) i w kefirze (ponad 32%).

aktualizacja (RP) 15.12.2012

Jak używać znaku towarowego, by go nie stracić?

Tylko rzeczywiste używanie znaku towarowego umożliwia pełnienie przez znak jego podstawowej funkcji polegającej na wskazywaniu pochodzenia towarów i usług nim opatrzonych.

Używanie to musi przede wszystkim polegać na dokonywaniu obrotu towarami opatrzonymi znakiem. Nieużywanie znaku przez pięć kolejnych lat od rejestracji grozi wygaszeniem znaku.

Uniemożliwia także wykorzystanie znaku w celu zakazania podmiotom trzecim dokonywania naruszeń oraz unieważnienia kolizyjnych oznaczeń późniejszych.

aktualizacja (RP) 15.12.2012

Konsolidacja to metoda rozwoju Mlekovity

Przyłączanie przez Mlekovitę kolejnych spółdzielni mleczarskich stanowi skuteczną metodę rozwoju tej firmy.

Kluczowym aktywem przejmowanym przez Mlekovitę jest w takich wypadkach lokalna baza dostawców mleka - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Piotr Grauer, ekspert firmy doradczej KPMG.

Podkreśla, że pozwala to stabilizować i stale poszerzać bazę surowcową firmy, a jednocześnie - uniknąć kosztownej "walki" o surowiec między konkurującymi spółdzielniami. - Dodatkowo, przejmowany jest lokalny rynek klientów na produkty, które sprzedawane są przez dany podmiot.

Sam zakład przejmowanego podmiotu może być albo dostosowany do potrzeb produkcyjnych całej grupy (np. poprzez specjalizację produktową), albo - w skrajnym przypadku - zlikwidowany, jeśli istnieje możliwość dowozu mleka do innego zakładu w sąsiedztwie, należącego do grupy - mówi ekspert firmy doradczej KPMG.

Jak twierdzi Piotr Grauer, fala konsolidacji wśród spółdzielni mleczarskich nabrała w ostatnich latach dynamiki i będzie dalej kontynuowana. Proces ten powinien prowadzić do powstania kilku silnych podmiotów, posiadających ugruntowaną pozycję surowcową i produktową na rynku krajowym, a równocześnie konkurencyjnych na rynku ogólnoeuropejskim.

źródło: (portalspożywczy.pl)

aktualizacja (RP) 15.12.2012

Stop nadużyciom w rolnictwie

Na forum Wysokiego Szczebla Copa-Cogeca nalegała, by Komisja Europejska podjęła zdecydowane kroki w kierunku wdrożenia przepisów na szczeblu unijnym, które pomogłyby zwalczać niesprawiedliwe praktyki prowadzące do nadużyć w łańcuchu żywnościowym UE.

- Wyraźnie widać wpływ nieuczciwych praktyk prowadzących do nadużyć na rolnictwo. Dlatego pochwalam inicjatywę kontynuowania prac Forum Wysokiego Szczebla w celu znalezienia rozwiązań na te problemy - mówił sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen. - W sytuacji w której rolnicy stawiają czoła wysokim kosztom produkcji, których często nie odzyskują w cenach rynkowych, kluczowe znaczenie ma znalezienie rozwiązania pozwalającego zwalczać nieuczciwe praktyki i nadużycia - zaznaczył.

Jak poinformował, jego zdaniem jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej biorąc pod uwagę nierówny układ sił w łańcuchu żywnościowym oraz kurczące się dochody rolników.

- Jesteśmy przekonani, że dobrowolne kodeksy powinny uzupełniać ramy prawne. System mieszany, w którym dobrowolne kodeksy byłyby poparte przepisami definiującymi niesprawiedliwe praktyki i nadużycia może przyczynić się do lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Problemu dotyczącego całego łańcucha żywnościowego, jakim są nieuczciwe praktyki prowadzące do nadużyć nie da się rozwiązać półśrodkami. Dlatego apeluję do Komisji, by podjęła wyraźne kroki w kierunku opracowania przepisów na szczeblu UE, które odnosiłyby się do nieuczciwych praktyk handlowych. Należy poprawić słabą pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym - dodał Pesonen.

Źródło: farmer.pl

Supernowoczesna linia do produkcji serów twarogowych

Jedna z największych polskich mleczarni, SM Mlekovita uruchomiła najnowocześniejszą na świecie zarówno pod względem technicznym, jak i technologicznym linię ciągłą do produkcji serów twarogowych bezformowych.

Linia z pakowaczką zainstalowana została na powierzchni 500 mkw. Wartość inwestycji wyniosła ok. 10 milionów zł i została sfinansowana ze środków własnych. Dzięki niej przewidywanych jest utworzenie 10 nowych miejsc pracy. Jak informują przedstawiciele Mlekovity "oferowane dotychczas linie technologiczne bazowały w swoim założeniu na prasowaniu masy twarogowej (samoprasowanie lub prasowanie mechaniczne), które wymagało zastosowania form. Natomiast rozwiązanie zainstalowane w zakładzie Grupy Mlekovita jest pozbawione form, a więc również całego szeregu urządzeń do ich obsługi. Produkowany tu twaróg zachowuje jednocześnie swoje wysokie walory organoleptyczne (smak, zapach, konsystencję) i fizyko-chemiczne. Produkt pakowany jest bezpośrednio po uformowaniu "na ciepło" (w temperaturze 35 st. C), dzięki czemu dłużej zachowuje świeżość i smak. Jednocześnie zastosowany system produkcji jest ekologiczny: zmniejsza zużycie wody, pary, energii elektrycznej i emisji ścieków."

Według przedstawicieli spółdzielni "kompaktowa zwarta konstrukcja pozwala na zainstalowanie linii na niewielkiej powierzchni, a modułowy system jej budowy pozwala na rozbudowę i dopasowanie wydajności do potrzeb rynku. Dotychczas funkcjonujące linie technologiczne nie posiadały możliwości regulacji wagi jednostkowej produktu. Nowe rozwiązanie pozwala w sposób płynny na regulację wagi gotowego produktu z zachowaniem standardu masy dla całej partii produktu, np. nominalna waga 250 g pod potrzeby klientów może być regulowana w zakresie od 180 do 370 g. Cykl formowania i prasowania 24 klinków trwa 20 sekund (co sekundę powstaje jeden klinek) - w dotychczasowej technologii proces ten trwał dwie godziny."

Na nowej linii Mlekovita produkuje sery twarogowe w dwóch kształtach: klinku oraz tzw. stadionie. Jak zapewniają przedstawiciele spółdzielni "to innowacyjne sery twarogowe, zachowujące to, co w mleku najcenniejsze: wyjątkowe bogactwo białka, witamin i składników mineralnych. Są smaczne i lekkostrawne, stanowią podstawę każdej zbilansowanej diety. Doskonałe zarówno na codzienne kanapki, do tradycyjnych pierogów, naleśników, jak również do smakowitych ciast i deserów. W formie "stadion" oferowane są w 200-gramowym wariancie półtłustym, a w tradycyjnej formie klinka w porcji 230 g w trzech opcjach: chudej, półtłustej i tłustej. Dostępne w poręcznych, stabilnych opakowaniach z wygodną opcją wielokrotnego otwierania i zamykania pozwalają dłużej cieszyć się oryginalnym smakiem i świeżością twarogu."

Inwestycję na zamówienie Mlekovity zrealizowały firmy: Obram, Multivac, Omnis i Anatex .

aktualizacja (RP) 11.12.2012

Ruszyła kampania promująca mleko za 12 mln zł

Ruszyła kampania Mam kota na punkcie mleka, która ma promować spożywanie mleka i jego przetworów przez dzieci i młodzież. Projekt jest warty 12 milionów złotych. - Kampania będzie trwać trzy lata i ma zwiększyć spożycie mleka o 1 proc. - powiedziała Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, która kieruje projektem.

Mam kota na punkcie mleka - to hasło działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodziców i nauczycieli w ramach ogólnopolskiej kampanii wspierającej spożycie mleka i jego przetworów. Główną areną startującej kampanii, współfinansowanej ze środków publicznych (krajowych, UE) oraz Funduszu Promocji Mleka, a przygotowanej przez Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, będzie szkola. - Kampania wykroczy poza jej mury, angażując dzieci i rodziców również tam, gdzie spędzają wolny czas - na piknikach, podczas gier edukacyjnych, w Internecie. Celem działań w/w kampanii jest stworzenie mody na mleko i przetwory mleczne - podkresla szefowa PIM-u.

Choć mleka i przetworów mlecznych jemy z roku na rok coraz więcej, daleko nam do średniej europejskiej. Przeciętny Polak w ciągu roku konsumuje blisko 200 litrów mleka (oczywiście w formie "czystej" oraz przetworów), tymczasem w Unii spożycie oscyluje wokół 370 litrów rocznie. Popularność mleka w grupie wiekowej 8-13 lat niemal nie wzrasta. Z badań prowadzonych w latach 2005-2006 przez Instytut Żywności i Żywienia wynika, że u 55 proc. dziewcząt i 40 proc. chłopców zawartość wapnia w codziennej diecie nie pokrywa nawet 50 proc. normy zapotrzebowania organizmów na ten składnik. Mleko i jego przetwory przegrywają z fastfoodami, niezdrowymi przekąskami, słodyczami, które zadomowiły się zarówno w szkolnych sklepikach, jak i codziennej, domowej diecie dzieci i młodzieży. Próżno wśród współczesnych trendów i mód, które w szczególnym stopniu kierują nastawieniem i wyborami młodych ludzi, szukać mleka.

Strategia działań opiera się więc na odpowiednim połączeniu i zrównoważeniu w programie wartości edukacyjnej i rozrywkowej, jak również na wykorzystaniu pewnych mód i trendów oddolnych, wpływających na wybory i postawy dzieci w wieku szkolnym. Poszukując skutecznego sposobu dotarcia do dzieci i młodzieży leitmotivem obu kategorii uczyniono działania zaczerpnięte ze świata, w którym same dzieci przebywają najchętniej. W przypadku młodszej grupy będzie to gra karciana - edukująca nie tylko w zakresie właściwego żywienia, ale i szerzej rozumianej "kultury mlecznej" (produkcja mleka, przerób, bogactwo możliwości kulinarnych), a w grupie starszej - gra społecznościowa online, polegająca na prowadzeniu mlecznej farmy, której sukces wymaga nie tylko umiejętności gospodarskich, ale i szerokiej wiedzy dotyczącej roli mleka w zbilansowanej diecie.

Według raportu "Przegląd rynku produktów mleczarskich", przeprowadzonego w 2009 roku przez Polską Izbę Mleka (PIM), mleko codziennie spożywa mniej niż 20 proc. Polaków. Co zaskakujące 22 proc. chłopców i 16 proc. dziewcząt w wieku gimnazjalnym spożywa mleko rzadziej niż co 2-3 tygodnie.

Pod tym względem zostajemy w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Konsumpcja mleka w naszym kraju wyniosła w 2011 roku 193 litry w przeliczeniu na mieszkańca i jest o około 100 litrów mniejsza niż w innych krajach wspólnoty . W 2011 roku największą popularnością wśród konsumentów cieszyły się: mleko (41,04 l), jogurty (6,48 l), sery twarogowe (6,72 kg), sery dojrzewające i topione (4,68 kg), śmietana i śmietanka (4,44 kg) oraz napoje mleczne (3,36 kg) (GUS, Obliczenia IERiGŻ-PIB - dane w kg na osobę w gospodarstwie domowym w 2011 roku).

Źródło: portalspozywczy.pl

aktualizacja (RP) 11.12.2012

Rosja wstrzymuje import mleczarski z Niemiec

Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) ogłosiła, że z dniem 10 grudnia 2012 roku Rosja wstrzyma import niektórych produktów mlecznych z kilku przedsiębiorstw Niemiec, głównie zlokalizowanych w Bawarii.

Ostatnie kontrole weterynaryjne przeprowadzone w kilku niemieckich mleczarniach, które wysyłają swoje produkty do Rosji wykazały, że wiele z nich nie spełnia wymogów certyfikacyjnych. Szef Rossielchoznadzoru Siergiej Dankwert poinformował ponadto, że naruszenia te są systematyczne i federalne służby weterynaryjne nie podejmuje starań, aby zlikwidować ten problem.

Według danych Rosselchoznadzor, na liście dostawców produktów mlecznych do Rosji znajdują się 103 niemieckie przedsiębiorstwa, z których 21 zostało już ukaranych zakazem eksportu na rynek rosyjski.

Siergiej Dankwert poinformował ponadto, że wstrzymany będzie również import mięsa z niemieckich przedsiębiorstw, ponieważ część mięsa przetwarzanego w Niemczech na potrzeby rynku rosyjskiego pochodzi prawdopodobnie z państw trzecich, jak Pakistan i Chiny. Zapowiedział jednocześnie przeprowadzenie w lutym przyszłego roku kolejnej inspekcji na terenie Niemiec.

źródło: FAMMU/FAPA

aktualizacja (RP) 03.12.2012

Ujednolicono wytyczne zagospodarowania produktów ubocznych w mle

7 listopada br. wprowadzona została nowa lista kontrolna SPIWET dotycząca zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w zakładach przetwórstwa mleka. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii skierował do Powiatowych Lekarzy Weterynarii pismo, w którym ujednolica wytyczne zagospodarowania produktów ubocznych w zakładach przetwórstwa mleka.

W piśmie tym czytamy, że biała woda powstająca w trakcie mycia zbiorników i pojemników może być kierowana bezpośrednio do kanalizacji zakładowej. Taki rodzaj zagospodarowania jest możliwy w oparciu o interpretację załącznika IV rozdział I sekcja 2 pkt 6 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 142/2011. Biała woda jest odrębnym produktem powstającym w zakładach przetwórstwa mleka i jest definiowana w załączniku I pkt 15 jako mieszanina mleka, produktów na bazie mleka lub produktów pochodnych mleka z wodą zebraną podczas płukania urządzeń mleczarskich, w tym pojemników na produkty mleczne przed ich oczyszczeniem i dezynsekcją. Tak więc zakaz, o którym mowa w załączniku IV rozdział I sekcja 2 pkt 6, nie dotyczy białej wody.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii odnosi się również do zagospodarowania osadów z separatorów i centryfug powstających w zakładach przetwórstwa mleka. W załączniku IV rozdział I sekcja 2 akapit 2, materiał kategorii 3 składający się z osadów powstających w wyżej wymienionych urządzeniach może być usuwany ze ściekami, o ile został poddany obróbce jedną z metod przewidzianych w załączniku X rozdział II sekcja IV część 3 tzn. Został poddany obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 70 st. C przez 60 minut lub co najmniej 80 st.C przez 30 minut.

Wszystkie zakłady sektora mleczarskiego, które wprowadzają do obrotu materiały paszowe takie jak np. mleko w proszku, serwatka, i inne produkty wytworzone na bazie mleka, muszą posiadać rejestrację zgodnie z prawem paszowym tj. rozporządzeniem (WE) nr 183/2005. Zakłady te powinny być również zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1069/2009 i okazywać się stosownym numerem identyfikacyjnym, różnicującym prowadzoną działalność. Wprowadzeniem do obrotu ubocznym produktom pochodzenia zwierzęcego lub produktom pochodnym powinien towarzyszyć stosowny dokument handlowy.

Odbiorcy transportujący w/w produkty własnymi środkami transportu, powinni zgłosić tę działalność do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku transportu np. serwatki środkami transportu należącymi do podmiotu mleczarskiego, powinien on również dokonać rejestracji działalności polegającej na transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych. Kontrola zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych w zakładach sektora mleczarskiego może odbywać się przy okazji innej kontroli, a jej częstotliwość powinien określać powiatowy lekarz weterynarii.

Źródło: portalspozywczy.pl

aktualizacja (RP) 30.11.2012

Kalemba: marne szanse na utrzymanie kwot mlecznych po 2015 r.

Jest szansa na pozostawienie kwot ograniczających produkcję cukru w UE po 2015 r.- ocenił w środę w Brukseli minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Jeśli chodzi o utrzymanie kwot mlecznych do 2020 r., to szanse są marne - dodał.

Kalemba brał udział w środę w posiedzeniu ministrów rolnictwa w Brukseli, gdzie omawiana była sprawa kwot mlecznych i cukrowych w UE, które zgodnie z obecnymi przepisami wygasają w 2015 r.

Odnosząc się do kwot mlecznych minister zaznaczył, że Polska nie zmienia swojego stanowiska, że powinny być one utrzymane po 2015 r., ale - biorąc pod uwagę stanowiska innych krajów - są na to "marne szanse".

- Mało jest państw, które popierają kwoty mleczne do 2020 r. tak jak Polska - powiedział minister. Choć zauważył jednocześnie, że wzrasta zainteresowanie państw kwotami mlecznymi w związku z trudną sytuacją na rynkach. Podkreślił jednak, że sytuacja na polskim rynku się poprawia, a ceny stopniowo rosną. Ponadto poinformował, że produkcja mleka w Polsce po raz pierwszy od wielu lat może przewyższyć kwotę mleczną i Polska złożyła wniosek o przeniesienie części tzw. kwoty bezpośredniej (produkcja mleka na własny użytek) na tzw. kwotę hurtową (mleko do przetwórstwa w mleczarniach).

W poniedziałek i we wtorek w Brukseli przeciw nadmiernym kwotom mlecznym i zbyt niskim cenom skupu mleka protestowali rolnicy głównie z Belgii, Francji, Niemiec i Holandii, a także z Danii, Irlandii, Hiszpanii i Polski. Według organizatora protestu European Milk Board, wzięło w nim udział ok. 2,5 tysiąca rolników, którzy m.in. zablokowali traktorami główne arterie prowadzące do unijnych instytucji oraz rozlali tysiące litrów mleka przed Parlamentem Europejskim. Rolnicy przekonywali, że koszt produkcji litra mleka wynosi w Belgii 0,40 euro, a skup odbywa się po cenie 0,26 euro.

aktualizacja (RP) 30.11.2012

Krajowe ceny artykułów mleczarskich (ARR)

W połowie listopada br. na krajowym rynku podrożało masło i mleko w proszku. W dniach 12-18.11.2012 r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolni-czej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena masła konfekcjonowanego wynosiła 14,86 zł/kg i była o 1,7% wyższa niż w poprzednim tygodniu. Za masło w blokach uzyskiwano w tym czasie 13,33 zł/kg, tj. o 0,9% więcej w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca ww. rodzaje masła były o 4-5% droższe. Cena masła konfekcjonowanego była o 10% niższa niż przed rokiem, a masła w blokach o 14% niższa.

W dniach 12-18.11.2012 r odtłuszczone mleko w prosz-ku zbywano średnio po 10,78 zł/kg, a pełne mleko w proszku po 11,83 zł/kg. W porównaniu do poprzednie-go tygodnia i miesiąca OMP podrożało o 1%, a PMP o około 2%. W analizowanym tygodniu cena OMP była o 12% wyższa niż przed rokiem, a cena PMP o 5% niż-sza.

Cena zbytu sera Edamskiego w porównaniu do po-przedniego tygodnia obniżyła się o 0,6% i w dniach 12-18.11.2012 r. ukształtowała się na poziomie 13,76 zł/kg. W tym czasie za ser Gouda zakłady mleczarskie przeciętnie uzyskiwały 13,75 zł/kg, o 2 gr/kg mniej niż przed tygodniem. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca ceny wymienionych gatunków serów były o 3-4% wyż-sze. Cena Goudy utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem, a Edamskiego była o oko-ło 1% niższa.

aktualizacja (RP) 28.11.2012

Działania wspierające rynek (ARR)

W dniu 21 listopada 2012 r., Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. poz. 1280) określona została wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013.

Zgodnie z rozporządze-niem krajowa rezerwa kwoty krajowej wynosi 331 646 387 kg, w tym krajowa rezerwa dla dostawców hurtowych stanowi 259 852 060 kg, a krajowa rezerwa dla dostawców bezpośrednich 71 794 327 kg.

aktualizacja (RP) 28.11.2012

W październiku skup mleka o 2,46 proc. mniejszy niż we wrześniu

W październiku tego roku skup mleka był o 2,46 proc. mniejszy niż we wrześniu br., ale o 0,57 proc. większy niż przed rokiem. Średnia cena skupu mleka w październiku wyniosła 117,80 zł za 100 litrów - poinformowała Polska Izba Mleka.

W październiku skup wyniósł 767 mln litrów, a w okresie styczeń-październik - 8067 mln litrów, czyli był o 6,44 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2011 r. Według ekspertów jest prawdopodobne, że Polska w tym roku kwotowym (od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r.) przekroczy limit produkcji mleka, za co grożą kary UE.

Ministerstwo rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przesunięcie tzw. kwoty bezpośredniej (produkcja mleka na własny użytek), która jest niewykorzystywana w Polsce na tzw. kwotę hurtową, czyli na powiększenie limitu produkcji mleka przeznaczonego do przetwórstwa, by w ten sposób uniknąć ewentualnych kar.

Jak poinformowała PIM, w październiku br. najwięcej mleka skupiono w woj. podlaskim, mazowieckim i wielkopolskim. Najmniej mleka dostarczyli rolnicy w woj. zachodniopomorskim i podkarpackim oraz w woj. dolnośląskim. W okresie styczeń-październik 2012 r. najwięcej mleka skupiono w woj. podlaskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Cena skupu mleka netto w październiku br. wyniosła 117,80 zł/100 litrów, czyli wzrosła o 2,27 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ale w stosunku do października 2011 roku cena spadła o ponad 2,8 proc.

aktualizacja (RP) 28.11.2012

Na rynek trafiło już 33,29 tys. ton masła z PSA

Dnia 15 sierpnia 2012 r. zakończył się tegoroczny sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA). Według danych KE w okresie od 1 marca do 15 sierpnia 2012 r. w ramach programu do unijnych magazynów dostarczono ponad 133,3 tys. ton masła. Jest to o ok. 26,1% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, kiedy dostawy osiągnęły poziom 105,71 tys. ton.

Od dnia 16 sierpnia 2012 r. możliwe jest wprowadzanie masła ze składów na rynek. W ciągu trzech miesięcy (tj. od dnia 16 sierpnia 2012 r. do 22 listopada 2012 r.) na rynek Wspólnoty trafiło już 33,29 tys. ton masła z PSA. Stanowi to niemal 25% ilości, jaka w okresie od 1 marca do 15 sierpnia bieżącego roku trafiła do prywatnego przechowalnictwa w ramach programu.

Najwięcej tego tłuszczu wyprowadzane jest z magazynów w Holandii (9,46 tys. ton), Niemczech (7,73 tys. ton), Irlandii (5,61 tys. ton), Francji (3,48 tys. ton), Belgii (2,32 tys. ton) i Danii (2,11 tys. ton).

Z polskich prywatnych magazynów w analizowanym okresie na rynek trafiło 434,9 tony masła.

Obecnie w składach pozostaje niespełna 75 tys. ton tego tłuszczu, czyli o ok. 55% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

źródło: FAMMU/FAPA

aktualizacja (RP) 26.11.2012

Copa-Cogeca odrzuca propozycję Cypryjskiej Prezydencji dotyczącą

Copa-Cogeca odrzuciła nową propozycję Cypryjskiej Prezydencji dotyczącą przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020 ostrzegając, że reprezentuje ona znaczące cięcia w wydatkach na rolnictwo oraz zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu oraz rozwojowi obszarów wiejskich.

Jest to w zupełności nieakceptowane z punktu widzenia wzrastającego popytu na żywność, wyższych kosztów produkcji i znaczącej niestabilności rynku.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, ostrzegł, że rolnicy już są pod dostateczną presją ze względu na wysokie koszty produkcji. Przychody z rolnictwa osiągają połowę średniego poziomu dochodów z UE, a zapotrzebowanie na żywność rośnie.

Farmerzy będą musieli też stawić czoła przyszłym założeniom Wspólnej Polityki Rolnej w obu filarach, które mogą przyczynić się do spadku ich dochodów.

Propozycja Komisji zakłada cięcia w budżecie WPR w wysokości 10% wartości realnych. Teraz Prezydencja Cypryjska proponuje dalsze cięcie i wzrost elastyczności pomiędzy filarami. Wydatki na rolnictwo, które obecnie plasują się na poziomie poniżej 1% unijnych wydatków publicznych, muszą być co najmniej utrzymane na obecnym poziomie do 2020 r., w celu zapewnienia rolnikom i spółdzielniom rentowności.

Prezydencja proponuje również, żeby Kraje Członkowskie mogły przekazać do 15% środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie dla rolników w ramach I filaru do II filaru oraz, że Kraje Członkowskie nie powinny dofinansowywać przesuwanych funduszy.

„Jeśli rolnicy mają zapewnić dostawy żywności oraz podołać wymaganiom dotyczącym środowiska, zgodnymi z założeniami polityki zazieleniania, cały budżet powinien być zawarty w pierwszym filarze” – powiedział Pekka Pesonen.

„Ważne jest również zapewnienie o silnym wsparciu na poziomie narodowym i regionalnym dla czynników rozwoju obszarów miejskich, wchodzących w II filar. W związku z tym, wydatki z II filaru powinny być współfinansowane.

Propozycje prezydencji są zatem absolutnie nie do przyjęcia i apeluję do głów państw i rządów o ich odrzucenie” – powiedział Pesonen.

Stanowisko Copa-Cogeca wywołane debatą na temat propozycji poprzedzających Szczyt UE, który odbędzie się 22-23 listopada 2012 r.

źródło: Copa-Cogega

aktualizacja (RP) 08.11.2012

Skup mleka ponad limit; będą kary?

W pierwszych sześciu miesiącach roku kwotowego 2012/13 mleczarnie skupiły ok. 5,13 mld kilogramów mleka. Jeżeli takie tempo skupu się utrzyma, to Polska o 3 proc. przekroczy przyznany limit – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Konsekwencją może być nałożenie przez KE „kary”, czyli opłaty w wysokości 27,83 euro za 100 kilogramów mleka ponad limit.

Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz po wejściu Polski do UE – limit produkcji mleka został przekroczony w roku kwotowym 2005/2006. Nadprodukcja mleka wyniosła wtedy 296 tys. ton, czyli 3,4 proc. limitu, a rolnicy zapłacili ponad 64 mln euro.

W związku z tym, że w kolejnych latach produkcja mleka spadła, zawieszono pobieranie zaliczek na poczet ewentualnych opłat, które wynosiły 20 gr. za każdy litr mleka. W kwietniu 2012 r. Sejm znowelizował ustawę o organizacji rynku mleka, całkowicie znosząc obowiązek pobierania zaliczek. Gdyby nastąpiło przekroczenie kwoty, opłatę musiałyby zapłacić mleczarnie i potem pieniądze ściągnąć od dostawców mleka. Kary musieliby uiścić wszyscy rolnicy, którzy przekroczyli swoje indywidualne limity.

Limit produkcji mleka na ten rok wynosi 9,96 mld kg. Rok kwotowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Według ARR, szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw w pierwszym półroczu 12/13 ukształtował się na poziomie ok. 52 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 49,9 proc. W szóstym miesiącu roku kwotowego podmioty skupiły ok. 811,1 mln kg mleka, czyli o 4,9 proc. mniej niż w sierpniu, ale nadal o 2,2 proc. więcej niż przed rokiem.

W ubiegłym roku kwotowym także istniała obawa przekroczenia limitu produkcji mleka, jednak ostatecznie wykorzystanie kwoty mlecznej za 2011/2012 wyniosło ok. 98 proc.

Według danych GUS we wrześniu br. mleczarnie płaciły za mleko przeciętnie 115,19 zł za hektolitr surowca, czyli o ponad 2 proc. więcej, niż w sierpniu br., ale o ok. 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

aktualizacja (RP) 31.10.2012

Sektor mleczny na zakręcie

Na rynku mleka sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Komisja Europejska nie uruchomiła możliwych instrumentów interwencyjnych, pomimo ponawianych wniosków krajów Unii Europejskiej w tej sprawie. A pogorszenie koniunktury na światowym rynku mleka w pierwszej połowie tego roku, znalazło już odzwierciedlenie w krajowej produkcji. Spadek cen coraz bardziej odczuwają zarówno producenci mleka, jak i jego przetwórcy. Sytuację pogarsza widmo przekroczenia krajowej kwoty mlecznej, a także ograniczenia unijnych dotacji.

Eksperci z Agencji Rynku Rolnego szacują, że w tym roku produkcja mleka wyniesie blisko 13 mld kg i będzie o ponad 2 proc. większa niż przed rokiem. Wzrost wydajności krów mlecznych o 4 proc. wyrówna redukcję ich pogłowia, ale producentów mleka nie cieszą nawet takie informacje.

– Sytuacja na rynku mleka w tej chwili naprawdę nie jest zbyt ciekawa. Bardzo nam wzrosły koszty produkcji. Trudno nam związać koniec z końcem! A paliwo, energia elektryczna, pasze są coraz droższe. Po ciężkiej zimie, gdzie źródło białka straciliśmy, musimy nadrabiać śrutami, a ich ceny cały czas rosną...Trudno teraz godnie wyżyć z tej produkcji, mimo tego, ze mleka nie brakuje – przyznaje Tomasz Czynsz, producent mleka ze wsi Dobre.

– W opłacalności produkcji mleka najgorsza jest wysoka cena zbóż i śrut, szczególnie jeśli chodzi o soję. Ceny mleka spadły, ale nasze koszty wzrosły i ten kryzys powoduje, że jest obniżona produkcja mleka, bo my hodowcy próbujemy oszczędzać na paszach białkowych – dodaje Ryszard Gawinecki, rolnik z Radziejowa.

Jak wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dotyczących rynku mleka – stanu i perspektyw, w okresie od kwietnia do końca lipca 2012 roku, do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono o ok. 8 proc. więcej mleka niż w analogicznym przedziale czasowym w 2011 roku. Potem nastąpiło nieznaczne wyhamowanie wzrostowej tendencji w dostawach mleka do skupu. Jeśli w kolejnych miesiącach dynamika skupu mleka utrzyma się, istnieje realne zagrożenie przekroczenia krajowej kwoty mlecznej przeznaczonej dla dostawców hurtowych w tym roku kwotowym. Konsekwencją przekroczenia krajowej kwoty mlecznej będzie obowiązek uiszczenia przez dostawców, którzy przekroczyli indywidualne limity, karnej opłaty. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, wynosi ona 27,83 EUR za każde 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu w ilości przewyższającej krajową kwotę mleczną.

źródło: TVP.pl

aktualizacja (RP) 29.10.2012

Rosną ceny skupu

II kwartał br. i początek III kwartału charakteryzowały się stopniowym, choć niewielkim spadkiem cen skupu mleka w Polsce.

We wrześniu br. sytuacja uległa już odwróceniu. Według danych GUS w tym czasie mleczarnie płaciły przeciętnie 115,19 zł za hektolitr surowca, czyli o ponad 2 proc. więcej, niż w sierpniu br., choć nadal o około 5 proc. mniej w relacji rocznej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że we wrześniu ubiegłego roku cena osiągnęła najwyższy poziom notowany w tym miesiącu, zaledwie o 8 proc. niższy od rekordu z grudnia 2007 r. - podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

Podwyżkom sprzyjała z jednej strony lepsza koniunktura na światowym rynku mleka, co przełożyło się na wzrosty cen zbytu przetworów mleczarskich w kraju, z drugiej zaś czynniki sezonowe - czyli obniżka wolumenu produkcji/skupu mleka.

Oceniamy, że ta tendencja utrzyma się w IV kwartale br. oraz I kwartale 2013 roku.W największym stopniu surowiec podrożał w regionach specjalizujących się w produkcji mleka, gdzie ceny są na ogół wyższe, niż przeciętnie w Polsce - czyli w województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim - średnio o około 3 proc. w relacji miesięcznej. Nieznaczny spadek - o około 1 proc. względem sierpnia br. - odnotowano jedynie na Podkarpaciu, gdzie cena sięga obecnie zaledwie 104,44 zł/hl.

źródło: portalspozywczy.pl za BGŻ

aktualizacja (RP) 26.10.2012

Ceny na rynkach zagranicznych 12-16.10.2012

Na aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade w dniu 16 października 2012 r. za OMP uzyskiwano średnio 3325 USD/t, a za PMP 3421 USD/t, tj. odpowiednio o 0,5% i o 8% więcej niż przed dwoma tygodniami. Jednocześnie cena bezwodnego tłuszczu mlecznego obniżyła się o 3%, do 2879 USD/t, a sera Cheddar o 9%, do 2990 USD/t.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego, sera Cheddar i PMP były niższe odpowiednio o 21%, o 14% i o 2%, natomiast cena OMP była o 1% wyższa.

W portach Europy Zachodniej (baza FOB) w dniu 12.10.2012 r. (dane USDA), w porównaniu do notowań sprzed dwóch tygodni, o 0,6% potaniało masło, za które uzyskiwano przeciętnie 4050 USD/t. W tym czasie cena OMP ukształtowała się na poziomie 3475 USD/t, tj. o 0,4% niższym niż przed dwoma tygodniami. Cena PMP była o 1,3% niższa i wynosiła 3813 USD/t.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny masła i PMP były odpowiednio o 26% i o 5% niższe, a OMP o 7% wyższe.

Na rynkach wewnętrznych monitorowanych krajów UE w dniach 07-10.10.2012 r. ceny masła w blokach kształtowały się w zakresie 3,20-3,35 EUR/kg, ceny odtłuszczonego mleka w proszku wynosiły średnio 2,70-2,75 EUR/kg, a pełnego mleka w proszku 2,94-3,00 EUR/kg. W porównaniu do poprzedniego tygodnia ceny ww. produktów mleczarskich w Holandii uległy obniżeniu o około 1%, a we Francji utrzymały się na tym samym poziomie. W ciągu tygodnia nie uległy także zmianie ceny masła i PMP w Niemczech, a ceny OMP wzrosły o 2%.

W odniesieniu do notowań sprzed roku w monitorowanych krajach cena masła była o 15-20% niższa, a cena OMP o około 17% wyższa. Cena PMP na rynku niemieckim była zbliżona do notowanej przed rokiem, a w Holandii i we Francji o około 2% wyższa.

źródło: ARR

aktualizacja (RP) 24.10.2012

Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż rosną

Po obserwowanej w sierpniu stabilizacji indeksu cen żywności FAO który mierzy poziom cen podstawowych artykułów żywnościowych, we wrześniu bieżącego roku odnotowano jego delikatną zwyżkę. Zaistniałe zjawisko związane jest przede wszystkim z najbardziej dynamicznym wzrostem cen przetworów mlecznych, jaki zaobserwowano od stycznia 2011 roku (+7%), a także mniejszymi zwyżkami cen mięsa (+2,1%) i zbóż (+1%), podczas gdy ceny cukru odnotowały ponad 4% spadek a ceny przetworów oleistych były względnie stabilne (-0,4%).

W ubiegłym miesiącu, indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 215,8 punktu, (212,8 w sierpniu 2012 r.) i był o 4,14% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy to znalazł się na poziomie 225,1 punktu.

Indeks cen przetworów mlecznych FAO, który w bieżącym roku zwiększył się w relacji miesięcznej po raz drugi z rzędu, we wrześniu osiągnął poziom 187,7 punktu. Zwyżka związana była z obserwowanym wzrostem cen wszystkich przetworów mlecznych branych pod uwagę przy jego obliczaniu. Na szczególną uwagę zasługują ceny odtłuszczonego mleka w proszku i kazeiny, które średnio we wrześniu były o 12% wyższe niż w sierpniu. Ponadto światowy popyt na produkty mleczarskie pozostaje mocny, co w połączeniu z rosnącymi kosztami produkcji wspiera notowania światowe.

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. To średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów i tłuszczów oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-2004. Indeks cen przetworów mlecznych obliczany jest na podstawie cen masła, OMP, PMP, serów oraz kazeiny.

źródło: FAMMU/FAPA

aktualizacja (RP)15.10.2012

Raport rynkowy UE – ekspansja mleka

W produkcji mleka w UE w roku bieżącym planowany jest wzrost o 0,9% do ok. 153,1 mld ton oraz dalszy 1,1-procentowy wzrost w roku 2013. Oczekuje się, że przeciętne wydajność krowy przekroczy 6,5 kg, co powinno przeważyć redukcję stad mlecznych (-0,8% w 2012 r. oraz -0,7% w 2013 r.).

Te dane zdają się odzwierciedlać wpływ dotkliwej suszy w USA i w niektórych państwach UE, co wpłynęło na wzrost cen paszy i sytuację mleczarzy w Unii, będących pod presją cenową w ostatnich kilku miesiącach.

Raport zawiera też wnioski dotyczące akcesji Rosji do WTO. Wydarzenie to będzie wywierało stopniowy wpływ na handel unijny, jak tylko Moskwa skłoni się ku niższym taryfom na m.in. produkty mleczarskie, płatki, oleje roślinne, tłuszcze i kwoty importowe na wołowinę, wieprzowinę i drób.

źródło: AGRA Facts

aktualizacja (RP) 05.10.2012

Laureaci VI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich SM Mlekpol, OSM w

W Rynie, przy okazji części oficjalnej X Jubileuszowego Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia” rozstrzygnięty został Ranking Spółdzielni Mleczarskich. Była to już szósta edycja rankingu kategoryzującego firmy w oparciu o 5 perspektyw: finansową, klientów, procesu, potencjału i dostawców.

To jedyny w kraju ranking oceniający spółdzielnie mleczarskie pod kątem ich specyficznych cech – jedną z nich jest skup mleka. Również ocena potencjału spółdzielni jest miernikiem wyróżniającym ranking spośród wielu innych. Ranking ukazuje nie tylko kolejność spółdzielni, ale również wskazuje na dystans między nimi, wg założenia, iż 100 punktów zdobytych w rankingu odzwierciedla spółdzielnię wzorcową, natomiast 0 pkt. – spółdzielnię antywzorzec.

W tegorocznym rankingu udział wzięło 18 spółdzielni mleczarskich. Trzy pierwsze miejsca zajęły: SM MLEKPOL, OSM w Piątnicy oraz SM w Gostyniu, zdobywając odpowiednio 60, 52 i 50 punktów. Przypomnijmy, iż w ubiegłorocznym rankingu kolejność laureatów była następująca: I miejsce – OSM w Piątnicy, II miejsce - SM MLEKPOL, III miejsce – OSM w Sierpcu.

Laureaci tegorocznego VI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich ogłoszeni zostali podczas gali jubileuszowej X Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia”, które wyjątkowo odbyło się w Rynie (woj. warmińsko-mazurskie). Gala wręczenia statuetek odbyła się w klimatycznych wnętrzach dziedzińca gotyckiego zamku 27 września br.

Ranking opracowany został przez dr Michała Pietraka z SGGW, przeprowadzony przez Polską Izbę Mleka, a dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

aktualizacja (RP) 03.10.2012

Interwencja na rynku mleka tematem unijnej narady ministerialnej

W dniu 24 września 2012 r. w Brukseli odbyła się unijna narada ministerialna. W spotkaniu brało udział 27 ministrów rolnictwa z całej UE. Na radzie omawiane były m.in. interwencje na rynkach rolnych z przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020.

Reprezentujący Polskę minister Kalemba zabiegał, by do projektu przepisów z listopada ubiegłego roku o wspólnej organizacji rynków rolnych UE wpisać utrzymanie kwot cukru i mleka (które zostaną zniesione w 2015 roku) do 2020 r.

Ponadto postulatami Polski w sprawie interwencji na rynkach rolnych po 2013 roku jest uruchomienie refundacji eksportowych (m.in. do mleka w proszku). Polski minister stwierdził, że gdy sytuacja jest trudna na rynku i spadają ceny, to dopłaty do eksportu na rynki państw trzecich pozwalają podnieść opłacalność produkcji mleka.

Kalemba oświadczył też, że istnieje duża szansa, na zachowanie kwot cukrowych do 2020 roku, jednak w przypadku kwot mlecznych Polska jest w grupie jedynie kilku państw, które zabiegają o to, żeby je zachować (wśród nich jest m.in. Hiszpania i Portugalia).

Minister zasugerował, że głównymi zwolennikami zniesienia kwot mlecznych w UE są stare kraje wspólnoty, jak np. Niemcy, którym na likwidacji systemu kwotowania produkcji zależy ze względu na większe możliwości wejścia na rynki dalekowschodnie.

Podczas poniedziałkowej rady ministerialnej wniosek o interwencję na rynku mlecznym zgłosiła także Hiszpania, poparta przez Portugalię, Polskę i Litwę, które także zwracały się o interwencje na swoich rynkach.

źródło: FAMMU/FAPA

aktualizacja (RP) 28.09.2012

Na aukcji Fonterry rosną ceny OMP, PMP i kazeiny

Dnia 18 września 2012 roku na otwartej po raz 76 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano kolejne zwyżki cen.

Średnia cena dla wszystkich produktów ze wszystkich kontraktów terminowych, która osiągnęła poziom 3,25 tys. USD/t, jest o niemal 2,4 proc. wyższa względem poprzedniego przetargu - informuje FAMMU/FAPA.

Cena ta jest mniejsza o 1,58 tys. USD/t (-33%) od rekordowej (4,83 tys. USD/t), odnotowanej na początku marca ubiegłego roku.

Na ostatnim przetargu odnotowano wzrost średnich ważonych cen odtłuszczonego i pełnotłustego mleka w proszku oraz kazeiny, natomiast w przypadku cen bezwodnego tłuszczu mlecznego, maślanki w proszku i koncentratu białek mlecznych odnotowano zniżki. Średnie ważone ceny OMP (spotowe i ze wszystkich kontraktów terminowych) były o 4% wyższe niż przed dwoma tygodniami i osiągnęły poziom 3,34 tys. USD/t. Za tonę tego przetworu mlecznego płacono zatem średnio o 316 USD więcej niż przed miesiącem.

W tym samym czasie średnie ważone ceny jednej tony PMP wzrosły względem poprzedniej aukcji mniej dynamicznie, +1,9% (+58 USD) do 3,04 tys. USD/t. Tym samym pełnotłuste mleko w proszku wciąż było sprzedawane po cenie niższej niż proszek odtłuszczony (różnica ta wzrosła do 303 USD/t).

Na ostatniej aukcji nowozelandzkiego giganta odnotowano stabilizację cen sera cheddar (zaledwie 0,1% zniżka względem poprzedniej aukcji). Średnia ważona cena tego sera w dalszym ciągu utrzymywała się na poziomie 3,59 tys. USD/t.

Obserwowane zwyżki cen przetworów mlecznych na platformie handlowej GlobalDairyTrend odzwierciedlają obecny światowy trend. Dynamiczne zwyżki niektórych przetworów mlecznych związane są m.in. ze znacznymi wzrostami cen zbóż, które przełożyły się na wyższe ceny pasz, a w konsekwencji wzrost kosztów produkcji. Wszystko to jest następstwem suszy, z jaką w lipcu i sierpniu zmagały się Rosja i USA. W wyniku kataklizmu plony będą znacznie niższe niż oczekiwano, co przekłada się również na spadek produkcji żywności, w tym także przetworów mlecznych.

Następny przetarg platformy GlobarDairyTrade odbędzie się dnia 2 października 2012 roku.

aktualizacja (RP) 24.09.2012

„Mam kota na punkcie mleka”

Polska Izba Mleka rozpoczyna realizację kampanii informacyjno – promocyjnej pod hasłem „Mam kota na punkcie mleka”.
Kampania współfinansowana będzie m.in. ze środków Komisji Europejskiej i Funduszu Promocji Mleka, potrwa trzy lata, skierowana będzie do dzieci i ich rodziców, a promowanymi produktami będą mleko, jogurty i sery.

Polskiej Izbie Mleka zależy na tym, aby kampania spełniła oczekiwania przetwórców mleka i producentów w/w grup asortymentowych w związku z tym organizuje spotkanie robocze z szefami działów marketingów spółdzielni i zakładów mleczarskich w celu przedstawienia założeń kampanii i zebrania sugestii odnośnie możliwości współpracy w realizacji kampanii ze spółdzielniami mleczarskimi.

Spotkanie odbędzie się 10 października br. o godz. 12.00 w siedzibie Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12.

Udział w spotkaniu będzie możliwy wyłącznie po dokonaniu pisemnego zgłoszenia na karcie przygotowanej przez Polską Izbę Mleka. Wypełnione zgłoszenie (skan), należy przesłać drogą e-mailową na adres szkolenia@izbamleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2012 roku. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą honorowane. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Polska Izba Mleka do udziału w spotkaniu zaprasza również podmioty niebędące Członkami. W tym celu w dniu 19 września 2012 wysyła oficjalne pisma do Prezesa ZPPM Marcina Hydzika i Prezesa KZSM Waldemara Brosia z prośbą o przekazanie informacji o konferencji swoim członkom.

Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli działów marketingu spółdzielni mleczarskich do udziału w spotkaniu. Jedną firmę może reprezentować jedna osoba.

aktualizacja (RP) 21.09.2012

Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu wrześni

Na rynku krajowym odnotowano dalszy wzrost cen zbytu masła i mleka w proszku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 03-09.09.2012 r., w porównaniu do poprzedniego tygodnia, najbardziej(o 5,3%) podrożało odtłuszczone mleko w proszku, za które zakładom mleczarskim trzeba było zapłacić średnio 9,65 zł/kg. W tym czasie cena pełnego mleka w proszku wzrosła o 2,2%, do 10,74 zł/kg.

Mleko w proszku było droższe niż przed miesiącem o 3-7%. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena OMP była o 7% wyższa, a PMP o 10% niższa.

W kraju nieprzerwanie od czterech tygodni drożeje masło. W dniach 03-09.09.2012 r. za masło w blokach można było przeciętnie uzyskać 11,82 zł/kg, a za masło konfekcjonowane 13,18 zł/kg, tj. odpowiednio o 2,1% oraz o 1,2% więcej niż przed tygodniem. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca masło w blokach było droższe o 6%, a masło konfekcjonowane o 4% droższe.

Ceny masła były jednak nadal niższe niż przed rokiem o 18-22%.

W dniach 03-09.09.2012 r. o 0,7%,w porównaniu do poprzedniego tygodnia, obniżyła się cena sera Edamskiego, za który zakładom mleczarskim przeciętnie płacono 13,01 zł/kg. W tym czasie cena Goudy była zbliżona do notowanej tydzień wcześniej i wynosiła 12,47 zł/kg.

Wymienione gatunki serów były droższe niż przed miesiącem o 1-2%, ale o 4-7% tańsze w odniesieniu do cen sprzed roku.

źródło: ARR

aktualizacja (RP) 17.09.2012

Mlekovita i Mlekpol na liście 500 największych firm Europy Środk

Dwie firmy branży mleczarskiej Mlekovita i Mlekpol znalazły się w zestawieniu 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking opracowuje co roku dziennik Rzeczpospolita wraz z firmą doradczą Deloitte.

Szóste zestawienie 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej zaprezentowane zostało podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Na liście znalazły się dwie firmy branży mleczarskiej i zarazem członkowie Polskiej Izby Mleka – Mlekovita na 312 pozycji oraz SM Mlekpol na 346 miejscu.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w rankingu zostały uszeregowane według wielkości przychodów w 2011 roku. Przy tworzeniu listy pod uwagę wzięte zostały 892 przedsiębiorstwa z 19 krajów. Mlekovita znalazła się na liście na 312 pozycji z przychodem ze sprzedaży w 2011 w wysokości 706,3 mln euro, natomiast SM Mlekpol na 346 miejscu z przychodem w wysokości 652,7 mln euro.

Na trzech pierwszych miejscach na liście uplasowały się: PKN Orlen, MOL (paliwa, Wegry) oraz Metinvest (branża metalurgiczna, Ukraina).

aktualizacja (RP) 11.09.2012

Rekordowy skup – możliwe przekroczenie kwoty mlecznej

Z danych przekazywanych systematycznie przez podmioty skupujące, do Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, dotyczących ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych wynika, że rok kwotowy 2012/2013 rozpoczął się rekordowo wysokim skupem mleka – informuje Agencja Rynku Rolnego.

W okresie od kwietnia do lipca 2012 r. ilość mleka dostarczona do podmiotów skupujących wyniosła ok. 3,47 mld kg i jest o ok. 8% wyższa wobec analogicznego okresu poprzedniego roku kwotowego.

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się w kolejnych miesiącach roku kwotowego, istnieje znaczące ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej.

Konsekwencją powyższego będzie obowiązek opłaty przez dostawców hurtowych, z tytułu nadwyżek, po zakończeniu roku kwotowego 2012/2013.

Wysokość opłaty wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów mleka.

Wobec powyższego ARR informuje dostawców hurtowych o dużym prawdopodobieństwie przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw w roku 2012/2013 i związanych z tym konsekwencjach.

źródło: Agencja Rynku Rolnego

aktualizacja (RP) 05.09.2012

KE przeznaczy 500 tys. euro na projekt analizy rynku mleka

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy dotyczącej przyszłych zmian w sektorze mleka. Analiza ma dotyczyć zmian na rynku mleczarskim po 2015 roku, czyli gdy zniesiony zostanie obecnie funkcjonujący system kwot mlecznych.

Projekt ma na celu identyfikację głównych przyszłych trendów, perspektyw oraz wyzwań dla sektora mleczarskiego po 2015 roku. Analiza rynku ma koncentrować się na dwóch głównych tematach:
– równowaga na rynku i konkurencyjność europejskiego sektora mlecznego,
– zrównoważona produkcja mleka w UE przy uwzględnieniu zróżnicowania regionalnego.

Komisja Europejska będzie przyjmowała oferty dotyczące wykonania analizy do dnia 8 października 2012 roku. Budżet przeznaczony na projekt to 500 tys. EUR.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy.

źródło: FAMMU/FAPA

aktualizacja (RP) 03.09.2012

Roznoszenie mleka do domów !

Spółdzielnia Wielobranżowa w Elblągu dotrzymała słowa i uruchomiła z dniem 1 sierpnia br. dostarczanie mleka do domów – czytamy w Dzienniku Bałtyckim z 28 sierpnia.

Dla ostrożności rozpoczęto od śródmieścia. Wytypowano trzy sklepy – nr 77 PSS przy 1 Maja, Delikatesy przy ul. Hetmańskiej i sklep MHD przy ul. Giermków. Placówki te przyjmują zgłoszenia.

Koszt dostarczanego do domu mleka wzrasta tylko o 40 groszy. Niestety do połowy sierpnia wpłynęło tylko 15 zgłoszeń. Mleko mimo to roznoszono. Warto pomyśleć o nasileniu handlowej reklamy. Kosztuje, bo kosztuje, ale na dłuższą metę z pewnością się opłaci.

źródło: portel.pl

aktualizacja (RP) 31.08.2012

Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi

W I połowie br. wzrósł eksport prawie wszystkich przetworów mleczarskich. Ogółem wartość sprzedaży artykułów mlecznych na rynki zagraniczne zwiększyła się o prawie 4% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku do 2813 mln euro.

Największe zmiany odnotowano w przypadku serwatki: +40% w relacji rocznej do 88,0 mln euro, oraz serów: + 13% do 259,4 mln euro.

Istotnie spadła natomiast wartość eksportu masła – o prawie 35% do 53,4 tys. euro, co przede wszystkim związane jest z dużą obniżką cen tego produktu na rynkach światowych. W I półroczu br. masło w portach Oceanii było średnio o 30% tańsze niż przed rokiem.

Nieznacznie obniżyła się także wartość wywozu mleka płynnego – o 4% w relacji rocznej do 80,9 mln euro – oraz maślanki i jogurtów – o 6% do 62,0 mln euro.

Największym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W I półroczu br. ich udział w naszym eksporcie sięgał, podobnie jak przed rokiem, 20%. Rynek ten, ze względu na odległość, ma przede wszystkim znaczenie w sprzedaży mleka płynnego – prawie 75% tego produktu kierowane jest do Niemiec.

Wśród krajów pozaunijnych, duże znaczenie odgrywa Algieria jako rynek zbytu mleka w proszku – 14% udział w eksporcie – a także Rosja, głównie jako odbiorca polskich serów – 11% udział w rynku.

źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

aktualizacja (RP) 31.08.2012

W Stanach Zjednoczonych na skutek suszy spadnie produkcja mleka

Niekorzystny przebieg warunków pogodowych w Stanach Zjednoczonych przyczynia się do silnego obniżenia plonowania kukurydzy i w rezultacie prawdopodobnego spadku jej produkcji. Według prognoz USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w sezonie 2012/2013 zbiory kukurydzy w USA będą o około 13 proc. niższe niż w poprzednim sezonie. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ziarna, zarówno na rynkach terminowych, jak i kasowym.

Ostatnie deszcze poprawiły nieznacznie sytuację na rynku roślin oleistych, niemniej i w tym przypadku oczekuje się spadku zbiorów soi i produkcji śruty sojowej.

Według USDA powyższe wpływa i będzie wpływało w 2013 r. na wzrost kosztów pasz. W rezultacie już w sierpniu br. odnotowano wyższe uboje krów mlecznych. Ich pogłowie w 2012 r. szacowane jest na 9,215 mln sztuk (jeszcze w lipcu br. szacunki wskazywały na 9,230 mln sztuk), zaś w 2013 r. na 9,110 mln sztuk.

Susza przełoży się także na spadek wydajności mlecznej krów. W konsekwencji produkcja mleka w USA w 2012 r. wyniesie około 90,7 mld litrów (spadek o 0,7 mld l wobec prognozy lipcowej), zaś w 2013 r. – 90,2 mld litrów.

Jeżeli przyjąć, że prognozy konsumpcji mleka w USA w drugiej połowie 2012 r. i 2013 r. pozostaną niezmienione, wymusi to spadek eksportu przetworów mleczarskich (USA należą do 7 największych eksporterów artykułów mlecznych na świecie).

To oczywiście nie pozostanie bez wpływu na światowe ceny przetworów mleczarskich. Wprawdzie już wcześniej przewidywano, że koniec 2012 r. przyniesie poprawę koniunktury na globalnym rynku mleka, niemniej ostatnie wydarzenie w USA sprawiają, że polepszenia sytuacji cenowej można spodziewać się wcześniej.

Pierwsze sygnały ożywienia widoczne były już w sierpniu br. Według danych USDA w połowie bieżącego miesiąca w portach Oceanii ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o prawie 5 proc. wobec lipca br. do odpowiednio 2700-3150 USD/t oraz 2750-3100 USD/t. Mleko pełne podrożało o około 2 proc. do 2700-3100 USD/t, zaś ceny serów typu Cheddar utrzymały się na poziomie z końca lipca br.

Na poprawę sytuacji na rynku mleka wskazują także wyniki aukcji kontraktów terminowych, organizowanych przez nowozelandzką Fonterrę na platformie GlobalDairyTrade. Podczas ostatniej z nich (15 sierpnia br.), umocniły się notowania wszystkich przetworów mleczarskich. Ceny odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku w kontrakcie październikowym zwiększyły się o ponad 7 proc. wobec końca lipca br. do odpowiednio 2973 USD/t i 2861 USD/t. Jeszcze większe zmiany odnotowano w przypadku maślanki i proszku – wzrost o 12,3 proc. do średnio 2565 USD/t.

źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

aktualizacja 22.08.2012 (RP)

Krajowe ceny artykułów mleczarskich

W dniach 06-12.08.2012 r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW masło potaniało o 1-2% w porównaniu do notowań z poprzedniego tygodnia. W analizowanym okresie za masło w blokach płacono 11,12 zł/kg, a za masło konfekcjonowane 12,73 zł/kg.

Cena masła konfekcjonowanego kształtowała się na poziomie sprzed miesiąca, a masła w blokach była wyższa o 2%. Masło było jednak tańsze niż przed rokiem o 19-25%.

Za odtłuszczone mleko w proszku w dniach 06-12.08.2012 r. przeciętnie w kraju wytwórcy otrzymywali 9,05 zł/kg, tj. o 1,5% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 6% więcej niż miesiąc wcześniej. Za pełne mleko w proszku w drugim tygodniu sierpnia br. można było uzyskać 10,39 zł/kg. Cena PMP była niższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem odpowiednio o 1,3% i o 6%.

W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było o 1% droższe, a PMP nadal o 12% tańsze.

źródło: Biuro Analiz i Programowania ARR

aktualizacja 22.08.2012 (RP)

Rosja w WTO

23 sierpnia br. Rosja oficjalnie zostanie 154. członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Protokół w tej sprawie został podpisany przez stronę rosyjską w grudniu 2011 r., następnie ratyfikowany przez obie izby rosyjskiego parlamentu i 21 lipca br. podpisany przez prezydenta V. Putina.

Pierwsze zobowiązanie akcesyjne oznacza progresywne zmniejszenie opłat celnych z obecnych średnio 9,5% do 6% w 2015 roku. W przypadku sektora mleczarskiego cła na mleko skondensowane spadną z 25% do 20%, zaś na mleko w proszku z 20% do 15%. W odniesieniu do masła utrzymają się na poziomie 15%, ale wyniosą nie mniej niż 0,29 EUR/kg wobec 0,40 EUR/kg obecnie. Cła na sery będą zależały od jego rodzaju – w większości przypadków będą równać się 15%, nie mniej niż 0,25 EUR/kg wobec nie mniej niż 0,30 EUR/kg dziś. Dostawy serów przetworzonych i brie zostaną obciążone stawką 15%, nie mniej niż 0,30 EUR/kg w stosunku do 15% i nie mniej niż 0,60 EUR/kg obecnie. Nie zmienią się taryfy na mleko płynne (15%) i pozostałe typy serów.

Wraz z wejściem Rosji do WTO kwestie wymagań certyfikacyjnych zaczną być regulowane przez Układ o Środkach Sanitarnych i Fitosanitarnych (WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measueres). Teoretycznie, powinno to zmniejszyć trudności administracyjne w handlu z tym krajem i tym samym zwiększyć udział Rosji w całkowitym eksporcie przetworów mleczarskich z Polski.

W ostatnich latach stosunki handlowe Polski z Rosją były bardzo niestabilne. Ograniczenie sprzedaży na ten rynek (i pozostałych krajów WNP) nastąpiło po naszej akcesji do UE i związanym z tym swobodnym dostępem polskich produktów do rynku unijnego. Dodatkowym czynnikiem niesprzyjającym eksportowi do Rosji było wprowadzenie przez naszego sąsiada nowych certyfikatów weterynaryjnych, a następnie zakazu importu polskich produktów pochodzenia zwierzęcego. W efekcie udział krajów WNP w polskim eksporcie przetworów mleczarskich spadł z 9% w 2000 r. do 4% w 2005 roku. W okresie 2006-2007 wartość sprzedaży artykułów mlecznych na sam rynek rosyjski stanowiła 4% wartości eksportu ogółem, zaś w 2008-2009 roku udział ten obniżył się do zaledwie 3%.

Poprawa wyników handlowych nastąpiła w 2010 r., kiedy to wartość wywozu przetworów mleczarskich z Polski do Rosji zwiększyła się 3-krotnie do 77,6 mln EUR. Wpłynął na to około 16-krotny wzrost eksportu mleka w proszku (do 16,9 mln EUR), oraz 2-krotny wzrost w przypadku serów (do 42,2 mln EUR). Niemniej, w 2012 r. sprzedaż na rynek rosyjski uległa ponownemu załamaniu – okresie pierwszych pięciu miesięcy br. była o 34% niższa niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.

Według ocen OECD-FAO, gdyby Rosja nie weszła do WTO, import masła i serów w 2021 r. były o 2-4% mniejszy niż w przypadku jej członkostwa, zaś mleka w proszku o 7-14% niższy. Zatem akcesja Rosji do Światowej Organizacji Handlu prawdopodobnie nie będzie miała bardzo dużego przełożenia na światowy rynek mleka, niemniej w przypadku Polski może sprzyjać wzrostowi eksportu. Szczególnie, że Rosja należy, i według prognoz w najbliższych latach będzie należała, do czołowych importerów masła i serów.

źródło: Bank BGŻ

aktualizacja (RP) 16.08.2012

Krajowe ceny artykułów mleczarskich

Na przełomie lipca i sierpnia br. w kraju wzrosły ceny wszystkich monitorowanych produktów mleczarskich.

W dniach 30.07- 05.08.2012 r. w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena masła w blokach była o 0,8% wyższa niż w poprzednim tygodniu i ukształtowała się na poziomie 11,33 zł/kg. W tym czasie masło konfekcjonowane podrożało o 2% i zbywano je przeciętnie po 12,90 zł/kg.

W porównaniu do cen sprzed miesiąca oba rodzaje masła były o około 3% droższe, jednak nadal tańsze niż przed rokiem odpowiednio o 25% i o 19%.

Za odtłuszczone mleko w proszku w dniach 30.07-05.08.2012 r. przeciętnie w kraju wytwórcy otrzymywali 8,92 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 10,52 zł/kg, tj. odpowiednio o 0,9% i o 4,3% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena OMP była o 5% wyższa, a cena PMP o 1% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP i PMP były tańsze odpowiednio o 4% i o 13%.

źródło: ARR

aktualizacja (RP) 16.08.2012

Brak dopłat do eksportu na rynku mleka

Komisja Europejska nie poparła wniosku Polski W ocenie Komisji Europejskiej obecna sytuacja na rynku mleka i jego przetworów nie uzasadnia wprowadzenia dopłat do eksportu – powiedział komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos. O taką interwencję na rynku z powodu spadku cen apelowała Polska.

KE przedstawiła swój raport o sytuacji na rynku mleka na spotkaniu Rady Ministrów UE ds. rolnictwa w Brukseli. Wcześniej Polska, poparta przez Litwę, zaapelowała po raz kolejny, by KE zajęła się sprawą spadku cen mleka i uruchomiła środki zaradcze, w tym czasowe przywrócenie dopłat do eksportu.

– Przywrócenie dopłat do eksportu nie wydaje się uzasadnione w świetle sytuacji na rynku| – poinformował Ciolos. Zdaniem KE sytu